21. oktober 2018

Støvring cit. retsfilosof: “Den frie, sekulære stat lever af forudsætninger, den ikke selv kan garantere.”

Kommentar af bogaktuelle Kasper Støvring i Kristeligt Dagblad – Liberalismen undergraver sig selv

“… Skal vi undlade at udvise kriminelle udlændinge, fordi de risikerer straf i deres hjemlande? Ja, mener de liberale – fra Mogens Lykketoft (S) til Uffe Ellemann-Jensen (V), der her i avisen har advaret mod de ‘illiberale’ nationalkonservative. …

I Frankrig er retsstaten allerede indskrænket på grund af truslen fra islam. Men også i Danmark, ja, i det meste af Vesteuropa, er friheden indskrænket. Det gælder i særlig grad for islamkritikere, jøder og homoseksuelle. Det er livsfarligt at tegne Muhammed, der er flere og flere no go -zoner og overgreb på kvinder. Og så videre.

Derfor må vi forkaste liberalismens værdier om åbenhed og tolerance. For en samfundsordens dybeste ræson er at forsvare sig selv. Sikkerhed og orden kommer før frihed og rettigheder. Først når der er orden, kan vi sikre vores liberale værdier som ytringsfrihed, beskyttelse af mindretal, lighed mellem kønnene, frihed til at vælge religion – og til at forlade den igen.Det hører til et andet af tilværelsens paradokser, at man kan blive nødt til at begrænse friheden for at bevare den. Den tyske retsfilosof Ernst-Wolfgang Böckenförde formulerede det sådan:

‘Den frie, sekulære stat lever af forudsætninger, den ikke selv kan garantere.’

Borgerne skal nemlig af sig selv være villige til at efterleve de liberale værdier. Den liberale orden afhænger med andre ord af nogle særlige kulturelle forudsætninger. Den kristne etik med dens betoning af personlig samvittighed, ansvarlighed, skyld og tilgivelse kunne nævnes. Det er ingen tilfældighed, at verdens mest frie lande har en protestantisk kernekultur. Det er statens opgave at lovgive, så den kultur ikke ødelægges. Derfor har vi religionsfrihed, men ikke religionslighed. Derfor skal vi hjælpe forfulgte, men ikke rette os efter samfundsnedbrydende konventioner. Derfor bør vi have indvandring, men ikke fra Afrika, Mellemøsten og helt generelt muslimske lande.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/95844/trackback

20 Comments »

 1. “Sikkerhed og orden kommer før frihed og rettigheder.”

  Præcis. Det er derfor fuldstændig ligegyldig om vi har en skatteprocent på nul komma nul, hvis islam kommer til at herske.

  Kommentar by kenneth — 21. oktober 2018 @ 09:24

 2. Forfatteren Harald Nielsen: “En nation forsvarer sig ikke efter nærmere overvejelse. Den forsvarer sig, fordi den er en nation, og er en nation, fordi den forsvarer sig. Dens selvhævdelse kan lige så lidt som individets være afhængig af nogen begrundelse”.

  Kommentar by Jan Mølgaard — 21. oktober 2018 @ 09:27

 3. Denne evindelige kritik fra af liberalismen fra nationalkonsertive er efterhånden anstrengende, for den kritiserer jo bare politikere, som kalder sig liberale, men ret beset ikke er mere liberale end det konservative folkeparti er nationalkonservativt.

  Der er jo INTET liberalistisk over at bruge statsmagten til at tvinge folk til at betale for, at deres land bliver invaderet af kulturfremmede mennesker. Forskellen på liberale nationalkonservative er blot, at vi liberale ikke føler os berettiget til at bestemme, hvor folk vil bo, men det har heller ingen reel betydning, når dem, der vil til landet, selv skal finansiere det hele. Har nogen nogensinde set en frelst idiot, der er villig til at huse en stakkels muslim?

  Kommentar by Jolly Jumper — 21. oktober 2018 @ 09:44

 4. Kasper Støvring har ret. Men udfordringen er nu hvordan vi får de her ting implementeret i dansk politik? Vi har snakket om de her ting i 20 år. Hvordan får vi dem reelt implementeret i politik? Det er udfordringen nu.

  Jeg giver nye Borgerlige en halv chance for at få det gennemført. Den fulde chance giver jeg til Dansk Samling hvis/når de engang kommer i Folketinget.

  Kommentar by Morten — 21. oktober 2018 @ 09:56

 5. Orientering:

  Jeg har bannet ‘Jørgen Pedal’. Opfordrer til vold, respekterer ikke gentagne henstillinger ift. OT-kommentarer mv.

  Kommentar by Kim Møller — 21. oktober 2018 @ 10:26

 6. Kommentar by Kim Møller — 21. oktober 2018 @ 10:26

  Udmærket og fint du orienterer os andre om det.

  Kommentar by kenneth — 21. oktober 2018 @ 11:00

 7. Fint Kim. Islams evindelige skalkeskjul er at fordreje debatten således det hele fremstår som mudder. Vi skal holde øje på bolden og ikke manden!

  Kommentar by FrafaldenModerat — 21. oktober 2018 @ 12:12

 8. Underforstået, hvis deres straffe er hårdere end vore.
  At begå kriminalitet er et middel til at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark. Dette er selvfølgelig uacceptabelt. Hvad er løsningen? Ha! der er ingen løsning (med mindre man vil sende folk tilbage til en dødsdom eller til indespærring i noget, der ligner et fangehul fra 17-hundredetallet f.eks.).
  Målet er det multiraciale, multikulturelle samfund UANSET konsekvenserne undervejs. Den politiske elite siger det lige ud.
  “Intet helvede er så stort, at de venstreorienterede ikke vil trække menneskeheden igennem det for at komme til paradis”, citeret efter Karel Capeks: Krigen mod salamandrene.

  Kommentar by Glenn Madsen — 21. oktober 2018 @ 12:19

 9. DEN TYPISKE “liberale” er ikke andet end en kommunist eller radikal som forklæder sig som “liberal”.

  Hvad indvandringen angår, er den ved at udvikle sig til en alvorlig trussel mod alle almindelige danskeres liv og sikkerhed. Både en direkte trussel via røverier, vold og mord…… og indirekte via enorme forringelser af sundhedsvæsnet og den sociale velfærd.

  Den egentlige drivkraft bag invasionen er antagelig dels EU-direktiver, dels at godheds- og invandringsindustrien og dens mange ansatte og sagsbehandlere, har en økonomisk interesse i at indvandringen fortsætter. Og mange af dem er så kortsynede, at de ikke fatter at KONSEKVENSERNE snart kan ramme dem selv. Fordi næste kapitel kan blive Danmark som en jungle, som et fallitbo og rædselskabinet.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 21. oktober 2018 @ 12:39

 10. “Medmindre man vil sende folk tilbage til en dødsdom”……

  Hvis der er tale om en slyngel som er flygtet fra sit land pga. sine forbrydelser, kan han da ikke have krav på evig service og forsørgelse i Danmark. Desuden har han vel passeret adskellige sikre lande inden han kom hertil.

  I vores naboland ved siden af Kbhvn, har de politiske “humanister” dømt hundredvis af deres egne landsmænd/kvinder til døden, ved at fylde landet med skumle typer. For disse “humanister” er det ligegyldigt om der er sikkerhed til svenskerne. De har ikke krav på at bevare liv og helbred, det har kun tilrejsende mordere.

  Den form for “humanisme” er jo ikke andet end svindel og galskab.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 21. oktober 2018 @ 12:49

 11. De røde kliker og partier (kommunisterne, kvindesagskvinderne, de radikale og de falske borgerlige) påstår at de forsvarer de folkelige, nationale, kulturelle, demokratiske og familiemæssige værdier. I realiteten gør de det stik modsatte. De angriber og undergraver dem, og deres politik er på vej til at udslette dem.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 21. oktober 2018 @ 12:55

 12. Egentlig ser jeg et klart fremskridt for Kasper Støvring, der tidligere uhæmmet har forfægtet lalleliberale værdier, men nu er kommet frem til, at “…en samfundsordens dybeste ræson er at forsvare sig selv. Sikkerhed og orden kommer før frihed og rettigheder.”.

  Hvilket formentlig kan diskuteres fra nu af og til dommedag.

  Tillykke til Støvring. Alt tager tid, men før eller siden bliver man klogere.

  Kommentar by anon — 21. oktober 2018 @ 13:05

 13. Viggo Hørups sejer, Danmarks nedelag

  I Danmark har Viggo Hørups; ”Hvad kan det nytte”- sætning omkring forsvars-bevillingernes størrelse i 1883 vundet umådeligt genklang. Forsvaret er ofte blevet latterliggjort, og dets økonomi er til én stadig afvejning i den store offentlighed, for netop dens nytteværdi bliver gjort til spørgsmål.
  Anden verdenskrig viste med tydelig klarhed, at et nedsparet forsvar intet kan stille op, og statens suverænitet forsvinder, og dermed også dens individuelle borgeres rettigheder.
  Socialdemokratiet gik med de borgerlige partier ind i NATO i 1948, mod de Radikales vilje, og dermed blev de radikale sat uden for beslutningerne angående Danmarks forsvar i en længere årrække. Socialdemokratiet kunne forsvare overfor sine vælgere, at forsvaret reelt var et stort keynesiansk beskæftigelsesprojekt, der var til gavn i yder områder, med høj arbejdsløshed.
  Dvs. at de radikale, kunne skrige og skråle, men lige lidt hjalp det, når det drejede sig om forsvaret. De radikale kunne altså ikke ødelægge landet via en reel invasion, derfor måtte andre midler tages i brug.

  Efter Anker Jørgensens indvandrer stop i 1973, trådte på bremsen ang. tilstrømningen af fremmede til landet. Mobiliserede de radikale nu ”de humanitære bataljoner ” og omfavnede de humanitære konventioner i 1983, kun få borgerlige kunne se den kommende katastrofes omfang. Og Socialdemokraterne fuldt og helt med på den radikale plan. Da socialdemokratiet altid har haft internationalisme, og hjælp til ”de svage”, ”de fattige”, som en del af deres program, var partiet mere åbent overfor den radikale argumentation.
  Ligeledes ville det skabe arbejdspladser, for en masse socialrådgivere, en masse offentligt ansatte; gadeplans medarbejdere, integrations koordinatorer, tolke, m.m.
  De ny-ankommende ville pga. af deres økonomiske og sociale status med stor sandsynlighed udgøre et fremtidigt vælgerkorps, dette var godt, fordi en stor del af de faglærte arbejdere begyndte pga. deres indkomst og boligforhold, at få større sympati for borgerlige partier.
  Katastrofen med den muslimske indvandring gik først op for Socialdemokraterne i nullerne. Det tog 25 – 30 år. De sociale boligområder, hvor der i 60´erne og i 70´erne var et par tyrkiske eller pakistanske familier, var nu i nullerne blevet totalt flertals muslimske områder. De socialdemokratiske borgmester der havde råbt op i 80`erne var blevet tavse og/eller udrenset. De danskere der kunne, flyttede bort fra de sociale boligområder, dem der blev tilbage faldt i med det tilrejsende herrefolk.
  Dansk Folke Parti opstod og høstede mange forsmåede socialdemokrater, der følte sig forrådt af Socialdemokratiet.
  I nullerne stod klart, at DF ville med tiden udhule Socialdemokratiets vælgerbase, og dermed partiet.

  Socialdemokratiet havde ladet sig forføre af de Radikales sirenesang, om humanisme og om solidaritet. Samtidig med den tiltagende EU integration, godt hjulpet på vej af de Radikale, pressede de danske (læs socialdemokratiske) arbejdere, blev Socialdemokratiet presset til en ny politik. Med Mette Fredriksen og Henrik Sass Larsen er der blevet sat en ny dagsorden, om denne kommer til at holde, efter næste valg, ja det er et godt spørgsmål. For de Radikale har jo allerede truet Mette Fredriksen, om en ny indvandrings-politik skal føres ellers ingen Radikal støtte. Socialdemokratiets valg står imellem de radikales, mere indvandring, med større udgifter end de 36 mia. pr. år, eller at forsvare velfærdsstaten og sætte stop for indvandring, og måske endda begynde hjemsendelser.Indvandring og velfærdsstat kan ikke være i samme matematiske ligning.

  Hvad har al dette med forsvaret den frie sekulære stat at gøre?

  Jo, næsten alle partier har med få undtagelse antaget, at Danmark havde en enhedskultur, baseret på den frie, demokratiske, sekulære stat. Problemet er bare, at de underlæggende værdier som personlig ansvar, lighed for loven, lighed mellem kønnene, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, alle er værdier der er vestlige, europæiske – nordamerikanske kultur. Nogle vil endda gå så langt, som at sige at det er et produkt af den protestantiske kristen kultur.

  Disse værdier deles ikke af mange asiatiske land, ikke af Rusland og slet ikke af den muslimske verden, der nærmest anser dem som værende selve antitesen til islam. Hvilket de nok også er. Den amerikanske politolog Samuel Huntington beskrev denne konflikt i sin bog ” The Clash of Civilizations”.

  Fordi et forsvar af specifikke kulturelle værdier, kræver netop ønsket om at ”Forsvare”. De radikale ønsker intet forsvar, ikke bare i den fysiske geografiske forstand (landet), men heller ikke længere i den kulturel, åndelige forstand(nationen, folket). Det der netop var ønsket, om en moralsk åndelig national oprustning i 1880`erne som modsvar til det samlede Tyskland, er i vores tid helt og aldeles forladt af netop de radikale.
  (P.S. jeg ved godt at det Radikale Venstre først blev oprettet i 1905, men grund-ideerne har sit udspring i provisorie tiden (1870´erne – 1900)).

  Den kamp vi i, er ikke længere en kamp om vores territoriale eksistens, om landet skal overleve i forhold til store naboer. Dette blev ordnet med anden verdenskrig. Det er, forså vidt, heller ikke en politisk kamp om hvilket politisk/økonomisk system der skal råde. Den konflikt blev løst i 1989/1990 ved Sovjets sammenbrud og kommunismens fallit.
  Den kamp vi nu er midt i, er kulturel kamp, om vi skal overleve som kultur og som folk. Hvad betyder det?

  Der er ingen kristen kultur i Nordafrika, eller kun en yderst lille kultur, der hænger i med neglene. Hvorfor det?
  Det er fordi, at islam har udryddet de mennesker der udgjorde den kristne kultur i Ægypten og Nordafrika. Der er ingen kristen eller kun en meget lille kristen kultur i Tyrkiet, fordi de kristne er blevet udryddet. De græsk talende i Tyrkiet er blevet etnisk udrenset fra det tyrkiske fastland. Kristendommen er næsten udryddet i hele Mellemøsten, fordi de mennesker der var kristne enten er slået ihjel eller tvangskonverteret.
  Der er ingen eller diminutiv jødisk kultur i de arabiske lande, fordi de er slået ihjel eller fordrevet. I lande som Pakistand er der næsten ingen hinduer, eller buddhister, hvorfor? De er slået ihjel eller fordrevet. Islam udrydder den lokale kultur der hvor den kommer frem, til nød beholdes det lokale sprog. Men troen, og dermed også implicit det politiske system og de individuelle rettigheder underlægges islam.Alt og alle andre udryddes.

  Når de radikale, som f.eks. Elisabeth Gerner Nielsen, kun ser hovedtørklædet som 30 gram stof, så tydeligøres det, at det netop ikke er den kulturelle symbolske betydning af hovedtørklædet, som trænger ind i de radikale hjerner. At det betyder, at kvinden i det offentlige rum, har en anden betydning, end én mand, og at kvinden som individ har/for en anden betydning i samfundet. Hvis guden kan bestemme hvad du må spise, hvad du ikke må spise, hvordan du skal gå klædt, og hvordan du ikke må gå klædt, og hvem du bør gifte dig med, i hvilken grad kan man så tale om individuelle rettigheder?

  ”Danske kvinder brugte jo også hoved tørklæder” indvendes der.

  Ja, det gjorde de, men det var beskyttelse i mod sol og vind, dvs. klimaet. På nogle af de få film sekvenser, der er taget i forbindelse med; ”Kvindetoget til Amalienborg” i 1915, for at takke for kvindernes stemmeret, ser man kvinder iført hatte. Store hatte, små hatte, men IKKE hovedtørklæder. Den frie kvinde bar IKKE hovedtørklæde i det offentlige rum. Det kan være, at det blev brugt i arbejds sammenhæng, men i alle andre udfoldelser i det offentlige rum bar kvinder hatte.
  (P.S. der var en væsentligt større hatte kultur, for såvel mænd, som kvinder før anden verdenskrig)

  Men hvad er så det Eliserbeth Gerner Nielsen og de Radikale har gang i. Det er en værdi-relativering, således at islams doktrinære køns opfattelse og, implicit samfundsopfattelse, relativeres. ”De er jo næsten lige som os, bare for 150 år siden”. Denne form for ”racism of low expectations” som de radikale iboende har overfor indvandrere, viser at de ikke har forstået hvor omfattende islam som tro og kultur er. Det viser partiets bedrevidendehed, og foragt historiske fakta, der ikke passer ideologisk med parti linjen. Den idelige brug af nazi-kortet over for deres politiske modstandere, viser jo også deres manglende evne til at debattere, de faktuelle værdier som islam indebære.
  Det er ikke nok, at omfavne højskoler, og folkeoplysning, hvis denne ikke vil sætte ”tidens store spørgsmål til debat”. For det er problemet med de radikale, de er ikke til debat, men monolog, envejs kommunikation. Den evigt terpende lære, der påpeger elevernes uvidenhed om “sandheden”.

  I filmen “A Few Good Men”(Et spørgsmål om ære 1992) Giver Jack Nicholson som oberst Nathan R. Jessep en fænomenal skuespil præstation. Selv om Oberst Jessup er filmens skurk kommer han med nok den vigtigste sætning i filmen.
  Nemlig at friheden og demokratiet lever bag en mur, der er forsvaret af mænd med våben, og at alm. mennesker i deres dagligdag tager dette forsvar for givet, at det er nogle andres ansvar, og at disse ”andre” bevæbnede mænd lever i en verden af kodex, ordrer, regler, lydighed og loyalitet, for det er den eneste måde man kan få mennesker, til at stå vagt og i sidste ende ofre livet for friheden og demokratiet.

  Se: https://www.youtube.com/watch?v=wtpOtFIEkbs

  Hvor nødigt vi ønsker, at give ”skurken” ret, er vi i dette tilfælde nød til det. Demokratiet og friheden forsvares ikke via demokrati og via frihed, men med vold og truslen om vold.
  Fordi det radikale venstre i sin natur er pacifistisk, og derfor implicit ikke ønsker oberst Jessup eksistere, og har modarbejdet forsvaret af Danmark, i næsten hele partiets levetid, kan vi så ikke kalde dem blåøjede og urealistiske.
  At de Radikale i dag er det mest indvandrings-venlige parti, kan ikke komme bag på nogen. I partiets opfattelse er der for ikke nogen modsætning til deres opfattelse af dansk kultur/kristen kultur, som de føler sig som værende bærende af. Da deres kultur opfattelse hele tiden er noget flygtigt, noget midlertidigt.
  De Radikale er landsskadelige fordi, de ikke er realister angående det fysiske forsvar af staten. Men også fordi de konstant relativerer hvad det betyder at være dansk. Den evige anklage imod Pia Kærsgaard om, at hun ikke kan tage patent på “danskheden” eller dannebrog. For i næste øjeblik, at påpege, at der ikke findes nogen “danskhed” og stille spørgsmålstegn ved selv samme “danskhed” danskhed, ved at påpege specifikke traditioner udenlanske oprindelse. “Se selv de er slet ikke danske, julemanden kommer fra Tyrkiet”. På trods af de vel ved, at den kristne juletradition er udryddet i netop muslimske lande. Hele tiden en fordrejning og vildledning og relativering. Dette kan kun gøres i ond tro.

  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 21. oktober 2018 @ 14:12

 14. Frihed er ikke noget vi har til permanent eje, men noget som vi af og til må slogs for at bibeholde.

  Venstrefløjen + alle tentaklerne af de radikale lefler, på det groveste, for iSlammet og vil derfor/dermed pålægge os alle LANGT MINDRE friheder, om nogen over hovedet.
  Vi kan ikke bibeholde vor frihed, så længe iSlam ikke bliver direkte forbudt i Danmark.

  Der råbes op om vor frihed, men langt de fleste bekæmper den, med accept af iSlammet blandt os.
  Dem der VIL BEHOLDE vores frihed, må kæmpe for, at få iSlam forbudt.

  Ja, at forbyde iSlam kan virke som en indskrænkelse af vore frihedsidealer, men ikke at forbyde iSlam, er at fratage os retten til, at håndhæve de resterende friheder.

  Lige så med de fremmede kriminelle elementer, vi må forbyde dem blandt os, hvis vi vil vor frihed, til at kunne leve frit.

  En frihed vi må slogs for, ved hjælp af indskrænket frihed, er ikke nogen tabt frihed, for andre end dem, som ikke vil vor frihed (islam/tilvandrende kriminelle) og det er så den “pris” vi må betale, hvis vi vil bevare vor frihed.

  Frihed er ikke ultimativ og vil vi bevare noget af den, må vi nu slogs/kæmpe for det, betale prisen og så rette op på det senere, når grundlaget er stabilt nok til det.

  Kommentar by M.S. Carstens — 21. oktober 2018 @ 15:00

 15. Det hele er i grunden meget enkelt. Hvis man ikke har lyst til at invitere blodtørstige nazister, røvere, mordere, pædofile og voldelige psykopater indenfor i sit hjem, så har man heller lyst til at få sit land fyldt med den slags uhyggelige typer. Nogle tyskere var civiliserede og flinke mennesker, men da nazierne angreb nabostaterne med maskingeværer, bomber og granater for at erobre og udnytte dem, og gøre befolkningerne til slaver der skulles mishandles ihjel…….. var det nødvendigt at forsvare sig. (læs selv “hagekorsets svøbe”)

  Det er det samme med den invasion og besættelse som Christiansborg, godhedsindustrien og medierne har iværksat. Hvis vi ikke forsvarer Danmark og os selv, bliver vi udplyndret og udryddet, eller gjort til 5. rangs borgere, trælle og slaver. (læs om ISIS og ISIL og deres massemord på uskyldige)

  Man skal ikke prøve at forstå de radikale. De er GALE og uden fornuft, eller bundkorrupte. Der er intet at forstå.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 21. oktober 2018 @ 15:32

 16. Rettet udgave:

  DET HELE ER I GRUNDEN MEGET ENKELT. Hvis man ikke har lyst til at invitere blodtørstige nazister, røvere, mordere, pædofile og voldelige psykopater indenfor i sit hjem, så har man heller lyst til at få sit land fyldt med den slags uhyggelige typer. Nogle tyskere var civiliserede og flinke mennesker (ligesom nogle indvandrere), men da nazierne angreb nabostaterne med maskingeværer, bomber og granater for at erobre og udnytte dem, og gøre befolkningerne til slaver der skulles mishandles ihjel…….. var det nødvendigt at forsvare sig. (læs selv “hagekorsets svøbe”)

  Det er det samme med den invasion og besættelse som Christiansborg, godhedsindustrien og medierne har iværksat. Hvis vi ikke forsvarer Danmark og os selv, bliver vi udplyndret og udryddet, eller gjort til 5. rangs borgere, untermenchen, trælle og slaver. (læs om ISIS/ ISIL og deres massemord på uskyldige, læs “Sverige er fortabt”)

  Man skal ikke prøve at forstå de radikale. De er GALE og uden fornuft, eller bundkorrupte. Der er intet at forstå.

  Man skal heller ikke prøve at forstå VKLA. De er lige så langt ude på overdrevet som R. Men kan man stole på S og SF mv.? Det er vist yderst tvivlsomt. De har jo også svigtet i årtier.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 21. oktober 2018 @ 15:46

 17. …..så har man heller IKKE lyst til at få sit land fyldt med den slags uhyggelige typer.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 21. oktober 2018 @ 15:49

 18. wauw. Præcist formuleret (Artikel). Kunne ikke have sagt det bedre og mere præcist. Dejligt håbefuldt at der er flere der kan indse det. God næste uge. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 21. oktober 2018 @ 20:31

 19. Wauw. Også præcist formuleret Historymann 13). Har selv tænkt over den scenefrekvens i den film, hvor jeg moralsk set må give -Oberst Jessup- ret på trods af skurkerollen, og den behændige fælde han sidder i pga hans omtankeløse autoritære forståelse af situationen, som Kafir-skuespiller Tom Cruise (hvis jeg husker navnet rigtigt) behændigt har lagt ud foran ham. God næste uge. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 21. oktober 2018 @ 20:42

 20. Jo flere hug til liberalismen jo bedre. Salige Mads Holger begik en lang række af skriverier om forskellen mellem liberalismen og konservatismen. Heldigvis bliver flere og flere konservative klar over dette. Da Mads Holger begyndte var han en af de få.

  Kommentar by Michael Jensen — 22. oktober 2018 @ 00:18

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper