16. december 2018

L. B. Olesen: ‘Demokratiske valg blev ikke bygget i fri luft, og de kan heller ikke vedligeholdes i fri luft’

Lasse Birk Olesen er medstifter af Tænketanken Unitos. Lang og meget oplysende artikel i Ræson, der med afsæt i liberale tænkere tager et opgør med liberalistisk kulturblindhed – Ingen frihed uden fælles kultur.

“Liberal alliances politiske ordfører Christina Egelund affejede med et simpelt ‘nej’ nemt og lidt arrogant en artikel på Facebook den 22. september, hvor Martin Henriksen havde udtalt, at også højtuddannede udlændinge kan have konsekvenser for den kulturelle sammenhængskraft.

det er en overfladisk forsimpling af det liberale tankegods, hvis man ignorerer folkelig kultur og kun har øje for regler og institutioner.

Idehistorisk kan det være et resultat af, at der blandt fremtrædende amerikanske libertarianske intellektuelle i det 20. århundrede som Friedman, Nozick og Rothbard foregik en rationalisering og abstraktion af sædvaner, lovgivning og hævdvundne institutioner, som er blevet skabt og formet af mange århundreders partikulær europæisk historie af lokale succeser, katastrofer, konflikter, kulturel konkurrence og livet i det hele taget.

Ytringsfrihed, opdeling af magten, privat ejendomsret, individualisme, sekularisme, personligt ansvar, dialog. Det er alt sammen resultatet af en beskidt og kaotisk proces, hvor hundredvis af hertugdømmer, kongedømmer og befolkningsgrupper har prøvet sig frem, og de succesfulde eksperimenter langsomt ad flere generationer er blevet kopieret af naboerne.

Og hvor intuitive disse værdier og institutioner end forekommer os, så er blot forståelsen af dem, for end ikke at tale om værdsættelsen af dem, ikke givet af menneskets natur. Et eksempel herpå viste sig under Muhammedkrisen, hvor repræsentanter for muslimske lande krævede, at Jyllands-Posten blev straffet. De kunne umuligt begribe, hvorfor Anders Fogh Rasmussen ikke havde magten til at gøre det, når han nu var regeringsleder i landet.

I kontrast til de dominerende rationalistiske tanker i det 20. århundredes amerikanske libertarianisme, så er erkendelsen af kultur eller fællesskab som fundamentet for en politisk enhed – for en stat – blevet udtrykkeligt betonet af de største klassisk liberale navne. I et kapitel omhandlende hvordan en stat kan opstå i naturtilstanden, skrev John Locke fx:

‘Siden de, der brød sig om hinanden så meget at de sluttede sig sammen i samfund, må formodes at have et vist bekendtskab og venskab sammen og noget tillid til hinanden; de må besidde en større ængstelse for andre end for hinanden…’ (Two Treatises on Government, 1823, s. 150, egen oversættelse.)

For at et samfund eller en politisk enhed kan opstå, ser Locke det altså som en forudsætning, at der blandt borgerne er venskab og tillid, og at borgerne skal føle sig tryggere ved hinanden end ved grupper uden for samfundet. Det er svært at forene med fx religiøse enklaver, hvor der ses ned på de vantro i det omgivende samfund, mens parabolfjernsyn fylder dagen med nostalgi fra oprindelseslandets kultur, som man føler sig tættere knyttet til. …

Adam Smith beskrev den idealistiske lovgiver, som tror, at lovgivning og politik kan forme mennesker, når det i virkeligheden er lovgivningen, der må tilpasse sig menneskets eksisterende sædvaner og kultur:

‘Hvis [henholdsvis folkets og lovgiverens] bevægelsesmomentummer mødes og påvirker i den samme retning, så vil det menneskelige samfunds spil nemt og harmonisk fortsætte … . Hvis de er modsatrettede eller forskellige, vil spillet fortsætte på frygtelig vis, og samfundet vil til enhver tid besidde den højeste grad af uorden.’ (The Theory of Moral Sentiments, 2005, s. 212, egen oversættelse og fremhævning.)

Smith erkender her, at den politiske vilje er underlagt noget større og stærkere: At borgerne har deres eget momentum, ja, deres egen kultur, som lovgivningen må tilpasse sig. Til sidst advarer han, at forsøg på at håndhæve lovgivning, som trodser kulturen, resulterer i intet mindre end elendighed og kaos.

Det betyder, at opstår der en stor muslimsk kulturgruppe i Danmark, så kan vi ifølge Smith ikke forvente at være i stand til at håndhæve en lovgivning båret af vestlige værdier som sekularisme, ligestilling mellem kønnene og ytringsfrihed. Fx ser vi allerede, hvordan voldsmandens veto mod religiøse satiretegninger har indskrænket ytringsfriheden i praksis i Europa. …

Blandt nyere liberale tænkere findes der også dem, der betoner vigtigheden af kultur og traditioner. F.A. Hayek var kendt for at hylde den spontane økonomiske orden, som skabes evolutionært af det frie marked, og som det er for kompliceret for noget menneske at forstå. Men århundreders trial and error har også givet os kulturelle traditioner, som ifølge Hayek skal respekteres, da det ellers kan få grufulde konsekvenser. Han skriver fx i The Fatal Conceit:

‘Jeg påstår … at uden de specifikke traditioner, som jeg har nævnt, kunne civilisationens udvidede orden ikke fortsætte med at eksistere … og hvis vi kasserer disse traditioner på baggrund af uigennemtænkte forestillinger … om hvad det vil sige at være fornuftig, så kommer vi til at fordømme en stor del af menneskeheden til fattigdom og død.’ (The Fatal Conceit, 1988, s. 27, egen oversættelse og fremhævning.)

[…]

Samlet set viser de ovenstående citater, at klassisk liberale tænkere har set lovgivning og institutioner som noget, der nødvendigvis arbejder indenfor rammerne af noget stærkere og mere grundlæggende: En specifik folkelig kultur med traditioner og gensidig tillid. …

Lande med homogene kulturer og folkeslag er mere stabile og fredelige, for de har minimeret en af de vigtigste kilder til uenighed og konflikt: Forskellighed. … Vesten har glemt homogenitetens værdi og er ved at kaste det overbord, når der fx udelukkende kigges på immigranters uddannelsesniveau og ikke tages hensyn til kulturelle, religiøse og etniske forhold i udformningen af udlændingepolitikken.

… valget synes at stå mellem monokultur eller multikultur indenfor den eksisterende stat. Og med tanke på, at den multikulturalisme, som Danmark er på vej til, har en langt større kulturel afstand mellem grupperne, end det vi kender fra de danske egnsdele eller de schweiziske befolkningsgrupper, kan det også forventes, at konfliktpotentialet ved multikulturalismen er større. Og det er da også det, erfaringerne fra lande som Libanon, Sudan og eks-Jugoslavien fortæller os, mens fx optøjerne i Frankrig og bilafbrændingerne i Sverige peger på, at Vesteuropa kan bevæge sig i samme retning. Ja, i Frankrig taler både chefen for efterretningstjenesten og den netop afgåede socialistiske indenrigsminister allerede om en muligt kommende borgerkrig.

[…]

Liberal politik og troværdige liberale institutioner som ytringsfrihed og demokratiske valg blev ikke bygget i fri luft, og de kan heller ikke vedligeholdes i fri luft. De er byggeklodser i en pyramide, hvis grundsten er en konkret befolkning og en fælles kultur, som lærer dens børn at ærlighed er en af de vigtigste og helligste værdier, og hvor de forskellige vælgersegmenter ligner hinanden, og er så afhængige af hinanden at de kan identificere fælles mål og ikke forfalder til snæver interessegruppevaretagelse på bekostning af andre. De er resultatet af tusind års evolutionær udformning af traditioner, sædvaner, institutioner og gensidig tillid, og de kan ikke stå frit, hvis fundamentet rives væk.

Det er en indsigt, som blev betonet af de vigtigste liberale tænkere, selv om den i dag ofte bliver glemt. Det er på tide at finde den frem igen. Det gælder den langsigtede levedygtighed af Danmark og Vesten og de idealer, som vi er bannerførere for: Individets selvbestemmelse, religiøs tolerance, privat ejendomsret og ytringsfrihed.”

Oploadet Kl. 11:21 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/97028/trackback

13 Comments »

 1. Tidens åndelige tomrum har givet plads for mangt og meget, blandt andet den politiske liberalisme, som også omfatter V og K. Man erklærer sig “liberal” i den tro, at man dermed har gjort sig fri af alle fordomme og al vanetænkning – og det er på sin vis rigtigt. Man er fuldstændig kultur- og historieløs. Den moderne liberalisme er en molbo- eller pseudofilosofi uden intellektuelt indhold, som ikke gør sig bemærket ved andet end at udstille den liberales mangel på viden og tankevirksomhed.

  Kommentar by Jan Mølgaard — 16. december 2018 @ 11:49

 2. Utroligt at der skal en tænketank i 2018 til at formuler det, som vi andre har sagt de sidste mange år. Men ok så, bedre sent end aldrig.

  Det, der ikke er til at fatte, er, hvorfor nogen overhovedet begyndte på dette vanvittige samfundseksperiment.

  Kommentar by traveler — 16. december 2018 @ 11:58

 3. Der findes i kristendommen et potentiale for en universalistisk utopi. I hvert fald har personer, som betegner sig som kristne, bildt sig ind, at alle mennesker har samme prioriteringer, idealer og forventninger. Det skyldes muligvis en opfattelse af en guddommelig magt, der betragter alle som lige værdifulde (noget helt andet er “værdighed”, men kun få fatter forskellen). Efter Luthers og Calvins reformation blev denne utopi sluppet løs. Gennem Weishaupt og Robespierre gnavede den sig ind i den vestlige civilisations selvforståelse. Resultatet blev Illuminati, Frankrigs jacobinisme, kommunisme og nutidens globalisme. Alle mente at staten kunne og burde forvandle borgere til “gode mennesker”. Men de færreste borgerlige politikere har stiftet kendskab og indsigt i dette vanvid.

  Kommentar by Torben Snarup Hansen — 16. december 2018 @ 12:10

 4. Birk Olesen. Et efternavn i samme kategori som Quisling, Elmquist, Hækkerup og Auken.

  Kommentar by Træt — 16. december 2018 @ 12:26

 5. Total tom snak, som vi alle godt ved. Konsekvensen af det skrevne er jo blot, at de liberale værdier ikke kan opretholdes, så det er i den grad vrøvl.

  Kommentar by Jack Nille — 16. december 2018 @ 14:19

 6. Det er jo klart, at når man lystigt bevæger sig henover elefanten, befolkningens sammensætning og indsætter en hvilken som helst usandhed her som erstatning, så får man kun vrøvl ud i den anden ende.

  Kommentar by Jack Nille — 16. december 2018 @ 14:24

 7. Lasse Birk Olesen er formentlig bare en russisk bot…

  Kommentar by Revisoren — 16. december 2018 @ 14:45

 8. Så nu er de liberale nået til at kunne tale om kulturer, ok. Hvor mange år vil der så gå inden de må tale om elefanten i rummet, nemlig generne hos de forskellige racer som har formet disse kulturer?

  Kommentar by Balle-Lars — 16. december 2018 @ 15:18

 9. Hvilken fremtid venter der danskerne når statskundskabsstuderende som denne shariababe kommer ud i samfundet? https://www.fyens.dk/debat/I-folkeskolen-gik-jeg-foerst-i-lucia-optoget-men-i-samfundet-gaar-jeg-sidst-i-danskheds-kaeden/artikel/3308631

  Hvordan kan hun reflektere over det hun præsenteres for af sine undervisere på universitetet når hun ser alt i lyset af ‘at været særligt udvalgt’ ?

  Kommentar by liz. — 16. december 2018 @ 15:22

 10. Iflg. en Henrik Marstal er det VIGTIGT at debattere julemandens køn. Et eksempel på hvordan rene idioter kan få spalteplads og sendetid. For det er jo ikke spor vigtigt, der er mindst 1O.OOO ting der er vigtigere. Henrik ligner da også en mellemting mellem en bøsse og en transvestit. Feministen som følte at en dansk sang om “den danske sang er en ung blond pige” var krænkende for brune og sorte folk, har også fået rigeligt med spalteplads og sendetid. Det er sådan medierne arbejder. Pjat, løgn og dumheder har topprioritet.

  Kommentar by tp — 16. december 2018 @ 18:29

 11. Skulle Henrik Marstal gå med en JuleMAND i maven. Kan jeg sagtens de han har et problem. Den jobbeskrivelse opfylder knallerten jo slet ikke.
  Det må også være hårdt at se sig selv som en stor kanon. Når virkeligheden er, man kun er en lille bøsse.

  Kommentar by White knight — 16. december 2018 @ 23:01

 12. sagtens se

  Kommentar by White knight — 16. december 2018 @ 23:01

 13. # 10 & 11

  Så vidt jeg ved, er Henrik Marstal ikke homofil – i hvert fald ikke officielt.

  Men den androgyne mandsling og militante feminist er i øvrigt opstillet for Gøglerpartiet til næste Folketingsvalg…

  Kommentar by Revisoren — 18. december 2018 @ 18:32

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper