16. februar 2019

Bog: Social kontrol-forskere er mest optaget af ‘migrationskonteksten, majoritetssamfundets racisme’

Yderst interessant debatinterview i Berlingske. Tre antropologer der forsker i social kontrol, går skarpt i rette med forskere der ignorerer ‘mellemøstlige æresbegreber’ og ‘kollektivistisk familiestruktur’, og i stedet ser det hele som et resultat af ‘diskrimination og racisme’ hos majoriteten. Det er vigtigere for de her forskere (Louise Liebmann Lund, Lise Paulsen Galal mfl.), at problematisere ’samfundsmæssige ulighedsstrukturer’, ikke mindst i forhold til ‘mediedebatten’. Socialkonstruktivisme, kalder vi det på højrefløjen, der i modsætning til antropologerne kæder problematikken sammen med Islam som kultur og religion.

Fra Berlingske – Antropologer i ny bog om social kontrol: Danske forskere lukker øjnene for »omfattende« problemer med æreskultur i indvandrermiljøer (kræver login).

I stedet bliver social kontrol af nogle forskere udlagt som en negativ reaktion på, at etniske minoriteter er udsat for diskrimination og racisme. … Når man undlader at inddrage mellemøstlige æresbegreber som en del af årsagen til social kontrol og udelukkende fokuserer på undertrykkende strukturer i det omgivende samfund, slører man et helt forskningsfelt, mener de tre antropologer, der gør en pointe ud at sætte sig ind i forskningslitteraturen om æreskultur og social kontrol i de etniske minoriteters oprindelseslande.

‘Æresrelateret social kontrol er jo ikke noget ukendt fænomen i oprindelseslandene. Det kan man godt få indtryk af nogle gange,’ siger Bo Wagner Sørensen om danske forskeres manglende vilje til at hæve blikket ud over landegrænserne. I stedet er de optaget af det, han omtaler som ‘mediedebatten’.

‘Man kan få indtryk af, at livet for mange af forskerne foregår i medierne. Og at der ikke er nogen virkelighed uden for medierne,’ siger han.

Når man taler med Mørck, Sørensen og Danneskiold-Samsøe kan man af og til få det indtryk, at forskningsverdenen i sig selv er underlagt social kontrol. At viljen til at udsætte kontroversielle forskningsfelter for kritisk og fordomsfri belysning i visse kredse er erstattet af politiske eller karrieremæssige hensyn.

Nogle af dem, der står for den forskning, der trods alt er foretaget på området, er mindre interesseret i vold som fænomen og dermed også i æresrelateret social kontrol og mere optaget af migrationskonteksten, majoritetssamfundets racisme, diskrimination og så videre. Der har for nogens vedkommende været et ønske om at påvise netop det, snarere end at komme til bunds i fænomenet,’ siger Bo Wagner Sørensen. …

‘Pointen hos de forskere er jo, at virkeligheden skabes ud fra mediedebatten. At den måde, man taler om problematikken på i for eksempel aviser, sætter rammen for, hvordan man overhovedet kan forstå problemet. Og at man i et eller andet omfang også skaber problemet ved at benævne det.'”

(Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen vs Louise L. Lund, Lise Paulsen Galal…)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/98738/trackback

31 Comments »

 1. Det er jo aldrig de ædle vildes skyld eller ansvar. Kun hvide vesterlændinge kan være selvstændige aktører og have et ansvar.
  Sådan ser venstrefløjen på alt, det er det samme når de skal forklare den elendige tilstand i den muslimske verden.

  Kommentar by Lukket fest, skrid hjem — 16. februar 2019 @ 11:44

 2. Vrøvl på højste plan. Jeg fatter ikke et ord.

  Kommentar by XXXXX — 16. februar 2019 @ 12:13

 3. De liljehvides forløjede verden og selvforståelse må virkelig være et interessant studie for antropologer.

  Et oplagt studeopbjekt er Marie Brixtofte, der er bogaktuel med selvbiografien “Kun når det regner (kan jeg sove)” og som var gæst hos Hassan Preisler i hans program Næste Kapitel i Radio 24syv. Jeg overhørte 30 min af programmet her til morgen under en bilkørsel.

  Marie Brixtofte er vitterligt et studie i de liljehvides tænkning. Opvokset som hun var i Farum, ved vi, at hendes far borgmester Peter Broxtofte med sin integrationsmodel i Farum havde et meget stort hjerte for tyrkiske indvandrere. En værdimæssigt radikalisme, som stadig splitter Venstre.

  Men som det gælder i deres verden, kom datteren – trods faderens misbrugsproblemer mv. – selv i en etnisk dansk privatskole, ligesom hun nu lever i et rigmandskvarter i Hellerup omgivet af det liljehvide bedsteborgerskab, der ophøjet over pøblen dyrker tonen og farisærisme til det ulidelige.

  Kommentar by traveler — 16. februar 2019 @ 12:18

 4. Akademikere, der prøver at fortolke verden ud fra det, de faktisk ser, og ikke ud fra vedtagne narrativer … Det er noget nyt og livsbekræftende. Tak.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 16. februar 2019 @ 12:27

 5. Det er en positiv nyhed. Kunne man håbe på et paradigmeskifte inden for humaniora?

  Det ville være tiltrængt i en verden, hvor den middelalderlige klædedragt burka og dermed æresrelateret social kontrol er blevet den moralske spydspids for de moderne liberale.

  Men det skulle ikke undre mig, om de tre antropologer bliver tiet ihjel og socialt udstødt i universitetsmiljøet.

  Kommentar by np — 16. februar 2019 @ 12:31

 6. Jeg må gi’ de to rosaradigale gimper fuldkommen ret omkring ulighedskulturen.
  Det er de færreste hvide danske drenge “der har råd” til at køre omkring hele dagen i store BMW’er.
  Nååh okay, det var ikke dét I mente?

  Kommentar by White knight — 16. februar 2019 @ 12:32

 7. Det tog lang tid at nå dertil, og bogen skal være særdeles velkommen. Vi er nu – Gudskelov – nået meget længere, end da Jørgen B. Simonsen, Per Larsen og PET-manden fyldte skærmene med vrøvl.

  Jeg gør opmærksom på, at Weekendavisen fra i går også har en leder, som vi kan være tjent med. Desuden en artikel om kiv og strid i Lars Vilks komiteen.

  Men herfra skal især opfordres til, at Rasmus Paludan og ligesindede lader Lars Vilks i fred og undlader at gøre hans allerede ødelagte liv mere vanskeligt, end det allerede er i ekstrem grad.

  Lars Vilks fremstod i Deadline i aftes som en plaget mand, der ikke vil tages til indtægt for hverken venstresiden eller højresiden, og som føler sig meget alene og uelsket i den midterposition, han selv ønsker at indtage.

  Dette stod helt klart, selv om jeg tror, at de fleste af hans udtalelser vil blive opfattet som sort snak, medmindre man kender hans humor og den måde, han har tacklet sin hårde skæbne.

  Kommentar by Hans Jensen — 16. februar 2019 @ 12:59

 8. Der er nu kommet endnu en VERDENSFRELSER på banen, nemlig selveste Pia Olsen Dyhr fra SF, som fra nu af vil afvikle verdens uretfærdighed! Det proklameres i Kristeligt Dagblad, og lyder jo vældig rart. I betragtning af at Marianne Helved, Zenia Stampe, Pernille Skipper, Stine Bosse, Sofie Carsten Nielsen, Rønn Hornbech, Johanne S-N, Mette Frederiksen og mange andre kloge politik-kvinder er ude i samme ærinde, bliver verden sikkert snart et meget bedre sted at være.

  Dog er jeg lidt ked af at de ikke vil begynde med at skabe mere retfærdighed i Danmark. Men det vil de ikke. Det er for småt for dem. Så de har udvalgt Afrika, Asien, Rusland, Europa samt Syd- og Nordamerika som deres nye “arbejdsområder”.

  Måske man burde skynde sig at flytte udenlands, så man kan komme til at nyde godt af deres retfærdighed?

  (Hvad eller hvem har ødelagt Lars Vilks liv? Er det politisk forfølgelse eller hvad?)

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 16. februar 2019 @ 13:38

 9. DKA omtaler en ny undersøgelse fra “Beskæftigelsesministeriet” der viser, at 66 % af mændene og 80 % af kvinderne i de stærkt islamiserede ghettoer er på overførselsindkomst.

  Det er hermed et faktum, at der er indført Jizya i Danmark.

  Ingen kvaler – de vantro betaler!

  Kommentar by Revisoren — 16. februar 2019 @ 13:49

 10. De sprang i deres uddannelse over empirisk videnskab direkte til postmarx (de 5 staveplader) og Socialkonstruktivisme (det du føler, er videnskabelig sandhed).

  Derfor er deres naivitet rørende uvidenhed. Som alle, der har ønsket og har haft evner til at sætte sig ind i samfundsvidenskab ved:

  “social kontrol, iværksættelse af sanktioner over for social afvigelse.

  Social kontrol er således et udtryk for de sociale processer, der udspiller sig, når en given handling eller adfærd uformelt eller formelt imødegås af sanktioner med det formål at stabilisere eller genoprette den sociale orden.

  Den uformelle sociale kontrol er allestedsnærværende og en ufravigelig bestanddel af hverdagslivet og menneskelig interaktion i det hele taget. Uformel social kontrol udøves i form af ros, bebrejdelser, trusler, ironi, men også mere subtilt i form af øjekast, tavshed eller andre kropslige udtryk, der signalerer, at den pågældende adfærd eller handling opfattes som et normbrud. Formel social kontrol udøves af myndigheder vha. regler og lovgivning.

  Den uformelle sociale kontrol sikrer, at normer og værdier, der gør sig gældende i ethvert socialt system, efterleves, det være sig en gruppe, arbejdsplads, organisation, subkultur eller samfundet som sådant.

  Eksistensen af disse normer og værdier og efterlevelsen heraf er forudsætningen for meningsfuld interaktion inden for det sociale system, hvor disse normer og værdier hersker. Efterlevelsen heraf sikrer tilhørsforholdet til det pågældende sociale system, og brud herpå vil blive opfattet som truende for den sociale orden og imødegået med sanktioner, evt. i form af udstødelse.

  Afgørende er det imidlertid her at være opmærksom på, at hvad der i én kulturel sammenhæng opfattes som social afvigelse i en anden kan opfattes som korrekt adfærd, fx inden for en subkultur.” (Den store danske)

  Kommentar by A-mad — 16. februar 2019 @ 13:50

 11. Man skal se en akademiker som en slags spastiker. De kan læse en bog der fortæller dem at hvis man holder på en genstand og slipper den, falder genstanden til jorden. Skal man forhindre genstanden i at ramme jorden skal man gribe den. Det er nok der akademikeren har manglende evnen til at kunne agere praktisk på at gribe genstanden. De kan se det, men de kan ikke bevæge sig da de er motorisk(praktisk) handikappede. Da akademikeren ikke kan gribe, vil han i mangel af bedre læse endnu flere bøger om tyngdekraften i håb om at det kan forhindre genstanden i at falde til jorden.

  Kommentar by jrp — 16. februar 2019 @ 14:18

 12. En vis relevans.
  Fakta er irrelevant.
  https://www.youtube.com/watch?v=Q39uN2z2ejI

  Kommentar by Peter Buch — 16. februar 2019 @ 14:20

 13. Har de 3 antropologer ikke sat sig op mod universitetets sociale kontrol og dermed er hjemfalden til straf. Da bevillingen blev underskrevet, må de have snydt med den forud dikonterede konklusion, man ville basere sin indsamlede viden efter.

  Kommentar by Menig 442 — 16. februar 2019 @ 14:42

 14. /13

  Jo, de tre antropologer har jo begået faneflugt fra et miljø, der pr. definition er gennemsyret af ræverød politik. Det tillader jeg mig at glæde mig over.

  Kommentar by Hans Jensen — 16. februar 2019 @ 14:49

 15. Moské typer som Jordan Peterson er ved at bryde igennem den forkalkning som de røde svin har lagt lag på lag af rundt om universiteterne.

  Jeg tror det.

  Kommentar by Santor — 16. februar 2019 @ 15:55

 16. I de videnskabelige marxistiske kliker går al videnskab ud på at FORKLARE hvorfor kommunismen er genial, selvom den altid virker ad helvede til….. hvorfor afrikaniseringen og islamiseringen er dejlig og berigende, selvom blod og tårer flyder fra tusinder af ofre for den vold og kriminalitet der følger med….. hvorfor familier trives bedst når de opløses og splittes…… hvorfor det er det sundeste for patienter at lægge sig til at dø….. og hvorfor røde teorier altid har en større sandhedsværdi end virkeligheden.

  Det er pga. de røde teorier, at vores partier er i stand til at være så gode, kloge og fremsynede, at Danmark også er ved at blive til en humanistisk stormagt.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 16. februar 2019 @ 16:14

 17. /15

  Man kan da altid håbe,

  Forleden læste jeg et gammelt interview med Uffe Østergaard, professor emeritus fra CBS, der nu kan få sig selv til at udtale, at han med sin seneste bopæl er kommet tæt på DF’s vælgere og bedre forstår dem. Østergaard har fået Parkinsons syge og rollator, og måske har det bidraget til, at han er mere ydmyg og realistisk efter mange år i de idealistiske luftlag.

  Sådan kan livet jo hurtigt smadre folks tilværelse, som det også skete for den arme Lars Vilks, der i perioder ikke har kunnet gå ud i frisk luft og aldrig bevæge sig uden livvagter.

  Kommentar by Hans Jensen — 16. februar 2019 @ 16:22

 18. Så længe de ikke giver islam skylden – så er det ok :-)

  Men hvad mener de om fx intersektionel feminisme, kritisk raceteori og hvidhedsforskningen? Ved det ikke. Gad ikke google ret længe ( det er jo lørdag/japansk kvinderock :-) ) men faldt over.. læs lige fra og med sjette linje https://books.google.de/books?id=1N6DDwAAQBAJ&lpg=PT157&dq=yvonne%20m%C3%B8rck%20POSTKOLONIAl%20pernilla&hl=da&pg=PT157#v=onepage&q=yvonne%20m%C3%B8rck%20POSTKOLONIAl%20pernilla&f=false

  Kommentar by anno — 16. februar 2019 @ 21:13

 19. anno, jeg får ikke lov til at se teksten pga. en visningsgrænse…

  Kommentar by Hr. Snusk — 16. februar 2019 @ 21:51

 20. … og jeg ser ingen links til japansk lolitarock, hverken her eller i OT 😠

  Kommentar by Hr. Snusk — 16. februar 2019 @ 21:52

 21. Hr. Snusk, mystisk – kan du ikke ‘rulle op eller ned’ så teksten kommer frem? Jeg kan ikke kopiere teksten (?) – ellers prøv at google: ” yvonne mørck POSTKOLONIAl pernilla ” og vælg ” Populismens klassekamp: – om udlændingepolitikken og venstrefløjens … ”

  Rock.. se OT

  Kommentar by anno — 17. februar 2019 @ 00:03

 22. Jeg så, tidligere på ugen, et indslag (på tv2 19.00/DR 18.30?) der åbenbart var ugens tema: nemlig socialkontrol blandt Jehovas Vidner. Den fik alt hvad den kunne, både med udtalelser fra Vidnernes højeste i hierarkiet, udstødte af sekten samt nuværende og tidligere udstødende m.f.

  Temaet var sat så højt op, at det ligefrem osede af, at formålet var, at få eventuel valgtema væk fra iSlammets langt mere omfattende og hårdhændede socialkontrol og over på Jehovas Vidner, som “eksempel” på, at DANSKERNE skam i høj grad udøver social kontrol.

  Jeg tager ALDELES afstand fra Jehovas Vidner*, MEN; hvor mange er der lige af dem, i forhold til Fandens Tilbedere?

  *
  I min opfattelse er Jehovas Vidner lige så tilbagestående, pga. deres tro, som Fandens Tilbedere, blot er sidstnævnte langt mere bestialske i deres loyalitet til troen.

  Kommentar by M.S. Carstens — 17. februar 2019 @ 00:38

 23. 22. Ms Carstens: vi mangler at høre om æresrelaterede drab, kriminelle bander og terror fra Jehovas vidner. Dertil deres høje andel af mennesker på overførselsindkomst, fylden op i fængslerne og deres liv i ghettoer. Men ellers er det jo næsten det samme. Elbæk siger det osse, folk opdrager jo deres børn på mange mærkelige måder. Det skal han da ikke blande sig i.

  Kommentar by Uno — 17. februar 2019 @ 09:24

 24. Enig ALEXANDER BEAUMONT 16:14 når du skriver “I de videnskabelige marxistiske kliker går al videnskab ud på at FORKLARE hvorfor kommunismen er genial”

  Og de fik højere karakterer til deres adgangsgivende eksamener ved at bruge Karl Marx facitlisten og ofte behøvede de ikke engang skjule den under bordet.

  Hvis dine svare til eksamen ikke stemmer overens med Karl Marx facitlisten får du dumpekarakter.
  Du er heldig, hvis du så kan få et job som ølslæber på et bryggeri ligesom Vaclav Havel!

  Derfor styrer Karl Marx facitlisten stadig samfundet her.

  Kommentar by A-mad — 17. februar 2019 @ 09:59

 25. Jeg kom for skade at høre “Bagklog på P1” igår. Her optrådte de 3 ærværdige ældste MF-ere Jelved, Holger K. og Haarder ( det er altid folk med de “rigtige”, DR-godkendte, meninger der optræder i dette program). De lyder helt fornuftige når det drejer sig om ligegyldige detaljer, men afslører dog at de aldrig har været udenfor Christiansborgs osteklokke. Hvad angår de vigtigste emner, som er afgørende for Danmarks fremtid, virker de komplet blanke. De var allesammen rørende enige om at Danmark ikke skulle modtage migranter fra Afrika og MØ. Jelved bedyrede at de skulle sendes tilbage til Afrika. Hvorfor i himlens navn har de så holdt døren åben for disse migranter og fyldt landet med dem gennem 40 år? Man mærker at valget nærmer sig. Man skal ikke tage efter hvad politikere siger, men efter hvad de gør og har gjort.

  Kommentar by JC — 17. februar 2019 @ 10:11

 26. Samfundsvidenskaberne er bløde videnskaber, der ikke bygger på hårde facts. Derfor kan de bøje virkeligheden efter forgodtbefindende, og bruge den til at fremme forskernes egne private politiske dagsordener. Det har i virkeligheden intet med videnskab at gøre, og samfundet kan ikke bruge de samfundsvidenskabelige institutter til noget fornuftigt, som de har udviklet sig siden 70-erne.

  Kommentar by JC — 17. februar 2019 @ 10:25

 27. > 22: Ja, det er proportionsforvrængning at kaste sig over Jehovas Vidner og negligere Islam. I en anden udsendelse blev det sagt at der er ca. 5

  Kommentar by JC — 17. februar 2019 @ 10:30

 28. > 22: Ja, det er proportionsforvrængning at kaste sig over Jehovas Vidner og negligere Islam. I en anden udsendelse blev det sagt at der er ca. 5.000 J. Vidner i DK. Er det et problem i forhold til 300.000 muslimer? Det er givetvis det sædvanlige trick med et forsøg på at aflede befolkningens opmærksomhed fra det mest kritiske.

  Kommentar by JC — 17. februar 2019 @ 10:33

 29. Enig M.S. Carstens 00:38 og JC — 17. 10:30/10:33. Jehovas Vidner er genbrug. Det er kendt og fladtrampet igen og igen. Ligesom Scientologi f.eks som kan blive løgnemediernes næste genbrugs skræmmebillede. Eller hvem skal gætte på?

  Jeg så det også i løgne-nyhederne på tv2 19.00/DR 18.30? – tror det var på tv2? Og tænkte ‘man merkt die absicht und wird verstimmt’.

  Hvor dumme tror de folk er? Det er så helt tydeligt, at det er en aflednings manøvre fra den igangværende befolkningsudskiftning (som ikke kommer fra hverken Jehovas Vidner eller Scientologi eller hvad de ellers kan finde på.)

  Kommentar by A-mad — 17. februar 2019 @ 12:23

 30. […] betydning på deres fagområde (Berlingskes artikel fra 15.02 kræver login, men Uriasposten citerer […]

  Pingback by 68’ernes børnebørn – og hvem scorede den røde kjole? – tankesite — 17. februar 2019 @ 17:54

 31. A-mad: “Eller hvem skal gætte på?”

  Jeg satser på Ruth Evensen – Faderhuset.

  Kommentar by Hr. Snusk — 17. februar 2019 @ 21:15

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper