3. marts 2019

Debattens naturlov, aktion lig reaktion: Om optrappende skældsord – ‘Racist’, ‘Landsforræder’…

Den værdipolitiske venstrefløj forbeholder sig ret til at kalde den værdipolitiske højrefløj for ‘racister’, men de er omvendt sarte mimoser i forhold til at blive kaldt ‘landsforræder’. Begge ord bringer ikke noget konstruktivt ind i den politiske debat, men det er en helt klassisk modstilling.

Hvis man som Radio24syv-redaktøren Anne Sofie Allarp er imod brug af ordet ‘landsforrræderi’, så skulle hun måske undlade at associere politiske modstandere med nazisme og racisme. Det er en debatmæssig naturlov, at aktion og reaktion følges ad.

Da hverken muslimer (eller ‘Koranklodser’) er en race, bruges udtrykket racist stort set udelukkende efter Dansk Sprognævns tredje betydning: En der tager afstand fra bestemte mennesker.

Som jeg skrev på nærværende blog for mere end 15 år siden , så bruges ‘racist’ reelt som et helt almindeligt skældsord. På samme måde er ikke noget juridisk over termen ‘landsforræder’, men begge ord kan selvfølgelig være injuriende. Højrefløjen skal bestræbe sig på at opføre sig pænere end venstrefløjen, men vi skal heller ikke være naive. Omtanke og forsigtighed, er gode nøgleord.

(Anne Sofie Allarp i debat, 2017; Foto: Youtube)

“I 1990 blev Sprognævnet i forbindelse med en retssag bedt om at udtale sig om betydningen af ordene racisme og racist i nutidig almindelig sprogbrug. Nævnet skrev i sit svar (efterfølgende trykt i Nyt fra Sprognævnet, nr.1, marts 1991) at ordet racisme foruden en betydning der relaterer sig til nazismens racelære, og en anden der går ud på en races overlegenhed over andre, især med henblik på forholdet mellem sorte og hvide, også bruges i en tredje, udvidet betydning ‘hvor ordet betoner forskelsbehandling og undertrykkelse eller blot afstandstagen fra grupper af mennesker som godt kan være af samme race som en selv‘.” (Dansk Sprognævn, 24. juni 2003, se evt. her)

“Ordene landsforræder og landsforrræderi har en fæl klang. De bør anvendes med forsigtighed og omtanke. Men hvor længe kan man komme uden om dem?” (Jens Toldstrup, frihedskæmper, medlem af Dansk Samling, Den Danske Forening, 1991)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/99163/trackback

29 Comments »

 1. Endnu engang bliver det vist at venstrefløjen ikke kan klare sig i den frie debat. Lige så snart deres modstandere bruger de samme metoder som dem selv, begynder de at hulke og forlange tudekiks.

  Forskellen er moské at når man kalder So fie for landsforræder er man langt tættere på sandheden end når hun kalder andre for “internettets bundfald” og “subkulturel bærme”.

  Kommentar by Santor — 3. marts 2019 @ 13:23

 2. Det er lidt af en gummiparagraf straffelovens § 266 b:

  “§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
  Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”

  Hvis man tænker på hvad der er sagt og skrevet om hvide mennesker (specielt om hvide heteroseksuelle mænd) de sidste mange år, så kan det undre der ikke der rejst nogle sager? “Propagandavirksomhed” – passer vist meget godt på det ‘visse personer’ har bedrevet gennem årene. Men vi gider vel ikke anmelde? Måske er det også klogeste?

  “”Strafbarheden afhænger ikke af, om den pågældende gruppe rent faktisk har følt sig truet, forhånet eller nedværdiget. Strafbarheden beror på en generel vurdering af, om de relevante udsagn i den konkrete sammenhæng kan anses for egnede til at fremkalde frygt (trusler) eller virke forhånende og/eller nedværdigende.””

  https://da.wikipedia.org/wiki/Racismeparagraffen#Manglende_ret_til_bevisførelse

  Kommentar by anno — 3. marts 2019 @ 13:30

 3. I mange år har kommunisterne og gak-gak humanisterne brugt ord som racister, nazister, fascister, kældermennesker og svinehunde til at stemple danskere som var bekymrede over indvandringen. Ordene blev bevidst brugt til at skræmme, undertrykke og tyrannisere almindelige danskere som overhovedet og slet ikke var racister eller nazister osv. Der var altså tale om en LØGNAGTIG HETZKAMPAGNE som TV- og radiostationerne samt papiraviserne ivrigt og flittigt deltog i.

  Nu hvor disse skældsord har mistet meget af deres kraft, fordi enhver normal kan se at de er løgnagtige, vil regeringen så have indført CENSUR og op til 12 års fængsel til kritiske og bekymrede danskere. Hvorefter Danmark ikke længere vil være et demokrati, men et diktatur og en EU/Merkel lydstat. Hvor afrikaniseringen og islamiseringen og den etniske udrensning kan få frit løb. Medmindre der indtræffer et mirakel i form af en folkelig opvågning og et jordskredsvalg.

  Kommentar by Ole Jensen — 3. marts 2019 @ 13:31

 4. @Kim – Du rammer 100% præcist ned i debatten og de venstreradikales tankegang. Ordet racisme er blevet så misbrugt, at det har fået en udvidet betydning og mere eller mindre har mistet sin oprindelige mening. Det er netop blevet et skældsord, som fuldstændigt preller af på modtagerne.

  @2 anno – Ja, det er en meget bøjelig paragraf, men du vil blive overrasket over, hvad domstolene har frikendt for racisme. Da jeg læste om §266b i forbindelse med anklagen mod Pernille Vermund, så var der eksempler på en række frikendelser, hvor jeg da selv tænkte, at det var fornedrende omtale. Det viser mig, at domstolene tolker ytringsfriheden som noget nær absolut.

  Kommentar by Larsen — 3. marts 2019 @ 13:38

 5. Lige en kort kommentar denne gang:

  “Ordene landsforræder og landsforrræderi har en fæl klang. De bør anvendes med forsigtighed og omtanke. Men hvor længe kan man komme uden om dem?” (Jens Toldstrup, frihedskæmper …)”

  Vi kan ikke længere komme uden om det, når selv “vor” statsminister forråder det danske land og dets folk, i egoøkonomiske interesser.

  Kommentar by M.S. Carstens — 3. marts 2019 @ 14:13

 6. Jeg kan huske, at Pia Kjærsgaard fortalte følgende anekdote. Det er vist til et landsmøde for DF. Kjærsgaard går rundt og hilser på de fremmødte, bl.a. et nydeligt ældre ægtepar.

  “Hvem er så I?,” spørger Kjærsgaard.

  “Ja, vi er så racister,” svarer ægteparret uden det mindste smil.

  Så langt nåede centrum-venstres dæmonisering og udskamning af danskerne, at ordentlige mennesker med danske kerneværdier identificerede sig selv som racister.

  Der er sket en ændring, siden da. Socialdemokratiet er vendt på en tallerken, og der er konsensus mellem S, V og DF om en stram udlændingepolitik, senest med paradigmeskiftet. Det er derfor, at vælgerne nu vender tilbage til S.

  Venstrefløjen og MSM står isoleret med deres ekstreme synspunkter for multikultur, flygtninge, indvandrere, muslimer og islam.

  Kommentar by np — 3. marts 2019 @ 14:35

 7. Det er altså meget naivt at tro at S er vendt, og at der er enighed mellem S, V og DF om en stram indvandringspolitik. De er da tværtimod enige om at lade det hele dalre videre. Ja, de har godtaget at invasionen og besættelsen skal accelereres. (Marrakech-pagten) Og “paradigmeskiftet” er kun tom snak og valgflæsk.

  Forsøger np at narre os med sit vrøvl?

  Kommentar by Ole Jensen — 3. marts 2019 @ 15:31

 8. Man skal ikke kaste med æbler, når man selv er et skrog. Man skal ikke kaste med sten, hvis man bor i et glashus. De to ordsprog skulle Sofie Allarp nok have skrrevet sig bag øret, inden hun kastede sig ud i at svine andre til med løgnagtige og meningsløse beskyldninger om racisme og nazisme.

  Kommentar by Ole Jensen — 3. marts 2019 @ 15:56

 9. Reelt er der ingen forskel på de partier, der i da er valgt ind i Folketinget. Alle går de ind for en uhyrlig brandbeskatning af danskerne, en stadig større og stadig mere uduelig offentlig sektor, en yderligere muslimsk indvandring, et stadig større fokus på narrespillet “Klimaforandringer”, en yderligere begrænsning af ytringsfriheden, og – ja, fortsæt selv listen.

  Men skønt Folketinget de facto fungerer som i en totalitær et-parti stat, så tror 90% af befolkningen stadig, at de deltager i en demokratisk proces, når de stemmer til et folketingsvalg. Det er ganske forunderligt.

  Kommentar by Henrik Wegmann — 3. marts 2019 @ 16:17

 10. Jeg var tvangsindlagt til, i en ugestid, til at lytte til Radio 24Syv, og var lidt forundret over hvor politisk rød helheden var.

  Når kanalens sendetilladelse udløber ved udgangen af oktober i år, så har landet formentlig fået en rød regering, og selv om socialdemokratiet oprindelig var imod 24Syv, så er partiet vel siden blevet vildt begejstret.
  Så en ny periode med 24Syv-redaktører som Anne Sofie Allarp må vel forventes.

  Kommentar by Henning Jensen — 3. marts 2019 @ 16:27

 11. Endnu et godt eksempel på at ord bliver strukket langt ud over deres betydning, og derved bliver indholdsløse eller intetsigende. Den nationalsocialistiske racelære omfattede i øvrigt også troen på at en race, den ariske, var andre overlegne. Men typisk for dansk sprognævn, der mest henter deres ‘nutidige almindelige sprogbrug’ fra aviserne, hvor der efterhånden er langt mellem folk, der behersker sproget, kildesøgning, eller den basisviden, der kan sætte enkelte historier ind i en større sammenhæng.
  Min favorit er stadig inklusion, der i den rigtige verden betyder: et fremmed element ( som regel uønsket ) i en ellers homogen masse.
  PS. Det hedder ikke strukket, men jeg kan egentlig godt lide ordet fonetisk. Man kan næsten høre hvordan noget knager og brager, når det bliver strakt. Det stammer formodentlig fra en journalist, der ikke kunne huske sine uregelmæssige bøjninger.

  Kommentar by fidibus — 3. marts 2019 @ 16:45

 12. Væmligboen Anne Sofie Allarp er slyngveninde med Anne Sophia Hermansen, der er såkaldt kulturredaktør på den forhenværende borgerlige avis Berlingske.

  Det forklarer måske Berlingskes totale deroute?

  Kommentar by Revisoren — 3. marts 2019 @ 17:14

 13. Berlingeren har vist mistet mange læsere, efter at Tom Jensen har lagt avisen om til at være en stærkt censureret avis, hvor net-debatten er afskaffet, og hvor nyheder og lederartikler tit er noget ligegyldigt, opdigtet eller vildledende sludder.

  Kommentar by Ole Jensen — 3. marts 2019 @ 18:00

 14. Jeg troede sgu først det var A’delle, til jeg så i teksten, det er den “små” So fie.
  Det sagt. Er du alt for blid Kim i din omtale af So fie’s sprogblomster.
  Var der ikke også tale om bundfald m.v. blandt de rosende adjektiver So fie så kærligt påhæfter dem hun ikke ka’ li’?
  Hun pisser jo i ligeså udtalt grad på andre, hvorefter hun beskylder dem for at lugte.
  Mimoser og hyklere optræder aldrig så mangfoldigt, som jo længere vi geråder ud på det karmoisinfarvede overdrev.
  Så vær lige rar, og flet f!$$en “lille” So fie.

  Kommentar by Knights Templar — 3. marts 2019 @ 18:20

 15. Også DR vildleder, vrøvler og propaganderer. Klima- og co2-løgnen, ligestillings-hysteriet og racisme-ævlet støttes året rundt….

  Postulaterne om indvandringens berigelse af danskerne, om evigt faldende kriminalitet, om verdensrekorden i folkelig lykke, om EUs og FNs herlige gaver til Danmark, om regeringens og de gamle partiers fortræffelighed…… gentages igen og igen. Dog hvergang indpakket i nye formuleringer. Mens talrige skandaler og politiske skandaler forties eller kun nævnes i forbifarten.

  Hvis regeringen får lukket net-aviserne, vil vi danskere synke ned i samme mørke som tredivernes totalitære stater.

  Kommentar by Ole Jensen — 3. marts 2019 @ 18:21

 16. Se kommentar nr.9 kl.16.17 som kort og med stor præcision forklarer hvor tæt vi er på at blive ligesom DDR, Sverige, Libanon eller Balkan.

  Kommentar by Ole Jensen — 3. marts 2019 @ 18:27

 17. Ordet racist bruges ikke i en tredje betydning. Det bruges udelukkende i betydning 1 og 2.

  Det er derfor ordets værdiladning er intakt. Og det er også derfor, det er så attraktiv for Venstrefløjen at bruge det i stigmatiserende øjemed. Der er intet opklarende i anvendelsen. Fordi betydning 3 ikke findes.

  Hvis man spørger hvem som helst, hvorfor det er odiøst at være racist – og det er det – så får man kun betydning 1 og 2. Det er disse to, der alene definerer begrebet.

  Dansk Sprognævn registrerede ikke en uegentlig betydning af ordet racist i 1990. De registrerede en uegentlig brug af begrebet. Nemlig til brændemærkning af mennesker, der ikke var en del af datidens konsensus. Men det indså nævnet ikke.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 3. marts 2019 @ 19:47

 18. Det er en tilsnigelse, om det skulle kunne siges, at danske journalisters indlæg er båret af en intelligent, stringent og substansafhængig analyse. Tværtimod indeholder de eksplicit elementer af formodentlig patologisk betingede idiosynkrasier samt flittig brug af løgnen som stråmænd – i fin overensstemmelse med Piet Heins gruk:
  ”En yndet form for polemik
  består i det probate trick
  at dutte folk en mening på,
  hvis vanvid alle kan forstå!”

  De fleste journalister er selvgratulerende efter-og glatsnakkere, som danske medier – både papir + digitale – har så rigeligt af. Og de fleste af dagens journalister er politiske kommissæer for venstresnoet tankegang, og for en stor dels vedkommende mentalt underfrankeret.

  Ligegyldigheden for fakta og efterprøvelse af informationer, har gjort journalistikken til en afdeling af underholdningsindustrien.
  Journalister er tjenere og mundskænke for den politiske klasse, en samling søvnigt lysende lygter, præget af dovenskab og talentløshed.

  Mediegøjlere og pennesmørere, det er hvad de er!

  Kommentar by der Adler — 3. marts 2019 @ 20:27

 19. DR har ad flere omgange sendt og genudsendt den groteske ‘dokumentar’ om ‘det hvide højre’, som en norsk-pakistansk kvinde, Deeyah Khan, begik for nogle år siden. Alene beskrivelsen af undersøgelsesområdet … Hun er sjovt nok også menneskerettigshedsaktivist. Det slår aldrig fejl at menneskerettigheder, aktivisme og dyrkelse af fjendebilledet ‘højre (‘det onde’, ‘det hvide’, ‘det patriarkalske’, ‘det hadske’) blandes sammen i en uskøn pærevælling af priviligerede, unge mennesker med absolut nul evne udi selvstændig væren og tænkning.

  Jeg har nu aldrig følt mig fristet til at gribe til termen ‘landsforrædder’. Jeg ser ikke nogen debatregel, kun en dårlig debatkultur hvor man lader sit eget mål stå åbent for modstanderens angreb. Fordi modparten er mindrebemidlet, behøver man ikke selv være det.

  Men jeg forstår udmærket følelsen. Jeg får det dårligt af at se nyheder på TV, og læser aviser med afsky. For tiden muntrer NRK sig med at køre en smædekampagne mod Siv Jensen, efter at hun tillod sig at påpege at Norge har importeret en økonomisk underklasse. Trump-bashing hører til tiden og antager hver dag nye, groteske former. Fordi FB-venner læser Redox, dukker deres hadefulde, snæversynede historier op i mit feed, og de følges uvægerligt af et kommentarspor der gløder af raseri og had – og gloriepudsning.

  Kommentar by Høgsbro — 3. marts 2019 @ 20:35

 20. “Begge ord bringer ikke noget konstruktivt ind i den politiske debat..”

  “Kontruktivt”?

  Enten mener man en given adfærd er landsforræderi eller også gør man ikke. Hvis det første er tilfældet, ja så bruges ordet landsforræderi selvfølgelig. Hvilken Orwellsk omskrivning skulle ellers anvendes?

  Det er da særdeles konstruktivt at kalde det faktum, som 1400 år har dokumenteret til hudløshed – muslimer ødelægger den oprindelig kultur i samtlige lande, de har slået sig ned i – som landsforræderi fra de, der har stået for og fortsat aggressivt forsvarer importen af disse ødelæggelser. Hvis det ikke må kaldes ved rette navn, hvad skal det så hedde for at være “konstruktiv”

  Hvis man tror at kælne pædagogord og blød stemme får overbevist multikultierne om deres vildveje, har man nok ikke forstået, hvad der driver dem. En nyreligiøs sektmentalitet, som intet kan overbevise om andet end egen overlegenhed. Med eller uden deres sande prædikat, landsforrædere.

  Kommentar by Margrethe — 3. marts 2019 @ 22:31

 21. “Begge ord bringer ikke noget konstruktivt ind i den politiske debat”

  “Konstruktivt”?

  Enten mener man en given adfærd er landsforræderi eller også gør man ikke. Hvis det første er tilfældet, ja så bruges ordet landsforræderi selvfølgelig. Hvad ellers? Det er da særdeles konstruktivt at kalde det faktum, som 1400 år har dokumenteret til hudløshed – muslimer ødelægger den oprindelig kultur i samtlige lande, de har slået sig ned i – som landsforræderi fra de, der har stået for og fortsat aggressivt forsvarer importen af disse ødelæggelser. Hvis det ikke må kaldes ved rette navn, hvilken Orwellsk new speak skal så anvendes?

  Hvis man tror at pædagogord og blød stemme får overbevist multikultierne om deres vildveje, har man ikke forstået, hvad der driver dem. En nyreligiøs sektmentalitet med en uovervindelig tro på egen overlegenhed. Havde de tænkt sig at blive klogere, var de blevet det. Et stadig mere ødelagt land, kræver selvfølgelig at ødelæggerne kaldes ved rette navn. Alt andet er at hoppe med på deres “ord skaber virkeligheden” – gejl. Se hvor det har bragt os.

  Kommentar by Margrethe — 3. marts 2019 @ 22:41

 22. -> Har du nogensinde ændret holdning, fordi nogen har kaldt dig racist?

  Kommentar by Kim Møller — 4. marts 2019 @ 01:47

 23. Man skal passe på med ikke at slide ord op. Så det vil måske være bedre at bruge udtryk som ‘redeskider’ ( hvis man er til det lidt grovere ) eller endnu bedre gøgeunger. Så kan man ved konfrontationer nøjes med at efterligne gøgens karakteristiske kald. kuk-kuk.

  Kommentar by fidibus — 4. marts 2019 @ 03:18

 24. Mon de fede krampe bliver mere omfangsrig end Journalist-Liselotte Fedthår?

  Så er porten til Berlinske piv-åben.

  Kommentar by Iznogut — 4. marts 2019 @ 03:44

 25. Kommentar by Margrethe — 3. marts 2019 @ 22:41

  Fuldstændig enig – derfor bruger jeg også dette ord tit!!

  De skal fandme kaldes det de er…revl og krat!

  Kommentar by Black Watch — 4. marts 2019 @ 07:43

 26. Jeg er ligeglad hvad folk kalder mig bare muslim negere bliver smidt ud.

  Kommentar by Jp — 4. marts 2019 @ 07:59

 27. OK. Vi er alle racister ifølge Dansk Sprognævns definition: “en tredje, udvidet betydning ‘hvor ordet betoner forskelsbehandling og undertrykkelse eller blot afstandstagen fra grupper af mennesker som godt kan være af samme race som en selv‘.” (Dansk Sprognævn, 24. juni 2003)

  Tager du afstand fra pædofile, nationalsocialister, kommunister og hvad har du?- kun fantasien sætter grænser – er du racist.

  PS. Jeg tror, det er fordi, det ikke altid kun skal gå ud over negrene?

  Kender du sangen? Som vi sang, da vi kæmpede mod apartheid i Sydafrika:

  -det er så synd for Negeren!
  -negeren han skal meget tidligt op
  -drikker kaffe af en skåret kop
  -det er så synd for Negeren!
  -det er så synd for Negeren!
  -det er så synd for Negeren!

  Alle hvide er dobbelt racister. Udryd de hvide og udryd racismen! Det er en global frihedsbevægelse, som du ikke hurtigt nok kan tilslutte dig! Skift straks din race fra hvid til sort. Kan gøres med få klik online! :-)

  Kommentar by A-mad — 4. marts 2019 @ 10:21

 28. I begyndelsen af 1900 tallet rejste Thit Jensen, der var søster til Johannes V Jensen, rundt og holdt foredrag om blandt andet: Raceforbedring. børnebegrænsning, frivilligt moderskab. Det der raceforbedring drejede sig om idioter der kom ud af en anstalt, og fik børn der blev idioter, som skulle på anstalt.

  Kommentar by Ole Larsen — 4. marts 2019 @ 11:10

 29. Jeg holder med Morten— og Margrethe.

  Kommentar by Kim Poulsen — 4. marts 2019 @ 22:54

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper