2. juni 2022

Grimme ord i kommentarsporet (2017): Rigspolitiet anmelder undertegnede for brud på Retsplejeloven

Jeg har i dag være til afhøring hos politiet med henblik på en evt. overtrædelse af Retsplejelovens § 189 stk. 3, da jeg i en post dokumenterede politiets henvendelse til mig relateret til et budskab i kommentarsporet, der muligvis udgjorde en overtrædelse af Straffelovens § 266b. Måske vendingen ‘islamiske fødemaskiner’.

Ifølge anmelder, så havde jeg tavshedspligt om sagen, da grimme ord i kommentarsporet på en blogpost (tilsyneladende) var problematisk ift. ‘fremmede magter’, ’statens sikkerhed’ eller “… opklaring af alvorlige forbrydelser”. Det lyder som en passage i Kafkas Processen, og det er måske ikke langt fra skiven, når jeg erfarer, at anmelder i den konkrete sag er Rigspolitiet. Vi lever i absurde tider…

“Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og den overordnede, styrende og retningssættende myndighed for hele politiet. Rigspolitiet er desuden bindeled mellem Justitsministeriets departement og politikredsene. … Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncern HR, Koncern IT og Koncernøkonomi- og service. Herudover hører Koncernledelsessekretariatet, Koncernkommunikation, Tilsyn og Revision, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat under Rigspolitiet.” (Politi.dk)

(Politigården i Aarhus, 2. juni 2022)

Oploadet Kl. 10:51 af Kim Møller — Direkte link59 kommentarer


18. maj 2022

Undertegnede sigtet efter Retsplejelovens § 189: Dokumenterede politiets krav om log-info-udlevering

Nå man fylder 51 år er det ikke mange gaver man får, og udover lidt tøj fra kæresten, så fik jeg blot et opkald fra Østjyllands Politi. Jeg er sigtet efter Retsplejelovens § 189 stk. 3, der kan give op til fire måneders fængsel. Jeg har i forvejen to verserende sager, så det er godt træls, sagt på århusiansk.

Faste læsere vil huske, at jeg sidste år blev kontaktet af en betjent fra Københavns Politi, der ville have mig til at udlevere IP-adressen på ‘Hr Naturlig’, der tilbage i 2017 havde skrevet en kommentar som muligvis overtrådte Straffelovens § 266b. Få dage efter fik jeg en såkaldt ‘Editionskendelse’, der med trusler om at udlevere mine computere tvang mig til at udlevere log-oplysninger på kommentatoren. Flere mente at det det var et scam, og jeg smed uddrag af kendelsen online. Det er tilsyneladende ulovligt jf. Retsplejeloven, da jeg som vidne er pålagt tavshedspligt i en sag relateret til ‘opklaring af alvorlige forbrydelser’.

“§ 189: Såfremt hensynet til fremmede magter, til statens sikkerhed eller til opklaring af alvorlige forbrydelser taler derfor, kan retten eller politiet pålægge en person, der er afhørt som vidne, tavshedspligt med hensyn til hans viden om sagen. …

Stk. 3. Overtrædelse af pålægget straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.” (Danskelove.dk)

(Collage: Islamister opfordrer til hellig krig på Nørrebro, dansker bruger grimme ord…)

Den oprindelige post, som Hr. Naturlig’ kommenterede, dokumenterede herboende islamisters terror-opfordring midt på Nørrebro. “Palæstina er besat, det skal løses med Jihad”, lød det foran Nørrebrohallen, mens tilslørede kvinder med utallige barnevogne diskret fulgte med i baggrunden.

(Nørrebro, 28. juli 2017)13. april 2022

Endnu et eksempel: Politiken bringer billede af død ukrainer, “En dræbt civil ligger tilbage på gaden…”

Man kan ikke vaske sig rent i andres skidt, men som Lars Bjørknæs påpeger, så behandler Anklagemyndigheden sagerne vidt forskelligt. Etablerede medier kan godt vise ukrainske ofre for Ruslands invasion, hvorimod bloggere risikerer fængselsdom for at bringe billeder af ofre for islamisk terror. Almene hensyn? En konkret vurdering?

Her endnu et eksempel, denne gang fra Politiken.dk.

“En dræbt civil ligger tilbage på gaden i Butja efter russernes tilbagetrækning fra den ukrainske by.” (Billedtekst, Politiken.dk, 4. april 2022)

(Collage: Politiken.dk bringer billede af død ukrainer, 4. April 2022; Foto: News Euro24)

“Anklagemyndigheden har ikke overfor Bjørknæs.dk ønsket at svare på, om medier som Ekstra Bladet bedømmes efter andre regler, end hvad tilfældet er for eksempelvis Uriasposten.net. I stedet har Anklagemyndighedens presseservice alene via en email fra en anonym medarbejder fremsendt, hvad der må anses for at være meget generelle betragtninger omkring brugen af Straffelovens §264d :

– Sager omfattet af Straffelovens §264d er undergivet betinget offentlig påtale, jævnfør Straffelovens § 275, dvs. sådanne sager forfølges normalt kun af det offentlige, hvis forurettede (eller dennes pårørende, hvis vedkommende er død) anmoder herom, f.eks. ved at indgive en anmeldelse. Efter Retsplejelovens § 727, stk. 2, 1. pkt., kan offentlig påtale af en lovovertrædelse, der er henvist til privat forfølgning, dog ske, hvis almene hensyn kræver det. Om det er tilfældet, vil i alle tilfælde vil bero på en konkret vurdering af de samlede omstændigheder i den enkelte sag.” (Bjoerknaes.dk)

Oploadet Kl. 00:52 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer


26. december 2021

Vibeke Borberg, ny formand for Medienævnet: Problematisk, at Berlingske giver taletid til højrefløjen..

Kulturministeren har netop udnævnt Vibeke Borberg til formand for det syv mand store Medienævn, der står for uddeling af statsstøtte til danske medier. Jeg har blogget om hende flere gange, blandt andet da hun i 2016 tilkendegav, at det var ‘et medieetisk problem’ at Berlingske gav plads til højrefløjsbloggere. Der var tale om psykiater Henrik Day Poulsen og sognepræsterne Marie Høeg og Sørine Gotfredsen, og den yderste højrefløj starter vel omkring midten. Høeg var i 2019 folketingskandidat for De Konservative.

Pressemeddelse fra Kulturministeriet, her citeret fra KUM.dk – Nyt medienævn er udpeget og klar til at håndtere digital medieudvikling.

“Kulturministeren har udpeget nye medlemmer til Medienævnet. Med stærke digitale kompetencer og stor forståelse for medieudviklingen har det nye Medienævn gode forudsætninger for at håndtere en fremtidig udvikling af mediestøtten.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

‘Det er et stærkt og fagligt meget kompetent nævn, der nu træder til med mediejurist Vibeke Borberg i spidsen. Jeg går ind til de kommende medieforhandlinger med en ambition om at lægge sporene til en mediestøtte, der i langt højere grad end i dag kan favne den digitale udvikling og understøtter pluralisme og innovation. Det har derfor været vigtigt for mig at sammensætte et nævn, der har et skarpt øje for udviklingen i mediebranchen, og som kyndigt kan forvalte støtten til medier – også efter de ændringer, som måtte komme med en ny medieaftale. Det glæder jeg mig over, at det nye nævn kan.’ …

Medienævnet behandler ansøgninger og træffer afgørelse om tilskud til trykte nyhedsmedier og nyhedsmedier, der udkommer på nettet efter Lov om mediestøtte. Det drejer sig bl.a. om redaktionel produktionsstøtte, som er et tilskud baseret på mediernes redaktionelle omkostninger og innovationsstøtten, som er projekttilskud til etablering af nye nyhedsmedier og til udvikling af eksisterende nyhedsmedier.”

(Vibeke Borberg på Twitter, 15. april 2016)18. oktober 2021

Om Snaphanen

Lige en servicemeddelse. Flere har spurgt mig hvordan det går med ‘Steen’, manden bag Snaphanen, da bloggen ikke er blevet opdateret nogle uger. Jeg var i København i går, og har fået lov til at briefe interesserede. Han har været alvorligt ramt af sygdom, sådan rigtigt alvorligt, men er på benene igen, og er stadig åndsfrisk. Bloggen er pt. nede på grund af tekniske problemer, men der kommer en løsning, og snart skyder han skarpt igen. Link: Snaphanen.

(Modent ølvalg af blogosfærens grå eminence, 17. oktober 2021)

Oploadet Kl. 11:42 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer
Arkiveret under:


17. september 2021

Fog & Pihl: Retssystemet har ’stærk politisk slagside’, når islamkritikere sigtes, og større medier går fri

Jeg afventer på fjerde uge datoen for den udsatte retssag, men jeg holder ikke vejret – processen er som bekendt en integreret del af straffen. Sagen mod Erik Høgh-Sørensen er måske det bedst tænkelig eksempel på politisering af retssystemet, og personligt har jeg mistet lidt af min tro på retsstaten. “With a little bit of common sense, you can lose a lot of innocence…” (Lemonheads, 2006).

Læserbrev af Trykkefrihedsselskabets Aia Fog og Michael Pihl i Jyllands-Posten – Ulige lynjustits rejser igen spørgsmål om politisering af retssystemet (kræver login).

“‘Der findes intet mere grusomt tyranni end det, som under lovens skjold og i retfærdighedens navn opretholdes,’ sagde Montesquieu. Manden, der i øvrigt prædikede magtens tredeling.

Fredag den 10/ 9 føjede den nordjyske DF-politiker Erik Høgh-Sørensen sig til den efterhånden lange række af islamkritikere, der i hastigt tempo sigtes, tiltales og dømmes efter straffelovens § 264 d om forbud mod offentliggørelse af billeder af personer i ydmygende situationer.

Erik Høgh-Sørensen blev dømt for på Twitter at have delt en video, hvor en muslimsk voldsmand udøver grov dominansvold mod en dreng i Sønderborg. Voldsmanden havde selv offentliggjort videoen af sin forbrydelse, som gik viralt og blev delt vidt og bredt – men tilsyneladende er det kun Erik Høgh-Sørensen, der straffes for det. Ophavsmanden til det tweet, Høgh-Sørensen delte, er hverken blevet afhørt eller sigtet.

… Det er ulighed for loven med stærk politisk slagside, når islamkritikere som Kim Møller, Jaleh Tavakoli, Steen Raaschou og nu Erik Høgh-Sørensen straffes for at offentliggøre billeder, f. eks. fra et muslimsk terrorangreb i Nice, mens statsstøttede medier som TV 2, Berlingske, B. T., Politiken og Ekstra Bladet frit kan bringe billeder af f. eks. George Floyds død eller af en tyrkisk agent, som står med armen sejrrigt i vejret ved siden af liget af Ruslands ambassadør, som han lige har dræbt.

Vi mener ikke, at medierne, små som statsstøttede, gør noget forkert. Tværtimod er det deres opgave at dokumentere virkeligheden, også når den er grum. Naturligvis inden for lovens rammer. Disse rammer skal være klare og forvaltes konsistent. Og det bliver de så langtfra.

For at sætte fokus på denne ulighed indgav Trykkefrihedsselskabet i april en politianmeldelse mod ovennævnte mainstreammedier, der nærmest på daglig basis gør præcis det samme, som Kim Møller og Høgh-Sørensen nu straffes for, men indtil videre har politimyndigheden i Odense afvist Trykkefrihedsselskabets politianmeldelse – uden begrundelse.

Uden begrundelse og demokratisk kontrol ser politi og ordensmagt dermed ud til at kunne fortsætte en politisk tendentiøs, ulige og i et demokratisk perspektiv stærkt problematisk retspraksis.

… Hvor retssystemer reduceres til politiske redskaber mod systemkritikere, skabes en hurtig glidebane mod tyranni og totalitære tilstande: Med politiserede retssystemer følger indgreb i ytringsfriheden og autoritær undertrykkelse af den frie debat. Den slags vil Trykkefrihedsselskabet aldrig ophøre med at bekæmpe.”

(Erik Høgh-Sørensen foran Retten i Hjørring, 10. september 2021: ‘Vi ses i Landsretten’)3. september 2021

DF’er i retten (retweet): ‘Den person, som lavede det oprindelige tweet, er hverken afhørt eller sigtet’

Andre er sikkert uenige, men jeg betragter mig selv som arketypen på en lovlydig borger. Det er dog svært, at bevare illusionen om retfærdighed, når jeg tænker på min kommende retssag, og rækken af retssager direkte møntet på islamkritiske meningsdannere. Der tegner sig et mønster: Naser Khader, Morten Messerschmidt, Inger Støjberg, Lars Hedegaard, Snaphanen-Steen, Jaleh Tavakoli, Uwe Max Jensen, Mette Thiesen, Rasmus Paludan, og mange flere. Går du offentligt i rette med Islam som kultur og religion, eller masseindvandringen som fænomen, så ender du i retten før eller senere. Lad os bare kalde det ‘lawfare’.

Dansk Folkepartis Erik Høgh-Sørensen i retten for et ‘retweet’. Fra EB.dk – DF-profil i retten for deling på Twitter.

“Folkevalgte i Region Nordjylland for Dansk Folkeparti og medlem af partiets hovedbestyrelse – Erik Høgh-Sørensen – kræves idømt en bøde på 7500 kroner for at videregive andres private forhold.

Konkret mener anklagemyndigheden, at krænkelsen er sket ved at dele billeder på Twitter af en 16-årig gerningsmand og et 14-årig offer i en voldssag fra Sønderborg.

– Jeg ser frem til at blive frifundet, fordi jeg ikke har brudt loven…, siger Erik Høgh-Sørensen…

– Den person, som lavede det oprindelige tweet, er hverken afhørt eller sigtet, så der er ingen lighed for loven. Det virker som om, at politiledelse og anklagemyndighed bare er ude på at undergrave en islamkritisk folkevalgt midt i valgkampen, siger han.”

(Orson Welles’ filmatisering af Franz Kafkas Processen, 1962)

The misuse of legal systems and principles against an enemy, such as by damaging or delegitimizing them, wasting their time and money (e.g. SLAPP suits), or winning a public relations victory.” (lawfare, jf. Wiki)23. august 2021

Staten mod undertegnede: Udsat….

Jeg har holdt lav profil desangående, men retssagen fandt sted tidligere i dag ved Retten i Århus. For info om sagen henviser jeg til tidligere posteringer: I, II, III, IV. For at gøre en lang historie kort: Sagen blev udsat!

Anklageren krævede mig fængslet for brug af et billede af et fransk terroroffer, og krævede bødestraf for brud på navneforbud i en artikel på Document.dk. Jeg pointerede, at uanset hvordan ordene drejedes, så havde jeg ikke lagt nogen artikel på Document, og bad hende indkalde vidner, såfremt hun ikke troede mit ord. I forlængelse heraf blev retten udsat, så der kunne indhentes vidneudsagn fra ansvarshavende for Document. Måske først i 2022.

Set herfra gik sagen ganske godt, selvom jeg var oppe imod ‘et kvindetribunal’ (anklager/dommer/domsmænd). Der var 12-13 tilhørere i salen, alle venner af undertegnede, og efterfølgende holdt vi en hyggelig lille afslutning på en nærliggende bar. Skulle nogle læsere have interesse, så blev jeg før og efter interviewet af Jaleh Tavakoli, der er sigtet efter samme paragraf, og således også risikerer tre års fængsel.

Mere om Staten mod undertegnede, når der kommer nyt i sagen. Det kan desværre nemt ende med at blive en årelang juridisk proces, men jeg er blevet hårdere med årene, og måske er løbende retssager et vilkår for højreorienterede dissidenter. Vi lever i absurde tider…

(Undertegnede i samtale med Jaleh Tavakoli, Århus, 23. august 2021)

Oploadet Kl. 20:26 af Kim Møller — Direkte link41 kommentarer


12. august 2021

Editionskendelse: Undertegnede ‘pålægges til retten via Københavns Politi’ at udlevere log-oplysninger

I forlængelse af den ophedede debat relateret til en anmodning jeg fornyligt fik fra Københavns Politi, angående IP-adresse på en ‘Hr. Naturli”, der i 2017 skrev en mulig 266B-overtrædende kommentar her på siden. Jeg har nu modtaget en såkaldt ‘Editionskendelse’, der pålægger mig at udlevere log-oplysninger på pågældende. Hvis jeg nægter at samarbejde trods kendelse, skulle der angiveligt være hjemmel i Retsplejeloven til at konfiskere mine computere, og det show skal jeg ikke igennem hvis det kan undgås. Jeg følger sagen til dørs, og hvis ‘Hr Naturli’ ønsker det, så hjælper jeg gerne med indsamling af beløbet, skulle der falde dom i sagen.

Oploadet Kl. 09:57 af Kim Møller — Direkte link132 kommentarer


12. januar 2021

DocTV: Hans Rustad interviewer ‘Fjordman’, “… ble utpekt som Breiviks favorittforfatter og inspirator”

Timelangt interview med den norske blogger ‘Fjordman’, der blev verdenskendt efter Anders Breiviks famøse terrorangreb. Mediernes hetz ændrede hans liv fra den ene dag til den anden. Set på DocTV.

“Peder Jensen, som har en fortid som bloggeren Fjordman, har i tre og et halvt år forsøkt å få jobb i Norge. Men det har vist seg umulig. Arbeidsgiverne vil ikke ha ham. Det er et eksempel på kollektiv avstraffelse av en person, for noe andre har gjort. Se intervjuet i Dagsorden Spesial.

Mediene pisket opp en stemning mot Peder Jensen i tiden etter 22. juli, og han ble utpekt som Breiviks favorittforfatter og inspirator. Det inntrykket har vært vanskelig, for ikke å si umulig å vaske vekk.

Peder Jensen har aldri før gitt noe tv-intervju på disse 9,5 årene som har gått siden 22.juli 2011.

Nå står han frem og snakker med Documents redaktør Hans Rustad i denne Dagsorden Spesial.”

Oploadet Kl. 01:41 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper