26. marts 2015

Problematisk at flygtninge prioriteres højere end danskere, da det giver negativ stemning ift. flygtninge

Kommunerne har ingen problemer med at nedprioritere boligsøgende danskere. Problemet opstår først i det øjeblik det giver en ‘negativ stemning’ i forhold til flygtninge. Meget symptomatisk så vil Tårnbys socialdemokratiske borgmester løse problemet ved at købe “et par villaer til omkring otte mio. kroner”. En citathistorie fra Berlingske set i seneste udgave af Boligen – Flygtninge kommer først i køen (s. 14).

“Der er kommet hårdt tryk på kommunernes akutboliglister på grund af det store antal flygtninge, der kommer til Danmark. Nogle kommuner har nu svært ved at henvise danskere i bolignød til en bolig, fordi flygtningene kommer i første række. De har nemlig et retskrav på, at kommunen skal anvise dem til en bolig – og det betyder, at de kommer først i anvisningskøen.

En række borgmestre i hovedstadsområdet, herunder borgmester i Tårnby Kommune, Henrik Zimino, udtrykker bekymring for, at det kan gøre nogle borgere negativt stemte over for flygtningene.”

(Boligen, 2015/4, s. 14)

Fra Berlingske – Flygtninge får lov at springe boligkøen over (14. februar 2015).

“Kommunerne har svært ved at tilbyde boliger til egne borgere i bolignød, fordi de er nødt til at finde boliger til flygtninge først. Sådan lyder meldingen fra en række kommuner, og i en kommune som Tårnby på Amager er borgmesteren bekymret for, at flygtningenes retskrav på at få anvist bolig får nogle borgere til se at negativt på flygtningene. …

Ifølge Tårnbys borgmester, Henrik Zimino (S), råder kommunen over hver fjerde almennyttige bolig. Men da kommunen ikke har nok af andre boliger at tilbyde flygtningene, er man på grund af flygtningenes retskrav nødt til at huse dem i de almennyttige boliger. …

Vi har familier, der bliver sat på gaden og ikke har noget sted at bo, og enlige mødre og andre i akut bolignød, der mangler hjælp her og nu,’ forklarer Henrik Zimino…

[...]

Henrik Zimino så dog gerne, at kommunen kunne købe nogle huse til flygtningene. Måske et par villaer til omkring otte mio. kroner. Pengene er der, i den kommunale kassebeholdning. Men han og Tårnby må ikke bruge af kassebeholdningen, siger staten og Kommunernes Landsforening (KL). Skal Tårnby købe boliger, må det derfor blive med midler fra anlægsbudgettet. …

Men boligkøb finansieret af anlægsbudgettet medfører ifølge borgmesteren, at der bliver færre penge til at renovere skoler og ældreboliger, anlægge kunststofbaner og den slags. Tårnby må nemlig ikke overskride sit for længst fastlagte anlægsbudget for 2015. … På samme måde som Henrik Zimino oplever Rudersdal Kommunes borgmester, Jens Ive (V), at presset på boligkøen vokser som følge af flygtningene. …

Vi har allerede nu reaktioner fra borgere, som har brug for en social boliganvisning og ikke får det, fordi vi må bruge boligerne til flygtninge,’ siger Jens Ive…

I Frederikssund Kommune bekræfter borgmester John Schmidt Andersen (V), at flygtningenes retskrav øger presset på de almennyttige boliger…

‘På listen står nogle af vores egne borgere, som også er kommet skidt af sted. Så hvad er argumentet for at sige, at de, der både har boet og betalt skat her i rigtigt mange år, lige pludselig bliver tilsidesat? …'”

Oploadet Kl. 16:28 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


25. marts 2015

Radikal historielærer: Drop kronologien – “Historiefaget skal ikke handle om gamle, døde, hvide mænd.”

Det tragiske er ikke kun hans historiesyn, men det at denne mandlige udgave af Zenia Stampe, formentligt vil være den mest konservative i lærerværelset. Fra Folkeskolen.dk – Historieundervisningen skal ikke spilde skolens tid.

“‘Historiefaget skal ikke handle om gamle, døde, hvide mænd. Historiefaget skal tage udgangspunkt i elevernes egen livsverden og fortælle dem, hvorfor vi alle sammen går med cowboybukser, hvorfor engelsk er det sprog, vi alle sammen skal lære, hvorfor vi har sådan nogenlunde ligestilling her i landet, men ikke alle steder’, siger historiedidaktiker Rune Christiansen.

Ifølge Rune Christiansen bør videnslæring være en meget lille del af faget, både fordi eleverne alligevel glemmer de rene fakta, de har lært, og fordi det er uvæsentligt, når der findes både internet og opslagsværker.

‘Ærtebøllekulturen er ikke vigtig. Det vigtige er skiftet fra jæger/samler-kultur til landbrugskultur. Hvordan det påvirkede livet, hvad man spiste, familieformer og så videre. Det er det, vi skal undervise i. Hvad Ærtebøllekulturen konkret var, og hvornår den fandtes, kan elever google, hvis man skulle få behov for at vide det på tidspunkt’, siger han. …

Rune Christiansen opfordrer derfor lærerne til at gentænke faget, ikke mindst dets formål. Og dets formål er og bør være at give eleverne forståelse for det samfund, vi har i dag. Og for at nå det formål kan undervisningen med fordel indrettes anderledes. Der er for eksempel ingen grund til at lade kronologien styre alt.

(Rune Christiansen, skolelærer, forfatter, radikal; Foto: Frydenlund, Facebook)

… hvordan gør man så i praksis? Det har Rune Christianen også gjort sig overvejelser over.

Enevælden og Frederik d. 3.’s magtovertagelse kan for eksempel belyses gennem et rollespil, som tager udgangspunkt i, at man vil lave et statskup i nutidens Danmark. Hvem kunne finde på at gøre det, hvordan ville man gøre det, hvor skal man søge opbakning for at få succes med sit forehavende og så videre? Og det kan jo så relateres til det historiske stof’, foreslår Rune Christiansen, som også opfordrer lærere og elever til at rode i affald – i didaktikkens tjeneste.

‘Det er en smaddergod øvelse i metode og kritisk tænkning at kigge på affald. Det er jo sådan, vi har meget af vores viden om oldtiden – fra køkkenmøddinger. Så man kan bede eleverne om at tage naboens affald med og gennemgå det. Er der kattemad? Så kan man måske godt gå fra, at de har kat – eller hvad? Hvis der ligger en læbestift, kan man så automatisk konkludere, at her bor en kvinde? Næ, men man kan konkludere, at de bruger læbestift.‘”

Oploadet Kl. 05:52 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer


24. marts 2015

Politibetjente med maskinpistoler foran Kosher Delikatesse på Lyngbyvej: Det Danmark du kender…

Uanset hvad danskerne stemmer ved de kommende folketingsvalg, så vil det stadig være nødvendigt med kampklare betjente foran oplagte mål for islamisk terror, herunder jødiske institutioner. ‘Det Danmark du kender’ er forandret for altid, og hvis jeg stadig blogger når mine børn får børn vil det slet ikke give mening at bringe et foto som dette. Det er det nye normale. Nye generationer af danskere vil aldrig forstå hvad de har mistet.

“Vi bor i verdens bedste land – det skal vi bevare. Men verden forandrer sig. Og vi må ikke stå stille. Jeg arbejder videre for det Danmark, du kender. (Helle Thornings-Schmidt i valgvideo, 2015)

(Kosher Delikatesse, Lyngbyvej, København, marts 2015; via Den Korte Avis)


Søren Pind: Kulturel integration er et krav – “I modsat fald ophører Danmark med at være Danmark.”

David Trads er uenig i ræsonnementet, men i et valgår er alle hardlinere i udlændingespørgsmål. Kronik af Venstres Søren Pind i Jyllands-Posten – Palæstinenserloven en skamstøtte.

Umærkeligt er vi ved at skabe lighedstegn mellem flygtninge og indvandrere. Gør man det, skal man ikke gøre sig nogen illusion. Så bliver flygtninge indvandrere for alvor. Og så forandres Danmark atter. Denne gang ikke skridt for skridt. Men stort og på en gang. …

Som integrationsminister kan jeg huske presset, så snart mennesker har slået lidt rod, fået børn i den lokale folkeskole og fået sig et job.

‘Jamen, de gør jo ingen skade’, lød det faste omkvæd. Og det håbløse i at forklare, at fik det enkelte menneske lov at blive, skulle alle i samme situation på grund af lighed for loven have lov til det samme, var evident. Der var det ikke kun politikere, der svigtede – men derimod folket selv. Der var ingen hjælp at hente, kan jeg tørt konstatere.

Lader man flygtninge komme i den situation, bliver de i Danmark. Dermed bliver de indvandrere. Og nu kommer mit egentlige spørgsmål: Har vi det kulturelle beredskab til at håndtere det? Kan vi påstå, med sandhed i stemmen, at sådan som vi for tiden bedriver politik, vil disse mennesker i løbet af en generation eller to blive danske? Hvordan gik det egentlig med palæstinenserne som gruppe? Hvordan kommer det til at gå med syrerne? Hvordan kommer det i det hele taget til at gå med Danmark som årene går?

Der er der også behov for at stille kulturelle krav. … der er masser af lande, der ikke er som Danmark. Men der er kun ét Danmark. Og kommer man her med hensigt om at blive, kommer man for at blive dansk. Ellers må man søge andetsteds. Eller være flygtning – altså uintegreret og klar til at rejse hjem så snart lejlighed byder sig.

I det faktum spiller kultur en altafgørende rolle. Jo snarere vi får gjort klart, at ønsker man at leve i Danmark, må man tilegne sig bestemte dele af denne kultur og sige farvel til den oprindelige, man kom med, desto nemmere bliver det at skabe en national sammenhængskraft. I modsat fald ophører Danmark med at være Danmark.18. marts 2015

Thorning vil nedprioritere danske arbejdsløse: Lancerer status quo som udlændingepolitisk stramning

Det lanceres som en stramning møntet på udlændinge, men reelt er det status quo, for det har hele tiden været en betingelse for overhovedet at kunne få kontanthjælp, at man står til rådighed for jobmarkedet og tager de jobtilbud kommunen tilbyder. Det er selvfølgelig godt indsatsen sættes ind med det samme, men nærlæser man regeringens forslag, så vil det ske på bekostning af arbejdsløse danskere. Kommunerne vil fremover få fuld refusion når de sender indvandrere i arbejde, og får hermed incitament til at nedprioritere danskere.

Fra TV2 – Thorning: Inaktive indvandrere skal trækkes i ydelserne.

“Under overskriften ‘Alle skal bidrage – flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse’ præsenterede regeringen onsdag formiddag sit bud på, hvordan flygtninge og indvandrere bedre bliver integreret i Danmark. … Regeringen ønsker at undgå fortidens fejl, siger Helle Thorning-Schmidt. …

– Det kan være i virksomhedspraktik med løntilskud eller i nyttejob. Ingen skal gå passive i mere end fire uger. Ellers bliver man trukket i sin ydelse. Vi vil sætte hurtigt ind, så flygtninge bliver aktive medborgere i Danmark, siger Helle Thorning-Schmidt. …

Deltagere i integrationsprogrammet skal tage et arbejde, hvis der er et. Hvis ikke der er et, skal det yde ved at tage et nyttejob, løntilskud eller virksomhedspraktik. … Regeringen vil styrke den virksomhedsrettede indsats for alle tredjelandsborgere, der har modtaget kontanthjælp i mindst seks måneder. Det skal ske ved at komme i job, som enten kan være nyttejob, virksomhedspraktik eller arbejde med løntilskud. Indsatsen gentages hvis vedkomne fortsat er ledig seks måneder efter. Indsatsen indebærer, at der i løbet af de næste to år skal igangsættes mere end 30.000 ekstra forløb i alt, hvor ledige kommer ud på en arbejdsplads. …

Regeringen vil indgå et partnerskab med kommunerne, som skal sikrer, at de lærer af hinanden. Samtidigt skal kommunerne have styrkede incitamenter til at få indvandrere i arbejde eller uddannelse. Det indebærer mindre refusion til kommuner, der sender flygtninge og indvandrere på danskkursus. Til gengæld vil staten yde fuld refusion for at få dem i arbejde – også ved nyttejobs.

(Statsministeriet, 18. marts 2015: Alle skal bidrage…, s. 17)16. marts 2015

‘9. april’, ikke 1. april: Som en konsekvens af islamistisk terror afvæbner folketinget Hjemmeværnet…

“Churchill er en farlig mand”, noterede Politiken i en ledende artikel et par uger inde i besættelsen. Her godt 75 år efter er parolen “Fri os for heltedåd” (papir, s. 1), og på sin vis er det irrelevant om avisens nuværende chefredaktør Bo Lidegaard drives af mangel på civilcourage eller dybfølt had til det bestående. Morten Uhrskov kommenterer den nationale retræte med et grotesk eksempel på DKsamling.dk – Hjemmeværnet.

“Det danske hjemmeværn blev som bekendt oprettet under slagordet ‘aldrig mere en 9. april’. Ydmygelsen den 9. april 1940, da Tyskland næsten uden kamp underlagde sig alt dansk territorium… måtte ikke kunne ske igen, i hvert fald ikke uden alvorlig modstand fra dansk side. …

En indlysende ting i den forbindelse har været, at hjemmeværnsfolk har haft våbentilladelse. Det er næsten flovt at måtte skrive det aldeles indlysende: Uden våbentilladelse kan Hjemmeværnets folk ikke være hjemmeværn. Den enkelte mand og kvinde i Hjemmeværnet må til enhver tid kunne bevæbne sig til fædrelandets forsvar. Det følger også logisk af det forhold, at Hjemmeværnet er en integreret del af det danske forsvar.

Alle disse ord kunne være sparet, hvis ikke den nuværende regering, støttet af et flertal i Folketinget, havde besluttet sig for at afvæbne Hjemmeværnet, en uhørt handling. Baggrunden er terrorangrebet i København, hvor forbryderen anvendte et våben, der stammede fra Hjemmeværnet.

Vi lader begrundelsen stå et øjeblik. Danmark blev angrebet den 14. og 15. februar 2015 af en terrorist, og politikerne beslutter derpå, at det værn, som kan sættes ind ved siden af politiet og militæret, skal uskadeliggøres ved at aflevere bundstykkerne til deres våben, så de ikke længere kan anvendes.

Uhyrligheden er til at få øje på. På det mentale plan fortæller regeringens beslutning ikke så lidt om, hvor ilde det for nærværende står til med Danmark og med viljen til at forsvare sig. … Reelt vil de ikke længere deres lands bedste, men forsøger i stedet at gyde olie på vandene ved at amputere det selvsamme forsvar, hvorpå deres eksistens i sidste ende består.”

(Scene fra 9. april, trailer, 2015; Youtube)

Oploadet Kl. 12:46 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer


13. marts 2015

Skole kunne ikke stoppe AEH-tæskehold: “… ender desværre med at disse drenge overfalder Frederik”

En af multikulturens frontlinier er den danske folkeskole. En lærer på en københavnsk folkeskole fortæller, at skolen dagligt oplever racisme mod danske elever fra muslimer. Her lidt fra en debat på ‘Lærerintra’ om en nylig episode med et tæskehold bestående af seks elever med mellemøstlig herkomst.

Torsdagen bød desværre også på en noget uheldig episode med drenge fra andre skoler, der kom og bankede Frederik fra 7UA. Gitte har allerede beskrevet, hvad der skete, og hvad der er gjort, så det vil jeg ikke gå yderligere i detaljer med, andet end at rose de involverede lærere og pædagoger for et svært men godt arbejde i går. Jeg oplever, at vi bliver bedre og bedre til at håndtere hele processen omkring disse svære og akutte situationer, når de opstår”

[...]

“Info om gårsdagens episode.

Igår eftermiddag var der en episode hvor 6 drenge fra Lergravsparken og Sønderbro skole opsøgte 2 af vores elever. Nail fra 7 fb og Frederik fra 7 ua.
Flere lærer og pædagoger prøver at nedtrappe konflikten, men det ender desværre med at disse drenge overfalder Frederik på fodboldbanen på trods af at der er flere voksne tilstede.
Episoden er beskrevet. De involverede skoler er kontaktet. Det er meldt til politi og SSP.
Mustafa fra 8ub er bortvist og forældre er indkaldt til møde onsdag da han har været medvirkende til at dette ‘tæskehold’ kommer til Hvs.

Oploadet Kl. 07:17 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer


11. marts 2015

BT: Tre centrale konservative, inklusiv Rune Kristensen forsøgte at få avis til at hænge Mads Holger ud

I går forsøgte BT at så splid i Venstre med offentliggørelsen af en ‘hemmelig mail’ fra Kristian Jensen til partiledelsen. Dagens tophistorie går udover De Konservative – BT har lydfilerne: Her tilsværtes K-topkandidat af sine partifæller.

BT kan i dag afsløre, hvordan centrale kræfter i Det Konservative Folkeparti forsøgte at afsætte en skadelig historie om den 36-årige forfatter Mads Holger, forud for at han skulle opstilles som folketingskandidat for partiet i sommeren 2014.

Sagen rækker helt ind på Christiansborg til partiets pressetjeneste, hvor den 32-årige presserådgiver Morten Scheelsbeck spiller en nøglerolle i sagen sammen med to unge K-profiler, folketingskandidat Rune Kristensen og KU’er Nicklas Vind, der tidliger har været på partiets såkaldte talenthold.

Det fremgår af mail og lydfiler, som BT er i besiddelse af.

På filerne findes bl.a. en telefonsamtale mellem den 32-årige tidligere KU-formand og nu folketingskandidat Rune Kristensen og freelancejournalisten Louise Pedersen. Sidstnævnte ringede i sommeren 2014 rundt for at finde ud af, hvem der forsøgte at sprede modvilje mod Mads Holger.

Det skete efter, at både Mads Holger og den konservative kredsformand i Tårnby var blevet ringet op af Ekstra Bladet 24. juli og konfronteret med rygter om, at Mads Holger skulle have hærget et hotelværelse under et partiseminar på Hindsgavl Slot året forinden. Ekstra Bladet fik aldrig historien bekræftet, og den blev aldrig bragt.

Men da freelancejournalisten Louise Pedersen få dage senere ringer til folketingskandidat Rune Kristensen for at udfritte ham om rygterne om Mads Holger, antager han fejlagtig, at hun arbejder for Ekstra Bladet, og han ender derfor med at tale over sig i samtalen.

[...]

BT har forelagt oplysningerne for Rune Kristensen, KU’eren Nichlas Vind og presserådgiver Morten Scheelsbeck. De afviser alle, at de har kontaktet Ekstra Bladet.”

Oploadet Kl. 17:20 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


9. marts 2015

Altinget: Hver anden dansker vil mindske ikke-vestlig indvandring, 9 procent vil lempe endnu mere…

Der har aldrig været flertal for masseindvandring, men det er nu alligevel interessant, at der blot er 9 procent som vil åbne grænserne endnu mere. Selv folk der stemmer på Det Radikale Venstre eller Enhedslisten, må således – konkret adspurgt – være imod partiernes værdipolitiske mærkesager. Fra Altinget – Flertal vil mindske ikke-vestlig indvandring.

“Diskussionen om parallelsamfund, bandekriminalitet og religiøs radikalisering i kølvandet på terrorangrebet har gjort danskerne mere kritiske over for ikke-vestlig indvandring. Det er den nærliggende tolkning af ny meningsmåling fra Norstat for Altinget udført en uges tid efter drabene i København.

I målingen er respondenterne spurgt, om de vil stramme, lempe eller beholde de nuværende regler for ikke-vestlig indvandring til Danmark, og strammersiden står nu stærkere end i mange år.

50 procent svarer ja til, at reglerne for indvandring fra ikke vestlige-lande skal strammes, 28 procent vil bevare de nuværende regler, mens 9 procent ønsker lempelser.”8. marts 2015

‘Nationalpartiet': Mo-tegninger i skolen “… kan sammenlignes med nazitysklands antisemitiske politik”

Muhammed-tegningerne “… virker på dem, som det ville virke på dig gentagne gange at se billeder af, at din mor eller din søster bliver voldtaget af en fremmed mand.”, forklarede Hans-Jørgen Bonnichsen til Berlingske Nyhedsbureau. Ærlig snak fra den tidligere PET-leder, der tilsyneladende betragter muslimer som en art religiøse zombier. Skal man dømme efter Nationalpartiets holdning, så er der da også åben front. Ahmadiyyaerne er det nærmeste man kommer en reformeret form for Islam, men de vil alligevel gøre det strafbart at sætte Islam til debat – uanset hvordan det sker.

(Nationalpartiet på Facebook, 6. marts 2015)

Skoleforslaget fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og muligvis Socialdemokraterne, kan sammenlignes med nazitysklands antisemitiske politik og diskrimination af jøder.

En politisk debat, der er dæmoniserende, diskriminerende og umenneskeliggørende, forsøges nu, at blive tvunget ned over de danske folkeskoler. En sådan politik er med til at promovere og opildne etniske danskere til had mod danskere med en muslimsk baggrund allerede fra 1. klasse.

Nationalpartiet mener derfor, at diskriminationsparagraffen, som er Straffelovens paragraf 266b, som skal beskytte mod latterliggørende eller nedværdigende tale, som udelukkende baserer sig på en række bestemte tilhørsforhold, skal tages i brug i denne situation.

Kommer Nationalpartiet i Folketinget, vil vi arbejde for, at indføre en hate speech lovgivning. Hate speech findes i mange former og udtrykket kan variere fra det vulgære og åbenlyst hadefulde til det mere nedtonede, professionelle og ofte akademiske. Formålet er imidlertid det samme: at fremstille en gruppe mennesker, som mindreværdige og ekskludere denne gruppe fra fællesskabet eller fx fra visse rettigheder.

Samtlige danske partier har en andel i den retorik og politik, der er ført gennem de sidste 10-15 år og det er derfor vi nu er vidne til ekstreme og diskriminerende forslag.

Det er på tide, at det store danske fællesskab står sammen mod alle de skinhellige politikere, således at ingen kan blive diskrimineret på baggrund af deres køn, race, tro, seksualitet, eller politiske overbevisning.”

Oploadet Kl. 13:29 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper