24. september 2011

Jyllands-Posten om rød blok i opposition: “… man reagerede som forurettede børnehavebørn”

God leder i dagens Jyllands-Posten – 10 års had.

“Det er påfaldende så udramatisk, ja, værdigt, regeringsskiftet forløber. Blå blok med Lars Løkke Rasmussen i spidsen erkendte nederlaget, abdicerede stille og roligt og har allerede signaleret, hvilken skarp, men konstruktiv opposition man agter at byde på. … Sådan foregår det blandt demokrater.

Husker man, hvor uværdigt det foregik i 2001 – og igen i 2005 og 2007? Gråd og tænders gnidsel, hadefulde udfald og en forbitret dæmonisering af alt, hvad den nye statsminister, Anders Fogh Rasmussen, og hans støtteparti, Dansk Folkeparti, stod for.

Hvis noget kendetegnede oppositionen – både på og uden for Christiansborg – under de 10 år med VKO-flertallet, må det være netop det indædte had, som slog de borgerlige i møde. Man kunne få opfattelsen af, at VK var kommet til magten ved en slags statskup, sådan nærmest. Venstrefløjen blev sat effektivt til vægs af en eminent dygtig statsminister, og man reagerede som forurettede børnehavebørn.

Der blev hele vejen igennem talt meget om ”tonen”, men de, der var mest bekymret på dens vegne, var sjovt nok også dem, der svovlede og hadede mest. Anders Fogh som ”hulemand”, Pia Kjærsgaard som tilsølet rotte, Danmark som lukket, indadvendt, stigmatiserende, superliberalistisk, småracistisk og meget mere af samme skuffe. Hovedparten af kultureliten glemte alt om at være kritisk og selvstændigt tænkende og kastede sig ud i en forbløffende enslydende og smalsporet kampagne mod Fogh-regeringerne.”21. november 2007

Mads Storgaard Jensen: Mogens Lykketoft blev desværre ikke statsminister…

Fra den dybe brønd med venstreorienterede bortforklaringer – intet mindre end en klassiker. Når venstrefløjen taber valg, har det intet at gøre med det politiske. Ph.d. Mads Storgaard Jensen i Apropos på P1, sidste torsdag.

 • 15/11-07 Apropos – Demokrati og pop.
 • Mads Storgaard Jensen: … kigger vi på den sidste valgkamp – det var det der var det store problem for Mogens Lykketoft, at han er jo altså, politiker, professionel politiker, men han er jo ikke så god til at sælge sig selv som menneske, og det fik jo desværre indflydelse på den valgkamp de kom til at føre – og deres valgresultat.

  Oploadet Kl. 05:53 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer
  

  14. august 2006

  Prof. Erik Albæk: Medierne er borgerlige, måske er DR “mere neutral end de andre medier”

  Information har længe forstået at angreb er det bedste forsvar, men dagens mediekritiske artikel hvor journalist-professor Erik Albæk citeres for absurditeter tager prisen. Her lidt fra Havde Mogens ret, da han blev sur?.

  “Nyt forskningsprojekt skal belyse, om DR og TV2 giver de politiske partier neutral dækning under valgkampene… Professor i statskundskab og journalistik ved Syddansk Universitet, Erik Albæk, har netop fået 5,3 millioner kroner til to projekter, der skal være med til at opbygge et dansk forskningsfelt i krydsningen mellem statsvidenskab og medieforskning.

  I projektet ‘Balance og upartiskhed i den politiske journalistik’ undersøger forskerne de to public service stationer DR og TV2’s nyhedsdækning af valgene til kommunalbestyrelser, Folketing og Europaparlamentet samt folkeafstemningerne de seneste ti år.

  “Den journalistiske selvopfattelse er, at man er og skal være partipolitisk neutral, og det er selve kernen i public service-begrebet. Vores undersøgelse skal vise, om der har været nogle skævvridninger i løbet af periodens valgkampe. Men hvis vi kan påvise, at valgkampen sidste år vitterlig var skæv til fordel for den siddende regering, er det ikke jo ikke sikkert, at man kan generalisere herud fra. Det er derfor, tidsperspektivet i vores undersøgelse er vigtigt,” siger Erik Albæk…

  […]

  Når politikere og den politiske kommunikationsforskning har fokus på, hvorvidt der er partiskhed på spil i den politiske journalistik, skyldes det forestillingen om, at skævheder påvirker borgernes holdninger. Tidligere studier har vist, at især det der kaldes ‘framning’, dvs. vinklingen, tonen samt de vurderinger, der gives i nyhedsdækningen, kan påvirke støtten til politiske partier.

  Men samtidig har andre undersøgelser vist, at selv objektive kriterier, som vurderes til at yde alle parter en fair behandling, kan opfattes som forudindtagede af modtagere, der selv har stærke politiske tilhørsforhold.

  […]

  Forskerne vil omvendt også kunne kigge på, om der er noget at komme efter, når borgerlige partier beskylder journalisterne på DR for at være ‘røde lejesvende’ i deres dækning af f.eks. Mellemøstkonflikten.

  “Mediebilledet er generelt borgerligt. Man kunne forestille sig, at de borgerlige politikere er sure på DR, fordi den dækning, de er vant til at få i den øvrige dagspresse, er mere favorabel. På den måde kan det være, at DR lever op til public service forpligtelsen ved at være mere neutral end de andre medier,” siger Albæk.

  Erik Albæk er helt på rene med, at de forskellige politiske fløje vil kritisere forskningsresultaterne, uanset hvilke konklusioner det treårige projekt ender med at fremlægge.

  Derfor gælder det for forskerne om at få modtagernes accept af undersøgelsens præmisser. Dvs. at de analytiske kategorier, forskerne skal i gang med at udvikle, bliver købt – og læst kan man tilføje – af modtagerne. De fire ‘balancer,’ som forskerne vil bruge til at vurdere, hvorvidt den ene part bliver favoriseret frem for den anden, er :

  – Stopursbalancen – hvor meget tid de politiske partier bliver tildelt sat i forhold til deres størrelse.

  – Vurderingsbalancen – hvilke vurderinger; negative, positive, neutrale, der gives i et indslag.

  – Dagsordenbalancen – hvilke emner sætter dagsordenen, eftersom forskellige politiske fløje har gavn af forskellige emner så som skat eller velfærd.

  – Og endelig vinklingsbalancen – vinkling kan have betydning for, hvordan emner forstås af borgerne.

   

  

  18. april 2005

  RUC-leder Simon Andersen gør chikane til mediestunt

  For dem som husker tv-billederne med hidsige autonome der antastede Fogh Rasmussen under et valgmøde i Svendborg, så er der revisionisme på Modkraft: Selvsving i Svendborg. Værst er dog:

  Studielektor på RUC, Simon Andersen, mener, at statsministeren udnyttede lejligheden til at »score nogle billige point«, for at få sympati. Simon Andersen mener dog, at pressen burde have opført sig langt mere ansvarligt den dag i Svendborg. – Medierne bærer altid et ansvar. Og i forbindelse med valgmødet i Svendborg, bærer de et ekstra stort ansvar, fordi der vitterligt ikke skete noget.”

  Oploadet Kl. 19:49 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  24. februar 2005

  DR erkender politisk skævvridning under valgkampen

  Jyllands-Posten satte idag fokus på TV-Avisens dækning af valgkampen med udgangspunkt i en intern email fra Nyhedschef Henrik Keith Hansen. Tænk hvis redaktionscheferne begyndte at regne lidt på Orientering og Udefra.

  Nyheder på DR: Nyhedschefens tvetydige signaler

  To dage før folketingsvalget tirsdag den 8. februar erkendte TV Avisens nyhedschef, Henrik Keith Hansen, i en intern mail til redaktionssekretærer, redaktører og Christiansborgredaktion, at Det Radikale Venstre var overrepræsenteret i DR’s nyhedsudsendelser, mens Dansk Folkeparti (DF) var underrepræsenteret i forhold til partiets størrelse. I samme meddelelse opfordrede Henrik Keith Hansen medarbejderne til at bruge DF mere, når reporterne i valgkampens sidste dage skulle indsamle reaktioner til begivenheder og politiske udspil. Genopretningen af den politiske slagside må være lykkedes og tilendebragt på få dage, for da Henrik Keith Hansen i Jyllands-Posten den 11. februar imødegik læserkritik af TV Avisen, nævnte nyhedschefen ikke, hvad han tidligere havde præciseret internt.”

  Danmarks Radio erkender politisk skævvridning

  “Nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen siger, at DR har bestræbt sig på at komme rundt i alle politiske kroge, og hun roser Henrik Keith Hansen for at have gjort sig iagttagelsen om skævvridningen. »Det er ikke unaturligt, at partiernes repræsentation i TV Avisen er ulige. Af hensyn til nyhedsvinklingen kan vi ikke levere millimeterretfærdighed. Det gør DR i andre programmer,« siger Lisbeth Knudsen.

  Se evt. DR Online: TV AVISEN erkender politisk skævvridning.

  Oploadet Kl. 20:46 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
  
  Lektor Michael Pihl om Globaliseringens Kain og Abel (EU og udlændingepolitik)

  Fra dagens Berlingske Tidende – lektor Michael Pihl om EU-direktiver der diskret omgår dansk udlændingepolitik. Et citat fra Globaliseringens Kain og Abel:

  “Fogh Rasmussen har på det seneste benyttet retsforbeholdet til at skåne os for en fælles EU-udlændingepolitik, der uvægerligt ville bringe regeringen i konflikt med sine egne vælgere, men servicedirektivet pånøder en udlændingepolitisk liberalisering. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan det kun, hvis man siger, at jorden er flad, og at direktivet skam kun handler om det indre marked. Og altså ikke har noget med udlændingepolitik at gøre. Uden skyggen af offentlig debat eller kontrol og på tværs af demokratisk vedtagen udlændingepolitik og et EU-retsforbehold er man i gang med at formulere liberale regler for indvandring af service-løntrykkere fra Langbortistan. Og når der er valgkamp i vort repræsentative demokrati, taler man helst ikke om den slags. Børn og fulde folk kunne ellers godt have stillet nogle ubehagelige spørgsmål. Mellem blå balloner, snurrende kameraer og skrigende DSUere kunne en ærlig drukkendidrik måske have dristet sig til at spørge, om det kan være rigtigt, at danske embedsmænd bevidst tilskynder EU-systemet til at camouflere en radikal liberalisering af dansk udlændingepolitik som et indre markedsspørgsmål. Og derved omgår danske EU-forbehold?”

  Oploadet Kl. 20:26 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  

  23. februar 2005

  Haarder til P1-værter: Stil dog op til Folketinget, istedet for at misbruge monopolstillingen

  Bertel Haarder er ikke mere integrationsminister, og en af grundene skal givet ses i mediernes kampagner – og det han i dagens Jyllands-Posten betegner som Danmarks Radios niveau. Et par citater:

  “Et hollandsk tv-hold havde mig i et tredjegradsforhør om en dansk lærer, der havde påstået, at hun ikke kunne bo i Danmark med sin kæreste. Jeg påviste, at det kunne hun nemt, og det havde hun kunnet i mere end et år, og at hun uden større besvær kunne have opfyldt alle krav om selvforsørgelse, bolig m.v. fra starten. Jeg fik hende i telefonen og fik bekræftet, at den hollandske journalist havde givet helt forkerte oplysninger. Men det forhindrede ikke tv-stationen i at binde de hollandske seere historien på ærmet. Sådan er desværre informationen om Danmark i flere udlande. Det er jeg så vant til. Mere overraskende er det, at Danmarks Radios Gitte Hansen syntes, historien var så god, at den fik en halv time søndag middag på P1, hvor jeg fik læst og påskrevet. Naturligvis uden at jeg fik lov at fortælle, at den var forkert.… Gitte Hansen annoncerede glad, at hun og Danmarks Radio vil fortsætte serien de kommende dage. Det tvivler jeg ikke på. Men er det ikke Danmarks Radios opgave at informere ordentligt i stedet for at køre kampagner? Når hun vil lave udsendelser om mig, bør hun så ikke spørge mig, om det er rigtigt, hvad hun fortæller?”

  “Med denne afskedshilsen som integrationsminister vil jeg opfordre Danmarks Radio til at overveje niveauet, når der i fremtiden behandles enkeltsager under min efterfølgers sagsområde. Den nævnte middagsflade på P1 gav også anledning til undren under valgkampen, hvor den kørte sin egen ensidige valgkamp. Kunne de pågældende medarbejdere dog ikke stille op til Folketinget i stedet for at misbruge monopolstillingen?

  Oploadet Kl. 15:29 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer
  

  20. februar 2005

  Folketingsvalget og medierne (før, under og efter)

  Flere kommentatorer har i Jyllands-Posten påpeget at Radioavisen på valgdagen usandt proklamerede at Fogh ville sætte huslejen op. Ligeledes absurd, var mediernes forsøg på at skabe spænding om udfaldet. Overskrifter fra forsiden af tre gratisaviser lød:

  Valget har fået spænding igen [Urban]
  Valget kan ende i en gyser [Metroxpress]
  Tvivlerne afgør om Fogh kan fortsætte [JP Århus]

  Værst var dog uden tvivl BT som ikke nøjedes med at spå en “Ægte valg-gyser” [s. 6], men headlinede med denne ‘historie’:

  Valglet blev aldeles uspændende som prognoserne indikerede, og Mogens Lykketoft kom aldrig tæt på statsministerposten. Medierne flest valgte efterfølgende at ignorere den indlysende slutning, at nederlaget skyldtes mistillid til socialdemokratiets politik, og i flere dage måtte man fra flere sider høre helt udokumenterede påstande om at SR-alternativet tabte på grund af manglende økonomiske midler.

  Det lykkedes ikke oppositionen og deres medier at udnytte Henriette Kjærs afgang politisk, idet hun hurtigt tog den naturlige konsekvens af uskrevne love. Som sagen oprulledes, står det mere og mere klart, at hendes største fejl grunder i dårlig dømmekraft i relation til hendes samleverske. I den henseende er det tankevækkende, at BT onsdag morgen [16/2-05] på forsiden med store typer nævnte at det måske endte med skilsmisse. Parret er ikke gift. Kjær skal nok få en ny chance. Hun evner at græde på de helt rigtige tidspunkter, og denne faktor kan (desværre) ikke undervurderes i politik.

  Ministerrokaden lovede ikke godt. Bertel Haarder vil blive en god undervisningsminister, men hvor solid vil Rikke Hvilshøj være som integrationsminister, når nu oppositionsmedierne starter næste kampagne mod udlændingepolitikken. Hvilshøj skriver på sin weblog, at hun som barn ville være antropolog og besøge eksotiske kulturer. Håber hun er blevet voksen.

  Det måtte ende med en intern magtkamp i Socialdemokratiet, og Frank Jensen vil ifølge flere medier have genstartet ‘klassekampen’. Ideologisk selvmord skulle jeg mene, når der ikke eksisterer en ‘arbejderklasse’ og selv ufaglærte arbejdere foretrækker en borgerlig regering. Socialdemokratiet er blevet en anakronisme.

  

  17. februar 2005

  Infomedia-analyse: Lykketoft fik mest omtale i medierne

  Fra mandagens Berlingske Tidende, en undersøgelse som nok er værd huske på – næste gang socialdemokraterne klynker over mediernes valgdækning. Et citat fra Lykketoft fik mest omtale i medierne:

  “En undersøgelse foretaget af Infomedia for Berlingske Tidende, viser imidlertid, at Lykketoft blev omtalt eller fik talerør i flere avisartikler end hans hovedmodstander, særligt i valgets sidste tre dage.”

  “Infomedia, der er landets største on-line artikeldatabase, målte de landsdækkende aviser og provinsavisernes dækning af valgkampen i perioden 18. januar til 9. februar. På halvdelen af valgkampens 25 dage er Lykketoft emnet i op til en snes flere forskellige artikler end Fogh, mens statsministeren kun fører an i antal af artikler på en fjerdedel af dagene.

  Oploadet Kl. 21:18 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  12. februar 2005

  Uriasposten Moblog

  Jeg har lørdag aften tilføjet en såkaldt Moblog i venstre ramme. Det er ikke noget vildt overlegen teknik, men blot en funktion som gør det muligt at sende fotos direkte fra mobiltelefonen til forsiden af Uriasposten. Adressen er uriasposten.net(a)tamw.com, og billeder skal sendes enten i en email som vedhæftet fil, eller som MMS-besked. Billeder kan naturligvis også sendes via pc’en til samme adresse. Overskriften og brødteksten følger med billedet. Hvorvidt det giver mening med funktionen er uvist, men lad os se hvad der sker. [Eks. på politisk moblog: Radigale Daniel Nyboe Andersen – som dokumenterer valgkamphetz]

  Alle skal naturligvis stadig være velkomne til at tippe nyheder på: kim(a)uriasposten.dk.

  Oploadet Kl. 23:27 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  Arkiveret under:
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper