6. november 2007

En uge før valget – stadig ikke fokus på det essentielle

Valgkampen er gået ind i sin afsluttende fase, og TV2s Kaare R. Schou har åbnet de ideologiske sluser i en grad ingen andre politiske kommentatorer turde drømme om. Igår blev Niels Krause-Kjærs kommentator-rolle problematiseret, fordi han havde hjulpet en konservativ ven med at udarbejde valgmateriale, men Kaare R. Schou er fra fødder til isse talerør for Socialistisk Folkeparti. Idag fortalte han at Dansk Folkeparti og regeringen stod for en udlændingepolitik der “anstændigvis” måtte ændres, og derfor skulle Ny alliance søge SR-alternativet. Dansk Folkeparti havde ganske enkelt et helt andet “menneskesyn”, og det var integrationsminister Rikke Hvilshøj der opbyggede “skræmmebilleder”, når hun påstod af SR-NA ikke ville kunne kontrollere den øgede indvandring…

 • 6/11-07 Omnial – TV2’s valgekspert Kaare R. Skou: Vi må anstændigvis føre en lempeligere udlændingepolitik (I, II, III, IV, V).
 • Journalisterne har travlt med hype Naser Khader frem, og ligesom Schou ikke bliver konkret i forhold til det politiske, så går den øvrige journaliststand behændigt udenom Ny alliances udlændingepolitik, og konkretiserer den ideologiske afstand til den af regeingen førte politik gennem seks år. Jovist, betragter dele af regeringen Dansk Folkeparti som ‘onde racister’ – det gør en af mine bekendte også (SFer ind til benene, tidl. byrådskandidat), trods det forhold at han på en islamvenlig dag retorisk befinder sig et sted mellem Mogens Camre og Mogens Glistrup. Når alt kommer til at alt, kan man ikke basere sin politik på afstandtagen til Dansk Folkeparti. Tør borgerlige politikere tage ansvaret for andet end symbolske lempelser i udlændingepolitikken? – det er spørgsmålet.

  Ny alliance er iøvrigt også grunden til at ingen journalister tør tænke i den ikke så fjerne VS-kombination, der definitivt ville sætte godhedseliten ude af spillet (og frigøre Dansk Folkeparti fra ansvarlighedens snærende bånd).

  Bedste analyse hidtil. Lektor Lars Hovbakke Sørensen i dagens Berlingske Tidende – Historisk skift på vej i udlændingspolitikken?

  “Mange danskere spørger sig selv i disse dage: Hvad vil der ske med udlændingepolitikken, hvis Ny Alliance bliver tungen på vægtskålen i det nye Folketing efter valget 13. november? Vil der ske en videreførelse af den stramme udlændingepolitik, som Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti indledte efter det historiske magtskift i 2001? Eller vil der ske en tilbagevenden til situationen før 2001, hvor de socialdemokratisk-radikale regeringer under ledelse af Poul Nyrup Rasmussen førte an i en meget lempeligere kurs på området?

  Det er vanskeligt at sige. Det er nemlig på forhånd svært at vide, hvor mange indrømmelser, Ny Alliance vil kræve på udlændingeområdet for at støtte, at en borgerlig regering kommer til magten. Der er imidlertid meget, der tyder på, at kravene til indrømmelserne fra Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti vil blive ganske betydelige. Det er nemlig i løbet af de seneste måneder, og især i valgkampens løb, blevet mere og mere tydeligt, at en revision af væsentlige dele af udlændingepolitikken har en meget høj prioritet hos Ny Alliance.

  Når partiets leder Naser Khader udtaler sig om dets mærkesager, fremhæver han næsten altid minimeringen af Dansk Folkepartis indflydelse samt en ændring af asylpolitikken og en ændring af udenrigspolitikken som nogle af de mest centrale ting. Emner som f.eks. skattepolitik, økonomisk politik, skolepolitik og kvalitetsforbedringer af den offentlige sektor har en meget lavere prioritet, når partilederen udtaler sig. Når han samtidig siger, at Ny Alliance ønsker, at Anders Fogh Rasmussen efter valget skal gå af og ikke på forhånd vil pege på ham som statsminister, men derimod kun som »kongelig undersøger«, må man antage, at en markant ændring af den asylpolitik, der har været ført siden 2001, vil være en forudsætning for, at Ny Alliance vil pege på Anders Fogh Rasmussen i stedet for at gå sammen med de radikale, SF og Enhedslisten om at pege på Helle Thorning-Schmidt.

  Man må med andre ord antage, at der vil ske markante ændringer på udlændingepolitikkens område, hvis Ny Alliance, som de fleste meningsmålinger i løbet af valgkampen indtil nu har tydet på, bliver tungen på vægtskålen efter 13. november. Anders Fogh Rasmussen har brugt billedet, at Danmark vil »blive en magnet« for asylansøgere, hvis man gennemfører ændringer af asylpolitikken i retning af at nedlægge asylcentrene og tillade alle asylansøgere at bosætte sig og arbejde ude blandt danskerne, allerede inden deres sag er behandlet, og hvis man generelt lader de asylansøgere, der er blevet afvist, gøre det samme. Statsministerens argument er, at en ændring af asylpolitikken vil gøre de danske regler lempeligere end de er i alle andre lande, som vi normalt sammenligner os med. Selv vores broderland Sverige, som er kendt for en meget lidt restriktiv udlændingepolitik inden for næsten alle områder, har ikke regler, der minder om de tanker, som blandt andet Ny Alliance og Socialdemokratene har været inde på.

  Naser Khaders argumenter for sin politik er blandt andet, at det er vigtigt, at Danmark ikke blot fører en »fast«, men også en »fair« udlændingepolitik, samt at Danmark har stor mangel på arbejdskraft. Derfor er det en god idé at lade lade asylansøgerne arbejde ude i det danske samfund, siger han. Statsministerens svar er, at man ikke bør løse problemet med mangel på kvalificeret arbejdskraft via asylpolitikken, men via en målrettet indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de ledige job i Danmark.

  Der er altså meget, der tyder på, at markante forskelle i synet på udlændinge- og asylpolitikken kan blive en helt afgørende knast for et kommende samarbejde mellem Ny Alliance på den ene side og VKO på den anden.

 • 22/9-05 Politiken – Venstre og DF deler værdierne (Claus Hjort Frederiksen: “fælles værdier”).
 • 3/11-07 DR Online – V-bagland peger både på DF og NA (rundspørge blandt 97 lokalafdelinger).
 • 6/11-07 Nyhedsavisen – Venstre: S bomber hele udlændingepolitikken tilbage.
 • 6/11-07 Jyllandsposten – Læserbrev af Karsten Skawbo-Jensen (K): Bekostelig indvandring.
 • “Hvis regeringens stramme og fair udlændingepolitik får lov at fortsætte efter valget, er der håb om, at integrationen kan lykkes bedre, og at erhvervsfrekvens og velstand kan stige for alle i vores land.”

 • 6/11-07 Berlingske Tidende – Thomas Larsen: Thorning på kamikazetogt i udlændingepolitikken.
 • 

  5. november 2007

  Fagforeningernes valgkamp

  Under valgkampen i 2001 påstod det LO-ejede Tjeck Magazine, at Dansk Folkepartis Søren Espersen var nazist. Han anlagde injuriesag, og den 24. februar 2004 fik han ved Østre Landsret tilkendt 25.000 kroner i erstatning. Fra denne valgkamp…

 • 4/11-07 Jyllandsposten – 3F: Regeringen løj over for de irakiske myndigheder.
 • 5/11-07 DR Online – Danske forældre vil have asylbørn i institution (Synovate Vilstrup for BUPL).
 • Flag der pryder århusianske dagsinstitutioner…

  Oploadet Kl. 05:02 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  4. november 2007

  Kastholm: “Det, der karakteriserer valgkampen, er en gennemført principløshed i oppositionen…”

  En god klumme i avisen der der for tiden må betegnes som liberal-borgerlig. Læst og påskrevet ved Claes Kastholm i dagens Berlingske Tidende.

  “Det, der karakteriserer valgkampen, er en gennemført principløshed i oppositionen, og et parti, der formentlig bliver tungen på vægtskålen uden at have en politik.

  Selv om mange mennesker nok har fået sig et godt grin over TV2s afsløring af Villy Søvndals fantasifulde omgang med sine plejehjemsbesøgvirkeligheden, så er tilfældet Søvndal faktisk ikke til at grine af, men snarere til at græde over. Den, der vil gribe SFs formand i en sandhed, skal stå op, før Fanden får sko på. Alt efter politisk holdning har man kunnet være mere eller mindre enig med SF. Jeg har altid respekteret partiet, sådan som jeg respekterer de fleste partier. Den tidligere formand, Holger K. Nielsen, var en gennemført hæderlig og lødig personlighed. Hans efterfølger har fået en meget betydelig succes på grove fordrejninger af virkeligheden og direkte usandheder. Det vidner om et forfald, ikke kun i SFs politiske kultur, men også i en temmelig stor vælgerskare. Et lignende forfald skinner os i øjnene fra de Konservative i København, der pludselig så et nyt politisk lys i den tidligere TV-journalist Paula Larrain.

  […]

  Hun er sikkert et fornuftigt menneske, men hendes politiske lynavancement er politisk fup, og de henvisninger til fortilfælde, som journalister i både den elektroniske og skrevne presse kom med, var langt ude i skoven. Man skulle tro, at disse journalister aldrig har gået i skole. De begår konstant helt elementære fejl, typisk er kategorisammenblandingen, altså at man sammenligner det usammenlignelige (den pædagogiske klassiker: Et tordenskrald og Rundetårn), eller at man klassificerer folk efter helt overfladiske fællestræk. I historierne om Paula Larrain figurerede Uffe Ellemann-Jensen, Ole Andreasen, Bjørn Elmquist, Karen Jespersen som fortilfælde. Disse fire var – inden de startede den politiske karriere – kendte og respekterede for deres politisk-faglige kompetence. Det eneste, de a priori har til fælles med Paula Larrain, er, at de har været ansat på Danmarks Radio.

  I onsdags skrev Politikens Tøger Seidenfaden en leder, som jeg ikke kan dy mig for at citere, for den er et glimrende eksempel på boniteten i hans dømmekraft. Han skrev: »Takket være midteropbruddet i dansk politik er vi ved at få en valgkamp med bid og substans (…) Partierne deler sig efter anskuelser og træder i karakter. På den måde bliver valgkampen for alvor en demokratisk fest.« – Ja, det er festlig læsning. Men hvis denne valgkamp er en fest, så må det da være et tupperware-party. Det, der karakteriserer valgkampen 2007, er den gennemførte principløshed i oppositionen. Alle er rede til at sælge alt, hvad de ejer og har, for at komme til magten. Socialdemokraterne dropper folkeskoleforliget og sin asylpolitik for at tækkes de Radikale og sin modstand mod skattelettelser for at tækkes Ny Alliance, samtidig med at partiet lover ministerposter til højre og venstre. De Radikale dropper modstanden mod 24-års reglen, der ellers er fundamentet for partiets flygtningepolitik og har været en hovedårsag til partiets relative succes ved valget i 2005.

  […]

  I det daglige program »Mød partierne« på DR1 får Steffen Kretz på sin diskrete, meget velforberedte og meget begavede facon gravet nogle væsentlige sandheder om partierne frem. Mit hovedindtryk af hans møde med Ny Alliances Gitte Seeberg og Naser Khader blev, at partiet til syvende og sidst ikke har andet politisk budskab end det uopslidelige om »tonen« i udlændingedebatten, og at partiet har et tvetydigt forhold til den demokratiske parlamentarisme. Det vidner den arrogante og politisk ubegavede Lars Kolinds udtalelser om, men også den måde, Khader i programmet karakteriserede de menige folketingsmedlemmer i de øvrige partier på, nemlig som »partisoldater, der er opdraget i partiet gennem 20 år. Det eneste, de kan, er at læse op af partiprogrammet«. Det er altså et parti med så spinkelt et budskab og så ringe en politisk bevidsthed, der efter alt at dømme bliver tungen på vægtskålen efter valget. Gud bevare Danmark.

  

  3. november 2007

  Lektor Therkel Stræde: “Dansk Folkeparti er… tæt beslægtet med nazismen.”

  Fra fredagens Information – Dansk Folkeparti spiller igen udlændingekortet.

  “Traditionen tro, fristes man til at sige, forsøgte Dansk Folkeparti i går at sætte udlændingepolitikken højt på valgkampens dagsorden.

  Partiet fremlagde nemlig en lovpakke, der blandt andet skal forbyde:

  – særlige bederum på arbejdspladser for muslimer.

  – halalkød i børnehaver.

  – tørklæder i det offentlige rum.

  – særlige bade- og omklædningsrum på skoler til muslimer.

  – at svømmehaller lukkes for, at muslimske kvinder kan bade.

  […]

  Med sine forslag om at begrænse en bestemt befolkningsgruppes udfoldelsesmuligheder, kan forslaget give mindelser om de love, som Nazityskland indførte over for jøderne.

  Lektor og Holocaust-ekspert ved Syddansk Universitet Therkel Stræde mener dog ikke, at man kan sidestille Dansk Folkepartis lovkatalog med Nazitysklands politik over for jøderne i 1930’erne.

  “Dansk Folkeparti er ikke nazister. Men deres parti og ideologi er ved deres ekstremt fremmedfjendske nationalisme ret tæt beslægtet med nazismen,” siger han.

  Therkel Stræde peger også på, at formålet er det samme som i Nazityskland: at fortrænge en minoritet fra samfundet.

  “Når Dansk Folkeparti forsøger at gøre livet så svært som muligt for muslimer, er det en hetz, der ligner den, der blev ført imod jøderne”, siger han.”

  
  Når medierne fokuserer på ’sideshow Bob’, så asfalteres vejen mod ’sydlandske tilstande’

  Selvom VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti har svinget taktstokken i politisk henseende siden november 2001, så fortsætter multikulturaliseringen af Danmark ufortrødent.

  Når islamistiske terrorceller optrævledes, så taler forskere om de problemer det giver for integrationen, og alt skal tilsyneladende integrationsfiltreres. Onsdag aften besøgte politiskoleeleven Mohamed (Mudi) Hassan sin mor i Gellerup, og hvor han tidligere er blevet chikaneret af andengenerationsindvandrere, så blev hans bil denne gang bombesprængt. Fra Nyhedsavisens forside i dag…

  Bombesag kan gøre det svært at skaffe indvandrerbetjente

  Sagen handler kun sekundært om ‘integration’, og historien skulle retteligt ses som en konsekvens af multikulturen – den igangværende balkanisering. En etnisk rollemodel, sågar en tv-kendis, får bombet sin bil, fordi han vælger at lade sig integrere i det land han er en del af. For få år siden kunne det være blevet et væsentligt element i valgkampen – i dag har folk flest accepteret, at sådan er det bare.

  I en ledsagende artikel til Nyhedsavisens dækning af sagen (s. 23), citeres vicepolitiinspektør Jørgen Munk for disse ord…

  “Det her ligner sydlandske tilstande, som vi ikke vil have her i landet.”

  Fortsætter medierne med at fokusere på ’sideshow Bob’, så asfalteres vejen mod ’sydlandske tilstande’.

 • 9/11-07 Berlingske Tidende – Trusler er en del af hverdagen for danske indvandrerbetjente.
 • “Hamid Vazin skønner, at der er 60-70 betjente med indvandrerbaggrund i det danske politikorps, og langt de fleste af dem oplever at blive udsat for trusler eller chikane fra unge fra bandemiljøer.”

  Oploadet Kl. 09:27 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
  

  1. november 2007

  Folkepartier i medierne…

  Onsdag eftermiddag lod SF pressen meddele at de i siden valgets udskrivelse har fået rekordmange medlemmer. Historien blev eksempelvis afliret i 22-Radioavisen, der supplerede med lidt mikrofonholderi.

  Radioavisen: … SFs formand Villy Søvndal er glad og siger om medlemsfremgangen…

  Villy Søvndal: Jeg tror det er, at folk vil give os en hånd, og sige at de syntes I gør det godt i SF i øjeblikket – vi vil gerne være med, vi vil godt være med, både til at vælte den regering vi har i øjeblikket, men først og fremmest til at skabe et stærkt politisk alternativ til den nuværende regering.

  Nogle timer senere kunne TV2news i to indslag fortælle at Dansk Folkeparti torsdag ville lancere et ungdomspolitisk udspil.

 • 31/10-07 (22.38) Dansk Folkeparti jagter de unge.
 • Intro: Dansk Folkeparti jagter unge vælgere…” (ikke online mere).

 • 31/10-07 (22.39) Unge vil ikke lefles for.
 • Johannes Andersen, valgforsker: … det værste man kan gøre i politik, det er i virkeligheden at begynde at lefle for dem, og jeg mener at det Dansk Folkeparti forsøger her, det er at lefle for dem… det er det værste de unge ved – fordi så ved de, at nu taler de ned til os, bare for at lokke os med stemmer.

  Oploadet Kl. 18:20 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
  

  31. oktober 2007

  Dialog med venstrefløjen: Trusler, buhhråb og underlødige associationer

  Fra Usenet, hvor en ‘Kim’ går i dialog.

  “I dag mente tosserne fra SFU at de skulle vise flaget frem og man bliver naturligvis grebet fat i på gaden, hvor jeg bare erklærer at da venstrefløjen ikke går ind for demokrati kunne jeg ikke drømme om at stemme på det. Den unge pige nægtede kategorisk at de ikke gik ind for demokrati og alles ret til at ytre sig, da hun havde talt sig godt varm, kunne jeg fortælle hende at det synes jeg da var rigtig godt, og fandt så et DF badge frem og satte det på jakken (havde lige fået det ti minutter tidligere), så var det eddermane godt nok så som så med demokrati og ytringsfrihed og en af tosserne (ikke pigen) “synes jeg skulle forsvinde” på en truede måde. Jeg kiggede på pigen og spurgte hende retorisk, i det jeg gik “du tror fortsat på I går ind for ytringsfrihed?”. Hun forblev tavs.

  Jeg har i dag sendt en mail til SF, hvor jeg skriver ovenstående oplevelse, men den har de så ikke liiiiiige haft tid til at svare på.”

  Mere af samme skuffe. Fra TV2 Online, der har en beretning fra et valgmøde på Århus Statsgymnasium.

  “Mens venstrefløjen og De Radikale høstede utallige klapsalver for primært deres uddannelses- og udlændingepolitik, blev buh-råbene og kun få klapsalver vendt mod kandidaterne fra Venstre, De Konservative og i særdeleshed DF’s Messerschmidt.

  På halvanden time inkasserede han ni buh-råb.

  Den massive modstand var ifølge DF’eren hverdagskost, når partiet gæster landets almene gymnasier…

  Nedrivningen af Ungdomshuset i København var et af de emner, der fik intensiteten og den bryske sprogbrug i vejret. SF’eren Jonas Dahl gav Messerschmidt ret i, at tolerancen i Ungdomshuset nok ikke var så høj, at Messerschmidt havde været velkommen derinde.

  “Men det har du det sikkert fint med, ligesom jeg har det fint med, at jeg ikke vil være velkommen på nynazisternes højborg i Greve,” sagde Dahl, der efter debatten gav udtryk for, at han spillede bevidst på, at Messerschmidt i B.T. er blevet beskyldt for at have heilet og sunget nazi-sange i tivoli.”

  
  Villy Søvndal talte usandt

  Fra TV2 Nyhederne – Faktapatruljen: Søvndals plejehjemsbesøg

  “SF-lederen Villy Søvndal sagde på valgkampens første dag, at han havde besøgt omkring 20 plejehjem det seneste år, og ifølge Søvndal var der ikke ét af de plejehjem, der havde fået tilført mere personale i de seks år, hvor den nuværende regering har siddet ved magten.”

  To påstande. Den første usand. Den anden formentligt det samme.

  1) Søvndal har ikke besøgt 20 plejehjem som påstået – kun fem.

  2) Søvndal påstår at ingen af de plejehjem han besøgte, havde fået mere personale siden 2001 – ASP Plejecenter (siden 2004)…

  Søvndals bortforklaring til den sidste påstand fortjener fremhævelse…

  TV2: Så holder din påstand jo slet ikke?

  Villy Søvndal: Jov, for det jeg taler om er jo det generelle billede, at hvis man kigger på plejehjemmene som sådan, så er der skåret…

  Opdate.

  Oploadet Kl. 15:33 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer
  Arkiveret under:
  
  Naser Khader mistede kontrollen, da Henrik Qvortrup konfronterede ham med historie

  Dygtigere politikere er fældet for mindre. Se & Hør kan i dag afsløre at Naser Khader har hyret “sorte håndværkere” til at bygge et “et hegn og en skydeport ved hans hus på Frederiksberg”.

  Yderligere interessant bliver det når man ved at Se & Hørs chefredaktør Henrik Qvortrup kender Khader privat.

  Hør interviewet her.

  Interviewet ord for ord.

  Se & Hør-medarbejder: Lige et øjeblik så får du Naser.

  Naser Khader: Ja, det er Naser.

  Henrik Qvortrup: Hej Naser, prøv lige at høre her. Vi bliver nødt til at skrive den historie, fordi jeg har talt [afbrydes]

  Naser Khader: Ved du hvad. Det kan du godt – citere mig for en ting: Du er et svin!, du er et svin!”, det er det eneste du skal citere mig for.

  Henrik Qvortrup: Okay.

  Naser Khader: Du er et svin!

  Henrik Qvortrup: Okay, jamen det gør jeg så.

  Naser Khader: Det gør du.

  Henrik Qvortrup: Det er godt Naser [griner].

  Naser Khader: Du skal nok se – du er et svin er du.

  Læs Se & Hørs appetizer: Khader: Sort arbejde i privaten.

 • 31/10-07 (11.19+) TV2 Online – Khader beskyldes for sort arbejde (flere oplysninger, interview med Qvortrup).
 • 13/10-07 (14.15) Nyhedsavisen – Khader beskyldes for sort arbejde.
 • 31/10-07 (14.42) Politiken (RB) – Khader i slagsmål med Se og Hør.
 • 31/10-07 (14.52) Børsen (RB) – Khader overvejer sagsanlæg mod Qvortrup.
 • 31/10-07 (14.52) TV2 Online – Khader: Overvejer sag mod Qvortrup.
 • 31/10-07 (15.45) DR Online – Khader overvejer injuriesag mod Se og Hør.
 • DR valgte mod sædvane ikke at bringe historien fra Ritzaus Bureau, men holdt dog skansen i 3-4 timer. Havde det været en VKO-politiker så var historien blevet leveret som en afsløring. TV2 valgte en mildere variant – x beskyldes, og DR indleder med modsvaret – påstand-mod-påstand.

 • 31/10-07 (16.57) Nyhedsavisen – Andersen: Khader i knibe – trods fuld skrue på spinnet.
 • “Naser Khader har i valgkampen allieret sig med én af Danmarks dygtigste spindoktorer, journalist Ulla Østergaard, der allerede har vist sig at være alle pengene værd.

  I løbet af det seneste døgn har hun udført sit bedste i kynisk spin med det formål at redde Khader ud af en mulig alvorlig knibe.

  Se & Hør bringer torsdag den 1. november en historie, der måske er sand – måske ikke…

  I Khaders forsøg på at stoppe Se & Hørs kritiske historie kontaktede han Bettina Aller – der ejer bladet – og bad hende stoppe historien.

  I en senere samtale siger Aller, at Qvortrup “hverken er til at hugge og stikke i,” og hendes ord kan tolkes som om at hun helst heller ikke ser historien bragt.

  Beskeden fra Bettina Aller båndes og dygtigt “planter” Khaders spindoktor Ulla Østergaard samtalen hos dagbladet B.T., der bragte historien i går – et døgn før Se & Hør – formentlig i håb om at historien nu ville belaste Henrik Qvortrup, der undsiges af sin øverste chef.

  Det er tale om effektiv spin-taktik, men usympatisk er det:

  Khaders folk prøver at undergrave Henrik Qvortrups autoritet ved at give B.T. adgang til Bettina Allers helt private kommentarer om Qvortrup. Dertil kommer at Khaders folk givetvis håbede at “dræbe” historien ved at give den til et “venligt” dagblad et døgn før den kunne læses i Se & Hør. I B.T. får Khader nemlig god plads til at fortælle, hvordan han føler sig forfulgt som en anden Franz Kafka.

  Khader skal nok blive valgt til Folketinget, og tillykke med det, men valgkampen skal ikke byde på flere overraskelser. Og, Khader, hold din spindoktor i kort snor. Hun kan blive en belastning.”

 • 31/10-07 (10.57) BT – Se og Hør i krig med Khader. Khader beskyldes for sort arbejde.
 • 31/10-07 (17.48) Jyllandsposten – Qvortrup: Khader har et problem (interview med H.Q).
 • 31/10-07 (22.08) TV2 Online – Qvortrup har købt sort arbejde
 • 31/10-07 (22.29) DR Online – En bagsideartist i mediernes tørretumbler (om Mikael Jeppesen).
 • 31/10-07 Observant blog – Naser Khaders troværdighed i fare (sagen kort fortalt).
 • 1/11-07 Se & Hør – Khader og Jeppesen ude i desperat modspin: Faktura fremtryllet!.
 • Mere følger…

  Oploadet Kl. 12:45 af Kim Møller — Direkte link49 kommentarer
  Arkiveret under:
  
  Klassisk associationstrick i Kristeligt Dagblad: Dansk Folkeparti anno 1942

  Associationstrick. Fra engelsk: Guilt by association. Se Kristeligt Dagblad – Dansk Folkeparti anno 1942.

  Det Dansk Folkeparti, som så dagens lys i 1995 med Pia Kjærsgaard som leder er ikke det første Dansk Folkeparti i Danmarkshistorien. Men dog hidtil det eneste med politisk succes.

  Ifølge professor i kirkehistorie Martin Schwarz Laustens sjette og sidste bind om forholdet mellem folkekirken og jøderne opstod det første Dansk Folkeparti i 1941 eller 1942. Grunden til, at Schwarz Lausten overhovedet er faldet over Dansk Folkeparti, er, at sognepræst Anders Malling forlod nazistpartiet for at stifte det fascistisk inspirerede og antisemitiske Dansk Folkefællesskab i slutningen af 1930’erne. Herfra blev han fjernet som leder.

  I 1941 eller 1942 sluttede de små nazistisk inspirerede partier, Dansk socialistisk Parti, Det nationale Genrejsningsparti og Nationalt Samvirke samt Samvirke-Fagstatsbevægelsen, sig sammen til Dansk Folkeparti.”

  Hvilken timing.

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige sideNæste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper