14. april 2018

Sydkysten Gymnasium: “Der blev råbt trusler efter mig… Muslimerne opfører sig som de ejer skolen…”

Fra Ballet Magnifique – Elev på Sydkysten Gymnasium i Ishøj: Den er helt gal med muslimske elevers opførsel.

“Interessante kommentarer på Facebook af en gymnasieelev på Sydkysten Gymnasium i Ishøj:

‘Jeg er blevet truet af dem (muslimske elever, red.) så sent som i dag. Der blev råbt trusler efter mig. (selvfølge imens de går i flok).’

‘Når vi sidder i klasserne går de rundt og larmer ude på gangen. De tager i dørhåndtagene og råber ting på deres eget sprog.’ …

‘Vi har mange gange oplevet, at lærerne selv har været fraværende med depression pga. muslimernes chikane.’ …

Muslimerne opfører sig som de ejer skolen, og griner af de små konsekvenser de får for at ødelægge vores andres liv.'”

(Sydkysten Gymnasium, Ishøj; Foto: Google Earth)

Oploadet Kl. 13:44 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
Arkiveret under:


28. marts 2018

Niels Egelund: “Det, vi har smidt over bord, er, at eleverne pr. automatik gør det, de bliver bedt om.”

‘Nej’ er det vigtigste ord i børneopdragelsen, og generelt et ord der bruges alt for lidt. Interview med Niels Egelund i Berlingske, i anledningen af 50-året for 68-oprøret – 50 år efter: ’68ernes oprør blev en parentes og døde af iltmangel (kræver login).

“Et af de steder, hvor ’68-oprøret særligt viste sig, var i pædagogikken. Det var et opgør med »den sorte skole« og den autoritære opdragelse. Niels Egelund var 23 år i 1968 og nyuddannet lærer i Odense. I dag er han direktør for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,

‘Hele respekten for autoriteter gik fløjten. Eleverne blev helt lige med deres lærere. Det førte nogle positive ting med sig, men især da vi kom op i 1990erne kunne vi se, at den ro og respekt for andre mennesker, der skal være, når man skal modtage undervisning, ikke var der mere,’ siger Niels Egelund og tilføjer:

De forældre, vi oplevede fra 1990erne, var antiautoritært opdraget og havde ikke kendt ordet nej. De var vant til hele tiden at skulle forhandle. Det, vi har smidt over bord, er, at eleverne pr. automatik gør det, de bliver bedt om. De har ikke lært, at når læreren taler, skal man tie stille, og at man kun går ud og tisser, hvis man har fået lov til det. Og man ikke siger ‘fuck dig’ til lærerinden.’ …

Første gang, han blandede sig i debatten, var i 1981, hvor en undersøgelse viste, at en væsentlig grund til, at forældre tog deres børn ud af folkeskolen var mangel på disciplin og faglighed.

Da jeg kom ud med det budskab, blev der koldt omkring mig på Danmarks Lærerhøjskole. Det passede ikke ind i det billede, man havde. Og sådan har det siden været i lange perioder. ’68 er som en fælles arv, man ikke kan tale imod,’ siger Niels Egelund.”

(Den konsekvent nej-sigende far i Terkel i knibe, 2004; Youtube)

Oploadet Kl. 05:02 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
Arkiveret under:


23. marts 2018

Ikke mere statsstøtte til islamisk gymnasium efter lovbrud: Venstreradikal tillidsmand forundret, fyret

For to år siden åbnede herboende tyrkere Danmarks første muslimske gymnasium, men efter en række lovbrud forsvinder statsstøtten nu, og skolen lukker. Skolen havde godt nok bederum og fredagsbøn, men underviserne manglede ifølge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ‘faglige kompetencer’. BT har fået aktindsigt.

Sjællandske Nyheder har talt med det islamiske gymnasiums tillidsmand, der er identisk med Anders Bæk Simonsen, kendt fra Internationale Socialister og Antifascistisk Aktion. De 34 studerende på Hindholm STX kan passende skifte til Det Frie Gymnasium, hvis burka-glade rektor, også har AFA-relationer.

Fra SN.dk – Samtlige lærere på muslimsk gymnasium er fyret.

– Vi er forundrede over, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mener, at så mange af os ikke har de rette kompetencer, siger tillidsrepræsentant på Hindholm STX i Fuglebjerg, Anders Bæk Simonsen til Sjællandske.

Udtalelsen kommer efter, at gymnasiet siden mandag har haft lukket for undervisningen som følge af, at de har mistet deres statsstøtte og godkendelse til at foretage undervisning. Dermed er samtlige gymnasiets lærere fyret. …

I et brev fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet fremgår det, at lærerne på Hindholm STX slet ikke har de faglige kompetencer, det kræver at være gymnasielærere. Den formulering stiller Anders Bæk Simonsen sig uforstående over for.”

(Anders Bæk Simonsen, tillidsrepræsentant Hindholm STX; Foto: TV2, 2013 / Uriasposten)

Oploadet Kl. 11:08 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


10. marts 2018

Lektor om islam-apologetiske Foucault: “… selvmodsigende og tåget, omend retorisk forførende”

Jeg ved ikke helt om jeg kan anbefale den omtalte Deadline-debat, men det er dog saftige sager der kommer frem om den franske filosof Michel Foucault, som påvirkelige studerende har som pensum på flere længerevarende uddannelser. Han var ikke bare kritisk overfor Vesten og vestlig kultur, men omfavnede den iranske revolution, og havde overordnet en positiv tilgang til Islams spiritualitet.

Fin kommentar af lektor emeritus Henrik Jensen i Jyllands-Posten – Foucaults mange masker (kræver login).

“Ingen af dem – to af de faste ‘Deadline’-korrespondenter, Rune Lykkeberg fra Information og Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole Metropol – havde læst bogen, som derfor ikke blev diskuteret. Det var nok for dem, at den angiveligt handlede om ’spiritualitet’ og derfor lagde sig i forlængelse af Foucaults ‘hjerneblødning’ i slutningen af 1970’erne, hvor han på trods af sin evige ‘dominanskritik’ pludselig så Islam som verdens lys.

… Lykkeberg mente, at Foucault, hvad det normative angik, spillede kritisk op mod Sartre, men de var nu en del af det samme projekt, hvor Vesten, og især ‘det borgerlige projekt’, sås som den identitetsgivende ‘Anden’. Fanden, med et andet ord.

De hadede begge Vesten og bourgeoisiet. Derfor havnede Foucault i den blindgyde at elske Islam, fordi Islam også hader Vesten. Og det giver god mening, at Sartre og Foucault i forskellige tider har gennemsyret den danske akademiske verden, som også mest hader Vesten og især alt, hvad der er borgerligt.

Begge debattører mente, at Foucault nok skulle blive hængende i danske uddannelsesinstitutioner i de næste 50 år. Det håber man ikke. Han er ikke uinteressant, men utallige som sandskorn er de studerende, der er blevet konfuse af at læse ham. Hans arbejde er ikke et eksempel på akademisk stringens, ofte historisk-empirisk mangelfuldt, selvmodsigende og tåget, omend retorisk forførende, så læseren hypnotiseres til at se en ikke påvist sammenhæng mellem begreber som borgerlighed, familie, patriarkalsk, autoritær, magt, vold og legitimitet.

(Ny bog om Michel Foucault Les aveux de la chair, ‘Kødets bekendelser’)

“Jeg føler mig ikke tilpas i at kalde det islamiske styre for en ide eller endda et ideal. Det har istedet imponeret mig som en form for politisk vilje. Det har imponeret mig i sit forsøg på at politisere strukturer, som er socialt og religiøst uadskillelige i måden de løser aktuelle problemer. De imponerer mig også, fordi de forsøger at åbne op om en spirituel dimension.” (Michael Foucault om den iranske revolution i 1979, cit. af Sigge Winther Nielsen)8. marts 2018

Enna Sofie, 22 år: Frygt for islamisering er ‘irrationel’, frygt ‘fik tyskerne til at myrde’ seks mio. jøder

22-årige Enna Sofie Vendelbo Petersen har gået på Det Frie Gymnasium, og har uvist af hvilken årsag fået en blog på BT. Sidste år forklarede hun, at hun så med misundelse på muslimske kvinder, da de ikke var underlagt den vestlige kulturs ‘kønsnormer’. Her lidt fra den antropologistuderendes seneste blogpost, der meget sigende taler om ‘vores integration’ i det nye fælles multikulturelle vi – 22-årige Enna Sofie: ‘Helt ærligt, hr og fru Danmark? Hvad er det egentlig, I er bange for?’.

“Jeg ærgrer mig over, at så mange godhjertede personer i Danmark lader sig styre af deres frygt. Frygt for islamisering af Danmark er ikke bare irrationel, men også farlig. Den frygt, som vokser i mange danskere dag for dag, er den samme form for frygt, som fik tyskerne til at myrde omkring seks millioner jøder under 2. verdenskrig. Jeg kan kun håbe på, at vi er blevet klogere siden da.

… helt ærligt, hr og fru Danmark? Hvad er det egentlig, I er bange for? Er i bange for, at velfærdsstaten krakelerer, og der ikke længere er råd til skattelettelser til de rigeste? Er i bange for, at Danmark erstatter kirkeklokkerne med, at der bliver kaldt til bøn fra moskéerne? Eller frygter i for den gruppering og kriminalitet, som vi desværre ser som resultat på vores helt elendige integration. …

Forandring kan være skræmmende, men forandring er det eneste, der er konstant. Jeg håber inderligt, at vi alle sammen vil begynde at arbejde med vores frygt og i stedet erstatte det med medmenneskelighed, forståelse og tillid.

Empati, sympati og medfølelse med de mennesker, som flygter fra krig og kommer til Danmark med ønsket om at finde tryghed og et godt liv for dem selv og deres familie. Lyt, forstå og lær, så vi en dag kan blive ét.

(22-årige Enna sofie, ude af sync med egne læsere; Grafik: BT.dk)7. marts 2018

Lektor om etnisk opsplitning blandt elever på danske gymnasier: “De grupperede sig efter farve.”

Lektor Kathrine Vitus understreger, at selvom den etniske segregation er evident, så skal vi passe på ikke kun fokusere på ‘det, der skiller dem’, da vi i så fald kommer til at ‘understøtte en polarisering’. Hvis man kunne tale en naturstridig multikultur frem, så var det forlængst sket. Allan Bloom satte ord på problematikken i 1991.

Fra B.dk – Voldsom stigning i antallet af indvandrer-elever på nogle gymnasier: ‘De grupperede sig efter farve’ (kræver login)

“Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at tilgangen af nye gymnasielever med udenlandsk baggrund stiger meget pludseligt på nogle gymnasier i de større byer. … Både gymnasier og politikere er begejstrede for de unge indvandrerelevers lyst til uddannelse. Problemet er bare, at de har en tendens til at ‘klumpe sig sammen’ på udvalgte gymnasier, som elever med dansk baggrund så holder sig væk fra. … ifølge lektor Kathrine Vitus fra Aalborg Universitet er det ikke så underligt, at de unge går efter at være et sted, hvor der er mange, der ligner dem selv. Det gør vi nemlig allesammen.

Der er nogle sociale dynamikker, som gør, at vi søger at etablere smags- og interessefællesskaber. Det giver os bekræftelse og emotionel energi. Sådan gør alle moderne mennesker, fordi vi ikke er så bundne af de traditionelle fællesskaber, som tidligere grupperede folk. Vi ser det særligt udpræget blandt unge, fordi de er i et vadessted og endnu ikke har et etableret liv med en fast forestilling om, hvem de er, og hvad de skal,’ forklarer Kathrine Vitus. …

Hun arbejder på et forskningsprojekt om minoritetselever på gymnasier, og i den forbindelse har hun i 2013 gennemført feltarbejde på et gymnasium, hvor majoriteten var dansk, men hvor der var et større mindretal af etniske minoritetselever. På gymnasiet kunne hun se, at eleverne i nogle sammenhænge, for eksempel i pauserne, holdt sig til deres egen etniske gruppe.

De grupperede sig efter farve. I pauserne klumpede de sig sammen forskellige steder – danskerne i et opholdsrum, de unge med minoritetsbaggrund i et andet rum, mens eleverne var mere blandede på udendørsarealerne. Mange af eleverne problematiserede opdelingen. De syntes, det var decideret ufedt. Men det var selvforstærkende, for de fortalte også, at de ville føle det akavet og mærkeligt, hvis de pludselig en dag gik ind i ‘de andres« opholdsrum’.”

Oploadet Kl. 03:21 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


1. februar 2018

Lærebog: Breivik var inspireret af ‘højreekstremisternes virtuelle medier’ – “… især Uriasposten”

En ny lærebog målrettet ungdomsuddannelser udgivet af Forlaget Systime inkluderer nedenviste side. Værket hedder ‘Radikalisering og terrorisme’, og er skrevet af Hans Henrik Fafner og Ole Bjørn Petersen. Førstnævnte har været korrespondent for Weekendavisen, og sidstnævnte er lektor i historie på Dronninglund Gymnasium. Det er sikkert gået stærkt, men de begår jo vold mod historiefaget. Det er i øvrigt ikke første gang Systime blamerer sig.

Der henvises til et grafisk associationstrick i venstreorienterede The Guardian, og som jeg skrev her på siden i 2011, så er Uriasposten kun nævnt en eneste gang på de 1516 sider. Den 11. april 2006 citerede jeg lidt fra en islamkritisk kronik trykt i Jyllands-Posten, som Fjordman henviste til, hvad Breivik således også måtte gøre.

“I forbindelse med undersøgelserne af Breiviks terrorangreb fandt den britiske avis The Guardian ud af, at han i sit manifest, der blev offentliggjort kort inden massakren, havde været inspireret af højreekstremisternes virtuelle medier, og især Uriasposten og Snaphanen.(Ole Bjørn Petersen, Forlaget Systime)

For yderligere om sagen henviser jeg til Snaphanen.25. januar 2018

Uhrskov: “Er hensigten at fremstille Danmark som en særligt fejlslagen stat, fordi vi ikke taler pænt?”

Morten Uhrskov kommenterer gårsdagens JP-kronik af Dorte Lange, næstformand for Danmarks Lærerforening – Hvorfor tager Danmarks Lærerforening stilling til fordel for masseindvandring?

“Dorte Lange skriver:

‘En ny analyse viser, at børn og unge i såkaldt udsatte boligområder klarer sig markant bedre i skolen i dag end for 10 år siden. I Tingbjerg kunne skoleleder Marco Damgaard forleden fortælle, at andelen af elever, der får mindst 4 i matematik og dansk, er steget fra 22 pct. i 2009 til 38 pct. i 2015. Samme udvikling ser vi i områder som Søndervang i Aarhus.’

Der er tale om grov manipulation. Der er først og fremmest tale om inflation i karaktererne. F.eks. er andelen, der har fået mindst 4 i matematik og dansk i ghettoskoler vokset fra 29 procent i 2008/09 til 45 procent i 2015/16. Men i Danmark i alt er de samme tal steget fra 62 til 71 procent. Man kan argumentere for, at stigningen har været størst i ghettoskolerne, men for det første halter de også i 2015/16 katastrofalt bagefter de øvrige skoler, og for det andet er det sigende, at Dorte Lange ikke oplyser om den almindelige inflation i karaktererne.

Det bliver værre endnu fra Dorte Langes side:

‘Nu gælder det om at gribe udviklingen i stedet for at bremse den. Desværre er den danske integrationsdebat fortsat baseret på en ‘dem og os’-retorik. Selv når vi taler om børn, der er født og opvokset i Danmark, taler vi om hudfarve, religion og sprog i stedet for at holde fokus på de ting, vi ved, der skal til for at løfte disse børn.’

Påstanden er ikke bare grov. Den er også lodret forkert. Når vi taler om ‘dem’, skyldes det naturligvis de store og uløselige problemer, der er forbundet med masseindvandring fra den tredje verden. Se til Sverige. Der har de i årtier talt så ‘pænt’, at der ikke har været nogen ende på det. Har det ført til bedre resultater eller til, at en socialdemokratisk statsminister ikke vil udelukke brugen af militær magt mod banderne i de svenske ghettoer? …
Dorte Lange fortsætter:

‘I alle andre europæiske lande klarer 2. og 3. generationsindvandrere sig bedre fagligt end 1. generation, men det er ikke tilfældet i Danmark.’

Det er slet og ret forkert. I Danmark klarer 2. og 3. generations indvandrere sig bedre end 1. generation, men halter stadig langt efter danskerne. Det kan man læse om i bl.a. Danmark Statistiks årlige publikation, Indvandrere i Danmark, senest fra 2017 (side 123). Hvorfor skriver Dorte Lange noget faktuelt forkert, noget, der er meget nemt at kontrollere? Er hensigten at fremstille Danmark som en særligt fejlslagen stat, fordi vi ikke taler pænt?

(DLF bringer næstformandens fejlbehæftede JP-kronik, 24. januar 2018; Grafik: DLF.org)


DIA-friskolen, kendt for sin høje faglighed: Bedrageri, social kontrol, truende mænd i sorte uniformer

Den Islamisk Arabiske Privatskole på Nørrebro er flere gange blevet fremhævet som friskoleordningens gode islamiske eksempel. En skole der var ‘kendt for sin høje faglighed’, hvor dagligdagen i det store og hele ikke adskilte ’sig væsentligt fra det, der foregår i folkeskolen’. Ord er taknemmelige.

I efteråret kom det frem, at viceskolelederen havde fusket med lønsedler for 3,8 mio. kroner, og nogenlunde samtidig kunne BT fortælle, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sat DIA Privatskolen under skærpet tilsyn på grund af mistanke om manglende ligestilling. Problemet var indflydelsen fra ‘Den Islamiske Forening’, som udgjorde et flertal af skolens bestyrelse.

Ekstra Bladet har historien om det man kunne kalde ‘ekstraordinær generalforsamling på arabisk’ – 15-20 mænd trænger ind på muslimsk friskole: Vrede fædre smider skoleleder ud.

“Fredag eftermiddag trængte 15-20 mænd – nogle af dem i sorte uniformer – ind på den muslimske friskole, DIA Privatskole, på Nørrebro, hvor de tog nøglerne fra skoleleder Michael Gravesen og smed ham ud fra hans eget kontor. …

Ifølge skolelederen var der blandt andet tale om tre muslimske fædre til tidligere elever. En af dem var skolens tidligere bestyrelsesformand, Mohammed Errifi. De tre fædre var flankeret af en stor gruppe ukendte mænd. Nogle af dem var iført sorte uniformer fra et vagtselskab.

– Pludselig stod der 15-20 mænd. De ville overtage skolen. De forlangte, at jeg skulle gå – og sagde, at jeg var fyret. Men det kan de jo ikke. Jeg er ansat af bestyrelsen, siger Michael Gravesen.

– Så sagde de samtidig, at jeg skulle aflevere mine nøgler. Dem ville jeg ikke aflevere. Jeg får så at vide, at vi kan gøre det på den nemme eller hårde måde. …”

(Grafik: DIA Privatskole)

“Der er simpelthen nogle forældre, som er nogle bøller. De er sure over, at de ikke har magten på skolen. Men de har fået at vide, at det her er Danmark – og at de bare kan holde sig væk. Når de oven i købet begår forbrydelser og bryder ind på skolen. Så kan man jo ikke snakke med sådan nogle folk.” (Michael Gravesen, skoleleder)

Oploadet Kl. 11:39 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


13. december 2017

Græsted Skole dropper julegudstjenesten: “.. af hensyn til børn med anden tro end den protestantiske”

Hensynsbetændelsen kan lokalt være et større problem end muslimer. En historie fra Netavisen Gribskov – Græsted Skole dropper julegudstjenesten.

“Pædagogisk udvalg på Græsted Skole har besluttet at droppe kirkegangen for eleverne på skolen, det sker ifølge en besked til forældrene som en følge af at der på skolen er elever med en anden tro end den protestantiske. Beslutningen møder nu kritik fra flere lokalpolitikere.

Skoleleder Marianne Vedersø Schmidt udsendte torsdag en besked til forældre og elever om det nu er slut med julegudstjenesten af hensyn til børn med anden tro end den protestantiske – det har på kort tid vakt opstandelse.

Pædagogisk udvalg på Græsted Skole har besluttet at den traditionelle kirkegangstradition op til jul stopper af hensyn til børn af anden religiøs overbevisning.”

(Græsted Skole; Foto: Maps)

Oploadet Kl. 20:53 af Kim Møller — Direkte link45 kommentarer
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper