20. februar 2020

J.P. Yazdani: “Fordobl SU’en… En snuptagsløsning, der med ét kan udrydde… ungdommens fattigdom”

Radio4-værten Jens Philip Yazdani vil fordoble SU’en, og have billigere boliger. Socialister har altid haft et afslappet forhold til andre folks penge. Kommentar af den tidligere SUF’er på JP.dk – SU’en skal fordobles: 100.000 unge studerende lever i relativ fattigdom.

“Ja, den er god nok: og faktisk endnu værre. 111.804 studerende mellem 18 og 30 lever under den af FN-fastsatte relative, fattigdomsgrænse. I Danmark ligger grænsen på ca. 10.000 kroner om måneden efter skat. Og den falder altså over 100.000 unge studerende under, eller svarende til hver anden!

Men Jens Philip, de er er jo unge; de er jo studerende; selvfølgelig er de fattige! Det var vi jo også, da vi var unge og studerede! Ja, måske – og hvad så? Hvorfor er det, at vi som samfund har accepteret, at fattigdom for unge er OK?

Men det er ikke ønskværdigt. Det er blot idelogiske skyklapper, der skal sløre det åbenlyse faktum, at fattigdom er skadeligt og usundt – også for unge. Og som samtidigt slører det forhold, at det ikke er naturgivent – at det ikke behøves være således. I så rigt et samfund som det danske er fattigdom nemlig noget, vi vælger til. Ingen behøver være fattige. Vi har velstand nok til alle, hvis blot vi fordeler den fair.

Til gengæld er det åbenbart den officielle opfattelse i Danmark. Her opgør vores statslige statistiskagentur, Danmarks Statistisk, nemlig den relative fattigdom, eksplicit fraregnet studerende. Den eneste grund til, at jeg i dag kan præsentere de umaskerede tal, er, at jeg igennem mit virke som vært på Radio4 har bedt dem lave en særkørsel, hvor de medregner studerende.

2) Fordobl SU’en, så den reelt afspejler minimumsbudgettet og fattigdomsgrænsen. En snuptagsløsning, der med ét kan udrydde store mængder af ungdommens fattigdom…

Oploadet Kl. 00:07 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer


12. februar 2020

Hvidovre Hovedbibliotek afholder ‘drag’-højtlæsning i vinterferien: Målgruppe: 3-6 årige…

Den lange vej gennem institutionerne giver venstrefløjen nogle indlysende fordele i den igangværende kulturkamp. De skal ikke på arbejde, når de er færdig med at agitere – det er deres arbejde, finansieret over skatten. ‘Drag’-højtlæsning bliver næppe et tilløbsstykke i multikulturelle Hvidovre med mindre happeningen tiltrækker Nørrebro-segmentet. Mere om arrangementet her.

(‘Oplæsning: Drag Story Hour’; Foto: Hvidovre Bibliotek)

“Jeg ringede til Anita Bonderup, som er en af lederne på Hvidovre Bibliotek og spurgte, hvorfor man afholder sådan et arrangement.

Bonderup gjorde for det første opmærksom på, at arrangementet foregår i et lukket rum, hvor man skal have billet for at komme ind. Det er således kun børn, hvis forældre har sagt god for det, der deltager. Hun mener, at det er vigtigt at bibliotekerne favner bredt og præsenterer forskellige ting. Som en del af at åbne verden for børnene, vil de blandt mange andre ting også gerne præsentere børnene for flydende kønsforståelse. Endvidere mener hun ikke, at der er tale om et politisk arrangement. Hun gør også opmærksom på, at de historier og sange, der præsenteres ikke er seksualiseret på nogen måde, men er normale børnehistorier og sange.

At der ikke skulle være tale om et politisk arrangement, virker meget søgt, da ideen om flydende køn netop er et kønspolitisk stridspunkt i disse år, hvor bølgerne går højt. Når biblioteket ikke finder det kontroversielt siger en del om, at medarbejderne befinder sig i en politisk boble, hvor det tydeligvis er ret radikale idéer, der trives.” (Storm over Europa, 11. februar 2020)

Oploadet Kl. 01:18 af Kim Møller — Direkte link41 kommentarer
Arkiveret under:


3. februar 2020

Viby Gym et al: ‘Nogle søger sammen med dem, de minder om, og så laver sine egne normer og regler’

Op imod 30 elever med ‘to-kulturel baggrund’ og ‘to-kulturel adfærd’ skaber en hård jargon og ødelægger undervisningen, lyder det i rapporten fra ‘Skoletryghed’, og det kan det kan tilsyneladende stadig overraske at mellemøstlig indvandring skaber mellemøstlige tilstande. Lige nu er det 1.g’erne på Viby Gymnasium, men demografi er skæbne og det man ser her er det nye normale på ungdomsuddannelserne om ti år. Senere i samfundet som helhed.

Flere detaljer om forholdene på Viby Gymnasium hos JP.dk – En konflikt på Viby Gymnasium risikerede at eskalere og ende med en farlig situation.

“Da rapporten var færdig den 14. januar, kunne man bl.a. læse, at konflikten op til gymnasiefesten ‘kunne være endt i en mere vanskelig konflikt med mange involverede parter både indenfor og udenfor skolen samt på de sociale medier, hvis der ikke straks var blevet foretaget en intervention. Konflikten kunne eskalere og ende med en decideret farlig situation.’ …

‘Det er svært at sige, hvad der har ligget bag konflikten. Men hvis der ligger uoverensstemmelser, kan stærke grupperinger spille en rolle. Alle unge er i gang med et identitetsarbejde. Hvem hører jeg til, hvor hører jeg med? Der kan en konflikt trække tråde til mange mennesker. Det viser sig næsten altid at være en banal årsag til en konflikt. Men vi ønskede ikke at tage chancer og aflyste festen,’ siger hun og roser skolens elever for at have forståelse for ledelsens beslutning. …

Jeg tror, at nogle søger sammen med dem, de minder om, og så laver sine egne normer og regler. De passer ikke med de regler og fællesskaber, vi har på skolen. For nogle elever er det mærkeligt at tage til morgensamling. Det er tabu, det gør man ikke. Derfor står de ude på gangen i stedet for,’ siger Delsa Kamali. …

Emma Maclean Sinclair mener, at der er en naturlig tendens til, at elever identificerer sig med og søger dem, de ligner. Det har ikke været et særlig stort problem i 2. og 3. g-klasserne.

‘Men tendensen har været større og sværere at bryde for 1. g’erne, fordi der har været en overvægt af elever med anden etnisk baggrund. De har ikke grupperet sig mod hinanden, men det er stærke grupperinger,’ siger hun.”

Oploadet Kl. 12:45 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


2. februar 2020

Viby Gym: Høj andel af elever med indvandrerbaggrund fører til ’slagsmål, konflikter, truende adfærd’

Jon Valdemar Andersen fra ‘Skoletryghed’ fortæller til Jyllands-Posten, at der hersker lignende forhold på ‘ca. 20 andre ungdomsuddannelser’, og enhver kan se, at hvor multikulturen vinder frem skrider hævdvundne normer. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der i sine yngre år kæmpede for åbne grænser, ser ‘en skæv elevfordeling’ som problemet, og den slags kan kun symptombehandles med tvang. Masseindvandringen rammer bredt, men der går nok nogle årtier før det påvirker Rosenkrantz-Theills private lystgård på det sydøstlige Bogø.

En historie fra JP.dk – Uro og utryghed på et gymnasium med mange tosprogede elever.

“En ny rapport om forholdene på Viby Gymnasium i det sydvestlige Aarhus tegner et dystert billede af virkeligheden på et gymnasium med en stor andel af elever med indvandrerbaggrund.

Slagsmål, konflikter, truende adfærd og en skolefest, der måtte udsættes på grund af trusler, er blandt de forhold, der bliver beskrevet i rapporten, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i.

Flere elever fortæller om utryghed i klassen. Og rapporten konkluderer også, at en række elever tilsyneladende slet ikke er forberedt på, hvad det kræver at gå på gymnasiet.

Direktør Jon Valdemar Andersen fra det private konsulentfirma Skoletryghed, der på bestilling fra gymnasiets ledelse har udarbejdet rapporten, understreger, at det er en meget lille del af eleverne, der står bag uroen. …

‘Ungdomsuddannelserne, herunder gymnasierne, har i de senere år modtaget en del unge, som kommer med en skolefremmed baggrund. Det skaber en betydelig lokal udfordring for nogle gymnasier,’ siger han.”

(Viby Gymnasium, Søndervangs Allé, Viby; Foto: Maps)

“Jeg forstår rapporten sådan, at den beskriver, at det er en skæv elevfordeling, der fører til vold, konflikter og utryghed. Det er et billede, som jeg kan genkende andre steder fra. Derfor vil vi fordele eleverne bedre.” (Pernille Rosenkrantz-Theil, Undervisningsminister)31. januar 2020

Krogerup Højskole lægger scene til niqabklædte islamister, afviser debat med ‘outreret’ Islamkritik’

Uwe Max Jensen arbejder i døgndrift på at bekæmpe etablissementet, og forleden bragte han dokumentation for at Krogerup Højskole flere gange har haft niqablædte foredragsholdere. Angiveligt sharia-aktivister fra ‘Kvinder i dialog’. I den forbindelse var højskoleforstander Rasmus Meyer gæst i Shitstorm på P1, hvor han forklarede, at han havde inviteret kvinderne, for at høre deres argumentation imod niqabforbuddet.

Senere i interviewet fortæller han dog, at det var nyt for ham pludselig at blive en del af debatten om Islam og integration, men hvis debat ikke var udgangspunktet, så må det jo være agitation. Imod folketingets flertal, eller for islamisk-kulturelle normer. Flere detaljer om den venstreorienterede højskole hos Document.dk.

Rasmus Meyer, Krogerup Højskole: Udgangspunktet er at vi gerne vil mødes med den mennesker som politikken handler om, oftest, så snakker vi om de mennesker politikken handler om, men ikke med de mennesker, de forskellige politiske initiativer handler om. Hele tanken var, at nu var der kommet det her maskeringsforbud, som jo i praksis er et burka- eller niqabforbud. Og i stedet for bare at snakke om det, så snakke med nogle afde kvinder der er berørte af det.

og så kunne jeg mandag ligesom se på Facebook, at der var opstået en mærkelig opmærksomhed omkring det her, da der var nogen der havde fundet et billede af, at der var en niqabklædt kvinde på skolen. Og så begyndte et ligesom at rulle, og så ringede Radio4 og spurgte om jeg ville tage en debat med Uwe Max, eller på baggrund af det oplæg. … Og så sagde jeg: Det vil jeg faktisk ikke. Fordi jeg synes, at det er så outreret, det der foregår i det der miljø. Og så tænkte jeg, at det ligesom lukkede der…

… der sker jo det når man snakker sammen, at man får en forståelse for hinanden. Det er jo styrken for samtale og dialog, det er jo at man på en eller anden måde hver gang man snakker sammen, selv mennesker man ikke tror man har noget til fælles med, så går det op for en at der er et menneske inde bag niqb’en eller bag voldsdommen eller et eller andet andet. Det er jo styrken ved samtalen…

(Happening mod burkaforbud med Krogerup Hæjskole-kursister under Folkemødet 2018)

“For det første var kvinderne ikke inviteret hertil for at diskutere islam, men derimod frihedsrettigheder i lyset af burkaforbuddet. Og for det andet, og væsentligere, så vil jeg hellere præsentere eleverne for et synspunkt for meget end et for lidt. Det er en sygdom i tiden – som trives på tværs af det politiske spektrum – at man vil forbyde og censurere synspunkter, man er uenig i. Udgangspunktet her er det modsatte, de synspunkter, man har sværest ved at begribe, må man gøre sig mest umage med at forstå. Derpå kan man tage en demokratisk drøftelse.” (Rasmus Meyer, 21. januar 2020)30. januar 2020

Statistik: De gider ikke os, vi gider ikke dem – Blot 1 pct. ikke-vestlige elever på Det Frie Gymnasium

“Vi har en kultur, hvor piger med niqab kan gå side om side med punkere, transseksuelle og feminister.”, lød det fra Svende Claus Svendsen, rektor for Det Frie Gymnasium for godt tre år siden. Det venstreradikale gymnasium var et fristed for alternative levemåde, og her var “… der plads til piger i niqab, og deres klædedragt har indtil videre ikke givet anledning til problemer.” Det var mest et mediestunt, for i virkelighedens verden er det eneste fællestræk hadet til det borgerlige demokrati. Fra Berlingske – Se listen: Her er gymnasierne med flest elever med indvandrerbaggrund – og dem med færrest (kræver login).

På flere gymnasier er andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk steget så mærkbart over de seneste år, at elever med dansk baggrund vælger disse gymnasier fra.

Berlingske har mandag beskrevet udfordringen med de etnisk opdelte gymnasier på baggrund af de nyeste tal fra Undervisningsministeriet, og tendensen er tydelig:

Indvandrere og efterkommere samler sig på en relativt lille andel af landets godt 140 offentlige STX-gymnasier, og i perioden fra 2010 til 2018 er andelen af elever med ikkevestlig baggrund steget markant på netop disse gymnasier.

På andre gymnasier – i flere tilfælde er det nabogymnasier blot få kilometer væk – går der meget få elever med udenlandsk baggrund. På nogle har næsten samtlige elever dansk baggrund.”

(Collage: Det Frie Gymnasium, se evt. tidligere post)

Oploadet Kl. 01:23 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer


29. januar 2020

Kulturmarxist, KU: “… det menneskesyn, som visse borgerlige har… krænker menneskerettighederne”

De to studerende på Københavns Universitet beskrives som ‘venstreorienterede’, og det totalitære sindelag er lige under overfladen. De taler om menneskerettigheder, respekt og privilegieblindhed, men argumenterer i praksis for moderne stalinisme. Bemærk, at selvom de er uenige med borgerlige, så kan de godt acceptere ‘meget liberalistiske’ personer. De er imod konservative, folk der vil bevare det bestående – kontra-revolutionære.

Interview med et par dedikerede kulturmarxister i Uniavisen – ‘Det er okay at lukke ned for holdninger, der undertrykker andre’.

“Nogle borgerliges holdninger er så undertrykkende eller diskriminerende, at de slet ikke skal tolereres eller debatteres, siger to venstreorienterede studerende fra Københavns Universitet.

Anna-Oline Grarup Hertz og Mette-Marie Nørlev læser henholdsvis antropologi på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og natur- og kulturformidling på Skovskolen, Københavns Universitets afdeling i Nødebo. … begge de studerende siger, at det er okay, at lukke ned for visse holdninger. …

Mette-Marie Nørlev siger, at det menneskesyn, som visse borgerlige har, er direkte skadeligt over for andre og krænker menneskerettighederne.

‘Man har accepteret en ide om, at der skal være plads til alle holdninger og synsninger, og at det skal være okay ikke at kunne lide indvandrere, være transfob eller hade kvinder lidt. Men det er ikke en holdning, at nogle mennesker ikke skal have de samme rettigheder som andre. Det er menneskerettighedskrænkende,’ siger hun.

For hende og Anna-Oline Grarup Hertz er der en skillelinje mellem holdninger til skattetrykket eller fordelingspolitik og det, de kalder racistiske, sexistiske eller på anden vis undertrykkende synspunkter.

I deres egen omgangskreds er de to studerende ikke ekstreme, og de er også godt klar over, at de befinder sig i et ekkokammer, siger de. …

Universitetet er helt klart et ekkokammer. Jeg tror også, at min boble kan briste, når jeg kommer ud af vores omgangskreds og møder en person i Hillerød, der går rundt og siger n-ordet til højre og venstre.’ …

De borgerlige føler ikke, at der er plads til dem og deres holdninger, men der er andre mennesker, der ikke er plads til, fordi de er født, som de er. … Da hun var yngre, troede hun, at racister var folk, der aktivt sagde, at de ikke kunne lide sorte mennesker. Nu har hun anlagt et bredere perspektiv.

‘Det kan godt være, at de ikke aktivt tænker, at de ikke kan lide brune mennesker, men de er med til at genskabe det racistiske rum og normalisere, at man siger racistiske ting.'”

Oploadet Kl. 01:42 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer


27. januar 2020

Multikultur 2.0: “Vores klasse bliver kaldt ‘danskerklassen’ … det er ikke noget, vi selv har fundet på.”

18-årige Zuhal Bag fra 1.p., forklarer at hun nok ikke havde søgt et gymnasium hvor ‘der kun går danskere’, og forklarer det med at eleverne er opdelte i kliker, hvor ‘ikkevestlige er sammen, og danskerne er sammen’. Der er 48 pct. ikke-vestlige elever på Herlev Gymnasium, og andelen er stigende. Multikultur som begreb kunne bruges synonymt med ‘kulturimperialisme’ eller ‘kolonisering’. Indianerne stoppede ikke indvandringen. Nu bor de i reservater. Fra Berlingske – 1.g-elev på Herlev Gymnasium: ‘Vores klasse bliver kaldt danskerklassen’.

Det er godt en uge siden, at den sidste dreng med dansk baggrund gik ud af 1.a på Herlev Gymnasium. Da han skiftede skole, betød det, at to af gymnasiets fire 1.g-klasser nu udelukkende har elever med anden etnisk baggrund end dansk. …

På gymnasiets førstesal har en flok elever fra 1..bf indfundet sig i et tomt klasselokale med deres frokost.

Klassen har en studieretning med idræt på B-niveau, og her har langt størstedelen af eleverne dansk baggrund. Kun tre har ikkevestlige rødder, fortæller de tre piger, Berlingske taler med.

Det er meget opdelt her, og vi snakker ikke så meget med dem, der har anden etnisk baggrund. Vi har det fint med hinanden, men vi har ikke så meget til fælles, og så handler det nok også meget om, at vi har det rigtig godt socialt i vores egen klasse,’ siger Sofie Petersson på 17 år.

De tre piger kommer fra lokalområdet og søgte specifikt Herlev Gymnasium på grund af idrætslinjen. …

‘Der er mange, der lige kommer med en bemærkning om, at her går mange med anden etnisk baggrund. Og når jeg så fortæller, at jeg går i idrætsklassen, siger de, at så kan de bedre forstå det,’ siger 16-årige Julie Hansen:

Vores klasse bliver kaldt ‘danskerklassen’ – det er et lidt åndssvagt udtryk, og det er ikke noget, vi selv har fundet på. Jeg synes ikke, det er et problem, at vi er så opdelte, for vi har det jo rigtig fint med hinanden.'”

(Herlev Gymnasium og HF; Foto: Maps)

Oploadet Kl. 11:30 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer


18. januar 2020

Nordens Grænse-podcast: Jérémy Meilhac om skoleskyderiløgnen og Sydkysten Gymnasium

Forrige år bloggede jeg en lille historie om forholdene for danske elever på Sydkystens Gymnasium i multikulturelle Ishøj. Eleven var Jérémy Meilhac, der senere samme år blev fængslet for ‘trusler om skoleskyderi’. Jeg har ikke hørt det hele fra start til slut, men egenproduceret journalistik fra højre er bestemt en mangelvare. Vært: Anders Kjær. Opfølgning på det juridiske efterspil er planlagt. Hør podcasten i sin helhed her (100 min).

(Nordens Grænse, 16. januar 2020: Jérémy Meilhac om skoleskyderiløgnen og Sydkysten Gymnasium)25. december 2019

Inkluderende børnelitteratur: ‘Eid-mas’, børnene kan godt lide at der “… bliver læst højt fra koranen”

Hvis arabere ikke lader sig assimilere, så foretrækker jeg klart at de helt opgiver forsøget. At opdigte en ‘eid-mas’ og gøre julen til en arabisk fest (hafla), hvor man læser højt fra Koranen. Det dur ikke, omend det nok giver permanent indtægt til diverse kultursociologer, der tror man kan rollespille sig til et kulturmøde på midten. Her lidt fra en artikel på Folkeskolen.dk – Når jul og eid bliver til eid-mas.

“Manglen på bøger om de mangfoldige højtider, som bliver udfoldet i Danmark, har fået kultursociolog og forfatter Camilla Kaj Paulsen til at skrive bogen ‘Nour og Nora fejrer Eid’, hvor to børn skaber deres egen højtid, eid-mas.

‘… Det er helt tydeligt, at når bogen bliver læst op, så kan nogle af børnene godt lide, at der et sted bliver læst højt fra koranen. Bogen skaber mulighed for, at der bliver talt om, at der bliver spist meget forskelligt, når man fejrer eid, alt efter om man stammer fra Somalia, Tyrkiet eller Syrien’, siger Camilla Kaj Paulsen.

Hun mener, at der er et litterært hul i skolen: ‘Jul er nærmest den eneste højtid, der eksisterer i danske børnebøger. Jeg håber, at elever får en stolthed over egne traditioner og en forståelse for andres’.

Glæden ved at vise og dele sin egen højtid med andre genkender lærer Julie Chrøis. Hun er lærer i den klasse, som vil fejre hafla. Hun er rigtig glad for at kunne introducere børnelitteratur, som børnene kan se sig selv i:

‘Børnene bliver så begejstrede, når de møder noget, som de kender fra deres hjem. Når koranen bliver nævnt og de danse, som de kender’, siger hun og fortæller, at det har givet god mening, at børnene selv har taget teten på udviklingen af deres egen højtid. …

En pige fortæller, at hafla betyder fest på arabisk, og at eleverne stemte om, hvilket navn traditionen skulle have. Og de fleste stemte på hafla.

Næsten hele klassen har igen danset bølgedansen, som bliver afsluttet i en cirkel, mens alle råber, så højt de kan: ‘Glædelig hafla-dag’.

(Foto: Kickstarter, Børnebogen om Nour og Nora som fejrer eid, 2019)

Oploadet Kl. 01:13 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper