27. april 2016

Høje Taastrup: Naboer generes af tyrkisk-islamisk enklavisering – “… helt anden færdselsadfærd”

Hvis tyrkere helt vil undgå at møde danskere, så har jeg en bedre løsningsmodel end lokale enklaver. Læserbrev i seneste udgave af Lokalavisen Taastrup fra en anonym nabo – Tænker byrådet på naboer til Erik Husfeldts Vej 2E ? (s. 16)

“Siden skolen er kommet til, er der sket ændring i området, bl.a. er der øget trafik af både bilister og gående, som anvender de private andelsboligområder til og fra skolen. Elever til skolen bliver sat af i rundkørslen, helt anden færdselsadfærd end normale færdselsregler. Elever til skolen synes bl.a., at det er sjovt at lave lyde til foreningens hunde, således at hundene begynder at gø.

Ligeledes anvender skolens daginstitution andelsboligområdets legeplads… Her er hundeejer også blevet bedt om at tage sin hund til sig, da børnene er bange for hunde. Det betyder, at ansatte fra den muslimske privatskole dikterer hvorledes vi må være på eget privat område. … Området omkring privatskolen er blevet mere beskidt, da det tit flyder med affald fra skolen, hvilket ikke er særligt kønt for området.

Seneste nyt er, at politiet er kontaktet af naboer, da man har observeret mistænkelig adfærd på stedet. Belgisk indregistreret minibus med otte-ni mænd af mellemøstlig herkomst er set køre langsomt på området, og mændene er herefter gået rundt om skolen og trukket i døre, til de fandt en åben. Vagten som var blevet bedt om at køre tilsyn dertil, finder mændene på området, hvor de er gæster ifølge skolelederen på skolen. Med de uroligheder der sker i verdenen omkring os, og uhyggelige ting fx. i Belgien, så er det klart, at det giver utryghed for naboerne i området.

Skolen vil gerne købe ejendommen af kommunen, og kommunen har sikkert en forventet pris. Hvilken pris forventer kommunen at få for ejendommen? Kunne ejendommen ikke komme på salgsmarked, så andre virksomheder kunne byde på ejendommen? … Hvis skolen køber ejendommen er der jo den risiko for, at en moske kunne komme til… Jeg synes, det er bekymrende, og tænker byrådet overhovedet på de nuværende beboere i området?”

(Daginstitutionen Børnegalaxen, Høje Taastrup Privatskole og Høje Taastrup Private Gymnasium)

“Jeg synes det er snæversynet, at alle skal være ens. I fx USA, Spaniel og Sverige flytter danskerne også sammen i ghettoer og holder sammen. Det vigtigste må være, hvilke samfundsborgere det er vi får ud på den anden side…” (Gøkhan Camur, bestyrelsesformand i Børnegalaxen, lærer på Københavns Private Gymnasium, tidligere radikal byrådskandidat; 2015)

Oploadet Kl. 18:58 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


20. april 2016

Hjørring kommune flytter flygtningebørn til anden folkeskole pga. truende forældre, slagsmål, bid…

Det siger alt om Danmark anno 2016, at sådanne historier kun når medierne, når skolelærere får problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Hvad med eleverne? Får de det bedre eller dårligere af ’slagsmål, bid og trusler’? Og vigtigere – løser man problemet ved at flytte tosprogede til anden skole, ansætte en ‘inklusionsvejleder’ og afholde ‘kurser i konflikthåndtering’. Det handler om antallet, som skoledistriktslederen så rigtigt siger, og det kan man sådan set udstrække til landet som sådan. Jo færre kulturbærende danskere, jo flere problemer.

En historie fra P4 Nordjylland – Skole flytter elever efter flere problemer.

“Hirtshals Skole flytter modtagelsen af de tosprogede elever til Tornby Skole. Det sker på grund af flere problemer, hvor Arbejdstilsynet blandt andet har været inde at give to påbud på grund af slagsmål og generelt dårligt psykisk arbejdsmiljø. …

På skolen har der været flere episoder, som involverede forældre og tosprogede elever. Der har blandt andet været meldt om slagsmål, bid og trusler.

Dagens.dk bragte samme historie for to måneder siden, og her det mere konkret – Myndigheder slår alarm: Slåskampe og trusler blandt elever og forældre skaber kaos på nordjysk skole (12. februar 2016).

“Vold og trusler er blevet et stort problem på Hirtshals Skole i Hjørring Kommune: Eleverne slås, og forældre kan finde på at møde op for at true andre folks børn på skolens område.

– Der har været et hårdt miljø for de ansatte, men også for børnene og for forældrene, og vi anerkender, at der har været en rå tone og en tendens til fysisk tilgang, når man støder på konflikter. Der er tale om børn fra 6-10 år i indskolingen, og der er altså ikke tale om elever, der bliver slået til blods. Der er tale om skub i ryggen, riv og krads osv., forklarer Rasmus Vørs Carlsen, der er skoledistriksleder. …

– Vi har en stor andel af tosproegede elever på skolen, og dem har vi til at starte med gerne ville inkludere direkte i klasserne, men vi har nok måtte erkende, at det ikke er hensigtsmæssigt. Der er simpelthen en for stor procentdel af dem, så der er ikke nok af de andre elever, som kan være kulturbærende, uddyber skoledistrikslederen.”

Oploadet Kl. 13:13 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer
Arkiveret under:


6. april 2016

Marokkansk-irakiske Malak kaldt luder, spyttet i ansigtet: Bar provokerende påklædning til skolebal

Selvom røde feminister ikke gør meget for libanesisk-palæstinensiske Muna, så står hun ikke alene. Islams åg undertrykker kvinder en bloc. Den gode Elmas Berke lagde for nogle måneder siden denne tilsendte beretning på Facebook.

“Malak en pige af marokkansk og irakisk afstamning, som går på mit fransk hold er nu, endnu en gang, blevet udsat for grov chikane på grund af sin påklædning. Denne gang drejer det sig om en gruppe piger med anden etnisk baggrund , som kalder hende for luder, kælling og so . Udover den konstante verbal vold både i skolen og udenfor skolen, eskalerede ydmygelsen således, at hun er blevet spyttet på i ansigtet igår. Malak har klaget til klasse læreren og skole inspektøren, men har ikke fået medhold. Skoleinspektøren holder hende delvis ansvarlig for den voksende chikane, da der vurderes at hendes påklædning til skole bal har været provokativ, og dette kan være forklaringen på at den hård kerne af indvandrere piger har følt sig stødt ,og reageret med verbalt vold og trusler. Det, som jeg finder dybt kritisabelt er, at der er ingen form for sanktioner fra skole ledelsen mod disse piger , som udøver chikane og ødelægger den stakkel Malaks selvværd. Ikke desto mindre er Malaks mor blevet kontaktet af skoleinspektøren med kravet om at ændre på datterens påklædning. Jeg er forarget over skolelederens håndtering af sagen. Malak har nu selv henvendt sig til mig, og beder om min støtte. Jeg støtter hende fuldt ud og kæmper gerne hendes sag . Hun har ikke noget imod, at stå frem og berette om sin fortælling. At dette sker i DK i anno 2015 er dybt forkasteligt. Jeg eftersøger nu danske etniske feministers støtte til vores medsøster Malak . Mit ønske er at finde ud af hvordan vi kan hjælpe og støtte Malak bedst muligt.”

Oploadet Kl. 12:53 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer


5. marts 2016

Det KonsekvensFrie Gymnasium: At dømme efter ‘hudfarve’, så er der ingen ‘børn af indvandrere’…

Muren faldt i 1989, men det vil tage nogle generationer at få bugt med de sidste venstreradikale lommer i uddannelsessystemet. Berlingske portrætterer Det Fri Gymnasium, og skriver blandt andet at skolen har været uden rektor i 1,5 år fordi basis-demokrati gør det svært at samle sig om en kandidat. Lige den del af det folkelige demokrati, havde skolens ideologiske forbilleder trods alt styr på.

“Jeg har ofte med skræk tænkt: Tænk hvis det, de taler om nu, bliver virkelighed”, fortæller en studievejleder, og udglatter egen pointe. Eleverne får en brat opvågning den dag de opdager, at de ikke bare skal kæmpe mod den onde højrefløj, men også mod arabere med et anstrengt forhold til afvigere af enhver art. Herunder folk med piercinger.

Fra Berlingske – Køddage, ansættelser og farver på væggene: Her er skolen, hvor alt afgøres ved håndsoprækning.

“Den private skole på Nørrebro, i dag med to adresser i Møllegade og Struenseegade, blev grundlagt i 1970 i kølvandet på ungdomsoprøret med fokus på alternative undervisningsformer og udvidet demokrati.

Man har fastholdt demokratiet i sin reneste og mest besværlige form: Direkte demokrati. Basisdemokrati. Eller hvad man nu kalder den styreform, hvor alt fra farverne på væggene til indkøb af tavler over antallet af køddage i den veganske kantine til økonomi og ansættelser af personale foregår ved håndsoprækning hver torsdag på skolens øverste myndighed, skolemødet. Selvfølgelig efter lange og grundige debatter i de relevante udvalg.

Alle kan nedsætte et udvalg, og alle har ret til at deltage i dem. Skolen har mellem 30 og 50 udvalg: Budgetudvalg, koordinationsudvalg, afskaf alle regler-udvalg, konspirationsudvalg, nisseudvalg, permakulturudvalg, filosofiudvalg. Man kunne blive ved. …

I den store sal i Struenseegade, sidder omkring 100 af skolens 700 elever. De fleste lytter opmærksomt. Kun få sidder begravet i deres mobiltelefoner. Efter beklædning og hudfarve at dømme er her ingen borgerligt sindede unge eller børn af indvandrere. Her er flere piercinger og uglet hår i hættetrøjer end Ralph Lauren polo’er og Lala Berlin-tørklæder. Den kreative klasses afslappede unge har deres egen uniform. Som en elev siger til Berlingske inden mødet:

‘Politisk er vi ret ens på mange måder.'”

(Basis-demokratisk toilet på Det Fri Gymnasium, Møllegade: Flere billeder her)

“Bedst i forhold til hvad? Nogle vil altid synes, at noget andet er bedst. Så bedst er kun bedst i den forstand, at nogen synes, det er bedst. For hvad er bedst overhovedet? Det er bare en holdning.” (Asta Kjær Selchau, 8a)

Oploadet Kl. 15:16 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
Arkiveret under:


15. december 2015

Forskning: Skoleledere vi gerne deltage i ‘en religionsfri gudstjeneste’, ‘renset for kristent indhold’…

Det kan sagtens være der er noget om snakken, men Brian Arly Jacobsen er ligeså meget aktivist som forsker. Fra Kristeligt Dagblad – Skoler vil have julegudstjenester uden religion.

“Julegudstjenester uden jul? Det kan lyde besynderligt, men for størstedelen af landets skoleledere skal julegudstjenesten i kirken gerne være renset for kristent indhold.

Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Tallene, der baserer sig på svar fra 316 skoler, viser, at 84 procent af dem deltager i julegudstjenester. Men kun fire ud af ti adspurgte skoler ser kristendommen som julens formål. 95 procent begrunder deres markering af julen med, at det er en tradition, mens 85 procent af dem gør det for at fejre fællesskabet.

I en række tilfælde betyder skolens ønske om en religionsfri gudstjeneste, at der opstår konflikt mellem skolerne og kirkerne, siger lektor Brian Arly Jacobsen, der har lavet undersøgelsen med studerende fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. …

Steen Nepper Larsen, lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, ser de mange skolers deltagelse i julegudstjenester som udtryk for det ‘kulturelle og vanemæssige forhold, danskerne har til kirken’. Men han ser også en form for ‘åndelig tvang’, som han ikke bryder sig om.

‘… jeg er betænkelig ved det. Jeg synes ikke, at skolens rum skal være andet end et verdsligt rum,’ siger Steen Nepper Larsen.

Oploadet Kl. 23:31 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer


25. november 2015

Slagelse: Lærer til designstuderende – design uden ‘det danske flag’, ‘mange’ bryder sig ikke om det…

Tidsånden er anti-national. Fra Ekstra Bladet – Lærer til design-elever: Mange bryder sig ikke om det danske flag.

“- Hejsa. Mit navn er Pelle J.

– Jeg går på ErhvervsAkadamiet her i Slagelse, og vi sidder og skal lave eksamens projekt – en hjemmeside til brug af kommunen og Team Danmark. …

– Vi præsenterer så vores ide for vores lærer og hun siger så – meget hårdt – at vi ikke kan bruge det danske flag i vores design, fordi det, er der ‘MANGE’ som ikke bryder sig om.

– Det syntes vi er meget diskriminerende for os, og vi syntes faktisk ikke det er okay, når vi gerne vil bruge det som danskhed for alle.”

Oploadet Kl. 11:31 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
Arkiveret under:


4. november 2015

Sverige: Gymnasium vil advare mod det normforstærkende, eks. heteroseksuel kærlighed mellem hvide

På gymnasiets officielle hjemmeside kan man se at de netop har holdt et ‘Antirasism på nätet’-seminar med det underliggende spørgsmål: “Hur du som individ verka för antirasism på nätet?” Alt der ikke passer ind i det multikulturelle Sverige skal fjernes med magt, og det gælder ikke bare racistiske kommentarer på sociale medier, men også heteroseksuel kærlighed mellem ‘vita personer’, der kan opfattes som ubehageligt ‘normförstärkande’.

Fra Tidningen Gymnasiet – Varnar för känsligt innehåll (22. oktober 2015, via Ligestilling.dk).

“Elever som kräver att bli varnade för obehagliga inslag i undervisningen. Det har blivit en ny utmaning för lärarna på Globala gymnasiet i Stockholm.

Vad vill eleverna bli varnade för?

– Det kan vara våldtäktsscener eller rasism i filmer och böcker som används i undervisningen. Men det kan också vara skildringar av heterosexuell kärlek mellan vita personer som upplevs som normförstärkande, säger Pernilla Ericols, rektor på Globala gymnasiet.

I begreppet ligger väl också att mottagaren ska kunna välja bort innehåll som avsändaren varnat för. Funkar det i en skola?

– Ibland kan det vara svårt att förena med kunskapskraven. Det har hänt att elever inte velat ta del av teorier som lyfter fram biologiska förklaringarna till mänskligt beteende snarare än sociala.

(Globala Gymnasiets Elevkår på Youtube, 24. august 2015)

Oploadet Kl. 10:44 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


17. oktober 2015

Fortsætter indvandringen vil ’svenskere med to svenskfødte forældre være et mindretal om 10 til 15 år’

Interview med Tino Sanandaji i Weekendavisen – Nordens Mexico (af Klaus Wivel, kræver login).

“Tino Sanandaji vil næppe bryde sig om at få betegnelsen alarmist, skønt mange vil have svært ved at opfatte hans forudsigelser som andet end alarmerende. For nylig sagde han, at hvis myndighederne lader det nuværende antal af flygtninge og immigranter fortsætte på dette niveau, vil svenskere med to svenskfødte forældre være et mindretal om 10 til 15 år.

Aftenpostens lederskribent Anders Lindberg mener, at Sanandaji fisker ‘i rørte vande’, og at tallene, der skal vise, at etniske svenskere ville være i mindretal om 10-15 år, er ‘frit opfundne’. For at slå pointen helt hjem skriver Lindberg, at den slags ideer trives i ‘næsten al højreekstrem propaganda’, og at ‘klangbunden er raceideologisk’.

For nylig undersøgte SOMinstitutet på Göteborgs Universitet, hvad svenskere frygter mest: Næstefter forurening er det nazister. Her havde Aftenposten tydeligvis fundet én.

Selv tager kurderen udfaldene mod hans forudsigelser med ro. … Desuden taler tallene for sig selv, forklarer han: For øjeblikket ankommer der 1.000 til 1.500 flygtninge og immigranter om dagen. Gang det med 365 dage og derefter med 15 år. Da omkring 77 procent får asyl ved første ansøgninger (tallet er højere, for man kan søge igen, men lad det ligge), lander man på mellem 4,2 millioner og 6,3 millioner asylmodtagere. Det er påvist, at hver asylmodtager får én yderligere asylmodtager med sig gennem familiesammenføring (lidt over en, men lad også det ligge). Gang med to, altså. Voilà: mellem 8,4 millioner og 12,6 millioner indvandrere i år 2030.

Det samlede antal borgere i Sverige er 9,7 millioner. Heraf har 21,5 procent udenlandsk baggrund, hvilket vil sige, at svenskere med to svenskfødte forældre udgør 7,7 millioner. Ergo vil antallet af indvandrere inden ti-femten år vokse til at blive flere, end de oprindelige svenskere er i dag. Quod erat demonstrandum.

(Tino Sanandaji, ph.d; Se evt. tidligere post)

SVT Nyheter, Sveriges svar på DRs TV-Avisen, skrev i juni 2015, at aldrig tidligere ‘har så mange veluddannede flyttet til Sverige…’ Kompetensregn er det ord, SVT bruger. … Sanandaji ser udtalelserne som propaganda og en bizar form for hykleri. På den ene side hylder regeringen og pressen indvandringens velsignelser. På den anden skælder man ud på Danmark for at lade flygtninge passere uregistreret gennem landet og over Sundet. … blot ti procent af de syriske flygtninge ifølge Statistiska Centralbyrån selv siger, at de har en universitetsuddannelse.

‘Syrerne er en af de mindst veluddannede befolkninger; selv efter den arabiske verdens standarder,’ forklarer han.

[…]

Lyst ser Tino Sanandaji ikke på fremtiden i Sverige. Har alarmismen ikke taget overhånd? ‘Jeg tror, Sverige løser problemet,’ forklarer han. ‘Alle er ikke gået fra forstanden. Men nogle af vores politikere og medier er ideologisk revolutionære. De opfører sig vildt uansvarligt.

Landet vil opleve, at skattefundamentet eroderer, hvorefter regeringen nødsages til at foretage drastiske beskæringer. Men immigration vil ikke føre til et kollaps, forudser han.

I Malmø har der ikke fundet et kollaps sted. Det er bare blevet værre og værre år efter år.‘ Sverige vil stadig have en udmærket økonomi, fortsætter han: ‘Folk vil adskille sig, som de allerede gør nu, i skoler og bydele. Uligheden vil blive enorm og få Sverige til at tage sig ud som Mexico eller Brasilien. … Der vil ikke opstå borgerkrig – det er en barnlig prognose.’.”

Oploadet Kl. 19:04 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer


23. september 2015

Holdningsmassage på efterskole: Skulle prøve at ‘leve som flygtninge’, optakt til flygtninge-indsamling

Alle kneb gælder når sindet skal renses for syndige tanker, men det siger alt at eneste i klassen med flygtningebaggrund er en dreng der kom til Danmark med fly fra Grækenland, som han ‘flygtede’ til fra Tyrkiet. En moderne molbohistorie set på TV2 Østjylland – Alternativ skoleudflugt: På tur som flygtninge i Mols Bjerge

“Eleverne på Tirstrup Idrætsefterskole blev vækket tidligt tirsdag morgen. De skulle nemlig forlade skolen inden solopgang – uden at vide, hvor de skulle hen.

– Vi blev vækket klokken cirka 05.30, og der var lyset slukket, og der var ikke strøm. Vi skulle finde vores ting med lommelygter, og det var lidt mærkeligt, siger Jack Khalil, der er elev på Tirstrup Idrætsefterskole.

Herefter fik eleverne af vide, at de skulle prøve at leve som flygtninge denne tirsdag. …På turen rundt i Mols Bjerge var der blandt andet grænseposter, hvor grupperne med elever fik frataget både forråd og ejendele.

– Jeg godt, at det ikke fuldstændig ligner en flygtningesituation, men… siger Jesper Ø. Pedersen, forstander på Tirstrup Idrætsefterskole.

[…]

Flugten var en optakt til et 24-timers løb, hvor eleverne lige før efterårsferien samler ind til de flygtninge, der bor på Djursland.”

Oploadet Kl. 16:14 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer
Arkiveret under:


23. august 2015

Jyllands-posten fandt en islam-apologetisk vinkel i rapport: “Muslimer bør ikke have ytringsfrihed.”

Et helt fantastisk eksempel på politisk korrekt fokusflytteri i dagens Jyllands-Posten. En undersøgelse foretaget for Undervisningsministeriet under ‘Skolevalg 2015’, viser at selvom langt de fleste 8. og 9. klasses elever støtter ytringsfriheden, så mener under hver fjerde i undersøgelsen at ‘nazister’ og ‘racister’ bør have forsamlingsfrihed. Flere landsdækkende bringer den som citathistorie med samme overskrift, selvom Jyllands-Posten den fordrejer – Hver anden 8. og 9. klasses elev mener, at muslimer ikke bør have ytringsfrihed.

Muslimer bør ikke have ytringsfrihed. Det samme gælder for homoseksuelle og buddhister. Det mener i hvert fald en stor del af landets folkeskoleelever i 8. og 9. klasse.

I januar i år blev der afholdt skolevalg, hvor 75.000 8. og 9. klasses elever fra hele landet skulle stemme, som hvis det var et rigtigt folketingsvalg. … I den forbindelse undersøgte en forskergruppe fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet via en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvordan de tre ugers undervisning ville påvirke eleverne. I undersøgelsen spurgte man, hvorvidt alle har ret til ytringsfrihed.

Det mente 86 pct. før valget og 84 pct. efter valget.

Men da eleverne blev spurgt ind til, hvorvidt forskellige folkegrupper skulle have ytringsfrihed, svarede 55 pct. før valget, at muslimer bør have ytringsfrihed, mens 51 pct. svarede ja efter valget. Det efterlader knap halvdelen af eleverne, som ikke mener, at muslimer skal have ytringsfrihed på lige fod med alle andre.

(Jyllands-Posten, 22. august 2015, s. 9)

“Eleverne er blevet spurgt, hvorvidt de er enige i, at ytringsfriheden bør gælde for alle, og så er de blevet spurgt, hvorvidt de er enige i, at visse befolkningsgrupper bør have ret til at demonstrere og holde offentlige møder for at markere deres synspunkter. Spørgsmålet er, hvad eleverne har forstået ved de sidste spørgsmål, men forskerne kæder uproblematisk de to spørgsmål sammen i rapporten.” (Helle Hedegaard Hein på Facebook, 23. august 2015)

(UVM.dk, Skolevalg 2015, En kvantitativ evaluering…, 22. august 2015, s. 54)

“De er stadig for ytringsfrihed på et generelt niveau, men når de bliver spurgt til de forskellige grupper, er de i stand til at se det på en mere pragmatisk og nuanceret måde.” (Kasper Møller Hansen, forsker)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Gyldig XHTML
WP


MediaCreeper