17. februar 2021

Ligestillingsnævnet gav mand medhold: Ikke rimeligt, at firma ‘kun ansætter kvindelige nissepiger’

BT fortæller, at Ligebehandlingsnævnet netop har besluttet, at der var tale om en ‘forskelsbehandling’, da et firma søgte ‘eventpiger’ i et stillingsopslag på Facebook. I opslaget fra ByLux, noteres det, at de forventer eventpigen er indstillet på at servere til julefrokoster i ‘nissepigekostumer’. Se evt. tidligere post om Tuborgs ‘unisex-nissekostumer’. Fra Retsinformation – Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn – stillingsopslag – medhold.

“J.nr. 19-51978
En mand klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en virksomhed annoncerede efter eventpiger. Nævnet vurderede, at virksomheden ved at tilkendegive, at de søgte eventpiger, havde handlet i strid med forbuddet om annoncering efter personer med et bestemt køn. Manden fik derfor medhold i klagen.

Klager er tjener og har været det i syv år. Klager er derfor meget kvalificeret som eventperson og ville være en oplagt kandidat til jobbet som tjener hos indklagede. … Indklagedes offentlige erklæring om, at de kun ville ansætte kvindelige nissepiger, afholdt klager fra at indgive en ansøgning. Erklæringen hindrede dermed klagers og øvrige mandlige ansøgeres adgang til arbejdsmarkedet.

Klager mener ikke, at der er et legitimt formål med, at det kun er kvinder, der kan være eventpersoner. Mænd kan også klæde sig ud som nisser mv. og servere mad. Klager mener desuden ikke, at der er proportionalitet.

Det er ikke sagligt, at indklagede kun ansætter kvindelige nissepiger som tjenere. Det er chikanøst og stereotypiserende over for kvinder. Klager ser ingen grund til, at mænd ikke kan udklædes som nisser.

… Indklagedes ønske om at ansætte kvindelige eventpiger er direkte kønsdiskrimination.”

(Foto: Collage)

Oploadet Kl. 01:40 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer
Arkiveret under:


6. januar 2020

England: Kostskoler afviser legater på 100 mio. kr., da målgruppen er underprivilegerede hvide drenge

Lighed må ikke være ‘Pro-white’, da det er racistisk. Man skal nok have en doktorgrad fra RUC, for ikke at gennemskue den underliggende dagsorden. En historie fra Kristeligt Dagblad – Racedebat: Britiske privatskoler afviser legat rettet mod fattige hvide.

“To britiske drengeskoler har afvist legater på 100 millioner kroner tilsammen rettet mod underprivilegerede etnisk hvide drenge. Skolerne frygter at blive beskyldt for racisme – men bliver nu beskyldt for netop social racisme mod fattige hvide drenge.

Bag det planlagte legat står den 96-årige professor Bryan Thwaites, der ønsker at give underprivilegerede børn de samme muligheder, som han selv fik som dreng under Anden Verdenskrig. Og legaterne var tiltænkt de to eliteskoler, som han selv gik på: Dulwich College i London og Winchester College i det sydvestlige England.

Men de to skoler frygter at blive anklaget for racisme, fordi legaterne specifikt er rettet mod unge hvide drenge fra den socialt tunge ende, som er den gruppe, der har sværest ved at bryde den sociale arv og få en uddannelse.

Men ifølge det tidligere parlamentsmedlem for Labour Frank Field er skolernes afvisning i sig selv racistisk, fordi skolerne efter hans opfattelse gladeligt ville have accepteret donationer rettet mod andre etniske grupper.”

(Stormzys legatmodtagere, Cambridge University, 2018 – Indsat: Filantropen Bryan Thwaites, 2017)

Citater

“No one much minds that almost every large employer, including the civil service, supports a BAME (Black, Asian and minority ethnic) network, and pays for special programmes to accelerate minority advancement. Big companies increasingly insist that recruitment firms—such as the one I chair—provide lists of candidates for senior positions which include both women and people of colour. Each of these actions constitutes a legitimate effort to ensure greater equality between races; and each is permitted under the Equality Act 2010. We did not call the legislation the ‘Be Kind To Blacks Act’; the key word in the title is ‘equality’. In circumstances where the racial group that is disadvantaged is white, there should be no bar to doing for them exactly what we would do for so-called BAME groups.” (Trevor Phillips, tidligere formand for ‘Commission for Racial Equality’; Standpoint, 4. December 2019)

“In August last year, the rapper Stormzy announced he would fund two black British students to go to the University of Cambridge. The star said there was ‘a whole bunch of academically brilliant, excellent students’ who needed an incentive to aim for top universities. In his single, Crown, Stormzy addressed some of the negative reaction to his decision to offer the scholarships, rapping that it is not ‘anti-white, it’s pro-black‘.” (BBC, 31. december 2019)

Oploadet Kl. 12:36 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer


6. marts 2019

Hellere Mathias end Yousef: “Lærere i folkeskolen diskriminerer elever med mellemøstlige navne…”

Selvretfærdige skolelærere har ‘negativ forudindtagethed’ ligesom alle andre, og hverken erfaringskataloget eller den sunde fornuft er noget man sådan lige kan slå til og fra. En sjov historie fra Politiken – Forskning: Folkeskolelærere vil hellere have Mathias end Yousef som ny elev i deres klasse.

Lærere i folkeskolen diskriminerer elever med mellemøstlige navne. Sådan lyder en af konklusionerne i et forskningsprojekt bestående af fire studier fra TrygFondens Børneforskningscenter, der netop er blevet offentliggjort i det internationale videnskabelige tidsskrift Journal of Public Administration Research And Theory. …

Undersøgelsen konkluderer samtidig, at lærerne ikke er racistiske, men at arbejdspres får dem til at foretrække at få Mathias ind i deres klasse frem for Yousef i en situation, hvor et nyt barn skal begynde i klassen.

‘Hvis du kommer som ny elev på en skole, er der en tendens til, at læreren er skeptisk over at få dig ind i klassen, selv om læreren ikke kender dig. Alene på grund af dit navn er du bagud på point. Det er synd for de børn, der netop ofte har brug for at være foran på point‘, siger Simon Calmar Andersen, der er professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, og som sammen med sin kollega Thorbjørn Sejr Guul står bag undersøgelsen.

(Politiken, 4. marts 2019)

“Vi må bare konstatere, at der stadig er et stykke vej til at få et ordentligt og neutralt syn på børn, der kommer fra andre kulturer.” (Claus Hjortdal, Skolelederforeningen)3. juli 2017

Australsk studie: Anonyme ansøgninger forringer kvinders jobchancer, mænd diskrimineres…

Kulturmarxistisk samfundsforskning plejer at ende med et politisk brugbart resultat, og mon ikke der nu skal skrues lidt på parametrene, så ideologiske præferencer ikke modarbejdes af gold empiri. “We should hit pause”, forklarede Professor Michael Hiscox australske ABC, for hvis det blot er mænd der diskrimineres, er der jo intet problem – kunne han havde tilføjet.

Set hos Reel Ligestilling – Nyt studie chokerer Harvard-professor: Anonyme ansøgninger gavner ikke kvinder.

“‘Blind rekruttering’ – en rekrutteringsmetode, hvor alle informationer om ansøgernes køn er fjernet fra ansøgninger og CV – er i Australien på forsøgsbasis blevet brugt på ledelsesniveau i den offentlige administration for at forbedre kvinders jobchancer.

Idéen bag metoden er, at kvinder vil have større sandsynlighed for at blive ansat, hvis den ansættende part ikke kender ansøgernes køn. Tvinges virksomhederne til udelukkende at se på ansøgernes evner, brydes de ‘usynlige strukturer’, som normalt står i vejen for kvindelige ansøgere, er rationalet. …

Fredag blev de offentligt ansatte i Australien bedt om at indstille alle forsøg med blind rekruttering. Det skete som en direkte konsekvens af et nyt studie, der stik imod forskernes forventninger viser, at blind rekruttering øger mænds jobchancer og forringer kvinders. …

Ifølge studiet stiger mænds chancer for at blive indkaldt til en jobsamtale med 3,2 procent, når ansøgningerne er anonyme. Det omvendte er tilfældet for kvinder. Her falder sandsynligheden for at blive indkaldt til en jobsamtale med 2,9 procent, hvis ansøgningerne er anonyme.

Det betyder, at det til hverdag er mænd, ikke kvinder, der diskrimineres.”

(Gov.Au, Going blind to see more clearly: unconscious bias in Australian Public Service…, 2017)

Oploadet Kl. 20:47 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer


4. marts 2017

Hjemløs dansker får intet boligtilbud, hvorimod flygtninge har retskrav: Ikke etnisk diskrimination

Ligestillingsnævnet kan tilkende en muslimsk taxachauffør en erstatning på 10.000 kroner, fordi han ikke vil give hånd til sin kvindelige chef, men kan ikke hjælpe en hjemløs dansk mand der diskrimineres på grund af sin etnicitet. Kommunen følger blot loven, der giver flygtninge retskrav på bolig, ikke en nedslidt dansker med hjemmeboende søn. Fra Ekstra Bladet – Hjemløs dansker taber sag mod flygtninge.

“Samme ligebehandlingsnævn har netop afvist, at en etnisk dansk mand blev negativt forskelsbehandlet af kommunen, som ihærdigt hjalp flygtninge med boliger.

Den danske mand havde knoklet på arbejdsmarkedet, siden han var 12 år gammel – og var ifølge eget udsagn nedslidt – men kunne ikke få førtidspension. … Han var far og havde sin søn halvdelen af tiden, hvilket han havde haft siden drengen var et halvt år gammel. Men han havde ikke en fast bolig, og opfattede derfor sig selv som hjemløs.

Han indbragte kommunen for Ligebehandlingsnævnet, fordi han – modsat flygtninge – ikke kunne få tilbudt en bolig, og derfor mente sig negativt forskelsbehandlet på grund af sin etnisk danske oprindelse.

… kommunen afviste at have diskrimineret ham. … Også Ligebehandlingsnævnet afviste ham med den begrundelse, at han ikke havde løftet bevisbyrden for, at han var blevet forskelsbehandlet som etnisk dansker.”

Oploadet Kl. 15:31 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


23. oktober 2011

“Uønsket” – en historie om kønsdiskriminering i ligestillingens navn

Med den frie abort har kvinder i store dele af verden fået lov til at slå deres afkom ihjel hvis de ikke lige gider have dem, og kvindebevægelsen jublede. Efter nogle årtier opdagede man uheldigvis, at for millioner af kvinder var det PIGE-børn, man ikke gad have. Aflivning af afkommet fordi man ikke gider tage p-piller eller vil have mere tid til fest er fint nok, men aflivning af pigebørn på grund af pigekønnet? Stor ballade.

Politiken gav i går et lille indblik i hvordan kvindebevægelsens sårede følelser skal læges (“200 uønskede hindupiger har fået nye navne”, Politiken 22/20 2011):

Pigebørn er ikke ønskebørn i Indien, og derfor er mange piger døbt Nakusa, som  betyder uønsket.

I dag blev 200 uønskede hindupiger omdøbt i ligestillingens navn.

Ceremonien blev afholdt i håb om at kunne give pigerne værdigheden tilbage,  men den var samtidig en kommentar til den kønsdiskriminering, der finder  sted i landet og som har ført til en enorm skævvridning i befolkningen.

Og det går den forkerte vej i Indien. For bare et årti siden, blev der født  927 piger, hver gang der blev født 1.000 drenge. I dag er tallet nede på  914.

Forbudt at oplyse kønnet
Det skæve forhold mellem kønnene skyldes til dels, at mange vælger at få  abort, hvis fosteret er af hunkøn, ….

Det har fået den indiske regering til at nedlægge et forbud mod at oplyse  forældrene om barnets køn inden fødslen.

Det siger sig selv, at påtvunget uvidenhed ikke øger ligestillingen på nogen måde. Hvis man i første omgang er afstumpet nok til at aflive sit barn fordi det er et pigebarn, så får dét barn nok ikke verdens bedste opvækst af at blive født ind i den familie i stedet.

Faktisk  er denne politik i direkte modstrid mod det hyppigste argument FOR fri abort: at man “beskytter” det ufødte barn mod en opvækst som uønsket. Pigebørn skal altså tvinges ind i verden på trods af at de får et elendigt liv ifølge ortodoksien…..fordi det hjælper “ligestillingen”. Børnene lider, men “ligestillingen” har det godt.

Politikens artikel giver også et ganske godt eksempel på, hvordan man gør vold på sproget for at få kvindebevægelsen gjort glad igen. Der var engang, hvor “ligestilling” var midlet MOD “kønsdiskrimination”. Sådan er det ikke længere, tværtimod. Nu er kønsdiskrimination (mod drengebørn) en FORUDSÆTNING for ligestilling:

I dag blev 200 uønskede hindupiger omdøbt i ligestillingens navn.

Ceremonien blev afholdt i håb om at kunne give pigerne værdigheden tilbage,  men den var samtidig en kommentar til den kønsdiskriminering, der finder  sted i landet og som har ført til en enorm skævvridning i befolkningen. …

Andre initiativer, der er taget på regeringsniveau er gratis måltider og  gratis uddannelse til piger, for at opmuntre familier til at få pigebørn.  Piger, der gennemfører gymnasiet kan også se frem til en økonomisk bonus.

Dermed har vi taget hele problemstillingen fra kvindekampens velmagtsdage i 70erne og vendt den på hovedet. Dengang var den (eller påstod at være) symbol på frigørelse af den enkelte, ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling. Idag er målet at holde folk i uvidenhed, begrænse deres muligheder og give nogle grupper rettigheder som andre ikke har.

Oploadet Kl. 20:08 af Caleb — Direkte link15 kommentarer


18. oktober 2011

23 “stakler” dømt for børneporno

Lighed for loven? Lighed for pressen? Ikke, når det drejer sig om køn og kriminalitet. Ritzau via Ekstrabladet:

Oftest er det mænd, men i den midtsvenske by Falun var det tirsdag 23 kvinder, der blev dømt for besiddelse af børnepornografisk materiale.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT blev kvinderne idømt dagbøder for blandt andet at have set billeder og film af børn, der blev voldtaget af voksne, mens børnene var fastspændt.

En 43-årig mand blev i sagen idømt et års fængsel for at have distribueret materialet til kvinderne, som han mødte via et chatforum på internettet.

Ud over strafudmålingen tegner dommen et billede af de 23 kvinder, som ustabile eksistenser, der har ladet sig påvirke af den mandlige distributør:

– Manden har udnyttet deres dårlige psykiske tilstand og længsel efter menneskelig nærhed, står der i dommen.

Det fremgår dog også af sagen, at kvinderne selv aktivt har efterspurgt børnepornoen fra manden.

Børnepornoringen blev sprængt sidste år, da politiet skred til anholdelse af i alt 50 personer i en planlagt aktion.

Halvdelen af børnepornokiggerne blev aldrig slæbt i retten, fordi de “kun” havde modtaget én film eller ét billede fra den 43-årige.

Vi kan opsummere:

  1. Halvdelen af kvinderne går fri, den anden halvdel får dagbøder.
  2. Kvinderne med dårlig psykisk tilstand har kun set på torturen for at behage den mandlige djævel, som tilbød dem menneskelig varme.
  3. Mandlige forbrugere af børneporno er ikke ustabile, men har en stærk psyke og elsker bare uhyrligheder.
Oploadet Kl. 19:35 af Kim Poulsen — Direkte link6 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper