20. maj 2017

København: ‘You have to pay if you stay here’, truede tilvandrede sigøjnere 51-årige hjemløse André…

51-årige André Christiansen holder til på Nørrebro, og er et kendt ansigt i miljøet. Han er eksempelvis blevet fotograferet til hjemløsebladet ‘Hus forbi’ af Modkraft-associerede Mette Kramer Kristensen, en online-portal der indtil lukningen tidligere på året kæmpede for åbne grænser.

En historie fra Berlingske – Romaer opkræver 500 kr. pr. nat af hjemløse: ‘Det er sgu mafia-metoder’.

“To gange på to måneder er hjemløse André Christiansen blevet vækket af fremmede mænd.

I ly af mørket er vækningen foregået ved, at 51-årige André Christiansen fik hevet sin sovepose af og blev mødt af tre personer, som forlangte penge på gebrokkent engelsk:

‘Beskyttelsespenge, lod de os forstå. De sagde: You have to pay if you stay here,’ fortæller André Christiansen til Berlingske, som interviewer ham og kæresten Linda på Nørreport Station i København.

Han føler sig sikker på, at det var romaer:

‘De ville have 500 kroner pr. nat, vi sov her. Betalte vi det, ville vi få lov til at sove i fred, og så ville de ikke røre os eller stjæle vores ting. Det er sgu mafia-metoder,’ siger André Christiansen.

[…]

I de hjemløses landsforening SAND Hovedstaden er formand Michael Høyer ikke overrasket over beretningen.

‘Det er desværre en problematik, vi kender til, og metoden bliver mere og mere udbredt. Uden at være racistisk, for det er vi ikke, må man bare sige, at problemet bliver større, jo flere romaer og østeuropæere, der kommer til København,’ siger Michael Høyer, som skyder på, at foreningen har kendskab til mellem ti og 12 sager det seneste år.”

Oploadet Kl. 19:55 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer
Arkiveret under:


19. maj 2017

Nekrolog: ‘Nærmest profetisk’, forudså unges søgning væk fra det nationale, “… de tænker europæisk”

Gammelkommunisters dødsfald er ikke i sig selv en post værd, men Karen Sybergs nekrolog over Vibeke Sperling er virkelig en tour-de-force i 68’er-tænkningen. Hun var aktiv i kommmuniske Venstresocialisterne, og som medlem agiterede hun åbent for bombninger af virksomheder med udgangspunktet: “Nu må det være vores opgave… at give startskuddet til åbning af fronten.”

En forbenet kommunistisk revolutionær, der qua venstredrejningen af medierne fik en flot karriere med livslang fastansættelse i statsstøttede og licensfinansierede medier. Her lidt fra nekrologen i Dagbladet Information – Hun stod for alt, hvad venstrefløjen rummede af intellekt og kritik, og hun stod fast!

“… hvis noget var et særkende ved Vibeke Sperling, så var det, at hun aldrig gav op. At hun skulle dø, skulle ikke forhindre hende i at leve til det sidste. …

Det var den holdning til tilværelsen, der gennemsyrede alt, hvad hun foretog sig, og egentlig var det også den, der gjorde hende til en af landets bedste politiske analytikere. Som udenrigskorrespondent, som udstationeret i Moskva for Information, siden for Radioavisen og Orientering 1993-97, og som politisk iagttager gik hendes analyser i bund, fordi hun ikke slap dem, før kompleksiteten i situationen var gennemlyst. …

Vibeke Sperlings analytiske evner kunne mange gange gøre hende nærmest profetisk. I 2000, da jeg interviewede hende om kritikkens afmatning i vores samtid, spurgte jeg hende, hvad hun forestillede sig om fremtiden.

‘Partiernes nedtur vil nok fortsætte,’ svarede hun. ‘Men jeg tror, der rører sig en masse i den generation, der nu er i midten af tyverne og endnu yngre. De er langt mere offensive end de ældre, de tænker ikke dansk, men internationalt, de tænker europæisk.’

Med valget af den 39-årige Emmanuel Macron til fransk præsident i frisk erindring må man sige, at hun allerede for 17 år siden havde blik for udviklingen.

Vibeke Sperlings journalistiske integritet, skabte respekt om hende på tværs af politiske skel, som også betød, at det ret konservative Udenrigspolitiske Selskab bad hende bliver redaktør af selskabets tidsskrift Udenrigs.

Her havde hun i perioden 1988-93 rige muligheder for at arbejde ud fra sit fælleseuropæiske perspektiv. 1997-98 var hun redaktør af DR2’s udenrigspolitiske magasin, Udefra, hvorefter hun i 1998 kom til Politiken. …

Kompromisløs var hun, når det gjaldt. Lige fra studenteroprørstiden i 1960’ernes Aarhus, var der ingen tvivl om, at Vibeke Sperling var venstreorienteret. Og hun svigtede ikke sin ungdoms holdninger, selv om hun senere erkendte, at hun ved en enkelt lejlighed var kommet med nogle ‘tåbelige’ udtalelser om Rote Armee Fraktion – udtalelser, der kunne tolkes som støtte til et væbnet oprør. …

Vibeke Sperling var venstreorienteret i den forstand, at hun vurderede situationen ud fra folkenes rettigheder og var en skarp kritiker af de kræfter, der modarbejdede dette. …

Men hun var aldrig ideologisk i den forstand, der huserede blandt mange af hendes jævnaldrende. …

At hun aldrig gav op, betød også, at hun bestandig var i stand til at lære, intellektuelt såvel som menneskeligt. Når hun i den grad blev kosmopolit, var det ikke mindst fordi, hun interesserede sig for mennesker frem for systemer og fordomsfrit og upuritansk forholdt sig til alverdens kulturelle og politiske variationer. …

Hendes liv sluttede alt for tidligt, men det blev levet fra først til sidst. Hun havde meget at sige farvel til. Du vil blive savnet af mange, Vibeke, både som et stort menneske og som et forbillede.”8. maj 2017

Timme B. Munk om Macron-mania’en: “Han er løsningen på problemet, men problemet er løsningen.”

Emmanuel Macron vandt præsidentvalget, og meget sigende ankom han til sejrsfesten i Louvre til tonerne af ‘Ode to Joy’, EU’s nationalhymne. Han er patriot på den moderne radikale måde, den slags der bekæmper nationalismen. Tilstede ved festen var Christine Randa fra Radio24syv, der med våde øjne kunne fortælle at hun var ‘høj på glæde’ på grund den gode stemning. Folk der før overvejede at forlade landet, var nu stolte af Frankrig. “Folk er simpelthen så lettede.”

Der er andre måder at anskue valget på. Hele etablissementet var imod Marine Le Pen, men alligevel lykkedes det blot at få 43 procent af de stemmeberettigede til at stemme på hendes direkte modkandidat Macron. Frankrig står ikke samlet i andet end antipati for budbringeren.

Timme Bisgård Munk renser luften i Berlingske – Macron-mania i Politiken-Plus-Louisiana-ravkæde-segmentet

“En sand Macronmania er brudt ud i PolitikenPlus-Louisiana-ravkædesegmentet. Han må, skal og vil vinde det franske valg, er håbet for de rettroende. Hele den radikale folketingsgruppe er derfor rejst til Paris for at fejre og fighte for den lille prins. …

Manien er mere manisk end medicinsk. Han er løsningen på problemet, men problemet er løsningen. Alle løber væk fra midten i europæisk politik. Her hjælper det desværre ikke at løbe den anden vej. For midten er væk i fransk politik.

Politik på midten findes ikke mere. Politik er anti-midten. Vi er i The New World Disorder. Det kræver, at politik og legitimitet gentænkes radikalt på alle de svære spørgsmål fra masseimmigration til EU. Her er et nyt jakkesæt og nyt plastik-fantastisk parti til elitens søn i Paris ikke nok.

Macron er et luftmenneske. … En serviceminded Joe & the Juicer, som altid har mere helsebringende post yoga-class ingefærshots. Han lever i et politisk dobbelt eksil, hvor han er for meget blå til at være rød og for meget rød til at være blå. …

Han er som Peter Pan uden forpligtelser, fuld af drømmerier. Han flyver videre, når der opstår et problem. Altid hjem til mor og Merkel, når det bliver svært. … Det bliver Macron og kaos. For virkeligheden har en evne til at forblive med at være virkelig. Det er derfor, det hedder i virkeligheden.”

(Frankrig stod samlet, Promenade des Anglais, Nice, juli 2016)

Oploadet Kl. 09:47 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


3. maj 2017

Christian Skov: “Virkeligheden slår igen og brister drømmetrådene. Illusion erstattes af desillusion…”

Længere velskrevet kommentar af Christian Egander Skov i Atlas – Det grænseløse Europas fald.

“Der er vendinger, som formår at indfange og udtrykke en epokal situation så klart, at de brænder sig fast i vores kollektive bevidsthed og bliver uadskillelige fra situationen, de udtrykker.

Det var i begyndelsen af august 1914, at den britiske udenrigsminister Lord Grey sagde de berømte ord: ‘Overalt i Europa slukkes lygterne, vi skal ikke se dem tændt igen i vores livstid’. …

Under overfladen var mennesket, som det nu var og altid har været, og civilisationssammenbruddet var altid en mulighed, hvor dygtigt det end søgtes fortrængt. Lige så virkelig førkrigstiden havde været, ligeså meget var dens sikkerhed et udtryk for en illusion, der måtte briste i mødet med virkelighedens jernlove. Hvordan og hvorfor er det ikke om at diskutere her, for det afgørende er egentligt blot dette, at den orden, som baserer sig på illusion, altid vil være en skrøbelig orden.

Den migrationsstrøm, vi netop nu står i, er vel uden sidestykke i Europas historie. … Her er ikke tale om menneskesmugling, men om folkevandring.

Smag på ordet; stort, overvældende og frygtindgydende på en gang. Kan vi høre det uden, at det leder vores tanker tilbage til den klassiske verdens undergang, dengang det Roms afmagt blev mødt af utallige folkeslag, der selv blev drevet ind over rigets grænser af hunnerne, der med deres frygtelige ituskårne kinder, udholdenhed og militære overlegenhed skubbede til det ene folk, der skubbede til det andet, der først søgte beskyttelse hos Rom og siden underlagde sig byen og riget?

Folkevandring betyder for den vestlige tankes undergang. Folkevandringen er som en naturkraft, der tilsyneladende problemfrit trodser den politiske vilje, som til enhver tid er nødvendig for at sikre en grænse og dermed et folk.

[…]

Det svenske Folkhem er ikke længere hjemland for et folk, men en bestræbelse på at virkeliggøre alment-menneskelige idealer og derfor også åben for enhver, alle folks hjem. Og dette er i virkeligheden grundfortællingen i den grænseløshedens utopi, som overalt i Europa former udviklingen og skubber gamle nationalstater i retning af multietniske samfund. Sverige er blot et af de få steder, hvor den intellektuelle og politiske elite er modige eller skamløse nok til at sætte ord på; og et af de få steder, hvor befolkningen er så tilpas domesticeret, at den har accepteret det.

Hvor der hegnes land, skabes folk. Dette er den nationalstatslige tankes forudsætning og første politiske udtryk. Og dette er netop anstødsstenen for grænseløshedens utopi.

[…]

Folkevandringen er om noget et europæisk problem; kan et politisk projekt som det europæiske forstå nødvendigheden af grænser? EU er netop bygget over en ideologi, der vil ophæve skel og grænser. Den europæiske integration synes at hænge nøje sammen med den nationale desintegration.

EU er som institution eller UPO – unidentified political object – jo netop et udslag af grænseløshedens utopi. … De grupper, der stærkest ønsker et fælles Europa, er de samme, som tager skarpest afstand fra nationalstaterne, fordi de udtrykker skel og modsætninger.

Men et EU, der ikke enten baserer sig på en fra omverdenen klart afgrænset og i den europæiske historie dybt forankret national identitet, eller forstår sig selv som den institution, som ved at pulje de europæiske folkeslags kræfter sammen til en mægtig opvisning af styrke og beslutsomhed, værner om disse folkeslags eksistens og suverænitet, vil ikke magte andet end at danse på stedet og snuble over egne ben. …

Nu står vi her altså igen.

Måske ikke just i august 1914, men i hvert fald i en situation, hvor virkeligheden, nødvendigheden og situationens alvor konfronteres med vores drømme og idealer om verden, som tillige er blevet vores illusion om verden. Vi står her fordi vi på et tidspunkt glemte at skelne mellem det, der er, og det, vi ønsker der måtte være.

I dette møde, må vi enten revidere vores virkelighedsopfattelse, eller se alting skvatte uhjælpeligt sammen for øjnene af os, når de drømmetråde brister, der har vores verden sammen.

Virkeligheden slår igen og brister drømmetrådene. Illusion erstattes af desillusion, og apati af handling.

Oploadet Kl. 02:48 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer
Arkiveret under:


22. april 2017

Danmark kan ikke selv styre ‘tilstrømningen af flygtninge’, sagde den radikale: Hylder Kristian Jensen

I de her spørgsmål har jeg ikke den store tiltro til hverken Socialdemokraterne under erfaringsramte Mette Frederiksen eller et liberalt Venstre under en pæn bankmand som Kristian Jensen. Med Henrik Sass Larsen og Mattias Tesfaye er der mere tyngde i førstnævnte, men selvom Svend Auken ikke er mere, så er der stadig masser af verdensreddere på centrale poster i partiet. Dansk politik er ved en korsvej, og det er vel det bedste af det hele.

Fra Berlingske – Radikal topfigur tordner mod Sass Larsen: ‘At tro, at Danmark kan styre tilstrømningen af flygtninge til Europa, er meget naivt’.

“Det er efterhånden umuligt at høre, om Henrik Sass Larsen repræsenterer Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti, hvis man spørger de Radikales Sofie Carsten Nielsen.

Sammenligningen fra de Radikales nummer to kommer i kølvandet på, at Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen i Ekstra Bladet har slået til lyd for, at Danmark er nødt til at regulere antallet af udlændinge, der kommer til landet, og at der skal sættes faste grænser for antal.

Samtidig kommer Sass Larsen med slet skjulte anklager mod bl.a. de Radikale og Alternativet for som ‘humanistiske utopister’ at sætte velfærdsstaten på spil for indvandringens skyld. …

‘At Henrik Sass mener, at alle andre er nogle nokkefår, er ikke nyt. Heller ikke at han beskylder folk, der lever af cafe latte og bor på Østerbro for at have alle de forkerte holdninger. … Hvis definitionen på, om man overhovedet må have en mening om integrations- og udlændingepolitik er, at man skal være vokset op på Vestegnen og skal have fået bank som barn, så er vi altså langt ude,’ siger hun.

Desuden er Socialdemokratiets gruppeformand ifølge Sofie Carsten Nielsen mere naiv end hans politiske erfaring tillader, hvis han tror, Danmark alene kan styre tilstrømningen af flygtninge.

‘At tro at Danmark kan styre tilstrømningen af flygtninge til Europa er meget naivt. Den realistiske løsning er europæisk,’ siger hun.

(De Radikale hylder internationalister, herunder Kristian Jensen, 2017)7. april 2017

Michael Caine: “I voted for Brexit. What it is with me, I’d rather be a poor master than a rich servant.”

Der er langt mellem de patriotiske snapse i underholdningsindustrien, men Michael Caine er gudskelov en undtagelse. Fra Daily Mail – Web trolls target Michael Caine after he hails Brexit, saying ‘I’d rather be a poor master than a rich servant’.

“Sir Michael Caine hailed Brexit as a vote for freedom from rule by ‘faceless civil servants’ yesterday. … he faced a torrent of abuse from Remain-supporting internet trolls who branded him an ‘old and senile bigot’.

Sir Michael said he was confident leaving the EU would be ‘all right’, adding: ‘I voted for Brexit. What it is with me, I’d rather be a poor master than a rich servant.

‘It wasn’t about the racism, immigrants or anything – it was about freedom.’ …

In the run-up to the vote, Sir Michael admitted quitting the EU would be ’scary’ but said the UK should not be dictated to by ‘thousands of faceless civil servants’.”

(Michael Caine i Harry Brown, 2009)

Oploadet Kl. 10:50 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer
Arkiveret under:


1. april 2017

Niels Jespersen: “Anklagen om fremmedhad gider jeg ikke forholde mig til. Den er et grundvilkår…”

Cand. mag. Niels Jespersen har mange gode betragtninger, men krydrer desværre opsangen til venstrefløjen med en advarsel mod ‘højrepopulisterne’, der i kronikørens optik ‘er i lommen på Putin’. Russer-kortet er ofte brugt i de her år, for den nationale højrefløj må ikke have ret – ikke engang når den beviseligt har det. På trods af alt. Modige ord i Dagbladet Information – Europa er én flygtningesommer fra det største højreskred siden 1930’erne.

“De hollandske diger holdt stand forrige onsdag, og her før valgene i EU’s kernelande Frankrig og Tyskland ser den højrepopulistiske bølge ud til at have trukket sig en smule tilbage. Situationen er imidlertid lige så alvorlig som før flygtningesommeren i 2015.

Fra den 1. januar til den 7. marts i år ankom 15.844 personer til Italien fra Middelhavet. Det er 70 procent flere end i samme periode sidste år. Når vejret bliver varmere, stiger det tal.

Inger Støjberg bager sine strammerkager og spiller behændigt på venstrefløjens forudsigelige forargelsesorgel, men marcipan fra Guldbageren kan ikke skjule, at regeringen reelt har udsolgt på alle hylder. EU-lovgivning, traktater og domsafsigelser umuliggør i praksis yderligere stramninger, så det er tomme kalorier, når regeringen tager æren for opbremsningen i antallet af asylansøgninger.

… vælgere vil stemme længere og længere mod højre, indtil de finder nogen, der kan stoppe udviklingen.

[…]

Og lad os stoppe her et øjeblik, for jeg kan lige så godt tage alle indvendingerne med det samme. At jeg blander flygtninge og indvandrere sammen, ignorerer alle de positive historier og i øvrigt er fremmedhader og populist, og hvad med kampfly og skattesnyd? …

Flygtninge bliver indvandrere, og der foregår stadig indvandring via familiesammenføringer. Hvis du ikke vil høre det fra mig, så læs socialdemokraten Mattias Tesfayes nye bog, Velkommen Mustafa.

Anklagen om fremmedhad gider jeg ikke forholde mig til. Den er et grundvilkår, når man tillader sig at være uenig med konsensus på venstrefløjen, og med tiden bliver man ligeglad.

[…]

Venstrefløjen nægter at forstå betydningen af kultur, og djøfferne i centrumpartierne anerkender slet ikke, at kultur findes. For dem er det pølsesnak, hvis det ikke kan måles og sættes i et regneark. Men i takt med at flere mennesker i Danmark har rødder i Mellemøsten, kommer kulturelle træk fra Mellemøsten til at vinde indpas. Det er den udvikling, mange vælgere modsætter sig, og som risikerer at bringe yderliggående højrerekstremister til magten.

… Hvad er så løsningen? En del af den er at afskaffe retskravet på asylbehandling. Send alle, der kommer hertil tilbage til en sikker lejr i nærområdet. Uden undtagelse. Hvis vi vil modtage flygtninge, så gør det muligt at søge asyl i nærområderne.”

Oploadet Kl. 19:03 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer


30. marts 2017

Økonomerne tog fejl af Brexit-konsekvens: “… faktisk steg eksporten med en milliard kroner”

Der er ikke gået et år endnu, og i et længere perspektiv kan pessimisterne selvfølgelig stadig få lidt ret. Alt tyder dog på, at økonomerne også denne gang tog fejl. Formentligt med fuld overlæg, for vil man afskaffe nationalstaterne, så går det selvfølgelig ikke at danskerne lader sig inspirere af selvbevidste englændere.

Fra DR Online – Dansk eksport til Storbritannien vokser efter Brexit-afstemning.

“I alt rundede eksporten til Storbritannien sidste halvår af 2016 37 milliarder kroner, og faktisk steg eksporten med en milliard kroner i den periode i forhold til året før.

Det er langt fra forudsigelserne fra økonomer verden over, og det giver røde ører i økonomiske kredse.

– Foreløbigt må vi sige, at den britiske økonomi har klaret sig betydeligt bedre, end de fleste havde forventet. Den største effekt har været på pundet, som dykkede markant efter afstemningen. Men samlet set har den britiske økonomi klaret sig bedre, end de fleste havde forventet – også mig, siger Jacob Graven, der er cheføkonom i Sydbank.”

(Metroxpress, 23. juni 2016, s. 10)

“Danmarks handel med Storbritannien vil blive ramt. Modelberegninger viser, at Danmarks BNP vil blive 0,7 pct. lavere og over 13.000 arbejdspladser vil gå tabt i Danmark, hvis Brexit bliver en realitet.” (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 20. maj 2016)

Oploadet Kl. 20:36 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


18. marts 2017

Recep Tayyip Erdogan til tyrkere bosat i Europa: “Få ikke tre, men fem børn. I er fremtidens Europa”

I dag taler ingen om tyrkisk medlemskab af EU, og det forstår man godt. Erdogans islamistiske sindelag fornægter sig ikke, hvad konflikten med Holland så glimrende illustrerer. Kort efter han fængsler politiske modstandere, under en valgkamp for mere magt til ham selv, beskylder han EU-lande for fascisme. Seneste historie tager prisen, men adskiller sig sådan set ikke væsentligt fra ting han har sagt tidligere. Eksempelvis som borgmester for Istanbul, det tidligere Konstantinobel.

Fra New York Times – ‘You Are the Future of Europe,’ Erdogan Tells Turks.

“Calling Turks the ‘future of Europe,’ Turkey’s president on Friday implored his compatriots living on the Continent to have multiple children as an act of revenge against the West’s “injustices.”

‘Go live in better neighborhoods. Drive the best cars. Live in the best houses,” President Recep Tayyip Erdogan said Friday in the city of Eskisehir, while campaigning for a referendum that would solidify his power. ‘Make not three, but five children. Because you are the future of Europe. That will be the best response to the injustices against you.’

The remarks come at a time of increasingly fraught relations between Europe and Turkey in the wake of the migrant crisis, the concurrent rise of Islamic terrorism and right-wing nationalism in Europe, and a crackdown on civil liberties in Turkey.”

(TV-dækning af premierminister Tayyip Erdogans tale i Eskişehir, 17. marts 2017)

Oploadet Kl. 13:33 af Kim Møller — Direkte link54 kommentarer


6. marts 2017

TV2 Nyhederne: Bedeforbud på H.C. Ørsted Gymnasium fik Hazal til at tilslutte sig Islamisk Stat

Torsdag aften sendte TV2 dokumentaren ‘Er mine piger hellige krigere?’, om de to kurdiske søstre Leyla og Hazal Olgun fra Brøndby, der sidste år rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Samme aften kunne man på TV2 se et interview med EU’s antiterrorkoordinator Gilles de Kerchove, der påpegede at ‘den hårde tone’, kan øge tilslutningen til Islamisk Stat. Retorikken var yderst problematisk, da “Europa bør forblive åben over dem, der har brug for beskyttelse.” Forsker eller aktivist?

Lørdagens sidehistorie i TV2 Nyhederne var ligeså grinagtig. ‘Mangel på accept førte til radikalisering’ fortælles det med udgangspunkt i Hazal, der som elev på H.C. Ørsted Gymnasium blev ramt af skolens bedeforbud. Hun følte sig ’set ned på som muslim i Danmark’, og den manglende accept radikaliserede hende.

Har hun et behov for at bede til Allah i skoletiden, så var hun jo nok allerede radikaliseret, også selvom skolelederen uden at trække en mine betegnede de heldækkede søstre som værende ‘velintegrerede danske piger’.

Selvom blot to har rejst til Syrien efter det de oplevede som hetz, så er der angiveligt et stort potentiale. En meningsmåling foretaget af Megafon for Politiken, fortæller at 17 procent af muslimer bosat i Danmark “har overvejet at flytte til et andet land”.

“Vi medvirker til radikalisering, hvis vi ikke lader religionen få plads i de offentlige institutioner…” (Kasper Sand Kjær, Dansk Ungdoms Fællesråd, Politiken, 24. februar 2017)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper