25. oktober 2020

Hans Skifter Andersen, adj. professor: Der er årligt ‘mere end 25.000’ racistiske ‘korporlige overgreb’

Tidligere på året bloggede jeg om Rosa Lunds postulat, om at der i Danmark var ‘3-5.000 årlige tilfælde af racistisk-motiveret vold’. Kilden var en af Balvigs ‘offerundersøgelser’, der udelukkende tager udgangspunkt i offerets følelser. Han tog endda store forbehold. Beregningerne er ‘baseret på meget få observationer’, og konklusionen er derfor ‘behæftet med betydelig usikkerhed’.

I fredagens Politiken postulerer adjungeret professor Hans Skifter Andersen, at ‘mere end 25.000’ årligt udsættes for ‘korporlige overgreb’ med udgangspunkt i offerets etniske baggrund. Kilden er Udlændinge- og integrationsministeriet medborgerskabsundersøgelse (2018), og vi har også her at gøre med spørgeskema-baseret føleri. Hvorfor nøjes med 25.000 voldelige uracistiske overfald årligt. Nogle af de otte procent, ville garanteret også afkrydse, at de har haft flere oplevelser. Vi er nok nærmere 50.000 eller 100.000 – ingen højere?

I virkelighedens verden er racistiske overfald mod indvandrere noget nær ikke-eksisterende, og når danske aviser skriver at ‘muslimske kvinder’ blev angrebet med kniv i Paris, så er det i mangel af danske eksempler. Når 17-årige Gry chikaneres af ‘nogle idioter’ i en ’sølvgrå BMW’ tæt på Aabenraas ghetto, så har det aldrig noget med racisme at gøre: “… det er bare super respektløst.”

Adjungeret professor Hans Skifter Andersen er en gammel kending. Det var ham der mente ghettoerne gjorde det nemmere at integrere (2006), og som en anden venstreradikal aktivist drog paralleller mellem debattens tone og ‘nazismen i trediverne’ (2009). Han tog fejl, og nu er det ikke bare Dansk Folkeparti som er halv-nazister. De voldelige racister er overalt. Hans Skifter Andersen i Politiken – Racismen har også brug for et # MeToo.

“# Metoo-bølgen er de seneste uger rullet hen over Danmark med en omfattende dokumentation og diskussion af sexistisk chikane og diskrimination. Der findes imidlertid en anden – endnu mere omfattende – form for chikane og diskrimination, nemlig den racistiske.

I Integrationsministeriets såkaldte medborgerskabsundersøgelse fra 2018 er et repræsentativt udvalg af personer med indvandrerbaggrund, heriblandt danske statsborgere, blevet spurgt, om de har oplevet dette. …

Ca. 8 pct. svarer desuden ja til spørgsmålet: ‘Har du inden for det seneste år oplevet, at du pga. din etniske baggrund er blevet spyttet på, skubbet til eller slået?’. Det betyder, at mere end 25.000 har været udsat for korporlige overgreb på et år.

Racistik chikane og diskrimination i Danmark er derfor omfattende. Det er på tide, at vi får et racisme-# MeToo, hvor de, der rammes af det, kan stå frem og fortælle om deres oplevelser.”

(Politiken: ‘Racismen i Danmark er veldokumenteret og udbredt’)

(Integrationsministeriet: Medborgerskab 2018, s. 15)22. oktober 2019

Professor: “… en tendens til, at flertallet fravælger at bo i byområder, hvor der er mange indvandrere.”

Adjungeret professor Hans Skifter Andersen forsøger efter bedste evne, men kan ikke vinkle sig ud af den banale virkelighed. Danskere gider ikke indvandrere, og indvandrere gider ikke danskere. Herunder blot konklusionen fra indlægget på Videnskab.dk – Byområder med indvandrere fravælges af flertallet.

“Alle lande vi sammenligner os med i Vesteuropa og Nordamerika har byområder, hvor der bor en høj andel af indvandrere og etniske minoriteter.

I forbindelse med udarbejdelsen af min bog ‘Ethnic spatial segregation in European cities’, som udkom i England i juni måned, har jeg haft lejlighed til at gennemlæse forskningslitteraturen om årsagerne til denne udvikling.

… Danmark er faktisk et af de europæiske lande, som har mindst segregation. Alligevel er der en tendens til, at flertallet fravælger at bo i byområder, hvor der er mange indvandrere.

I denne artikel vil jeg komme ind på nogle af forklaringerne på, at det forholder sig sådan, og hvilke ting der gør, at indvandrere ofte ender med at bo de samme steder. De ressourcestærke fører an i adskillelsen

Kort fortalt er der tre hovedelementer, som forklarer etnisk segregation:

Etniske minoriteters adfærd,
Majoritetsbefolkningens adfærd
, og
Forholdende på boligmarkedet – hvilke boliger har indvandrere adgang til, og hvor er de lokaliseret i byerne.”27. marts 2018

Venstre-ordførere vil have et opgør med ordet ‘ghetto’: “… negativ stempling af en befolkningsgruppe”

Kursen er låst fast mod et multikulturelt ragnarok, alt imens socialkonstruktivisterne i det borgerlige regeringsparti arbejder intens på at få den helt rigtige farve Wunderbaum luftfrisker til forruden.

Der er sket meget med udlændingepolitikken siden 1990’erne, men det er i det store og hele sker på trods af det brede flertal af velmenende politikere, røde som blå. En historie fra B.dk – Politikere i Venstre vil have opgør med massivt brug af ordet ghetto: ‘Det er stigmatiserende.

“Et enkelt ord deler medlemmerne af Venstres folketingsgruppe.

Flere af partiets politikere på Christiansborg ærgrer sig over udtrykket ghetto og ser gerne, at man bruger en anden betegnelse for landets udsatte boligområder.

‘Jeg er meget ked af, at vi har introduceret ordet ghetto. Det er et stigmatiserende ord, og derfor havde jeg langt hellere set, at vi havde fundet på en anden betegnelse,’ siger retsordfører Preben Bang Henriksen (V)..

Samme opfattelse har boligordfører Britt Bager (V). Hun bruger ikke selv ordet og siger i stedet ‘udsatte boligområder’. …

‘Derudover har jeg selv talt med beboere i de boligområder, der står på ghettolisten, og de oplever ordet som meget stigmatiserende. Det har gjort enormt stort indtryk på mig, og derfor har jeg valgt at bruge et andet udtryk.’

… politikerne bør gå forrest og ændre den gængse betegnelse for landets udsatte boligområder, siger undervisningsordfører Anni Matthiesen (V), der mener, at ghetto er ‘en negativ stempling af en befolkningsgruppe’, som i nogle tilfælde er uberettiget.

[…]

Tidligere politidirektør i København Johan Reimann skrev i 2011 et indlæg hos Jyllands-Posten, hvor han opfordrede til at undlade at bruge ordet.

‘Hvorfor bruge et ord, der er med til forstærke de problemer, man forsøger at bekæmpe?,’ skrev Reimann:

‘At blive ved med at kalde et område for en ghetto, er som hver dag at sige til lille Peter i 4. klasse, at han er dårlig til matematik. Så ender han med at blive det.’ …

Flere eksperter har talt om, at en plads på ghettolisten er stærkt stemplende og kan have negative konsekvenser for boligområdets udvikling. En af dem er adjungeret professor ved Aarhus Universitet Hans Skifter Andersen…”19. december 2009

Seniorforsker: Højrefløjens værdikamp er nationalisme og racisme som det var i 30’erne

Seniorforsker Hans Skifter Andersen slutter af med at postulere, at Dansk Folkeparti vil “tvinge muslimske børn til at spise svinekød”, og hvis det er kulminationen på et langt liv indenfor integrationsforskning, så står det grelt til. Kronik i torsdagens Politiken – Den indpakkede og den ubevidste racisme.

Var der noget, vi lærte af nazismen i trediverne og fyrrerne, så var det, hvad racisme og nationalisme kan føre til.

Vi lærte, at det er både farligt og forkasteligt at udbrede negative myter og fordomme om en etnisk minoritet, fordi det kan føre til, at den normale medmenneskelige respekt og forståelse mellem mennesker nedbrydes. Når mennesker af en bestemt race, religion eller nationalitet generelt tillægges negative og truende egenskaber, så bliver det mere acceptabelt, at de ikke skal gives de samme rettigheder som andre i samfundet, og at det er legitimt med diskrimination og repressalier over for dem. De katastrofale resultater af nazismens gerninger over for jøderne…

Når man har fulgt den politiske udvikling her i landet i de senere år, så virker det, som om denne lærdom om racisme er ved at gå tabt… Det er lykkedes Dansk Folkeparti og højrefløjen at ændre normerne for, hvad man kan tillade sig at sige om andre racer, nationer og religioner.

Man kan således ikke forestille sig, at Jyllands-Posten ville lade fremstille en række satiriske tegninger over nazisternes tema ’Den evige jøde’, men tegninger af profeten Muhammed med en bombe i turbanen, der dybest set gør alle muslimer til terrorister, bliver ikke set som en racistisk ytring, og er af nogle endog hyldet som en kamp for ytringsfrihed…

Højrefløjens såkaldte ’værdikamp’ er dybest set en kamp for at gøre nationalistiske og racistiske holdninger mere accepterede i samfundet, som de var tilbage til trediverne.

… det er bemærkelsesværdigt, at ordet racisme næsten aldrig bruges i den danske debat.”16. juni 2008

Enklavedannelse, en naturlig konsekvens af multikulturen

Når Catinét Researchen en sjælden gang ikke leverer varen, så bliver det i sagens natur lidt sværere at udfylde pladsen lige under overskriften. Ugebrevet A4 lancerer atter en succeshistorie. Fra 180 grader – Fire ud af ti indvandrere vil helst bo i en ghetto.

“Halvdelen af indvandrerne i Danmark bor i en ghetto, hvor mindst hver anden beboer har udenlandsk baggrund, og sådan vil rigtigt mange indvandrere også helst bo. Det viser en meningsmåling, som Catinét Research har lavet for Ugebrevet A4.

Således svarer 34 procent af de adspurgte indvandrere, at de helst vil bo i et boligområde, hvor halvdelen af beboerne har udenlandsk baggrund, mens yderligere seks procent foretrækker at bo, hvor der overvejende er beboere med udenlandsk baggrund. Kun 24 procent vil helst bo, hvor der højst er en tredjedel beboere med udenlandsk baggrund.

Den manglende lyst til at leve i boligområder med en mere normal beboersammensætning slår også igennem i indvandrernes ønsker for deres børns og børnebørns skolegang. 36 procent fortrækker, at der er lige mange børn med dansk og udenlandsk baggrund i deres børns eller børnebørns skole.”

 • 16/6-08 Ugebrevet A4 – Ghetto-problemer overdrives (Hans Skifter Andersen mfl.).
 • Kun seks procent foretrækker således at bo i områder, hvor der overvejende er folk med udenlandsk baggrund. Integrationsiveren er endnu større, når hensynet til børnenes opvækst og skolegang…”

 • 16/6-08 Ugebrevet A4 – Indvandrere vil undgå ghettoer (grafik).
 • 16/6-08 Ugebrevet A4 – Børnene skal omgås danskere (grafik).
 • Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper