2. oktober 2018

Lektor om Yougov-måling: “Der er en relativ stor gruppe, som bestemt ikke bryder sig om muslimerne”

En RUC-PhD ved navn Jacob Torfing mener de 27 procent, der vil afskære ‘troende religiøse muslimer’ fra dansk statsborgerskab ‘ikke helt har tænkt det igennem’. Danskerne har tænkt i tredive år, og her tror jeg mere på lektor Johannes Andersen. Danskerne har fået nok, og flere og flere siger det nu højt. Tallet vil stige, uanset hvor mange gange ansatte i statsmedier trækker nazikortet. Der er en virkelighed uden redaktionslokalet.

Resultatet af en Yougov-måling for BT – Hver fjerde dansker mener at religiøse muslimer skal afskæres fra statsborgerskab.

“I alt svarer 16 procent af danskerne ‘helt enig’ i udsagnet ‘man skal ikke kunne få dansk statsborgerskab, som troende religiøs muslim,’ hvor 11 procent erklærer sig delvist enige. Sammenlagt altså 27 procent. I alt er 1018 danskere blevet spurgt. …

Johannes Andersen, lektor i statskundskab ved Aalborg Universitet, er enig. Omvendt er han ikke i tvivl om, at en betydelig del af danskerne vil bekæmpe den islamiske indflydelse med alle midler.

‘Der er en relativ stor gruppe, som bestemt ikke bryder sig om muslimerne,’ siger han…

(Radio24syv-vært Nima ‘Nazi-mani’ Zamani på Facebook, 24. august 2018)23. maj 2016

Statistisk set er Dansk Folkepartis annonce præcis, i modsætning til Enhedslisten hvide hovedbestyrelse

Det er lidt komisk, at et par af Enhedslistens kernevælgere hidser sig op over otte danskere i en DF-annonce, men rask væk ignorerer det faktum at Enhedslistens hovedbestyrelse inkl. suppleanter består af 30 hvide danskere.

DF-annoncen er repræsentativ, og det skal man nok være lektor for at se det problematiske i. Fra DR Online – DF-annonce rammer plet… Statistisk set.

“‘Vores Danmark – der er så meget, vi skal passe på’ lyder skriften hen over et billede af otte danskere og en venlig hund med gylden pels. Otte danskere, der ifølge formand for DF, Kristian Thulesen Dahl, symboliserer sammenhold og fællesskab, der skal passes på og værnes om.

De otte personer i kampagnen består af to ældre mennesker, to voksne, to unge og to børn. Det ligner en familie i flere generationer, der er samlet til et gruppefoto. Den lille gruppe ser alle ud til at have en etnisk dansk baggrund. …

Selvom annoncen på mange områder repræsenterer danskerne statistisk set, så er det ikke underligt, at mange danskere har reageret negativt på den. Det mener Johannes Andersen, der er lektor på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

– Billedet rummer en stereotyp udgave af danskerne. Det er afbalancerede, smilende åbne danskere. Men det afspejler ikke de sociale forskelligheder, der er blandt danskerne, hvis man tager et repræsentativt udsnit, og det er det, folk reagerer på, siger han.”

(Enhedslistens eksklusive hvide fællesskab; Foto: Rød+Grøn valgnummer, 2015)

Oploadet Kl. 02:00 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer


13. april 2015

Lektor: Dronningen bør ikke ‘legitimere’ den holdning, at DK “ikke skal være et multikulturelt samfund”

Dronning Margrethe har tidligere sagt fornuftige ting, men værdipolitiske udmeldinger der ikke kan bruges mod danskerne har sjældent mediernes interesse. Det store interview i søndagens Berlingske kan læses online, men reaktionen fra den tidligere kommunist Johannes Andersen, der i dag er ‘lektor i samfundsforhold’ er sådan set mere interessant. Et skoleeksempel på hvorledes et enkelt kritisk spørgsmål til kan blotlægge kildens ideologiske slagside.

Fra Berlingske – Forsker: Dronningen bør ikke blande sig i indvandrerdebat.

“Dronning Margrethe blander sig i et interview med Berlingske søndag i indvandrerdebatten – og det er ikke ubetinget en god idé, mener samfundforskeren Johannes Andersen…

‘… holdningerne er ikke frosset fast endnu. Og Dronningen er med til at fastfryse holdningen og sætte ord på nogle positioner, som ikke er færdige med at udvikle sig. Hun lægger sig op ad nogle politiske synspunker, som der stadig er stor diskussion om. Og hun er dermed med til at legitimere de holdninger. Og det synes jeg ikke, er Dronningens rolle,’ siger Johannes Andersen til bt.dk. …

Dronningen politiserede vel også, da hun snakkede om dumsmarte bemærkninger?

‘Ja, men det var mere alment menneskelig omgang med hinanden og anstændighed. Men det, hun kommer med her, er jo en politisk udtalelse, der har at gøre med, hvordan vi generelt regulerer området. Hun flytter grænsen for, hvad kongehuset taler om. Hun siger jo faktisk, at Danmark ikke skal være et multikulturelt samfund, og at det skal udlændinge, der kommer hertil, vide.'”7. oktober 2014

Måling: Unge går mest op i udlændingepolitik – Forskere: Unge vil have flere muslimske indvandrere

Røde samfundsforskere er gode til en finde en politisk brugbar forklaringer, men selvom unge generelt tænker konsekvensløst, så er der intet der indikerer 18-29 årige, qua et ønske om globalisering, ønsker mere indvandring fra Mellemøsten. Fra Ugebrevet A4 – Udlændinge fylder mest på unge vælgeres dagsorden.

“… alt tyder på, at udlændingepolitik bliver et af de helt centrale temaer. Det vurderer to eksperter på baggrund af en omfattende undersøgelse af vælgernes dagsorden, foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

I undersøgelsen har 1.256 repræsentativt udvalgte vælgere haft mulighed for at pege på op til tre emner, der vil være mest afgørende for hvor de sætter deres kryds. 32 procent af danskerne siger i undersøgelsen, at udlændingepolitik er afgørende for, hvor de vil sætte deres kryds. …

Og udlændingepolitikken spiller i særdeleshed en rolle for de 200.000 førstegangsvælgere – og lige så mange andengangsvælgere. Blandt vælgere mellem 18 og 29 år erklærer hele 44 procent, at udlændingepolitik spiller en stor rolle for, hvilket parti de vil stemme på ved næste folketingsvalg. Dermed er de unge vælgere den aldersgruppe, som lægger mest vægt på den politiske håndtering af udlændinge.

Samtidig viser en sammenligning med en tilsvarende A4-undersøgelse fra 2011, at de unges opmærksomhed på udlændingepolitikken er vokset markant. Før folketingsvalget i 2011 erklærede kun 28 procent af de unge, at udlændingepolitikken betød noget for deres partivalg, mens det i dag altså er 44 procent.

Samfundsforsker på Aalborg Universitet Johannes Andersen kalder det interessant, at unge og ældre vælgere vægter udlændingepolitik så forskelligt. Som ekspert i unges forhold til politik vurderer han, at man ikke uden videre kan tage de unges optagethed af udlændingepolitik som udtryk for, at de ønsker, der skal strammes på området.

‘Når så mange unge svarer, at udlændingepolitik betyder noget for deres kryds ved det kommende folketingsvalg, kunne det godt dække over, at de unge synes, at vi skal tage imod flere udlændinge. Lige nu er der rigtig mange flygtninge i Mellemøsten, som man skal forholde sig til. Så for de unge kan der ligge en væsentligt mere positiv indstilling til udlændinge, end der gør for resten af befolkningen,’ konstaterer Johannes Andersen.

‘Nogle unge har samme kritiske forbehold over for flere udlændinge som befolkningen generelt, men der er givet også mange unge, der tænker, at det er vigtigt, at vi tager imod langt flere asylansøgere,’ siger han. Johannes Andersen pointerer, at de unge er født ind i globaliseringen og derfor ser helt anderledes åbent på udlændinge end tidligere generationer.

[…]

Også valgforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch forventer, at udlændingepolitikken rykker længere op på den politiske dagsorden ved det kommende valg…

‘Der er så to indgangsvinkler i det: Den ene er, at vi skal have bremset flygtningestrømmen til Danmark. Den anden er modsat, at vi nu må tage et større ansvar for den flygtningesituation, der er i øjeblikket.’ …

Når udlændingepolitik er så vigtigt for de unge, tyder det på, at det ikke er, fordi de ønsker stramninger, men fordi de ønsker, vi skal tage et større ansvar i Danmark. Det harmonerer også med grundforestillingen om nutidens ungdom som globaliseret…,« siger Roger Buch.”

Oploadet Kl. 11:13 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer


31. marts 2014

DF størst i en Sentio-måling – Valgforsker problematiserer meningsmålinger: De favoriserer vinderholdet

For et par uger siden kom den hidtil bedste meningsmåling for Dansk Folkeparti. En meningsmåling foretaget af Sentio Research for Dispatch International gav partiet en vælgertilslutning på hele 27,1 procent, mere end Venstre og Socialdemokraterne.

(Sentio Research for Dispatch International, 19. marts 2014; DI)

Fra Berlingske – Valgforsker foreslår pause fra meningsmålinger op til et valg.

“Når vælgerne bliver forholdt den ene meningsmåling efter den anden helt op til et valg, går det ud over deres mulighed for uforstyrret at beslutte, hvor de vil sætte deres kryds. Derfor så Johannes Andersen, valgforsker på Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet, gerne, at man stoppede med at offentliggøre meningsmålinger et par uger før et valg. …

Et nyt forskningsresultat fra Københavns Universitet viser, at danskerne i høj grad lader sig påvirke af meningsmålinger. Det betyder, at nyheden om gode meningsmålinger for et parti kan få nogle vælgere til at tilslutte sig vinderholdet, mens partier i tilbagegang kan lide endnu et knæk som følge af dårlige meningsmålinger.

… hvis man gjorde valgkampen fri fra meningsmålinger den sidste uge, vil man undgå, at målingerne bliver en form for billede på, hvor succesfulde partierne har været med at få hinanden til at fremstå utroværdige, mener valgforskeren.”

Oploadet Kl. 07:01 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


13. januar 2014

P1: “Hvorfor ikke bare gøre det hele mere retfærdigt, og give arven tilbage til samfundet når vi dør?”

Jeg holder en lille pause med P1, men nogle gange kaldes intern venstrefløjsdebat for nyheder, og så ender det på DR Online – Drop striden – giv arven tilbage til samfundet.

Vores arvesystem er asocialt og skaber ulighed. Derfor bør vi overveje at lave det om, siger forskere.

Samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet mener, at det ville være interessant at bevæge sig helt væk fra tanken om, at vi har krav på at arve fra vores forældre. … I stedet skulle det, vi efterlader os, når vi dør, tilhøre samfundet.

Men det centrale er jo, at arv handler om penge, man ikke selv har arbejdet for, siger professor og forskningsleder på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, Verner Møller.

– Det er jo ikke sådan man siger, at jeg vil have det der er mit. Nej, man siger: Jeg vil have det, der ikke er mit. Jeg vil have det, der er mine forældres. Så hvorfor har børn overhovedet krav på det, som er tilbage, når forældrene dør, spørger han. …

– Det, der skaber den største ulighed, er arveformuer, for der er jo nogen, der aldrig arver. Det er en ret asocial idé, siger Verner Møller.”

(DR Online, 12. januar 2014: ; Netværket på P1)

“”Hvorfor ikke bare gøre det hele mere retfærdigt, og give arven tilbage til samfundet når vi dør?” (Netværket på P1, 11. januar 2014)9. december 2013

A&B Analyse for Altinget: Den gennemsnitlige dansker er positivt stemt overfor DFs udlændingepolitik

Blandt de personer der har besvaret spørgsmålet, er et flertal positivt stemt overfor Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Ret beset, fortæller det at medierne ikke har haft held i at lancere den gennemsnitlige dansker som fæl racist. Yderst interessant måling foretaget af A&B Analyse for Altinget, der meget sigende ikke blev gengivet af større medier – 46 procent ser positivt på DF’s udlændingepolitik (14. september 2013).

24 procent har en ‘meget positiv’ holdning til DF’s udlændingepolitik, mens 22,2 procent har en ‘delvis positiv’ holdning. Omvendt har 26,3 procent en ‘meget negativ’, og 14,2 en ‘delvis negativ’ holdning til partiets udlændingepolitik. 11,5 har ‘hverken en negativ eller positiv’ holdning til DF’s politik på dette område. Under 2 procent ved ikke, hvad de skal mene om DF’s udlændingepolitik.

‘I betragtning af at det er den skrappeste udgave af udlændingepolitikken, man kan abonnere på, er det lidt overraskende, at så mange vælgere har en positiv opfattelse,’ siger lektor i statskundskab Johannes Andersen fra Aalborg Universitet…

… hver femte af Enhedslistens vælgere primært har en positiv opfattelse af DF’s udlændingepolitik. Samme mønster ses hos Socialdemokraterne. … Dansk Folkeparti kan derudover hente solid støtte hos Venstres vælgere, hvor knap 60 procent ser meget eller delvist positivt på DF’s udlændingepolitik. … Også blandt Liberal Alliances vælgere har et klart flertal et positivt syn på DF’s politik på området.”17. september 2012

Samfundsforsker Johannes Andersen: Lærerkulturen er traditionelt midtsøgende

Johannes Andersen var i sine unge dage aktiv i det revolutionære Forbundet Socialisterne (FS), og det kunne være være interessant at høre hvad han lægger i ordet ‘midtsøgende’. Fra Berlingske – Unge DFere: Vi bliver kaldt racister.

“Oplevelsen af, at lærerne er venstredrejede og forsøger at »opdrage« eleverne i deres eget tankesæt, går igen hos de fleste af de unge DF’ere, metroXpress talte med i løbet af weekenden. Men også kammeraterne kan have fordomme om et medlemskab af Dansk Folkeparti, føler mange. …

Samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet er ikke overrasket over de unge DFeres oplevelse af at blive set ned på, for ifølge ham er lærerkulturen traditionelt midtersøgende. Til gengæld kommer det bag på ham, at lærerne er »dumme nok« til at lade deres personlige sympatier komme til udtryk i klasseværelset.”

Oploadet Kl. 14:58 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer


17. september 2011

Valgforsker: Rød regering vil måske søge forlig med DF (og isolere uansvarlige Enhedslisten)

Selvom professor Johannes Andersen, har en fortid i det revolutionære parti Forbundet Socialisterne, så lød han i det store og hele fornuftigt på valgdagen, hvor han var ekspert på DR1.

Fra Jyllands-Posten – Ekspert: Regeringen holder ikke fire år.

“”Hvis man går tilbage i historien, indebærer det hyppige valg. Der er ikke mange mindretalsregeringer i denne situation, der holder i fire år…” Sådan lyder det fra valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet dagen derpå. … Han fortsætter:

Vælger den kommende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) at danne regering med både SF og De Radikale, kan hun dog gøre livet en smule lettere for sig selv. Så skal regeringen nemlig kun forhandle med Enhedslisten, som fik et historisk valg med 12 mandater. Men Johannes Andersen forudser, at Dansk Folkeparti kan komme til at spille en rolle fremover. …

“Hvis man er tre partier i regeringen, kan man, så vidt jeg kan tælle, nøjes med Dansk Folkeparti. Jeg er ret overbevist om, at Dansk Folkeparti om et års tid vil blive en flittig part i forhandlinger med regeringen, men man skal lige overvinde sig selv først,” siger han.

Ifølge forskeren deler Socialdemokraterne og DF’s vælgere syn på både økonomiske og sociale forhold… Og så kan Enhedslisten blive sat uden for indflydelse.”3. april 2011

Indvandrere og efterkommere stemmer rødt – udlændingepolitik kan afgøre kommende valg

Forleden refererede SF en Voxmeter-måling, der fortalte at etniske minoriteter foretrak ‘de røde samarbejdspartier’. Blot seks procent ville stemme på Venstre, Konservative, Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti.

Ovenstående er værd at have i baghovedet, når Berlingske Tidende i dag refererer en Gallup-måling – Udlændingepolitik kan afgøre valget.

“Udlændingepolitikken spiller en vigtig rolle for, hvilket parti danskerne vil stemme på ved det kommende folketingsvalg. I en TSN Gallup-måling foretaget for Berlingske svarer 64 procent af danskerne, at udlændingepolitikken i høj grad eller i nogen grad er vigtig for, hvor de vælger at sætte deres kryds ved det folketingsvalg, der skal afholdes senest i november. Det tal er overraskende højt, mener valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet.

»I dag sniger indvandrerdebatten sig ind i enhver diskussion, ligegyldigt om det er med en kritisk vinkel eller ment positivt,« siger han, og nævner som et eksempel debatten om regeringens plan om at indføre et optjeningsprincip for velfærdsydelser for udlændinge, der slår sig ned i Danmark.

»Det er slående, at Lars Løkke Rasmussen nævner indvandrerne i relation til velfærden. De er først en trussel mod vores kultur, og nu er de en trussel mod vores økonomi. Det er en forandring,« siger Johannes Andersen. Integrationsordfører Henrik Dam Kristensen (S) er ikke overrasket over udlændingepolitikkens betydning.

»Der er ingen tvivl om, at udlændingepolitikken spiller en stor rolle i dag, og derfor har vi sammen med SF fremlagt en stram udlændingepolitik. Danskerne vil have løst integrationsproblemerne,« siger han.”

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper