5. september 2009

Fri som fuglen (i sit bur)

Det må være tørklæderne, der har en frigørende effekt. Klassisk eufemisme i gårsdagens 24 timer, hvor en ny rapport fra Socialforskningsinstituttet udsættes for trafikavis – Indvandrerbørn får en friere opdragelse end etnisk danske.

“Mange nydanske børn bestemmer selv, hvornår de laver lektier og går i seng.

Børn af danske forældre vokser op i langt fastere rammer end børn af indvandrere og flygtninge. De nydanske børn bestemmer i højere grad, hvornår de kommer hjem, hvornår de vil lave lektier, og hvornår de går i seng…

Forskellen viser sig både i de friere rammer, men også i de aktiviteter, som børn og forældre laver sammen…

I de etnisk danske familier er man primært sammen om aktiviteter, som kommer børnene til gode. For eksempel til sport og lektielæsning. I de nydanske familier er fælles-aktiviteterne i højere grad til gode for familierne, for eksempel rengøring, madlavning og indkøb…

»Familiestrukturen minder på mange måder om den danske for 20-30 år siden,« mener leder i SFI Mette Deding, som er medforfatter til rapporten, der offentliggøres i dag.

Hun finder det positivt, at de unge fra andre kulturer opdrages til selvstændighed, men mener dog, at det måske ikke er så godt at strække selvstændigheden til at bestemme lektielæsning og sengetid.”

Mere.

 • 4/9-09 SFI – Børns hverdag afhænger af etnisk baggrund.
 • Oploadet Kl. 15:13 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
  

  20. maj 2009

  Red Barnet konstaterer faldende fattigdom i Danmark, og postulerer at “tallet er voksende”

  Sidste torsdag kunne DR fortælle, at “59.000 børn i Danmark må betegnes som fattige, og tallet er voksende.”, baseret på en ny undersøgelse fra Red Barnet. En undersøgelse der giver tre definitioner på fattigdom: 50 procent-median, 60 procent-median og faktiske tal. DR ignorerer den sidste, og refererer ekspert-trioen Mimi Jakobsen (Red Barnet), Preben Brandt (Rådet for social udsatte) og Lars Andersen (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

  Fra Børnefattigdom i Danmark i 2002-2008 (pdf, 60 s.) af Mette Deding og Fredrik Gerstoft.

  “I denne rapport beregner vi andelen af relativt fattige børn ud fra både 50 pct. og 60 pct. af medianindkomsten, og for begge mål finder vi, at andelen af fattige børn steg fra 2002 frem til 2005, hvorefter andelen faldt i 2006. For begge mål er andelen af fattige børn dog højere i 2006 end i 2002. Målt ved 50 pct. af medianindkomsten var andelen af fattige børn således 4,2 pct. i 2002 og 4,9 pct. i 2006, mens andelene målt ved 60 pct. af medianindkomsten var 9,1 pct. i 2002 og 11,0 pct. i 2006.

  Ud over de to relative fattigdomsmål har vi i rapporten beregnet andelen af fattige børn ud fra et implicit fattigdomsmål fastsat ud fra et fiktivt kontanthjælpsniveau baseret på kontanthjælpsloft og familiestørrelse. Dette mål kan i nogen udstrækning betragtes som en absolut fattigdomsgrænse. Målet viser modsat de relative mål en konstant andel af fattige børn i perioden 2002-2005 på 6,8-7,0 pct., men ligesom de relative mål et fald i andelen af fattige børn til 6,3 pct. i 2006. Modsat de relative fattigdomsmål finder vi således for det implicitte fattigdomsmål, at andelen af fattige børn er lavere i 2006 end i 2002. (s.8)

  Med andre ord. Siden 2002 er andelen af fattige i Danmark faldet med 0,5-0,7 pct.

  (Red Barnet reklame; Politiken.dk, 16/5-09)

  Oploadet Kl. 13:40 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer
  

  9. maj 2007

  Socialforskningsinstituttet skabte lige den ønskede konklusion

  Dagens leder i Jyllandsposten. Et konkret eksempel på politiserende samfundsvidenskab.

  En tilståelsessag

  Sagen burde medføre øjeblikkelig afskedigelse og derefter en grundig intern selvransagelse i Socialforskningsinstituttet. Den videnskabelige uredelighed er åbenbar, og tilmed tilstår synderen uden at vise antydning af anger.

  Sagen er kort fortalt, at Socialforskningsinstituttet havde fået til opgave at undersøge børnefamiliers grad af tilfredshed med balancen mellem familie- og arbejdsliv.

  Et repræsentativt udsnit fik stillet spørgsmålet: »På en skala fra 1-6, hvor tilfreds er du så med balancen mellem dit arbejdsliv og dit familieliv?«

  Svaret 1 repræsenterede »overhovedet ikke tilfreds«, og 6 repræsenterede »meget tilfreds.«

  Herefter turde det være indlysende for enhver, at skillelinjen går mellem 3 og 4, så 1-3 repræsenterer overvejende utilfredshed, mens 4-6 repræsenterer overvejende tilfredshed.

  Sådan var det også for Socialforskningsinstituttet, men kun, indtil man så resultaterne.

  Kun syv pct. havde erklæret sig delvis utilfredse, og det var efter instituttets opfattelse ikke nok. Man ønskede at dokumentere en høj grad af utilfredshed, uanset hvad folk svarede. Derfor inddrog man skønsmæssigt en del af gruppe 4 blandt de utilfredse, så mængden af utilfredse kom op på 20 pct.

  Dette resultat blev så afleveret til regeringen, og efter denne konklusion blev der udarbejdet lovforslag.

  Skandalen er hermed fuldkommen, men se, om instituttet bøjer hovedet i skam.

  Tværtimod skriver man frejdigt i rapporten, at » når skalaen ikke deles lige over, skyldes det, at kun meget få personer bruger skalaens nederste ende,« og seniorforsker Mette Deding uddyber skamløst » fordi folk er utilbøjelige til at bruge de laveste svarkategorier.«

  Kunne det mon tænkes, at folk er utilbøjelige til at bruge de laveste svarkategorier, fordi de faktisk er tilfredse? Kunne det mon tænkes, at undersøgelsens resultat i tørre tal faktisk er udtryk for, hvad folk mener?

  Sådan er det selvfølgelig, og det ved de i Socialforskningsinstituttet. Dummere er de trods alt ikke.

  Derfor er der tale om bevidst manipulation. Man havde på forhånd besluttet, hvad undersøgelsen skulle vise, og da det ikke lykkedes, forfalskede man åbenlyst resultatet og afleverede det til regeringen.

  Ufatteligt, at en sådan sag ikke får øjeblikkelige konsekvenser for de skyldige. Instituttets troværdighed ligger i ruiner.

 • 10/5-07 Punditokraterne – Christian Bjørnskov: Pseudovidenskabelig politisk manipulation.
 • Oploadet Kl. 15:54 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper