19. marts 2021

Usandt: PET anbefaler ikke at vi hjemtager Syrien-jihadisters børn, “… kan udgøre en terrortrussel”

Syriske barnebrude sendte Inger Støjberg i Rigsretten, og nu truer De Radikale med at trække støtten til regeringen på grund af børn i syriske fangelejre. Det ville være rart, hvis det vigtigste i dansk politik var danskernes ve og vel, og ikke positionering ift. Islam. De tre største partier i Folketinget kender danskernes holdning, og skal ikke have noget klinket, men de højtråbende støttepartier og deres medier formår alligevel med fortløbende holdningsmassage at gøde jorden for mere Islam.

Blot 34 procent af danskerne vil hente børnene i Syrien, skriver Berlingske. Havde man spurgt med det egentlige udgangspunkt, at forældrene skulle med, så ville andelen være noget lavere. Altså, udenfor universiteterne.

Historie om Islamisk Stats mulige terrorplaner med børnene, lader Ekstra Bladet ‘ekspert’ Maja Touzari Greenwood kommentere. Helt tilbage i 2015, længe inden PET-rapporten, postulerede hun at Syrien-jihadister risikerede at melde sig under Islamisk stats faner, hvis de stemples som en sikkerhedstrussel i Danmark. Hun gentog svadaen i 2019, og man må sige at aktivisten fra Ungdomshusets retsgruppe er blevet voksen. Hun kæmper ikke mere for stenkastende autonome på Nørrebro eller muslimer i ‘Palæstina’, men for flere jihadister i Danmark. Det kan næsten kun ende med et professorat.

“Ifølge Maja Touzari Greenwood, der forsker i fremmedkrigere, radikalisering og global sikkerhed ved DIIS, er det bekymrende oplysninger, der nu kommer frem.

– De her nye oplysninger bekræfter vores værste bekymring. … Det er organiseret, siger hun og forklarer, at de nye oplysninger er det ‘worst case scenario’, eksperterne har frygtet allermest og advaret imod, siger hun og uddyber.

-Det viser, at IS har en plan, og at de tilsyneladende er i stand til at udføre den. De er i gang med en operation, som handler om at få folk smuglet ud, genopbygget IS og lave nye angreb. Det giver indtryk af, at de desværre er langt længere fremme, end vi har vidst, siger hun.

– Nu er det et kapløb med tiden om at få folk væk fra Islamisk Stats rækkevidde. Efterretningsopgaven bliver enorm, hvis først de her børn – og især også deres mødre – forsvinder fra lejrene.”

(Maja Touzari, tidligere anti-israelsk aktivist for ‘International Solidarity Movement’)

Såvidt Maja Touzari Greenwood, der er ligeså langt fra skiven som Tore Hamming Refslund og Magnus Ranstorp, der på hver sin måde postulerer, at import af jihadi-børn vil gøre Danmark mere sikkert. Det strider imod sund fornuft, og det er faktisk heller ikke det PET-rapporten konkluderer. PET vurderer, at børnene risikerer at blive mere radikaliseret, hvis de forbliver i Syrien, men PET anbefaler ikke at børnene (og deres familier) skal til Danmark. Det er venstrefløjens fortolkning. PET konkluderer omvendt, at “…større børn, der vender hjem fra konfliktzonen eller fra lejre, kan udgøre en terrortrussel”.

(PET, 2020, Vurdering af terrortruslen mod Danmark, s. 16)

“Det er CTA’s generelle vurdering, at større børn, der vender hjem fra konfliktzonen eller fra lejre, kan udgøre en terrortrussel på grund af indoktrinering eller anden påvirkning i konfliktzonen.” (PET)29. oktober 2019

Forsker: Hvis vi vil sikre Danmark mod terror, skal vi importere IS-jihadister, “… rehabilitering af alle”

Statens vigtigste opgave er at garantere borgernes fysiske sikkerhed, og det bør selvfølgelig trumfe luftige principper. Ingen ansvarlige politikere har lyst til at importere Syrien-jihadister, og det forstår man godt, for deres navn vil blive husket den dag en bombe springer på Nørreport Station. For venstreorienterede forskere som Maja Touzari er ‘folkestemning’ per definition af det onde, og det hele er blot et rollespil for karriereakademikere.

Kommentar af Maja Touzari hos Dansk Institut for Internationale Studier – IS-fremmedkrigerne og deres familier skal hjemtages, inden de undslipper.

“Regeringen har meldt ud, at destabiliseringen af situationen i det nordøstlige Syrien efter den tyrkiske invasion gør, at man ønsker at hastebehandle et lovforslag, der vil forhindre IS-fremmedkrigere i at vende tilbage til Danmark ved at fratage dem, som besidder dobbelt statsborgerskab, deres danske indfødsret. Lovforslaget begrundes med hensyn til statens og befolkningens sikkerhed og ligger i forlængelse af den tidligere regerings politik om at lade danske IS-fremmedkrigere forblive i konfliktzonen fremfor at hjemtage dem til retsforfølgelse og overvågning i Danmark.

… Den slags strategier bør dog udarbejdes i overensstemmelse med risikoanalyse og i overensstemmelse med retsstatens principper, fremfor på folkestemning.

FN’s sikkerhedsråd og Pentagon har i samklang med førende forskere på området såsom David Malet og Daniel Byman, advaret mod, at der vil være større risiko for, at IS-fremmedkrigere kan udgøre en trussel mod staters sikkerhed og undgå straf, hvis de forbliver i udlandet, end hvis de bliver hentet hjem. Der peges i analyser om emnet på, at det er væsentligt nemmere for nationale sikkerhedstjenester at sikre stater mod den trussel IS-fremmedkrigere, kan udgøre, hvis de har dem under opsyn, end hvis de forbliver i en uforudsigelig konfliktzone, vender tilbage til IS eller går under jorden. Hvis regeringen ønsker en langstrakt strategi for at beskytte landets sikkerhed og straffe fremmedkrigerne, vil det altså være en mere pålidelig løsning at bringe dem og deres familier hjem til rettergang, overvågning og rehabilitering. …

Blandt internationale sikkerhedsinstitutioner og førende forskere hersker der enighed om, at hvis vi ingenting gør for at sikre disse personer, vil det kun gøre en dårlig situation værre. Hvad der fremstår som den mest langstrakte, holdbare og sikreste løsning er derfor en kontrolleret hjemtagelse, overvågning, rettergang og rehabilitering af alle IS-fremmedkrigere og deres familier.”

(Maja Touzari, tidligere anti-israelsk aktivist for ‘International Solidarity Movement’)

“… Maja Touzari, der i 2004 rejste til Hebron for at støtte den palæstinensiske kamp mod Israel. Hun blev ramt af en gummikugle, og kom hjem til København og Ungdomshuset. I dag er hun Ph.d.-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier, og ekspert i mellemøstlige oprørsbevægelser.” (Uriasposten, 2015)

Oploadet Kl. 01:11 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer


16. oktober 2015

Maja Touzari, DIIS-forsker, tidl. ISM-aktivist: Hjemvendte ’syriensfarere’ er ikke ‘potentielle terrorister’

Debatten på DR2 havde igår Syriens fremtid som emne, og det blev blandt andet diskuteret hvorvidt Vesten skulle forhandle med Islamisk Stat. Pelle Dragsted var imod, men mente godt man kunne forhandle med mere moderate militser. Georg Metz var mindre vævende, og tilkendegav ligefrem at det ville være ‘et folkedrab’ at udslette Islamisk Stat. Bombardementer havde aldrig løst noget, og man var ‘nødt til at inddrage ISIL’ i løsningsprocessen.

Venstreradikale har alle dage ønsket kompromisser med Vestens fjender. Et aktuelt eksempel er Maja Touzari, der i 2004 rejste til Hebron for at støtte den palæstinensiske kamp mod Israel. Hun blev ramt af en gummikugle, og kom hjem til København og Ungdomshuset. I dag er hun Ph.d.-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier, og ekspert i mellemøstlige oprørsbevægelser. Kommentar af hende fra Dagbladet Information – Vi må ikke skære alle syriensfarere over en kam.

“… hvis man ignorerer alle afgørende distinktioner og skærer alle hjemvendte syriensfarere over én kam som potentielle terrorister, risikerer man uretmæssigt at mistænkeliggøre og fremmedgøre en gruppe unge. … Det er umuligt at give enkle svar på, hvorfor folk rejser til Syrien for at kæmpe…

Hvilken gruppe, de kæmpede med, virkede ofte til i højere grad at være bestemt af tilfældigheder og praktiske årsager end af ideologiske overvejelser. Men som konflikten er spidset til, og interne kampe i mellem oprørsgrupperne er intensiveret, har ideologiske forskelle krystalliseret sig, og de danske syriensfarere er blevet tvunget til at træffe mere bevidste valg om, hvilken gruppe de kæmper med.

Nogle danskere melder sig dog stadig til den al-Qaeda-affilierede al-Nusra Front uden at være deciderede al-Qaeda-sympatisører, alene fordi al-Nusra Front repræsenterer den stærkeste front imod Assad-regimet såvel som IS. Andre undgår netop al-Nusra Front, fordi de ikke ønsker at kæmpe mod den rivaliserende og mere lokalt funderet oprørsgruppe Ahrar al-Sham, som mange danskere har meldt sig til. De ønsker med andre ord at vende deres våben mod Assads hær og ikke mod deres venner fra hjemstavnen.

At kriminalisere de syriensfarere, som har meldt sig til at kæmpe med lokale oprørsgrupper (altså ikke med IS), kan have den uheldige effekt at booste de globale jihadistbevægelser – dette når syriensfarere, som faktisk ønsker at vende hjem til et almindeligt liv, ikke længere har den mulighed og derfor bliver hængende. Hvis disse bevægelser en dag vender blikket væk fra Syrien, kan de ende med at blive involveret i angreb i Vesten. I yderste konsekvens kan de ligefrem føle sig nødsaget til at melde sig under IS’ sorte faner, fordi de er blevet endegyldigt stemplet som en sikkerhedstrussel i deres hjemland og er afskåret vejen hjem til et almindeligt liv.

… Kombinationen af beskrivelsen af syriensfarerne som en sikkerhedstrussel, som efterretningstjenesterne får særlige beføjelser for at kunne overvåge, og mobiliseringen af deres nærmiljø kan udgøre en særdeles uhensigtsmæssig cocktail. …

Fremfor kriminalisering bør der mobiliseres politisk vilje til at tage imod hjemvendte syriensfarere på en måde, som ikke aktivt støder dem fra samfundet. … For frie samfund er det hverken muligt eller ønskværdigt at være fuldstændigt uden positioner, der anses for ekstreme – kun totalitære regimer har den ambition.”

(Maja Touzari Greenwood, Ph.d.-stud., Dansk Institut for Internationale Studier; DIIS, Linkedin)

“Retsgruppen ABC tager sig af at give gode råd til dem, der enten selv bliver anholdt eller har en ven, der bliver det. Ifølge flere kilder i miljøet blev det meste af gruppen imidlertid anholdt i går, da politiet ransagede kollektivet Bumzen.” (Politiken, søndag d. 4. marts 2007: Ungdomshuset: Vold og hærværk i København: Gadekampe styres via)

“Ungdomshuset. Jeg er mor til to – nu tidligere brugere – af Ungdomshuset. Og nej, de er ikke utilpassede. … Min egen datter er meget engageret i tilværelsen og gør sit for at få verden til at fungere bedre. Som 21-årig blev hun udnævnt til bestyrer af den butik, hun arbejdede i. I dag, et par år ældre, læser hun på universitetet… Hun har en andelslejlighed og bor i et boligkompleks, hvor alle i huset er fra det samme autonome miljø. De er alle meget kreative, bevidste, søde, rummelige og levende engageret i samfundet. … Min datter ringede søndag eftermiddag og konstaterede resigneret, at vi ikke mere lever i et retssamfund. Hun er i Retsgruppen og er ikke blevet anholdt, men har hørt, at hun er efterlyst. Hun fortalte om folk, der er blevet anholdt udelukkende fordi de bor i bofællesskab med folk, der er blevet anholdt ved demonstrationerne.” (Jane Touzari, mor til Jane Touzari i Weekendavisen, fredag d. 9. marts 2007: Cremen af Danmarks ungdom)

(Maja Touzari, anti-israelsk aktivist, International Solidarity Movement; Foto: I, II)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper