29. august 2017

Politikens kunstige paradoks: Danskere svarer forkert, når de bliver spurgt, om ‘kriminaliteten’ stiger…

Masseindvandringen er opskriften på et utrygt samfund, og med jævne mellemrum kører medierne derfor en ‘kunstig paradoks’-historie. Teknologiske fremskridt har mindsket antallet af biltyverier, og da visse straffelovsparagraffer omhandlende berigelseskriminalitet numerisk er i overtal, falder kriminaliteten som sådan målt i antallet af anmeldelser. Det dækker denne gang over, at antallet af ‘voldsforbrydelser’ de seneste fem år er steget med hele 34 procent. Lige på det centrale punkt her gættede danskerne faktisk rigtigt.

“Det kan umuligt være journalistikkens opgave at skabe utryghed og et falsk virkelighedsbillede”, forklarer Ulrik ‘konstruktive nyheder’ Haagerup, og henviser ligesom ‘frygtkultur’-forskeren Michael Hviid Jacobsen til mediernes rolle. At medierne forlængst har opgivet at rapportere om berigelseskriminalitet, og kun dækker de mest blodige eksempler på grovere vold, ignoreres rask væk. Moralen er klar: Mindre mediedækning af vold, vil sætte danskerne mere i synch med udviklingen indenfor ‘kriminalitet’ som sådan. Godt mobiltelefonen er opfundet.

Fra Politiken – Næsten alle svarer forkert, når de bliver spurgt, om kriminaliteten stiger eller falder.

“Det ville være synd at sige, at undersøgelsen fra Justitsministeriets Forskningskontor vakte stor opsigt, da den udkom forleden. Ser man bort fra lokalaviser som Morsø Folkeblad, omtalte få rapporten om danskernes overdrevne frygt for kriminalitet. …

Justitsministeriet har spurgt over 900 tilfældigt udvalgte, om de tror, at der de seneste fem år er kommet flere eller færre biltyverier, indbrud, røverier, straffelovsovertrædelser og ungdomskriminelle. Til brug for Politiken har forskningskontoret opdateret tallene til og med 2016.

Rundt regnet 80 procent svarer forkert og tilkendegiver, at udviklingen enten er status quo eller gået den forkerte vej. Kun når det gælder vold, rammer de interviewede tættere på sandheden i form af de registrerede tal fra Danmarks Statistik.

… problemet opstår, når den type af ekstreme begivenheder fylder så meget på de utallige nyhedsplatforme døgnet rundt, at det til sidst går ud over befolkningens evne til at bedømme samfundsudviklingen, lyder vurderingen. …

Sociologiprofessor ved Aalborg Universitet, Michael Hviid Jacobsen, er ikke overrasket over resultaterne i undersøgelsen fra Justitsministeriets Forskningskontor. Til daglig forsker han i frygtkultur og ved, hvor svært det er at få befolkningen til at turde tro på, at det går bedre.”

(Collage: Flere voldsforbrydelser, danskerne gættede rigtigt)30. oktober 2013

Fyens Stiftstidende om arabisk familie: “Far i fængsel. Mor i Libanon. Børn i døgnsinstitution. Du betaler”

Fra gårsdagens udgave af Fyens Stiftstidende – Anbringelser har kostet millioner (kræver login).

“Udgangspunktet er det samme for to sønner af bandelederen Fisfis fra Vollsmose i Odense, efter at Odense Kommune har brugt sammenlagt 2,6 millioner kroner på anbringelser af drengene på 14 og 15 på tre forskellige institutioner gennem to år på grund af adfærdsvanskeligheder, udviklingsproblemer, kriminalitet og konfliktsøgende adfærd.

Ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger er 15-årige AMS og 14-årige HMS tilbage i Vollsmose og det miljø, de ellers blev fjernet fra, efter at de stak af fra opholdsstedet Fonden Sparta i Sunds ved Herning 3. august. Det var første gang HMS var anbragt, mens det var tredje opholdssted på to år for AMS, fremgår af et internt notat fra Odense Kommune, som avisen er i besiddelse af. Han bliver første gang anbragt på opholdsstedet Apollo i Holstebro i perioden september 2011 til november 2012. Årsag til anbringelsen er kriminalitet, udviklingsproblemer og manglende kompetence hos forældrene. Opholdet afbrydes, da AMS bevidst overfalder og stikker en ansat med en kniv.

Stikker af I december 2012 flyttes drengen til opholdsstedet Casablanca i Holstebro. Her stikker AMS flere gange af i dagevis. Han begår kriminalitet både på sine smutture og på opholdsstedet samt den interne skole. Ifølge notatet tager han ikke ved lære af sin uhensigtsmæssige adfærd…

Ifølge notatet er baggrunden for anbringelsen, at hans mor, der forsørges med pension fra Odense Kommune, er rejst to måneder til Libanon med parrets tre hjemmeboende børn. AMS far, Fisfis, sidder i fængsel. Han udviser fortsat voldelig udadreagerende adfærd, begår fortsat kriminalitet og har et stofmisbrug. Få dage inden er 14-årige HMS blevet anbragt samme sted. Han har adfærdsvanskeligheder, udviklingsproblemer og en styrende konfliktsøgende adfærd i skolen. Forældrene udviser manglende omsorgskompetence…

Underretninger fra personalet på opholdsstedet beskriver brødrene som aggressive og udadreagerende. De ødelægger materielle ting, inventar, biler med mere. De angriber personalet fysisk. Begge stikker jævnligt af… Opholdsstedet har i denne periode ansat to ekstra mand, som følger AMS og HMS tæt både i Jylland, hvor de opholder sig i flere byer, og i Odense.”

(Fyens Stiftstidende, 29. oktober 2013)

“Grundlæggende er det min helt klare holdning, at børn under 15 år ikke har nogen gav af at komme i fængsel…” (Sociolog Michael Hviid Jacobsen)

Oploadet Kl. 12:21 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


15. juni 2012

Viceværter bliver oftere udsat for trusler og vold. Ingen respekt for autoriteter – Værst i København

I en ledsagende interview forklarer sociolog Michael Hviid Jacobsen, at der ikke er en entydig forklaring på udviklingen, men at folk der bestrider serviceorienterede jobs har mistet ‘autoritet’, og ikke er omgærdet af samme ‘respekt’ som tidligere. Fra gårsdagens Metroxpress – Viceværter bliver udsat for trusler og vold.

“Et stigende antal viceværter bliver nemlig truet og sågar overfaldet af beboere i ejendommene. …

»Sidste år fik vi 20-25 henvendelser om vold og trusler fra medlemmer, for fem år siden havde vi 0,« fortæller Bo Kjærulf formand for Ejendomsfunktionærernes Fagforening i København. En undersøgelse lavet i 2011 af boligselskabet Lejerbo blandt deres 500 ejendomsfunktionærer viser, at cirka hver syvende ejendomsfunktionær har været udsat for trusler. Ser man alene på København har hver tredje ejendomsfunktionær følt sig truet på sit arbejde.

»Vi må af og til have ejendomsfunktionærer til at gå to og to, når de skal arbejde af sikkerhedsmæssige hensyn,« fortæller Ivan Dürr formand for Ejendomsfunktionærernes Fagforening i Sydjylland.

[…]

Men viceværter er ikke alene om at opleve en stigende aggressivitet og udadreagerende adfærd blandt borgere, forklarer sociolog og samfundsforsker på Aalborg Universitet Michael Hviid Jacobsen.

»Viceværter er bare en af de grupper, der i de seneste år har oplevet en stigende tendens til at blive ofre for andres udadreagerende adfærd. Det samme oplever for eksempel folkeskolelærere, kassedamer, sygeplejersker, parkeringsvagter og socialrådgivere,« siger han.”

Oploadet Kl. 06:35 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer


29. juni 2010

Netto-overfald “aktualiserer, at vi udvikler… mere holistiske måder at forstå… problemer på”

Sociolog Michael Hviid Jacobsen på slap line i Politiken. Fra Professor: Prøv at tænke nyt i Nettostrid.

“Den lukkede Netto-butik i Blågårdsgade viser, at kommune og politi har svært ved at gøre noget ved problemerne på Nørrebro…

»Jeg tror, at en del af de problemer, som vi oplever i disse år med blandt andet bander, fremmedgørelse blandt etniske minoriteter og social marginalisering aktualiserer, at vi udvikler nye og mere holistiske måder at forstå samfundsmæssige problemer på – i stedet for at tro, at de kan klares udelukkende med konventionelle metoder«, vurderer Aalborgprofessoren.

»Hvis vi vil disse problemer til livs, så må vi erkende, at der er tale om komplekse problemer med komplekse årsager«.”

Oploadet Kl. 03:13 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer


30. september 2009

Slørende statistik

I gårsdagens Urban kunne man læse, at ungdomskriminaliteten var værst i provinsen, i det lokaliteter som Langeland og Gribskov og mindre byer såsom Tønder og Aabenrå havde landets højeste andel af voldsdømte unge. Antropolog Nanette Bak Andersen fra Yngre Krimonologer gættede, at “de unge i provinsen må kede sig”, og talte om manglende “kulturtilbud… eller mulighed for at øve med sit band”. Sociolog Michael Hviid Jacobsen var ligeledes overrasket.

(Urban, 29/9-09: Provins-unge slår på tæven, s. 4)

Statistik er taknemmelig. Det siger sig selv, at en by eller kommune-baseret inddeling vil give store udsving fra by til by (og år og år), hvad gør materialet ubrugeligt til vidtløftige konklusioner. Antropologer og sociologer kan forklare det med kedsomhed og manglende offentlige tilbud, men de kunne ligeså godt forklare det med ‘for få betjente på gaderne’.

Ralf Pittelkow har et godt eksempel på slørende statistik i dagens Jyllandsposten, hvor han hudfletter en udgivelse fra ‘Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet’ – Stærkt misvisende rapport.

“… desværre er denne rapport ubrugelig.

Den synes mere optaget af at være politisk korrekt end af at beskrive virkeligheden.

Lad os tage to centrale spørgsmål. Det første drejer sig om udviklingen i ungdomskriminaliteten.

Der er sket en dramatisk stigning i den registrerede voldskriminalitet blandt unge siden begyndelsen af 1990’erne. Mere end en femdobling af røveri og vold mod private! Men med lidt hokuspokus når kommissionen frem til, at det ikke er det store problem: ”Overordnet set må udviklingen i ungdomskriminalitet betragtes som positiv.”

Hvordan kan en femdobling af volden forvandles til en positiv udvikling? Jo, hør nu her: Først fortæller man, at folk er blevet mere tilbøjelige til at anmelde vold (men der er ingen tal). Dernæst konstaterer man, at der ikke er nogen stigning i volden, når man spørger de unge selv. Endelig blander man den grove og den mindre grove kriminalitet (som er faldet). Væk er problemet!

Så til et andet stort spørgsmål: Den kraftige overkriminalitet hos grupper af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Danmarks Statistik har påvist, at mænd fra lande som Libanon, Jugoslavien, Pakistan, Marokko, Tyrkiet og Somalia begår langt mere straffelovskriminalitet end danskere og indvandrere fra vestlige lande og lande som Vietnam, Thailand, Filippinerne og Kina.

Denne forskel gælder vel at mærke, selv når man har taget højde for sociale forhold og alder. Noget kunne derfor tyde på, at kulturelle forhold spiller en vigtig rolle.

Men hokuspokus, rapporten får tryllet kulturforskellene væk i sin analyse. Den bruger i øvrigt ikke ordet kulturforskelle, men det mere tågede ”etnicitet”, og hævder så, at overkriminaliteten ikke hænger sammen med ”etnicitet”.

Kommissionen henviser til en undersøgelse, der skulle dementere ”etnicitetens” betydning. Men denne undersøgelse vedrører folk, der er født i 1970 og tilmeldt det danske folkeregister i 1985. Den har altså ikke et klap at gøre med de seneste årtiers masseindvandring fra ikke-vestlige lande.

Den såkaldte udredningsrapport fra kommissionen er på afgørende punkter stærkt misvisende. Hvad vil regeringen stille op med denne politisk korrekte skønsnak om kriminalitet?”

De to eneste professorer i den omtalte kommission er Flemming Balvig og Eva Smith. Derudover er der deltagelse af kontorchef Henrik Thomassen fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Se evt. her.

Opdate.

“Tallene er stadig så små, at der reelt ikke skal mere end et værtshusslagsmål til, før statistikken ændres.” (Johan Reiman; Fyns Stiftstidende, 27/9-09: Flest voldsdømte unge på Fyn)12. marts 2009

Metroxpress manipulerer en meningsmåling: »Bandekrigen er indvandrernes skyld«

Under normale omstændigheder ville det være en journalistisk dødssynd ikke at skelne mellem indvandrerbander og den enkelte indvandrer, men vil man postulere fordomsfuldhed hos danskerne, så gælder der helt andre regler. Metroxpress’ forsidehistorie onsdag var virkelig slem.

Avisen havde bedt analysebureauet YouGov Zapera undersøge hvem danskerne mener “bærer ansvaret for, at de seneste måneders bandeuro”.

Der var flere svarmuligheder, men konfliktens to parter modstilles – rockere og indvandrergrupperne. Et stort flertal mente sidstnævnte bar hovedparten af skylden.

Det kan udlægges på flere måder, men når avisen på forsiden opsummerer danskernes holdning i citatform “Bandekrigen er indvandrernes skyld”, så er det ikke bare dårlig journalistik, men bevidst manipulation.

Underoverskriften lyder “tre ud af fire peger på indvandrere som ansvarlige for bandekrigen“, og gentager således springet fra indvandrergrupper til indvandrere. Emnet for artiklen bliver i kraft af den postulerede konklusion til integrationsproblematikken, og det hele går fra skidt til værre, når journalist Martin Kjær Jensen samtidig lader tre eksperter underbygge postulatet.

“Der er ikke nogen, der har styr på, præcis hvem de er. De er jo slet ikke så nemme at identificere i gadebilledet som rockere. Det skaber en allestedsnærværende utryghed, fordi alle med anderledes hudfarve og en bestemt type tøj bliver betragtet som potentielle bandemedlemmer (Kirsten Hviid, AAU)

Alle de uskyldige unge med indvandrerbaggrund får bekræftet en tro på, at danskerne slet ikke kan lide dem, og det kan få store konsekvenser.” Manu Sareen, integrationskonsulent)

“Vi skal huske, at langt de fleste kun oplever den her krig gennem radio, tv og aviser. Så det, medierne vælger at fokusere på, har en meget stor afsmitning.” (Michael Hviid Jacobsen, sociolog)

De tre citerede kender næppe undersøgelsens eksakte ordlyd, og kommenterer således på ren fiktion, og bidrager således mere eller mindre ufrivilligt til det der bliver en cirkelslutning. Det eneste artiklen fortæller, er reelt at Metroxpress mener danskerne er fordomsfulde.27. februar 2009

Staale Solbakken om integration: “Vi har en kæmpe udfordring i at forstå deres kulturer.”

Fra gårsdagens Ekstra Bladet – Staale: Pia K. lever af folks frygt.

“Der er en masse ting, han er for, sådan rent politisk. Bedre vilkår for svage grupper, lige adgang til uddannelsesvæsnet og en større og bedre skandinavisk indsats for at integrere de nye danskere, svenskere og nordmænd.

Skal Ståle Solbakken sige, hvad han er imod, lyner øjnene, mens han med hovedrysten udtaler partinavnet. Dansk Folkeparti. Og alt, hvad partiet står for.

– I Norge er der Fremskridtspartiet, i Danmark Dansk Folkeparti. Begge partier er helt far out…

– Hvorfor tror du, at disse partier har så mange vælgere?

– Det er, fordi vi er bange for ting, vi ikke kender godt nok, men som vi sandsynligvis kunne drage rigtig god nytte af, hvis vi ville udvikle os selv som mennesker…

– Vi har en kæmpe udfordring i at forstå deres kulturer. Det skal vi have arbejdet med.

– Se på problemerne med integration i Norge, i Sverige og i Danmark. Klarer vi integrationen bedre, end vi gør nu, bliver landene bedre steder at leve i. Det er ligesom et fodboldhold. Skal det integrere nye spillere, bliver det også et bedre hold, hvis de nye bliver hurtigt og ordentligt integreret.

– På den måde vil vores lande blive bedre at leve i. Og smukkere tilmed.8. februar 2009

Michael Hviid Jacobsen: Egoismen gør os voldelige

Det multikulturelle samfund skrider langsomt fremad, og det kan aflæses direkte i kriminalstatistikken. 24 timer satte i onsdagens udgave fokus på overfald på vagtlæger, og sociolog Michael Hviid Jacobsen kørte rutinen. Fra » Vi fokuserer meget på at få vores ret«.

“Danskernes forventninger til, hvad velfærdsstaten – herunder lægevagten – skal kunne tilbyde, er steget markant. Det fortæller sociolog Michael Hviid Jacobsen fra Aalborg Universitet, der netop skal til at lave en undersøgelse af vold mod læger…

»Vi er ikke længere klienter, der med kyshånd modtager, hvad det offentlige kan tilbyde. Nu er vi egoistiske forbrugere, der er meget fokuserede på at få vores ret og en særlig service,« forklarer han. Når vi betaler skat, forventer vi nemlig at få noget for pengene.

»Vi føler, at vi har nogle rettigheder. Og hvis den lokale aftenkonsultation så er nedlagt, som det er sket mange steder, samtidig med, at barnet skriger med høj feber, er der sandsynlighed for, at man begynder at tale med næverne,« siger Michael Hviid Jacobsen.”

Vi kender alle problematikken. Huset brænder, og brandkorpset kommer under fuld udrykning. Det føltes som en evighed, og i ren frustration går vi til angreb på brandmændene. Mit bullshit-o-meter giver kraftige udslag.

Fra arkivet.

 • 22/1-08 Uriasposten – “Derfor er unges vold og trusler mod offentlige tjenestemænd steget…”.
 • Oploadet Kl. 01:24 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer
  

  17. september 2008

  DR Online: “Rocker anholdt med skarpladt pistol”

  Selvom indvandrerbander står for langt de fleste episoder i den igangværende kamp om narko-markedet, så er mediernes fokus først og fremmest på rockerne. Et klassisk eksempel på proportionsforvrængningen (fuld længde).

  Rocker anholdt med skarpladt pistol
  17. sep. 2008 02.48 Indland
  En 29-årig mand med tilknytning til rockerkredse er i nat blevet anholdt på sin bopæl på Amager i besiddelse af en skarpladt pistol.

  – Vi havde fået et tip om, at det kunne være en god idé at tage ud at besøge ham, siger den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi.

  Ifølge politiet har manden tilknytning til rockerkredse, og han vil senere onsdag blive fremstillet i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

  Politiet har øget patruljeringen i København efter flere dages skyderier i en igangværende konflikt mellem rockere og indvandrerbander.

  Natten til tirsdag blev syv mænd indvandrerbaggrund anholdt med skarpladte pistoler og maskinpistoler. Seks af dem blev varetægtsfængslet i løbet af dagen, og politiets teknikere forsøger nu at matche deres våben med de seneste skudepisoder.

 • 17/9-08 P1 Morgen – Hvorfor er der bande uro lige nu (om Hells Angels & Bandidos).
 • Oploadet Kl. 17:54 af Kim Møller — Direkte link55 kommentarer
  

  7. september 2008

  Sociolog: Rockere er (ikke politisk reflekterede) højreorienterede

  Kampen er brudt ud i København, men den når nok de større provinsbyer inden længe. Torsdag aften gik 100 Hells Angels rockere på gaden i Århus, og efter de sædvanlige anholdelser manede byens socialdemokratiske borgmester sig op og udtrykte disse bevingede ord: “Jeg vil gerne sige til rockerne, at de ikke er velkomne i Århus.” (JP 5/9-08) Fredag aften demonstrerede lidt flere fra diverse indvandrerbander på Strøget, med slagord, såsom “det er vores by” (DR 6/9-08).

  Den kommende kamp om den lukrative narkohandel har vidtrækkende potentiale, og eksperterne er ved at have fortolkninger klar der kan bekræfte deres virkelighedsbillede. Vi kender alle myten om de stigmatiserede indvandrere der presset af dårlige socio-økonomiske vilkår ender i en kriminel subkultur. Well, den her er ny…

  Fra DR Update, lørdag (01.00): Bandekrig – Politiske undertoner

  Michael Hviid Jacobsen, sociolog: Det har jo aldrig været nogen hemmelighed, at rockermiljøet i Danmark har haft en højreorienteret baggrund, en højreorienteret vinkel, og det er jo også derfor konfrontationen i dag med indvandrergrupper, givetvis har en politisk undertone. Jeg tror nu ikke det er sådan at medlemmerne nødvendigvis er synderligt politisk reflekterede i AK81, men det sammenhold der skabes, og den mod-fjende, eller modbillede man har – som er i indvandrergrupperne – det er jo klart, det skaber en politisk undertone.

 • 6/9-08 DR Online – Hells Angels i hvervekampagne.
 • “Antallet af skudepisoder på åben gade i København er steget voldsomt. Årsagen menes at være konkurrencen på de kriminelle markeder mellem HA og indvandrerbanderne. Derfor spiller fremmedhadet ifølge sociologen også en rolle, når HA rekrutterer nye medlemmer til AK81 støttegruppen: – det har jo aldrig været noget hemmelighed at rockermiljøet i Danmark har haft en højreorienteret baggrund. Det er også derfor, at konfrontationen i dag med indvandrergrupper har en politisk undertone, siger Michael Hviid Jacobsen.” (Overskrift: Fremmedhadet spiller en rolle

  Opdate 9/9-08.

  “Jeg er stolt af Nicolai. Han har med sine kontante meldinger til rockerne vist vejen. Nicolai er Danmarks modigste borgmester.” (Helle Thorning Schmidt på Partikongressen; Jyllandsposten 8/9-08)

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper