21. august 2015

Helmuth Nyborg: “En projektion viser, at dansk gennemsnits-iq vil nærme sig 92 omkring år 2085…”

Kronik af professor Helmuth Nyborg i Jyllands-Posten- Værd at vide om indvandring.

“Professor P.C. Matthiessen og dr.phil. G.V. Mogensen, begge forskningsmæssige kapaciteter, sagde tre dage før det nylige valg, at vi allerede har passeret det maksimum for indvandring af borgere fra underudviklede lande, som Danmark kan tåle uden at tage alvorligt skade (min fremhævning; Berlingske, 15.6.2015). Hvori består denne skade da?

Forskning inden for området psykometri viser, at gennemsnitsintelligensen i Afrika ligger mellem 68 og 72 iq-point. Adfærdsgenetikken viser, at iq er 60-80 pct. arvelig. Differentialpsykologien viser, at vi ikke kan øge den generelle råintelligensfaktor. Uddannelses- og erhvervspsykologien viser, at mennesker med iq lavere end 90 har overmåde svært ved at få en uddannelse og et godt job og desuden ved at forsørge sig selv og sine (uanset race og køn).

Ved at kombinere demografi med psykometri (intelligent demografi) konstaterer vi, at gennemsnits-iq for indvandrere til Danmark ligger omkring 86 – med nedadgående tendens over tid. Kvinder med lav iq får omkring fire børn, hvorimod kvinder med høj iq får få børn og så sent, at deres andel af befolkningen svinder for hver ny generation.

(Grafik fra The Bell Curve, 1994; Wikipedia)

Tilsammen sænker de to tendenser kvindernes, og dermed også Danmarks, gennemsnits-iq. Intelligent demografi viser yderligere, at dansk iq i år 2000 lå omkring 98, og at den siden er faldet adskillige points. Sessionsundersøgelser viser samme nedadgående tendens.

En projektion viser, at dansk gennemsnits-iq vil nærme sig 92 omkring år 2085 – på et tidspunkt, hvor etniske danskere må forventes at komme i mindretal over for ikkevestlige indvandrere. ‘Danske’ skolebørn er forudsigeligt faldet ned ad rangstigen i internationale sammenligninger.

Andelsmæssigt viser projektionen, at den danske folkeskole allerede omkring 2050 vil blive domineret af ikkevestlige indvandrerbørn, grundet de etniske fødselsforskelle. Differentialpsykologien viser, at iq er overmåde stabil over den enkeltes livsforløb og over generationer.

Det forklarer, hvorfor både første, anden og nu også tredje generations indvandrerbørn klarer sig markant dårligere uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt end etnisk danske børn. Moderne finsk forskning viser, at lande med iq-snit under 90 hverken formår at skabe eller opretholde demokrati. Det forklarer, hvorfor forsøg på at indføre demokratiske tilstande i lande med lav iq er dømt til at mislykkes. Lektionen fås i Libyen, Afghanistan, og Irak. Danmark nærmer sig hurtigt den kritiske lav-iq-tilstand.

Samlet illustrerer denne forskning nogle af de grundlæggende parametre, der fremmer Danmarks muligvis allerede uafvendelige økonomiske, demokratiske og velfærdsmæssige kollaps…

I lyset af disse skadevirkninger ligger der en dyb ironi i, at det er lykkedes for tilhængerne af indvandring (med eller uden kvalitetskontrol) at fremstille sig selv som gode, ædle, progressive, og fremsynede humanister, som agerer i dyb samklang med hårdtarbejdende EU- og FN-folk, der ved præcist, hvad der foregår. Samtidigt har de manet et billede frem af alle andre som onde, højreorienterede, fascistoide, fremmedfjendske, urene, skimlede, racistiske landsbytosser med skingre stemmer. Selv om der er tale om tom retorik, er det også en dødsensfarlig genistreg, for det er faktisk lykkedes Bosse og andre at få mange politikere og store dele af samfundets elite til at se bort fra relevante, solide, forskningsmæssige realiteter om indvandringens konsekvenser.”

Oploadet Kl. 19:42 af Kim Møller — Direkte link45 kommentarer


24. august 2012

Helmuth Nyborg om røde forskere der ikke anerkender at “mennesket påvirkes både af gener og miljø”

En lignende udvikling fandt sted indenfor den danske Islamforskning. Kulturmarxisterne afviste forbindelsen mellem de religiøse kilder og senere udvikling, og satte filologer og historikere i skammekrogen med beskyldninger om ‘kultur-racisme’. Kronik af Helmuth Nyborg i Jyllands-Posten – Gå til akademisk modangreb.

“Venstreorienterede tæskehold har længe misbrugt Aarhus Universitet og medierne. Nu er det Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds tur. Fire af fem uredelighedssager, indbragt for ”Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed” (UVVU), næres af personlige, ikke videnskabelige motiver. …

For år tilbage anklagede daværende institutleder, professor Jens Mammen, og lektor Morten Kjeldgaard, Aarhus Universitet, således undertegnede for højreekstremisme i bladet Forskerforum. Denne fabrikerede anklage fik Harder, dengang medlem af UVVU, til at erklære, at jeg åbent burde have fortalt UVVU om mine højreekstremistiske tilhørsforhold før udvalget afgjorde kønsforskelssagen. Så havde sagen måske fået en anden udgang, sagde Harder. Hans forslag etablerer således en direkte forbindelse mellem UVVU’s sagsbehandling og alskens idiotiske anklager i pressen.

Forskning i gruppeforskelle i intelligens og personlighed øger risikoen for, at usaglig personhetz kan omforme UVVU til et nyttigt redskab i det største kollektive akademiske bedrag nogensinde. Bedraget kommer sig af, at udforskning af gruppeforskelle i IQ og personlighed længe har penduleret mellem to teorier:

– Mennesket skabes af samfundet (venstreorienteret kulturrelativisme) og

– mennesket påvirkes både af gener og miljø (adfærdsgenetik).

Denne værdikamp har fået en række ledende venstreorienterede kulturrelativister til at oprette akademiske tæskehold, der systematisk forfølger adfærdsgenetikere.

Tæskeholdene viger ikke tilbage fra personoverfald, blokering af forelæsninger, systematisk misinformation af medierne og afskedigelse af anderledes tænkende. … Det er lykkedes venstreorienterede at infiltrere universiteterne i Danmark gennem store ansættelsesbølger i 1960-1970’erne. … deres tæskehold viger ikke tilbage fra personhetz, løgne og fordrejninger.

En typisk brandslukker er lektor Morten Kjeldgaard fra Aarhus Universitet. Han debuterede som tæsker, efter at undertegnende i 1997 havde arrangeret en stor, åben, international videnskabelig kongres for ”The Society for the Study of Individual Differences” i Aarhus. I en af sine mere elskværdige passager fastslår han bl.a., at de internationale højt profilerede deltagerne blot er Nyborgs kumpaner, der er »… tilhængere af racehygiejne, en ekstremistisk samfundspolitisk dagsorden, der havde sin storhedstid i Hitlers Tredje Rige« og foretager sig værre ting, end det der skete i Hitler-tidens værste perioder.

Kjeldgaards hadeside (www.eugenik.dk) – vist enestående i dansk universitetshistorie – opdateres jævnligt med løgne og venstreorienteret spin mod intelligensforskning og eugenik. Kjeldgaard linker naturligt til den venstreekstremistiske bevægelse Redox og dens ulovlige billeder og underholder jævnligt pressen med påstande om, at jeg har bedraget Københavns Universitet for større beløb…

En anden prominent tæskekarl er gammelkommunisten professor, dr.phil. Jens Mammen, også Aarhus Universitet. Som institutleder misbrugte han sit embede til at få mig fritstillet fra universitetet, efter at jeg havde observeret en kønsforskel i intelligens (i lighed med mange andre). …

Tredje medlem af tæskeholdet er dekan Sven Hylleberg, Aarhus Universitet. … Da Mammen år senere tæskede videre i Forskerforum (fremover: Fuskerforum), med totalt ubegrundede anklager om højre-ekstremisme, havde dekanen igen nyt til pressen. Han var godt nok ikke »klar over, at Nyborg var med i den klan…«, men – tilføjede han for en sikkerheds skyld…

[…]

I 2011 vågnede tæskeholdet op igen og indklagede undertegnede for UVVU i forbindelse med en ny artikel – The Decay of Western Civilization (Nyborg, 2012). Tæskeholdet – Kjeldgaard, Mammen, og en Jens Kvorning fra Aalborg – offentliggjorde naturligvis først de mange anklager i Fuskerforum og fældede også dommen a priori…

Og det virker. Kontorchef Anita Lange fra Danmarks Statistik kunne nu offentligt fastslå, at tallene var manipulerede – uden at se forskellen mellem demografisk modellering på velbeskrevet grundlag og uredelig manipulation. Selv præsenterer hun indvandrerstatistik, der sammenblander etniciteter i en pærevælling – hvilket pudsigt nok er netop det, Decay-artiklen påviser!

Værst er dog, at det nu er lykkedes tæskeholdene at omdanne UVVU til ekkorum for usaglig venstreekstremistisk værdidebat med Aarhus Universitet, Danmarks Statistik, Fuskerforum, og andre som nyttige idioter. UVVU skulle fra begyndelsen have afviste Decay-sagen som venstreekstremistisk værdispin.”20. september 2011

Helmuth Nyborg vs DKP-juntaen på Psykologisk Institut anført af professor Jens Mammen

Tirsdag i sidste uge satte Helmuth Nyborg med en kronik i Jyllands-Posten spot på indvandringens betydning for det danske demokrati, specifikt med tanke på et fald i den gennemsnitlige intelligenskvotient, med baggrund i det han kalder ‘evolutionær adfærdsgenetisk forskning’.

Kronikken møder ikke overraskende modstand fra andre forskere. Hvem der har mest ret er jeg ikke den rigtige til at vurdere, men forhistorien er nok så interessant. Fra Jyllands-Posten, 27. august 2006 – Psykokrig: Kværulanten vs. kommissæren (ikke online).

“Den 23. november 2005 tog Jens Mammen, leder af Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, et højst usædvanligt skridt: Jens Mammen skrev til universitetets ledelse, at han var i alvorlig tvivl om kvaliteten og etikken i den forskning, som hans medarbejder, professor Helmuth Nyborg, havde gennemført om kønsforskelle i intelligens, og han anmodede om, at der blev nedsat et sagkyndigt udvalg til at kulegrave professorens arbejde. Brevet startede en lavine…

… den nuværende fejde mellem en politisk ukorrekt professor, som er under anklage for at have sjusket med sine resultater, og en bureaukratisk leder, som har skabt sig en karriere ved at fortolke den marxistiske psykologi, har dybe rødder tilbage i instituttets historie. Det er en fejde, som handler om nid og nag mellem to vidt forskellige personligheder, men også om videnskabelige og ideologiske modsætninger. …

De gik i den samme folkeskole i Ordrup… De stod sammen på barrikaderne under ungdomsoprøret, hvor de psykologistuderende blev regnet blandt frontkæmpere, de malede slogans på murene som Bryd professorvældet — medbestemmelse nu, og de besatte Psykologisk Laboratorium i foråret 1968. …

Jens Mammen og en række af de øvrige pionérer i Århus var medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), som snart erobrede en stærk magtbase på det nye institut, hvor jorden var gødet for marxistiske teorier. Det var således tidstypisk, at Jens Mammen i sin magisterkonferens fra 1969 konkluderede, at Marx’ opfattelse af menneskets frihed kan »definere et værdimæssigt grundlag for psykologien og den psykologiske praksis.«

De unge DKP’ere var stærkt inspireret af de såkaldte sovjetpsykologer — ikke mindst Aleksej Leontjev, som udviklede virksomhedsteorien, en førende psykologisk doktrin under den sovjetiske kommunisme. Jens Mammens doktorafhandling fra 1983, som fortsat er pensum for de studerende, indeholder også en lang analyse af Leontjevs ideer.

Helmuth Nyborg var derimod knyttet til den anti-autoritære del af venstrefløjen, men i 1972 vendte han én gang for alle ryggen til Marx og Mao og rettede blikket mod Darwins evolutionslære.

1970’erne udviklede sig som bekendt til en skyttegravskrig mellem dogmatiske retninger inden for marxismen, og der var kun ringe plads til en outsider som Helmuth Nyborg, som hævdede, at biologien spiller en væsentlig rolle for, hvordan vi udvikler os som mennesker, og hvorfor Per klarer sig bedre i livet end Poul.

Den herskende opfattelse på instituttet var, at det var samfundets skyld, fordi et sygt samfund skaber syge mennesker. Helmuth Nyborgs forskning blev anset for at være dybt reaktionær. Han søgte i stedet ind i et internationalt netværk af forskere, som interesserede sig for individuelle forskelle og insisterede på, at de data, man finder i empiriske undersøgelser, skal have lov til at tale for sig selv, uanset om de er politisk ukorrekte…

Mens Nyborg forsvandt ud på et sidespor, fik Jens Mammen og DKP-juntaen, som den blev kaldt, stor indflydelse på Psykologisk Institut. De besatte vigtige poster i organisationen og var, som et fhv. juntamedlem beskriver det, med til »at udvikle et alment teoretisk fundament for psykologien med inspiration fra sovjetpsykologerne.«

[…]

Det ironiske er, at Helmuth Nyborg har fået mere og mere ret i takt med, at tidsånden er skiftet. Marx har været på tilbagetog i mange år, mens Darwin har vundet terræn, og biologien fylder mere i undervisningen på psykologi. Det er også officiel politik på universitetet, at forskning i international klasse vejer tungere end teoretisk forskning, som foregår med næsen i skyerne.”

Oploadet Kl. 22:58 af Kim Møller — Direkte link65 kommentarer


15. september 2010

Helmuth Nyborg: Multikultur kan gøre velfungerende demokratier til ‘bananrepublikker’

Tidligere i dag debatterede Helmuth Nyborg intelligens og indvandring med hjerneforsker Peter Lund Madsen på TV2 News. Det var førstnævnte der lød mest saglig. Kronik af Nyborg i Jyllandsposten – Vi må ikke blive som Sverige.

“Præsentation af eksisterende etniske intelligensforskelle leder ofte til beskyldninger om racisme og fordomme, men moderne IQ-tests er farveblinde… Adfærdsgenetiske undersøgelser viser, at Sahlins antagelse om, at indvandrerne fra de mange forskellige lande kan efteruddannes og integreres i et moderne svensk industri- og velfærdssamfund, er både forenklet og misvisende.

Det viser sig nemlig, at indvandrere fra visse østasiatiske lande møder op med en gennemsnitlig IQ på 105, og at de således har et bedre gennemsnitligt uddannelsespotentiale end svenskere med IQ 98. Dem er der ikke mange uddannelsesproblemer med.

Indvandrere fra det øvrige Europa har groft sagt IQ 98 i snit, og de møder da heller ikke uoverstigelige problemer med uddannelse og integration i Sverige. Indvandrere fra Mellemøsten, Sydamerika og fra Syd- og Sydøstasien har i snit IQ 86, og det giver skole- og erhvervsproblemer for mange i Sverige.

Immigranter fra Afrika syd for Sahara har et IQ-gennemsnit på omkring 70. Vi ser, at de betragtet som gruppe løber ind i alvorlige problemer med at få en kvalificerende uddannelse i alle de lande, de hidtil er udvandret til, og at de, ganske som svenskere med samme lave IQ, løber stor risiko for at ende på permanent overførselsindkomst…

Det mest betænkelige ved Sahlins socialdemokratiske parti- og indvandrerprogram har dog at gøre med Sveriges økonomiske fremtid. En række globale storskalaundersøgelser viser nemlig, at et lands gennemsnitlige IQ forudsiger ret præcist samme nations bruttonationalprodukt, dens personspecifikke produktivitet og dens økonomiske vækstrate, noget tidens økonomiske teorier ikke kan tilbyde.

Det virkeligt alvorlige problem for Sahlins åbne samfundsmodel er den fri indvandring fra lav-IQ lande. Det vil uvægerligt sænke det svenske IQ-gennemsnit og dermed forringe Sveriges produktivitet og internationale konkurrenceevne. Det burde forurolige både nuværende og kommende statsledere, at demokrati ikke er uforenelig med et gennemsnitligt nationalt IQ på under 90…

Europa, De Forenede Nationer, og menneskerettighedsorganisationerne spiller højt spil med deres globalisering og åbne multikulturelle politik; en udvikling som får en hård dom i lyset af videnskabelige indsigter fra demografi, udviklingspsykologi, adfærdsgenetik og økonomi. I værste fald vil denne politik på lang sigt reducere alle lande til bananrepublikker – uden at gavne udviklingslandene. Kun en tåbe frygter ikke demografisk dynamik.

Mere.

 • 30/8-10 Berlingske Tidende – Sven Hakan Rossel: Årets skandalebog i Tyskland (Sarrazin-debat).
 • 14/9-10 TV2 Nyhederne – Professor: Indvandring giver lav intelligens.
 • Oploadet Kl. 19:43 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige side

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper