2. marts 2011

“Det er vores opfattelse, at RAF’s aktioner mod de to militæranlæg var moralsk rigtige.”

I 1976 udgav den marxistisk-dominerede Dansk Studerendes Fællesråd en oversættelse af et par erklæringer fra terrororganisationen Rote Arme Fraktion ledsaget af anklageskrifter og en artikel af Klaus Croissant om nødvendigheden af nye modstandsformer mod den borgerlige fascisme. Croissant blev ved åbningen af Stasi-arkiverne i 1992 outet som ‘Inoffizieller Mitarbeiter’.

Udgivelsen fik titlen Baader-Meinhof-Gruppen – Derfor vold og undertitlen RAF – dokumentation om vold og modvold. Forordet og indledning er skrevet af Jens Bengtsson, Jakob Erle og Hanne Petersen, hvis karrierer på ingen måde blev hæmmet af deres terror-sympatier.

Jakob Martin Erle gik fra hovedbestyrelsen i Venstresocialisterne videre til Socialistisk Folkeparti, og da han efter Murens fald så lyset i EU, blev han føderalist, og endte meget naturligt i Det Radikale Venstre, der havde ham opstillet til Europaparlamentsvalget i 2009. I dag er han direktør for Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Cairo. Hanne Petersen er i dag professor ved Center for Retskulturelle Studier på Københavns Universitet, og en af flere jurister, der mener man i multikulturens navn bør lave ‘koblinger’ mellem sharia og dansk lov.

Herunder forordet i fuld længde.

“Det er hensigten med denne pjece at råde bod på den manglende viden om de politiske hensigter med RAF’s aktioner; når man søger at oplyse dette, kan man ikke undgå også at komme ind på årsagerne til den manglende informationer. Det er vores opfattelse, at dette i alt væsentligt skyldes den vesttyske regerings systematiske undertrykkelse og fordrejning af informationerne.

Det er nødvendigt, at man på den danske venstrefløj diskuterer RAF’s politiske vold, dels fordi det ikke er muligt at forstå forholdene i Vesttyskland uden at have et kendskab til RAF, dels fordi konflikterne i Danmark, bl.a. som følge af vores indlemmelse i EF, er ved at blive skærpet væsentligt.

Det er vores opfattelse, at RAF’s aktioner mod de to militæranlæg var moralsk rigtige. Angrebene var rettet mod det imperialistiske USA, der understøttet af bl.a. Vesttyskland begik krigsforbrydelser i stort omfang. Det havde vist sig, at de andre midler, venstrefløjen brugte for at bremse forbrydelserne, var virkningsløse – demonstrationer blev nedkæmpet af politi-styrker, som lededes af personer, der gik ind for og støttede krigsforbrydelserne – var der andre midler tilbage?

Det spørgsmål, der rejser sig, er så, om det var politisk forsvarligt at gennemføre aktionerne. Vi mener ikke, vi er i stand til at besvare dette spørgsmål. Det må besvares af den vesttyske venstrefløj – selvom den har været foruroligende tavs om dette spørgsmål.

Som et p.s. til danske læsere kan det tilføjes, at forholdene i Vesttyskland må bedømmes ud fra den kendsgerning, at dette land er den ledende imperialistiske magt i Europa. Vesttyskland er direkte involveret i andre landes indre anliggender (f.eks. Portugals) – og netop heraf udspringer de vesttyske myndigheders forsøg på at hindre opposition i Vesttyskland mod disse forhold.”

Oploadet Kl. 10:30 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer


26. april 2010

Professor Hanne Petersen – fra ‘marxistisk retsvidenskab’ til sharia-lovgivning

I sidste uge anbefalede tre professorer en ‘mellemløsning’ mellem sharia og dansk retspraksis. Lisbet Christoffersen og Jørgen S. Nielsen er velkendte udi islam-apologien, i modsætning til jura-professor Hanne Petersen, der kun en enkelt gang har gjort sig bemærket med tågesnak på P1 om minoritetsrettigheder tilbage i 2006.

Spydpigen der har bekæmpet marxismen i et halvt århundrede, har mere om Hanne Petersen, og det er artige sager.

“… hende, som (i 70´erne) sammen med Jens Bengtsson og højskolelærer Jakob Martin Erle sad i Danske Studerendes Fællesråds redaktionskomité, som inviterede terroristadvokater til Danmark til et studentermøde… Bag nævnte arrangement stod også andre røde foretagender såsom Forlaget Demos, ”Demokratiske Advokater”, Kommunistisk Arbejderparti, Rossel-initiativet og partierne VS og SF… Erle var på det tidspunkt arbejdsløs mag.art. og MB-kandidat for Venstresocialisterne i København.

Hanne Petersen skrev artikler i det dengang nye – efter hvad man selv erklærede – marxistiske juratidsskrift ”Retfærd”…

Mere.

 • Retfaerd.org – Hanne Petersens artikler.
 • Hanne Petersen: Polycentrisk almen-lære? – Eller fællesskab i forskellighed (I: Retfærd, 1997/78).
 • 

  21. april 2010

  Tre professorer anbefaler ‘mellemløsning’ mellem sharia og dansk retspraksis

  Det kan egentligt godt undre at en venstreorienteret forsker som Jørgen S. Nielsen er så vild med islam. Fra Kristeligt Dagblad – Professorer: Retsvæsenet skal tage hensyn til sharia.

  “Nogle muslimer i Danmark gifter sig, skilles og lever i det hele taget efter særlige religiøst, kulturelt og traditionsbestemte regler kaldet sharia. Det bør vores retsvæsen i langt højere grad tage hensyn til.

  Det mener tre danske professorer i jura og islam, som har bidraget til en ny engelsksproget bog om opfattelsen af sharia i Europa – en bog, der netop argumenterer sig frem til den løsning.

  – Det er et spørgsmål om basal retfærdighed. Hvis ikke der fra sag til sag udøves en fleksibilitet, hvor også folks kultur, religion og traditioner – herunder elementer fra sharia – tages i betragtning, udelukkes en del af borgerne i samfundet fra en ligeværdig adgang til retssystemet, siger Jørgen S. Nielsen, professor i islam ved Københavns Universitet.

  […]

  Hanne Petersen, professor i retskultur ved Københavns Universitet, og Lisbet Christoffersen, professor i religion, ret og samfund ved Roskilde Universitet samt adjungeret professor i kirke- og religionsret ved Københavns Universitet, er enige.

  – Det handler ikke om, at vi skal indføre sharias strafferet med stening. Men vi er nødt til at forholde os til, at der er mennesker, som lever på kant med det danske retssystem, som lever efter regler og normer, der udspringer af sharia, siger Lisbet Christoffersen og tilføjer:

  – Vi skal ikke anerkende disse parallelle retssystemer, men vi kan altså heller ikke tvinge folk til ikke at leve efter disse normer og regler. Derfor går jeg ind for en mellemløsning, hvor vi forsøger at skabe nogle koblinger – selvfølgelig kun på områder, hvor det ikke strider mod dansk retspraksis. Gør vi ikke det, udelukker vi nogle grupper i samfundet fra basale rettigheder.”

  Mere.

 • Ashgate.com – Jørgen S. Nielsen og Lisbet Christoffersen (red.): Shari‘a As Discourse.
 • 

  10. februar 2006

  Juraprofessor Hanne Petersen vil have erklæring om minoritetsrettigheder (med saudierne?)

  Igår bragte P1 Morgen et indslag med den bizarre overskrift Skal Jyllandsposten for en domstol?, og gæst var juraprofessor Hanne Petersen [KU], som ikke mente Jyllandsposten kunne dømmes for blasfemi. Sålangt det juridiske, men minsanten om ikke konen mente der var behov for en erklæring…

  Hanne Petersen: En erklæring kan være med til, en erklæring kan udtrykke en majoritets respekt overfor en minoritet. Den danske stats respekt i den her situation overfor den tyske minoritet, og den tyske stats respekt overfor den danske minoritet [Bonn-København-erklæringen], og ved at udtrykke respekt overfor disse minoriteter, så kan man jo gøre det lettere for parterne at leve sammen. Og det er jo det man har gjort ved disse Bonn-erklæringer, man har udtrykt respekten, man har erklæret man skulle have lige adgang til stillinger, det handler om ikke-diskrimination indenfor arbejde, det handler om ikke-diskrimination i det offentlige sektor, det handler om ret til ligebehandling, det er det disse erklæringer handler om. Det handler også om ret til religiøs tilknytning.

  Ole Brink, P1: Hvis vi så prøver at trække den op til idag, hvad kunne der så stå i sådan en erklæring i år 2006?

  Hanne Petersen: Jamen egentlig vil jeg sige, man sikkert kunne hente meget god inspiration i de her 50 år gamle erklæringer, som siger vi vil respektere mindretallets ytringsfrihed, mindretallets trosfrihed, samvittighedsfrihed, forsamlingsfrihed, simpelthen et katalog over menneskerettigheder, hvor vi erklærer vi vil respektere mindretallets menneskerettigheder, mindretallets ytringsfrihed, i øjeblikket taller vi jo stadigvæk om majoritetens rettigheder. Men sagen er jo den at det de er majoritet i den ene sammenhæng, viser sig jo nu er minoritet i en global sammenhæng, det viser sig nu at vi er en minoritet – ja, det vidste vi jo godt.

  Ole Brink, P1: Men, de her ting du nævner, det er jo sådan det er – det ved vi jo godt, det står vel i Grundloven mange af tingene.

  Hanne Petersen: Ja, og i alle mulige offentlige erklæringer, ja – men det har stadigvæk en betydning i forhold til beskyttelse af minoriteten, og i forhold til respekten for minoriteten, at stater sætter sig ned og erklærer at vi vil respektere de mindretal vi har inden for grænserne.

  Ole Brink, P1: Hvem skulle udforme sådan en erklæring?

  Hanne Petersen: Ja i sin tid, i 1955 var det jo udenrigsministrene der udformede de erklæringer, og nu hører vi lige at der skal være forhandlinger med, optræk til forhandlinger med Tyrkiet, det var jo en mulighed, det er der mange af minoriteterne kommer fra.

  Ole Brink, P1: Men sådan helt grundlæggende kræver det vel at alle parter, alle der er involveret i det her, at de er interesserede i også at gøre det og komme videre.

  Hanne Petersen: Ja, men det er man jo tit når man står i meget voldsomme konflikter, og det tror jeg man er blevet fra dansk side, nu hvor man har opdaget at man i den globale landsby selv er en minoritet. Det gør det lettere at forstå andre minoriteters behov for, og interesse i at få respekt og ordentlig behandling.

  Lad mig opsummere. En dansk juraprofessor glæder sig over Danmark trues af Saudi-Arabien pga. nogle tegninger, for det tvinger Danmark til at respektere minoriteternes ytringsfrihed (?!?). Løsningen er for hende en erklæring mellen parterne… I Saudi-Arabien smides man i fængsel for at eje en bibel – Danmark er et land mellemøstlige islamister får beskyttelse i, selvom de aktivt arbejder imod Danmark. Religionsfriheden, ytringsfriheden og andre rettigheder er sikret med Grundloven af 1849.

  Saudi-Arabien har som et af de eneste lande ikke underskrevet FNs menneskerettighedskonvention, men har derimod været primus motor i den islamiske ditto – Cairo-deklarationen. Artikel 22 omhandler ytringsfriheden – den burde Hanne Petersen kigge lidt nærmere på…

  (a)     Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari’ah.

  (b)     Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari’ah.

  (c)      Information is a vital necessity to society.  It may not be exploited or misused in such a way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical values or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith.

  (d)     It is not permitted to arouse nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form of racial discrimination. not be contrary to the principles of the Shari’ah.”

   

  Oploadet Kl. 20:21 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper