10. juli 2021

Sikandar Siddiques analyse, oversat: ‘Alene det at tro på Islam kan føre til voldelige tilbøjeligheder’

I forlængelse af forrige indlæg. Sikandar Siddique kæmper indædt for sit politiske liv, og Informations artikel om befolkningsudskiftningen er naturligvis benzin på byggekranen. Han er tidligere haft sympatier i retning af Hizb-ut-tahrir, og jeg husker hvordan forskere skråsikkert konkluderede, at gruppens kalifat-drømme ikke gjorde dem voldelige. Det var før nogle af dem rejste til Syrien, og kæmpede for Islamisk Stats terrorregime.

Forskeren bag undersøgelsen, tog nogle år senere også stormoskéer i forsvar. Man kunne godt være islamist uden at være radikal, og der knytter sig ikke ‘voldelige aktiviteter til den fortolkning’. Det er ikke længe siden andre forskere forklarede, at vi ikke skulle afradikalisere hjemvendte jihadister, da de havde ret til deres tro, hvis blot de ikke var voldelige. Islamister må godt være hade Vesten, men danskere må ikke være imod islamisk indvandring.

“Højrefløjen har aldrig mærket noget til den liberale hypertolerance.”, skrev jeg forleden i en klumme til Kontrast, og sagen her er et godt eksempel. Et dagblad der årligt får et større millionbeløb i mediestøtte fra den danske statskasse, skriver om forskning i højrefløjen foretaget af en tilvandret afghaner. Tænk på hvilke associationer man kunne levere for skattekroner, hvis der var lidt balance i systemet: ‘Alene det at tro på Islam kan føre til voldelige tilbøjeligheder’. Det er jo den logiske konklusion på Sikandar Siddiques analyse.

“Højreekstremistisk propaganda om muslimer er blevet politisk almindeligt, også i Danmark – og det kan føre til vold.

“En konspirationsteori om udskiftningen af den vestlige befolkning har bredt sig fra den yderste højrefløj til den politiske mainstream. Også i Danmark. Teorien er før blevet koblet til højreradikale terrorangreb. Nu peger ny forskning på, at alene det at tro på teorien kan føre til voldelige tilbøjeligheder”. Det skriver Dagbladet Information. …” (Sikandar Siddique)

(Sikandar Siddique på Facebook, 8. juli 2021)

‘En teori om overtagelse af de vestlige samfund (dar ul-harb, ‘Krigens Hus’) har bredt sig fra salafistiske kredse til helt almindelige muslimer. Også i Danmark. Teorien er før blevet koblet til islamistiske terrorangreb. Nu peger ny forskning på, at alene det at tro på teorien kan føre til voldelige tilbøjeligheder. Det skriver Dagbladet Information.’ (Min fortolkning)11. august 2016

Medie problematiserer Exit-center: For meget fokus på islamisk ekstremisme, for lidt på højreradikale

Mandag problematiserede Radio24syv, at et nyoprettet ministerielt Exit-center fokuserede for meget på islamisk ekstremisme, og hermed overså højreekstremisme. De må have spurgt en del eksperter, for at kunne citere fem der er helt på linje. Kirstine Sin­clair, Tina Wil­chen Chri­sten­sen, Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen, Søren Ler­che, og Bjørn Ihler. Tre røde, en eks-AFA’er og en Breivik-overlever. Ingen problematiserede det manglende fokus på venstreekstremisme.

Førstnævnte afviste tilbage i 2003 at Hitz-ut-tahrir skulle være et problem, da islamisternes ord blot var retorik på linje med Sex Pistols tekster, og var en særlig islamisk form for Indre Mission. Sidstnævnte er tidligere medlem af halv-revolutionære Arbeidernes Ungdomsfylking, og er i dag mere aktivist end forsker. Højrefløjens ytringsfrihed skabte Anders Breivik er budskabet, let fortegnet. Kulturmarxisterne definerer en for dem brugbar virkelighed.

At det ikke drejer sig om at modvirke højreradikal vold, men om at friholde Islam for jihad‘isme og problematisere folkelig modstand mod masseindvandring, er indlysende. Et af eksemplerne på højreradikal vold er en morderisk iraner, en anden er Anders Breivik, der i dag kalder sig nationalsocialist. Som en bekendt skrev for nyligt: Når en muslim sværger troskab til Islamisk Stat og råber ‘Allahu-akbar’ under dåden, så er han psykisk syg. Når en excentrisk nordmand sværger troskab til et ikke-eksisterende Knights Templar-netværk, så er han… højreekstremist.

De sidste fem år har medierne tærsket langhalm på dansk højreradikalisme, og har fundet nix nada. Det er organisationer såsom Stop Islamiseringen af Danmark, Frit Danmark, ORG, Danish Defence League, Danerværn, Sons of Odin og senest De Sydfynske Herrer. Ingen konkrete eksempler på politisk motiveret vold, men tonsvis af advarende artikler. Søren Lerche, der henviser til ‘høj­re­ek­stre­mi­sti­ske Facebook-grupper’, begik ene mand mere vold i sin tid som militant venstreradikal, end danske højreorienterede har gjort hvilket som helst år siden Breivik. Fakta!

Pseudo-journalistik set på Radio24syv.dk – Eksperter: Danske myndigheder overser højreekstremismen (af Sofie Rye Wølhk og Thomas Foght)

“Bekæm­pel­sen af høj­re­ek­stre­misme i Dan­mark bli­ver over­set, fordi poli­ti­kere og myn­dig­he­der kon­stant taler om isla­misk ekstre­misme.

Det siger en række for­skere og fag­per­so­ner med ind­sigt i ekstre­misme til Radio24syv efter en som­mer, hvor Europa har været ramt af mili­tant ekstre­mi­stisk ter­ror, men hvor også Labour-politikeren Jo Cox blev myr­det af en mand med ny-nazistiske for­bin­del­ser, og hvor ni per­so­ner i tyske Mün­chen mistede livet, da en Anders Breivik-inspireret 18-årig mand gik til angreb.

Jeg synes, myn­dig­he­derne over­ser høj­re­ek­stre­mis­men, og den brede offent­lig­heds opmærk­som­hed på isla­mi­stisk ekstre­misme bety­der, at fæno­me­net over­dri­ves og trus­len over­vur­de­res,’ siger lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Kirstine Sin­clair, der har for­sket i isla­misme.

Samme toner lyder der fra social-antropolog, Tina Wil­chen Chri­sten­sen, der har for­sket i radi­ka­li­se­ring.

Jeg synes ikke, man fore­byg­ger radi­ka­li­se­ring på begge fløje, fordi man taler om det som et ensi­digt pro­blem. Man foku­se­rer hele tiden på islam, mus­li­mer og isla­misk ter­r­o­risme, og jo mere man foku­se­rer på islam som noget nega­tivt, jo flere unu­an­ce­rede for­kla­rin­ger vil folk få om, hvem de andre er,’ siger hun til Radio24syv.”

(Vildtvoksende Dueurt i nærværende bloggers baghave, 11. august 2016)

“Vi har en ten­dens til, at vi ikke vil erkende, at den stør­ste fare lig­ger her­hjemme i vores egen bag­have.” (Hans Jørgen Bonnichsen)6. marts 2015

HUT i Nivå: “Altså, jeg stemmer på Enhedslisten, og jeg er ikke imod dem. Men de overtager det hele…”

Så lykkedes det også Hizb-ut-tahrir at tage magten i et boligkvarter i Nivå. En af de første beslutninger under den nye formand, var opsigelse af en lejekontrakt boligforeningen havde med Frelsens Hær. “Det er ikke nødvendigvis et problem” at den nye beboerformand vil afskaffe demokratiet, lød det fra lektor Kirstine Sinclair på TV2, og sådan kan forskere navigere sharia på plads i et tidligere dansk område.

Berlingske har talt med flere danskere i Islandshøjparken, og de fortæller den sædvanlige historie. Personligt håber jeg ikke det lykkes kvinden der stemmer Enhedslisten, at få en lejlighed i et mindre islamiseret område. Jeg er ikke et bedre menneske.

(Beboerformand Omar Saad til HUT-stormødet ‘Sharia Alle Muslimers Stolthed’, 2014; YT; TV2)

Fra Berlingske – Beboere i Islandshøjparken skilter med Dannebrog (bemærk fotoet til artiklen).

Der hænger danske papirflag i enkelte vinduer. Man skal lede efter godt dem blandt de mange blokke i Islandshøjparken i nordsjællandske Nivå. Men flagene er der, og når man får øje på dem, er de klistret fast på vinduesglasset. I vindueskarmen ved siden af har nogen placeret et hæfte med ‘Grundtvigsange’.

‘Dannebrogsflagene kom pludselig op,’ lyder det fra en ældre kvindelig beboer, som Berlingske møder i Islandshøjparken.

[…]

Og af den håndfuld beboere, Berlingske møder torsdag ved middagstid, vil langt størstedelen ikke tale om den nye beboerformand. Enkelte tager dog bladet fra munden på den betingelse, at deres navn og billede ikke kommer frem. Den ældre kvindelige beboer er eksempelvis bange for, hvad der kunne ske med hende og hendes voksne søn, som besøger hende ofte.

‘For der vil ske noget,’ som hun siger og knytter en kommentar til dem, der skilter med dannebrogsflag i vinduet.

‘Det er en af dem, der ikke ved, hvor meget han udsætter sig selv for.’ …

Altså, jeg stemmer på Enhedslisten, og jeg er ikke imod dem. Men de overtager det hele, og det vil kun være de stærke, der overlever. Når jeg siger det, så er det, fordi jeg virkelig gerne ville, at vi skulle kunne være her alle sammen. Men det bliver ikke vores område mere,’ siger hun.

Ifølge kvindens udsagn skulle et hejst fødselsdagsflag ikke tidligere kunnet flagre længe i Islandshøjparken, før snoren er blevet skåret over. …

En anden kvinde har boet i Islandshøjparken i seks år med sin familie. Og de første tre år var det et rart sted at bo. Men nu hersker der efter hendes opfattelse ’slet ingen respekt for andre mennesker’. Hendes 15-årige datter må ikke være ude om aftenen efter klokken 19 på grund af tilråb, og skal datteren se sine venner, må hun fragtes i bil.

[…]

Anderledes er holdningen hos den ældre kvindelige beboer. Hun taler meget med de mange børn i området, som fortæller hende, hvad der bliver snakket om i deres arabiske hjem.

Når Danmark bliver deres, siger de, så skal vi bare se. Så får vi aldrig flag på flagstangen. Det siger børnene. De taler frit fra leveren,’ lyder det fra kvinden.23. oktober 2008

‘Der findes ingen videnskabelige undersøgelser der dokumenterer’, sagde forskeren

Jeg sætter et kryds i kalenderen den dag en universitetsansat islamforsker argumenterer for noget, der ikke på den ene eller anden måde tilgodeser islam. Fra Fyn.dk – Ahrendtsen-kritik gavner islamister (22/10-08).

“Forskere afviser, at stormoskeer radikaliserer muslimerne – til gengæld gavner negativ kritik islamisterne.

Der er ikke hold i Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsens påstand om, at stormoskeer fremelsker radikale muslimske miljøer.

– Mig bekendt findes der ingen videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer, at stormoskeer fremelsker radikaliserings-processer eller radikale grupper, siger Nadia Jeldtoft, ph.d.-stipendiat fra Center for Europæisk Islamisk Tænkning på Københavns Universitet og medlem af bestyrelsen i Forum for Islamforskning…

Samme melding kommer fra Kirstine Sinclair, som er ph.d.-stipendiat på Syddansk Universitet og forsker i islamiske muslimske organisationer.

– Én af de store moskeer i London, Finsbury Park Mosque, var i lang tid hovedsæde for radikale islamister med Abu Hamza som imam. Men det skyldtes Abu Hamzas personlige netværk og indflydelse, at denne stormoské fik en central rolle som hovedsæde for de radikale. Moskeen i Luton har også været hovedsæde for radikale islamister, men jeg vil mene, at den imam og de personkredse, som hører til moskeen, betyder mere end moskeens størrelse, siger Kirstine Sinclair…

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen siger i en artikel her på siden, at “islam og de ekstreme muslimer har brug for synligheden (fra en stormoske, red.) for at kunne tryne deres muslimske medborgere til at følge en hel bestemt islamisk strategi. Det afgørende er, at miljøet omkring de her stormoskeer bliver radikaliseret.”

Men den holdning er der altså ikke videnskabelig belæg for. Faktisk betyder negativ kritik mere for de ekstreme miljøer end moskeerne, vurderer Kirstine Sinclair…

– Alex Ahrendtsen bruger betegnelsen “radikale islamister” om Islamisk Trossamfund. Er det et ord, som forskerne også bruger om organisationen, som står bag moskeen på Ørbækvej i Odense.

– Nej. En islamist er en, der læser en politisk ideologi ud af koranen. Det kan man godt gøre uden at være radikal – altså knytte voldelige aktiviteter til den fortolkning.

For et par siden år kaldte en professor mig radikal. Da jeg bad ham uddybe, forklarede han, at det skyldes min bastante retorik. Nu kan man så læse, at islamister ikke er radikale, hvis hvis de ikke knytter voldelige aktiviteter til deres islam-tolkning. Alt kan drejes, og det at der ikke findes videnskabelig dokumentation, betyder ofte blot, at forskere ikke har ønsket at beskæftige sig med problemstillingen.17. juni 2008

Fadermordet må vente (Æblet falder ikke langt fra stammen)

En sjældent ringe artikel i seneste nummer af Weekendavisen. Sålænge alle, ligefra den unge ph.d.-studerende til den aldrende professor dyrker Edward Said, så er generationsskifte udelukkende et spørgsmål om alder. Artiklens forfatter var indtil for nyligt ekstern lektor på TORS, sammen med Jørgen Bæk Simonsen, Jacob Skovgaard-Petersen, Birgit Warburg mfl.

 • 13/6-08 Weekendavisen – Fadermordet må vente (af Heidi Laura).
 • Artiklen er online i sin helhed, og jeg vil nøjes med at citere Bæk Simonsen, der atter hævder, at hans virke er en naturlig fortsættelse af den tidlige danske islamforsknings filologiske tradition. (en tradition han i flere værker har undsagt).

  Selv ikke Jørgen Bæk Simonsen, som er en hovedfigur i fagets sociale drejning, vil afskrive forbindelseslinjerne tilbage i tiden. »Jeg føler mig i nogle sammenhænge som en fortsættelse af en tradition ved Københavns Universitet for ældre arabisk-muslimsk historie,« siger han og refererer til Frantz Buhl, som skrev om de politiske kampe i den tidlige kalifale historie, Frede Løkkegaard, der skrev om beskatning, og historikeren Erling Ladewig Petersen, som skrev om de forskellige historiske overleveringer i den ældre muslimske historiske tradition.

  Da han tilbage i 1979 blev færdig med sine studier, var mulighederne for at blive fastansat ved Københavns Universitet ringe, men han fik i midten af 1980erne en ansøgning igennem hos Statens Humanistiske Forskningsråd om studier af islam og muslimer i Danmark. »Og dermed blev mit professionelle, videnskabelige engagement i feltet islam og muslimer i Danmark og Europa grundlagt. I flere sammenhænge udgør det vel et brud med den mere klassiske tradition ved Københavns Universitet, men jeg tror, det er vigtigt at fastholde, at dansk orientalistik med eksempelvis Johannes Østrup har en betydelig tradition for også at beskæftige sig med den moderne muslimske verden, og derfor er mit virke på det felt ikke overraskende et resultat af nye sammenhænge, men fagligt, metodisk og teoretisk er det, når alt kommer til alt, også en fortsættelse.«

  […]

  Et egentligt fadermord må man altså kigge langt efter, selv om orientalismedebatten har præget området. Om det siger Jørgen Bæk Simonsen: »For så vidt angår orientalismen blev den som paradigme naturligvis af betydning og har tvunget både mig og mange til nøje at overveje, hvad der konstituerer den moderne arabiske og muslimske verden – og den verden ligner efter min bedste vurdering alle andre verdener.«”

  

  15. september 2006

  Kirstine Sinclair: Det Huntington sagde “er blevet en selvopfyldende profeti”

  I seneste udgave af Weekendavisen kan man som en aflægger af Vollsmose-terrorsagen læse en længere artikel omhandlende herboende muslimernes forhold til integration. Fra I Islamland – lektor Kirstine Sinclair på slap line…

  “Efter 11. september talte mange om, at Samuel Huntingtons tese om civilisationernes sammenstød blev virkelighed. Selv om jeg ikke er tilhænger af Huntington, så tror jeg faktisk, at det, han sagde, er blevet en selvopfyldende profeti. Det er blevet os og dem. Bush-regeringens retorik er blevet meget sort-hvid. Man kan høre folk sige, lige fra beboere i Vollsmose til Tariq Ramadan, at Vesten er i krig mod islam. Islam er altså kernen i det nye fjendebillede. Er det så forkert? Ja, det er forkert, når der laves brede generaliseringer, som siger, at muslimer er terrorister. Men rigtigt på den måde, at den terror, der præger verden nu, er islamistisk. Bushs fjende er Osama bin Laden.”

  Enhver der har læst Huntingtons Clash of Civilizations ved at han på ingen måde havde et personligt ønske om en vestlig konflikt med islam eller en krig mellem civilisationerne. Han vurderede at konflikten og krigen sådan set var et faktum, og opfordrede Vesten til at tage de naturlige konsekvenser. At Sinclair og andre ideologisk-hæmmede universitetsansatte først indså tankernes rigtighed ti år efter alle andre, skal vel ikke gå ud over Huntington. Pointen er jo netop at man ikke kan italesætte en konflikt så fundamental…

  Ovenstående analyse findes i utallige varianter. Når jeg personligt ikke tror på det multietniske samfunds lyksageligheder, så er det fordi jeg ikke ønsker integration, når Tidsskriftet Nomos vil tæmme menneskets mørke sider med konservative dyder, så dyrker de førstnævnte…

  Oploadet Kl. 17:30 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper