30. juni 2012

Moderate Mohamed Mursi…

Egyptens nye præsident blev ikke overraskende en islamist fra Det Muslimske Broderskab, en Mohamed Mursi. Det lykkedes ikke Politiken at finde en ekspert der ville garantere hans demokratiske sindelag, så avisen fandt et par et par herboende egyptere.

“Der er ikke grund til bekymring. Alt hvad der hedder islamister er ikke farligt. Man skal skifte brillerne ud fra 11. september. En troende muslim kan også begå sig demokratisk. Mohamed Mursi er faktisk en meget moderat muslim, han er ikke en af de hårde fra Det Muslimske Broderskab.” (Alaa Gamal)

“Jeg har aldrig været så glad, som jeg er i dag. Jeg har altid sagt: hvis Mohamed Mursi vinder, så tror jeg på demokratiet… Jeg frygter, at Mohamed Mursi ikke får reel magt.” (Amany Turk)

(Muhamed Mursi under valgkampen, 13. maj 2012: “.. only through the Islamic shari’a.”; Memri)

Katrine Winkel Holm refererer og kommenterer Jakob Skovgaard-Petersens analyse i Jyllands-Posten.

” Alle, der udråbte det til Egyptens svar på Murens fald og pegede fingre ad de skeptiske, har et forklaringsproblem på størrelse med Keopspyramiden. Derfor var det interessant at høre professor Jakob Skovgaard-Pedersens udlægning af det egyptiske valg i DR’s Deadline i søndags. …

Journalist Nicolai Sommer lægger… ud med en lille problematisering: »Man må stille sig selv det spørgsmål, hvad det betyder for Egyptens fremtid, at præsidenten er en selverklæret islamist.«

Skovgaard-Petersens lyder mildt belærende, da han svarer: »Det vigtigste er, at det er en civilperson og ikke en general, der er valgt«. Det er helt nyt. Hermed lykkes det lynhurtigt at fjerne fokus fra det centrale til det perifere. Puh, hvor rart, præsident Mursi er ingen ond general i uniform. Sød musik i danske antimilitaristiske øren.

Først herefter nævnes det faktum, at civilisten er islamist. Men Skovgaards stemme er stadig blid og beroligende: »Der er snor i Mursi. Hans magt er beskåret.« Vi kan altså roligt tage på stranden og tage det roligt.

Så forsøger Nicolai Sommer igen: »Man kan stille sig det spørgsmål, om sekularismen ikke er i fare, om vi ikke vil se Mursi indføre sharia, der vil se stort på demokratiske rettigheder.«

Dét spørgsmål får pludselig Skovgaard-Petersens bløde aristokrat-københavnske stemme til at lyde skarp: »Jeg synes, du stiller det helt forkert op!« Sommer bøjer sig som en fæstebonde for en herremand og tager irettesættelsen til sig… Emnet gefalder åbenbart ikke nådigherren og så rører vi ikke det mere.

Denne docerer: »De er islamisk inspirerede, de siger, at de vil være demokrater. De er ikke liberale, vel?«

Ha, nej, de er ikke liberale, og det er der jo så mange, der ikke er. Socialister og konservative f.eks. Og vi går jo ikke amok af bekymring over dem, vel? … Søvndysseren har talt og lullet os ind i en velbehagelig forestilling om, at det hele nok ikke er så slemt alligevel.”7. januar 2012

Islam siger intet, man må “undersøge, hvorfor nogle muslimer mener, at islam siger sådan”

Islamforsker Jakob Skovgaard-Petersen har netop modtaget Rosenkjærprisen af Danmarks Radio. Her lidt fra et yderst venligt portræt-interview i Kristeligt Dagblad – Det handler om forståelse.

“I snart 25 år har han arbejdet med at forstå islam og muslimske samfund, og han er med årene også blevet en fremtrædende formidler af sit forskningsfelt. Hans ansigt vil blandt andet være kendt af mange tv-seere, der har fulgt dækningen af det arabiske forår.

… Uden at have en klar idé om sin kommende løbebane begyndte han at læse religionshistorie ved Københavns Universitet. ”… Jeg var gennem studiet blevet sporet ind på en klassisk, postuleret tidløs islam…” siger han.

Siden 2008 har han været professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet og indfører blandt andet studerende i islam. Mens han selv studerede en klassisk, nærmest tidløs islam, så opfordrer han i dag de studerende til at udforske moderne islam i de samfund, som den findes i, inklusive det danske. …

For fem år siden døde Jakob Skov­gaard-Petersens far… når sønnen skal forstå islams betydning et givet sted, vil han hellere undersøge de lokale medier og skolebøger end Koranen.

”… I løbet af de sidste to århundreder er der sket en dramatisk sekularisering af muslimernes verdensforståelse. Islam er blevet redefineret, reformuleret og reformeret, og det er naturligvis centralt for at forstå muslimer i dag. Sådan vil vi også forstå vores eget og andre samfund. Så der er ingen grund til, at vi lige så snart talen er om islam, kaster vrag på den humanistiske indsigt, at mennesket er historisk, og i stedet forfalder til en form for teologisk determinisme. Det er ikke for at ’hvidvaske islam’ eller benægte, at muslimer kan sige og gøre afskyvækkende ting, og at det er et problem. Det er bare ikke forklaret ved at henvise til, hvad ’islam siger’. I stedet må man undersøge, hvorfor nogle muslimer mener, at islam siger sådan.” …

Med Rosenkjærprisen følger 40.000 kroner, men Jakob Skovgaard-Petersen skal som tidligere års prismodtagere kvittere for prisen ved at holde en serie radioforedrag. Han har endnu ikke lagt sig fast på emnet, men en af hans ambitioner vil være at bryde med en nærmest skriptualistisk forståelse af islam og vække en interesse for før nutiden i de muslimske lande.

”Vi må gøre mere ud af at forstå udviklingen i de muslimske lande de sidste 120 år både politisk, urbant, kulturelt og religionshistorisk. … Når vi ser på lande i Europa, så ved vi, at der har været en vis parallel historie med vores egen, men de færreste har en anelse om, at vi også har haft en slags parallel historie med udviklingen i Mellemøsten. Når vi ser det, bliver den del af verden mere forståelig,” siger han.”

Forståelse er ikke det samme som accept, og når muslimer går amok over tegninger er det for de fleste danskere ligegyldigt om de gør det på grund af et islamisk billedforbud eller fordi Islam er blevet deres ‘identitetsmarkør’. Biedermann skulle ikke have inviteret brandstiftere ind i sit hjem uanset om ‘Pyroman-religionen’ er et historisk produkt der undergår en dynamisk udvikling…

(Judæa)

Herunder tre citater fra den humanistiske professors oldefar, domprovst Carl Axel Skovgaard-Petersen der efter en udvidet pilgrimsrejse til ‘Landet hvor kilderne sprang’, skrev to-bindsværket med samme navn, udgivet i 1923-24. Flere citater fra bogen her.

“Den By, der engang har huset de troendes Fader, er nu en af Islams faste Borge, en Overtroens og Vantroens By – Missionærer, der har haft deres Arbejde i Hebron, véd at fortælle om, at muhammedanske Mænd til Tider kunde kaste sig udenfor deres Hus og raabe højt til Allah om Hjælp mod disse Vantro; og Kvinderne kunde gaa i Optog gjennem Byen og synge Sange, hvis Omkvæd var en Bøn om, at de kristne Hunde maatte blive jaget ud af deres hellige By. Og den sidste Mufti i Hebron døde for en Snes Aar tilbage med følgende Bekjendelse paa sine Læber: ‘Jeg dør som en god Muhammedaner; jeg har brændt alle de Bibler, der kom i min Nærhed; jeg har aldrig ladet en Kristen komme over min Tærskel, og jeg har befalet, at ingen til Kristendommen omvendt Muhammedaner maa blive i Live her i Hebron.’ Dette er Muhammeds Aand; Fatalismens og Sværdets Religion. (om intolerance over kristne; Landet hvor Kilderne Sprang, 1923, Bd. I, s. 80)

“Kvindens Stilling er egentlig kort og godt udtrykt i følgende Ordsprog: ‘Træffer Du en god Kvinde, kan Du være forvisset om, at hendes Dyder er Stokkens Frugter’. – Man skal have set det for at kunne tro, at det virkelig er, som det er… ‘Men’, føjede Føreren til med urokkelig Alvor, ‘kan man vente andet af Kvinder? Kvinder er som Æsler; de er skabte til at bære Byrder. Æslet bærer Byrderne paa Ryggen, Kvinderne paa Hovedet; det er egentlig hele Forskjellen. Allah gav dem et Hoved til at bære med, ikke til at tænke med!‘ Og vel at mærke: alt det sagde han ikke som en Spøg, men som ‘en saglig Karakteristik’. Man forstod, at Manden i det Øjeblik udleverede Kvintessensen af sin Livserfaring. Stakkels muhammedanske Kvinder! (om kvindesyn; Landet hvor Kilderne Sprang, 1923, Bd. II, s. 262f)

“En ældre Jøde i Rishon le Zion sagde til mig, da Talen faldt paa Araberne: ‘Hvorfor skulde Araberne Hade os?…’ Nej, hvorfor? Men Jesus var ogsaa Israels Velgjører, og de hadede ham endda! Selv ud fra et større – politisk – Synspunkt er det sandt, at Araberne har Fordel af Jøderne… Men raisonnementer hjælper her ingen Ting. Den Dag Lidenskaberne vaagner, er Raisonnementer afmægtige; og der er Lidenskaber paa Spil i Forholdet mellem Jøde og Araber. Anti-semitismen vil blive ved at følge Jøderne i Hælene – ogsaa til Palæstina – indtil Jøderne selv forvandles fra et forkastet til et gjenfødt Folk. (om jødehad; Landet hvor Kilderne Sprang, 1923, Bd. II, s. 398f)18. december 2011

Skovgaard-Petersen om Uriasposten – Lars Hedegaard om Irving Jensens ‘arabiske forår’

I forrige nummer af Weekendavisen gik Jakob Skovgaard-Petersen til angreb på avisens Klaus Wivel, der ugen forinden ifølge professoren havde for at have anvendt citater imod ham fra “anti-muslimske hjemmesider med så patetisk selv-heroiserende navne som Urias-posten og Snaphanen”. Mere på Snaphanen.

Islam-apologeter er der nok af. Tidligere på året debatterede Lars Hedegaard det arabiske forår med Michael Irving Jensen, som forklarede at arabiske unge, kæmpede “for nogle af de de samme idealer som vi står for”. Hedegaard laver et tilbageblik på Sappho – Islam-apologeter på taberkurs.

“Udviklingen i den arabiske verden ruller meget hurtigt i disse dage: fra forår til isvinter til utilsløret barbari. Her er de egyptiske rettroendes seneste påfund: genindførelse af jizya’en, dvs. den kopskat eller tribut, som de muslimske herrer ned gennem historien traditionelt har pålagt overvundne vantro som modydelse for overhovedet at lade dem leve. …

Blandt talsmændene for en genindførelse af jizya’en, der blev afskaffet i midten af det 19. århundrede efter pres fra den britiske kolonimagt, er Ahmed Imran, parlamentskandidat for Egyptens salafistiske parti, der vandt ca. 20 pct. af stemmerne ved det nylige parlamentsvalg

Muhammed Saad Katatni, generalsekretæren for Det Muslimske Broderskabs Friheds- og Retfærdighedsparti, der opnåede 40 pct. af stemmerne – og altså har flertal i det nye “demokratiske” Egypten sammen med salafisterne, er citeret for den udtalelse, at kopterne – de egyptiske kristne – ikke skal betale jizya nu! …

Den 23. februar i år, ved begyndelsen til “det arabiske forår”, var jeg sammen med den ofte benyttede islam-ekspert Michael Irving Jensen inviteret i P1 Debatten efter middagsradioavisen. Nu skulle jeg have tørt på, forstod jeg. Michael Irving Jensen var så ellevild, at han havde svært ved at styre sine bevægelser.

Efter det folkelige oprør mod undertrykkerne, sagde Irving, måtte jeg omsider indse, at islam udmærket kan forenes med demokrati og frihed, og den logiske følge af denne glædelige udvikling måtte være, at jeg opgav mit tidligere pessimistiske syn på islam.

Faktisk var det nu min pligt at udtrykke begejstring for de vidunderlige tildragelser en del af verden, som var blevet så forfærdelig bagtalt.

Jeg anbefalede, at man slog koldt vand i blodet og afventede udviklingen. Hvis det om et halvt år var gået så godt, som Irving stillede i udsigt, ville jeg hellere end gerne komme tilbage i studiet og indrømme min fejltagelse.

Derefter har ingen dansk radio eller tv-kanal inviteret mig inden for. Jeg er siden februar blevet interviewet af bl.a. canadisk, russisk, israelsk og arabisk fjernsyn (al-Jazeera), men i Danmark vil man ikke se mig, og det forstår jeg udmærket.

Erfaringen er desværre, at når muslimske arabere får ret til selv at vælge, så stemmer de på religiøse partier, som lover at indføre sharia, dvs. en teokratisk totalitarisme, der garanterer, at landene aldrig kan blive udviklede, men er dømt til evig fattigdom, retsløshed og fordummelse.

En eller anden form for diktatur er den eneste mulige styreform i lande, hvis befolkning bekender sig til profetens lære. Det kan være militærdiktatur, klanstyre, kleptokrati, fyrstelig enevælde, præstestyre eller kombinationer af disse.

Demokrati og frihed i vestlig forstand kan aldrig komme på tale, så længe islam behersker sindene. Og i lande med muslimsk indvandring vil friheden blive indskrænket i takt med antallet af muslimer.8. maj 2011

Kairo, Egypten: Muslimer angriber atter koptere – kirker sat i brand, flere døde

For to måneder siden brændte flere tusinde muslimer en koptisk kirke nogle kilometer længere sydpå, som reaktion på en muslimsk piges forhold til en kopter. Her råbte angriberne også ‘Allahu Akbar’, og eneste konstant lader til at være volden mod den kristne minoritet.

Fra Ekstra Bladet – 500 muslimer bag angreb på kristen kirke i Kairo.

“Mindst 10 mennesker er dræbt og 186 såret under sammenstød mellem muslimer og kristne i den egyptiske hovedstad Kairo. …

Uroen opstod, da henved 500 salafistiske muslimer lørdag gik til angreb på den koptiske St. Mena Kirke i Kairos Imbaba-distrikt. De ville befri en kvinde, som de hævdede blev tilbageholdt mod sin vilje, fordi hun ville konvertere til islam.

Kristne og muslimer kastede sten mod hinanden, og en brandbombe, der blev kastet mod kirken, satte ild til en lejlighed ved siden af.

Senere satte muslimer ild til en anden kirke i samme distrikt, men branden blev hurtigt slukket.”

(Kairo, 7. maj 2011)

“De sekteriske modsætninger er… meget stærke i Egypten i dag.” (Jakob Skovgaard-Petersen, professor; Berlingske Tidende)

“Kopterne er en stadig mindre gruppe i Egypten, og meget tyder på, at gruppen frygter at blive endnu mindre.” (Jakob Erle, direktør for Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut; Berlingske Tidende)

Opdate.

(DR Update, 8. maj 2011: Muslimer og kristne slås)15. februar 2011

Hauge: Kolonialismen gav både demokrati (Israel, Indien, Malaysia) og autokrati (Arabien)

Udover Steffen Jensen og Jakob Skovgaard-Petersen, bør også nævnes Sune Haugbølle, den tværkulturelle adjunkt der i Information gav udtryk for, at Det Muslimske Broderskab og islamistiske bevægelser i denne post-islamistiske tid blev en slags “pendant til Kristeligt Folkeparti”.

Fremragende kronik af Hans Hauge i dagens Jyllandsposten – Postkolonial revolution?

“Demonstrationerne i Egypten fortolkes på mange måder. CNN er ikke i tvivl, og kalder det revolution. Dernæst føjes det til, at det er en digital revolution. Andre mener, at det drejer sig om at indføre demokrati. Det er en næsten nationalromantisk fortolkning, fordi den hele tiden henviser til ”folket”…

Denne tolkning bruges så yderligere til at lægge afstand til invasionen af Irak og fjernelsen af Saddam Hussein. I Irak var det USA, England, Australien og os, der ville demokratisere Irak og vælte deres Mubarak. Dengang lød kritikken konstant: Man kan ikke påtvinge demokrati ovenfra; det skal komme fra folket. Det er en mytologisering af kategorien ”folket”, som bruges af mennesker, der ellers altid opfatter sig selv som anti-nationalister.

Især TV 2’s Steffen Jensen og islameksperten Jakob Skovgaard-Petersen kolporterer myten om demokrati fra neden. Jensen prædiker, at vi ikke skal blande os; de skal selv gøre det. Han mener, at deres demokrati skal bygge på Ibn Khaldun – en arabisk middelalderfilosof.

Der findes også en socialistisk tolkning. På Aarhus Universitet hænger der for tiden plakater, der er sat op af Socialistiske Studerende. De forestiller sig, at de demonstrerende er arbejderklassen, der gør op med kapitalen. De overser, at Mubarak og Ben Ali opfattede sig selv og deres partier som socialdemokratiske.

Andre igen ser demonstrationerne som forløbere for en islamisk magtovertagelse, og begivenhederne sammenlignes med oprøret mod Shahen af Iran i 1979. I Iran demonstrerede liberale, muslimer og kommunister sammen, men de var ikke enige om målet… Især venstrefløjen tager afstand fra denne tolkning af demonstrationerne i Egypten. Den fløj frygter ikke religion. Den gør derfor alt, hvad den kan, for at minimere religionens betydning.

Den fortolkning, som jeg her vil opholde mig ved, ser oprøret som et postkolonialt.

Flere egyptiske kommentatorer, der er blevet brugt eller nævnt på dansk tv, fortolkede demonstrationerne på Tahrir-pladsen på den måde. Det vil sige, de iscenesatte dem som opgør med kolonitiden og endda med englænderne, eller de så Mubaraks styre som et resultat af eller en fortsættelse af kolonitiden. Som om denne fortid har noget med nutiden at gøre.

De forstår ved postkolonialisme det, at kolonialismen ikke er ophørt. De skelner dermed ikke mellem formelt imperium og informelt. En journalist ved navn Islam Mohamed udtalte til TV 2 News, at demonstrationen nu mindede ham om, da engelsk militær indførte undtagelsesstilstand i 1940 og igen påbegyndte en ”udnyttelse af Egyptens rigdomme”. For ham var englændernes besættelse af Egypten i 1940 det samme, som når vi taler om tyskernes besættelse af Danmark samme år…

Under alle omstændigheder findes der en myte om, at de mange mellemøstlige diktaturer skyldes kolonialismen. Det gælder Mahgreb-landene: Tunesien, Algeriet, Marokko, der var franske kolonier. Det gælder Syrien og Libanon, der var franske mandatområder. Libyen var italiensk. Dernæst har følgende lande en fortid som britiske protektorater eller mandatområder: Egypten, Sudan, Irak, Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE (de forenede emiraterne), Yemen (Aden) og Oman. Persien eller Iran kan regnes for en del af det informelle, britiske imperium…

Jeg har udeladt et land, der også var britisk. Israel, eller Palæstina som det hed dengang. Hvis den britiske okkupation, kolonisering eller tilstedeværelse i regionen på en eller anden måde kan have forårsaget de nuværende autokratiske styreformer, hvorfor havde den så ikke den samme virkning i Israel? Er det så også det britiske imperiums skyld, at der er demokrati i Israel? Hvordan kan det samme styre få så forskellige konsekvenser? Imperiets tidligere juvel, Indien, er et demokrati. Malaysia er vel også. Der er ingen årsagssammenhæng mellem kolonialisme og et efterfølgende diktatur. Det britiske imperium moderniserede verden, men dele af verden blev mod-moderne.

Kolonitiden i de nævnte lande var relativ kortvarig. Hvis man altså mener den europæiske kolonisering… Dybest set er alle disse lande vel langt mere prægede af at have været underlagt et andet imperium, nemlig det osmanniske. Det nævnes sjældent.

Englænderne besætter Egypten efter nationalistiske optøjer i 1882… Når englænderne i sin tid blev interesseret i Egypten og de arabiske lande, skyldtes det ene og alene bygningen af Suez-kanalen, der blev åbnet i 1869. Først nu blev Egypten interessant…

Det britiske imperium var datidens form for globalisering. Da Anden Verdenskrig begyndte, vendte de britiske tropper tilbage til Egypten ifølge en traktat. Det var således ikke en besættelse, som journalisten udtalte på dansk tv for få dage siden…

Mange intellektuelle opfatter egypterne i offerrollen eller som endnu koloniserede. En af dem er den 80-årige forfatter, antisemit og feminist Nawal el-Saadawi… Hun er et glimrende eksempel på en, der giver Vesten skylden. Hun har udtalt, at siden Anwar Sadat overtog magten i 1970, har Egypten været en amerikansk koloni. Egypten er, siger hun videre, i dag underlagt USA og Israel.

Vi skal holde den mulighed åben, at revolutionen i Cairo kan være vendt mod Vesten, USA, Israel og os..”24. oktober 2010

Jacob Skovgaard-Petersen om ‘menneskelig kreativitet til at se på Koranen med nye øjne’

Den gode professor revser blandt andet Ralf Pittelkow for at argumentere med Koran-citater, men seneste udgivelse om ‘Islams magt’ er ren emperi, ‘Europas ny virkelighed’, lyder undertitlen. For sjov skyld googlede jeg Skovgaard-Petersens moderate tv-imam Ahmed Al-Shuqayri – øverste og eneste hit på dansk er Skovgaard-Petersen selv.

Professor Jacob Skovgaard-Petersen i weekendens Information – Den danske islamdebat er uoplyst.

“Lars Løkke Rasmussen (V) vil have muslimerne til at dreje på deres paraboler, så de kan se Vild med dans sammen med os andre. Men problemet er ikke, at danske muslimer ser arabisk tv, men at de danske islamdebattører ikke gør. Pittelkow, Hedegaard, Langballe og co. er nemlig mere optaget af Koranen, hvor de higer og søger efter muslimernes sande væsen.

Men indsigt i islam anno 2010 skal ikke findes i støvede suravers, men derimod i arabisk tv og film og alle mulige andre steder, hvor muslimer taler om og med hinanden. Her vil islamkritikerne kunne få en egentlig forståelse af, hvad moderne islam handler om. Det hævder islamforskeren Jakob Skovgaard-Petersen, der betegner niveauet i den hjemlige islamdebat som forstemmende.

»De danske islamdebattører har ofte haft meget lidt berøring med den religion, som de opkaster sig til eksperter i. De læser Koranen som en slags grønspættebog…

Han understreger, at Koranen hidrører en tid, hvor man slet ikke kendte til moderne samfundsforhold. Derfor handler den ligesom Biblen overvejende om forskellige regler og pligter og ikke mindst om lydighed og taknemmelighed over for Gud. Men ikke mindst i de sidste 3-400 år har generation efter generation evnet at se på deres religiøse skrifter med nye øjne, og indsigt i denne menneskelige kreativitet er nøglen til at forstå religionens rolle i moderne samfund, understreger Jakob Skovgaard-Petersen.

»Det er derfor, det giver mening at beskæftige sig med religions-og kirkehistorie. Fordi de religiøse tekster udlægges forskelligt til forskellige tider. Men det kender de folk, der bedriver denne form for kritik bare ikke til. De nøjes med at slå op i Koranen, finder et eller andet militant vers og konkluderer, at så må muslimer være militante. Men det er altså en meget stærk overvurdering af skriftens betydning som årsag til menneskelig handling,« siger Jakob Skovgaard-Petersen…

På den største og rigeste tv-station i den arabiske verden, det saudisk-ejede MBC med hovedsæde i Dubai, kan de hver ramadan se et dagligt program med det opbyggelige navn En ung mands strøtanker, på arabisk Khawater Shab. Værten i En ung mands strøtanker er den unge saudier Ahmed Al-Shuqayri, der ifølge Jakob Skovgaard-Petersen er en slags omvandrende kapitalismens ånd, som prædiker punktlighed og protestantisk etik.

»Al-Shuqayri er den protestantiske etik og den kapitalistiske ånd på to ben. Og på forunderlig vis bedriver han religions-og civilisationskritik på en måde, som unge muslimer kan forholde sig til. Derfor er det også en myte, når danske kommentatorer hævder, at der ikke skulle være kulturel selvkritik i den arabiske verden. Der er masser. Betydeligt mere end herhjemme,« påpeger Jakob Skovgaard-Petersen.

… Unge muslimer dyrker ham på Facebook og youtube, og fænomenet Al-Shuqayri rummer derfor også en anden central pointe. Nemlig at moderniteten og religionen sagtens kan gå håndihånd… Men netop den erkendelse har vanskeligt ved at trænge igennem i Vesten, der stadig er fastlåst i en gammeldags sekulariseringstankegang, påpeger Jakob Skovgaard-Petersen”

(Kildehenvisninger i Jespersen & Pittelkow: Islams magt, 2010. S. 272)

Oploadet Kl. 00:39 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer


17. januar 2010

Professor til Islamisk Trossamfund: Hvor stort er problemet med muslimske klædedragter?

Så fik Danmark en ‘burka’-rapport, men når nu debatten hele tiden har kredset omkring problemet med tildækning, og burkaer mest har været brugt som en samlebetegnelse (chador, niqab mv.,), så er en overskrift som denne helt uinteressant: Tre burkaklædte kvinder i Danmark (DR Online, 12/1-10).

Fra dagens BT – B.T. afslører: Burka-rapport er rent gætværk.

“Den 54 sider lange rapport, som B.T. er kommet i besiddelse af, giver ikke noget videnskabeligt bud på, hvor mange personer i Danmark, der bærer en af de to omstridte muslimske klædedragter, der skjuler kvindens ansigt.

Til gengæld har forfatterne af undersøgelsen, som er lavet på Københavns Universitet, spurgt en række personer, om de kunne give et bud på, hvor mange der bruger niqab i Danmark…

Men gætterierne varierer fra alt mellem 30-40 personer, som talsmand Imran Shah fra Islamisk Trossamfund gætter på, og 200-400 personer, som journalist Lene Kühle fra Weekendavisen gætter på. Ellers lyder der et par gæt på ‘højst 100’, og et gæt på ‘mellem 50-150’, samt en tidligere undersøgelse med mange forbehold, der byder ind med 60 personer, og en enkelt professor i statistik, som siger ‘mindst 24 og højst 196’..

I undersøgelsen konkluderes det, at der er tale om 100-200 personer, der bærer niqab i Danmark. Det er primært baseret på de mange gæt fra flere personer… Professor, dr. phil, Margit Warburg, som har ledet undersøgelsen, ønsker ikke at udtale sig om sagen.”

Margit Warburg har som professor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) udgivet flere apologetiske værker, og mange vil nok huske hende for 2008-kronikken, hvori hun afviste eksistensen af danske værdier.

Opdate. Den meget omtalte rapport kan downloades her (52 s., pdf). Det viser sig adskillige personer har været inde over rapporten, herunder: Kate Østergaard, Daniella Kuzmanovic, Jacob Skovgaard-Petersen og Jørgen Bæk Simonsen. Et citat…

“Der skal først rettes en tak til professor Jørgen Bæk Simonsen for hans gode råd undervejs i processen samt for hans indsats med gennemlæsning af rapporten.” (s. 2)17. februar 2009

Qaradhawi om Holocaust – “Allah Willing, the Next Time Will Be at the Hand of the Believers”

Al-Qaradhawi har eget program på al-Jazeera, er leder af Det Europæiske Fatwaråd, og formentligt den mest indflydelsesrige sunni-lærd overhovedet. Memri har sakset lidt fra to af hans taler på al-Jazeera (28. og 30. januar 2009).

Sheik Yousuf Al-Qaradhawi: Throughout history, Allah has imposed upon the [Jews] people who would punish them for their corruption. The last punishment was carried out by Hitler. By means of all the things he did to them – even though they exaggerated this issue – he managed to put them in their place. This was divine punishment for them. Allah willing, the next time will be at the hand of the believers.

[…]

To conclude my speech, I’d like to say that the only thing I hope for is that as my life approaches its end, Allah will give me an opportunity to go to the land of Jihad and resistance, even if in a wheelchair. I will shoot Allah’s enemies, the Jews, and they will throw a bomb at me, and thus, I will seal my life with martyrdom. Praise be to Allah, Lord of the Worlds. Allah’s mercy and blessings upon you.

(se klippet her)

Mere.

 • 21/2-07 Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut – Den globale mufti (af Jakob Skovgaard-Petersen).
 • 7/4-04 Sappho – Den krigeriske sex-mufti (af Helle Merete Brix).
 • (al-Qaradhawi og London-borgmester Ken Livingstone)

  “Den meget populære egyptiske Imam Yusuf Al-Qaradawi, som næsten alle mine arabisk talende bekendte hviner over hvergang han åbner sin mund på hans eget tv-show sendt til DK via satellit transmiteret TV, har nu vist hvad han faktisk står for, nemlig at tillade alkohol!

  Nej, det er ikke en forsinket aprilsnar, men sandheden. Han har udstedt et nyt fatwa ifl. Berlingske Tidende/APF… Jeg er nok så ligeglad om folk drikker alkohol (nej som kommende læge er jeg bekymret for disse patienter med stort forbrug), men at en religiøs autoritet, kommer og proklamere sådan noget er forkasteligt.” (Helen Latifi, 11/4-08)

  Oploadet Kl. 05:10 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer
  

  21. december 2008

  Professor Jakob Skovgaard-Petersen om Ibn Warraq: Upålidelig som forskningshistorie

  Man ved der er langt igen, når en af landets fremmeste islamforskere kan afvise Ibn Warraq, Robert Irwin med flere, foran andre lærde til et arrangement der tager udgangspunkt i Edward Said. Men iøvrigt en ganske udmærket artikel af Thomas Hoffmann i seneste udgave af Weekendavisen – Post-orientalisme?: Østen i Vesten (ikke online).

  “Tredive år er det blevet til, siden den amerikansk-palæstinensiske litteraturprofessor Idwârd Wadî’ Sa’îd – eller blot Edward Said – udgav sin bog Orientalism. I Saids marxistisk inspirerede teoriapparat, særligt inspireret af Antonio Gramsci og Michel Foucault, kom orientalisme til at betegne en særlig ondartet ideologisk og (pseudo)videnskabelig konstruktion af det orientalske med det formål at udøve vestlig kulturimperial og kolonial magt over lande og kulturer i Mellem- og Fjernøsten fra 1700-tallet og frem.

  I Saids optik er orientalisme som et af astronomiens sorte huller: intet undslipper, hvis det kommer for tæt på. Det være sig diplomati, teologi, kunst, sprogstudier, psykologi, geografi eller opdagelsesekspeditioner. De bedste intentioner til trods bliver alle emner – fra det patroniserende til det missionerende – afbøjet i deres bane og suget indad mod dette magtfulde sorte hul. Med andre ord: Said havde formuleret en hyperstærk tese.

  Problemet var bare, at tesen var stærk indtil det konspiratoriske. Med det resultat at alt stof blev sammenpresset til én stor ligegyldighed: de mest ubetydelige rejsenotitser i en forfatters dagbøger kunne sidestilles med reelt indflydelsesrige orientalister uden nogen form for kvalificeret afvejning. Derudover var Saids orientalisme båret af så gennemgribende moralske kvababbelser, at han enten ikke formåede eller ikke ønskede at skelne mellem god og mindre god forskning. Hvis en orientalist havde indtaget en tvivlsom moralsk stilling, diskvalificerede dette forhold forskningen uden yderligere forbehold. Said ignorerede herved, at god forskning jo ikke nødvendigvis er synonym med god biografi. At hieroglyffernes kodeknækker, franskmanden Champollion, havde racistiske meninger om moderne egyptere, ændrer jo ikke ved, at hans forskning var sand. Det skel, der ellers gør de fleste litteratureksperter i stand til at foretage den ubehagelige skelnen mellem for eksempel den antisemitiske pamfletskriver Céline og den modernistiske romanforfatter Céline, overførte Said ikke til sit orientalske studie.

  I sidste uge havde jeg den fornøjelse at deltage ved den officielle åbning af forskningsprojektet Islam i europæisk Litteratur på Københavns Universitet. Åbningen tog netop udgangspunkt i trediveårs jubilæet for Saids bog. Arrangørerne havde indkaldt til den faglige selvrefleksion og selvkritik, som orientalisme -anklagen – alle dens fejl og mangler til trods – alligevel gør fordring på. Christopher Prendergast, professor i fransk litteratur ved Oxford, klandrede Said for at gøre Madame Bovarys fader, Gustave Flaubert, til en emblematisk orientalistisk forfatter og derved forpasse en mere kontekstuel og oeuvre-orienteret læsning. Professor Jakob Skovgaard-Petersen fra Carsten Niebuhr Afdelingen udredte trådene i de seneste års voldsomme kritik af Said. Han fandt de mere og mere heftige forsvar for klassisk orientalistisk forskning, for eksempel Ibn Warraqs Defending the West fra 2007, upålidelige som forskningshistorie. Storsælgere som Warraq skulle nærmere ses i forlængelse af de opblussende culture wars, der tog til oven på 9/11s ruiner.”

  Oploadet Kl. 17:55 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer
  

  12. november 2008

  Nyere islamforskning: “Realistisk og redeligt – på grænsen til det politisk ukorrekte…”

  Hvis man ser bort fra Ellen Wulff, så virker det som der er sket en bevægelse. Fra dagens Kristeligt Dagblad – Den hellige forlagskrig.

  “Gads nye leksikon om islam, skrevet af en stor flok yngre humanistiske forskere viser, at den militante jihad faktisk lever og har det godt i dansk islamlitteratur. Også den nye. Artiklen om jihad hos Gad nævner kort de to betydninger, som har været ”gældende i hele den islamiske tradition”, men siger derefter ligeud, at begrebet jihad har været ”langt mest udbredt i den militære betydning, der behandles i denne artikel”. Derefter citeres fra det såkaldte sværdvers i Koranen, som har programmatisk betydning for den militante udlægning af jihad. Verset indeholder blandt andet formuleringer som disse: ”Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem”, og I ”skal bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!”

  Artiklen nævner også, at jihad i form af offensiv krigsførelse i islams historie var en kollektiv pligt, mens det var en individuel pligt, når eller hvis islam kom under angreb.

  Islamkenderne og ph.d.’erne Jean Butler og Thomas Hoffmann, som realistisk og redeligt – på grænsen til det politisk ukorrekte – har redigeret Gads islamleksikon, kan med deres linje ikke andet end at gøre Kim Møller og Trykkefrihedsselskabet tilfreds. Men samtidig gør de så hele forehavendet med at forstå islam i Danmark i dag broget. For hvis man nu ikke engang længere kan stole på, at humanister tolker islam humant, hvad kan man så regne med i den nye islamlitteratur?

  De mange nye bøger om islam, som dette efterårs bogsæson byder på, er kendetegnet ved at bryde nye grænser. De er mere specielle. De overrasker mere. De går tættere på kilderne…

  Klogere kan man også blive af den mest undseelige udgivelse i efteråret om islam. Det er Selskabet til støtte for Pakistans kirke, der har lavet et temahæfte om Bibelen og Koranen. Ydmygt, men vægtigt fordi forfatterne er ingen andre end koranoversætter Ellen Wulff, teologiprofessor Mogens Müller og biskop Niels Henrik Arendt.

  Tankevækkende er det her, at Wulff totalt afviser den krigeriske jihad. Den form for jihad har islam lært af kristne korsfarerne i middelalderen; den kommer ikke fra Muhammed selv, for hans tids jihad var ”ikke en angrebs-, erobrings- og omvendelseskrig”, skriver hun. Et udsagn, der står i skarp kontrast til islamprofessor Jakob Skovgaard-Petersens redegørelse for profetens jihad i Allan Poulsens lærebog om islamdebat. ”Muhammads militære karriere er derfor begrænset til årene 622-30, men da var den til gengæld også intens”, konstaterer Skovgaard-Petersen her.”

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige sideNæste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper