26. marts 2011

Forsker: Vi importerer en underklasse, og hermed “også et højere niveau af kriminalitet.”

Rockwoolfondens Forskningsenhed offentliggjorde fredag en rapport om udviklingen i indvandrerkriminalitet, og medierne tog imod de fremlagte konklusioner med kyshånd. Eks. Politiken – Nydanskeres kriminalitet falder dramatisk.

“I 1990 havde 11 procent af andengenerationsindvandrere fra ikke-vestlige lande begået lovbrud, mens tallet i 2006 var halveret til 5 procent.

»En betydelig del af det skyldes bedre integration. De klarer sig bedre på arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse og indkomst«, siger Torben Tranæs, forskningschef i Rockwool Fonden:

»Men noget af den positive fremgang kan vi ikke forklare. Det kan skyldes, at integrationen også generelt er blevet bedre: at efterkommere og indvandrere føler sig bedre tilpas, hvor de bor og på deres arbejdsplads. Altså alle de ting, vi ikke har tal på«, siger han. Trods nedgangen er andengenerationsindvandrende dog stadig tre gange så kriminelle som oprindelige danskere…

»Når et samfund importerer sin underklasse, importerer det også et højere niveau af kriminalitet. Sådan vil det altid være, og efterkommerne fra ikke-vestlige lande vil blive ved med at være mere kriminelle, så længe de befinder sig på bunden af samfundet«.

I undersøgelsen konkluderes det, at “forskellene i kriminalitet er indnævret” (s. 2), og den udvikling vil uden tvivl fortsætte. 3. generation er jo statistisk set danskere. Humlen er som altid i detaljen, og selvom Radioavisen og Jyllandsposten proklamerede at “Kriminaliteten blandt efterkommere er halveret”, så er det ikke den fulde sandhed.

Som det ses herunder, så er faldet minimalt, hvis man ikke lige korrigerer for ‘alder, egen socioøkonomi og forældrebaggrund’. Virkeligheden er nu engang ikke en akademisk disciplin – kriminaliteten finder sted, uanset hvordan forskere forklarer det sociologisk.

(RFF Nyhedsbrev, marts 2011, s. 3: Forskellene i kriminalitet er indsnævret)

Reelt er der intet nyt under solen. Indvandrere og efterkommere er forholdsvis mere kriminelle, begår forholdsvis mere kriminalitet, særligt udtalt i forhold til voldskriminalitet, der blandt andet inkluderer sædelighedsforbrydelser. Værst står det til med muslimerne, som rapportens forfattere skiftevis kalder ‘ikke-vestlige’ og ‘mellemøstlige’ indvandrere og efterkommere. Marianne Jelveds kommentar er i den henseende helt fantastisk.

“Integrationsordfører for de radikale Marianne Jelved håber, at den nye rapport kan hjælpe til at forstå, hvorfor efterkommere begår kriminalitet. Og dermed rykke ved den opfattelse, at en stor del af kriminaliteten er kulturelt betinget…

»Det er så nemt at sige, at folk fra ikke-vestlige lande er sådan og sådan. Det er ikke kulturen, men de opvækstbetingelser, de har haft, der er afgørende. Jeg håber, at en rapporten kan bidrage til at nuancere debatten, så man ikke hele tiden hænger grupper ud for at have bestemte egenskaber«, siger Marianne Jelved.”

(RFF Nyhedsbrev, marts 2011, s. 9: Kriminel adfærd varierer med oprindelsesland)

Efterkommernes oprindelse har stor betydning for, hvor kriminelle de er sammenlignet med danskere. Mens efterkommerne fra vestlige lande har et kriminalitetsniveau, der er lavere end danskeres, så er der andre grupper, som har en markant højere kriminalitet. Det gælder fx efterkommere med forældre fra Mellemøsten. … Efterkommere fra Mellemøsten og andre ikke-vestlige lande bliver dømt langt oftere end danskere. De dømmes i gennemsnit henholdsvis 64 og 45 pct. flere gange end sammenlignelige danskere. Begrebet ‘andre ikke-vestlige lande’ dækker fx lande som Bosnien, Pakistan, Afghanistan, Iran og Somalia. … Efterkommere fra asiatiske lande bliver derimod hverken dømt oftere eller sjældnere for kriminalitet end danskere. … Forældrenes oprindelsesland spiller også en afgørende rolle for hvilken andel af en gruppe der deltager i kriminalitet. Billedet er det samme som oven for… efterkommere fra asiatiske lande adskiller sig ikke fra danskere, mens efterkommere fra mellemøstlige lande deltager i mest kriminalitet…” (s. 9)6. oktober 2010

“… de mister den glæde, der for mange mennesker er forbundet med at gå på arbejde.”

Politikere kan skrue på lovgivningen, men i sidste ende finde socialrådgiverne altid en udvej. Fra Samspil.info (via 180 Grader) – Indvandrere ender tre gange så ofte på førtidspension som danskere.

“Førtidspension tilkendes tre gange så ofte til indvandrere som danskere. Det er et stort problem for de mennesker, det går ud over og for de offentlige kasser, som skal betale regningen, siger ekspert… Siden 2005 er der sket en stigning i tilkendelser af førtidspension til indvandrere, mens nytilkendelser blandt danskere næsten er uændret…

Torben Tranæs, forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed, mener, at det er problematisk, at så mange indvandrere ender på førtidspension.

”Situationen er alvorlig for de mennesker, det går ud over. De skal leve for en lavere indkomst på et tidligere tidspunkt end den almindelige pensionsalder, som de i øvrigt også får sparet mindre op til. Og de mister den glæde, der for mange mennesker er forbundet med at gå på arbejde hver dag. Derudover er det alvorligt for de offentlige kasser, som skal betale regningen,” siger han…

Forskellen på danskere og indvandrere er endnu mere markant, når man tager højde for, at de to befolkningsgrupper har en meget forskellig alderssammensætning. Indvandrere og efterkommere er markant yngre end danskere. En 15-64-årig dansker er i gennemsnit 41 år, mens en indvandrer i gennemsnit er 35 år. Aldersforskellen spiller en betydelig rolle i forhold til netop førtidspension, som ofte tilkendes ældre end yngre. Tager man højde for de to gruppers aldersforskel, viser der sig derfor en endnu mere markant forskel mellem grupperne. Ikke-vestlige indvandrere får da fire gange så ofte tilkendt førtidspension som danskere.

Oploadet Kl. 18:37 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper