22. oktober 2015

Statslig menneskesmugling: DSB betaler lokal vognmand for at hente illegale flygtninge i Flensborg…

Havde den danske højrefløj haft aktivistiske frontorganisationer, så havde DSB forlængst være meldt til politiet for menneskesmugling. Det er jo fuldstændig vanvittigt at en offentlig virksomhed faciliterer illegale flygtninges rejse/gennemrejse i Danmark. Fra Jyllands-Posten – DSB fragter flygtninge i busser fra Tyskland til Danmark.

“Hver dag kører flere hundrede flygtninge og migranter i busser betalt af DSB fra banegården i Flensborg ad motorvejen til Fredericia.

Mens danske politibetjente kontrollerer passagerer på togene, der ankommer sydfra til Padborg i Sønderjylland, kører flygtningene i DSB’s busser helt uden om politiets kontroller.

DSB har siden september, da strømmen af flygtninge mod den danske grænse steg drastisk, haft en aftale med det tyske politi og de tyske statsbaner om, at de skal ringe, hvis der ankommer flere flygtninge til stationen i Flensborg, end der er plads til i det IC3-tog, der kører fra Flensborg til Danmark. Så ringer DSB til en lokal vognmand, der sender busser til Flensborg Banegård.

(Avisen.dk, 10. september 2015: DSB: Flygtninge uden billetter får ingen bøder)

“Jörg Ridder fik 40 dages fængsel… Med dommen burde det være en smal sag at få anlagt retslige skridt, ikke bare mod DSB (Padborg) og Scandlines (Rødby), men også Vejdirektoratet (åbnede motorveje for illegale), og flere politikredse. Alle har de faciliteret den daglige import af mere end 800 illegale.” (Uriasposten, 13. oktober 2015)

“Jeg kan ikke se, hvad der skulle være til hinder for tilsvarende at bruge lovens § 59 stk. 8 på selskaber. Der kan også her gives bødestraf…” (Professor Jens Vedsted-Hansen til Information, 13. oktober 2015)

Formelt set er der tale om en lovovertrædelse, men det er jo ikke altid, at en lovbestemmelse skal tages helt bogstaveligt. De almindelige strafferetlige fortolkningsprincipper er som regel i god overensstemmelse med almindelig sund fornuft og rimelighed. Ud fra en samlet vurdering vil der ikke være grundlag for at straffe DSB.” (Professor Jørn Vestergaard til Jyllands-Posten, 21. oktober 2015)

Oploadet Kl. 04:56 af Kim Møller — Direkte link34 kommentarer


12. oktober 2015

Søndagsavisen: Flygtninge bevarede opholdstilladelsen, selvom de besøgte hjemlandet flere gange…

Sådanne afgørelser kan næsten siges at være historiske monumenter over en fejlslagen udlændingepolitik. Fra Søndagsavisen – Flygtninge tog hjem på sygebesøg.

“Tre flygtninge fra henholdsvis Irak og Iran er flere gange rejst til deres hjemland eller har fået pas af hjemlandets myndigheder, selvom de har forklaret danske myndigheder, at de ikke kan opholde sig i området. Udlændingestyrelsen valgte derfor i 2014 at inddrage de tre personers opholdstilladelse, men Flygtningenævnet, der er landets øverste myndighed på området, har omstødt beslutningen, og de tre har alligevel fået opholdstilladelse i Danmark.

Professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet og ekspert i udlændingeret Jens Vedsted-Hansen vil ikke udtale sig om de konkrete sager, men forklarer, at længere tids ophold i hjemlandet ofte ses som et udtryk for, at personen ikke har noget at frygte i området.

Det samme gælder, hvis personen anskaffer sig et pas fra hjemlandet, selvom personen påstår, at han er forfulgt af myndighederne i hjemlandet.

Han forklarer dog, at kortere ophold i hjemlandet ikke behøver betyde, at personen ikke er truet i området.”

(Søndagsavisen, 11. oktober 2015, forside; pdf)

Oploadet Kl. 00:14 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer


23. februar 2009

“Dommen er første skridt på vejen mod en mere human asylpolitik”, siger De Radikale

De Radikale er i det mindste ærlige omkring projektet. Fra Radikale.dk – R: EU-dom baner vej for human asylpolitik.

“Man behøver ikke længere være individuelt forfulgt for at få flygtningestatus i et EU-land. Det bekendtgjorde EF-domstolen i en dom i dag. Dommen er første skridt på vejen mod en mere human asylpolitik, siger Radikale Venstre spidskandidat til Europa-Parlamentet Sofie Carsten Nielsen, som efterlyser handling fra integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V).

”EF-domstolens asyldom viser vejen for en mere human asylpolitik. Der er områder i verden, hvor situationen er så kritisk, at det ikke giver mening at kræve dokumentation for personlig forfølgelse,” siger Radikale Venstre spidskandidat til Europa-Parlamentet Sofie Carsten Nielsen…”

Mere.

 • 20/2-09 Orientering, P1 – EU-domstolen er uenig med EU-konventioner (P1-motivanalyse).
 • “Eksperter siger at dommen… lægger op til en helt anden asylpolitik end den danske.

  Alligevel har Integrationsministeriet valgt at anlægge den vurdering, at dommen er helt i overensstemmelse med dansk asylpraksis.

  Udreder ved Dansk Institut for Internationale Studier Thomas Gammeltoft-Hansen har i dette indslag et bud på, hvorfor det er så vigtigt for regeringen.

  

  22. januar 2009

  Et logo der vidner om statens tilhørsforhold til Kristendommen… gisp

  Dekonstruktionen af den velfungerende nationalstat fortsætter – Jurister vil skrotte kristent logo.

  “Retssikkerhedsfonden og Forum for retssikkerhed… er imod regeringens lovforslag, der bl.a. vil forbyde kvindelige muslimer at bære hovedtørklæde, hvis de fungerer som juridiske dommere. Men hvis regeringen gør alvor af tørklædeforbuddet, bør logoet laves om mener, juristerne i Retssikkerhedsfonden.

  Problemet er, at logoet består af kongekronen samt teksten “Danmarks Domstole.” Kongekronen har fem synlige bøjler og et rigsæble. Øverst er et kløverbladskors, der ifølge Kongehusets publikation, Beskyttelse af kongelige kendetegn, “vidner om monarkens og statens tilhørsforhold til kristendommen.”

  “I kraft af dette logo fremtræder Danmarks Domstole således som havende et tilhørsforhold til kristendommen – og alene til denne religion…” skriver Retssikkerhedsfondens formand, tidligere justitsminister og juraprofessor Ole Espersen.

  Andre medlemmer af Retssikkerhedsfonden og Forum for retssikkerhed er professor Flemming Balvig, professor Vagn Greve, professor Jens Vedsted Hansen, tidligere højesteretspræsident Niels Pontoppidan og landsdommer Holger Kallehauge.”

  

  20. marts 2005

  Mads Bryde Andersen svarer I.E. Koch & Jens Vedsted-Hansen

  I fredagens Berlingske Tidende angreb Ida Elisabeth Koch og Jens Vedsted-Hansen den helt igennem berettigede kritik af ‘menneskerettighederne’ – som jura-professor Mads Bryde Andersen med sin kronik i samme avis forleden gjorde sig til talsmand for. I dagens avis svarer han hårdt igen: Hvem fordrejer menneskeretsopgøret?

  Tjek også Bent Blüdnikows profil af Mads Bryde Andersen fra lørdagsavisen: Professor i minefelt.

  

  17. marts 2005

  Truer ‘menneskerettighederne’ den danske fagforeningstvang – Orientering i modspin

  Mads Bryde Andersens relevante kritik af menneskerettighedsbegrebets selvstændige udvikling faldt ikke i god jord hos oppositionspressen. Orientering på P1 tager vel prisen med Jesper Tynells fremragende modspin ved jura-professor Jens Vedsted-Hansen, i et stygt forsvar for den danske fagforeningstvang (aka ‘eksklusivaftaler’).

  Indslagets programomtale:

  Krænker det menneskerettighederne, når man skal være medlem af en bestemt fagforening, for at blive ansat i en virksomhed? Det spørgsmål skal Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg tage stilling til i juni måned. Dermed bliver det en domstol og ikke de folkevalgte politikere der afgør de danske ekslusiv-aftalers fremtid. Og det til trods for, at man fra politisk hold udtrykkeligt valgte ikke at give domstolen indflydelse på dette felt, da man i 1950 skrev Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Orientering har talt med juraprofessor Jens Vedsted-Hansen.

  Helt andre toner lød fra Jens Vedsted-Hansen selvsamme dag i et indlæg i Berlingske Tidende, hvor han sammen med Ida Elisabeth Koch [Institut for Menneskerettigheder] taler dunder under overskriften: Opgør med Bryde Andersens fordrejninger. Her blot et citat som understreger Vedsted-Hansens hykleri:

  “Mads Bryde Andersen har givetvis den opfattelse, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er gået for vidt i sine fortolkninger. Dette er imidlertid helt udokumenteret. “

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper