30. juni 2008

Antropolog: Uriasposten tiltrak “højreorienterede” fra Tyskland, derfor lukket konference

Jeg har længe vidst, at antropologen Jens Jørgen Viuff var vred på undertegnede, fordi jeg her på siden omtalte en sharia-konference på AarhusUniversitet med ham som primus motor. Det er der nu kommet en kronik ud af. Konkrete informationer om en kommende konference fremlagt på Uriasposten og Hodjas blog, tolkes som værende et forsøg på at iscenesætte ballade under konferencen med hjælp fra tyskere (højreradikale, nazister, huh). Såfremt konferencen havde været åben, ville jeg have deltaget, formentligt alene, og kun bevæbnet med papir og blyant… samt iboende foragt for kulturrelativistiske floskler.

Fra dagens Politiken – Islamisk ret som reservat .

“Forleden, 11. juni, afholdtes en ejendommelig konference på Aarhus Universitet.

De udvalgte deltagere havde først dagen inden fået at vide, hvor de skulle mødes. De blev nøje undersøgt, før de ad en smal vindeltrappe fik adgang til et taglokale. Det foregik på Juridisk Institut. Halvdelen af de henved tyve deltagere var jurister, og de øvrige var eksperter i teologi, religion, filosofi eller historie. Emnet var Sharia-ret og dansk ret med spørgsmålet: »Kan islamiske retsregler indføres i Danmark?«

Oprindelig var det planlagt som et almindeligt offentligt seminar for interesserede. Af den slags er der snesevis hver måned på universitetet. Men her var det gået galt. Nogle yderliggående højreorienterede havde fået fat i planen på et tidligt tidspunkt. De mente, at Juridisk Institut på Aarhus Universitet konspirerede om at afskaffe dansk ret og erstatte den med sharia. Intet mindre! Her havde de højreorienterede en sag, de kunne profilere sig på. ’Uriasposten’ på internettet havde hurtigt 68 hadefulde indlæg, og på Hodjas Blog så man en halshugning ud for navnene på seminarets oplægsholdere.

De ophidsede på nettet var slet ikke interesseret i at diskutere sharia og dansk ret. De ville forhindre, at man overhovedet talte om det emne på universitetet. Og de havde oversat programmet til tysk, velsagtens for at tiltrække højreorienterede sydfra. Seminaret kunne ikke gennemføres uden ballade. Ledelsen besluttede at lade Politiets Efterretningstjeneste foretage en sikkerhedsvurdering. Og desuden at gøre seminaret lukket for alle andre end de inviterede. Pressen blev også afvist…

Det blev slået fast, at staten ikke kan indføre særregler for religiøse eller etniske grupper. Altså inden for socialret, skatteret, strafferet mv. Det ville være imod princippet om lighed for loven… Derimod er der omtrent frit slag i aftaleretten. Siden Danske Lov fra 1683 har man kunnet slutte kontrakter om hvad som helst, blot det ikke strider imod »lov og ærbarhed«… Et andet område, hvor sharia kan praktiseres lovligt i Danmark, er arveretten. Med den ny arvelov, der trådte i kraft 1.1.2008, er tvangsarven blevet formindsket. Arveladeren kan selv råde over tre fjerdedele af sin formue. Derfor vil det være let gennem testamente at forøge sønnernes arv til det dobbelte af døtrenes. I Tyskland er der notarer, der nægter at hjælpe med testamenter, som er så urimelige over for døtrene. Men sådanne testamenter er alligevel gyldige i Tyskland såvel som i Danmark.

Mest overraskende er det måske, at det er muligt at oprette en sharia-domstol i Danmark. Selv i England er ’Islamic Sharia Councils’ kun mæglingsorganer. Men i Danmark ville en sharia-domstol kunne få statens hjælp til tvangsfuldbyrdelse af sine afgørelser! Man finder reglerne herom i loven om voldgift. Helt siden Danske Lov har to parter kunnet løse deres konflikter ved at henskyde deres sag for en voldgiftsret. Og dermed har folk afskåret sig fra at benytte de almindelige domstole.

Hvorfor gør nogen det? Voldgiftsretter bruges navnlig i forretningslivet. Parterne føjer en bestemmelse ind i deres kontrakter om, at problemer, som ikke kan løses gennem forhandling, skal for en voldgiftsret. Det anses for at være hurtigere og billigere end en domstolsbehandling. Og i særdeleshed kan det hele foregå diskret. Ingen aviser behøver at få noget at vide om de to virksomheders økonomi eller forretningsmoral. Det anser nogle for en fordel.

Muslimer vil uden problemer kunne oprette en voldgiftsret i forbindelse med en enkelt (større) handel eller mere permanent. Der stilles ingen faglige krav til de dommere, som de udpeger. Parterne kan også selv vælge det lovgrundlag, som skal anvendes. Det kan være middelalderens internationale handelslov (lex mercatoria) eller en lov bestemt af sharia-lovskolerne. Endog det eller de sprog, voldgiftsretten skal bruge under forhandlingerne og i den skriftlige kendelse, kan parterne selv bestemme….

De pinagtige familieretssager er undtaget fra privat voldgift. Det drejer sig om faderskab, skilsmisse, forældremyndighed og samværsret med børnene.

Voldgiftsret bruges altså overvejende i forretningsmæssige anliggender. Og for en sikkerheds skyld har man i voldgiftsloven indsat den generelle klausul, at ingen voldgiftskendelse må være »åbenbart uforenelig med landets retsorden«. Dette er imidlertid en kun sjældent benyttet paragraf.

[…]

Men En ting er, at det danske retssystem er så åbent og smidigt, at muslimer efter egetvalg kan praktisere dele af sharia-retten. Noget andet er, om det er særlig hensigtsmæssigt?

Hvad er formålet med sharia i Danmark? Den kendte orientalist Jørgen Bæk Simonsen mente, at muslimerne ville føle sig mere velkomne og blive bedre integreret, hvis det danske samfund viste respekt for deres kultur og retssystem. En af os, Schledermann, gjorde igen opmærksom på, at dette var en variant af de amerikanske projekter, som skulle øge de sortes og andre minoriteters selvagtelse. Projekterne var mislykkedes. Stort selvværd kombineret med manglende resultater i skolen, på universitetet eller på arbejdsmarkedet gav tværtimod frustration og vrede.

Bæk Simonsen er fortaler for en form for multikulturalisme, altså ’salatskålen’, hvor der er mange genkendelige frugter blandet sammen. Dette synspunkt er for nylig blevet voldsomt angrebet af den amerikanske filosof Harriet Baber. Som gammel feminist sidestiller hun to myter: Myten om kvindens forskellighed og mystik og myten om de etniske minoriteters forskellighed og mange gode egenskaber. Ironisk skriver hun: »Alle kulturer (hævdes at være) lige med undtagelse af traditionel amerikansk kultur, der er racistisk, sexistisk og homofobisk«. Hvorfor, spørger hun, skulle en liberal stat give autonomi til ikke-liberale grupper, så de fik lov til at ordne deres egne affærer? Blot de ikke generede medlemmerne af samfundets flertal. Hun siger, at der ikke er brug for romantisk psykologiseren, men for konkrete tiltag som skolebusser, integreret beboelse og positiv særbehandling. Hun betoner individets ambitioner og den gamle idé om samfundet som en »smeltedigel«.”

Opdate 1/7-08.

1). Faktuel fejl i posteringen. Andra Pachai (AP) oplyser i en kommentar her på siden (#29), at det var Helmuth Schledermann og ikke Jens Jørgen Viuff der arrangerede konferencen.

2). Henrik Klindt-Jensen, der deltog i konferencen, fortæller på Politiken.dk (1/7-08 Kl. 10.01) følgende…

“Truslerne var på forhånd reelle; der kom en henvendelse fra PET som et lyn fra en klar himmel om at mødet burde ændres.

Sammenhold ovenstående med kronikørernes udlægning: “Ledelsen besluttede at lade Politiets Efterretningstjeneste foretage en sikkerhedsvurdering.”28. april 2008

Seminar på Juridisk Institut (AU): “Kan islamiske retsregler indføres i Danmark?”

Det annonceres en af dagene. Kommende arrangement på Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Dato: 4. juni 1429 (2008).

Sharia-ret og dansk ret. Kan islamiske retsregler indføres i Danmark?

Jørgen Bæk Simonsen: Fordele ved muligheden for sharia i dansk ret.

Helmut Schledermann: Tolerance uden retssammenstød. Et forsvar for lighed for loven.

Maja Holmlund: Problemer med sharia i ægteskabsret og børneret.

Jens Jørgen Viuff: Problemer med sharia i arveret.

(Geopoliticus Child Watching the Birth of the New Man, Salvador Dali, 1943)

Opdate.

 • Universiteit van Tilburg – Sharia in Europe (lignende arr. i Holland d. 3. maj; via Islam in Europe).
 • Opdate 6/5-08. Det forlyder fra min kilde, at Aarhus Universitet har droppet seminaret på grund af ‘reaktionerne’.

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper