30. september 2005

Johannes Lundsfryd Jensen om den milde fascisme der nægter Lars von Trier-film offentlig støtte og andre hjerneblødninger

BBC-serien Frygtens politik som jeg tidligere har kommenteret virker tilsyneladende efter hensigten. I Spidsen på P1 kunne man idag høre Johannes Lundsfryd Jensen fra Esbjerg Højskole aflire BBC-propagandaen som værende den skinbarlige sandhed. Han starter med kritik af Fogh-regeringens manglende respekt for kulturradikale/røde magtbastioner, drejer over i Dansk Folkeparti og slutter af med underlødig Bush-bashing.

Fra præsentationen:

Der er blevet lavere til loftet i dansk politik
“Fundamentalistiske tendenser der giver plads til en og kun en sandhed trænger sig på i det politiske landskab. Fogh-regeringen har erstattet de reflekterende og tvivlende eksperter med skråsikre poli-tikere uden en nødvendigvis faglig indsigt. Det giver tvivlen og den frisindede debat har trange kår.”

Her et transkript af monologens sidste tre minutter:

“Siden Oplysningstiden har stærke kræfter kæmpet mod sociale, demokratiske og vidensmæssige fremskridt. I flere bølger har reaktionære kræfter bekæmpet demokratiet, videnskaben og socialismens ideer om ordentlige levevilkår for alle. Disse modoplysere har haft mange forklædninger, og det sammme har debatten. Gennemgående har der været en kamp imod individualismen, som har kunnet finde på at stille spørgsmålstegn ved de vedtagne sandheder. Til tider har kampen endog antaget en grotesk form, hvor sandhedsbenægtere kræves udslettet eller sat på lister over landsforræddere, som der efterhånden er tradition for blandt flere højrenationale grupper – især i USA, men efterhånden også flere steder i Europa.

I sidste ende fører al dogmatik, al hævdelse af, at nogle sandheder er uanfægtelige til undertrykkelse af anderledes tænkende, hvadenten vi taler om kommunisme, fascisme eller i mildere form – taler om fratagelse af økonomisk støtte til de Lars von Trier-film som Dansk Folkeparti er uenige i.

Kampen mod sandheden, eller fornuften, kan også iagttages i jagten på de såkaldte smagsdommere, som tillader sig at tvivle på det vi kender. Videnskabens opgave i denne modoplysende, autoritære tankegang er, at understøtte det vi i forvejen kender. De værste til at udfordre kulturen er andre kulturer, og derfor er modoplyserne overfor alt fremmed. Det gælder indvandrere der provokerer med en anden kultur, det gælder globaliseringen, som udfordrer tabuer og normer med sine åbne grænser og en meget fri bevægelighed for mennesker, varer og kulturelle strømninger. Derfor kan der drages klare paralleller mellem modoplysningstænkning, fundamentalistiske tendenser på USAs kristne højrefløj, i nogle muslimske fundamentalistiske bevægelser og også hos Europas yderste højrepartier.

George W. Bush og den Saudi-Arabiske terrorleder Osama bin Laden er beslægtede. De har hvert sit udgangspunkt, men tænkemåden, og nogen af tankerne er meget ens. Fundamentalisterne er dybt afhængige af hinanden som skræmmebilleder, til fare for hinanden, men bestemt også til fare for de civiliserede samfund fordi de skaber og dyrker uforsonligt fastholder fjendebilleder der udbredes langt mere end trusselsbilledet kan bære. Og i den hjemlige andedam kaster mørke skygger ind over den debat, der kunne være præget af en søgen efter svar, men istedet er endt i en forkrampet postulat om at have fundet den endegyldige politiske sandhed.”

Selvom loonien lyder som en der ville være i opposition alle andre end revolutionære kommunister, så er han faktisk medlem af Socialdemokratiet. Det kunne P1 godt have oplyst, men det gør de aldrig… og det forstår man godt.

Oploadet Kl. 18:38 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer


19. september 2005

Karen Jespersen om sine erfaringer med P1

Karen Jespersen redegjorde i lørdagens Berlingske Tidende for sit syn på P1 og den famøse ‘anmeldelse’ af hendes selvbiografi. Her lidt fra Da P1 sendte mig til psykolog:

“Der synes at være en virksomhedskultur på P1, hvor man i vid udstrækning tager bestemte meninger for givet – for eksempel at den stramme udlændingepolitik bør fordømmes.

Onsdag aften hoppede jeg ind i min bil for at køre fra Dragør til København, hvor jeg skulle i biografen med en veninde. Jeg tændte for radioen og slog over på P1, som jeg jævnligt gør, når jeg kører bil. Jeg kan godt lige at lytte til programmer som for eksempel Poul Friis og Lasse Jensens. Men indrømmet: Jævnligt tænder jeg også ud fra en anden form for forventningens glæde. Jeg skal høre, hvilke varianter af politisk korrekthed den står på i dag – leveret af forudsigelige gæster med forudsigelige meninger til en forudsigeligt nikkende interviewer. Med forudsigelig nedrakning af folk, der har forkerte meninger.

Jeg blev ikke skuffet på min tur til København. Henrik Dahls ugentlige program havde Svend Auken som gæst. Inden du når Rådhuspladsen bliver der talt ilde om dig, tænkte jeg. Ikke fordi jeg har specielt dårlige erfaringer med Henrik Dahl. Men det kom simpelthen over mig som en refleks ud fra mine erfaringer med både P1 og Svend Auken. Den konstellation måtte næsten munde ud i, at der skulle siges noget grimt om Karen Jespersen.

Ganske rigtigt. Interviewet bevægede sig ind på Aukens erfaringer med venstrefløjen i 1970’erne. Han benyttede lejligheden til at give lytterne det indtryk, at jeg, der i min ungdom befandt mig på venstrefløjen, dengang var en rablende venstreekstremist, der i dag er røget helt ud på højrefløjen. I hans tid som arbejdsminister kaldte jeg ham næsten dagligt for (klasse)forræder, kunne han fortælle P1’s lyttere. Påstanden, som han har fremført ved anden lejlighed, er pure opspind. Heller ikke dengang brugte jeg den slags ord. Formålet med at sige det var let gennemskueligt: Jeg skulle fremstilles som en person med hang til outrerede standpunkter – men pakket ind i en pseudo-jovial form: ”Jeg fortæller jo bare en sjov historie”. Denne tvetydige insinuerende debatform har altid været en Auken-specialitet.

Opdate.

 • 7/8-08 Jyllandsposten – Læserbrev: Pragtværk eller makværk? (af Herluf Hansen, Kirke Såby).
 • “Ralf Pittelkow underholder. Det er der ikke noget nyt i. Hans og Karen Jespersens bog ”Islamister og Naivister” var et paranoidt pragtværk, eller var det makværk, som højst kunne have interesse for personer, der studerer psykiatri.

  Oploadet Kl. 10:09 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
  

  11. august 2005

  George Orwell-citat om den pacifistiske ensrettethed

  “The majority of pacifists either belong to obscure religious sects or are simply humanitarians who object to taking life and prefer not to follow their thoughts beyond that point. But there is a minority of intellectual pacifists, whose real though unacknowledged motive appears to be hatred of western democracy and admiration for totalitarianism. Pacifist propaganda usually boils down to saying that one side is as bad as the other, but if one looks closely at the writing of the younger intellectual pacifists, one finds that they do not by any means express impartial disapproval but are directed almost entirely against Britain and the United States … George Orwell (Notes on Nationalism, 1945)

  Via Mr. Anderson.

  Oploadet Kl. 20:21 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  Arkiveret under:
  

  4. juli 2005

  229 årsdag for den amerikanske uafhængighedserklæring

  I dag for 229 år siden underskrev blev den amerikanske uafhængighedserklæring underskrevet. Et citat:

  “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.”

  Oploadet Kl. 18:16 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  2. juli 2005

  Hans Hauge om socialdemokratiserede forskere og meningsdannere

  Hans Hauge går i dagens Jyllandsposten til angreb på socialdemokratiserede forskere og meningsdannere. Et citat fra Saglighed – kan det defineres?:

  Lad os benytte lejligheden til at kulegrave medieforskningen lidt. Frands Mortensen blev, da han i de røde 1970’ere var ansat ved Nordisk Institut på Aarhus Universitet, berømt for en bog, hvori han analyserede 22-radioavisen.

  På det tidspunkt fandtes der endnu ikke rigtig medieforskning i Danmark.

  Han påviste, at radioavisen ofte brugte passivformer, og dermed tilslørede den, hvem der gjorde hvad. Med andre ord: Radioavisen var usaglig, ideologisk og borgerlig. Den var ikke alsidig og upartisk af den simple årsag, at det kunne ingen være. Alt var politisk. Og medierne var ejet af statsmagten eller kapitalen – og det var dengang et fedt – og derfor var de pr. definition manipulerende.

  … Tiden gik…

  De holdt op med at opfatte staten som et kapitalistisk undertrykkelsesapparat. Nu forsvarede de DR.

  Frands Mortensen siger i dag næsten det samme som dengang. Ikke alt forandrer sig i denne verden. Hvorfor vil han så ikke nu være med til at afsløre DR, som da han ville, da han var ung? Gad vide hvad han vil skjule?

  Oploadet Kl. 12:12 af Kim Møller — Direkte link44 kommentarer
  

  27. maj 2005

  Enhedslistens partiprogram (2000): “og revolution er som bekendt ikke et teselskab”

  Lidt mere fra Weekendavisen. Mikkel Plum om det revolutionære Enhedslisten. Her i fuld længde:

  Revolutionær

  »I marts 2003 (..)(kom) Pernille Rosenkrantz-Theil i nogle medier til at fremstå som tilhænger af voldelige aktioner,« skriver Christopher Arzrouni i interviewet med hende den 13. maj.

  Kom til? Rosenkrantz-Theil er tilhænger af voldelige aktioner, eller rettere: vold i stor skala, uanset hvor fredsommelig hun så ud, da Arzrouni interviewede hende.

  Det kan man blandt andet konstatere ved at studere Enhedslistens principprogram fra maj 2000. Heri hedder det i afsnittet »Revolutionens nødvendighed«, at socialismen ikke kan indføres ad parlamentarisk vej; præcis som VS, KAP, SAP og så videre sagde og skrev i sin tid. Lyt blot:

  »Enhedslisten har ikke illusioner om, at socialismen bliver virkeliggjort som summen af antal reformer (…). Den herskende klasse vil bruge alle midler, fra økonomisk sabotage til voldelig undertrykkelse, for at forhindre en sådan udvikling. Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution.« Og en revolution er som bekendt ikke et teselskab.

  Findes der i øvrigt et mere voldsforherligende skrift end Det Kommunistiske Partis Manifest, som Rosenkrantz-Theil har hængt op på væggen? Det er socialismens Mein Kampf.

  Rosenkrantz-Theil kan nok så mange gange bedyre, at hun og resten af Enhedslisten »tager uforbeholdent afstand fra totalitære og centralistiske regimer (…)«. Det fremgår nemlig videre af principprogrammet, at når Enhedslisten får magten, så er demokrati og folketing noget, der hører fortiden til.

  »Revolutionen« skal nemlig »erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagts-organer.«

  Hvordan disse »folkemagts-organer« kommer til at se ud, kommer man ikke nøjere ind på, men det var nøjagtig sådanne organer, der blev oprettet i Rusland efter bolsjevikkernes kup i 1917. I den berømte/berygtede korte gennemgang af SUKP’s historie, som blev udgivet under Stalin, findes, uhyggeligt nok, næsten ordret den samme formulering om, hvad der skete der, som i Enhedslistens principprogram:

  »Ministerierne blev afskaffet og i stedet for dem blev der skabt sovjet-forvaltningsapparater og tilsvarende folkekommissariater.«

  Bogen var pligtlæsning for alle revolutionære socialister helt til 1956 (undtagen for trotskister), og det ser ud til, at den stadig er det hos Enhedslisten. Så den »afskalning« til Kommunistisk Parti i Danmark, Rosenkrantz-Thil understreger som »forudsætningen« for, at hun kunne gå med i Enhedslisten, er det vist så som så med.

  Hvis Enhedslisten får magt, som de har agt, får vi ganske rigtigt ikke proletariatats diktatur men et enhedsliste-diktatur, og Danmark kommer højst sandsynligt til at skifte navn til »Den Demokratisk socialistiske Enhedsrepublik Danmark«, så ingen er i tvivl om hvem. der bestemmer. Nøjagtig som i DDR.

  Oploadet Kl. 22:56 af Kim Møller — Direkte link4 kommentarer
  

  8. marts 2005

  Steven Plaut om ‘Chomsky the Ba’athist’ (Libanon, Cambodia etc.)

  Skridttæsk til Noam Chomsky i IsraelNationalNews veludført af Steven Plaut. Her lidt fra Chomsky the Ba’athist:

  Interestingly, not every person in the democratic West is overjoyed at seeing Syrian fascism at last challenged. Noam Chomksy, the MIT inventor of now-discredited theories of linguistics, is determined to defend and perpetuate Syrian colonization of Lebanon, no matter how many Lebanese lives it costs.

  His reason? He insists Syrian occupation of Lebanon is necessary as a way to prevent those evil Israelis from doing horrid deeds in Lebanon, like attempting to protect their citizens from terrorist attacks launched out of Lebanon. Yes, the same academic apologist for the Khmer Rouge – who defended the Communist regime in Cambodia to the last throughout the years of the genocide it carried out – prefers to have Lebanon under Bashar Al-Assad’s jackboot. Especially if it prevents the Lebanese from engaging in their notorious fondness for capitalism and entrepreneurship, which Chomsky wants wiped out and replaced with Stalinism, and if it also deters Israel from striking terrorist bases.

  Oploadet Kl. 20:29 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
  

  18. februar 2005

  David Karsbøl om Dansk Folkepartis racehygiejnisk dimension

  Fra dagens Information [via Johan], absurd lyrik fra den liberale strammer David Karsbøl. Et citat fra Under udstillingsfrihedens tynde fernis:

  “Der findes ikke noget alternativt højreparti; vi har ikke noget Fremskridtsparti længere, og Dansk Folkeparti er jo bare et venstreorienteret parti med en racehygiejnisk dimension. Fremmedangst og racisme ligger i den grad i forlængelse af vores alt for generøse ydelser: På grund af dem, og fordi vi får problemer med at finansiere dem i fremtiden, er vi jo bange for, hvad vi mister.”

  Oploadet Kl. 22:20 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer
  

  17. december 2004

  Svenske tilstande hos Århus Politi – stor sejr for Kyvsgaard & Balvig

  Jeg har tidligere her på bloggen omtalt hvorledes JP Århus dagligt bringer en spalte om kriminalitet begået i Århus og omegn, og at ‘etniske minoriteter’ er markant overrepræsenteret. Et sådant virkelighedsbillede kan få sagesløse danskere til at stemme forkert, tænkte et par af halal-lobbyens ypperstepræster… Fra dagens JP Århus – Politiet tier om etniske kriminelle:

  Århus Politi vil ikke længere registrere, når personer af anden etnisk herkomst begår kriminalitet. Som den eneste politikreds i landet har Århus valgt fuldstændigt at skjule de sigtedes etniske baggrund for offentligheden.

  Det sker på baggrund af råd fra Justitsministeriets forskningschef Britta Kyvsgaard og kriminolog Flemming Balvig.

  Uvæsentlig oplysning

  Politiet vurderer, at spørgsmålet om etnisk oprindelse ikke er det mest væsentlige at fokusere på, når man skal se på årsagerne til, at folk begår kriminalitet.

  Så derfor vil politiet ikke længere oplyse om gerningsmændenes baggrund.

  […] Blandt andet på baggrund af oplysninger fra Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig er vi blevet opmærksomme på, at andre parametre som sociale og økonomiske forhold er af større betydning. Hertil kommer, at det er vanskeligt at afgrænse ‘danskere’ i forhold til ‘udlændinge’,« siger Jørgen Ilum.

  En stor sejr for Britta Kyvsgaard & Flemming Balvig der bevidst undlader at gøre etnicitet til et parameter i sine undersøgelser, formentligt motiveret af partipolitik forklædt som humanisme. Sidstnævnte krimonolog har bl.a. forsket i herboende grønlændere, og ved udemærket at disse, på trods af deres lave socio-økonomiske niveau – ikke er tæt på at have et kriminalitetsmønster der ligner herboende indvandrere fra Mellemøsten… Skal vi nu til at have svenske tilstande i Danmark? – Hvor der sideløbende med utroværdige landsdækkende medier, opstår højreorienterede nyhedsmedier med kilder i politiet som afdækker virkeligheden, ikke som forskerne ønsker den skal være – men som den vitterligt er. [Eks. Sverigedemokraterna – SD-Kurieren.info]

  Oploadet Kl. 21:18 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer
  

  16. december 2004

  Villy Søvndal forveksler Forsvarets Efterretningstjeneste med Mellemfolkeligt Samvirke?

  SF’s forsvarsordfører Villy Søvndal er ikke den sprødeste kiks i pakken, men alligevel – forveksler han ikke Forsvarets Efterretningstjeneste med Mellemfolkeligt Samvirke? – et citat fra dagens Information:

  “Det er jo utrolig primitivt i den grad at fokusere på den islamiske terrortrussel uden at beskæftige sig det mindste med årsagerne til den.”

  Oploadet Kl. 10:48 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer
  Arkiveret under:
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper