24. april 2004

Clifford Orwin: Bush promoverer det liberale demokrati, og (desværre) ikke kristendom

En spændende artikel i The Public Interest, hvor Clifford Orwin i The Unraveling of Christianity in America drager sammenligninger mellem Irak-krigen og den amerikanske borgerkrig, og sidst i artiklen går i rette med George W. Bush fra en vinkel helt ukendt for P1-redaktionen. Et citat:

“The conservative Christian view is that America has become and remained free only insofar as it has remained Christian, that the Christian backdrop to republicanism is a matter not of historical chance but of vital necessity… I’m not suggesting that the Christian Right is likely to abandon Bush. On many domestic issues—not least that of “faith-based initiatives”—it has every incentive to continue to collaborate with him. Nor is it likely to overlook that, of all Republican presidents since McKinley, Bush appears to be the most concerned with living a Christian life. All the more ironic, then, that in the most important policy and riskiest gamble of his presidency, Bush has embraced willy-nilly the view that liberal democracy is one thing, Protestant Christianity (or Christianity of any sort, or even Judeo-Christianity) entirely another. He has chosen to present America to the world not as the Christian nation for which his religious supporters take it, but as the universal sponsor of liberal democracy, which as such is impartial in principle as between Christianity and Islam.

Oploadet Kl. 12:00 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Oriana Fallacis seneste bog om islam: La Forza della Ragione (Fornuftens kraft)

Fra lørdagens Jyllands-Posten – Oriana Fallaci angriber på ny islam. Et citat:

“Hun angriber de vestlige demokratier for at være anti-demokratier, der bygger på bedrag og løgne, fordi de ikke hører på deres egne borgere, men tvinger dem til at tie og udleverer dem til fjenden.”

Der henvises i artiklen til hendes 9/11-essay The Rage and the Pride, hvis pointe senere blev uddybet i en bog med samme titel.

Oploadet Kl. 02:29 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Ugebrevet A4 og Hans Kornø Rasmussen – om nødvendigheden af indvandring

Hans Kornø Rasmussen i (LO’s) Ugebrevet A4 i denne uge, argumenterende for mere indvandring til Europa og en udvanding af nationalstaterne. Denne mand kunne godt trænge til at læse et par udgivelser fra Rockwoolfondets Forskningsenhed. Et par virkelighedsfjerne citater:

Uden en konstant tilførsel af arbejdskraft bliver det vanskeligt at opretholde den økonomiske vækst, der skal til for at sikre, at vi kan opretholde velfærdssystemerne i Europa. Alternativet er, at landene kommer til at gennemgå nogle meget opslidende interne fordelingskampe.”

“Hvis man er indædt modstander af Tyrkiets medlemskab af EU, så er man i virkeligheden modstander af, at verden udvikler sig, som den gør. Vi har en befolkningseksplosion i den muslimske verden lige uden for døren, og så har vi et muslimsk land, som kæmper for de samme værdier, som vi gør. Blot at overveje at nægte dem adgang til EU, finder jeg dybt foruroligende og naivt.”

Oploadet Kl. 02:05 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


23. april 2004

Mellemfolkeligt Samvirke – et sammenrend af venstreradikale finansieret af sagesløse skatteydere

Fra Kristeligt Dagblad. Mellemfolkeligt Samvirke påstår stadig i ramme alvor at terrorisme har grund i fattigdom. Ny-marxistisk nonsens fra en organisation tæt omklamret af den yderste venstrefløj, og beklageligvis finansieret af sagesløse danske skatteydere. Her et udpluk fra artiklen:

“Med nyorienteringen af bistandspolitikken i retning af terrorbekæmpelse har regeringen i høj grad udfordret bistandsorganisationerne. Af mange gode grunde har også MS advaret særdeles kraftigt mod denne sammenkædning – blandt andet fordi vi ikke kan acceptere, at indsatsen mod terrorbekæmpelse skal ske på bekostning af at hjælpe verdens fattigste. Men i den forstand, at nyorienteringen tager fat på at bekæmpe årsagerne til terrorisme, har regeringen fat i en pointe. Det er tilfældet i ‘det arabiske initiativ’, hvor man vil støtte opbygningen af stærke civilsamfund i Mellemøsten og Nordafrika for at sætte demokratisering og nyorientering i gang.”

MS er imod Irak-krigen – men for demokratisering af Mellemøsten…
MS mener terrorisme har grund i fattigdom – men afviser at bruge bistandsmidler på terrorbekæmpelse…

Oploadet Kl. 23:46 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

En rapport om ‘kriminalitet blandt unge u/18 år i København’ – og vejen til min brevsprække

Københavns Politis Informationsafdeling færdiggjorde i februar en rapport om Kriminalitet begået af personer u/18 år for årene 2002-2003. BT bragte d. 29. februar en gennemgang af de skræmmende tal, som blandt andet dokumenterede at unge med udenlandsk herkomst i København havde et kriminalitetsmønster som mildt sagt, var væsensforskellig fra andre danskeres. Jeg undrede mig lidt over at Københavns Politi valgte ikke at offentliggøre rapporten på sin hjemmeside, og kontaktede rette afdeling pr. email. Efter nogle dage fik jeg svar, med et direkte telefonnr. til personen der skulle vise sig at være rapportens forfatter. Jeg ringede, og kunne egentligt ikke i min vildeste fantasi forestille mig at det skulle være et problem at få en kopi – idet BT jo nogle dage forinden havde refereret rapportens vidtfavnende talmateriale. Telefonsamtalen udviklede sig til noget nær et krydsforhør, hvor det blev op til mig at redegøre for min interesse i rapporten. Hvad skulle jeg bruge den til? Jeg svarede (uvidende om at jeg talte med rapportens enlige forfatter), at jeg ikke havde særligt stor tiltro – hverken til forfattere af sådanne rapporter, eller til mediernes evne til at referere nøgternt. Mit fokuspunkt var således især rapportens metode, som jeg har erfaret ofte skræddersys til at nå bestemte konklusioner – hvad journalisterne ofte køber ord for ord. Først tilbød hun mig at sende metodedelen, hvad jeg naturligvis afslog – idet det således ville være umuligt at gå bag om tallene og dokumentere eventuelle (bort-)forklaringer. Hun indvilligede til sidst, og lovede at sende rapporten.

Efter to uger havde jeg stadig ikke modtaget rapporten – og ringede igen for at høre om de havde glemt mig. En venlig dame lovede mig at give beskeden videre – men en uge senere havde jeg stadig intet modtaget. Omkring d. 20. marts ringede jeg igen, og uden at kende nærmere til tidligere henvendelser lovede en kontorassistent mig at sende den omgående. To dage senere modtog jeg den med posten – kvit og frit.

Der var da gået en måned siden BTs artikel, og jeg valgte ikke at gå i dybden med rapporten. Den viste sig at være på 63 sider ikke-prangende a4-ark, blottet for (nedfældet) metodik – men var til gengæld forholdsvis gennemsigtig og der var så vidt jeg kunne vurdere umiddelbart sammenfald mellem tal og tekst. Rapporten systematiserede antal sigtelser udfra adskillige variabler, og der kunne skrives meget om tendenser/mønstre i kriminalitetsudviklingen med basis i de mange tabeller. Rent metodisk var der intet at komme efter, mest fordi rapporten her var yderst mangelfuld – og forfatteren ikke havde brugt megen plads på akademiske formaliteter.

Skulle nogen have lyst til at læse rapporten, så send en email til kim@uriasposten.dk.

Oploadet Kl. 23:12 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Bertel Haarder: Lykketofts uredelige citatfusk

Integrationsminister Bertel Haarder i læserbrev i dagens Jyllands-Posten: Lykketofts uredelige citatfusk:

“Desværre kom Pittelkow den foregående aften i tv til at antyde, at statsministeren alligevel måske havde været lidt uforsigtig, da han sagde: ‘Det er ikke noget, vi tror. Det er noget, vi ved.’ Sagen er – hvad der også fremgår af Pittelkows artikel i JP – at statsministeren var på helt sikker grund, da han udtalte disse ord. Den umiddelbare fortsættelse lød nemlig: ‘Irak har selv indrømmet, at det har haft sennepsgas, nervegas og miltbrand, men Saddam Hussein vil ikke afregne. Han vil ikke fortælle os, hvor og hvordan de våben er blevet destrueret. Det ved vi fra FN’s inspektører, så der er ingen tvivl i mit sind.’ Enhver, der citerer det første uden at citere det sidste, gør sig skyldig i uredelig citatfusk.

[Mere om citatet i sin rette kontekst]

Apropos-læserbrev i samme avis: Læs indenad, Lykketoft.

Oploadet Kl. 15:29 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Ralf Pittelkow om sin nye bog: Forsvar for nationalstaten

Ralf Pittelkow udsender i næste uge sin seneste bog Forsvar for nationalstaten, og interviewes i den anledning af Henrik Winther til Weekendavisen i denne uge [2004/17]. Her et par citater:

Hvordan kan det lade sig gøre at føre kæmpemæssige politiske samfundsdebatter og samtidig lade, som om nationalstaten ikke eksisterer og elskes af folket? Jeg tror, forklaringen er frygten for folket. Dels frygten for, at hvis man ikke holder folket i tømme, kan det gå helt galt og ende i nationalisme og nazisme – altså en ekstrem dårlig forståelse af, hvad nazisme egentlig var – dels at man er endt i en gang guggeligug, som meget af den globaliseringssnak, vi har i dag, er. Det er jo dårligt tænkt, og det skyldes også frygten for folket.”

“Indvandring kan være en god ting for et samfund, vi har behov for, at der kommer folk til landet. Det, der har været så fortvivlende, er, at man har ført en indvandringspolitik med hovedet under armen, og en stor del af forklaringen er, at de ansvarlige politikere stort set ikke har forholdt sig til, hvad der sker med sammenhængskraften i et samfund med den type indvandring. Det har haft katastrofale konsekvenser. Man skulle have debatteret ‘Er der en form for indvandring, som vi er moralsk forpligtet til?’ Svaret er ja – flygtninge. ‘Er der også former for indvandring, som vi har en interesse i at tage imod?’ Ja – der er former for arbejdskraft, vi har interesse i at tage imod. Og så er der indvandring, som der ikke er nogen tvingende grund til, at vi skal åbne for, det, eksperterne kalder kædevandring.”

“Der findes ikke én eneste tvingende humanitær eller arbejdsmarkeds- eller anden samfundsmæssig begrundelse for, at vi skal sige, at den indvandring [Kædeindvandring] smækker vi dørene op for. Alligevel lod man den ske uden kvalificeret debat af nogen som helst art. Og jeg kan kun se én regulær forklaring på det: Man forestillede sig, at det ikke gjorde noget. Fordi det overhovedet ikke indgik i overvejelserne, at der er noget, der hedder sammenhængskraft i et samfund. Og hvis et samfund for alvor splittes op i en række parallelsamfund, der ikke har ret meget med hinanden at gøre, så er der helt grundlæggende kvaliteter ved det samfund, der går tabt. Så bogen er et meget stærkt angreb på den indvandrerpolitik.”

Oploadet Kl. 15:23 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


22. april 2004

Lars Møller Rasmussen lufter endnu en konspirationsteori – denne gang fra antiwar.com

Orienterings Lars Møller Rasmussen har næsten dagligt et indslag hvor han ukritisk aflirer formidler postulater fra den yderste venstrefløj. I dagens indslag henviser han til antiwar.com, hvor Mark Rothshield lufter den tese at George W. Bush ikke fik læst 6. august-notatet. Først beviste rapporten ifølge New York Times at Bush fik specifikke oplysninger om angreb med fly, så blev rapporten offentliggjort – og sagen faldt til jorden. Dernæst gik Bush-kritikerne igang med det sædvanlige spin. Hvad er der udeladt for at redde Bush? – og nu den seneste angrebsvinkel fra overdrevet: President Bush May Never Have Read Bin Laden Brief.

6. august-notatet er tidligere kommenteret: New York Times og en anonym kilde der løj/overdrev og DRs dækning af sagen. Tænk hvis DR bragte en nyhed fra USA som ikke fulgte demokraternes dagsorden formidlet af New York Times, Washington Post og/eller diverse virkelighedsfjerne pacifister.

Oploadet Kl. 22:33 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Omar Shah i kronik: Muslimer er i permanent forsvarsposition pga. danskernes hetz

Fundamentalisten Omar Shah fortsætter med at sprede sit galde i Information. Her fra tirsdagens kronik – Permanent forsvarsposition, hvor han letskjult postulerer at islamisme er et legitimt modsvar mod den for ham farlige fordanskning af danskfødte muslimer:

De unge, der er født og opvokset i Danmark, oplever ofte, at deres tro bliver anfægtet og at de bliver afkrævet svar på spørgsmål om alt mellem himmel og jord og derfor tvunget til at finde disse svar. Alternativet har for nogles vedkommende været at vende troen ryggen. Men for de fleste har den konstante hetz mod islam og muslimer placeret dem i en permanent forsvarsposition og derfor gjort dem naturligt mere søgende, hvad enten denne søgen er gået i retning af islam eller er blevet et forsøg på at finde en helt anden identitet. Der er mange grunde – både interne og eksterne – til den delvise islamisering af ungdommen , Men det er vigtigt at bemærke, at unge sjældent er religiøse i samme miljøer som forældrene, selv hvor disse har været relativt religiøse. Som en oprørsk reaktion med forældrenes ofte dogmatiske og folkloristiske forhold til religion (der opfattes som tilbagestående) har mange unge vendt sig 180 grader imod den islam, forældrene står for og er startet forfra. Der er altså tale om en slags ungdomsoprør, et oprør imod forældrenes autoritet.”

Den globale islam, der har vind i sejlene verden over, lægger afgørende vægt på ummah-begrebet – at alle verdens muslimer er et trosfællesskab. Det vil sige at de unge muslimer i Danmark, der er globale muslimer, ikke længere opfatter sig selv som tyrkiske, pakistanske eller marokkanske muslimer, men på den anden side heller ikke som danske muslimer, hvilket er vigtigt at bemærke. De opfatter sig slet og ret som muslimer og som del af den verdensomspændende ummah. Deres fokus er i hele den muslimske verden. De har stor interesse i, hvad der foregår andre steder i ummahen.”

“De grupper, der har formået at oversætte materiale fra engelsk til dansk i stort omfang og brugt dansk i undervisningen (som f.eks. Hizb ut-Tahrir), har virkelig haft udbytte af det og fået et forspring i forhold til etnisk dominerede grupper som Idara Minhaj-ul-Qur‘an.”

“Det kan derimod konkluderes, at unge er blevet religiøse som en del af deres opvækst her i det danske samfund og ikke på baggrund af indoktrinering fra forældre og imamer. Mange unge er ‘vakt’ på trods af deres forældre, og ikke på grund af dem. Tendensen er umiskendelig og tiltagende, og det hjælper ingen at prøve at bortforklare den med absurde bortforklaringer.” (den overordnede pointe, ikke bare for Shah, men også for dialogtyperne og apologeter såsom Jørgen Bæk Simonsen (eks. Det retfærdige samfund, 2001.)

Oploadet Kl. 22:06 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Human Rights Watch-rapport: Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan

Human Rights Watch i en tre uger gammel rapport: Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan. [Officielt sammendrag, Set på TV2]. Lidt fra rapporten:

Using indiscriminate aerial bombardment, militia and army raiding, and denial of humanitarian assistance the government of Sudan and allied Arab militia, called janjaweed, are implementing a strategy of ethnic-based murder, rape and forcible displacement of civilians in Darfur as well as attacking the rebels.

The African or non-Arab Fur, Masaalit, and Zaghawa communities, from which the rebels are drawn, have been the main targets of this campaign of terror by the government. Almost one million Darfurian civilians have been forced to flee their homes in the past fourteen months and many have lost family members, livestock and all other assets.

The janjaweed militias are drawn from Arab nomadic groups. Their armed encroachment on African Zaghawa, Masaalit and Fur pastures and livestock in past years resulted in local armed self-defense measures by the targeted communities when they realized the government would not protect them. Instead of quelling the friction, the Sudanese government has increased its backing for the Arabs. Khartoum has recruited over 20,000 janjaweed which it pays, arms, uniforms, and with which it conducts joint operations, using the militias as a counterinsurgency force.

While many of the abuses are committed by the janjaweed, the Sudanese government is complicit in these abuses and holds the highest degree of responsibility for pursuing a military policy that has resulted in the commission of crimes against humanity.

Oploadet Kl. 21:45 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper