29. november 2015

Marie Krarup til sine kritikere: “… få styr på ideologierne eller gå tilbage til plumpe skældsord!”

“Så kom der julekrans på døren.”, skrev Marie Krarup tidligere på uge på Facebook, og så var fanden løs. En række venstreradikale (eks. Hugo Dich) smed om sig med nazikortet. ‘Mesterlig underholdning’, lød det fra hippieliberale Rasmus Brygger. Ikke alle kan nås, men der er naturligvis stor forskel på nationalsocialisme og kristen-konservatisme. Marie Krarup kommenterer på Berlingske – Nazisme.

“I dag er alle enige om, at nazismen står for alt, hvad der er ondt. Den opfattelse deler jeg selv. Og jeg er derfor uendeligt træt af at blive kaldt ‘nazist’, når der er folk, der er uenige med mig. Også selvom jeg ved, at de samme personer ikke aner, hvad begrebet dækker. For unge mennesker i dag betyder ‘nazist’ bare ‘dum skid’. … det er helt forkert at placere nazisme i den konservative familie. …

Konservatisme bygger på det kristne menneskesyn og kristendommen i det hele taget, på nationalstaten, friheden og på kernefamilien. Hitler og nazismen bekæmpede disse begreber og institutioner, som det fremgår af denne korte gennemgang:

Nazismen og det kristne menneskesyn.

I kristendommen er der ikke kvalitativ forskel på mennesker. De er alle lige langt eller lige tæt på Gud. Alle er syndere (dvs. at de har både gode og dårlige sider) og kan ikke selv komme ud af deres syndighed. Alle mennesker har fået til opgave at elske deres næste.

Nazismen ser mennesket som bestemt af sin race og andre biologiske forhold – handicap og seksualitet. Arierne er en god race, mens jøderne er onde. Arierne har derfor flere rettigheder – selv rettigheder til at dræbe de laverestående racer. Den ariske race måtte ikke ‘ødelægges’ af ‘laverestående’ racer eller af ‘defekte’ individer. Den skulle derimod forbedres ved at gode eksemplarer fik flere børn og dårlige blev udryddet. Derfor blev åndssvage og handicappede systematisk steriliserede eller dræbt.

Man må derfor sige, at det nazistiske menneskesyn er meget, meget langt fra det kristne.

… Hitler havde formentligt et opportunistisk forhold til kristendommen og kirken, hvor han mest forsøgte at overbevise kristne kredse om, at der var overensstemmelse mellem kristendommen og nazismen, selvom der mildest talt ikke var det. …

Hvordan Hitler forstillede sig en statskirke, kunne man slutte af en fortælling, han ofte vendte tilbage til, og som han havde hørt af en delegation af fornemme arabere: Da muhammedanerne – sådan forklarede gæsterne – i det 8. århundrede ville trænge frem til Mellemeuropa via Frankrig, blev de slået tilbage ved Poitiers. Hvis de havde vundet dette slag, ville verden i dag have været muhammedansk, for de ville dermed have pånødet de germanske folk en religion, der ved sin lære: at udbrede troen ved sværdet og tvinge alle folkeslag under denne tro, var som skabt for germanerne …Hitler plejede at slutte denne fortælling med følgende betragtning: ‘Vi har i det hele taget det uheld, at vi har en forkert religion. Hvorfor har vi ikke japanernes – de betragter offeret for fædrelandet som det højeste? Også den muhammedanske religion ville være langt bedre egnet for os end netop kristendommen med dennes slappe tolerance”

Nazismen og nationalstaten.

Hitler mente, at tyskerne havde ret til mere land end andre folk. …Tanken om en tysk nationalstat ligger derfor meget langt fra nazismen, der snarere ønskede et imperium med en arisk overklasse.

Man kan heller ikke sige, at Hitler havde nogen kærlighed til det tyske folk, som han i sidste ende lod lide og næsten gå til grunde med sig selv. Hitler mente i slutningen af krigen, at tyskerne havde svigtet ham ved ikke at vinde krigen, og at de derfor fortjente at dø. Han havde planlagt, at alt skulle tilintetgøres i kampen til den sidste blodsdråbe.

[…]

Jeg håber med denne lille opsummering om nazisme at have gjort det helt klart, at konservatisme og nazisme er hinandens modsætninger. Jeg håber også, at jeg dermed har gjort det lettere for politiske modstandere at kalde hinanden ved rette ideologi, – om ikke andet kunne man jo bare gå tilbage til at sige ‘dum’ og ‘åndssvag’ i stedet for at kalde alt, hvad man ikke kan lide for nazisme. Hvis det var kommunismen, der var blevet stemplet som vore dages ondskab, (og kommunismen burde retteligt sidestilles med nazisme i graden af ondskab) ville det svare til, at Lars Løkkes politiske modstandere kaldte ham for’ din dumme kommunist’. Det ville måske nok udtrykke vrede og foragt. Men heller ikke mere. Så derfor: få styr på ideologierne eller gå tilbage til plumpe skældsord!22. november 2015

Katrine Winkel Holm om pacifistiske ‘Kringsatt af fiender’ og Nordahls Griegs forvandling til patriot

“I kamp må hver av oss bli fri; men i dens brorskap møtes vi, langs akrene, imorgen!”, lyder det i Griegs Danmark, udgivet i digtsamlingen Friheten (1943). Katrine Winkel Holm i Jyllands-Posten om Nordahls Griegs forvandling – Minde- højtidelighedens elendighed.

“Et land kendes på, hvad det samles om i modgangstider, og hvorfra det henter sin styrke og åndelige modstandskraft. Søndagens mindehøjtidelighed udstillede i skræmmende grad manglen på åndelig næring – præcis som det var tilfældet med mindehøjtideligheden i februar efter Krudttønden-angrebet. Dengang var det ‘Imagine’s kælne nihilisme, der blev aftenens hymne. I søndags var det det norske pacifistdigt ‘Kringsatt af fiender’, som man samledes om. Begge dele er bekymrende.

For det er sygt at besvare et angreb fra en beslutsom, blodig fjende med tyndbenede sange om fred, drømme og krigens ondskab, der skal standses alene ‘med ånd’. Sådan som budskabet er i Nordahl Griegs ‘Kringsatt af fiender’.

Griegs digt er ikke bare pacifistisk, men decideret selvmodsigende. … Man kunne også kalde ‘Kringsatt af fiender’ for stalinistlyrik. For i 1936, samme år som Nordahl Grieg forfattede digtet, tog han til Sovjet og faldt i svime over alt, hvad han så. Ikke engang Moskva-processerne kunne få hans tro på Stalin til at vakle. Tværtimod tog han hjem og skrev en hel roman, der var én stor hvidvaskning af Moskva-processerne og Sovjet. Det hænger faktisk fint sammen med digtet. …

Nordahl Griegs Stalin-fascination er skræmmende, men han var i det mindste ung og dum dengang i 1930’erne. Vi andre burde være blevet klogere. Om ikke andet kunne Griegs egen udvikling lære os noget. … I digtet ‘Øen i ishavet’ fra 1942 lægger han direkte afstand til budskabet i ‘Kringsatt af fiender’ og slår fast, at ånden alene ikke kan generobre det tabte land:

For vi har tabt vort land/ tabt det fra hav til fonn/ Og skal vi vinde det/ sker ikke det ved ånd. Her er vort land: En ø/ Blæsten går strid og kold/ Drømme kan ikke gro/ Dræbe er alt vi skal.

Virkeligheden gjorde altså Nordahl Grieg mere realistisk. Det burde vi også blive.”

(Nordahl Grieg, Kringsatt af Fiender, 1936; Foto: Bergen Offentlig Bibliotek)

Oploadet Kl. 17:43 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer

Landets liberale statsminister gav ‘Venstres frihedspris’ til en kommunist, inkluderede røde blomster…

Under lørdagens landsmøde i Herning, uddelte statsminister Lars Løkke Rasmussen på partiets vegne ‘Venstres frihedspris’. Den gik i år til hjemløsebladet Hus forbi, der var repræsenteret af næstformand Henrik S. Pedersen og sekretariatsleder Rasmus Wexøe Kristensen. Sidstnævnte havde i dagens anledning valgt at iføre sig en ‘hammer og segl’-trøje til minde om Sovietunionen (CCCP). En kommunistisk etparti stat, der ville udrydde borgerskabet som klasse, alt baseret på en ideologi ansvarlig for op imod 100 millioner døde.

(Lars Løkke Rasmussen og modtagere af ‘Venstres frihedspris’, 21. november 2015; FB: I/II, Venstre.dk)

“Det er ikke de enkelte individer, vi er i krig imod. Vi udrydder borgerskabet som klasse. I løbet af deres undersøgelse skal De ikke lede efter dokumentation og beviser for, hvad den anklagede har gjort enten fysisk eller i tale mod de sovjetiske myndigheder. Det første, De skal spørge ham om, er, hvilken klasse han tilhører, hvad der er hans oprindelse, opdragelse, uddannelse, profession.” (Cheka-leder, 1918)

Oploadet Kl. 03:11 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer


21. november 2015

Albanske bådflygtninge ankommer til syditalienske Bari, 8. august 1991 – deporteret over nogle uger

Muren faldt i 1989, og det samme gjorde østblokkens kommunistiske regimer. Dog ikke i Albanien, hvor det lykkedes den Enver Hoxha-udpegede Ramiz Alia at bevare magten helt frem til 1992. Rejseforbuddet blev dog ophævet i 1991, og mange valgte at søge lykken i Europa. Den 7. august 1991 stormede tusindvis af albanere havneområdet i Vlora og Durres, tog kontrollen over flere skibe, og tvang dem til Italien. Herunder ses skibet Vlora ved ankomsten til Bari, dagen efter. De flygtede både fra kommunisme og fattigdom, men blev deporteret i løbet af nogle uger.

“Twenty years ago, on 8 August 1991, several ships carrying approximately 15,000 Albanian migrants succeeded in entering the port of Bari, Italy. The Italian government’s response was harsh. Most of the Albanians were detained in a sports stadium without adequate food, water, or access to bathrooms. Italian authorities dropped supplies to the detained migrants by helicopter. Within several weeks most of the migrants were deported to Albania. Their harsh treatment was criticised by human rights organisations and the Pope, but was justified by the Italian government as necessary to deter further irregular migration from Albania.” (Migrants at sea)

(Vlora ankommer til Bari med flygtende albanere, 8. august 1991; Se evt. Repubblica.it)

“Albania’s forty years of isolation from the rest of the world, combined with its disastrous economic, social and political situation, have had a traumatic effect on its citizens. They feel overwhelmed by hopelessness in the face of Albania’s domestic situation, and although their knowledge of other countries is based solely on what they have heard, or seen on Italian television, they long for the opportunity to start a new life abroad. …

During the first days of August 1991 thousands of Albanians reached the western port of Durres and the southern port of Vlora, in the hope of going on board ships that would take them to Italy. … On 8 August 1991 an estimated 10 000 Albanian nationals aboard several ships forced their way into the port of Bari in the south-east of Italy.

… After several hours of waiting in the port of Bari, the Italian authorities allowed the Albanians to disembark for humanitarian reasons and led them to La Vittoria Sports Stadium. As the Italian authorities started forced repatriation using military transport planes and ferries, clashes broke out between policemen and Albanians.

… The large majority of Albanians arriving in Italy were claiming to be looking for work and escaping the poor economic situation in their country. … Although there was remarkable sympathy for the Albanians in Italy, the official Italian position was that these persons were seeking economic betterment in Italy and consequently could not be considered as political refugees.” (PACE-rapport, 1992)

Oploadet Kl. 16:25 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


9. november 2015

Hasselbalch: Vi kommer i mindretal – “længe forinden vil.. det fredelige Danmark vil være en saga blot”

Kronik af Ole Hasselbalch i mandagens Jyllands-Posten – Sidste udkald for Europa.

“Der kommer i skrivende stund ca. 100 asylsøgere til Danmark hver dag. Det svarer til 36.500 om året, som det antagelig vil være umuligt at få ud igen. I 2014 fødtes i Danmark 56.870 børn – inklusive børn af immigranter.

Hvad de nyankomne vil koste, vides ikke. Daværende social- og integrationsminister Karen Hækkerup stoppede i 2013 arbejdet med at få klarhed over prisen for tilvandringen fra ikkevestlige lande. Ud fra en officiel norsk beregning kan vi imidlertid gå ud fra, at de hver især påfører os en aflæselig udgift på 3,77 mio. danske kr. over et livsforløb. Hertil kommer de omkostninger, der ikke udskilles i de offentlige budgetter – overarbejdsløsheden, overkriminaliteten i direkte og indirekte skader, særbelastningen på folkeskolen og sundhedsvæsenet, belastningen på det sociale område i øvrigt osv.

De 14.000 syriske flygtninge, der kom sidste år, skal i henhold til hidtidig erfaring multipliceres i kraft af senere familiesammenføringer. Men alene disse 14.000 påfører altså over årene det danske samfund en udgift mindst i omegnen af 50 mia. kr. …

Muslimske immigranter har i reglen store tilpasningsproblemer og rummer et uoverskueligt voldspotentiale. Flere undersøgelser viser, hvad der gemmer sig i denne gruppe. Læs f.eks. bogen ‘Der var et Yndigt Land’ (2014) med massive henvisninger. Senest fremgår af JP 19/10, at 11,3 pct. af de herværende muslimer ønsker, at alene Koranen skal være fundament for dansk lovgivning, medens 26,5 pct. mener, at fundamentet skal være en blanding af grundloven og Koranen. I Mellemøsten ses, hvad sådanne holdninger indebærer.

Syrien havde i 1950 3,5 millioner indbyggere, i 2010 20,5 millioner, og der ventes at blive hele 32,5 millioner i 2100. Det ville svare til, at der var mellem 26 og 30 millioner indbyggere i Danmark – fem gange så mange som i øjeblikket. Hvordan ville her så se ud?

De nævnte facts og konsekvenser er i den grad ufattelige, at kun de færreste gør sig klart, hvad de indebærer. Uanset hvad nogen fatter eller ikke fatter, sker befolkningsudskiftningen imidlertid nu så hurtigt, at etniske danskere inden for en begrænset årrække vil miste flertallet og dermed magten på dansk grund. Allerede længe forinden vil velfærdssamfundet være kollapset, og det fredelige Danmark vil være en saga blot.

Implikationerne af folkevandringen til Europa er således rædselsfulde. Det er givetvis derfor, at de fleste vesteuropæiske politikere er ude af stand til at rumme dem mentalt og derfor ikke gør, hvad der skal til for at beskytte vor verdensdel. Disse politikere negligerer således, at tilvandringen har et omfang, der ikke lader sig tale væk, endsige at kosmetiske småforanstaltninger er som at hælde tevand på et brændende hus.

… Det, der nu sker, er blevet forudsagt i mere end 25 år. I Berlingske, Ekstra Bladet og Aktuelt lykkedes det f.eks. allerede omkring årsskiftet 1988-89 at få en sådan forudsigelse trykt i kronikform – inklusive uhyggelige detaljer i det, der udspiller sig i dagens Europa. Det krævede ikke større spåmandskunst – brikkerne lod sig umiddelbart hente bl.a. på FN’s informationskontor i København.

Ikke desto mindre var det uhyre vanskeligt at få publiceret den slags. Det blev endvidere ikke bragt i mainstreammedierne under forhold, der opfordrede til at tage forudsigelserne seriøst. I stedet for at efterse kilderne til dem håndterede redaktionerne således den slags stof, som om det var et overløb fra ekstremister.

… Socialdemokratiets udlændingeudvalg med Vibeke Storm Rasmussen som formand barslede ganske vist med et udkast til en udlændingerapport, der regnede med, at Danmark ved 2000 kunne komme til at stå med helt op til 400.000 immigranter fra den tredje verden (hvad der faktisk blev en realitet). Det førte imidlertid blot til, at hun blev udskiftet, hvorefter et nyt udvalg skrev en rapport, der afkalkerede de mangelfulde og misvisende, ja indimellem direkte løgnagtige informationer, som i en lind strøm flød ud fra de humanitære organisationers oplysningskontorer.”26. oktober 2015

Debatten om Botho Strauss: Alle der ikke bifalder masseindvandringen er ‘højreekstreme nazister’…

Debatten er interessant, for den viser at der reelt ikke findes en mediespiselig kritik af masseindvandringen. Hvis den er apolitisk eller venstreorienteret, kaldes den for højreekstrem, hvis den er national- eller kulturkonservativ er den ligeledes højreekstrem eller sågar nazistisk – og hvis man som Strauss blot sætter ord på kulturens forfald. Ja, så har det også ubehagelige historiske associationer. ‘Tænk på vores børn’ er en farlig parole, som en tysk sociolog pointerede fornyligt.

Weekendavisens Jan Bo Hansen anmelder Bothos Strauss i seneste udgave – ATLAS: Den sidste tysker (ikke online).

“Det er endnu en gang lykkedes Der Spiegel at skræmme sine læsere med Botho Strauss, talsmanden for ‘det ny højre’. … Hans Anschwellende Bockgesang, Stigende bukkesang, blev adgangen til hans berømmelse på dette felt: Den blev trykt i 1993 i Spiegel, som brugte den til at skabe spøgelset ‘det ny højre’, der skulle skræmme læserne og holde dem i ånde indtil næste nummer af Spiegel.

Det fungerede fint, og Spiegel har fra tid til anden forsøgt at genoplive spøgeriet. Den sidste tysker, trykt i Spiegel 41, har også alt det, der skal til for at nedkalde kulturjournalisternes vrede. Sammenhængen mellem de to tekster pointeres af Botho Strauss selv, der henviser til den gamle tekst. …

Men det er jo en politisk tekst, rettet mod indvandringen, men ubestemt. … I sidste instans siger hans artikel om Den sidste Tysker det samme som den Stigende bukkesang: Den sidste tysker retter sig ikke mod indvandrerne, som Botho Strauss har et noget romantisk syn på, men mod tyskerne, som ikke er i stand til at sige, hvad der er tysk. Hermed bliver enhver tale om integration meningsløs, for hvad skal de integrerende integrere sig i? De eksisterende tyskere er lige så rodløse som indvandrerne. …

De tyske avisers kultursektioner har skudt sig ind på ham. Her er der kun to muligheder.

Det fungerer som hos Margaret Thatcher, der før enhver ansættelse til en betydelig post spurgte: Er han en af os? I Botho Strauss’ tilfælde er der ingen tvivl: Han er uden nogen som helst tvivl ikke en af os! Behandlingen af ham bliver derefter. Enhver kan slå efter og studere de mange måder, hvorpå man kan insinuere, at man her har med en nazist at gøre.

Den rutinerede gennemspilning af disse ritualer, afsløringen af den nationalsocialistiske tankegang, som derefter uddrives, hvorefter nationen samles i dyrkelsen af en triviel massekultur, der frembæres under mottoet ‘vestlige værdier’, er en iscenesat pseudodebat. Botho Strauss er ikke højreekstremist eller ‘nazi’, som den mest vulgære kritik hævder, men netop kulturpessimist.

Derfor egner hans tekster sig heller ikke som kampskrifter. De er – bevidst eller ubevidst, det skal jeg ikke kunne sige – flertydige. De er kulturpessimistiske, hvad der jo også betyder, at de ikke regner med en strålende sejr for den gode sag. De forventer undergang, det kan blot ske på flere måder, med et brag eller en klynken. Som god kulturpessimist regner Botho Strauss med, at det sker med en klynken.”23. oktober 2015

Danmarks Købstadsmuseum, nu med tyrkiske gæstearbejdere og særudstilling af en somalisk lejlighed

Under mit studie var jeg gennem længere tid tilknyttet et projekt under Dansk Center for Byhistorie, og havde således min daglige gang i Den Gamle By. Thomas Bloch Ravn har selvfølgelig en pointe, men han er vitterlig direktør for Danmarks Købstadsmuseum, og købstadsbegrebet hænger tæt sammen med de særlige privilegier, der definitivt forsvandt med den store kommunalreform i 1970. Et dansk Barnaby-dilemma, så at sige.

Fra DR Online – Den Gamle By – nu med somalisk lejlighed.

“Den Gamle By i Aarhus får snart en ny beboer, som hverken købmanden eller fruen ville møde, da de i 1864 slog deres folder på Købmandsgården. Museet laver nemlig en ny bydel, som viser året 2014, og her bliver en særudstilling af en somalisk lejlighed.

Det er en gruppe af somaliske kvinder, som har opfordret museet til at udstille lejligheden. Her kan museumsgæster få et kig ind i livet blandt somaliere i Danmark, fortæller museumsdirektør Thomas Bloch Ravn. … Museet har i dag også en lejlighed, der viser de tyrkiske gæstearbejderes bolig, som en del af museets 1974-bydel.

– Vi skal ikke være politiske korrekte, men vi skal være korrekte i forhold til historien og virkeligheden. Derfor viser vi en somalisk lejlighed på samme måde, som vi viser en lejlighed med tyrkiske fremmedarbejdere, siger Thomas Block Ravn.”

(Danmarks Købstadsmuseum, 2014)

Købstad er i dag et historisk begreb, som siden kommunalreformen i 1970 ikke længere har nogen praktisk betydning. … Hvad forstår moderne mennesker egentlig ved en by? Selvom mange danske byer i dag har både 50.000 og 100.000 indbyggere eller flere, er det de færreste steder, man finder en rigtig bystemning. … Pointen er vel, at den ‘rigtige’ bystemning finder man især i de middelalderlige bykerner, hvor man har bibeholdt de grundstrukturer, der blev fastlagt i renæssancen, mens enevældens byprojekter og 1800tallets boligkvarterer nok har bystemning, men mangler det selvgroede præg, som kendetegner de ældste bykvarterer. I store dele af 1900årene har man ikke bygget byer med bystemning.” (Den Gamle By, Artikel om Købstaden)

Oploadet Kl. 16:34 af Kim Møller — Direkte link37 kommentarer


15. oktober 2015

Botho Strauss: “Jeg vil hellere leve i et uddøende folk end i et, der.. forynges med fremmede folkeslag.”

“Coastere fyldt med mennesker vil strande på vores kyster… Alle midler vil blive brugt.”, skrev Ole Hasselbalch i Berlingske Tidende tilbage i 1988, men her 27 år senere er man stadig en ‘kontroversiel’ person, hvis man sætter ord på den virkelighed enhver kan iagttage. Troels Heeger om Botho Strauss i onsdagens Berlingske – Kontroversiel forfatter: ‘Tyskerne er et uddøende folk’.

“Når millioner af fordrevne asylansøgere og flygtninge i disse år forlader Mellemøsten for at søge til Tyskland, ankommer de til en nation af åndelige nikkedukker, der for længst har glemt, hvad det vil sige at være tysk. Sådan lyder den ubarmhjertige diagnose af forbundskansler Angela Merkels Tyskland og flygtningekrisen anno 2015 fra en af landets mest forkætrede intellektuelle skikkelser, den 70-årige forfatter Botho Strauss. …

Som en af meget få tyske forfattere med et højreradikalt ry kan Strauss på grund af sin status som prisbelønnet dramatiker og romanforfatter få ørenlyd i de tyske kultursektioner. Denne gang ser det imidlertid ud til, at Strauss for alvor har skrevet sig ud i kulden. I det seneste essay anklager han Tyskland for kulturløshed og for at tilsidesætte landets store kulturelle tradition til fordel for et multietnisk samfund. Det er en samfundsudvikling, som får den kontroversielle forfatter til at se den tyske nation i undergangens lys.

‘Jeg vil hellere leve i et uddøende folk end i et, der af overvejende økonomisk-demografiske grunde opblandes, forynges med fremmede folkeslag’, skriver Strauss i en længere tekst med den ildevarslende overskrift ‘Den sidste tysker’, der for nylig blev offentliggjort i det tyske magasin Der Spiegel.

Netop når det gælder ankomsten af fremmede fra en anden kulturkreds, kan tyskerne – måske for sent – blive bevidste om traditionens værdi. ‘Hvad tradition er, vil vi få at lære i en lektion, måske den vigtigste som islams følgere vil tildele os,’ tilføjer han…

‘Tysk politik,’ beklager han i Spiegel, ‘er reduceret til en lalleglad parade af meningstilkendegivelser, som under dække af mangfoldighed og frisind i praksis ensretter og afretter ethvert afvigende synspunkt.’

‘Vi frarøves suveræniteten til at være imod’, tordner han. ‘Imod en stadigt mere herskesyg politisk-moralsk konformitet. Parlamentariske partier synes i dag udelukkende at bekende kulør, når det gælder homoseksuelle ægteskaber’, skriver Strauss…

Mest nådesløs er Botho Strauss, når han skyder med skarpt efter den særlige tyske ‘velkomstkultur’… Strauss ser kun hykleriet, angsten og selvbedraget bag den tyske hjælpsomhed. ‘Den varme modtagelse og velkomst er så forceret, at selv den mest enfoldige må kunne genkende en ombenævnelse, en eufemisering af frygt, en slags magisk forsøg på at afværge det ulykkebringende,’ skriver han.

Når tyskerne frygtsomt omfavner det fremmedartede, er det måske alligevel bedst, hvis de bliver en minoritet i deres eget land, fortsætter han. ‘Ofte er det først et intolerant fremmedherredømme, der bringer et folk til selvbesindelse. Først da bliver der virkeligt brug for identitet,’ lyder det i ‘Den sidste tysker’.

(Berlingske, 14. oktober 2015; Mere: Der Spiegel)9. oktober 2015

Boudica (61 AD): “Let us show them that they are hares and foxes trying to rule over dogs and wolves”

I år 61 anførte Kelter-dronningen Boudica et oprør mod de romerske højborge Colchester, St. Albans og London. Hele 70.000 mennesker blev brutalt nedslagtet, ikke bare romere, men også britiske kollaboratører. Her lidt fra hendes tale før det sidste slag, som Kelterne tabte.

“You have learned by actual experience how different freedom is from slavery. Hence, although some among you may previously, through ignorance of which was better, have been deceived by the alluring promises of the Romans, yet now that you have tried both, you have learned how great a mistake you made in preferring an imported despotism to your ancestral mode of life, and you have come to realize how much better is poverty with no master than wealth with slavery. … Let us show them that they are hares and foxes trying to rule over dogs and wolves. (Boudiccas, 61 AD, Dot-Domesday)

(Thomas Thornycroft’ statue af Boudica, Westminster Pier, London)

“This is probably the most horrible episode which our Island has known. We see the crude and corrupt beginnings of a higher civilisation blottet out by the ferocious uprising of the native tribes. Still, it is the primary right of men to die and kill for the land they live in, and to punish with exceptional severity all members of their own race who have warmed their hands at the invaders’ hearth.” (Winston Churchill, A History of the English-speaking peoples (Bd. I, 1956, s. 20).

Oploadet Kl. 07:27 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer


6. oktober 2015

Sven Skovmand, eks-MF’er: “Charlie Hebdo var selv ude om det. Hvorfor skulle de genere muslimer…”

For fyrre år siden ville han samarbejde med Brezjnevs kommunistiske Rusland, og nu hvor Muren er faldet mener han vi skal droppe religionskritikken, så vi kan få fred med tilvandrede muslimer. Radikale Sven Skovmand er blevet 79 år, og har absolut intet lært. Citat fra Ugebrevet A4 – Undersøgelse af selvcensur: Forfattere meldte pas.

“Forfatteren, historikeren og forlagsejeren Svend Skovmand mener imidlertid ikke, at reaktionerne mod Muhammed-tegningerne, Charlie Hebdo og Lars Wilks har noget med ytringsfrihed at gøre eller udgør en trussel mod den. Han havde gerne været Muhammed-tegningerne foruden.

‘Muhammed-tegningerne havde baggrund i, at forfatteren Kåre Bluitgen påstod, at han ikke kunne få nogen til at tegne Muhammed til en bog, han havde skrevet. Jeg mener, det var led i en markedsføring af bogen, at problemet ikke var reelt. På det tidspunkt kunne man sandsynligvis få hvem som helst til at tegne Muhammed,’ siger han og fortsætter:

‘Charlie Hebdo var selv ude om det. Hvorfor skulle de genere muslimer, som ikke har det for godt i Frankrig?’

Svend Skovmand har også svært ved at se, at attentatet mod Krudttønden og Lars Wilks skulle udgøre et anslag mod ytringsfriheden.

I virkeligheden skulle de folk, der lavede arrangementet med Lars Wilks, straffes for uagtsomt manddrab, for havde de ikke gjort det, var der ikke sket noget. Og hvorfor indbyde en mand, der har tegnet Muhammed som hund? Det er plat og skal ikke belønnes,’ mener forfatteren.”

(Sven Skovmand, historiker; Fotos: Radikale Norddjurs, Randersbib.dk)

“En fjerde fremtrædende radikal kontakt til Sovjetunionen var Sven Skovmand (f. 1936), der var medlem af Folketinget 1968-73, næstformand i partiet indtil 1973 og medlem af Europaparlamentet 1979-84. Han tilhørte partiets venstrefløj og var en ivrig modstander af atomkraft og EF og en tilhænger af nedrustning og afspænding. Skovmand, der havde en baggrund som journalist, havde også sit eget forlag Tranehusene og udgav avisen Samtid, der blev anvendt i samtidsorienteringsundervisningen i folkeskolen.” (PET-Kommissionens beretning, bind 7, PET, Folketingets partier og østlig efterretningsaktivitet, s. 126f)

“Ifølge de sovjetiske rapportører udtalte Skovmand, at hensigten med skolebøgerne om Sovjetunionen var at give den kommende generation en dybere forståelse af det sovjetiske folks vilkår og dermed bidrage til at eliminere de danske fordomme om Sovjetunionens indenrigs- og udenrigspolitik og styrke venskabet mellem de to befolkninger. Ifølge en sovjetisk indberetning om hans anden rejse til Sovjetunionen i oktober 1977 mente Skovmand, at den vestlige presse overdrev den militære trussel fra Øst, og at kampagnen for menneskerettigheder i Sovjetunionen var en hindring for etableringen af gensidig sikkerhed og en varig fred. Skovmand var således på forhånd indstillet på at give et mindre kritisk billede af Sovjetunionen ud fra den opfattelse, at dette ville gavne den gensidige forståelse og dermed fredens sag. Russerne var mere end villige til at hjælpe Skovmand med at realisere hans projekt, da det var i deres interesse at skabe et positivt billede af Sovjetunionen hos den vestlige opinion.” (PET-Kommissionens beretning, bind 7, PET, Folketingets partier og østlig efterretningsaktivitet, s. 130)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Gyldig XHTML
WP


MediaCreeper