25. februar 2014

Uganda: Vesten kritiserer præsident Museveni for lov, men folket kræver ‘udrensning af homoseksuelle’

Vestlige medier vælger typisk at gøre den til enhver tid siddende (folkevalgte) præsident til skurk. Vi så problematikken i fuld flor under ‘Det Arabiske Forår’, men Uganda er næsten et bedre eksempel, for sandheden om ugandisk kultur kan fortælles uden at blive en del af Islamdebatten. Precila Birungi-Kristiansen om Uganda og homoseksualitet i Ekstra Bladet – Hellere fattig end leve med homoseksuelle.

“Precila fortæller at præsidenten reelt ikke havde noget valg, andet end at underskrive loven, som har stor folkelig opbakning. …

- Ugandas bevidsthed omkring landets fremtid og vigtige beslutninger, er blevet svækket efter religiøse ekstremister som præsten Martin SSempa tilbage i 2009 kom til landet og erklærede krig mod sodomi, homoseksualitet og alle der støtter denne djævelske urenlighed. …

- Befolkningen i Uganda er nu mere end nogensinde sikker på at dette er en djævelsk uret og ikke en menneskeret som man mener i store dele af vesten. Og udmeldingen til Museveni, som har været vores præsident i næsten 30 år, er klar fra den ugandiske befolkning; vedtag loven ellers får du ikke vores stemme…

- Ugandas etik og integritetsminister Simon Lokodo mener, at Uganda hellere vil dø fattig end at miste deres værdighed og tro for at føje blandt andet USA som årligt støtter Uganda med op til 400 millioner dollars. Og denne opbakning støttes ikke kun af ministre fra Uganda, også Kenyas Irungu Kangata har udtalt at Kenyas parlament bakker Museveni op i hans beslutning.

- Men den stærkeste kræft for at loven vedtages er befolkningens mentalitet og syn på homoseksualitet. Der er nok 90 procent af den ugandiske befolkning der mener at der skal være en decideret udrensning af homoseksuelle i landet.

[...]

- … om loven nu vedtages eller ej, er ikke andet end et signal værdi for jagten på homoseksuelle i landet har foregået længe. Den ugandiske tilgang til homoseksualitet ændre sig ikke fordi loven bliver vedtaget…

Oploadet Kl. 09:34 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer


17. februar 2014

Betjent om signalement efter homo-overfald: “… i har lige beskrevet de fleste af beboerne på Nørrebro”

Anonyme kilder er aldrig optimalt, men i en tid hvor politiet og medier samarbejder for at nedtone komfortable omstændigheder, så bliver et debatoplæg i Jubii-debattens afdeling for ‘Liv & sjæl’ mere interessant end tidens fokusflyttende debat. Herunder det meste af en kommentar fra ‘Miss.Piggy’ – Jeg er så pissed!

“For tredje gang inden for et år er et vennepar, som er bøsser, blevet overfaldet og gennemtævet. Og for tredje gang var det igen nogle af ‘anden etnisk herkomst’. Hvorfor helvede kan de skide perkere (ja lige nu har jeg ikke andre ord for dem) ikke tolererer at der også findes kærlighed mand og mand imellem. Jeg ved godt at der også er etniske danskere som har sammen holdning til bøsser men syntes sgu at det er noget påfaldende at det er nu er tredje gang.

De har selvfølgelig meldt det til politiet med en beskrivelse af dem som overfaldt dem. Politimanden som modtog anmeldelsen var egentlig flink nok og skrev da også alt ned, men som han så bemærkede; ja, i har lige beskrevet de fleste af beboerne på Nørrebro. Jeg betragter mig bestemt ikke som racist, da jeg altid har prøvet at møde andre kulturer og religioner med åbent sind, men…”

(Kulturminister Marianne Jelved til OL i Sochi med LBL’s ‘regnbuepin’; Ekstra Bladet)

“Jeg har tænkt mig at gå med den pin i al den tid, jeg er her i Rusland. Det gør jeg for at tilkendegive en holdning.” (Marianne Jelved til Ekstra Bladet, 16. februar 2014)

Oploadet Kl. 14:24 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


4. januar 2014

Historiker Torben Hansen: “Socialkonstruktivismen er marxisme og kommunisme i ny indpakning…”

Historiker Torben Hansen i en længere tekst om socialkonstruktivisme.

Socialkonstruktivisme og historieløshed – Kommentar til en destruktiv ideologi

Den samfundsvidenskabelig forskning og de offentlige forvaltninger, der behandler sociale problemer, præges desværre af en mangelfuld ideologi – socialkonstruktivismen. Tankegangen har i praksis gjort sociologer, socialrådgivere og lærere blinde for kulturens betydning. Især i disse faggrupper har mange vænnet sig til at betragte mennesket som resultat af økonomisk-materielle processer, der kan registreres, måles og justeres.

En konsekvens bliver, at når et stort antal indvandrere fra ikke-vestlige lande skaber problemer, koncentrerer socialkonstruktivisterne sig kun om arbejdsløshed, boligforhold og indtægt. Den kultur, de pågældende indvandrere har medbragt, er derimod ikke interessant, selvom det er indvandrere fra helt bestemte lande, der skaber samme type problemer i de ret forskellige vestlige samfund fra Australien, over Danmark til Canada. Den socialkonstruktivistiske ideologi bygger nemlig på den antagelse, at personens eller gruppens kultur er ligegyldig, det er socialklassen der tæller. Så fx når unge tyrkiske kvinder i 2. generation i alt for ringe grad udnytter deres vestligt erhvervede uddannelse til selvforsørgelse, når voldtægtskrænkere i høj grad har muslimsk baggrund, samt iranske indvandrere lærer sproget på rekordtid og deres børn kan dansk ved skolestart, må forklaringen være noget ikke-kulturelt.

I denne forståelse har personer har heller ikke nogen essens i kraft af deres køn. Det er formningen der afgør hvilken retning begæret tager og hvilket køn man føler sig som. Så når små drenges hjerner lærer på en anderledes måde i skolen og seksualforbrydere næsten udelukkende rekrutteres blandt hankønnet, står socialkonstruktivisterne atter uden at plausible forklaringer.

Et andet af deres dilemmaer er, at de forestiller sig homoseksualitet som et individuelt (kulturelt) valg, samtidig med at den anden ende af deres teori fortæller dem, at mennesket formes af det største pres omkring hende, og de egentlig godt ved, at der intet pres eksisterer med at forme i homoseksuel retning. Socialkonstruktivister betragter mennesket som et stykke voks i omgivelsernes hænder. Individet er som det blanke stykke papir, hvorpå ydre faktorer skriver en tekst. Derfor kan og skal staten skrive de rigtige ord og omforme mennesket, så det passer ind i bestemte sammenhænge. Socialkonstruktivismen er marxisme og kommunisme i ny indpakning, og dermed er den urealistisk. Dens menneskesyn, tro på ‘social engineering’ og bureaukratiske midler til at ændre samfundet lever videre efter Sovjetunionens sammenbrud, skønt alle kommunistiske eksperimenter er slået fejl i massedrab, fordummelse og elendighed.

Den modgift, der skal anvendes overfor den socialkonstruktivistiske ideologi er kendskab til historien – især kulturhistorien.

Kultur er andet og mere end operahuse og litteraturanmeldelser. Kulturer er systemer af normer, forventninger og idealer, der får mennesker til at føle og reagere på bestemte måder i forhold til andre mennesker. Normerne, forventningerne og idealerne indpodes fra barndommen og er svære at ændre. Vi oplever det lige nu med profet-tegningerne, hvor begrebet ytringsfrihed for en privat virksomhed (avisen Jyllandsposten), ikke kan fattes af hobevis af tilvandrede folk. De samme folk forventer at en politisk valgt person (statsministeren) skal varetage deres i princippet private følelser af krænkelse, ligesom de forventer at stater med mange muslimer beliggende i Mellemøsten vil sætte embedsmænd i gang med at skaffe, hvad de opfatter som oprejsning til netop deres sociale konstruktion, altså deres eget begreb om en bestemt religion, dens autoritet og dens hellighed. Mange af disse muslimer er ydermere af den opfattelse at voldelig gengældelse af verbal eller anden billedlig oplevet provokation er en retfærdig og etisk forsvarlig handling. Moses Olsen skal have nogen på frakken for at slæbe et kors gennem Nørrebro og prædike kristendom, og Pia Kjærsgaard må gerne overfaldes for sine forkerte meninger.

(Abu Hamzah fra ‘Kaldet til Islam’ truer islamkritisk DF’er – Omar Marzouk fryder sig; BT)

Historie er viden om visse fænomeners status som betinget af fortidige begivenheder. Eksempelvis er ethvert menneske resultatet af, at en kvinde og en mand havde en bestemt kontakt på et bestemt tidspunkt. Ni måneder senere fremkom et barn.

Den vestlige civilisation er et barn af en fortid, der strækker sig mere end to årtusinder tilbage. Sædvanligvis ønsker børn at vide noget om deres forfædre, men når det gælder kulturarv, ligger det tungt med den viden, den danske folkeskole giver eleverne. De akademikere, der skriver betænkninger og lægger retningslinjer for undervisningen, har for mange år siden ødelagt historiefaget. Her gives der ikke karakter. Kendskab til fortiden – og dermed kulturarven – betragtes ikke som vigtigt.

Tilsvarende er socialkonstruktivisterne ligeglade med den førmoderne verden, de ikke-vestlige indvandrere kommer fra. De mange problemer, der opstår i et kultursammenstød med et moderne og demokratisk samfund, undersøges ikke seriøst. Reelt anerkender forskerne og den bureaukratiske praksis ikke betydningen af en mentalitet, der medbringes fra en livsform uden frihed, borgerrettigheder og ligestilling.

Socialkonstruktivismen fører til historieløshed og til tab af kollektiv identitet. Skolens elever udrustes og opmuntres ikke til at føle sig som arvtagere efter de mange generationer, der har ydet et bidrag til at skabe den europæiske kultur og dermed nutidens frihed, orden og velstand. I skolernes historiebøger skildres fortiden gennemgående som noget primitivt, dumt eller uretfærdigt. Modsætningen er nutidens tekniske og administrative forbedringer, der eksempelvis sikrer bedre transport, mere effektiv produktion af levnedsmidler eller indkomstudjævning. Europas fortid med økonomisk ulighed, religionskrige og slavehandel er kun noget, der skal siges undskyld for.

Selvfølgelig er europæisk historie fyldt med rædselsfulde beretninger, og skolen bør undervise i både udbytning, religionskrige og slavehandel. Den slags ulykker har dog ikke kun fundet sted i Vesten. Grusomhed og vanvid hører også til aztekernes, kinesernes, de afrikanske bantustammers og arabernes historie. Eleverne skal have et vist kendskab til verdenshistorien og dermed også til de faktorer, der gør det muligt for magthavere at mishandle og myrde i stor målestok.

Men tilsvarende skal folkeskolen gøre en stor indsats for at orientere om de begivenheder og institutioner, der har frembragt demokrati, de to køns ligeværdighed, orden, velstand og individets frihed. Her spiller effektiv produktion og transport selvfølgelig også ind, men i den førmoderne epoke – d.v.s. indtil for få århundreder siden – var kultur og religion de faktorer, der afgjorde, at netop Europa frembragte frihed og demokrati.

Selve tanken om at skabe et samfund og en stat ved at bruge fornuften – altså argumentet – opstod i oldtidens Grækenland. Filosofien er græsk, fordi den søger visdom og viden i samtalen – dialogen. ‘Logos’ betyder ord! Logikken kan ikke undværes i argumentationen, og ingen kan med berettigelse forlange en rund firkant. Denne mentale og intellektuelle disponering er klart en arv fra de græske filosoffer. Sådan var det ikke i det gamle Kina, hvor staten var kilde til viden. I andre fortidige civilisationer kom viden fra åbenbaringer, formidlet af profeter og præster.

Præster havde også betydning i Europa – både førkristne og kristne. Men det lykkedes ikke kirkelige autoriteter at kvæle den kritiske tanke og trangen til rationel argumentation. Ligeledes overlevede en arv fra Rom. Her var statsret og kravet om et lovligt grundlag for både politisk myndighed og privat ejendom i højsædet. Selv efter det romerske riges undergang blev mindet om en retsorden og en øverste autoritet bevaret blandt de germanske stammer, der skabte begyndelsen til de europæiske nationer.

Fra kristendommen modtog eftertiden den banebrydende og altafgørende tanke, at det enkelte individ ikke tilhører staten. Det kan derfor siges, at Europa er opstået i middelalderen, da den kristne kirke blev den samlende kulturfaktor fra Portugal til Finland.

Det græsk-romersk-kristne grundlag har formet en fælleseuropæisk ‘Leitkultur’, som skal formidles til den unge generation, hvis frihed og demokrati skal bevares.16. december 2013

“To somaliske knægte kunne ikke slå hårdt nok, så de trampede mig 10, måske 15 gange i hovedet…”

Homoseksuelle Jim Lyngvild har forlængst fået nok af det multikulturelle samfund. Fra Facebook via Den frie.

“Nu må DET KRAFTSPARKEME STOPPE!!!! Hvorfor er det at denne nation er endt som en flok blinde høns, der laller rundt og er bange for at tage tyren ved hornene. Igen er to somaliske drenge gået AMOK, og har sparket… nej trampet Bent i hovedet – endda i bussen hvor INGEN gjorde noget.

NU HAR OGSÅ JEG FÅET NOK! og jeg er FLØJTENDE ligeglad om folk melder fra på min side… svineri KAN ikke tolereres i mit univers!

DEL MEGET GERNE SÅ FOLKET VÅGNER!”

Ordret citat fra offerets profil på Facebook.

To somaliske knægte kunne ikke slå hårdt nok, så de trampede mig 10, måske 15 gange i hovedet, da jeg var væltet ned på et bussæde i 6A. Hverken 2 granvoksne mænd ved siden af eller buschauffut gjorde noget.” (‘Bent’, ven af Jim Lyngvild)

Oploadet Kl. 14:44 af Kim Møller — Direkte link52 kommentarer


28. november 2013

Homoseksuelle Henrik D. Poulsen.: “Jeg kan stadig mærke min velfortjente straf, når jeg trækker vejret.”

“… det eneste der fremmer en nationalkonservativ dagsorden er konsekvenserne af den førte politik.”, skrev jeg for nogle dage siden i privat besked. Herunder en sarkastisk kommentar fra Berlingske af psykiater Henrik Day Poulsen – Falliterklæringen (bag betalingsmur).

“Den tirsdag aften i Vollsmose ændrede alt for mig. En digter på 18 år skulle læse digte op og fik samme politibeskyttelse som Barack Obama. Nu forstår jeg det hele og vil sige tak.

Tak til Poul Nyrup Rasmussen for at have lagt grunden til for den udlændingepolitik, der har medført, at så mange danske statsborgere vil slå den muslimske Judas Yahya Hassan ihjel.
Tak til Folketinget for palæstinenser-særloven i 1990’erne. Det var en rigtig god ide, der skabte arbejdspladser i både politiet og kriminalforsorgen.
Tak til de danske medier for følelsesporno og særlov om 1.000 udviste børn fem dage før kommunalvalget. …

Tak til Anna Mee Allerslev for at sætte jøderne på plads i din mangfoldighedskampagne i København. …

Tak til den unge indvandrer, der i 2000 ville overfalde mig, fordi jeg havde skriggrønne Versace jeans på og var på vej til den daværende homoklub Pan. Min iranske ven, der er mørk som en sort oliven, reddede mig. Men i stedet fik jeg i 2013 den afklapsning, som jeg fortjener, da jeg og min mand i september på vores bryllupssaften over for Hotel Nimb blev nægtet at blive kørt hjem af en udenlandsk taxachauffør, fordi vi er homoseksuelle. Da jeg tog hans visitkort som bevis for diskrimination, blev jeg overfaldet af fire andre chauffører, der tog visitkortet tilbage og trykkede mit ribben. Jeg kan stadig mærke min velfortjente straf, når jeg trækker vejret.

Nu forstår jeg meget bedre, hvorfor Yahya Hassan ikke må læse digte op. Det er mig, Inger Støjberg og alle de andre, der lever i et parallelsamfund og er dårligt integrerede. Vollsmose er det virkelige Danmark.

Hvis Leonardo Da Vinci levede i dag, ville han male Den Sidste Nadver med Hassan som Judas. Nå nej. Da Vinci er jo en fucking bøsserøv. Undskyld.”23. november 2013

Om feministisk socialkonstruktivisme: Kvindeforskning er den akademiske forlængelse af kvindekampen

Sublim artikel på Manfo. Kåre Fog – Kvindeforskning – dumheden vinder stort.

“Når feminister går på universitetet og driver deres virksomhed der, så kaldes det kvindeforskning. Det regnes for en akademisk disciplin, og der går offentlige lønkroner til formålet.

Jeg har i de seneste måneder læst kvindeforsknings-litteratur for at se, hvad det er. At læse den litteratur er en form for selvpineri. Det er ulideligt. Side op og side ned om hvor undertrykt kvinder er, skrevet i en anstrengende akademisk sprogstil.

(Firenze, Italien, 1951; Udsnit af Ruth Orkins American Girl in Italy, 1951)

Den mest moderate form for akademisk feminisme går under betegnelsen empirisk feminisme. Den tilslutter sig de almindelige krav til videnskab om redelighed og objektivitet. Den går ud på at indsamle dokumentation for, at kvinder bliver forfordelt i samfundet på forskellig måde, dvs. den påpeger uretfærdigheder. Denne form for feminisme er i princippet OK. Vi skal have et retfærdigt samfund, med lige vilkår for alle…

Der dukker imidlertid allerede her et problem op. Kvinder sætter lighedstegn mellem ligeberettigelse og ligestilling; men det er en fejl. Lige ret og lige vilkår fører ikke nødvendigvis til lige position. Hans Bonde formulerer det samme aspekt med lidt andre ord i bogen ‘Fordi du fortjener det’: ‘Ligestilling i udgangspunktet fører ikke til ligestilling i slutresultatet’. Sagen er nemlig, at på grund af biologiske forskelle mellem kønnene har de lidt forskellige evner og meget forskellige interesser. Kvinders frie valg fører dem til andre positioner end mænds frie valg.

Dette benægtes af alle feminister.

(Riyadh, Saudi-Arabien, 2013; Saudi Gazette)


Ved at studere akademisk feminisme har jeg konstateret, at det er et helt afgørende element i feminismen at afvise de biologiske forskelles betydning. … Efterhånden står det klart for mig, at om man så stak umisforståelig og utvetydig forskning helt op under næsen på en feminist, ville hun stadig afvise det blankt. Det er alfa og omega for hende at afvise biologien. Det vil sige at mine ambitioner om at fremlægge overbevisende forskning er dømt til at mislykkes.

Ved at afvise biologien når feministerne frem til at undertrykkelsen af kvinder er altomfattende og meget sejglivet. De konkluderer, at empirisk feminisme ikke er nok – den fører ikke til de ønskede ændringer i samfundet.

Ud af den erkendelse opstår så en anden form for feminisme, der betegnes standpunktsfeminismen. Den bygger på at kvinden ved en slags aha-oplevelse bliver klar over, at hun er mere undertrykt, end hun troede, og at tingene kun kan anskues på den basis. Forskningen skal tage udgangspunkt i, at kvinder er undertrykt. …

Kriteriet for, hvad der er god forskning, er derfor ikke længere, om den er objektivt sand. Det nye kriterium er, om forskningen fører til at mindske kvinders undertrykkelse. Kun hvis den gør det, er forskningen lykkedes. Det vil sige at kvindeforskning er den akademiske forlængelse af kvindekampen ude i samfundet. Forskningen skal støtte op om aktivisme. Udgangspunktet er, at kvinder er undertrykt. Hvis man har dette som forudsætning, og så påviser, at kvinder er undertrykt, så har man bevist hvad man vil. …

Mange feminister mener dog, at standpunktsfeminismen er utilstrækkelig. Den giver ikke de ønskede resultater. Selv om man igen og igen påviser undertrykkelsen af kvinder, forsvinder undertrykkelsen åbenbart ikke. Man må åbenbart gå mere radikalt til værks. Det gør man ved at hævde, at det er selve opdelingen af menneskeheden i to køn, der er problemet. At tale om at mænd og kvinder som to modsatte kategorier af mennesker er at polarisere. Faktisk er der masser af mennesker, der ikke passer i denne opdeling, hævder man så. Man taler om bøsser og lesbiske, om transseksuelle, om intersex-personer og i det hele taget om personer der er ‘queer’, altså ‘på tværs’ af de gængse kategorier. Man gør hvad man kan for at overdrive antallet af intersex-personer. Og man argumenterer for, at kønnet blot er en social konstruktion – ikke blot det sociale køn, med kønsbestemt tøj, frisure og interesser, men også det anatomiske køn.

At nogle personer fødes med tissemand, og andre uden, at nogle udvikler bryster og andre får hår på brystet, skyldes ifølge disse feminister en social konstruktion. Også heteroseksualitet er blot en social konstruktion. Forelskelse er en social konstruktion. Det hævdes f.eks., at førend man i starten af 1800-tallet skrev romantiske romaner, kendte folk ikke til forelskelse. Det var romanerne der skabte ideen om at man kunne forelske sig. Et temmelig bizart synspunkt, kan man mene. Men ideen om social konstruktion går endnu videre. Selv ‘personlig identitet’ er en social konstruktion. Der findes ikke noget konstant indre jeg; jeget opstår igen og igen, i stadig nye udgaver, i samspillet med den sociale omverden. Faktisk er alt socialt konstrueret. …

Som naturvidenskabsmand spørger jeg uvilkårligt, om der dog ikke er nogen besindige mennesker, der kan stoppe de værste vildskud fra disse socialkonstruktivister. Men det er der åbenbart ikke. Tværtimod, de får priser og medaljer. … Den videnskabelige kvalitetskontrol har svigtet totalt. Næsten alle inden for de social-humane videnskaber lader sig forføre af disse charlataner m/k. Der sidder hist og her nogle få redelige forskere, som kan se miseren. Men de dukker sig. De skal ikke sige noget, så bliver de frosset ud. Dumheden vinder stort.”

Oploadet Kl. 19:57 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer


19. november 2013

Michael Sinan, homoseksuel muslim: “Det er vigtigt for mig, at homoseksualitet og Islam bliver forenet…”

For nogle år siden stødte jeg på organisationen ‘Satanic Reds‘ (satanistiske kommunister), og mange husker nok Politikens artikler om jødisk-israelske nationalsocialister. Meget apropos, så sendte DR3 i går et afsnit af serien ‘Bøssestudier’ med et portræt af homoseksuelle Michael Sinan Thomsen, vinder af Mr. Gay 2012 og islamisk konvertit. Herunder lidt fra dialogen – Bøssestudier (3/8) – Diskrimination.

Michael Sinan Thomsen: Jeg har meldt mig til Mr. Gay, fordi det homoseksuelle miljø, især i København har brug for noget nyt, og brug for at se troende homoseksuelle, muslimske homoseksuelle stå frem. … Jeg vil rigtig gerne optræde med noget etnisk, for at vise om min interesse for orientalsk musik og dans. Der er ikke mange der mener det er muligt at kombinere Islam og homoseksualitet, og det gælder begge grupperinger. Både homoseksuelle og muslimer har fordomme overfor hinanden. Jeg har aldrig prøvet at blive diskrimineret, men jeg har prøvet at opleve en mangel på forståelse, hvor jeg ikke har følt mig accepteret, eller måske helt taget alvorligt, det er næsten det værste. Ikke at blive taget alvorligt, det er ‘man kan da ikke være homoseksuel og muslim på samme tid’. Prøv at høre – jeg sidder foran dig, jeg er muslim og homoseksuel. Du kan jo se det kan lade sig gøre, ellers ville jeg jo ikke sidde her.

(Michael Sinan Thomsen, Mr. Gay 2012; Flickr)

Michael Sinan Thomsen: … Jeg er født af en ateist familie, men konverterede selv som meget meget ung. … Jeg er godt klar over, at folk vil komme til at se mig som meget kontroversiel. Men for mig er det ikke et valg, for mig er det jo den jeg er. Den måde jeg føler jeg er blevet skabt på. … Jeg var lidt af en nørd som lille. Jeg læste mange tykke bøger om religion, og gik utroligt meget op i det. Det er ikke kun om Islam, det er også om Jødedommen, Kristendommen, Hinduisme, Buddisme, jeg synes det var enormt spændende. Jeg har altid haft muslimske venner ligeså længe jeg kan huske tilbage, så Islam har altid været der et eller andet sted i baggrunden. Mine muslimske heteroseksuelle venner har vist stor forståelse. De mener Gud har jo skabt dig med et formål, og som du er. Vi vil aldrig drømme om at dømme dig for din seksualitet. Der er faktisk muslimer der tænker ud af boksen. De spørger mig tit – ‘Michael, står der noget i Koranen om homoseksualitet? Hvad er det de hører, at andre muslimer mener at homoseksuelle skal stenes’. Jeg forklarer så, at der står noget, men at det står meget tvetydigt, og derfor er det ikke altid nemt at tyde hvad der er konkret menes. Min store lidenskab udover religion, det er sprog. Jeg taler tyrkisk, så godt som flydende. Så kan jeg farsi på et rimeligt niveau, så taler jeg bosnisk, så læser jeg osmanisk-tyrkisk, som der blev talt før det moderne tyrkiske sprog i Tyrkiet. Det er skrevet med arabisk skrift, og så kan jeg lidt rumænsk, og jeg satser på at lære flere. Flere sprog. Jeg ser ikke Koranen som værende påbud, jeg ser Koranen som ‘guidelines’, som gode råd til et sundt og lykkeligt liv. … Det er en vigtig kamp, fordi der er mange muslimske homoseksuelle som lever i skabet, især her i Danmark. De bliver gift, de får børn, og må indse, at det er den måde de bliver nødt til at leve resten af deres liv på. Det at leve et dobbeltliv det er der ingen der bliver lykkelig af. Personligt vil jeg gerne gøre mit til at sætte fokus på det her problem. Jeg vil gerne stå frem, for dem der ikke tør vise sig frem, og som lever skjult.

Sagt lidt i sjov, så håber jeg Gud tilgiver mig de her korte shorts, bare et øjeblik. [Før catwalk] Nogle gange må man også kæmpe lidt utraditionelt, og måske også lidt imod ens normer og værdier. Jeg håber det går godt, Inshallah. … Mit mål er at kunne stille mig, og sige at jeg er homoseksuel og muslim. Jeg vil gerne tages alvorligt. Det er min helt egoiske tanke omkring at stille mig frem.

[...]

Michael Sinan Thomsen: Jeg synes tit minoriteter glemmer hvordan det er at blive diskrimineret. Muslimer diskriminerer jo tit helt åbenlys homoseksuelle, hvor jeg tit undrer mig, og tænker – I råber jo selv op om at I bliver diskrimineret, I bliver ikke forstået, I bliver ikke accepteret, og det samme gør sig også gældende for homoseksuelle. Så på den måde kan man godt stå lidt i stampe. … Normalt går jeg stille med dørene, og råber ikke op omkring min seksualitet og min religion, men på den anden side er jeg heller ikke bange for at tale om det når folk viser egentligt viser interesse. … Det er vigtigt for mig, at homoseksualitet og Islam bliver forenet for alvor. Det er det jeg kæmper for.

Oploadet Kl. 13:38 af Kim Møller — Direkte link43 kommentarer
Arkiveret under:


24. oktober 2013

Homoseksuelle Gustav Salinas fik flaske i hovedet – Politiet har varetægtsfængslet 24-årig fra Ballerup

For et år siden skrev jeg her på siden om homoseksuelle Gustav Salinas, der var blevet antastet og truet af det Se & Hør betegnede som en ‘aggressiv Nørrebro-borger’. Tidligere på sommeren kunne man høre samme Gustav bashe Dansk Folkeparti i Radio24syv, blandt andet med ordene: “… de kan ikke lide homoseksuelle”.

Fra seneste udgave af Her & Nu – Gustav slået ned med flaske.

“For Gustav Andersen Salinas sluttede en glad aften i byen brat, da han natten til lørdag blev slået ned med en flaske på Bernstorffsgade i det indre København. Realitystjernen, der var i byen med Lisa Lents, blev passet op af et par unge fyre, mens han var ved at hæve nogle penge i en automat foran Arbejderne Landsbank.

- De spurgte, om de måtte få et billede med mig, og jeg sagde ja. Og da den ene havde fået sit billede, og jeg vendte mig om, fik jeg en flaske lige i hovedet, fortæller Gustav til HER&NU. Flasken blev knust, da den ramte ham i baghovedet, og gerningsmanden og hans ven løb med det samme fra stedet.

- Jeg kan huske det i glimt. Der var blod overalt, og jeg mistede flere gange bevidstheden. …, fortæller Gustav, der blev kørt på Rigshospitalets Traumecenter til behandling.”

“Den 24-årige formodede gerningsmand er sigtet for for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Desuden sigtes han for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om at fremsætte hånende udtalelser, ved to gange at have sagt ‘bøsserøv’.” (Her & Nu)

“En 24-årig mand fra Ballerup, der nægter sig skyldig, er nu varetægtsfængslet…” (Billedbladet)

(Første ‘Muhammed-kommentar’ på Gustav Salinas’ Fanside på Facebook)

Opdate. Ekstra Bladet betegner den 24-årige som ‘etnisk dansk’.

Oploadet Kl. 15:59 af Kim Møller — Direkte link48 kommentarer
Arkiveret under:


21. oktober 2013

Norsk islamist afviser ekstremisme-etikette foran 1500 tilhørere: “Vi er alle bare vanlige sunnimuslimer”

Tidligere på året afholdt Islam Net i Norge en større arrangement under overskriften ‘Peace Conference Scandinavia 2013′, og i Dagbladet er der for tiden hård debat mellem en talsmand for venstreradikale Antirasistisk Senter og Fahad Qureshi, leder af Islam Net. Arrangementet og debatten udstiller problemets kerne, at det medierne omtaler som islamisme eller ekstrem Islam, reelt er mainstream sunni-Islam.

Den driftsikre Vlad Tepes har lagt Fahad Qureshis meget afslørende introduktion online, og det er lige på kornet. Det er sjældent jeg anbefaler videoer, men lige den her bør ses.

(Fahad Qureshi afviser ekstremisme-etikette: “Vi er alle bare vanlige sunnimuslimer”)

“Fredskonferansen, som ifølge Islam Net er et ledd i arbeidet med å oppklare misoppfatninger om islam, ble i år holdt i Vinmonopolets gamle sentrallager på Hasle i Oslo 23. til 25. mars i år. …

Fahad Qureshi sier at Islam Nets og forsamlingens synspunket ikke gjør dem til radikale eller ekstreme muslimer.

- Vi er alle bare vanlige sunnimuslimer, sier han videre i videoen.

Han mener erklæringen ikke betyr at forsamlingen ønsker å innføre sharia, den islamske lovgivningen – som blant annet innebærer streng straff av homofili og utroskap – i Norge.

- Nei, det kan det ikke bety. Vi oppfordrer ikke til å implementere islams straffesystem i Norge. Det at hele salen rekker hånda i været betyr at vanlig praktiserende muslimer mener at Gud vet best, uavhengig av hva andre skulle mene om dem, skriver Qureshi i en epost til Dagbladet. …

Ifølge Qureshi, var det omtrent 5000 mennesker innom arrangementet i løpet av de tre dagene det varte. Da han holdt sin tale, var salen med en kapasitet på 1500 mennesker, helt full.

- Det var muslimer i alle aldre fra forskjellige moskeer i Norge. Mange av de som var til stede er medlemmer i Islam Net, skriver Qureshi.” (Dagbladet)

(1500 samtykkende tilhørere i Oslo, marts 2013)

Oploadet Kl. 11:22 af Kim Møller — Direkte link34 kommentarer


5. september 2013

Svensk kommune kom uforvarende til at sprede ‘had’ på Facebook: “Allah er bøsse.”

Indvandrere har lidt svært ved at skelne kerne-svenske ‘raggare’ fra kriminelle MC-grupperinger, og det har flere gange udmøntet sig i spontane overfald. En sjov lille historie fra svenske Expressen, der indikerer at ikke alle svenskere er mentalt kastrerede – Allah är bög”–märke spreds av kommunen.

“‘Imorgon är det sommarens sista veteranbilsträff i Sunnanå hamn. Så här såg det ut där tidigare i sommar.’ Det är texten till ett Youtube-klipp som Melleruds kommun delat på sin Facebook-sida.

Ungefär fyra minuter in i den knappt sex minuter långa videon, zoomar kameran in på ett klistermärke som sitter på en moped. Klistermärkets budskap: “Allah är bög”.

– … Detta hade jag ingen aning om, säger Robert Svensson (C) som är kommunalråd i Mellerud sedan 2003. …

När GT får tag på kommunens informationsansvarige, Lars Nilsson bekräftar han att det är precis vad som hänt i det här fallet.

– Det är borttaget nu. Det var ett långt klipp med någon som gick runt och filmade. Hade vi sett hela klippet hade det aldrig kommit upp, säger han. Tanken var helt enkelt att göra lite reklam för veteranbilsträffarna som är mycket populära i Mellerud.”

(“… det hatfulla märket”; Melleruds Kommune på Facebook, 2013)

Oploadet Kl. 07:16 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »