26. marts 2015

Problematisk at flygtninge prioriteres højere end danskere, da det giver negativ stemning ift. flygtninge

Kommunerne har ingen problemer med at nedprioritere boligsøgende danskere. Problemet opstår først i det øjeblik det giver en ‘negativ stemning’ i forhold til flygtninge. Meget symptomatisk så vil Tårnbys socialdemokratiske borgmester løse problemet ved at købe “et par villaer til omkring otte mio. kroner”. En citathistorie fra Berlingske set i seneste udgave af Boligen – Flygtninge kommer først i køen (s. 14).

“Der er kommet hårdt tryk på kommunernes akutboliglister på grund af det store antal flygtninge, der kommer til Danmark. Nogle kommuner har nu svært ved at henvise danskere i bolignød til en bolig, fordi flygtningene kommer i første række. De har nemlig et retskrav på, at kommunen skal anvise dem til en bolig – og det betyder, at de kommer først i anvisningskøen.

En række borgmestre i hovedstadsområdet, herunder borgmester i Tårnby Kommune, Henrik Zimino, udtrykker bekymring for, at det kan gøre nogle borgere negativt stemte over for flygtningene.”

(Boligen, 2015/4, s. 14)

Fra Berlingske – Flygtninge får lov at springe boligkøen over (14. februar 2015).

“Kommunerne har svært ved at tilbyde boliger til egne borgere i bolignød, fordi de er nødt til at finde boliger til flygtninge først. Sådan lyder meldingen fra en række kommuner, og i en kommune som Tårnby på Amager er borgmesteren bekymret for, at flygtningenes retskrav på at få anvist bolig får nogle borgere til se at negativt på flygtningene. …

Ifølge Tårnbys borgmester, Henrik Zimino (S), råder kommunen over hver fjerde almennyttige bolig. Men da kommunen ikke har nok af andre boliger at tilbyde flygtningene, er man på grund af flygtningenes retskrav nødt til at huse dem i de almennyttige boliger. …

Vi har familier, der bliver sat på gaden og ikke har noget sted at bo, og enlige mødre og andre i akut bolignød, der mangler hjælp her og nu,’ forklarer Henrik Zimino…

[...]

Henrik Zimino så dog gerne, at kommunen kunne købe nogle huse til flygtningene. Måske et par villaer til omkring otte mio. kroner. Pengene er der, i den kommunale kassebeholdning. Men han og Tårnby må ikke bruge af kassebeholdningen, siger staten og Kommunernes Landsforening (KL). Skal Tårnby købe boliger, må det derfor blive med midler fra anlægsbudgettet. …

Men boligkøb finansieret af anlægsbudgettet medfører ifølge borgmesteren, at der bliver færre penge til at renovere skoler og ældreboliger, anlægge kunststofbaner og den slags. Tårnby må nemlig ikke overskride sit for længst fastlagte anlægsbudget for 2015. … På samme måde som Henrik Zimino oplever Rudersdal Kommunes borgmester, Jens Ive (V), at presset på boligkøen vokser som følge af flygtningene. …

Vi har allerede nu reaktioner fra borgere, som har brug for en social boliganvisning og ikke får det, fordi vi må bruge boligerne til flygtninge,’ siger Jens Ive…

I Frederikssund Kommune bekræfter borgmester John Schmidt Andersen (V), at flygtningenes retskrav øger presset på de almennyttige boliger…

‘På listen står nogle af vores egne borgere, som også er kommet skidt af sted. Så hvad er argumentet for at sige, at de, der både har boet og betalt skat her i rigtigt mange år, lige pludselig bliver tilsidesat? …'”

Oploadet Kl. 16:28 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer

Besynderligt, at “… man ikke har en klarere opfattelse af, hvorfor nogle lande er fattige og andre rige.”

Læserbrev af Mogens Camre i Jyllands-Posten – Danmark er et socialkontor.

“Det tilstundende valg har fået regeringen til at fremkomme med forslag om, at de mange tusinde flygtninge, som strømmer til Danmark, skal arbejde for de ydelser, de modtager. Regeringen vil skabe job til 30.000 flygtninge i løbet af de næste to år.

Det er klart, at forslaget intet har at gøre med beskæftigelse i dansk forstand. Det handler alene om at bilde danskerne ind, at velfærdsstaten ikke er i fare på grund af de mange nye klienter.

Hverken regeringen eller de mange, som lever højt på at servicere flygtningene, vil indrømme, at de udmærket ved, hvorfor Danmark er en flygtningemagnet. Det er vi, fordi et politisk flertal har besluttet at give flygtningene den højeste levestandard, der kan opnås af mennesker, som ikke kan arbejde, som man gør i et højtudviklet land.

Det er besynderligt, at vi i et land, hvor alle dog har mindst ni års skolegang, ikke har en klarere opfattelse af, hvorfor nogle lande er fattige og andre rige. Det handler altovervejende om lysten og evnen til at arbejde. Det handler igen om en kultur – i Vesteuropa hersker den protestantiske arbejdsmoral, i Sydeuropa tager man tingene noget mere afslappet, og i den arabiske verden sætter man en ære i ikke at bestille noget. Som følge af den almindelige mangel på demokrati, organisation, hæderlig administration og fred – det sidste også afhængigt af de tre første mangler – er uddannelsen underlødig og stort set uden værdi i den vestlige verden. …

Regeringen og pressen fabler om udenlandske civilingeniører og læger, som skal dække behov i Danmark. Det er igen renlivet vinduespynt. Kun ganske få af de pågældende har en uddannelse, som kan sammenlignes med de vestlige titler. … Derfor er regeringens beskæftigelse af flygtninge blot en ny måde at bogføre udgifterne til flygtningene på. Det er skatteyderne, som skal betale for, at de pågældende skal i arbejde i overflødige job, som ikke bidrager til produktionen og derfor heller ikke kan dække nogen udgifter.

Kun socialdemokrater og rene ignoranter kan bilde sig selv ind, at der er noget at spare på regeringens nye idé. Der er tværtimod tale om, at danske ledige skubbes længere ud i ledighedskøen. Jeg spekulerer på, hvad der er galt med de mennesker, som stemmer på denne regering.”

Oploadet Kl. 15:46 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer


24. marts 2015

Hørt på P1: “Men kan vi blive ved med at være rige… og samtidig forsøge at begrænse indvandringen?”

Man ved der er noget fordækt, når et venstreorienteret medie som P1 – helt atypisk, pludselig fokuserer på erhvervslivets behov. Danmark er danskernes land, ikke et aktieselskab, og likvidation kan selvfølgelig aldrig blive en mål i sig selv. Fra et indslag på P1 Morgen – Indvandrere skal redde Europa.

Vært: Fra spørgsmål om diskrimination af grundlæggende rettigheder, og et mere inkluderende Europa, så skal det så nu handle om indvandring. … God morgen Steffen Gram, internationale korrespodent her i DR. Man kan måske stille det op, at politikerne trækker i en retning, og erhvervslivet i en anden retning, når det altså gælder spørgsmålet omkring indvandring. Hvordan hænger det sammen?

Steffen Gram: Det hænger sammen på den måde, at vi er i hvert fald syv år inde i en krise… og på den anden måde, så er vi ved at indrette os sådan, at befolkningstallet i Europa falder. Vi bliver ældre og ældre, og kan ikke opretholde vores økonomiske niveau, vi kan ikke følge med innovativt og så videre, så på den ene side står vi med frygten og bekymringen for vores værdier overfor indvandrerne, på den anden side, med behovet for indvandringen.

Vært: Men kan vi blive ved med at være rige i vores del af verden, og samtidig forsøge at begrænse indvandringen.

Steffen Gram: … alle de tal fortæller jo, at det går ikke længere. … Som Mercedes-chefen sigger på den store konference i Brussels – indvandringen er helt afgørende for at vi økonomisk kan blive kørende.

Vært: Hvis vi skal samle op her til sidst. Hvis vores børn skal have en levestandard som svarer nogenlunde til den vi har i dag, så er indvandring nødvendigt.

Steffen Gram: Det er det erhvervslivet og økonomer siger. Og demografer. … Altså, hvis vores børn skal have det om ikke bedre, men ligeså godt som vi har det, så skal der en indvandring til. Fordi i kan ikke skabe det befolkningsgrundlag der kan forsørge, den voksnende gruppe af ældre.

(P1, 24. marts 2015: Verden ifølge Gram: Europa under pres)

Oploadet Kl. 16:12 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer

Søren Pind: Kulturel integration er et krav – “I modsat fald ophører Danmark med at være Danmark.”

David Trads er uenig i ræsonnementet, men i et valgår er alle hardlinere i udlændingespørgsmål. Kronik af Venstres Søren Pind i Jyllands-Posten – Palæstinenserloven en skamstøtte.

Umærkeligt er vi ved at skabe lighedstegn mellem flygtninge og indvandrere. Gør man det, skal man ikke gøre sig nogen illusion. Så bliver flygtninge indvandrere for alvor. Og så forandres Danmark atter. Denne gang ikke skridt for skridt. Men stort og på en gang. …

Som integrationsminister kan jeg huske presset, så snart mennesker har slået lidt rod, fået børn i den lokale folkeskole og fået sig et job.

‘Jamen, de gør jo ingen skade’, lød det faste omkvæd. Og det håbløse i at forklare, at fik det enkelte menneske lov at blive, skulle alle i samme situation på grund af lighed for loven have lov til det samme, var evident. Der var det ikke kun politikere, der svigtede – men derimod folket selv. Der var ingen hjælp at hente, kan jeg tørt konstatere.

Lader man flygtninge komme i den situation, bliver de i Danmark. Dermed bliver de indvandrere. Og nu kommer mit egentlige spørgsmål: Har vi det kulturelle beredskab til at håndtere det? Kan vi påstå, med sandhed i stemmen, at sådan som vi for tiden bedriver politik, vil disse mennesker i løbet af en generation eller to blive danske? Hvordan gik det egentlig med palæstinenserne som gruppe? Hvordan kommer det til at gå med syrerne? Hvordan kommer det i det hele taget til at gå med Danmark som årene går?

Der er der også behov for at stille kulturelle krav. … der er masser af lande, der ikke er som Danmark. Men der er kun ét Danmark. Og kommer man her med hensigt om at blive, kommer man for at blive dansk. Ellers må man søge andetsteds. Eller være flygtning – altså uintegreret og klar til at rejse hjem så snart lejlighed byder sig.

I det faktum spiller kultur en altafgørende rolle. Jo snarere vi får gjort klart, at ønsker man at leve i Danmark, må man tilegne sig bestemte dele af denne kultur og sige farvel til den oprindelige, man kom med, desto nemmere bliver det at skabe en national sammenhængskraft. I modsat fald ophører Danmark med at være Danmark.


Sverige: Statsminister Löfven konfronteres af vrede indvandrere – Justitsminister angrebet i asylcenter

Fredag tog statsminister Stefan Löfven til Gøteborg-ghettoen Biskopsgården for at mindes ofrene for et dobbeltdrab dagen forinden. Uden livvagter var det aldrig gået godt, for stemningen var ‘hemsk’. Videoen kan ses på Youtube.

(Statsminister Stefan Löfven konfronteres af vrede indvandrere i Biskopsgården, 20. marts 2014)

I går besøgte Justits- og integrationsminister Morgan Johansson et asylcenter i Skåne. En 25-årig asylansøger angreb ham med en skumslukker. Aftonbladet har historien.

(Justits- og integrationsminister Morgan Johansson angribes i asylcenter, Östra Göinge, 23. marts 2015)

Oploadet Kl. 06:14 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer
Arkiveret under:


19. marts 2015

NIMBY-effekt: Hørsholm-borgere mod asylcenter – “… jeg er bange for, at der kommer blod på jorden.”

Kun en brøkdel af danskerne stemmer for en stram udlændingepolitik, men ingen vil have asylansøgere i nabolaget. Not In My Back Yard. Fra Berlingske – ‘Det er nemmere at møde Vorherre i Hørsholm gågade end politiet’.

“Følelsen af utryghed over at bo klos op ad det nye Udrejsecenter Sjælsmark er ikke blevet mindre blandt borgerne i Hørsholm Kommune efter en måned med 80 udvisningsdømte asylsøgere som naboer.

Det står klart efter et borgermøde i Kulturhuset Trommen tirsdag aften. Trods meldinger om en fredelig begyndelse fra Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen, der begge havde repræsentanter med til mødet, fortalte flere af de cirka 125 mødedeltagere om mindst fem ubehagelige episoder med beboere fra centeret. Flere borgere berettede, hvordan de måtte trygle politiet om at udfærdige en rapport, ligesom flere rejste sig op og fortalte, at politiet ikke rykkede ud oven på henvendelser om ubudne gæster.

Hørsholmeren Michael Ring er blandt dem, der har haft uønsket besøg, da han natten til tirsdag 10. marts måtte jage det, han beskriver som to ‘mørklødede’ mænd væk fra sin grund, efter at de forsøgte at trænge ind i hans stuehus.

Det er ikke for at tegne et rædselsbillede, men jeg er bange for, at der kommer blod på jorden. Jeg vil være sikker på, at når jeg ringer til politiet, kommer de med det samme. Ellers bliver vi nødt til at tage sagen i egen hånd, og det går ikke,’ lød appellen til politiet.

‘Det sejler. Get your act together,’ tilføjede Michael Ring, der længe har talt imod oprettelsen af udrejsecenteret i hans baghave. …

De afviste asylsøgere, hvoraf gennemsnitligt flere end halvdelen har modtaget en dom for kriminalitet, modtager overhovedet ingen penge, oplyste Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen. De udvisningsdømte har ikke selv mulighed for at lave mad, men får i stedet cafeteriamad tre gange dagligt, mens værelserne på kasernen er spartansk indrettet med køjeseng, bord, to stole samt antennestik til fjernsyn. Netop det faktum gav yderligere panderynker blandt naboerne.

‘Vi naboer har ikke 700 fjernsyn,’ som Michael Ring sarkastisk pointerede.

Oploadet Kl. 05:48 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


17. marts 2015

Pegida DK-demo med mørklødet gæstetaler – ‘København for Mangfoldighed': “Disse mørke kræfter…”

Forleden bekendtgjorde Pegida DK-initiativtager Nicolai Sennels, at bevægelsen planlægger at skifte navn til ‘For frihed’. Mandag demonstrerede bevægelsen under det kendte navn for 9. gang i København, og da Sennels er midlertidig bortrejst, afløste Christian Frei som gæstetaler. Han holdt en interessant tale, der satte tidens ‘København for Mangfoldighed’-moddemonstrationer i relief.

Meget apropos, så proklamerede Enhedslistens Rosa Lund på sent i aftes på TV2 News, at kampen mod radikalisering skulle sættes ind i skolerne, og blandt andet inkludere undervisning i ‘anti-racisme’. Et godt citat fra antiracisternes foretrukne medie med nogle år på bagen, indikerer at kampen mod ‘racisme’ reelt er en proxy-kamp mod nationalstaten.

Det hører med til historien, at Socialistisk Arbejderavis er officielt organ for trotskistiske Internationale Socialister, der blandt andet står bag AFA-nære ‘Racismefri by’-grupperne, og tillige er centralt placeret i lokale ‘for mangfoldighed’-moddemonstrationer. Eksempelvis har den officielle talsmand for ‘København for Mangfoldighed’, en Jakob Lausch Krogh, en umiddelbar fortid i organisationen.

“Racismen starter med den pæne indvandrerkontrol. Derfor er det en farlig vej at bevæge sig ind på, når dele af venstrefløjen også støtter forslag om en eller anden form for indvandrerkontrol. Vi forsvarer arbejdernes ret til at søge arbejde hvor de vil og kæmper for alle undertryktes ret til at søge ly, hvor de vil. Kun gennem nedbrydelse af nationalistiske følelser kan arbejderne, uanset hvor de kommer fra, komme til at kæmpe side om side imod deres fælles fjende, det kapitalistiske system. (Martin B. Johansen, Socialistisk Arbejderavis, aug. 1985, s. 2)

(Christian Frei til 9. Pegida DK-vandring, 9. marts 2015; Facebook)

Fra Christian Freis Pegida-tale:

“Som i nok kan se, er jeg ikke etnisk dansk af oprindelse. Jeg er oprindelig adopteret fra Sri Lanka, men kom hertil, da jeg var 2 måneder. Jeg var tilbage på Sri Lanka for første gang forrige sommer. Og jeg må sige, at selvom turen var utrolig spændende og positiv, så satte det også mange ting i perspektiv for mig.

Jeg fandt ud af, hvor heldig og privilegeret jeg er, for at være kommet til Danmark. Danmark er for rigtig mange mennesker ude i verden, kun et sted man kan drømme sig til. Jeg har valgt at møde op af flere årsager. Bl.a. det faktum, at vi har nogen i blandt os, som ødelægger det for os andre.

… det mindste vi kan gøre, er, at tage kampen om friheden op herhjemme. Vi skylder det både til de modige soldater, som har mistet livet, eller hjemvendt med ar på sjælen. Men vi skylder det også til vores børn og vores børnebørn, så de også kan vokse op med samme privilegier og samme frihed som vi selv voksede op med. …

Men I kender det sikkert fra egne oplevelser: Så snart man stiller spørgsmålstegn ved islam, sharialovgivgning, koranen osv., får man ofte trukket racisme kortet – især hvis man er lys i huden. Jeg synes at det er direkte fejt, ukonstruktivt og uretfærdigt!

– Men hør engang venner!

Islam er ikke en race! Islam er en trosbetegnelse og et tilvalg. Altså medmindre, at man har været så uheldig, at være født ind i det, for så er der ingen vej ud. Så tolerant er fundamentalistisk islam nemlig.”

(Venstreradikale mod Pegida DK, 16. marts 2015 – herunder Redox’ Rasmus Preston, Simon Bünger)

“København for Mangfoldighed maner til sammenhold og siger, at vi skal stå sammen på tværs af etnicitet, kultur, seksuel orientering og tro. København er en by for os alle – hvor respekt for forskelligheder, tolerance og mangfoldighed, skal være i højsædet. Derfor demonstrerer vi imod Pegidas trampen rundt i de københavnske gader… En stor del af deltagerne på PEGIDA’s demonstrationer er organiserede på den ekstremistiske og voldelige højrefløj. Disse mørke kræfter skal ikke have lov at rekruttere, derfor skal de mødes af et tydeligt fredeligt og mangfoldigt modsvar. (‘København for Mangfoldighed’ på Facebook, 16. marts 2015)11. marts 2015

BT: Tre centrale konservative, inklusiv Rune Kristensen forsøgte at få avis til at hænge Mads Holger ud

I går forsøgte BT at så splid i Venstre med offentliggørelsen af en ‘hemmelig mail’ fra Kristian Jensen til partiledelsen. Dagens tophistorie går udover De Konservative – BT har lydfilerne: Her tilsværtes K-topkandidat af sine partifæller.

BT kan i dag afsløre, hvordan centrale kræfter i Det Konservative Folkeparti forsøgte at afsætte en skadelig historie om den 36-årige forfatter Mads Holger, forud for at han skulle opstilles som folketingskandidat for partiet i sommeren 2014.

Sagen rækker helt ind på Christiansborg til partiets pressetjeneste, hvor den 32-årige presserådgiver Morten Scheelsbeck spiller en nøglerolle i sagen sammen med to unge K-profiler, folketingskandidat Rune Kristensen og KU’er Nicklas Vind, der tidliger har været på partiets såkaldte talenthold.

Det fremgår af mail og lydfiler, som BT er i besiddelse af.

På filerne findes bl.a. en telefonsamtale mellem den 32-årige tidligere KU-formand og nu folketingskandidat Rune Kristensen og freelancejournalisten Louise Pedersen. Sidstnævnte ringede i sommeren 2014 rundt for at finde ud af, hvem der forsøgte at sprede modvilje mod Mads Holger.

Det skete efter, at både Mads Holger og den konservative kredsformand i Tårnby var blevet ringet op af Ekstra Bladet 24. juli og konfronteret med rygter om, at Mads Holger skulle have hærget et hotelværelse under et partiseminar på Hindsgavl Slot året forinden. Ekstra Bladet fik aldrig historien bekræftet, og den blev aldrig bragt.

Men da freelancejournalisten Louise Pedersen få dage senere ringer til folketingskandidat Rune Kristensen for at udfritte ham om rygterne om Mads Holger, antager han fejlagtig, at hun arbejder for Ekstra Bladet, og han ender derfor med at tale over sig i samtalen.

[...]

BT har forelagt oplysningerne for Rune Kristensen, KU’eren Nichlas Vind og presserådgiver Morten Scheelsbeck. De afviser alle, at de har kontaktet Ekstra Bladet.”

Oploadet Kl. 17:20 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


10. marts 2015

Natten til lørdag: 20-årig studerende voldtaget af ikke-dansktalende udlænding under fest på RUC

Nationalstatens grænser er en ideologisk konstruktion, helt på linie med det talte sprog og synet på enlige kvinder. Fra TV2 Lorry – Studerende voldtaget til RUC-fest.

En 20-årig kvindelig studerende fra Hedehusene blev natten til lørdag voldtaget, da hun deltog i en fest på RUC.

En ca. 25-årig mand var fulgt efter hende ind på toilettet, hvor han fysisk havde tvunget hende til sex. Herefter forsvandt manden fra stedet.

Manden beskrives som: Mand, mørk i huden, udlænding (talte ikke dansk)…”

Oploadet Kl. 13:56 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
Arkiveret under:


9. marts 2015

Altinget: Hver anden dansker vil mindske ikke-vestlig indvandring, 9 procent vil lempe endnu mere…

Der har aldrig været flertal for masseindvandring, men det er nu alligevel interessant, at der blot er 9 procent som vil åbne grænserne endnu mere. Selv folk der stemmer på Det Radikale Venstre eller Enhedslisten, må således – konkret adspurgt – være imod partiernes værdipolitiske mærkesager. Fra Altinget – Flertal vil mindske ikke-vestlig indvandring.

“Diskussionen om parallelsamfund, bandekriminalitet og religiøs radikalisering i kølvandet på terrorangrebet har gjort danskerne mere kritiske over for ikke-vestlig indvandring. Det er den nærliggende tolkning af ny meningsmåling fra Norstat for Altinget udført en uges tid efter drabene i København.

I målingen er respondenterne spurgt, om de vil stramme, lempe eller beholde de nuværende regler for ikke-vestlig indvandring til Danmark, og strammersiden står nu stærkere end i mange år.

50 procent svarer ja til, at reglerne for indvandring fra ikke vestlige-lande skal strammes, 28 procent vil bevare de nuværende regler, mens 9 procent ønsker lempelser.”

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper