17. december 2014

300 uledsagede flygtningebørn ‘aldersvurderet’ det seneste år – Hele 215 viste sig at være voksen

I sidste uge problematiserede Red Barnet og Røde Kors, at afviste uledsagede flygtningebørn ikke administrativt var sikret permanent ophold når de fyldte 18 år. En historie i naturlig forlængelse fra Jyllands-Posten – Hundredvis af flygtningebørn er i virkeligheden voksne.

“Hvert år kommer flere hundrede flygtningebørn til Danmark alene – uden deres forældre. De har krav på særlig beskyttelse, men flere af de uledsagede ‘børn’ viser sig at være over 18 år, viser nye tal fra Justitsministeriet ifølge Radio24syv.

Fra oktober sidste år til 27. oktober i år blev 300 børn aldersvurderet ved blandt andet at røntgenfotografere knogler og tænder. 215 viste sig ifølge Udlændingestyrelsen at være voksne.

Det er ikke alle flygtningebørn, der kommer til Danmark, som bliver aldersvurderet. I alt er der i 2014 frem til oktober 659 uledsagede flygtninge, der har søgt om asyl og hævdet at være under 18 år. Under halvdelen er blevet vurderet.”

Oploadet Kl. 05:46 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer


16. december 2014

Tidl. Topembedsmand Jørgen Abrahamsen: Flygtningene havde samme detaljerede kernehistorie…

Tidligere topembedsmand Jørgen Abrahamsen, der har siddet i Flygtningenævnet, har detaljer om menneskesmuglingen i Den Korte Avis – Da jeg sad i Flygtningenævnet, var asylansøgernes forklaringer påfaldende ens – helt ned i detaljen.

“Jeg har, som chef på vor ambassade i Islamabad 1987 – 93 og senere, som medlem af Flygtningenævnet, oplevet virkeligheden og derfor været dybt frustreret over mange års dansk politik og holdninger funderet i og begrundet med falske oplysninger. Når jeg først nu giver mit besyv med, er det fordi der først nu er ved at ske den politiske nyorientering, som måske gør det muligt at vinde gehør for beretninger fra det virkelige liv.

I min tid var de største sagsgrupper i Flygtningenævnet 1) unge mænd fra Bosnien der angav at være flygtet fra tvangsudskrivning til værnepligt. 2) tamiler der angav at være gået ‘under jorden’ for ikke at blive tvangsudskrevet i ‘Tigrenes’ krig samt 3) somaliere, eller mennesker der hævdede at være somaliere, – som af ret tilsvarende grunde var flygtet via Mogadishu. …

Disse grupper havde så det til fælles, at deres forklaringer var præget af menneskesmuglere. For hver gruppe var kernefortællingen omkring flugtsituationen den samme og – nok så besynderligt – også detaljerne de samme.

Efterhånden kunne jeg ad 1) ligefrem se det hus for mig, som de åbenbart alle havde boet i og det vindue de alle var sprunget ud ad, da militæret kom for at hente dem, samt de marker de var løbet over, selvfølgelig på nogenlunde samme tid om natten.

Ad 2) viste det sig at begrebet ‘at gå under jorden’ ikke var blevet uddybet for alle. Det var faktisk ganske rørende at se en lillebitte tamil med sine hænder og fagter illustrere, hvor lille et hul i jorden han i ugevis havde gemt sig nede i.

Ad 3) var der påfaldende mange gedehyrder som følte sig truede, fordi de – som det vel nærmest måtte oversættes til – var af forkert familie (klanbaggrund). Hvorledes de så havde finansieret rejsen til Danmark blev ikke sjældent forklaret ved et tilfældigt møde med en glad långiver. (Det kan der godt være sandhed i, men det er ikke muntert at tænke på afdragsvilkår og -muligheder). …

Som jeg erindrer det, blev der oftest tildelt asyl…

Oploadet Kl. 11:40 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer
Arkiveret under:


14. december 2014

Set på Facebook: “Men jeg synes det er underligt at de kan tage på ferie i det land de er flygtning fra…”

Forfatteren til nedenviste opdatering, og efterfølgende kommentarer er tilknyttet Liberal Alliance.

“Som sædvanligt er en del af passagererne somaliere. De er nok kommet til Malta som flygtninge, har fået et såkaldt ‘fremmedpas’ så de kan rejse videre til København og søge asyl. Nu skal de så tilbage til Malta på ferie. Ret udsyret — rejser til Sliema, Malta fra Copenhagen Airport (CPH).” (13. september 2014)

“Man kan ikke fortænke nogen i at indrette sig så godt som muligt. Men nu flyver jeg jo denne tur hele tiden og der er et klart mønster. Sidste gang snakkede jeg med en, der havde søgt asyl i Sverige og som nu skulle ned og have noget sol. Han var ret flink iøvrigt og kunne godt lide at være i Sverige.” (13. september 2014)

“…[navn fjernet] sidder i samme fly som mig. Hun har lige snakket med tre somaliere der sidder nogle sæder bag mig. De er flygtninge i Danmark og så er de på vej på ferie i Somalien via Malta. Kadaping!” (13. september 2014)

“… jeg synes egentlig det er OK at folk der er flygtninge behandles ordentligt og ikke som en slags andenrangsmennesker. Og har intet mod at de har smartphones eller kan tage til Malta. Det kan mange kontanthjælpsmodtagere også. Men jeg synes det er underligt at de kan tage på ferie i det land de er flygtning fra… (13. september 2014)

“Der er to sider i denne sag. Den ene er at der er mange flygtninge som er traumatiserede, har det hårdt og skal have hjælp. Den anden er at der er en underskov af plattenslagere som de 7-8 somaliere der var med mit fly til Malta i går. De er kommet til Danmark, har fået asyl og flygtningestatus, hæver nu penge i Danmark og var på vej på ferie i Somalia. De glædede sig.” (14. december 2014)

Oploadet Kl. 20:44 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


13. december 2014

Flygtningefamilier får 450.000 kr. årligt – S: Tidligere regering skar ‘ydelsen ned til det rene ingenting’

For tidens ristes Mette Frederiksen i medierne, fordi hun som en udløber af ‘Eritreasagen’, har formuleret sig uheldigt. Omvendt kan Mette Reissmann postulere hvad som helst, uden at blive taget seriøst. Fra Jyllands-Posten – Flygtningefamilier har fået 10.000 kr. mere om måneden

“Afskaffelsen af de såkaldte fattigdomsydelser har haft en kontant effekt for flygtningefamilier. Før ville en gennemsnitlig flygtningefamilie omregnet til 2014-priser have fået 333.305 kr. om året, når boligsikring, friplads i daginstitutioner og børnepenge er regnet med.

Men efter afskaffelsen af den lave starthjælp er flygtninge fra dag ét berettiget til kontanthjælp, og den samlede årlige indkomst inklusive tilskud er derfor nu 454.215 kr. En dansk familie i samme situation ville få det samme.

[...]

Det afviser Mette Reissmann, Socialdemokraternes integrationsordfører.

‘Billedet af, at asylansøgere sidder i en eller anden flygtningelejr og diskuterer med sig selv, hvor de kan få mest muligt økonomisk ud af at søge hen, det anerkender jeg simpelthen ikke,’ siger hun. …

I dag får flygtninge fra dag ét kontanthjælp, dvs. ca. 10.700 kr. for en enlig, men det skal ned på niveau med SU’en på 5.900 kr., foreslår partiet, der vil give mulighed for, at flygtninge kan stige i ydelse, hvis de viser villighed til integration.

Mette Reissmann erkender, at 10.000 kr. om måneden lyder af meget.

‘Jeg kan godt forstå, at forskellen er så stor, for den tidligere regering havde barberet ydelsen ned til det rene ingenting. Vi var nede på noget, der var umenneskeligt,’ siger Mette Reissmann…”

(Jyllands-Posten, 13. december 2012, s. 14)

“Indtil det modsatte måtte være bevist, må det anses for overvejende sandsynligt, at det netop er kulturen og religionen fra de mellemøstlige og afrikanske muslimsk styrede stater, der sammenholdt med en utålelig dansk politisk berøringsangst holder disse indvandrere fra en produktiv tilværelse.” (JP-leder, 13. december 2014)

Oploadet Kl. 15:41 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer

Berlingske, satire over Mogens Camre: “Vi er modstandere af det der demokrati. Vi vil have nazismen…”

Satiriske Christiansborg Slotscirkus, der er tilknyttet Berlingskes Politiko havde i sidste uge Mogens Camre som emne. Et citat fra sketchen Mogens har lavet en bog, der fremstiller danskerne som tanketomme klaphatte, og Danmark som et lukket land for alle. Til sidst også for Camre selv.

Vi forkaster den danske model. Vi er modstandere af det der demokrati. Vi vil have nazismen eller kommunismen.

“Danmark, ingen adgang. Dänemark, geschlossen”

Oploadet Kl. 11:05 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer


10. december 2014

NGO’ere: Midlertidlige opholdstilladelser til afviste velfærdsflygtninge (u/18) skader deres integration…

Når asylansøgere sendes på hotel, bekymrer konservative borgmestre sig mere om integrationen end om udgifterne. Det kan derfor ikke undre, at sociologkorpset i og omkring Røde Kors og Red Barnet, synes det er problematisk i forhold til integrationen, at afviste velfærdsflygtninge under 18 år blot får midlertidigt ophold. Uvisheden om hvad der sker når de bliver 18 år, gør det svært for dem at integrere sig. Fra seneste udgave af Kommunen – Uledsagede flygtningebørn ender på midlertidigt ophold (kræver login).

“Hoteller og konferencecentre er i år blevet taget i brug for at huse de mange børn og unge, som er kommet alene til Danmark for at søge asyl. Røde Kors, som modtager alle asylansøgere, har i årets første 48 uger registreret 783 uledssagede asylansøgere under 18 – børn og unge, som hverken har forældre eller anden familie i Danmark. Det er det højeste antal i alle de år, hvor Røde Kors har ført statistik på området.

Generelt steg antallet af asylansøgere markant i 2014. Børnenes grund til at flygte er ofte de samme som de voksnes, og konflikten i Syrien forklarer en stor del af stigningen. Ifølge de seneste tal fra Udlændingestyrelsen var syrerne den største gruppe blandt de uledsagede mindreårige asylansøgere.

Når børn flygter alene, kan det skyldes, at e er blevet adskilt fra deres familie under en konflikt. Eksperter fortæller også om eksempler på børn, som bliver sendt afsted på flugt af deres familier i håb om, at barnet kan få opholdstilladelse og forældrene bagefter kan følge med.

Den nuværende stigning i antallet af børn, som kommer alene til landet fra Marokko, kan også være en følge af finanskrisen, vurderer Inger Neufeldt.

– Mange nordafrikanske børn er kommet til Spanien og andre sydeuropæiske lande. De har opholdt sig der, boet på gaden og haft ufaglærte job. Mit indtryk er, at krisen har fået dem til at søge til Nordeuropa, fordi der ikke var flere job tilbage, siger Inger Neufeldt.

(Kommunen 2014/30, s. 10-11: Uledsagede flygtningebørn ender på midlertidigt ophold)/p>

Asylansøgere under 18 har nogle særlige rettigheder. Hvis de får afslag på asyl, er staten alligevel forpligtet til at finde en varig løsning, og derfor får nogle børn, som ikke opholder betingelserne for asyl, opholdstilladelse i Danmark efter en særlig børneparagraf. Tidligere var den slags tilladelser som udgangspunkt permanente,, men i 2011 blev reglerne lavet om, så opholdstilladelserne kun gælder, til børnene fylder 18 år.

De midlertidige opholdstilladelser er et problem, mener Red Barnet, som ønsker, at reglerne fra 2011 bliver ændret. Børn, der ikke ved, hvad der kommer til at ske med dem, når de fylder 18, har svært ved at udvikle sig og trives. …

– Det er svært at være fagfolk i forhold til de børn, for det er svært at vide, hvad man skal vejlede dem om. Skal de blive i Danmark eller sendes til Afghanistan? Og hvordan ser socialsystemet ud i Afghanistan om fem år? siger Inger Neufeldt.

Mange af de uledsagede børn kan alligevel ikke sendes hjem, efter de bliver 18. I mellemtiden har uvisheden om fremtiden gjort det svært for de unge at integrere sig…

For børn og unge, som i en periode lever med den type usikkerhed, bliver det sværere at blive gode, stabile samfundsborgere. De bliver rastløse og skrøbelige mennesker, siger Kathrine Vitus.”9. december 2014

Flygtninge på hotel & kro – Borgmester: Skrider budgettet, er der ‘mindre at bruge på andre opgaver’

Blommenslyst Kro, der blev grundlagt i år 1800 er netop gået konkurs, efter flere år med dårlig økonomi. Det er dog ikke alle brancher som lider. Flygtningeindustrien boomer i disse år. Fra Berlingske – Hotelindkvartering af flygtninge koster kommuner dyrt.

“800.000 kroner. Så mange penge regner Hillerød Kommune med at skulle bruge alene i denne måned på at leje hotelværelser til 38 flygtninge, der har fået opholdstilladelse og derfor er kommet i integrationsforløb i den nordsjællandske kommune.

Kommunen er nødt til at betale de mange penge til bl.a. Hotel Hillerød, fordi den har mere end svært ved at finde såvel midlertidige som permanente boliger til de i alt 62 flygtninge, som den har modtaget i år.

Hillerød er langt fra den eneste kommune i hovedstadsområdet, der er tvunget til at leje værelser på hoteller eller vandrehjem for at huse nogle af de mange flygtninge fra ikke mindst Syrien, der i år er kommet til Danmark og er blevet bevilliget asyl. … Således bor 17 af de 31 såkaldte kommunekvoteflygtninge i Hørsholm Kommune i dag på hotel eller vandrehjem. I Helsingør Kommune bor 27 flygtninge ud af indtil videre 63 i år lige nu på hotel, og den samlede hotelregning for flygtninge i Helsingør i 2014 bliver omkring en halv million kroner. Ifølge borgmester, Benedikte Kiær (K), er det ikke muligt at placere flere af kommunens egne flygtninge på hoteller i Helsingør, da ‘mange af de steder, hvor vi kunne sende dem på hotel, er booket op med flygtninge fra andre kommuner’.

Dorte Meldgaard tilføjer, at behovet for boliger til flygtninge belaster kommunens i forvejen pressede boligsociale liste, hvor bl.a. socialt udsatte borgere i Hillerød kan blive skrevet op til billige, almennyttige lejeboliger. På samme måde risikere de ekstra boligudgifter at presse kommunens økonomi yderligere, tilføjer borgmesteren i Hillerød.

‘I det øjeblik, at udgifterne bliver nogle andre, end der er budgetteret med, så betyder det som udgangspunkt også, at der er mindre at bruge på andre opgaver,’ siger hun og oplyser, at Hillerød fra januar til september i år gennemsnitligt har brugt 325.000 kr. om måneden på hotel- eller vandrehjemsophold til flygtninge.

… I dag er 11 flygtning i Frederikssund på kroophold. Det koster 15.000 kr. om måneden pr. person. De 2.000 kr. betaler flygtningene dog selv. Frederikssund Kommune har indtil videre modtaget 61 flygtninge i år og kan sagtens ende på 70 i 2014. Akkurat som i Hillerød er den boligsociale liste i Frederikssund under rekordstort pres.

‘Vi udnytter listen fuldt ud. Det almennyttige boligområde er presset. Vi leder efter alt, hvad vi kan bruge, men vi vil altså ikke sende flygtninge ud i noget, vi ikke selv vil bo i,’ siger John Schmidt Andersen.”

(Fyens Stiftstidende, 7. december 2014, s. 14: Blommenslyst Kro konkurs)

“Som alle gode forretninger tiltrækker asylbranchen investorer, og torsdagens udgave af Gøteborgs-Posten fortalte den glade historie om, at en af landets absolut rigeste mænd, der godt nok bor på Bahamas, mangemilliardæren Roger Akelius, også vil være asylaentreprenør og derfor indgår samarbejde med Bert Karlsson. De to er allerede i gang med at indrette en asylmodtagelse på et tidligere hotel ved navn Cape East i Haparanda helt oppe ved grænsen til Finland med plads til 500 personer. Hvis eller når stedet melder alt udsolgt, regner de to iværksættere med at kunne tjene 150.000 svenske kr. – om dagen. … en branche i hastig vækst.” (Michael Jalving i Jyllands-Posten, 7. december 2014)

Oploadet Kl. 19:07 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


8. december 2014

Ralf Pittelkow om Eritrea-hysteriet: Medierne problematiserer enhver stramning, men aldrig lempelser

Når Journalistisk Venstreparti bider sig fast i en sag, får den sit eget liv. Da en gruppe venstreradikale tilbage i 2009 satte alt ind på at ‘redde’ afviste irakiske asylansøgere, gav medierne sagen fuld skrue, hvad uden tvivl medvirkede til at mindske strammer-flertallet, og gøde jorden for rødt flertal. Ralf Pittelkow sætter ord på fænomenet – Det er vigtigt at forholde sig kritisk til mediehysteriet om Eritrea-sagen.

“Udlændingestyrelsen har lavet en rapport om Eritrea, som har bragt en række medier op på de høje nagler. Mediedækningen retter sig især mod, om embedsmændenes konklusioner i rapporten er blevet til under pres fra de to justitsministre Karen Hækkerup og siden Mette Frederiksen. Karen Hækkerup lagde ikke skjul på, at hun ønskede at sætte ind over for den kraftige flygtningestrøm fra Eritrea.

På den baggrund blev embedsmænd sendt til landet for at undersøge forholdene, så politikerne kunne afgøre, om der var basis for at stramme linjen. Indtil en afklaring skulle verserende asylsager vedrørende eritreanere stilles i bero. Det ser ud til, at rapporten giver grundlag for, at man kan gennemføre en stramning. …

I øjeblikket blæses sagen nemlig op til noget kæmpestort i medierne på et minimum af viden og et maksimum af løse antagelser og insinuationer. Foreløbig har offentligheden ikke tilstrækkelig viden til at afgøre, om der er foregået noget forkert. Så flere reelle informationer er velkomne.

Indtil de foreligger, er det vigtigt at forholde sig kritisk til mediehysteriet om Eritrea. … Der er en gennemgående tendens i mediernes dækning af denne type spørgsmål om asyl og indvandring:

Journalisterne hidser sig vældig meget op over stramninger på området, mens de tager det helt anderledes afslappet, når der er tale om lempelser.

… Det kan tænkes, at denne mediekampagne har en rigtig pointe, altså at sagen ikke har været behandlet korrekt. Men man skal være på vagt over for tendensen til, at medierne nu blæser alt det stort op, som kan bestyrke deres vinkel, mens alt andet skubbes i baggrunden. …

I de seneste år har der været to begivenheder, som har ført til en markant lempelse i asylpolitikken.

Den første var en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den slog fast, at man ikke må sende mennesker tilbage til et område, hvor der raser en krig. Det er en krænkelse af deres menneskerettigheder, hed det.

Den anden begivenhed var det danske flygtningenævns beslutning om at følge op på Menneskerettighedsdomstolens kendelse ved at lade syrere fra krigsplagede områder få generel adgang til asyl i Danmark.

Hidtil har grundreglen været, at man skulle være personligt forfulgt. De danske medier gav ikke disse markante lempelser nær, nær samme højt gearede kritiske belysning, som de nu giver debatten om stramninger i forhold til Eritrea. Man har ganske åbenbart ikke samme drift til at sætte spørgsmålstegn ved beslutninger, der lemper, som ved beslutninger, der strammer.

(DR Politik, 3. december 2014: Forstå Eritrea-sagen på fem minutter, 10 artikler)

Eksperter: Fusk i dansk asylrapport (30. november 2014), Professor: Asylansøgere fra Eritrea vil blive fængslet og tortureret i deres hjemland (1. december 2014), Amnesty: Eritrea-rapporten må trækkes tilbage (1. december 2014), Eritrea: Landet, der er mere lukket end Nordkorea (1. december 2014), Britisk rapport: Nægtere og desertører fra Eritrea risikerer forfølgelse (2. december 2014), Svensk retsekspert om dansk Eritrea-rapport: Misvisende (2. december 2014), Omstridt Eritrea-rapport afgør fra næste uge asylansøgeres skæbne (2. december 2014), Flygtningenævnet vendt ryggen i Eritrea-sag (3. december 2014)…

Oploadet Kl. 17:34 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer


7. december 2014

Sverige, et matrikelnummer: “Dem, der hævder, at landet er fyldt op, må jo vise, hvor det er fyldt op.”

Selvom Sverigedemokraternes udlændingepolitik nøgtern set er mere lempelig end Socialdemokraternes, så har elite-Sverige forlængst besluttet, at hvis hetzen ikke virker, så må hetzen intensiveres. I går proklamerede statsminister Stefan Löfven, at Sverigedemokraterne er et ‘nyfascistiskt’ parti, men den borgerlige oppositionsleder er på ingen måde bedre. Længere interview med Reinfeldt i Politiken – De åbne svenske hjerters far.

“Han forklarer, at man skal søge mandat hos vælgerne ud fra en nøje forberedt strategi, hvilket i hans tilfælde alene drejede sig om alliancepartierne Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna og Centerpartiet. Så kommer den. Fornægtelsen af Sverigedemokraterna. Den svenske udgave af Nyrups berømte punchline om Dansk Folkeparti som ikke-stuerene:

Der findes ingen svensk borgerlighed, som indbefatter Sverigedemokraterna. Den svenske borgerlighed, som vi har forberedt, er den svenske alliance. Det er de fire partier. Sverigedemokraterna har i sin kerne udelukkende et formål: at mindske indvandringen. Det er ikke alliancens opfattelse. …’.

Set fra København er situationen paradoksal i mange henseender. I sin sidste valgperiode gjorde Fredrik Reinfeldt for alvor den generøse udlændingepolitik til et politisk profilspørgsmål. I begyndelsen ved at indgå en yderst humanistisk samarbejdsaftale med Miljöpartiet med det formål at isolere de daværende riksdagsdebutanter hos Sverigedemokraterna mest muligt. I sommerens valgkamp ved med den historiske opfordring til det svenske folks åbne hjerter at gå til valg på EU’s mest åbne og dyreste flygtningepolitik. Som en borgerlig mærkesag. …

Men er det i grunden ikke ret sundt for det svenske demokrati, at Riksdagen også har stemmer, der kan tale på vegne af alle de mennesker, der ikke synes om din indvandringspolitik?

[...]

… at Stockholm er en slags udlændingepolitisk Omvendtslev af København, viser sig, når jeg spørger, hvorfor Sverige ikke bare siger stop. Det virker så mærkeligt. Hvorfor siger I ikke, at nu har I taget nok i Sverige, eftersom I jo allerede har taget imod så uhørt mange flere end alle andre i EU?

‘Ja, sådan er det. Men det rejser jo et andet spørgsmål. Hvad betyder ordet ‘nok’? Er Sverige fyldt op? Er Norden fyldt op? Er vi for mange mennesker? Vi er 25 mio. mennesker, som bor i Norden. Jeg flyver ofte rundt over det svenske landskab. Det vil jeg anbefale andre at gøre. Der er uendelige marker og skove. Der er så meget plads, man kan tænke sig. Dem, der hævder, at landet er fyldt op, må jo vise, hvor det er fyldt op’.

‘… For mig lander ordet ‘nok’ om de praktiske, politiske forhindringer, som skal løses. Vi må ikke lande i en tankebane om, at vi er for mange mennesker. For det er jeg ikke enig i. Udfordringen for de fleste lande, også de nordiske, er at få flere ind i den arbejdsdygtige alder. For vi lever så meget længere, og det er en stor udfordring for velfærdssamfundet’. …

»Udgangspunktet er, at jeg har et ansvar for at skabe det bedst mulige samfund for menneskers muligheder for at vokse, stå på egne ben. Det er min overbevisning, at et samfund bygget på mangfoldighed er det bedste samfund, du kan skabe. Så mennesker, der kommer fra forskellige steder, skaber en slags smeltedigel, som bygger på, at vi skal lære os at tolerere og leve med hinandens forskelligheder. I et sådant samfund tror jeg, du får et spændende liv. …’.

‘Det er jo mennesker, vi taler om. Mennesker er kapable. Mennesker formår meget. De er begavelser, som det er muligt at udvikle. Alle har ikke fået den start i livet med skole og udviklingsmuligheder, som vi er vant til i de nordiske lande. Jeg er enig i, at mange af de grupper, der er kommet fra Afghanistan og delvis også fra Somalia, har en lille og kort uddannelsesbaggrund’, siger Fredrik Reinfeldt og taler videre om en fantastisk integrationsvilje hos stribevis af afghanske flygtningedrenge, han har mødt.”5. december 2014

Fredericia: Asylansøgere demonstrerer for opholdstilladelse/familiesammenføring- sultestrejker ikke…

For tre uger siden forsøgte medierne, at dementere en lignende historie samme sted, da negative asylansøger-historier gør det vanskeligt at få folkelig opbakning til åbne grænser. Fra Fredericia Dagblad – Syrere gik hjem efter fem timers demonstration.

“Ved 14-tiden sluttede den demonstration, som en gruppe syriske asylsøgere havde arrangeret torsdag. … En af arrangørerne, Osama Zaza, forklarede at asylsøgerne er frustrerede over ventetiden på deres sager i forhold til Udlændingestyrelsen.

… asylsøgerne på Center Fredericia føler, at andre ansøgere får hurtigere behandling end ansøgerne fra Fredericia. Det frustrerer dem, fordi de hurtigst muligt ønsker at få opholdstilladelse og derefter vil forsøge at få deres familier væk fra det krigsramte Syrien og op til Danmark.

Under demonstrationen florerede der historier om, at syrerne var gået i sultestrejke. Det afviste Osama Zaza. Men flere af demonstranterne havde ikke spist morgenmad…”

Oploadet Kl. 06:58 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper