16. januar 2017

Naser Khader: I ghettoen er ambitionen at komme på førtidspension – “… frarådet at søge arbejde”

Naser Khader har i mange år, faktisk siden bogen “Ære og skam“, fortalt hvor skabet står. Den selverklærede elite har haft alle muligheder for at ekstrapolere derfra, og således forhindre nutidens udfordringer – den har blot ikke villet. Den kreative klasse har prioteret kreativitet over tænkning. Fra JP.dk.

– Da jeg arbejdede som tolk, oplevede jeg, at en del af dem, der kom hertil, blev pakket ind i vat. Man tog initiativet fra dem. Man gjorde nogen af dem dovne, og det er gået videre til næste generation.

Han mener, at Danmark nu står med store problemer, fordi mange bliver ‘ghettointegreret’ frem for at blive integreret i Danmark. Og i ghettoen er et liv på passiv forsørgelse blevet målet for mange, mener han.

På spørgsmålet om, hvad han bygger den udlægning på, siger Naser Khader:

– Det er konkrete eksempler. Jeg har som tolk oplevet folk i slutningen af 20’erne og i 30’erne, hvor det eneste, det gik ud på, ikke var at tage en uddannelse, men at få førtidspension. Især for kvinderne, så var de fredet og kunne gå hjemme og passe børn, siger Naser Khader.

Han henviser også til flere eksempler fra sin tid som politiker. Blandt andet til den syriske kvinde Hanan Aldaher, som Khader har skrevet en bog om.

Som nyskilt mor til fire rejste hun i 2014 til Danmark og lagde både tørklæde og religion bag sig. Men hun blev ifølge Khader frarådet at søge arbejde og opfordret til at gå efter at komme på passiv forsørgelse af andre flygtninge og indvandrere.

Khader fortsætter i et indlæg i BT (via JP) – det ærgerlige er at han har sagt det samme i 15 år, blot vil ingen af hans politikerkollegaer ville lytte…

Vi har i årtier behandlet indvandrere som børn. Og det er sket af frygt for at krænke, eller for at stille krav eller for at blive kaldt racister. 

Sådan lyder det fra De Konservatives udlændinge- og integrationsordfører, Naser Khader, i et indlæg i BT. Her tager han et hårdt opgør med ‘mange års forfejlede integrationspolitik’ i Danmark.

Udgangspunktet er erfaringerne med indvandrerkvinder på kontanthjælp i Odense Kommune. Sidste år begyndte Odense Kommune at kigge en række sager om kontanthjælpsmodtagere igennem.

Kommunen fandt mange eksempler på folk, der fejlagtigt var erklæret ikke-jobparate. Blandt indvandrerkvinder var det blot én ud af ti, der reelt var så syg, at vedkommende ikke var klar til arbejdsmarkedet, viste gennemgangen.” (link, Red.)

“- Det er ikke raketvidenskab at regne ud, at et stort antal kvinder uden joberfaring, med dårlige danskkundskaber og primært et mellemøstligt værdisæt sandsynligvis vil opdrage børn, der vælger samme livsvej.

Så nu har minister Troels Lund Poulsen afsat 262,5 millioner kroner til at tænke lidt over tingenes tilstand.

Spørgsmål: Tyder tallene ikke på, at der er et brist i systemet – at det er for nemt at skaffe sig en lægeerklæring, hvis man ikke ønsker at blive forstyrret af kommunen?

– Nej, det tror jeg ikke, det gør. Når man snakker med den ansvarlige læge her, er det ikke fordi, han synes, at lægeerklæringerne som sådan er et problem.

– Det er den måde, man bruger lægeerklæringerne på – at der ikke sker en tværfaglig vurdering mellem læger, socialrådgivere og ledere.

– Man kan ikke give de praktiserende læger skylden for det. Man kan sige, at man har tænkt for meget i siloer og for lidt på tværs af faggrupperne.

Ministeren henviser til, at der frem mod 2019 er afsat 262,5 millioner kroner til at gennemgå sager om kontanthjælpsmodtagere.

Oploadet Kl. 10:21 af Oikonea — Direkte link30 kommentarer


15. januar 2017

Antropolog: Forskningen anskuer muslimer som “børneagtige væsner i deres kulturs og religions vold”

God kronik af antropolog kronik af Katja Kvaale i Weekendavisen – Våbenbrødre.

“TV 2’s respektindgydende journalistiske herkulesarbejde, dokumentarserien Moskeerne bag sløret, giver dyb og foruroligende indsigt i muslimske gatekeeperes behandling af dissidenter. Dokumentaren blev forleden ved en undladelsessynd Cavlingpris-ikkemodtager; en ikke-ære, TV 2 med en vis præcision deler med Flemming Rose.

For en sikkerheds skyld skrev fire islamforskere en kritik i Politiken af TV 2’s arbejde, bare to dage før Cavling-ceremonien. Jeg noterede mig, at forskernes bekymring for imamernes ytringsfrihed ikke omfatter Flemming Roses ditto. Resten af deres kritik synes styret af en slags jalousi – journalistik er jo ikke forskning! – samt et bemærkelsesværdigt fravær af bekymring for de faktisk afdækkede forhold for kvinder. Snarere kommes imamerne til undsætning med alle hånde detaljer som apologier, og der udtrykkes bekymring for, at ‘TV 2’s forenklede fremstilling og den ophedede debat [vil] styrke de mest yderligtgående religiøse miljøers opfattelse af, hvordan medierne misrepræsenterer dem, og hvordan det danske samfund ikke vil dem det godt’.

Bør det danske samfund da ville de mest yderligtgående miljøer det godt? Vil forskerne da det? …

Empati er metodisk nødvendig, men sammenfaldet med uprofessionel sympati fremmer visse fortællinger, der kommer til at fungere som anvisninger for dataindsamling og fremlæggelse af resultater. Og det er et problem, for forskerne bliver tilbøjelige til at håndplukke data, der bekræfter yndlingsfortællingen, og bruge teorier, som ikke forklarer ubekvemme, men uomgængelige data. Den forståelse, de dermed når frem til, reproduceres i undervisning og på seminarer; narrativer med velkendte skurke – Dansk Folkeparti og integrationsministeren – og lige så velkendte helte, eller rettere, ofre; nemlig danske muslimer, som offergøres en bloc. Med tiden bliver afvigende fortællinger afvist som uhensigtsmæssige specialeemner, såfremt modige kandidatstuderende af egen kraft ville foreslå dem.

Når forskningen bliver politiseret, øges risikoen for, at forskerkolleger bliver våbenbrødre i en slags kamp mod majoriteten; en ‘vi-arbejder-for-samme-sag-mod-den-onde-islamofobiske-kraft’-type psykologi. I de tilfælde tages faglig kritik uvægerligt personligt. Jeg oplevede det selv, da jeg for nogle år siden bidrog til en antologi om integration. Da fagfælle-bedømmelsen af bogmanuskriptet kom, skrev en af redaktørerne, vores kollega, til os: ‘Vi er blevet stukket i ryggen af én af vores egne!’ Nej, vi var ikke blevet stukket i ryggen. Vi var blevet bedømt af en fagfælle, én af vores egne, i professionel forstand. Kritikken var barsk, men relevant, den var velargumenteret og fuldkommen rimelig.

Akademiske miljøer, som studerer minoritetssamfund, er små samfund i sig selv, inklusive uformel magt, nogle gange i form af social kontrol af dissident-forskere. … i miljøer med en normativ dagsorden, vil sund akademisk kritik og analyser, som afviger fra hovedfortællingen, ofte behandles som dissens. Med tiden vil konsensus herske…

Skønt venligt ment er det faktisk en diskrimination, endda potentielt set en såkaldt ‘de lave forventningers racisme’. Ved at skåne muslimer for analytisk kritik, er der en tendens til at frarøve dem det ansvar, den handlekraft og den intellektuelle kapacitet, som ikke-muslimer tildeles som en selvfølge. Det skaber en grundforskel på muslimer og ikke-muslimer, hvor muslimer anskues som mere børneagtige væsner i deres kulturs og religions vold, mens ikke-muslimer forventes at handle og tænke mere rationelt. Det giver en tendens i forskningen til at forklare især uheldige handlinger for muslimer som blotte RE-aktioner på ikke-muslimers angiveligt islamofobiske diskurs og handling; ikke som handlinger i sig selv. Andre eksempler er at fokusere på ikke-muslimers racisme mod ‘perkere’, som sandt at sige også er begrædelig, mens muslimers racisme mod ‘kuffar’ og ‘danskerludere’ underprioriteres.”

Oploadet Kl. 10:32 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


13. januar 2017

Minister: Indlæg om Vestens islamisering er et eks. på ‘Kremls narrativ om Vestens moralske kollaps’

Stracoms kalder sig ‘EU Mythbusters‘ på Twitter, og som man kan se på kampagnesitet EU vs Disinfo, så handler det ligeså meget om at forsvare islamiseringen af Merkels Europa, som at bekæmpe propaganda fra Putins Rusland. Udenrigsminister Anders Samuelsen skuffer fælt.

Historien kan læses på Trykkefrihed.dk – EU vil have patent på sandheden.

“I 2015 nedsatte EU en task force ved navn East Stratcom. Task forcens mål er at bekæmpe russisk misinformation og propaganda med oplysning fra EU. Blandt initiativtagerne til East Stratcom var den daværende radikale udenrigsminister Martin Lidegaard. East Stratcom består af ni eksperter fra EU’s medlemslande. Danmark bidrager med Jon Kyst. Hver uge udgiver East Stratcom et nyhedsbrev – Disinformation Review – med eksempler på det, som East Stratcom’s medarbejdere opfatter som russisk misinformation eller propaganda.

Debatten om East Stratcom er for alvor blusset op i kølvandet på Dansk Folkepartis Marie Krarups afsløring af, at den danske debattør, teolog og islamkritiker Iben Thranholm er havnet på East Stratcom’s liste over pro-russisk desinformation på grund af et debatindlæg fra oktober 2015 blandt andet publiceret på Russia Insider. Iben Thranholm kritiserer i indlægget EU for at forråde kristendommen ved at give muslimske flygtninge asyl i Europa. Hun frygter, at flygtningestrømmen kan blive enden på det kristne Europa.

Onsdag i denne uge stillede Marie Krarup i folketingssalen et § 20-spørgsmål til udenrigsminister Anders Samuelsen (Liberal Alliance) vedrørende East Stratcom’s placerering af Iben Thranholm på en liste:

‘Mener ministeren, at det er rimeligt, at en kendt dansk islamkritiker er sat på EU-taskforcen East Stratcoms liste vedrørende russisk misinformation, fordi vedkommende skriver, at Europa svigter sine egne værdier ved at tillade en stor muslimsk indvandring til Europa?’

Anders Samuelsen svarede:

‘Såfremt der er tale om det debatindlæg af debattør Iben Thranholm, der blev publiceret i ‘The Russian Insider’ tilbage i oktober 2015, er jeg enig i taskforcens vurdering af, at det udgør et typisk eksempel på Kremls narrativ om Vestens moralske kollaps.'”

(Grafik: Euvsdisinfo.EU; Se evt. FT.dk)9. januar 2017

Danhostel Kerteminde, lejrskoleophold: “Hos os er der plads til alle! … her serveres IKKE svinekød.”

Kerteminde er en smuk købstad, men Danhostel Kerteminde er nok ikke lige stedet at overnatte. Her er islamiske dogmer vigtigere end danske normer, selvom det naturligvis med tomme floskler om ‘plads til alle’. Fra siden om lejrskoleophold.

“Vi har mange lejrskoler og flere skoler vender tilbage år efter år, med nye klasser. Her er der plads til børnene – opholdsrum i kælderen, sportspladsen som nærmeste nabo, skoven, Fjord & Bælt Centret & Johannes Larsen Museet. Institutioner og specialskoler er selvfølgelig også meget velkomne. … Hos os er der plads til alle!

På ankomstdagen serveres 2 retters aften menu – her serveres IKKE svinekød.

… Husk at fortælle os hvis i har specielle ønsker omkring maden, her tænkes der på allergi mm.”

(Grafik: Danhostel.dk, redigeret)

Oploadet Kl. 11:07 af Kim Møller — Direkte link42 kommentarer
Arkiveret under:


6. januar 2017

En halv histore fra DR: Svensk fyrværkeribranche vil have forbudt salg af raketter efter nytårskaos

Når historien endelig når DR, så handler det om slemme slemme raketter. Fra DR Online – Svensk fyrværkeribranche vil have forbudt salg af raketter efter nytårskaos.

“Snart bliver der måske færre farver og glimt på nytårshimlen i nabolandet Sverige. I hvert fald hvis det står til SFB, Sveriges Fyrværkeribrancheforbund, skriver svenske SVT. Det er ikke salg af alt fyrværkeri, som branchen vil forbyde, men kun de klassiske raketter, som vi kender dem, lyder det fra Erik Nilsson, som er formand i SFB.

Forslaget fra SFB kommer i forlængelse af et krisemøde, som de har holdt efter noget af et nytårskaos udspillede sig på et torv i Malmø nytårsaften, skriver SVT.

(Møllevangstorvet i Malmø, nytårsaften 2016; Mere: Uriasposten)

“Jeg har boet i Malmø et par år. Jeg boede bla 100m fra Möllevångstorget hvor alle optøjerne var nytårsaften i år. Det var de nu også for 4 år siden da jeg flyttede! Det er i praksis et umuligt sted at bo med mindre man kapitulerer eller tager kampen op, voldelig, stort set hver dag. Islam og voldelig muslimer er overalt og det er praksis dem, der sætter dagsordenen for alt hvad man foretager sig i Malmø. Det skal tænkes ind i alt hvad man foretager sig med sin familie. Hvis du nu sidder og tænker at jeg er ekstrem i mine holdninger og beskrivelser så vil jeg invitere dig til at flytte til Malmø centrum med to små børn på 5-6 år og bo der i et par år. Så kan vi tales ved derefter.” (Facebook-ven, 6. januar 2016)

Oploadet Kl. 00:22 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer


5. januar 2017

“Jeg er et ligevægtens menneske.”, skrev multikulturalisten, og rablede om ‘hadesiden Uriasposten’

Jeg mener jeg har sat ord på hykleriet tidligere, men benævnte akademiker kalder i dagens Jyllands-Posten nærværende blog for en ‘hadeside’, så det må være på sin plads at gentage. I efteråret 2007 bloggede jeg et citat fra en kronik i Berlingske af Thomas Johannes Erichsen, der påpegede at vi ikke havde et indvandrerproblem, men ‘et muslimsk problem’. Ikke den skarpeste tekst, men dog en klar indikator på at den pæne borgerlighed også rammes af den multikulturelle virkelighed.

November året efter, tog jeg posten offline. Skibenten kontaktede mig, og spurgte om ikke jeg ville slette citatet fra Uriasposten, da han boede i nordvest-kvarteret og havde oplevet problemer desangående. Ingen bør leve i utryghed på grund af muslimers manglende accept af demokratiske principper, og det var ikke en svær beslutning. Thomas er min politiske modstander, ikke min dødsfjende.

Den velmenende gymnasielærer bor ikke mere på Svanevej i Nordvest, og det forstår jeg sådan set godt, men hvis ikke multikulturalisterne selv gider nyde masseindvandringens logiske konsekvenser, hvorfor skulle vi andre så.

Kronik af cand.mag. Thomas Johannes Erichsen i dagens Jyllands-Posten – Følelserne styrer politikken.

“Samtidig må man spørge, hvordan danske politikere kan foreslå at lukke fuldstændig af for flygtninge efter angrebet. Vi befinder os i den største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig… Det handler hverken om politisk korrekthed eller berøringsangst, men om at se tingene fra flere sider. Henriksen og Vermund ville ikke komme med den slags udmeldinger, hvis ikke der var stemmer i det. Nu er det nok, det stopper her, alt sammen føles godt at sige, man får luft, men vreden fremelsker det værste, og det dummeste, i os. Det eneste, man opnår, er forstærket had til muslimer, hvilket man ikke skal være længe på de sociale medier for at få det bekræftet.

De seneste terrorangreb mod Europa er skrækkelige, men vreden truer vores evne til at skelne. … Når følelserne bliver vigtigere end fakta, så går vi nye tider i møde. Udviklingen har et faktisk et navn, og man snakker om det postfaktuelle samfund.

Her kan alle få ret. Man opsøger blot den viden eller det fællesskab, man har brug for. Her køber vrede vælgere lette politiske løsninger, og følelserne vinder altid over kedelige data. Således virker det, når Pernille Vermund reducerer islam til en ideologi, der forfølger, undertrykker og dræber kristne og jøder i alle de lande, hvor den har magten. Det er da til at forstå. Og skal man have bekræftet islamofobien, så leverer Den Korte Avis varen, fordi den ikke handler om andet end integrationsproblemer. Det samme gør sig gældende med en af landets mest populære blogs, hadesiden Uriasposten.

Det yderliggående højre siger, at man er folkets stemme. Eliten forstår ingenting og lever i tryg afstand fra den muslimske ghetto. Folkets stemme, javel ja. Mon ikke der er nogen blandt folket, som ikke ønsker at være denne stemme? Og hvor mange blandt ‘folket’ befinder sig selv på behørig afstand af integrationsproblemerne? Flertallet af DF’s vælgere lever som bekendt ikke i storbyerne, men langt fra indvandrerghettoerne. Og henter man bare sin viden om muslimer fra Den Korte Avis, eller Folkets Avis for den sags skyld, så kan det ikke undre, at holdningerne bliver derefter.

Demokratiseringen af viden på internettet bliver til udbredelsen af vrøvl og demagogi.

Jeg er et ligevægtens menneske. Jeg læner mig instinktivt til venstre, når båden truer med at kæntre til højre – og omvendt. Ordene tilhører forfatteren Thomas Mann og beskriver udmærket undertegnedes politiske position. …

Hadet piskes op på de sociale medier, både til højre og venstre, endnu et træk ved det postfaktuelle samfund. Løse påstande og urokkelige overbevisninger er hverdagskost på Facebook og Twitter. Brugerstyrede aviser vinder frem, og man kan få lige præcis de nyheder, der passer ens politiske profil. Borgerjournalistikken vokser, hjemstedet for den politiske ukorrekte sandhed, som de traditionelle medier fortier. Men borgerjournalistikkens ensidighed diskvalificerer den som en kilde til viden. Idéen er egentlig også bizar, som om alle og enhver kunne være kritisk journalist. …”

(Thomas Johannes Erichsen, 2008 & 2017)

Dokumentation. Associationen til Dansk Front stammer pudsigt nok fra en venstreradikal ‘fake news’-artikel.

“bemærkelsesværdigt at danmark mest læste blog er fremmedfjendsk. internettet, her kan alle blive hørt, selv umennesker.

kim møller, dansk front, hvordan var det nu?” (‘tj erichsen’ på Uriasposten, marts 2008)

“Kære Kim Møller

Da jeg har modtaget trusler på baggrund af et citat på uriasposten, ville jeg sætte pris på hvis du kunne stryge dine citeringer fra min kronik i berlingske 16-9 07 (‘ikke et indvandrerproblem, et muslimsk problem’), da denne linje viser sig som det første hvis man googler mit navn. Jeg bor i stueetagen i et udsat kvarter (svanevej), og sætter min sikkerhed højere end mine meninger.

Jeg er stadig kritiker af din post(!), men håber du kan være large..” (Thomas Johannes Erichsen i email til undertegnede, november 2008)1. januar 2017

På trods af borgerlige tiltag: “På fem år er antallet af indvandrere på kontanthjælp steget med 78 pct.”

Både ‘Starthjælpen’ og den nye ‘Integrationsydelse’ blev bekæmpet af partier, der står til at få regeringsmagten efter næste valg. Stod det til venstrefløjen, skulle Danmark taget imod flere indvandrere, der skulle have højere ydelser. Ingen kvaler – dansken betaler.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, på trods af alskens tiltag. Fra BT – Indvandrere på kontanthjælp chokerer: ‘Det er helt vanvittige tal – det er en katastrofe!’.

“Siden 2013 er antallet af personer på kontanthjælp faldet brat fra 145.000 personer til 108.000 personer to år senere. Men man skal lægge mærke til, at hele faldet er sket for gruppen af danskere på kontanthjælp. For indvandrere er udviklingen gået den stik modsatte vej.

Her er 36.600 indvandrere på kontanthjælp i 2013 vokset med 5.000 personer til 41.600 personer i 2015. … Indvandrere fylder også rigtig meget i opgørelsen over ægtepar på kontanthjælp. Af de 7.283 ægtepar, der på landsplan modtager kontanthjælp, udgør indvandrere hele 87 pct. I visse kommuner – Lyngby-Taarbæk og Solrød – er det 100 pct.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)…

På fem år er antallet af indvandrere på kontanthjælp steget med 78 pct. Det er for mig helt vanvittige tal. …,’ siger han.”29. december 2016

Alarmistisk svensk historiker efter drab på russisk ambassadør: Tredje Verdenskrig ‘er begyndt’

Det er svært at navigere i den politiske korrekthed. For få år siden blev Nicolai Sennels og Fjordman hængt ud som fascister, fordi de beskrev europæiske lande som værende på vej mod borgerkrig. I dag kan man omvendt godt frygte at Trump starter 3. Verdenskrig, eller hævde at den allerede er begyndt.

Hvis man vurderer at masseindvandring af kulturfremmede skaber etniske uroligheder, så er man alarmist. Hvis man vurderer, at en myrdet ambassadør kickstarter 3. Verdenskrig er man… ‘anerkendt historiker’.

Herunder en artikel fra BT, der refererer et Weekendavisen-interview med den svenske historiker William Argell – Anerkendt historiker med skræmmende udmelding: Tredje Verdenskrig er begyndt.

“Mandag den 19 december i år, mere end hundrede år senere, blev den russiske ambassadør Andrey Karlov skudt og dræbt af en 22-årig tyrkisk betjent, der råbte ‘hævn for Aleppo’, mens de dræbende skud blev affyret under en tale i den tyrkiske hovedstad Ankara.

… drabet på ambassadøren har fået flere til at trække tråde til mordet i Sarejevo i 1914 og dermed frygte, at endnu en verdenskrig er under opsejling. I et interview med Weekendavisen vurderer den svenske historiker og professor i efterretningsanalyse William Argell, at Tredje Verdenskrig ikke blot er under opsejling.

Den er begyndt. Vi er i hvert fald nået så langt i denne proces, at vi ikke længere kan regne med, at der ikke bliver krig. Tværtimod daler barometeret. Advarslerne tager til i sikkerhedsanalyserne, og der udstedes ikke længere forsikringer om, at der ikke udbryder krig i Europa i de kommende fem-ti år,’ lyder det i Weekendavisen.”

(Mevlut Mert Altintas kort efter mordet på Andrei Karlov, 19. december 2016; Mere: CNN, Clarion Project)

“‘Allahu akbar (God is greatest). Do not forget Aleppo! Do not forget Syria! Do not forget Aleppo! Do not forget Syria!’ Altintas is heard shouting in video of the incident.” (CNN)

Citater.

“Dette er ikke en skræmmehistorie. Dette er ikke sådan, jeg håber tingene udvikler sig. Dette er sådan jeg tror, fremtiden bliver.” (Nicolai Sennels, 2009)

“It is true, however, that I have written essays were I mentioned the possibility of future ethnic conflicts or even civil wars if present mass immigration to the Western world continues, but always to warn against such a scenario. Apparently, warning against a possible negative outcome is now the same as ‘recommending’ or ‘desiring’ such an outcome.” (Fjordman, 2013)26. december 2016

Dansk islam jf. danske muslimer (Facebook): “… islam forkaster egne holdninger og meninger.”

Der er i skrivende stund 39.361 medlemmer i ‘Vejen til islam’ på Facebook, og med de utallige daglige opslag er det nødvendigt med et minimum af regler. Regler der indikerer, hvordan et islamisk Danmark kunne se ud.

“Jeg tænker at denne gruppe har en fantastisk regel og det er, at ‘ethvert svar SKAL besvares med islamiske kilder, ellers bliver det slettet’ Tænker man nærmere over det, burde ethvert forsvar af de forræderiske regenter faktisk dokumenteres med islamiske kilder og alle følelsesmæssige svar burde slettes da islam forkaster egne holdninger og meninger…” (Hamid Jalal, 24. december 2016)

Nationalisme er ikke tilladt i gruppen!! Dette er en advarsel næste gang jeg ser folk sætte deres landsflag op vil de blive blokeret.. Vores eneste flag som muslimer er proftensflag” (Hani Joma, 25. december 2016)

Oploadet Kl. 10:53 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer


21. december 2016

Flygtningevenlige Julie fra 1.g: Forkert at indvandrere skal ‘indordne sig under den danske kultur’

Julie skal nok blive klogere, men det er så sandelig også plads til forbedring. Læserbrev af gymnasieelev Julie Kærgaard Nyrup i Jyllands-Posten – Kære Danmark, vær nu lidt naiv med mig.

“Jeg er en elev i 1. g på Silkeborg Gymnasium… Samfundsfag er i øjeblikket det, der interesserer mig mest, så jeg er efterhånden begyndt at samle mere viden omkring samfundet end den gennemsnitlige elev i 1. g.

… Indtil videre kan jeg roligt fortælle, at jeg endnu ikke har mødt en så flygtningevenlig person som mig selv. Det betyder også, at jeg tit får at vide, at jeg er naiv og nok skal blive klogere. Det skaber en kæmpe frustration.

… Jeg tror nemlig på det halvstore, flotte ord: integration. Hjælp dem ind i samfundet og giv plads til, at de kan være dem selv. Langt de fleste er jo mennesker, som gerne vil have en uddannelse, et arbejde, familie og venner.

Samtidig har jeg fuld forståelse for, at de ikke smider deres egen kultur i skraldespanden, så snart de har fået et tag over hovedet. Derfor har jeg aldrig kunnet forstå de mange danske partiers argument om, at de skal indordne sig under den danske kultur for at kunne bo her.

Jeg er nemlig overbevist om, at mange af de danskere i tilfælde af krig i Danmark da slet ikke ville give slip på deres ‘danskhed’.”

Oploadet Kl. 02:12 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper