21. december 2021

Blüdnikow: Hvorfor har de borgerlige ikke grebet ind over for ‘denne venstreekstremisme hos ngo’er?’

For et par år siden gjorde Özlem Cekic sig selv til grin, fordi hun stædigt hævdede, at 97 procent med minoritetsbaggrund ikke er kriminelle. Hendes definition af kriminel var en person, der i et indeværende år havde fået en dom, og således var blot tre procent kriminelle. Når rådhusklokkerne lyder natten til lørdag i næste uge, vil andelen af kriminelle indvandrere i Danmark være 0,0 procent, og man skal nok være ideologisk hæmmet for at tro på den slags. Kommentar af Bent Blüdnikow i Berlingske – Ngo’erne har frit spil.

“En række ngo’er rekrutterer medarbejdere fra venstrefløjen, og det giver sig selvfølgelig resultat i disse statsstøttede organisationers politik. Mellemfolkeligt Samvirke (MS) får således 180 millioner kr. om året. Muligvis laver MS fornuftigt arbejde, men dets holdninger ligner til forveksling Enhedslistens.
Som Mikkel Andersson fra det borgerlige netmedie Kontrast.dk skriver: ‘Tag et kig på organisationens Facebook-side, der flyder over med invitationer til demonstrationer mod flygtningeudvisninger, Polens afvisning af indvandring fra Hviderusland og ghettoloven, men er positivt stemt over for klimaaktivisme samt ensidig Israel-bashing.’

Og MS er ikke ene om denne ekstremisme. Hvorfor har de borgerlige ikke for længst grebet ind over for denne venstreekstremisme hos ngo’er? Eva Selsing skriver ofte i Berlingske om ‘den døde borgerlighed’. Man er tilbøjelig til at give hende ret.”

(Mellemfolkeligt Samvirke på sociale medier, december 2021)11. december 2021

Radikal ordfører: Moskéer fremmer integrationen, giv muslimer bedre mulighed for at praktisere Islam

I torsdagens udgave af Alis fædreland på Radio Loud, var De Radikales integrationsordfører Anne Sophie Callesen i studiet til en debat om integration. Her diskuterede de blandt andet Muhammedtegninger, som en del af folkeskolens undervisning. Det var en kompleks affære måtte man forstå, og der var mange forskellige tilgange til problematikken. En af dem var flere moskéer. At dødsstraf for blasfemi (qua kildegrundlaget) er en integreret del af Islam, skænkede hun ikke en tanke. Partiets tre byrådsmedlemmer i Århus hedder Rabih Azad-Ahmad, Mahad Yussuf og Metin Aydin. Mon ikke de er helt på linje.

Anne Sophie Callesen, Integrationsordfører, De Radikale: … noget af det, der er rigtigt vigtigt, det er jo også, at vi får tingene ud i det åbne. Spørgsmålet om tro for eksempel. At man har mulighed for – det er jo tit en kommunal diskussion: Må man få en ny moske? Og så videre. Hvor jeg bare vil sige: Jeg vil rigtigt meget råde alle kommunalbestyrelser til at give mulighed for de her moskeer, fordi så får man det ud i det åbne. Så bliver der flere af den slags moskeer, som er er åbne, hvor man kan se, hvad der foregår, og så vil dem, som nu foregår i det skjulte, og hvor man prædiker had og vold, de vil forhåbentlig blive fortrængt, når man får nogle reelle alternativer. … Få det ud i det åbne. Religion, giv dem mulighed for at praktisere den.

(Collage: Anne Sophie Callesen, De Radikale; Foto: Facebook)10. december 2021

Præster modtog truende Koran-sms: Sker normalt kun i ‘lande med en muslimsk majoritetsbefolkning’

Mindst tolv præster i Københavns Stift, Helsingør Stift, Roskilde Stift, Aarhus Stift mv. har modtaget truende sms’er med Koran-citater, beretter Kristeligt Dagblad. Flere har formentligt modtaget lignende beskeder, men har valgt ikke at anmelde sagen. Selvom vendingen ‘Forbereder du dig på at dø?’ i konteksten kun kan opfattes som en trussel, så betragter professor Jakob Skovgaard-Petersen det som ‘en mini-prædiken’. Et ‘usmageligt’ budskab, der kendes fra puritanske salafafister, men ikke noget han personligt ville forstå som truende.

Hvis det budskab Koran-tro prædiker til forveksling ligner dødstrusler, så er narrativet om ‘fredens religion’ et stykke fra skiven. Skovgaard-Petersen ignorerer de historiske erfaringer, og her skulle man måske høre mere på Jonas Adelin Jørgensen fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, der sammenligner med trusler mod kristne i muslimske lande såsom Pakistan, Bangladesh og Indonesien. I’ve seen the future, brother. It is murder.

Fra Kristeligt Dagblad – Præster har modtaget truende sms’er: ‘Forbereder du dig på at dø?’ (kræver login).

‘Forbereder du dig på at dø?,’ lød den SMS som sognepræst Louise Britze Kijne modtog.

Beskeden rummede flere koran-citater:

‘Hvis nogen ønsker sig en anden religion end islam, så vil den ikke blive godtaget fra ham (Allah, red), og i det hinsidige vil han være blandt de fortabte.’

Og det lyder også:

‘Sandelig, Allah har forbandet dem, der fornægter troen og beredt dem en flammende ild.'”

(Kristne er mest truede i det Samuel Huntington kaldte ‘Hub of Islam’; Grafik: World Watch List)

“Trusler mod kristne præster er typisk noget, man kender fra lande med en muslimsk majoritetsbefolkning, fortæller Jonas Adelin Jørgensen.” (Kristeligt Dagblad)9. december 2021

Pave Frants sammenligner flygtningelejre med KZ-lejre: “Brothers and sisters: it is happening today…”

I 800-tallet byggede Pavedømmet høje mure for at beskytte vatikanstaten mod angribende muslimer, og her 1200 år efter er der stadig NUL muslimer bosat indenfor murene. Fra denne eksklusive position taler Pave Frans om europæiske landes inhumane behandling af migranter, og trækker så lige nazi-kortet. Man savner ord.

En historie fra The Tablet – Pope likens treatment of migrants to those imprisoned in Nazi or Soviet camps.

“Speaking during a meeting with migrants in Cyprus, Francis said he had a responsibility to highlight the suffering of refugees, with thousands of them held in camps in North Africa and Europe. …

‘We complain when we read the stories of the concentration camps of the last century, those of the Nazis, those of Stalin, we complain when we see this and we say: ‘but why did this happen?’, the Pope said during an ecumenical prayer gathering at the Holy Cross Church, Nicosia. ‘Brothers and sisters: it is happening today, in the neighbouring shores! Places of slavery.’

Francis has made the defence of migrants a cornerstone of his pontificate…”

(Pave Frans, Nicosia, 3. December 2021; Foto: Rome Reports)

The first major fortification of Vatican City was completed in 852. Following an attack by Saracen raiders in 846, Pope Leo IV ordered the construction of a wall around the Leonine City… The 39-foot-tall Leonine Wall, as it became known, stretched for a little under two miles as it encircled Vatican Hill. It was the first time the area had been completely enclosed. Once the Muslim threat had passed, many of the city gates were opened.” (Atlas Obscura)7. december 2021

Rami Zoulou: Hvor er den kritiske presse? – ‘Forskning er blevet til en følesport i stedet for videnskab’

Befriende læserbrev af bogaktuelle Rami Zouzou, der har en cand. mag i historie og mellemøststudier. Set på JP.dk – Forskning er blevet til en følesport i stedet for videnskab: Gå dog kritisk til integrationseksperterne.

“… i den danske integrationsdebat mangler vi en grundlæggende diskussion af, hvad vi forstår ved succesfuld integration. Så længe der ikke er konsensus herom, spiller vi den integrationspolitiske magt i hænderne i selvbestaltede eksperter og selverklærede videnscentre med kufferten fyldt af personlige beretninger og forståelser frem for videnskab og fakta. De såkaldte eksperter har nærmest fri leg, når de skal udtale sig om integrationens tilstand. Her bør pressen være sig sit ansvar bevidst.

Når det drejer sig om integration, savner jeg virkelig en presse, der udviser samme kildekritiske sans, som hvis de skulle endevende minkskandaler eller adskillelse af asylpar. En presse, der går eksperternes fortællinger efter i sømmene frem for blot at agere mikrofonholdere, når sociologer, dialogkaffedrikkere, kvinder, der har været på genopdragelse, eller videnscentre udtaler sig om integration, som ingen rigtig kan blive enige om, hvad dækker over. Det virker efterhånden, som om vejen til ekspert ikke går gennem videnskab og forskning, men mere drejer sig om, hvem der kan formidle den mest tragiske lidelsesfortælling fra de udsatte boligområder.

… Måske pressen skulle kigge på lidt historik i de mange fortællinger om integration. For det er da en smule komisk, at man i alle de år, man har diskuteret integration, stadig hører på de samme forklaringsmodeller, når såkaldte eksperter af anden etnisk herkomst skal forklare udfordringerne i udsatte boligområder. Socioøkonomiske faktorer og følelsen af at stå udenfor, lyder forklaringer fra disse integrationsorakler, uden at de dog kan fortælle os, hvordan vi så kommer i mål med integrationen.

Hvorfor er der f. eks. ingen kritiske journalister, der spørger sociologer eller socialrådgivere om, hvorfor mange med rødder i Iran, Kina eller Vietnam kan overkomme de store forhindringer, som det danske samfund åbenbart sætter op, når det åbenbart har været lidt af en bjergbestigning for marokkaneren, syreren eller palæstinenseren at komme gennem livets vej?

(Rami Zoulou præsenterer ‘Protokollens tjenere’, Wadskjærs Forlag, 2021; Foto: Twitter)


Bestyrelsesmedlem i Rasmus Bryggers tænketank: Ekstremt ikke at kalde ‘Aslan og Dahl for racister’

Det lykkedes ikke Rasmus Brygger at få hans ‘Videnscenter for Integration’ på Finansloven, og skulle man være i tvivl om den politiske tendens hos NGO’en, så er det blot at se hvem der nu klynker. Det er folk som Stine Bosse, Sikandar Siddique, Pelle Dragsted, Rosa Lund, og kommunisten Jens Philip Yazdani. Sidstnævnte mener det var ærgerligt at politikerne ikke ‘fandt penge til saglig, uafhængig viden om integration’.

Herunder en opdatering af Jonas Bengtson, bestyrelsesmedlem i Rasmus Bryggers uafhængige tænketank.

(Jonas Bengtson på Twitter, 11. september 2021; Foto: Google cache)

“I min optik vil det nærmest være en ekstrem udtalelse IKKE at kalde Aslan og Dahl for racister 🥴”

“jeg slynger ikke om mig med det ord. Jeg bruger det målrettet på Lars og Henrik (og alle andre, der støtter @Spolitik s politiske diskurs i øvrigt)” (Jonas Bengtson)


SJW’ere: Udvisning af ikke-danskere er ‘koldblodet racisme’, rødder i kolonialismen, hvid overlegenhed

Den farlige SJW-virus spreder sig blandt unge danskere, og på kort sig er der hverken vaccine eller kur. Her lidt fra et længere læserbrev som venstreradikale Amanda Bodal har skrevet med flygtningeaktivisten Jawaher Mohammad, uvist af hvilken årsag trykt i Jyllands-Posten – Dansker, du er den, som dræber.

“Gang på gang tvinges Jawaher og andre personer med minoritetsetnisk baggrund til at smide sig på knæene foran din port, dansker, tiggende. Her skal de proklamere din storhed i ærefrygt, i en rodløs ros til nationen og riget og ‘de etniske danskere’, der leger gatekeepere for hele deres eksistensgrundlag. …

Hvem skal leve, hvem skal dø? Du er bødlen, du er gud, og du dømmer Jawaher til døden, du dræber hendes fremtid, dansker.

Gør du dette bevidst, kære dansker, eller er du måske bare uvidende, doven? Vi spørger dig. Får det dine kolonihersker-fantasier til at gå i opfyldelse? At se et menneske trygle dig om nåde for ikke at blive sendt tilbage til krig, til tortur og til død? Eller har du blot for travlt med dine småborgerlige dilemmaer til at orke at sige fra, give plads og tage handling? Hvad er din undskyldning? For hvis ikke du kan se, at det, der foregår her og nu, er koldblodet racisme in the flesh med rødder i den kolonialisme, du påstår at have lagt bag dig, så er det på tide, at du vågner op.

… I sætter barren for danskhed så højt, at man aldrig vil kunne nå den, hvis ikke man er hvid. Mette, fortæl os, hvorfor har alle menneskeliv ikke samme værdi? Hvordan kan du retfærdiggøre kun at udvise empati, når det gælder hvide liv? Dansker, vågn op, indse, at dette inhumane system, der bevarer neokoloniale magtstrukturer, får lov at tilgodese bevarelsen af hvid overlegenhed, fordi du ikke aktivt tager afstand fra det.”

“Du kan ikke være neutral, vi kan ikke være neutrale. Det er ikke en mulighed længere.” (Amanda Bodal, Jawaher Mohammad… og undertegnede)3. december 2021

Støvring: “… for visse grupper af udlændinge er tallene for kriminalitet faktisk omkring de 20 procent”

Man skulle ikke tro at nogen der har bestået folkeskolens afgangseksamen ville tage Rasmus Bryggers fokusflytteri for gode varer, men det ligger i menneskets natur, at folk flest heller vil lyve for sig selv, end indrømme de har taget fejl. Kasper Støvring konkretiserer i en artikel på Kontrast præcist hvor undersøgelsen snyder på vægten, og den bør læses i fuld længde – Nye tal for kriminelle indvandrere afslører ideologisk tendens.

“En meget omtalt undersøgelse fra Danmarks Videnscenter for Integration (DVI) kommer frem til, at 4 procent af indvandrere og efterkommere i 2019 blev dømt for overtrædelse af straffeloven. Men gennemsnitsdanskerne tror, det er hele 20 procent. Altså konkluderer undersøgelsen, at ‘danskerne tror, integrationen går meget værre end i virkeligheden’.

Undersøgelsen afslører den ideologiske tendens hos ophavsmændene til undersøgelsen, heriblandt DVI’s stifter, Rasmus Brygger. Tallene for kriminelle gøres så små som mulige, mens tallene for danskernes svar gøres så store som mulige.

Det er smart, for så bliver diskrepansen mellem realiteter og forestillinger store, og så har man al den gode medieomtale.

Tal for Unitos viser imidlertid, at for visse grupper af udlændinge er tallene for kriminalitet faktisk omkring de 20 procent, for nogle endda en del højere.

(Grafik: Kasper Støvring, Unitos)

“… mon ikke også, at de tænker, at man også er kriminel, hvis man blev dømt for noget i for eksempel 2018, ikke kun i 2019? Jeg tror det.” (Kasper Støvring)

Oploadet Kl. 01:24 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer


2. december 2021

‘Parallelsamfundslisten’ 2021: Motalavej i Slagelse er ikke mere en ghetto, kreativ løsning i Helsingør

‘Faldet i antallet af udsatte boligområder fortsætter’, skriver Indenrigs og Boligministeriet på IM.dk. Der er blevet fire færre ‘parallelsamfund’. Et islamiseret boligområde som Motalavej i Slagelse er ikke mere en ghetto/parallelsamfund, da der er 0,04 pct. færre dømte end krævet: 1 person? Derudover har Ellekonebakken i Viborg og Nøjsomhedsvej i Helsingør nu under 1000 indbyggere, og ryger hermed automatisk af listen. Nøjsomhed røg af listen, fordi de opsagde 96 familier, og nu er ved at ombygge lejlighederne til ‘tilgængelighedsboliger for lejere over 50 år, som er i arbejde’. Lalleglad historie fra Helsingør Dagblad – Endelig: Helsingør Kommune er ghetto-fri.

“Helsingør Kommune er ikke længere repræsenteret på regeringens liste over boligområder, som udgør et parallelsamfund. En liste, som indtil i år er blevet kaldt ‘ghettolisten’.

Boligområdet Nøjsomhed/Sydvej udgår nemlig, da der ikke længere bor mere end 1000 indbyggere, hvilket er et af kriterierne for at komme på listen.”

(Udgået af ghettolisten 2021: Motalavej i Slagelse mfl.; Grafik: IM.dk)

“Danmarks Statistik har set nærmere på indbyggerne i 53 områder, som mindst en gang har været på den såkaldte ghettoliste… Andelen af personer med dansk oprindelse er faldet fra 81 procent i 1990 til 38 procent i 2017, mens den på landsplan er faldet fra 96 til 87 procent.” (Weekendavisen, 2. juli 2021)1. december 2021

Agitprop: Politiken om den unuancerede statistik, og lidt om Mandag Morgens ‘myter om indvandrere’

‘Unge somaliere er bedre end deres rygte: ‘I generelle statistikker for hele gruppen forsvinder nuancerne’, Kunne man læse på Politiken.dk, i en stor opsat artikel om den postulerede vellykkede integration af somaliske indvandrere. Her kan man blandt andet læse om ph.d.-studerende Ayan Yasin, der mener medierne har ‘tendens til at fokusere på det negative’. Et citat fra ekstern lektor Hjarn Zernichow Borberg tager dog prisen.

“Der er tale om en mangfoldig gruppe, så i generelle statistikker for hele gruppen forsvinder nuancerne.” (Hjarn Zernichow Borberg)

Et samfund må i sagens natur tage udgangspunkt i samfundspåvirkningen som helhed, men derudover er det også usandt at medierne fokuserer på det negative. Tværtimod maler medierne ofte med den brede pensel, netop for at sløre hvor galt det i virkeligheden står til med integration af herboende muslimer.

Et dugfrisk eksempel leverer Mandag Morgen, der med udgangspunkt i tal fra Rasmus Bryggers ‘Videnscenter for Integration’ postulerer, at det står langt bedre til med integrationen end danskerne tror. En sidehistorie handler om ‘mediernes ansvar for at beskrive virkeligheden’ – angreb er det bedste forsvar.

TV2 Nyhederne bringer historien som en form for ‘myte’-gendrivelse: Undersøgelse afslører udbredte myter om indvandrere. Humlen er som altid i detaljen. Der fokuseres på ‘ikkevestlige indvandrere’, og der bliver således malet med den brede pensel. Når danskerne taler om indvandrer-arbejdsløshed/kriminalitet tænker de på indvandrere fra MENAPT-lande, muslimer! – ikke indvandrere fra lande som Rusland, Ukraine, Thailand, Kina og Filippinerne. Modsatrettede tendenser forbedrer statistikken.

Holdningsmassage fra Mandag Morgen – Ny undersøgelse: Vi har et helt skævt billede af indvandring og integration.

Tre ud af fire danskere tror, det går værre med integrationen, end de faktiske tal viser. Selvom kriminaliteten blandt unge mænd med ikkevestlig baggrund falder, tror langt de fleste, at den stiger eksplosivt. Danskerne undervurderer også, hvor mange indvandrere, der er i job og uddannelse, og hvor mange, der går ind for ligestilling og demokrati. De unges viden er tættest på fakta.”

(Den fulde undersøgelse kan læses på Videnscenterforintegration.dk)

“Tager man udgangspunkt i de konkrete spørgsmål, tegner der sig nogle bemærkelsesværdige konturer, f.eks. i spørgsmålet om, hvor stor opbakning man tror, ikke-vestlige indvandrere har til demokratiet som styreform. Her er gennemsnitsvælgeren hos Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, dem der ligger længst væk fra det faktiske niveau, mens gennemsnitsvælgeren hos Alternativet, Enhedslisten og Radikale Venstre er nærmest.” (Videnscenter for Integration)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper