1. marts 2015

Islamforsker om Islam-apologi i Politiken: Koranen citeres udenfor kontekst, har ‘en mørkere bagside’

Læserbrevet giver ikke noget nyt, men det er vel noget nær første gang i ti år en islamforsker frivilligt bidrager til den løbende debat uden at tage parti for Islam. Professor Thomas Hoffmann i selveste Politiken – Tarek Husseins forsvar for Islam er svagt.

“Inden for religionsforskningen opererer man med et begreb, der hedder apologetik. Det er den særlige teologiske disciplin, der giver sig af med at forsvare en bestemt religion over for dens kritikere. Når Politikens faste debattør Tarek Hussein i en kommentar (20.2.) melder ud, at drab på civile ikke er en del af islam, men i stedet en stor synd, er der tale om et stykke gedigent islamisk apologetik.

Man kan selvfølgelig kun anprise, at Hussein fordømmer drab i islams navn, men hans argumenter herfor er så forbløffende svage, at det tenderer misinformation. Det hele hviler på Husseins meget lemfældige referencer til Koranen. Vi får at vide, at i Koranen kaldes det at slå et menneske ihjel for at være ensbetydende med at dræbe hele menneskeheden.

Det vers, der her henvises til, men ikke citeres, er utrolig populært for tiden. Det kører i heavy-rotation på de sociale medier blandt folk, som vil bevise, at islam ikke kan have noget med dødelig terror at gøre. Problemet er bare, at verset næsten altid citeres i amputeret format…

For det første er det altså ikke et påbud for muslimerne, men et påbud for jøderne… Har de smukke vers måske en mørkere bagside? Lad os derfor tage det efterfølgende vers, som ikke længere omhandler jøderne, men er Guds tiltale til muslimerne, 5:33:

‘Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. …’.

(Tarek Hussein i Politiken, 19. februar 2015: Er drab på civile en del af islam?)

Oploadet Kl. 02:02 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer


28. februar 2015

Støvring efter DR Detektor: “Med islamdebatten er det som om, at man begynder forfra hver gang.”

Det DR Detektor lavede mod Kasper Støvring (og Michael Jalving) torsdag aften må betegnes som et hitjob. Støvring giver svar på tiltale – Fundamentalisme blandt muslimer.

“DR’s Detektor var i går på sporet af min henvisning til WZB’s store undersøgelse om fundamentalisme, som jeg omtalte i Deadline for nylig. For det lyder jo lige godt alt for vildt, at flertallet (op til 75 procent) af vestlige muslimer svarer på en måde, der kendetegner dem som fundamentalister. Det er egentlig forstemmende, at der er så megen uvidenhed om muslimer i Europa. Med islamdebatten er det som om, at man begynder forfra hver gang.

Som om, at det ikke var nok, viser en spritny britisk undersøgelse, at over en fjerdel af britiske muslimer sympatiserer med de terrorister, der myrdede Charlie Hebdo-tegnerne. Det er ikke så højt som 75 procent, til gengæld er udsagnet meget stærkere. Dertil kan lægges det sædvanlige problem med ‘behagesyge': Hvor mange af dem, der bifalder vold, vil svare ærligt? Hvad er mørketallet? Der er allerede positivt spin på undersøgelsen: Fantastisk at 75 procent ikke sympatiserer! Forestil dig en overskrift et par uger efter Anders Breiviks udåd: ‘Hele 75 procent af nordmændene tager afstand fra terror’.

Detektor optog 17 minutter med mig, men sammen- og fraklippede det ned til 2, så mine argumenter blev vanskeligere at følge. Så lad mig dvæle lidt ved undersøgelsen og de kritiske indvendinger mod min udlægning.

WZB-undersøgelsen under ledelse af professor Ruud Koopmanns viser, at flertallet af muslimer i Europa mener, at der kun er 1) ‘en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den’, 2) ‘sætter religiøse regler over sekulære love’ og 3) ‘ønsker en tilbagevenden til rødderne’ (figur 1). Muslimer er også langt mere fjendtligt indstillede over for andre grupper. (figur 2). …

Der er tre indvendinger.

Den første angår, hvorfor jeg siger, at op til 75 procent af europæiske muslimer kan defineres som fundamentalistiske, når rapporten konkluderer, at det højst er 44 procent – ifølge deres definition. Undersøgelsen fastslår nemlig, at man kun er fundamentalist, hvis man svarer bekræftende på alle tre spørgsmål (hvilket ‘kun’ 44 procent gør).

Men dette er en arbitrær måde at definere fundamentalisme. Man inddrager flere parametre, men Koopmanns og hans hold kunne også have valgt at sige, at man skulle svare bekræftende på fem udsagn for at kunne betegnes som fundamentalist. Eller man kan fastholde, at man udtrykker fundamentalisme ved at svare, at ‘der kun er en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den’, hvilket præcist 75 procent svarer. Det er i overensstemmelse med almindelig, hævdvunden definition af fundamentalisme som bogstavtro udlægning af den hellige skrift. Desuden siger rapporten, at kun ved bekræftende svar på alle tre spørgsmål er der tale om det, der kaldes ‘konsistent’ fundamentalisme. …

Det korte af det lange: Indvendingen angår ikke bare det almindelige semantiske problem i humanvidenskabelige undersøgelser om begrebsdefinition (hvordan defineres ‘fundamentalisme’), men også det hermeneutiske problem: Hvad forstås der ved spørgsmålene og de svar, der gives. Her er rapportens egne ord ikke de sidste autoritative ord.

(WZB, Fundamentalism and out-group hostility, 2013; Deadline, DR Detektor)

Det tredje kritik går på, hvorfor jeg bruger WZB-rapporten i en debat om radikalisering og terror, når rapporten klart adskiller fundamentalisme med viljen til at begå religiøs vold.

Jeg skelner selv mellem fundamentalister og ekstremister. Ekstremister er fundamentalister, men ikke alle fundamentalister er ekstremister, som bruger vold. Som jeg vil komme ind på i et kommende indlæg, siger rapporten imidlertid noget om ‘sympatisørsumpen’, altså hvor stort et miljø, der er for ekstremisme. De sekulære muslimer synes jo at være et mindretal. Det er ganske alvorligt. Der er et såbed, et drivhus for ekstremisme.

Moderate, sekulære muslimer kommer allerede til orde i medierne, det bør de også, og jeg har selv skrevet om dem. Men netop fordi de dominerer medierne, dvs. får mest taletid, får vi et forvrænget billede. Det er min opgave at skabe realisme, for det er altså en meget farlig situation, der er ved at udvikle sig. Det svarer lidt til fejltolkningen af det arabiske forår: Vestlige journalister talte kun med de sekulære, som var en meget lille del, og derfor tog journalisterne og det meste af den vestlige offentlighed så grusomt fejl. Det gør de også herhjemme.

I øvrigt er der ikke noget mærkeligt ved, at muslimer er fundamentalister, heller ikke noget forkasteligt. Muslimer svarer, som de gør, fordi de er muslimer og gerne vil bevare deres kultur og stå ved deres overbevisninger. Problemet er, at det sker her i Vesten.

(Zenia Stampe på Facebook, 26. februar 2015)26. februar 2015

“Jeg tror Finn ville tænke.. at det (mordet) stammer fra, at vi i Danmark ikke er så gode til at inkludere”

Finn Nørgaard døde i kampen for ytringsfriheden, og gjorde Danmark ære. Jeg vælger derfor at tro, at han ikke var helt så naiv, som vennerne portrætterer ham i forbindelse med begravelsen. Fra BT - Ven: Finn ville være varsom med at kalde det terror.

“Hovederne var bøjede og gråden pressede sig på, da Ole Mølgaard og Jesper Lynghus bar deres gode vens kiste ud af Grundtvigskirken. …

Finn Nørgaards formodede drabsmand er den 22-årige Omar Abdel Hamid El-Hussein, der blev skudt af politiet på Svanevej efter de to angreb. Omar Abdel Hamid El-Hussein havde kriminel baggrund og relationer til banden ‘brothas’. Og netop den slags typer, havde Finn Nørgaard en særlig forståelse for.

‘Det var empatien der var driveren for Finn. Empatien for alle dem som var udstødte, som på en eller anden måde kom til at hænge i udkanten af samfundet, som vi ikke kunne rumme, som ikke kunne være en del af fællesskabet. Hans arbejde gik ud på at prøve at inkludere de mennesker,’ lød det fra Ole Mølgaard efter bisættelsen. …

Jeg er ret sikker på, at Finn ville være meget varsom med at bruge betegnelsen terror. … Jeg tror Finn ville have set, at det her er et spørgsmål om en utilpasset kriminel, der begår en vanvittig morderisk handling iklædt nogle klæder, som nogle tosser har lært ham, at han kan bære, og så kan han få lov at lave sit myrderi. Jeg tror Finn ville tænke: Det her problem stammer et andet sted fra. Han ville tænke, at det stammer fra, at vi i Danmark ikke er så gode til at inkludere, men er bedre til at ekskludere, sagde Jesper Lynghus efter bisættelsen.”

(Finn Nørgaard om Hebdo-angrebet, 7. januar 2015: “… myrdet af… muslimske fascister”)

Oploadet Kl. 06:43 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer

‘Allahs løver’ i Vejle – Danmarks fremtid har brug for muslimske forbilleder som ‘forstår deres religion’

TV Syd har de senere dage bragt flere indslag om det frodige islamistiske miljø i Vejle. Temaet der koncentrerer sig om Muslimsk Ungdomscenter (MUC Vejle) har fået titlen ‘Allahs løver‘ (ikke at forveksle med ‘Danmarks løver’). Herunder lidt fra et interview med Rafel Shamri, der varsler ilde for fremtidens Danmark.

“Det er blevet en hjertesag for Rafel Shamri at bekæmpe radikaliseringen af unge muslimer. Hun har selv venner, der er draget i hellig krig i Syrien. En af hendes klassekammerater kom ind i Syrien og mistede livet i krigen.

– Og jeg er da hele tiden bekymret for, om flere af mine venner eller bekendte bliver radikaliserede. …

Løsningen på problemet er nærliggende, mener Rafel Shamri.

- De unge drenge skal have flere forbilleder fra det muslimske miljø, forbilleder som respekterer dem og forstår deres religion.

– Det betyder alt for mig at hjælpe de unge mennesker til ikke at blive radikaliseret, fordi de netop er vores fremtid. De er mine brødre og søstre i islam. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for ikke de ikke tager til Syrien og bliver traumatiserede.

[...]

Hun kender selv flere venner og bekendte, der er blevet radikaliseret og fortæller, at alene indenfor det seneste år er fire af hendes venner fra Vejle rejst mod Syrien for at deltage i hellig krig.”

(MUC Vejle på Facebook, 2015)

Oploadet Kl. 05:31 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


25. februar 2015

Holger K. Nielsen: Vi må se fremad, ‘dele af højrefløjen’ må erkende at ‘hadsk debat’ radikaliserer…

Selvom Omar Abdel Hamid El-Hussein er født i provensielle Vordingborg, så havde han allerede som teenager stærke holdninger til Israel/palæstina-konflikten. Intet tyder på at radikaliseringen er en resultat af andet end Islam og arabisk-islamisk kultur, men skal der absolut udpeges danske ‘medskyldige’, så må det være til venstre for midten. Det kunne eksempelvis være tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen, der tilbage i 2006 agerede ‘cheerleader’ for Hezbollah-tilhængere til en demonstration mod Israel på Rådhuspladsen i København. Hezbollah betyder ‘Guds parti’, og ja – det er en maskinpistol i logoet. Således skriver han på sin blog – Tid til omtanke.

“Det var gribende at deltage i den store mindehøjtidelighed for terrorangrebene i København. Det hele foregik i stor værdighed, hvad ikke mindst blev understreget af talernes advarsler imod splittelse og insisteren på sammenhold og eftertanke. … Heri ligger ikke, at der ikke har været begået fejl – heller ikke fra venstrefløjens side. Antallet af indvandrere har betydning, hvis samfundets sammenhængskraft skal fastholdes. Det er ikke holdbart, hvis en misforstået kulturrelativisme fører til, at der renonceres på demokratiske værdier som ytrings- og forsamlingsfriheden.

Mange har brugt kræfter på at placere en ‘skyld’ for terrorhandlingerne. … Der er såmænd masser at tage fat på i bagklogskabens klare lys. Også for de dele af højrefløjen, som tilsyneladende ikke vil erkende at en hadsk debat og stigmatisering af alle muslimer også har en virkning på den integration, som har haft så trange kår.

Men det vigtigste lige nu burde være at se fremad og på helt jordnær vis diskutere, hvordan vi kan gøre det bedre fremover. Hvordan vi kan forbedre sikkerheden og beredskabet, så vi forhåbentlig kan undgå lignende terrorhandlinger. Hvordan politiet og efterretningstjenesterne kan sikres ordentlige arbejdsvilkår. Hvordan vi kan forebygge radikaliseringen i fængslerne. …

Det vides ikke p.t. om den københavnske terrorist var en ‘ensom ulv’ eller om han på den ene eller anden måde var del af et større netværk. Vi ved imidlertid, at der findes islamistiske terrornetværk, der interesserer sig for Europa og dermed også Danmark. …

Det er… helt afgørende, at vi i reaktionerne sætter et skarpt skel mellem de islamistiske fanatikere og almindelige muslimer, der ønsker at leve et almindeligt liv. Der bakker fuldt op om de samme grundlæggende værdier og demokratiske spilleregler. Med de religiøse traditioner, der nu er deres og som i sig selv ikke gør en kat fortræd.”

(Holger K. Nielsen taler for Hezbollah-tilhængere, København, 6. august 2006; Uriasposten)

“The logo itself is a stylized representation of the Arabic words حزب الله (ḥizbu-llāh) or ‘Party of God’ in Kufic script. The first letter of ‘Allah’ reaches up to grasp a stylized assault rifle. The logo also incorporates several other objects, namely a globe, a book, a sword, and a seven-leafed branch. The text above the logo… means ‘Then surely the party of Allah are they that shall be triumphant’ (Quran 5:56).” (Wikipedia)

Oploadet Kl. 05:42 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer


24. februar 2015

Antropolog forklarer jihadisme: Omar er opvokset med en ‘særlig’ måde at tale om muslimer i Danmark

Det islamistiske terrorangreb forrige weekend gav flere kulturmarxister taletid i medierne. Herunder må fremhæves antropolog Anja Kublitz, der i søndagens udgave af TV-avisen, postulerede at den særlige danske debat om Islam havde gjort Omar vred. Der er vrede muslimer overalt på kloden, jihadisme er ikke et særligt dansk fænomen.

Anja Kublitz, antropolog: Hvis vi skal forstå baggrunden for det, så er vi nødt til at forstå den vrede, som det også er udtryk for. … Omar han er vokset op med krigen mod terror, han er vokset op med visitationszoner, og han er vokset op med en helt særlig måde at tale om indvandrere og særligt muslimer her i Danmark. … Så længe man er barn, så er man under radaren, selvom man har en anden farve hud. Men lige så snart man bliver teenager, så bliver man samtidig i politiets øjne en potentiel kriminel. … Hvis man ikke er en del af en bande, så kræver det ligeså meget aktivitet at undgå at blive en del af denne bande, som det egentligt kræver at komme med. … Hvis du kommer fra Mjølnerparken og bliver sat i fængsel, selvom du ikke er sat i fængsel for banderelateret vold, bliver du sat sammen med Brothas. Og når du så på et tidspunkt kommer ud fra fængslet, så vil du stå i gæld til de her andre mennesker, som du så højst sandsynligt har plejet omgang med mens du var indsat.

(Anja Kublitz, antropolog, Aalborg Universitet; AAU)

Oploadet Kl. 15:56 af Kim Møller — Direkte link45 kommentarer


23. februar 2015

Fem gange backlash: Ikke-anmeldte tvivlsomme hændelser, Facebook-rygter og en seddel i postkassen

De senere dage har medierne bragt en del historier om overfald på herboende muslimer. Det ville være mærkeligt, hvis intet fandt sted, men som sædvanlig er det 2. og 3. håndsberetninger fra islamiske Facebook-grupper. Med baggrund i en artikel fra Dagbladet Arbejderen, bragte DR Online fredag historien: Danske muslimer melder om hadske overgreb efter terror. Eksemplerne gengives ikke, men Islamisk Trossamfund og Dokumentations- og rådgivningscenter om racediskrimination bekræfter tendensen.

Tidligere på ugen kunne fire muslimske organisationer ikke give Radio24syv et eneste eksempel. Fredag, en lille uge efter terrorangrebet havde Københavns Politiet “ikke modtaget nogen anmeldelser” overhovedet.

Jeg har samlet fem historier der nåede medierne.

1) DR gengav ikke Arbejderens to eksempler, og det forstår man godt. Den første historie er noget en person har hørt, og havde avisen gengivet hele opdateringen, så ville læsere nok have undret sig over at kvinden løb grædende hjem med ‘ar’ på halsen efter kvælertag.

“I morges blev en af mine nære overfaldet af en mand, som råbte ‘Fuck dig’ og tog kvælertag på hende og slog hende i bussen, til hun væltede”, skrev Sara Tawfik på sin Facebook-profil mandag.” (Arbejderen, 18. februar 2015: Flere muslimer udsat for voldelige hævn-overfald)

(Sara Tawfik på Facebook, 16. februar 2015)

2) Det andet eksempel i Arbejderen, der angiveligt fandt sted i tirsdags, er ligeledes rygtebaseret, og ligner en omvendt udgave af mandagens ‘Højgravid kvinde udsat for gaderøveri‘, der ifølge politiet blev begået af fire yngre mænd – ‘mellemøstlig af udseende’.

“I dag på en parkering ved Daells bolighus blev en muslimsk højgravid kvinde skubbet og spyttet på af en dansk mand. Skubbet så hun måtte rive fat i sidespejlet for ikke at falde på maven… sin HØJGRAVIDE mave!”, skrev Kamilla Tønder på Facebook tirsdag.” (Arbejderen, 18. februar 2015: Flere muslimer udsat for voldelige hævn-overfald)

3) Metroxpress bragte fredag historien om irakiske Aooa Alomari der ifølge eget udsagn er blevet overfaldet to gange den senere uge, og tilfældigvis har telefonnummeret til en et (salafistisk) vagtkorps, så hun slap for at ringe til politiet. Hun går ikke med tørklæde, men tør ikke gå udenfor i disse dage. Lidet sandsynligt.

“- På vej op ad trappen kommer der en dansk mand bagfra og hiver i min jakke, så jeg falder hele vejen ned og begynder at græde. Der stod en anden mand øverst på trappen, fortælle Aooa Alomari, der har irakiske forældre, men er født og opvokset i Danmark. … Det er ikke den eneste episode, Aooa Alomari har oplevet efter weekendens terrorangreb. Hun er blevet overfaldet verbalt og så også sin veninden blive spyttet i hovedet.

– Jeg tør ikke gå uden for en dør uden at have nogle med…”

4) Fredag bragte Ekstra Bladet et interview med irakiske Mariam Latif. Hun er ifølge sin Facebook-profil ved at skrive en opgave om racisme mod muslimer, og har en klassisk islamistisk offer/skurk-opfattelse.

“Alligevel blev hun udsat for chikane, da hun en mandag eftermiddag blev verbalt overfaldet af en ældre dame i Husum:

– Hun sagde højt tørklæde-svin. Skrid ud af landet. Det var enormt ubehageligt. Hun stoppede først, da en anden dansk mand kom ind og blandede sig.”

(Mariam Latif på Facebook, 15. februar 2015)

5) Eneste historie hvori der foreligger noget håndfast er BT-historien om en pakistansk kantinedame, der fik en racistisk besked i sin postkasse. Den virker i det store og hele troværdig, på trods af stavefejlene, der ikke kun findes i indvandrermiljøer.

“Der ventede den 46-årige pakistanske kantinedame en frygtelig forskrækkelse, da hun onsdag aften åbnede sin postkasse. I postkassen lå et truende brev med teksten: ‘Forsvind ud af DANMARK i svin’. …

‘Jeg kan huske, at jeg lagde mærke til, at brevet var skrevet på dårligt dansk med en masse fejl, og der manglede punktummer. …’ fortæller kantinedamen til bt.dk.”

(Set på Facebook, 15. februar 2015)

Med tanke på hvordan racismekortet anvendes i flæng, når muslimer føler sig krænket på sin tro, så skal uvildige vidner stå frem eller anden dokumentation på bordet før jeg godtager de mange historier. Da Özlem Cekic antydede racistisk chikane i en biograf sidste år, havde andre i hendes umiddelbare nærhed en væsensforskellig udlægning. Backlash-historien efter Charlie Hebdo, viste sig at være frit opdigtet. En fjer bliver nemt til fem høns, og der er ingen sans for proportioner i de her miljøer. Et tilfældigt eksempel.

(Set på Facebook, 19. februar 2015)

Under et døgn efter Dan Uzan var likvideret foran moskéen kunne Politiken fortælle, at herboende muslimer var bekymrede over hvorvidt ‘danskerne’ nu ‘smiler tilbage’. Kombinerer man dette med politiets opfordring til at melde ‘oplevede mishagsytringer’, hjemmesider oprettet til formålet, og det faktum at Politiken, Radio24syv, DR Nyheder mfl. opsøger ‘mørketal’ i islamistiske Facebook-grupper, så skal der nok dukke noget op. Den første der kan dokumentere et overfald, får formentligt sit eget talkshow.


TV2 Nyhedernes moderate muslimer: A) En afvigende og forfulgt sekt eller B) Deres Koran-tro bødler

Mediernes forsøg på at skønmale Islam antager til tider groteske former. Onsdag aften havde TV2 Nyhederne hidkaldt Imad Malik fra Ahmediya-sekten i Hvidovre, med henblik på at skabe et modbillede til den terror- sympatiserende Adnan Avdic. “God aften Imad Malik, du er en af danmarks moderate muslimer”, lød det fra studieværten, der ignorerede det faktum, at Ahmadiyaernes Islam-opfattelse afvises af Islams fire store retsskoler.

Som afvigende fra mainstream-Islam forfølges Ahmediyaerne overalt, ikke mindst i Pakistan, hvor Muhammad Tahir ul-Qadri stod bag sharia’ens integration i straffeloven. Det medførte som jeg tidligere har skrevet, blandt andet dødsstraf for frafald og blasfemi. Ul-Qadri er den lærde Koran-læser bag Minhaj-ul-Quran (‘Koranens vej’).

Minsanten om ikke TV2 Nyhederne blot fire dage efter indslaget om Muslimer for fred, anvender deres bødler som et eksempel på moderate muslimer.

(Muhammad Tahir ul-Qadri, 2010 – Muhammed Tahir ul-Qadri mod vold på TV2, 2015)

TV2 Nyhederne, 18. februar 19.00: Muslimer for fred mod terror (forfulgt sekt med egen Koran-udgave)

Nyhedsvært: Hvis vi ser på billederne her – undskyld jeg bryder ind, Imad Malik – så kan vi se nogle unge mennesker i Københavns nordvest kvarter, som fjerner blomster fra der, hvor terror-gerningsmanden blev skudt af politiet – unge mennesker som sympatiserer med ham. Og de er jo, som vi kan se, en flok. De holdninger her, er det noget som du ser breder sig, også selvom det er blandt et mindretal?

Imad Malik Muslimer for fred: … jeg synes ikke, at de skal være udtryk for det, som det brede flertal af muslimer mener. Vi Muslimer for fred i hvert fald, vi har i den tid vi har været her, som Danmarks ældste muslimske organisation, altid taget afstand fra den slags. Og det er også derfor vi på det seneste, som man se på vores facebook-side har startet en anti-radikaliserings kampagne, Stop the crISIS – med tryk på ISIS – hvor vi går ud på gadeplan og netop retter henvendelse til både muslimske og ikke-muslimske medborgere, for at fortælle hvad islams egentlige lære er.” (Imad Malik i TV2 Nyhederne, 18. februar 2015)

TV2 Nyhederne, 22. februar 19.00: Minhaj ul-Quran mod terror (for dødsstraf for frafald og blasfemi)

Nyhedsvært: Minhaj-ul-Quran har i dag sendt bøger om anti-radikalisering ud til landets folkeskoler… bogen hedder Fatwa mod selvmordsangreb og terrorisme.

Qaisar Najeeb, Minhaj-ul-Quran: Det skal føre til at vi kan få afradikaliseret de her unge mennesker, og få dem vendt mod et bedre Danmark og ikke en modborger, men en medborger til det her danske samfund.

Nyhedsvært: Indholdet er citater fra Koranen om at Islam ikke retfærdiggør hverken vold eller terror.

Oploadet Kl. 00:13 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


22. februar 2015

‘Muslimer beskytter jøder’, lød det på DR1 – Fredsring omkring Oslo-synagoge arrangeret af jødehader

Enhver historie der på den ene eller anden måde kan modvirke det billede af Islam som virkeligheden presser gennem filteret, får i disse dage fuld skrue i medierne. Lørdag aften blev det til klassiske indslag i TV-avisen og TV2 Nyhederne. ‘Muslimer beskytter jøder’ fortalte førstnævnte, og en halv time senere sendte TV2 live fra det der tydeligvis var et mediestunt. Daniel Greenfield har interessant info på Frontpage Magazine – Organizer of Muslim Synagogue ‘Peace Ring’ Gave ‘Why I Hate Jews’ Speech.

“A lot of media outlets have fallen for the story of Muslims organizing to protect a synagogue. It’s a great media op scene, but it ignores the fact that synagogues need protection because of Muslim anti-Semitism.

There are a number of myths already circulating about it. Here’s how a local described the event.

Well, I was there, and it wasn’t 1000 muslims. It was 1300 people in total of which almost everyone looked like ethnic Norwegians. The people holding hands are media staged – they had barriers in front with an entry checkpoint with 10 guards or so, and allowed a small number of muslims inside together with the Jewish congregation.

So innermost the synagogue with 50 or so Jews, then this semicircle of 20 or so muslims, then the barriers and guards and police, then a mostly Norwegian crowd. … The peace ring makes Muslims look good and was co-organized by a Muslim who trafficked in anti-Semitism.

(‘Fredsring’-mediestuntet ved synagogen i Oslo gav god omtale i tv-medierne, 21. februar 2015; TV-avisen, TV2 Nyhederne)

… some members of his community said the event was tainted because of anti-Semitic statements that one of its eight organizers made in 2008, and because he said this week that he dislikes people who support Israel.

Ali Chishti confirmed on Saturday in an interview with Verdens Gang, a highbrow Norwegian newspaper, that he delivered on March 22, 2008, in Oslo a speech on the alleged involvement of Jews in planning the 9/11 Twin Towers bombings in New York. The speech’s title was: ‘Therefore I Hate Jews and Gays,’ the paper reported, though Chishti said he was not the one who came up with the title.

Chisti claims that today he no longer believes this stuff and no one wants to let it ruin the good feelings produced by the illusion of the peace ring.

Oploadet Kl. 20:45 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer

Øjenvidne til Finn Nørgaard-drab: “Hvorfor skal de lorte-mennesker holde deres arrangement her…”

Der er landsbytosser på begge fløje. I seneste udgave af Weekendavisen kan man læse om Clayton Coleman, kendt som manden der så Omar Hussein likvidere Finn Nørgaard foran Krudttønden på Østerbro. Citat via Den Frie. Han er englænder, men virker velintegreret.

‘Hvorfor skal de lorte-mennesker (Lars Vilks Komiteen, red.) holde deres arrangement her (Krudttønden på Østerbro i København, red.),’ siger han (Clayton Coleman, red.) så, og det går op for mig, at han taler om oplægsholderne, arrangører og tilhørere fra debatmødet.

‘Du taler altså om folk som femininsten Inna Shevschenko. Og jeg var også med til mødet som journalist,’ siger jeg (journalist Jeppe Matzen fra Weekendavisen, red.). ‘De er alle sammen ‘shit’, og det er du også,’ råber englænderen så.”

(Clayton Coleman på Facebook, 2015; TV2 Online)

Flere citater. Bemærk den latente antisemitisme hos venstreorienterede.

“Kære Helle, flot kriseskuespil. … Vil du også vise gerningsmanden samme altomfavnende moderlig statskærlighed? Eller vil dig og dit Nazionist bankejet magtimperium være bedre tjent med at demonisere ham og hans begravelse? … hvad er det nu med Jøderne? simpelt….de ejer bankerne…de ejer dig, og du er færdig hvis du nogensinde modsiger dine Nazionist kriminelle mestre. … Hvad skete der i København d.14 og 15 februar? Hvordan er hændelsen forbundet med andre verdensbegivenheder? Hvem står bag? Hvem står til at fremme sin position i kølevandet af episoderne i Paris og København? Hvis sag styrkes og gavnes af disse episoder?” (Donald Macintyre på Facebook, 19-20. februar 2015)

Stop nu denne jødiske propagandavirksomhed! … Jeg er så træt af, at DR og nu også Weekendavisen lader Krasnik og Adam Holm drive deres propagandavirksomhed og had til muslimer. Tænk at vi som skatteborgere tvinges til at finansiere denne udnyttelse af en gal mands ugerninger. … det ændrer ikke min holdning til den jødiske stats terror og den hetz, som muslimer udsættes for her i landet – anført af DF og deres hadefulde sympatisører.” (Torben Lund på Facebook, 20. februar 2015)

“Der er uendeligt lidt
der er helligt for mig
Men det lidt, der er
må ikke løbe sin vej
Jeg kan pisse på det
der er helligt for dig
Så demonstrativt dumt,
at jeg skammer mig”
(‘1502 2015′ af Michael Falch på Facebook, 15. februar 2015)

“Selvfølgelig skal man nedkæmpe sådan en idiot. Men … jeg forstår ham. … Han var fanget på bunden af samfundet ligesom jeg. Han var indigneret over den palæstinensiske situation og forvirret over den højreorienterede drejning i Europa.” (Yahya Hassan til Politiken, 20. februar 2015)

Oploadet Kl. 01:40 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper