28. februar 2015

Støvring efter DR Detektor: “Med islamdebatten er det som om, at man begynder forfra hver gang.”

Det DR Detektor lavede mod Kasper Støvring (og Michael Jalving) torsdag aften må betegnes som et hitjob. Støvring giver svar på tiltale – Fundamentalisme blandt muslimer.

“DR’s Detektor var i går på sporet af min henvisning til WZB’s store undersøgelse om fundamentalisme, som jeg omtalte i Deadline for nylig. For det lyder jo lige godt alt for vildt, at flertallet (op til 75 procent) af vestlige muslimer svarer på en måde, der kendetegner dem som fundamentalister. Det er egentlig forstemmende, at der er så megen uvidenhed om muslimer i Europa. Med islamdebatten er det som om, at man begynder forfra hver gang.

Som om, at det ikke var nok, viser en spritny britisk undersøgelse, at over en fjerdel af britiske muslimer sympatiserer med de terrorister, der myrdede Charlie Hebdo-tegnerne. Det er ikke så højt som 75 procent, til gengæld er udsagnet meget stærkere. Dertil kan lægges det sædvanlige problem med ‘behagesyge': Hvor mange af dem, der bifalder vold, vil svare ærligt? Hvad er mørketallet? Der er allerede positivt spin på undersøgelsen: Fantastisk at 75 procent ikke sympatiserer! Forestil dig en overskrift et par uger efter Anders Breiviks udåd: ‘Hele 75 procent af nordmændene tager afstand fra terror’.

Detektor optog 17 minutter med mig, men sammen- og fraklippede det ned til 2, så mine argumenter blev vanskeligere at følge. Så lad mig dvæle lidt ved undersøgelsen og de kritiske indvendinger mod min udlægning.

WZB-undersøgelsen under ledelse af professor Ruud Koopmanns viser, at flertallet af muslimer i Europa mener, at der kun er 1) ‘en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den’, 2) ‘sætter religiøse regler over sekulære love’ og 3) ‘ønsker en tilbagevenden til rødderne’ (figur 1). Muslimer er også langt mere fjendtligt indstillede over for andre grupper. (figur 2). …

Der er tre indvendinger.

Den første angår, hvorfor jeg siger, at op til 75 procent af europæiske muslimer kan defineres som fundamentalistiske, når rapporten konkluderer, at det højst er 44 procent – ifølge deres definition. Undersøgelsen fastslår nemlig, at man kun er fundamentalist, hvis man svarer bekræftende på alle tre spørgsmål (hvilket ‘kun’ 44 procent gør).

Men dette er en arbitrær måde at definere fundamentalisme. Man inddrager flere parametre, men Koopmanns og hans hold kunne også have valgt at sige, at man skulle svare bekræftende på fem udsagn for at kunne betegnes som fundamentalist. Eller man kan fastholde, at man udtrykker fundamentalisme ved at svare, at ‘der kun er en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den’, hvilket præcist 75 procent svarer. Det er i overensstemmelse med almindelig, hævdvunden definition af fundamentalisme som bogstavtro udlægning af den hellige skrift. Desuden siger rapporten, at kun ved bekræftende svar på alle tre spørgsmål er der tale om det, der kaldes ‘konsistent’ fundamentalisme. …

Det korte af det lange: Indvendingen angår ikke bare det almindelige semantiske problem i humanvidenskabelige undersøgelser om begrebsdefinition (hvordan defineres ‘fundamentalisme’), men også det hermeneutiske problem: Hvad forstås der ved spørgsmålene og de svar, der gives. Her er rapportens egne ord ikke de sidste autoritative ord.

(WZB, Fundamentalism and out-group hostility, 2013; Deadline, DR Detektor)

Det tredje kritik går på, hvorfor jeg bruger WZB-rapporten i en debat om radikalisering og terror, når rapporten klart adskiller fundamentalisme med viljen til at begå religiøs vold.

Jeg skelner selv mellem fundamentalister og ekstremister. Ekstremister er fundamentalister, men ikke alle fundamentalister er ekstremister, som bruger vold. Som jeg vil komme ind på i et kommende indlæg, siger rapporten imidlertid noget om ‘sympatisørsumpen’, altså hvor stort et miljø, der er for ekstremisme. De sekulære muslimer synes jo at være et mindretal. Det er ganske alvorligt. Der er et såbed, et drivhus for ekstremisme.

Moderate, sekulære muslimer kommer allerede til orde i medierne, det bør de også, og jeg har selv skrevet om dem. Men netop fordi de dominerer medierne, dvs. får mest taletid, får vi et forvrænget billede. Det er min opgave at skabe realisme, for det er altså en meget farlig situation, der er ved at udvikle sig. Det svarer lidt til fejltolkningen af det arabiske forår: Vestlige journalister talte kun med de sekulære, som var en meget lille del, og derfor tog journalisterne og det meste af den vestlige offentlighed så grusomt fejl. Det gør de også herhjemme.

I øvrigt er der ikke noget mærkeligt ved, at muslimer er fundamentalister, heller ikke noget forkasteligt. Muslimer svarer, som de gør, fordi de er muslimer og gerne vil bevare deres kultur og stå ved deres overbevisninger. Problemet er, at det sker her i Vesten.

(Zenia Stampe på Facebook, 26. februar 2015)27. februar 2015

Mosul, tidligere Irak: Islamisk Stat smadrer relikter fra før-islamiske tider, brænder uislamiske bøger

I dag kan man læse, at IS har destrueret uerstattelige relikter på museet i Mosul. Læser man lidt op, så vil man vide at problemets kerne ikke er tilfældige islamiske organisationer, men det faktum at Islam altid har bekæmpet ting der kunne tænkes at stride imod islamiske dogmer, herunder i sagens natur alt før-islamisk. Graden af hvad der er acceptabelt i islamisk henseende er altid til forhandling, og det er værd at huske på, at det ikke var en terror- organisation der destruerede to kæmpemæssige buddastatuer i Afghanistan, men et regime med en vis folkelighed. Muhammed var den første kulturelle barbar, og problemet er ret beset mere Islam end tidens kalifatkrigere.

(Museum i Mosul, tidligere Irak, 22. februar 2015)

Meget afslørende billeder og video hos Daily Mail – ISIS thugs take a hammer to civilisation: Priceless 3,000-year-old artworks smashed to pieces in minutes as militants destroy Mosul museum.

“Islamic State thugs have destroyed a collection of priceless statues and sculptures in Iraq dating back thousands of years.
Extremists used sledgehammers and power drills to smash ancient artwork as they rampaged through a museum in the northern city of Mosul.

Video footage shows a group of bearded men in the Nineveh Museum using tools to wreck 3,000-year-old statues after pushing them over.

One of the items, depicting a winged-bull Assyrian protective deity, dates back to the 9th century B.C. A man shown in the video said the items were being destroyed because they promoted idolatry.

‘The Prophet ordered us to get rid of statues and relics, and his companions did the same when they conquered countries after him,’ the unidentified man said.

Yesterday it was revealed how terrorists had blown up the Mosul Public Library, sending 10,000 books and more than 700 rare manuscripts up in flames. Leading members of Mosul society reportedly tried to stop the fanatics destroying the building, but failed.

The director of the library, Ghanim al-Ta’an, said that the extremists used homemade bombs in the attack, which took place on Sunday.

He told Middle Eastern website Geran: ‘ISIS militants bombed the Mosul Public Library. They used improvised explosive devices.’
Presumed destroyed are the Central Library’s collection of Iraqi newspapers dating to the early 20th century, maps and books from the Ottoman Empire and book collections contributed by around 100 of Mosul’s establishment families. …

Isis first invaded the Central Library in January… and loaded around 2,000 books – including children’s stories, poetry, philosophy and tomes on sports, health, culture and science – into six pickup trucks. They left only Islamic texts.

Mosul, the biggest city in the Islamic State group’s self-declared caliphate, boasts a relatively educated, diverse population that seeks to preserve its heritage sites and libraries. … A University of Mosul history professor…’ said the extremists started wrecking the collections of other public libraries in December. He reported particularly heavy damage to the archives of a Sunni Muslim library, the library of the 265-year-old Latin Church and Monastery of the Dominican Fathers and the Mosul Museum Library with works dating back to 5000 BC.

Oploadet Kl. 15:41 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer


26. februar 2015

‘Allahs løver’ i Vejle – Danmarks fremtid har brug for muslimske forbilleder som ‘forstår deres religion’

TV Syd har de senere dage bragt flere indslag om det frodige islamistiske miljø i Vejle. Temaet der koncentrerer sig om Muslimsk Ungdomscenter (MUC Vejle) har fået titlen ‘Allahs løver‘ (ikke at forveksle med ‘Danmarks løver’). Herunder lidt fra et interview med Rafel Shamri, der varsler ilde for fremtidens Danmark.

“Det er blevet en hjertesag for Rafel Shamri at bekæmpe radikaliseringen af unge muslimer. Hun har selv venner, der er draget i hellig krig i Syrien. En af hendes klassekammerater kom ind i Syrien og mistede livet i krigen.

– Og jeg er da hele tiden bekymret for, om flere af mine venner eller bekendte bliver radikaliserede. …

Løsningen på problemet er nærliggende, mener Rafel Shamri.

- De unge drenge skal have flere forbilleder fra det muslimske miljø, forbilleder som respekterer dem og forstår deres religion.

– Det betyder alt for mig at hjælpe de unge mennesker til ikke at blive radikaliseret, fordi de netop er vores fremtid. De er mine brødre og søstre i islam. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for ikke de ikke tager til Syrien og bliver traumatiserede.

[...]

Hun kender selv flere venner og bekendte, der er blevet radikaliseret og fortæller, at alene indenfor det seneste år er fire af hendes venner fra Vejle rejst mod Syrien for at deltage i hellig krig.”

(MUC Vejle på Facebook, 2015)

Oploadet Kl. 05:31 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


25. februar 2015

Holger K. Nielsen: Vi må se fremad, ‘dele af højrefløjen’ må erkende at ‘hadsk debat’ radikaliserer…

Selvom Omar Abdel Hamid El-Hussein er født i provensielle Vordingborg, så havde han allerede som teenager stærke holdninger til Israel/palæstina-konflikten. Intet tyder på at radikaliseringen er en resultat af andet end Islam og arabisk-islamisk kultur, men skal der absolut udpeges danske ‘medskyldige’, så må det være til venstre for midten. Det kunne eksempelvis være tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen, der tilbage i 2006 agerede ‘cheerleader’ for Hezbollah-tilhængere til en demonstration mod Israel på Rådhuspladsen i København. Hezbollah betyder ‘Guds parti’, og ja – det er en maskinpistol i logoet. Således skriver han på sin blog – Tid til omtanke.

“Det var gribende at deltage i den store mindehøjtidelighed for terrorangrebene i København. Det hele foregik i stor værdighed, hvad ikke mindst blev understreget af talernes advarsler imod splittelse og insisteren på sammenhold og eftertanke. … Heri ligger ikke, at der ikke har været begået fejl – heller ikke fra venstrefløjens side. Antallet af indvandrere har betydning, hvis samfundets sammenhængskraft skal fastholdes. Det er ikke holdbart, hvis en misforstået kulturrelativisme fører til, at der renonceres på demokratiske værdier som ytrings- og forsamlingsfriheden.

Mange har brugt kræfter på at placere en ‘skyld’ for terrorhandlingerne. … Der er såmænd masser at tage fat på i bagklogskabens klare lys. Også for de dele af højrefløjen, som tilsyneladende ikke vil erkende at en hadsk debat og stigmatisering af alle muslimer også har en virkning på den integration, som har haft så trange kår.

Men det vigtigste lige nu burde være at se fremad og på helt jordnær vis diskutere, hvordan vi kan gøre det bedre fremover. Hvordan vi kan forbedre sikkerheden og beredskabet, så vi forhåbentlig kan undgå lignende terrorhandlinger. Hvordan politiet og efterretningstjenesterne kan sikres ordentlige arbejdsvilkår. Hvordan vi kan forebygge radikaliseringen i fængslerne. …

Det vides ikke p.t. om den københavnske terrorist var en ‘ensom ulv’ eller om han på den ene eller anden måde var del af et større netværk. Vi ved imidlertid, at der findes islamistiske terrornetværk, der interesserer sig for Europa og dermed også Danmark. …

Det er… helt afgørende, at vi i reaktionerne sætter et skarpt skel mellem de islamistiske fanatikere og almindelige muslimer, der ønsker at leve et almindeligt liv. Der bakker fuldt op om de samme grundlæggende værdier og demokratiske spilleregler. Med de religiøse traditioner, der nu er deres og som i sig selv ikke gør en kat fortræd.”

(Holger K. Nielsen taler for Hezbollah-tilhængere, København, 6. august 2006; Uriasposten)

“The logo itself is a stylized representation of the Arabic words حزب الله (ḥizbu-llāh) or ‘Party of God’ in Kufic script. The first letter of ‘Allah’ reaches up to grasp a stylized assault rifle. The logo also incorporates several other objects, namely a globe, a book, a sword, and a seven-leafed branch. The text above the logo… means ‘Then surely the party of Allah are they that shall be triumphant’ (Quran 5:56).” (Wikipedia)

Oploadet Kl. 05:42 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer


24. februar 2015

“… den moderne vestlige selvopfattelses måske største svaghed, at den ikke ved af, at den har fjender.”

Politikere har travlt med tage afstand fra en særlig perverteret og formørket form for Islam, og advarer mod at bruge generaliseringer der gør det til en konflikt mellem muslimer og ikke muslimer. Men hvad nu hvis det vitterlig er en konflikt mellem muslimer og ikke-muslimer, helt som det umiddelbart set ud, stringent efter Samuel P. Huntingtons forkætrede analyse. Kronik af Christian Egander Skov i gårsdagens Berlingske – Det tomme sammenhold.

“Manifestationerne af sammenhold og trods bliver på den baggrund et postulat. Et tomt slag i luften, der måske giver mening for dem, som deltager, og dem, der ser på i Aftenshowet, men som intet betyder i forhold til bevægelserne ved frontlinjen. Nej, værre endnu, manifestationerne bliver et udtryk, ikke for trods imod terrorismen, men trods imod sandheden, den sandhed, vi ikke vil se i øjnene, nemlig at vold ganske effektfuldt kan gøre en ende på enhver ytring. Den postulerede trods viser sig ved nærmere granskning at være en særlig nederdrægtig form for hykleri, hvor velmenende mennesker bliver brugt som rekvisitter for det demokrati, hvis idé det er blevet at vige og vige.

Manifestationerne af sammenhold dækker ligeledes over de voldsomme spændinger, der præger samfundet og deler det i uforsonlige blokke i den værdipolitiske debat, som knytter sig uløseligt til debatten om vores reaktion på den terror, der netop af de fleste opfattes som et anslag mod vores værdier. Vi er ikke enige om, hvad der er under angreb, og hvor angrebet kommer fra. …

Værdier vil altid være omstridte. De danner ikke den ydre ramme om et fællesskab, men er altid til debat inden for rammerne af et fællesskab, hvis forudsætning ikke er bekendelse, men identitet. Netop fordi reaktionerne oven på terrorangrebet ikke har villet tage det grundlæggende identitets- og loyalitetsspørgsmål op, som er kernen i det kultursammenstød, der ikke nødvendigvis er terror, men altid er den jord, hvori terroren vokser, netop derfor har selve vores reaktion været med til at undergrave det fællesskab, der er forudsætning for enhver meningsfuld tale om værdier.

Det er den moderne vestlige selvopfattelses måske største svaghed, at den ikke ved af, at den har fjender.

Dette er liberalismens solide fodaftryk i den vesterlandske selvopfattelse. På én gang en positiv og fatal idé. Positiv fordi påstanden om disse værdiers universalitet, søger at hævde Vesten som et værdifællesskab, enhver kan træde ind i. Fatal fordi netop værdiernes universalitet og almenmenneskelighed indebærer umenneskeliggørelsen af dem, der ikke kan indse deres værdi og ikke vil bekende og indtræde i værdifællesskabet. Det egentlige valg, som det ikke-vestlige menneske stilles i, er valget mellem omvendelse eller umenneskelighed.

Umennesket behøver vi igen ikke at forstå. Det er nok at konstatere terroren som udslag af ondskabens banalitet. Hvor mange gange har vi ikke hørt bemærkningen om de ‘mørke kræfter’, vi bekæmper: Hvordan det ikke drejer sig om sammenstød mellem kulturer, endsige religioner eller ideologier, men mellem vores værdier og en eller anden uforståelig irrationalitet, der lurer i udkanten af vores synsfelt.

Senest synes dagbladet Politiken at have iværksat en kampagne, der på baggrund af terroristen Omar Abdel Hamid El-Husseins kriminelle fortid søger at forklare ham som kriminel snarere end islamisk terrorist, eller som påvirket af en psykisk diagnose snarere end et menneske, der opfattede os som sin fjende og handlede på baggrund af dette rationale.

Men i miskendelsen af fjendskabet som drivkraft, i vores manglende evne til at anerkende fjenden, luller vi os selv ind i forestillingen om vores ‘værdiers’ iboende ukrænkelighed. Vi kommer til at forveksle vores opfattelse af deres ukrænkelighed for os med spørgsmålet om, hvorvidt de reelt lader sig krænke – og i sidste ende nedkæmpe. Vi misforstår konfliktlinjen som en mellem alle rettænkende mennesker og de få grebet af mørke kræfter.

I realiteten er situationen en anden og langt mere forstemmende.”

(Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996)

“Some Westerners… have argued that the West does not have problems with Islam but just with violent Islamist extremists. Fourteen hundred years of history demonstrate otherwise.”

Oploadet Kl. 00:22 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer


23. februar 2015

Fem gange backlash: Ikke-anmeldte tvivlsomme hændelser, Facebook-rygter og en seddel i postkassen

De senere dage har medierne bragt en del historier om overfald på herboende muslimer. Det ville være mærkeligt, hvis intet fandt sted, men som sædvanlig er det 2. og 3. håndsberetninger fra islamiske Facebook-grupper. Med baggrund i en artikel fra Dagbladet Arbejderen, bragte DR Online fredag historien: Danske muslimer melder om hadske overgreb efter terror. Eksemplerne gengives ikke, men Islamisk Trossamfund og Dokumentations- og rådgivningscenter om racediskrimination bekræfter tendensen.

Tidligere på ugen kunne fire muslimske organisationer ikke give Radio24syv et eneste eksempel. Fredag, en lille uge efter terrorangrebet havde Københavns Politiet “ikke modtaget nogen anmeldelser” overhovedet.

Jeg har samlet fem historier der nåede medierne.

1) DR gengav ikke Arbejderens to eksempler, og det forstår man godt. Den første historie er noget en person har hørt, og havde avisen gengivet hele opdateringen, så ville læsere nok have undret sig over at kvinden løb grædende hjem med ‘ar’ på halsen efter kvælertag.

“I morges blev en af mine nære overfaldet af en mand, som råbte ‘Fuck dig’ og tog kvælertag på hende og slog hende i bussen, til hun væltede”, skrev Sara Tawfik på sin Facebook-profil mandag.” (Arbejderen, 18. februar 2015: Flere muslimer udsat for voldelige hævn-overfald)

(Sara Tawfik på Facebook, 16. februar 2015)

2) Det andet eksempel i Arbejderen, der angiveligt fandt sted i tirsdags, er ligeledes rygtebaseret, og ligner en omvendt udgave af mandagens ‘Højgravid kvinde udsat for gaderøveri‘, der ifølge politiet blev begået af fire yngre mænd – ‘mellemøstlig af udseende’.

“I dag på en parkering ved Daells bolighus blev en muslimsk højgravid kvinde skubbet og spyttet på af en dansk mand. Skubbet så hun måtte rive fat i sidespejlet for ikke at falde på maven… sin HØJGRAVIDE mave!”, skrev Kamilla Tønder på Facebook tirsdag.” (Arbejderen, 18. februar 2015: Flere muslimer udsat for voldelige hævn-overfald)

3) Metroxpress bragte fredag historien om irakiske Aooa Alomari der ifølge eget udsagn er blevet overfaldet to gange den senere uge, og tilfældigvis har telefonnummeret til en et (salafistisk) vagtkorps, så hun slap for at ringe til politiet. Hun går ikke med tørklæde, men tør ikke gå udenfor i disse dage. Lidet sandsynligt.

“- På vej op ad trappen kommer der en dansk mand bagfra og hiver i min jakke, så jeg falder hele vejen ned og begynder at græde. Der stod en anden mand øverst på trappen, fortælle Aooa Alomari, der har irakiske forældre, men er født og opvokset i Danmark. … Det er ikke den eneste episode, Aooa Alomari har oplevet efter weekendens terrorangreb. Hun er blevet overfaldet verbalt og så også sin veninden blive spyttet i hovedet.

– Jeg tør ikke gå uden for en dør uden at have nogle med…”

4) Fredag bragte Ekstra Bladet et interview med irakiske Mariam Latif. Hun er ifølge sin Facebook-profil ved at skrive en opgave om racisme mod muslimer, og har en klassisk islamistisk offer/skurk-opfattelse.

“Alligevel blev hun udsat for chikane, da hun en mandag eftermiddag blev verbalt overfaldet af en ældre dame i Husum:

– Hun sagde højt tørklæde-svin. Skrid ud af landet. Det var enormt ubehageligt. Hun stoppede først, da en anden dansk mand kom ind og blandede sig.”

(Mariam Latif på Facebook, 15. februar 2015)

5) Eneste historie hvori der foreligger noget håndfast er BT-historien om en pakistansk kantinedame, der fik en racistisk besked i sin postkasse. Den virker i det store og hele troværdig, på trods af stavefejlene, der ikke kun findes i indvandrermiljøer.

“Der ventede den 46-årige pakistanske kantinedame en frygtelig forskrækkelse, da hun onsdag aften åbnede sin postkasse. I postkassen lå et truende brev med teksten: ‘Forsvind ud af DANMARK i svin’. …

‘Jeg kan huske, at jeg lagde mærke til, at brevet var skrevet på dårligt dansk med en masse fejl, og der manglede punktummer. …’ fortæller kantinedamen til bt.dk.”

(Set på Facebook, 15. februar 2015)

Med tanke på hvordan racismekortet anvendes i flæng, når muslimer føler sig krænket på sin tro, så skal uvildige vidner stå frem eller anden dokumentation på bordet før jeg godtager de mange historier. Da Özlem Cekic antydede racistisk chikane i en biograf sidste år, havde andre i hendes umiddelbare nærhed en væsensforskellig udlægning. Backlash-historien efter Charlie Hebdo, viste sig at være frit opdigtet. En fjer bliver nemt til fem høns, og der er ingen sans for proportioner i de her miljøer. Et tilfældigt eksempel.

(Set på Facebook, 19. februar 2015)

Under et døgn efter Dan Uzan var likvideret foran moskéen kunne Politiken fortælle, at herboende muslimer var bekymrede over hvorvidt ‘danskerne’ nu ‘smiler tilbage’. Kombinerer man dette med politiets opfordring til at melde ‘oplevede mishagsytringer’, hjemmesider oprettet til formålet, og det faktum at Politiken, Radio24syv, DR Nyheder mfl. opsøger ‘mørketal’ i islamistiske Facebook-grupper, så skal der nok dukke noget op. Den første der kan dokumentere et overfald, får formentligt sit eget talkshow.


TV2 Nyhedernes moderate muslimer: A) En afvigende og forfulgt sekt eller B) Deres Koran-tro bødler

Mediernes forsøg på at skønmale Islam antager til tider groteske former. Onsdag aften havde TV2 Nyhederne hidkaldt Imad Malik fra Ahmediya-sekten i Hvidovre, med henblik på at skabe et modbillede til den terror- sympatiserende Adnan Avdic. “God aften Imad Malik, du er en af danmarks moderate muslimer”, lød det fra studieværten, der ignorerede det faktum, at Ahmadiyaernes Islam-opfattelse afvises af Islams fire store retsskoler.

Som afvigende fra mainstream-Islam forfølges Ahmediyaerne overalt, ikke mindst i Pakistan, hvor Muhammad Tahir ul-Qadri stod bag sharia’ens integration i straffeloven. Det medførte som jeg tidligere har skrevet, blandt andet dødsstraf for frafald og blasfemi. Ul-Qadri er den lærde Koran-læser bag Minhaj-ul-Quran (‘Koranens vej’).

Minsanten om ikke TV2 Nyhederne blot fire dage efter indslaget om Muslimer for fred, anvender deres bødler som et eksempel på moderate muslimer.

(Muhammad Tahir ul-Qadri, 2010 – Muhammed Tahir ul-Qadri mod vold på TV2, 2015)

TV2 Nyhederne, 18. februar 19.00: Muslimer for fred mod terror (forfulgt sekt med egen Koran-udgave)

Nyhedsvært: Hvis vi ser på billederne her – undskyld jeg bryder ind, Imad Malik – så kan vi se nogle unge mennesker i Københavns nordvest kvarter, som fjerner blomster fra der, hvor terror-gerningsmanden blev skudt af politiet – unge mennesker som sympatiserer med ham. Og de er jo, som vi kan se, en flok. De holdninger her, er det noget som du ser breder sig, også selvom det er blandt et mindretal?

Imad Malik Muslimer for fred: … jeg synes ikke, at de skal være udtryk for det, som det brede flertal af muslimer mener. Vi Muslimer for fred i hvert fald, vi har i den tid vi har været her, som Danmarks ældste muslimske organisation, altid taget afstand fra den slags. Og det er også derfor vi på det seneste, som man se på vores facebook-side har startet en anti-radikaliserings kampagne, Stop the crISIS – med tryk på ISIS – hvor vi går ud på gadeplan og netop retter henvendelse til både muslimske og ikke-muslimske medborgere, for at fortælle hvad islams egentlige lære er.” (Imad Malik i TV2 Nyhederne, 18. februar 2015)

TV2 Nyhederne, 22. februar 19.00: Minhaj ul-Quran mod terror (for dødsstraf for frafald og blasfemi)

Nyhedsvært: Minhaj-ul-Quran har i dag sendt bøger om anti-radikalisering ud til landets folkeskoler… bogen hedder Fatwa mod selvmordsangreb og terrorisme.

Qaisar Najeeb, Minhaj-ul-Quran: Det skal føre til at vi kan få afradikaliseret de her unge mennesker, og få dem vendt mod et bedre Danmark og ikke en modborger, men en medborger til det her danske samfund.

Nyhedsvært: Indholdet er citater fra Koranen om at Islam ikke retfærdiggør hverken vold eller terror.

Oploadet Kl. 00:13 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


22. februar 2015

DR Nyheder: Omar Hussein var til jødehadsk fredagsbøn i Heimdalsgademoské dagen før terrorangreb

Terrorangrebet i København sidste weekend fortsætter med at kaste historier af sig. For dem der husker mediernes patetiske forsøg på at kæde demokratiske danske bloggere sammen med massemorderiske Anders Breivik, så er DR Nyheders afsløring her til aften af en helt anden karakter. Fra DR Online – Flere kilder: Gerningsmand var i radikal Nørrebro-moske dagen før terrorangreb.

Omar El-Hussein, gerningsmanden bag sidste weekends angreb mod Krudttønden og den jødiske synagoge i Krystalgade, var til fredagsbøn i den radikale islamistiske moske i Heimdalsgade dagen før angrebene. Det oplyser en kilde med indgående kendskab til sagen samt en kilde tæt på den nu afdøde gerningsmand til 21Søndag på DR.

Som BT tidligere har fortalt, fremsatte moskeens imam, Hajj Saaed, til fredagsbønnen fredag den 13. februar, dagen før angrebene, en række militante udsagn rettet mod blandt andet jøder.

– Og efter at jøderne havde brudt med deres løfte og de ikke ville acceptere hans bud, gjorde Profeten det, I alle sammen ved. Han gjorde det, der står i Profetens livsfortælling, hvor han førte krig mod jøderne, sagde imamen blandt andet til tilhørende.

(Fredagsbøn i Masjid Al-Faruq-moskéen på Heimdalsgade, 20. februar 2015; Uriasposten)

Moskeen i Heimdalsgade 39 på ydre Nørrebro… har tidligere været sat i forbindelse med en lang række danske radikale muslimer med forbindelse til danske terrorsager. Blandt andet sættes moskeen i forbindelse med Lars Hedegaards attentatmand og Said Mansour, den fængslede boghandler fra Brønshøj.”

Oploadet Kl. 22:53 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer

Omars jordanske ven: “… ifølge islam har jøder ikke en særlig høj status. Jøders blod er helligt at tage.”

Hver dag kommer der nye detaljer frem, der bevidner problemets islamiske karakter. Langt portræt af Omar Hussein i Jyllands-Posten, der har talt med terroristens jordanske venner, og tilbagedokumenterer ‘radikaliseringen’, der vel ligeså godt kunne kaldes Koran-tro mellemøstlig Islam. Fra Det jordanske spor (kræver login).

“For at finde svar har Jyllands-Posten fundet fire af Omar Abdel Hamid El-Husseins bedste venner i Jordan. Her tilbragte den nu afdøde 22-årige mand fire år af sit liv fra 2005 til 2009, hvor han gik i skole og senere lærte Koranen at kende. Jyllands-Posten har også talt med Ahmad Alhilwani, der siger, at han introducerede Omar til islam. Han er den eneste, der står frem med navn. De andre er anonyme på grund af deres egen sikkerhed i Jordan. …

Han siger, at de var tre, der altid hang ud sammen. …’ De kaldte ham Omar Danskeren.

(Jyllands-Posten, 22. februar 2015, Indblik, s. 4-5; Se evt. EB.dk)

Jyllands-Posten har været i kontakt med ni af Omars gamle klassekammerater fra VUC-klassen, og én ting er gennemgående i deres beskrivelser: Omar var ikke én, man skulle lægge sig ud med. Han havde en kort lunte og et voldsomt temperament. Særligt var der to emner, der fik Omar til at se rødt: Palæstina og islam. Flere af de gamle klassekammerater husker en religionstime med en vikar, der ‘sagde tingene lige ud i stedet for at sige det diplomatisk’ som en tidligere elev beskriver det.

Vikaren talte om, at det i koranen eksempelvis ikke står beskrevet, hvordan man lægger kloak, og at hvis man læste koranen bogstaveligt, skulle man jo dermed leve i et samfund uden kloakker.

‘Omar kunne slet, slet ikke have det. Bare det at sige koran og kloak i samme sætning fik ham helt op i det røde felt,’ husker en tidligere klassekammerat. Omar råbte og skreg af vikaren og stormede til sidst ud af klassen.

[...]

Ifølge Ahmad Alhilwani selv skulle han få en vigtig indflydelse på Omars liv. Sammen begyndte de at gå i al-Iraqi moskeen i Irbid.

En lille lokal moske tæt på, hvor Ahmad bor, og hvor han altid selv er kommet. Ahmad fortæller, at Omar blev mere og mere tiltrukket af det religiøse miljø og den måde, som Ahmad levede på. …

De havde også diskussioner om Muhammedtegningerne fra Danmark. Men det var der ikke noget usædvanligt i, siger Ahmad Alhilwani.

‘Det snakkede vi hele tiden om. Det var jo noget alle folk var sure over,’ siger han…

[...]

Interviewet bliver afbrudt og Ahmad vender aldrig tilbage.

Samtidig sletter en af Omars skolevenner sin Facebook profil, og en anden sletter sine opslag, hvor han åbent hylder Omar som en helt og en martyr. Det gør de efter at have talt med Jyllands-Posten.

‘For et stykke tid siden blev danske produkter boykottet pga. karikaturtegningerne af profeten Muhammed og fred være med ham. Men boykot er tom snak. Han dræbte to og skød 5 politifolk. Omar var fra første dag en guttermand, jeg hylder dig for dit hjerte og dit mod min ven. Ved Gud en helt, Omar. Må Gud være dig nådig og med Guds tilladelse martyr,’ havde en af vennerne skrevet på Facebook sammen med en serie billeder af ham og Omar fra gamle dage.

Mens flere af vennerne har slettet deres hyldest til Omar, skilter hans religiøse ven, Ahmad Alhilwani, stadig med sine holdninger.

Hans Facebookprofil viser flere end 50 billeder af terrorbevægelsen Islamisk Stat (IS). Bl. a. billeder af IS i aktion under deres operationer. I flere tilfælde skriver Ahmad Alhilwani rosende ord om IS. …

På flere af billederne står Omars religiøse ven endda og poserer foran sorte IS-flag, mens han holder store geværer i hånden og et bælte med patroner om livet. På de fleste billeder har han fuldskæg, muslimske dragter på og et tørklæde viklet om håret.

På et billede har han også et oversavet jagtgevær i hånden. …

Men Ahmad Alhilwani vender aldrig tilbage, da Jyllands-Posten igen forsøger at få kontakt med ham.

Èn af Omars skolevenner siger, at de i dag betragter Omar som en helt efter terrorangrebet i København. Vennen er ikke et øjeblik i tvivl om, at hans gamle kammerat fra skolen har gjort det rigtige.

‘Vi kan ikke tolerere en person, der tegner vores profet. Det er blasfemi. Det er bandlyst, og han skal dø. Han har overtrådt vores grænse,’ siger vennen. Også Omars angreb på synagogen hylder han.

‘Jeg kan sige, at ifølge islam har jøder ikke en særlig høj status. Jøders blod er helligt at tage,’ siger han.21. februar 2015

Ny normal: Elitesoldater klar til kamp på egen jord, “… hvor der er væbnet modstand eller attentater”

“Vi er i krig. Åben og regulær krig”, konkluderer dansk-egypteren Cherif El-Ayouty på EB.dk, og det er vel ikke helt ukorrekt. Jeg har i hvert fald ikke tidligere set kamptropper i gaderne, og måske er vi efter årtiers lav-intens forspil nået til næste fase i det multikulturelle samfund. En solohistorie i Ekstra Bladet – Jægerkorpset og Frømandskorpset: Kamp-soldater kaldt til København (16. februar 2015, s. 16).

“En yderst troværdig kilde, der er centralt placeret i det operationelle beredskab, forklarer: – En betydelig del af Frømandskorpset, som består af landets allermest hårdføre elitesoldater, blev kommanderet i tjeneste i går nat for at assistere Politiets Aktionsstyrke og Københavns Politi i arbejdet med at opspore og eventuelt nedkæmpe terrorister, siger kilden.

Jægere klar til kamp – Ydermere ankom Jægerkorpset fra Jylland og opholder sig på Flådestation Holmen i København. Jægerkorpset står standby. Disse mindst lige så hardcore elitesoldater afventer og træder til om nødvendigt. Jægerne er klar, hvis der skal sættes styrker ind flere steder, hvor der er væbnet modstand eller attentater, fortæller kilden.

Kilden siger, at efterforskningsgrupper bestående af flere hundrede mænd i PET, Forsvarets Efterretningstjeneste og politiet i disse dage arbejder på højtryk og i døgndrift for at opspore eventuelle terrorister, inden de slår til.

(Elitesoldater i Vognmandsparken, Østerbro, 15. februar 2015; Twitter)

Et voksende muslimsk mindretal, betyder flere fjender af Danmark i Danmark, og i stedet for at symptombehandle på baggrund af enkeltsager burde Folketinget gøre hvad der kræves juridisk, så demografiske ændringer ikke eskalerer udviklingen. Det tager ‘tre generationer’ at gøre indvandrere til danskere skrev en apologet i går, men det er ikke korrekt. Så længe ledende politikere mener et rødbedefarvet pas gør folk til danskere, så tager det kun 25 minutter i køen hos Borgerservice. I sidste ende handler det om sindelag, og selvom man vanskelig kan måle den slags, så giver de tilgængelige undersøgelser ikke progressive multikulturalister meget at arbejde med.

Sven Hakon Rossel i Berlingske, 6. juni 2014.

“Da profeten Muhammed således i begyndelsen af det 7. århundrede grundlagde islam, skabte han samtidig en stat, som i løbet af få århundreder voksede til et vældigt imperium, der strakte sig fra Spanien til Det Indiske Ocean. Det er ligeledes karakteristisk, at mens de fleste muslimer oprindelig var arabere, er araberne i dag en minoritet i den muslimske verden. Således lykkedes det islam at skabe en fælles identitet, som opslugte forskellige etniske tilhørsforhold – dvs. man var først muslim og dernæst medborger i et givet land. …

Med dette in mente lønner det sig at studere en rapport udgivet af Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) – ligeledes i foråret 2014 – med titlen ‘Religiöser Fundamentalismus’, der også via internettet er tilgængelig på engelsk under webadressen: www.wzb.eu. Forfatteren er Ruud Koopmans, professor ved Humboldt Universität i Berlin og ligesom Cook en velanskrevet videnskabsmand, der ikke kan beskyldes for at manipulere med statistikker og forfalske kendsgerninger.

Koopmans bygger sine undersøgelser og konklusioner på svar fra i alt 9.000 muslimer med tyrkisk eller marokkansk immigrationsbaggrund bosat i Belgien, Frankrig, Holland, Sverige, Tyskland og Østrig og det samme antal svar fra kristne indbyggere i disse seks europæiske lande.

Det overordnede resultat er, at 73 procent af de adspurgte muslimer anser religiøse love for at være vigtigere end det lands love, som de bor i, og 60 procent kræver, at alle indbyggere bør bekende sig til islam. … Den blandt muslimer fremherskende opfattelse, at de er udsat for forfølgelse af den ikke-muslimske verden, må naturligvis ses i forbindelse med denne generelle afvisning af vestlige værdier.

Den tyske sociolog Michael Ley har 3. maj 2014 i den førende østrigske avis Die Presse også beskæftiget sig med Koopmans’ rapport. Med udgangspunkt i undersøgelsens østrigske tal, som han sammenligner med de tyske, drager han den interessante konklusion, at påstanden, at den muslimske fundamentalisme ganske enkelt er en reaktion på dens udgrænsning i de vestlige lande, blot er en myte, der ikke mindst er populær i de såkaldte progressive medier. …

Denne fundamentalisme er i øvrigt langt mere udbredt i den yngre generation end blandt forældre- og bedsteforældregenerationen. …

Denne voldsmentalitet, som den verdensomspændende islamistiske terror er et eklatant udtryk for, er beslægtet med en dæmonisering af andre religioner. Ikke mindst er den antisemitisme, der også karakteriserer Koranens tekster, et bevis herpå. … Denne voldsomme intolerance, udsprunget af religiøs fundamentalisme, er ikke blot teoretisk og begrænset til selve Koranen, men kommer overalt og i stigende grad til udtryk blandt radikale muslimer i den vestlige verden.”

Kasper Støvring på Berlingske.dk, 12. februar 2015. Suppler med gårsdagens debat i Deadline.

“I Frankrig støtter f.eks. 16 procent af HELE befolkningen IS (27 procent af franskmænd mellem 18-24 år støtter Islamisk Stat), ifølge ICM, og i Storbritannien er det 5 procent, og hver syvende af de yngre, igen af hele befolkningen (ifølge Populus, ifølge ICM er det 7 procent af briterne). Man regner med, at muslimer udgør maksimalt 10 procent af den samlede franske befolkning og omkring 5 procent af den britiske.

Her er data fra undersøgelsen fra ICM (se tabel 2). Data fra Populus er kun tilgængelige, hvis man logger ind på artiklen fra The Times. Her har man i alt spurgt 2067 personer, fordelt ligeligt mellem mænd og kvinder (ICM har spurgt 3007 personer). I begge undersøgelser spørger man, hvor vidt man støtter eller sympatiserer med IS (‘are you favourable?’).

Som jeg skrev i et tidligere indlæg om ICM’s undersøgelse, er det næsten utænkeligt, at ret mange andre end muslimer støtter IS, og bemærk at der altså i undersøgelsen ikke står noget om, at det er 27 procent af muslimerne, der støtter IS, men 27 procent af ALLE franskmænd (i den aldersgruppe). Hvis det kun var 27 procent af muslimerne, ville det være forståeligt, men stadig meget uhyggeligt. Det vil altså være rimeligt at sige, at stort set alle eller i hvert fald flertallet af muslimer i Frankrig støtter IS. Og at den muslimske andel af befolkningen mellem 18 og 24 år er hele 27 procent eller deromkring. Det siger noget – meget radikalt – om den demografiske udvikling.

“Hør nu godt efter: Vi er i krig. Åben og regulær krig… Det vi har oplevet indtil nu, er kun begyndelsen af langt værre grusomheder i Danmark. Vi kan ikke forsvare os selv.” (Cherif El-Ayouty i Ekstra Bladet, 21. februar 2015)

Oploadet Kl. 17:58 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper