26. august 2019

Kevin Shakir: Højreekstreme ‘prøver at rationalisere ‘Den Store Udskiftning’… kigger på fødselsrater’

Gårsdagens Deadline på DR2, havde højreradikalisme som gennemgående emne. Man forventer rendyrket propaganda, og det var der blev leveret, særligt i den afsluttende debat under overskriften ‘Analyse: Hvor stor er truslen fra højreradikale i Skandinavien?’ Spørgsmålet var ikke om der var en trussel, men graden af samme, og selvom terrorforsker Anja Dahlgaard indledningsvis kunne fortælle om ‘en faldende tendens’, så påvirkede det ikke det overordnede budskab. I indslaget kunne man høre at højreradikale som ‘fællestræk’, var dårligt fungerende arbejdsløse hvide mænd med, der jf. Dahlgaards analyse tilfældigvis gik efter ‘Islam og muslimer’.

Endnu mere komisk var Dahlgaards med-ekspert, en freelancende Kevin Shakir, der så sent som sidste år var presserådgiver for Enhedslisten. Nogle vil kende han som næstformand for ‘Ansvarlig Presse’, en ytringsfrihedsbekæmpende forening, der blandt andet har venstreradikale Laura Na Blankholm på lønningslisten. Han skriver også for svenske Opulens, og skulle nogen være i tvivl, så handler det om at lukke debatten.

Højreekstrem terrorisme i Danmark eksisterer pt. kun i hjernebarken på venstreradikale, og jeg vil vove den påstand, at det slet ikke handler om frygten for Islam-rettet terror. Dahlgaard forsøgte en enkelt gang at definere en forskel på højreekstremisme og ‘højrepopulisme’, men begge betød blot, at man ytrede modstand mod masseindvandring fra islamiske lande. De to eksperter ville helst tale om race, racisme og børneporno, og på intet tidspunkt gjorde de sig spekulationer over grunden til at til at unge mænd opponerer lige netop mod islamisk indvandring. Muslimer som ‘vor tids jøder’, lå lige under overfladen.

Indslaget kan ses på DR.dk, men se hellere Lars Andersens kommenterede gennemgang.

Lotte Folke Kaarsholm, Deadline: Anja Dahlgaard, er du enig i at voldstruslen fra det ekstreme højre er forstærket, også i Skandinavien?

Anja Dahlgaard, terrorekspert: Ja, man kan blive helt nedslået når man hører på indslaget her. Men for lige at sætte det i perspektiv, så findes der en vældig detaljeret database på Oslo Uniersitet, der kigger på antallet af dødelige angreb fra højreekstremister i Vesteuropa, og den viser, og den viser faktisk at siden 1990’erne en faldende tendens. Men det betyder selvfølgelig ikke, at tendensen ikke kan vende… man skal selvfølgelig være enormt opmærksom på, om der kan opstå en smitteeffekt ind i Skandinavien.

Kevin Shakir, journalist: … der er nogle holdninger og værdier, der kæmper imod feminisme, kæmper imod personer som ikke er hvide. Den mest hårde kerne af de højreradikale flyttede over til 8chan, hvor der slet ikke modereres. Der har været gange hvor der for eksempel har været uploadet børneporno, som siden stræber efter at fjerne, men man kan sige, at der slet ikke er nogle grænser. I princippet. … nogle af de mest højreradikale ideer, som bliver spredt rundt – meget af det der produceres, er det som hedder memes. Det er videoer, billeder, forskellige symboler med en eller anden kulturel reference som mennesker nemt kan forholde sig til. Det kan også være ting som man kan komme til at dele på sine egne sociale medier, fordi det bliver spredt og distribueret på 8chan, og så kommer det så videre på sociale medier som Facebook, Twitter og Youtube. Og de her tanker bevæger sig så ud. Og der kan man så se, at det er tanker som… ‘Den Store Udskiftning’, som er en racistisk konspirationsteori…

Lotte Folke Kaarsholm: Hvis du skal optegne nogle træk ved den højreekstreme tænkning, som den er stærk i dag – hvad kendetegner den så?

Anja Dahlgaard: Jamænd, det der har kendetegnet den sådan set gennem altid, det er en grundlæggende ide om at den hvide race er truet, og den hvide race er overlegen. Hvad det så er der truer, hvordan det truer, det forandrer sig over tid. Fortællingen om denne her trussel, forandrer sig over tid, og den varierer jo også fra sted til sted. Hvis man kigger for eksempel på USA, så er der den der forestilling om at det er staten, der truer, sorte der truer, eller jøder truer den hvide race. Kigger man på Europa, så er det mere den her forestilling om at, jøder kan også spille en rolle i trusselsbilledet, men at der er Islam og muslimer som truer. Og her er så den seneste reinkarnation, hvis jeg så må sige, den her tankegang om at den hvide race er truet, og man er nødt til at kæmpe for sin overlevelse. Den seneste reinkarnation er så den her ide om ‘The Great Replacement’, som også var titlen på manifestet hos gerningsmanden i Christchurch. Hvor tanken ligesom er, at lave fødselsrater blandt hvide, kombineret med stor migration, vil føre til at den hvide race går sin undergang i møde. Og så er der den her forestilling om, at eliten svigter. Enten fordi den er blåøjet, eller fordi den er decideret medskyldig i den her ‘replacement’ af den hvide race. Og det er så her, at man kan argumentere for at at det er legitimt at bruge vold.

Lotte Folke Kaarsholm: Kevin Shakir, hvad er det der sker med samtalen, når sådan et begreb begynder at rejse rundt?

Kevin Shakir: Ja, man kan jo se at det i højere grad træder ind på nettet, men også i de etablerede medier. … Der er i hvert fald to tendenser, der er meget interessant at kigge på. På den ene side, at man prøver at rationalisere ‘Den Store Udskiftning’. Man kigger på fødselsrater, og på den måde, så kan man vise statistik (laver gåseøjne med fingrene) og bevise at den foregår. På den anden side, så har man den der internetkultur… hvor man bruger humor på en måde, som jeg tror, den brede del Danmarks befolknings ikke ville synes er sjov. Men det er grænseoverskridende indhold…. Generation Identitær, men også i forhold til Stram Kurs, som også taler om ‘Den Store Udskiftning’. De har et andet image… Generation Identitær har et image som ‘hipster-facister’, er der nogen der kalder dem i mediedækningen nogle gange. Hvor man prøver at være en intellektuelt avantgarde, som vi kan se. …

(Collage: Kevin Shakir, venstreradikal freelancer; Grafik: Linkedin, DR1)

“Projektansættelse – var ansvarlig for strategi, implementering og rådgivning af presse-arbejdet for Enhedslisten København under kommunalvalget i 2017.” (Linkedin)

“Media Critic at the Swedish online culture journal Opulens. I mostly write articles that deconstruct and discuss far right-propaganda…” (Linkedin)

(Eksempler på Kevin Shakir-artikler hos Opulens; Via Karen West)

“Journalisten stiller spørgsmålet om, hvilke faktorer der har indvirkning på, hvorvidt de højreorinterede bevægelser kommer til at tage til. Eksperten svarer, at det handler om finansieringen af organisationerne og om ‘polarisering’. Kort sagt tonen. Ikke et ord om indvandring, bilbomber, voldtægter af de indfødte kvinder, æresdrab og knivstikkerier. Naturligvis er min ven Kevin Shakir med – I ved ham der gerne vil have mig fjernet fra YouTube… an når blandt andet at nævne børnepornografi i samme åndedrag som højreorienterede bevægelser… Patetisk. Hold kæft et indslag. Det er som at beklage sig over at A slår B ned – uden at nævne at B slog først og i længere tid har chikaneret As familie.” (Lars Andersen, 25. august 2019)24. august 2019

Historiker undsiger DR-serie: Diskriminationen af ikke-muslimer fastholdes af helt ‘normale muslimer’

En for mig ukendt historiker påpeger i et læserbrev i Kristeligt Dagblad, at DR-serien ‘Anne og Anders i Mellemøsten’ giver et falsk billede af mellemøstlig tolerance i forhold til religiøse minoriteter. Han kritiseres efterfølgende i hårde toner af SF’eren Fathi El-Abed, der kalder det for et ‘dæmoniserende indlæg’, der med ‘de sædvanlige negative briller’ som ses hos ‘den omfattende antimuslimske bevægelse, er både ’snæversynet og hadefuld’. Vi skulle alle se ‘lidt mere positivt på den arabiske verden’. Undlade at fortælle sandheden, forstås.

Gensvaret bør læses i sin helhed. Maradona Isho fortæller, at han er født i Mellemøsten, at hans mor er kristen iraker fra det assyriske mindretal, og at han ikke ligefrem har en profil der kendetegner El-Abeds ‘yderste højre’.

Herunder det meste fra det oprindelige indlæg i Kristeligt Dagblad – DR og Anders Agger giver et falsk billede af Mellemøstens tolerance mod de kristne.

“DR’s første to udsendelser af ‘Anne og Anders i Mellemøsten’ i Jordan og Oman har haft en lemfældig omgang med realiteterne. I Jordan-afsnittet brugte Anders Agger noget af tiden på det, han kaldte en ‘vild kærlighedshis-torie’ med en dansk kvinde fra København, som blev gift med en muslimsk jordaner.

Men Anders Agger bør vide, at det altså ikke er usædvanligt, at muslimske mænd må giftes med ikke-muslimske kvinder, da det i Islams optik er faderens religion, børnene følger, og ikke moderens, og hos (næsten alle) muslimer bliver det opfattet som en slags dominering over anderledestroende… Derfor er det forbudt for muslimske kvinder at gifte sig med ikke-muslimer.

… I Oman-afsnittet er der en sympatisk omansk muslimsk dreng, hvor han, efter at blive spurgt om, hvordan han betragter Anders Agger som en kristen, sympatisk svarer: ‘Det er det samme. Jeg er ligeglad. Vi er alle mennesker. Vi lever alle på samme måde. Der er ingen forskel.’ Og så stopper Anders Agger brat uden at give et forbehold eller en nuancering. Jeg ved ikke, om Anders Agger ikke har haft kildekritik som fag, selvom han er journalist. Som uddannet historiker kan jeg garantere, at der en tommelfingerregel i grundlæggende kildekritik om at spørge sig selv, om et udsagn er repræsentativt for helheden. Havde Anders Agger gjort en simpel granskning, ville han vide, at det ikke er tilfældet: Brian J. Grim og Roger Finke har i deres bog, ‘The Price of Freedom Denied’, dokumenteret, at hele 78 procent af de muslimske stater har høj grad af diskrimination af minoriteter. Det tilsvarende tal for kristne stater er 10 procent.

Hvad angår frafald fra Islam, så er der faktisk i (næsten) hele Mellemøsten (døds)straf for frafald fra Islam. Ingen kristne lande har forbudt frafald fra kristendom. For slet ikke at nævne, at i Mellemøsten er muslimsk terror mod ikke-muslimer normen, hvorimod det omvendte, altså terror fra ikke-muslimer mod muslimer, er nærmest ikke-eksisterende. Det er ikke en overdrivelse at sige, at kristenfobien i Mellemøsten er 100 gange værre og mere fremherskende end islamfobien i Vesten.

Anders Agger kreerer indirekte en falsk illusion af, at kristne og andre minoriteter og ateister trives i Mellemøsten. Det er dumt og farligt. For ikke blot bruger Anders Agger skattekroner og snyder sine seere, men han gør det også mere besværligt at nedbryde den muslimske strukturelle diskrimination af ikke-muslimer i Mellemøsten, når han indirekte fortæller, at den ikke findes.”

(12-årige Ali Salim al Maskiry i samtale med Anders Agger, 2019; DR1, se evt. BT)

“Fathi El-Abed bør ikke bilde sig selv ind, at det muslimske Mellemøstens strukturelle diskrimination af ikke-muslimer skyldes nogle få individer. Det er rigtigt, at islamisk terror kun kan mønstre et mindretal af muslimernes støtte. Men det er ikke disse, der fastholder den strukturelle diskrimination af ikke-muslimerne. Det gør majoriteten af den muslimske befolkning, da de lever i en konservativt indstillet verden, der tror, at der sidder en almægtig Allah i himlen og vogter dem, og som ønsker, at hans diskriminerende love, sharia, skal implementeres. Det er normale muslimer som Fathi El-Abed, der fastholder den muslimske strukturelle diskrimination, hvilket hans overhørighed over for de ikke-muslimske minoriteters vilkår i Mellemøsten vidner om.” (M. Isho, Kristeligt Dagblad, 22. august 2019)

“Tænk, hvis en journalist rejste til Apartheid-Sydafrika i 80’erne for at ‘rejse’ væk fra fronterne og fordommene’, og journalisten malede et billede af, at de sorte trivedes, og at deres vilkår var lige de hvides under Apartheid-tiden. Ville man i DR finde det i orden? Helt sikkert ville de ikke. Hvorfor tror DR så at det er i orden at gøre det mod Mellemøstens minoriteter og ateister?” (M. Isho, BT, 21. august 2019)


Isam B i kor med Abdul Wahid (2018): “Har du husket at betale din zakat?’ (hvad kan du vinde: Allah!)

Anne Sophia Hermansen lukkede for mig at se debatten, og den tidligere Outlandish-forsanger Isam Bachiri, bliver ikke pludselig en værdig repræsentant for højskoletraditionen blot fordi Islam-polemikken presser apologeterne over på Allahs side. Enkelte argumenterer for ‘Ramadan i København’ med at nazisten Harald Bergstedts ‘Jeg ved en lærkerede’ allerede findes i Højskolesangbogen.

Bergstedt var aktiv socialdemokrat, da han skrev sangen i 1921, og blev først nationalsocialist under krigen. Bjørn Afzelius’ hyldestsang til Fidel Castros frie Cuba (1982), skulle aldrig været optaget, men symboliserer fint hvorledes selverklærede ‘progressive’ forsøger at presse traditionen i den af dem ønskede retning.

Herunder ses Isam B i kor med imam Abdul Wahid Pedersen, i en opfordring fra Danish Muslim Aid til at betale islamisk skat (Zakat) i forbindelse med Ramadanen sidste sommer. Imamen mener ikke blot islamisk skat er obligatorisk, men også noget så eksotisk som stening for utroskab. Har du husket at stene skøgerne? (Hvad kan du vinde: Allah!). I skrivende stund ikke højskolemateriale, men kulturer er dynamiske, traditioner ændrer sig.

(Danish Muslim Aid på Facebook, 14. juni 2018)

Betaling af zakat er en af de fem søjler i Islam og dermed obligatorisk for enhver muslim. Zakat er en slags ‘formueskat’… Zakat al-Fitr er en obligatorisk betaling (witr), som enhver muslim skal betale inden Eid-bønnen udføres efter endt Ramadan.” (Danish Muslim Aid, 2019)

“Vi kan hurtigt blive enige om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse, men det ændrer ikke på, at den set i et islamisk lys, er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor umiddelbart ikke bemyndigede til at ændre på samme. De ting, som er givet i Koranen eller af Profeten Muhammad i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik, vi ville sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke troende på Allah og Hans budbringer, og ville dermed have stillet os selv udenfor Islam.” (Abdul Wahid Pedersen, 2002)

Oploadet Kl. 11:29 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer


21. august 2019

Svikmøllen (1979): “Årets side 9-pige er fra Islamistan… synes, at middelalderen er den smukkeste”

Den iranske revolution prægede synet på Islam i 1979. Herunder en side 9-pige i Svikmøllen.

Årets side 9-pige er fra Islamistan og syr selv sit tøj af nedskudte kurdiske faldskærme. Hun har så travlt med sine 18 børn at hun slet ikke har tid til at tænke og tale, men hun elsker at høre sin Ayatollah-plade igen og igen. Hun synes, at middelalderen er den smukkeste for en kvinde, og hun glæder sig til sin nye overmund med ægte kameltænder. …”

(Svikmøllen, 1979)

Oploadet Kl. 11:38 af Kim Møller — Direkte link40 kommentarer

Vapnagård: En multikulturel fest, ‘udelukkende halal-slagtet kød’, mad som vi ‘kan være sammen om’

Vi har ’52 nationaliteter’ i Vapnagård, så derfor er det naturligt at vi kun serverer kød der er slagtet og forkyndt efter islamiske foreskrifter. Sådan lyder ræsonnementet fra beboerformand Anje Holmstad, der at dømme efter hendes Facebook-væg hører hjemme på den yderste venstrefløj. Fra Helsingør Dagblad – Vapnagård-formand: ‘Halal-kød til fester, så slipper vi for en masse diskussioner’.

“Når Vapnagård på lørdag slår dørene op til det helt store brag af en jubilæumsfest, bliver det i høj grad en multikulturel fest. … En beboersammensætning, der også sætter sit præg på, hvad menuen lyder på, når man lørdag indtager den helt store grill-buffet med flere slags kød og et væld af salater og andet tilbehør.

I bestyrelsen har man besluttet, at der ved festen skal serveres udelukkende halal-slagtet kød.

– Det er meget få reaktioner blandt flere tusinde beboere, så mon ikke det betyder, at folk generelt er ganske godt tilfreds med den beslutning. Vi er enige om i bestyrelsen, at vi ikke synes, vi skal diskutere al mulig forskellig mad. Det handler om, at vi får noget at spise, som vi alle kan lide og som vi alle kan være sammen om. Hvis man ikke lige kan få en oksehakkebøf, så kan man jo spise noget humus. Jeg kan ikke se, at det her skulle være noget problem.Personligt betyder alt det her intet for mig. Jeg er ateist og nærer ingen veneration for nogle religioner og gider heller ikke diskutere religion og tro, siger Anje Holmstad.”

Oploadet Kl. 01:09 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer
Arkiveret under:


16. august 2019

KVUC København: Intet toilet til en helt almindelig cis-kønnet heteronormativ hvid dansk mand…

Det er ikke kun folk med ‘flydende kønsidentiteter’, der kan have svært ved at finde det rigtige toilet. En sådan helt almindelig cis-kønnet heteronormativ hvid dansk mand, kan også have sine problemer. På KVUC i København er der toiletter til handikappede, kvinder i nederdel eller mænd i kjortel.

(KVUC, Sankt Petri Passage, København, 15. august 2019; Fotos: Facebook)

Oploadet Kl. 10:42 af Kim Møller — Direkte link88 kommentarer

København, Pride: Katjes-reklame med to kyssende kvinder (sidste år var det en hijabklædt muslim)

For et år siden reklamerede Katjes med en hijabklædte muslim, og i år er det så to kyssende kvinder. Det kræver en solid gang hykleri at tro på multikulturen, men Katjes Danmark ser ud at have hvad der kræves.

(Rådhuspladsen, 15. august 2019; Fotos: Tilsendt)

Oploadet Kl. 00:18 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


13. august 2019

Højskolelærere (2015): 90 pct. stemte på rød blok, værdipolitisk flertal til venstre for Helle Thorning

“Isam B udråbes til muslimsk fundamentalist i Berlingske”, skriver Steffen Groth i venstrefløjsmediet POV International, og roder sig så ud i en lang apologi for islamisten Isam Bachiri. At der overhovedet kan være to konklusioner på den analyse, illustrerer fint polariseringen.

For Groth og Højskolebevægelsen handler det hverken om Isam B eller Islam – det handler om at positionere sig i forhold til den danske højrefløj. Højskolebevægelsen er solidt placeret i det identitetspolitiske overdrev et sted mellem De Radikale, Alternativet og Enhedslisten. Herunder resultatet af en meningsmåling for højskoleforstandere- og lærere i Højskolebladet i forbindelse med 2015-valget (2011 i parentes).

Radikale: 21 pct. (30 pct.), Enhedslisten: 17 pct. (17 pct.), Alternativet: 14 pct., Socialistisk Folkeparti: 9 pct. (17 pct.)

Socialdemokraterne: 19 pct. (19 pct.) / Venstre: 8 pct. (8 pct.)

(De Konservative: 3 pct., Kristendemokraterne: 2 pct., Liberal Alliance: 1 pct., Dansk Folkeparti: 1 pct.)

(Højskolebladet 2015/4, s. 12-13: Når højskolefolket stemmer)11. august 2019

‘Hvad banker dit hjerte for?’, spurgte Hjerteforeningen…

Tilsendt.

Hvad banker dit hjerte for? (af Kirsten Damgaard)

Når man, som jeg, hører hører til det segment, der tør skrive om deres analyser af den virkningen af den muslimske indvandring har, kommer der mange og fortæller om deres egne oplevelser. En kvinde på 60+ fortalte mig forleden stakåndet og med bankende hjerte følgende episode :

‘… Og så stod de der fra Hjerteforeningen med store røde hjerter foran Føtex. HVAD BANKER DIT HJERTE FOR? stod der på skiltene, og så kigger den ene mig direkte i øjnene med et stort smil og spørger ‘Hvad banker dit hjerte for?’, og så ryger det lige ud af mig ‘At få islam ud af Danmark!’. Agitøren forstod det ikke først, så jeg måtte gentage det. Højt. Bagefter var jeg lidt forbavset over mig selv, men tænkte videre : Ja, det er da det der skal til! Så Den danske sang er en unge blond pige, kan gå og leve i fred også i vore ghettoområder!’

Oploadet Kl. 18:58 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


9. august 2019

ASH: “Debatten om ramadansangen er således et kig ind i en lettere barolo-omtåget højskoleudvalg…”

Anne Sophia Hermansen opridser Isam B’s islamiske identitet, og argumenterer imod Ramadan-hyldest i Højskolesangbogen. Velskrevet blogpost på Berlingske.dk – Hvad skal en fundamentalistisk muslim som Isam B i Højskolesangbogen?

“Et udvalg bestående af sikkert velmenende mennesker har i et anfald af selvgodhed tænkt, at det ville være lige i øjet at invitere Isam B ind i sangbogen på linje med Kingo og Blicher. Højskolesangbogen skal jo afspejle tiden, som det hedder, men hvilken tid?

Tja, en tid, hvor festspil dropper nationalsangen, ‘Den danske sang er en ung blond pige’ anses for krænkende, dannebrog ikke må hænges op i Folketingssalen, svømmeundervisning skal være kønsopdelt, gymnasier være hhv. hvide og brune, og børn helst ikke skal have frikadeller i børnehaven.

Hvor det tilsyneladende ikke er islam, der skal integreres ind i Danmark, men Danmark, der skal integreres ind i islam. Og hvor de folk, der protesterer mod Isam Bs ramadansang får at vide, at de må være i en identitetskrise.

Tværtimod. Det er netop dem, der forstår værdien af national identitet, som gør indsigelser. Dem, der er i en identitetskrise, er højskoleudvalget.

Man kan desuden undre sig over, hvad en fundamentalistisk muslim som Isam B egentlig vil i Højskolesangbogen. Værdimæssigt ligger han langt fra højskolens oprindelige idé, men det synes heller ikke at optage udvalget, som sjovt nok hverken har opfordret en jødisk, buddistisk eller asatro kunstner til at levere et bidrag.

Endelig kan man påpege det besynderlige i, at de selvsamme mennesker, der ikke længere kan udholde at lytte til Michael Jacksons musik efter ‘Leaving Neverland’, for han var jo en klam pædofil, har det helt fint med, at en fundamentalist, som hylder en barnebrud, burkaer og har udtrykt støtte til en terrormistænkt, skriver en sang til Højskolesangbogen. For det ene øjeblik kan værk og kunstner ikke adskilles, men det næste kan de godt.

Det må være forvirrede at rode rundt derinde i boblen, men Isam B har da ret i een ting, nemlig at sange kan være vinduer.

Debatten om ramadansangen er således et kig ind i en lettere barolo-omtåget højskoleudvalg, hvor man har glemt, hvem man selv er og er mere optaget af, hvor sød og politisk korrekt man fremstår.

(Salmedigteren Thomas Kingos kiste til venstre, Fraugde Kirke, 2019; Foto: Arkiv)

Oploadet Kl. 00:54 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper