12. marts 2009

Balsby: “… ud fra en ren pengebetragtning kan kommunen næppe kritiseres for slendrian.”

Der er blevet længere mellem snapsene i Berlingske Tidende, men Lisbeth Knudsen er ikke helt færdig med projektet. Egon Balsby i lørdagens udgave.

Pengenes magt
Da alle jo ved, at kriminel aktivitet ene og alene bunder i en uendelig vifte af sociale problemer, kunne man – dagens virkelighed taget i betragtning – have forestillingen om, at ingen forholder sig til disse sociale problemer.

Dette er dog ingenlunde sandt. Københavns Kommune har venligt stillet sit forbrug desangående til borgernes og læsernes nærstudie, og ud fra en ren pengebetragtning kan kommunen næppe kritiseres for slendrian. I 2008 blev således forbrugt 194 mio. kr til kriminal præventivt arbejde, 422 mio. til almindelig integrations fremme samt 220 mio. til socialt arbejde på Nørrebro. For at formulere det bredt. Vi taler altså om et beløb på ca. 830 mio. kr. forbrugt på et år – og med det kendte resultat til følge.

Nu fornemmer Groft sagt naturligvis, at regnestykket også dækker udgifterne til et uendeligt antal ansatte i kommunen, men stadig er vi ikke imponeret. Så opfordringen kan kun lyde: Send ikke flere penge!

Mark Steyn gav iøvrigt forklaringen allerede i 2006: It’s the Demography, Stupid.

Oploadet Kl. 15:47 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
Arkiveret under:


13. marts 2007

Egon Balsby om en lidt for behændig Politiken-vinkling

Fra dagens Berlingske Tidende. Egon Balsby…

Sørens også
Dagbladet Politiken, der har opbygget sin nye redaktionelle identitet på forestillingen om, at danskerne – fraset Politikens læsere – er fremmedfjenske og hadefulde, har lidt problemer med en ny rapport, der har undersøgt diskriminationen i Danmark. Rapportens konklusion er, at indvandrere i Danmark kun sjældent føler sig diskriminerede i det offentlige rum.

Heldigvis formår Politiken efterfølgende at lægge det kritiske blik på rapporten, hvorfor avisen kan meddele – næsten triumferende – at det stadig går langsomt med integrationen i vort lille land.

Hvorfor? Jo, især tyrkiske og irakiske indvandrere synes at bakke mindre op om ligestillingen mellem mænd og kvinder, lige som de også har lidt vanskeligere ved at tolerere homoseksualitet og skilsmisser end deres mere hvidskurede landsmænd. Endelig ønsker samme befolkningsgruppe en større og mere bekymrende indflydelse på valget af deres børns uddannelse og valg af ægtefælle. Kort sagt ; det danske samfund har stadig et overvældende problem med integrationen – set fra Politikens side. Konklusionen er nok ikke helt ukorrekt. Groft sagt ser dog ret tydeligt, hvem der egentlig skal bevæge sig i integrationens hellige navn.

Oploadet Kl. 23:33 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!


16. december 2006

Egon Balsby om Bettina Heltbergs forhold til “verdens mentale tilstand”

Fra onsdagens Berlingske Tidende. Egon Balsby om hykleriet der hersker på den venstrefløj der ikke rigtigt forstår at spredning af ‘menneskerettigheder’ er kulturimperialisme.

Forskellige opgaver
Bettina Heltberg, næsten tidligere statsministerfrue, ser sommetider TV. Det gjorde hun forleden og er i en anmeldelse i Politiken ved at dåne over Herbert Pundiks enestående klogskab, der blandt resulterede i en konstatering af, at »krig ikke er en civiliseret foreteelse.« Det lyder jo helt rigtigt, men er til gengæld en påstand, der står i strikt modstrid til den danske venstrefløjs almene forestillinger, idet de jo forlanger komplet pletfri aktivitet fra ikke blot danske soldater ? men fra vore allierede under alle omstændigheder. Denne gordiske knude aner Bettina Heltberg i det fjerne, hvorfor hun nu har besluttet, at Danmark ingensinde mere kan deltage i en krig. I stedet skal vi arbejde »så hårdt, vi kan, for menneskerettigheder.« Denne indsigt betyder naturligvis, at den »talende hest«, som Bettina Heltberg ved tidligere lejlighed er blevet betegnet, vil overlade det fysiske arbejde til amerikanerne, mens hun og hendes allierede kan forholde sig til verdens mentale tilstand.3. november 2006

Håb igen for den “socialt indignerede journalistik” – flere succeshistorier forude…

Fra dagens Berlingske Tidende. Egon Balsby om over-Danmarks selvforståelse.

Journalistikkens mål
Denne avis havde i går en glimrende og opbyggelig leder. Den fastslog, at den diffuse magt i samfundet – ikke mindst i de såkaldte velfærdsdiskussioner – sjældent observeres af medierne. Disse er i stedet koncentreret om at tælle til 90 mandater, hvilket indskrænker det almindelige perspektiv – og helt sikkert betyder, at kritisk journalistik om det offentliges (over)forbrug er nærmest ikke-eksisterende.

Antagelsen bekræftes af en undersøgelse, som »Journalisten«, der er journalisternes fagblad, har foretaget blandt 100 toneangivende danske borgere. De ønsker heller ikke nogen fokus på det offentlige Danmark. I stedet vil disse samfundsstøtter gerne have mere perspektiv på globalisering, flere historier fra det sultende Afrika samt positive historier om integrationen i Danmark. Ligeså kritiserer de den danske presse for ikke at være tilstrækkeligt opmærksom på social udstødning, ulighed, fattigdom og ghettoisering. Journalistens redaktør, Jakob Elkjær, er vidunderligt enig i dette synspunkt. Og drager den konklusion, at den igangværende aviskrig kan blive redningsplanken for den kritiske, socialt indignerede journalistik, fordi gratisaviserne når andre målgrupper end betalingsaviserne.

For Groft sagt er det hårdt at høre på denne omgang vrøvl, der nådigt forbigår det forhold, at Danmark er det land i verden, hvor omfordelingen har nået sit ypperste stade, hvor dagens gode historie er, at Danmark i dag har 775.000 millionærer, og hvor over- og middelklassen har sugerøret stukket så dybt ned i offentlige kasser, at der knap er råd til at varetage de svages interesser. Derfor er en opmærksom, kritisk journalistik på det offentliges omfordelingsmaskine det bedste, danske journalister kan yde samfundet. Men overklassen – og journalisterne – vil hellere ud at beskrive fattigdommen. Det forekommer ret så patetisk.

Minder mig om Urbans forsidehistorie i mandags: Indvandrere skal passe ældre i fremtiden.

Oploadet Kl. 20:31 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer


28. juni 2006

Egon Balsby om journalistiske habilitetsproblemer ift. klassesamfundets uretfærdigheder

Super klumme af Egon Balsby i dagens Berlingske Tidende.

Helt forkert tænkt

Dansk Journalistforbund er ikke bare foruroliget. Fagforeningen advarer nu direkte sine medlemmer mod at »træde varsomt«, hvis nogle skulle have planer om at underskrive ansættelseskontrakter med den kommende islandske gratisavis, Nyhedsavisen. Det synes dog som om, at advarslen kommer lidt sent, idet avisens gennemført ondsindede chefredaktør, David Trads, allerede har høstet en flok næsten uddannede journalister fra Danmarks Journalisthøjskole til den latterlige løn af 22.-25.000 kr. om måneden – hvortil kommer pension. Groft sagt forstår Dansk Journalistforbunds nervøsitet. Denne David Trads, der med slesk tale og floromvundne fraser om gyldne fremtidsmuligheder, lokker næsten-uddannede journalister ud i en slavetilværelse, hvor de må nøjes med en løn, der kun er minimalt bedre end den reservelæger, nyuddannede økonomer og jurister i det offentlige og andre akademisk skolede personer tager til takke med, er på et indlysende vildspor. Og det er naturligvis helt forkert. Journalister bør pr. definition tjene så meget, at de kan bosætte sig de rigtige steder samt gennemføre en livsstil, der klart adskiller dem fra de læsere, de skriver til, så de altid kan være årvågne over for de lavererangerende borgeres egentlige livsrealitet og med eftertryk kan anstille sig kritisk over for klassesamfundets indlysende uretfærdigheder – uden at deres habilitet drages i tvivl.

Oploadet Kl. 18:10 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
Arkiveret under:


6. marts 2006

Balsby om Journalistforbundet der tænker mere i trusselsvurderinger end i ytringsfrihed…

Egon Balsby i dagens Berlingske Tidende. 

Opgavefordeling

Groft sagt kneb unægtelig også ørerne sammen, da vi forleden hørte Jens Rohde forklare til TV Avisen, at 12 muslimske mænd havde været på jagt i en dansk skolegård efter datteren til en af Muhammed-tegningernes ophavsmænd. Umiddelbart forekom fortællingen på kanten af de strategier, som islamiske voldsmænd sædvanligvis benytter sig af, og nu er Jens Rohde da også blevet sat på plads af ytringsfrihedens fremmeste vogter i Danmark, Mogens Blicher Bjerregård, formand for Dansk Journalistforbund. I en personlig henvendelse til Ritzaus Bureau fastslår Blicher Bjerregård, at »Rohde slår politisk plat på tegnerne«, og oprørt forklarer dansk journalistiks førstemand, at der er flere faktuelle fejl i Jens Rohdes videreformidling. Endvidere finder han det både »direkte amoralsk og uanstændigt, at Jens Rohde bruger sin taletid i medierne på at udbasunere den slags historier, der kan forværre situationen for tegnerne og deres familier«. Her i Groft sagt ved vi jo, at Jens Rohde – også – er stor i munden, og derfor undrer vi os egentlig mere over, at journalistformanden anser det for vigtigere at lege opmærksom barnepige over for Muhammed-tegnerne end at oplyse den danske offentlighed om, hvilke trusselsbilleder der egentlig foreligger. Vi havde den – måske – helt urimelige forventning, at det danske politi tog sig af beskyttelsen af tegnerne, mens journalistformanden varetog ytringsfriheden.

Interessante oplysninger om Rohdes misforståelse i denne debat.

Oploadet Kl. 16:53 af Kim Møller — Direkte link4 kommentarer


27. februar 2006

Egon Balsby om mellemøstlige islamisters danske samarbejdspartner

Egon Balsby i dagens Berlingske Tidende om Politikens løgnagtige sandhedsvidne.

Ondt i sandheden
Mens Groft sagt i almindelighed ikke har vanskeligt ved at respektere muslimer, kniber det til gengæld med respekten for det egyptiske udenrigsministerium og dets politiske chef, udenrigsminister Ahmed Aboul Gheit. Denne distingverede herre har ikke blot været foregangsmand for tilsviningen af Danmark og boykot af danske varer i Mellemøsten, men søger også i disse dage at gøre sig gældende på den danske indenrigspolitiske scene. Gennem sin danske samarbejdspartner, Dagbladet Politiken, spreder han manipulerede usandheder og direkte løgne ud til den danske offentlighed, der dog med sikkerhed vil formå at bedømme hans aktivitet efter fortjeneste. Forleden forklarede Gheit således Politikens arme læsere, at han i oktober sidste år »flere gange« ringede til udenrigsminister Per Stig Møller for »at advare mod konsekvenserne af Muhammed-tegningerne«. Det viser sig nu at være en direkte løgn. Og når Groft sagt er så sikker på det danske folks dømmekraft i slige sager, skyldes det naturligvis, at vi har erfaring med at håndtere fremtrædende politikere med ondt i sandheden. Her henvises naturligvis til Svend Aukens påståede telefonsamtale med Norges udenrigsminister Stoltenberg, der også advarede, ikke mod konsekvenserne af Muhammed-tegningerne, men mod konsekvenserne af Uffe Ellemann-Jensen. Efterfølgende viste det sig, at Svend Auken overhovedet ikke havde talt med Stoltenberg. Til gengæld blev han heller aldrig statsminister.

DR Online fandt ikke plads til historien, men kan derimod bringe en flot referat af Informations historie om ekstremisten Fogh – FN og Fogh uenige om ytringsfrihed.21. november 2005

Egon Balsby om Bjørn Elmquists rekonstuerede virkelighed

Egon Balsby udstiller på glimrende vis Bjørn Elmquist i dagens Berlingske Tidende.

Rigtig god historie
Det er da også muligt at bilde ham Bjørn Elmquist enhver historie på ærmet. Han forsvarer principielt de forfulgte og forpinte og har med glæde påtaget sig sagen, hvor en mand på Slagelse Banegaard dræbte sin søster og sårede dennes ægtemand.
Det står så nogenlunde fast, at drabet var et æresdrab, omhyggeligt planlagt og koldblodigt udført, hvilket en række billeder fra begivenheden dokumenterer.

Men nu har Bjørn Elmquist haft en dyb samtale med den drabssigtede og herefter opstår følgende virkelighedsskildring som talt ud af forsvarsadvokatens mund direkte til DRs hjemmeside: »Min klient har været i klammeri med den unge mand. Han har ikke haft til hensigt at dræbe den unge mand eller sin søster,« forklarer Bjørn Elmquist – og fortsætter ufortrødent: »Da han kommer i kontakt med søsteren og hendes mand ved banegården, opstår der håndgemæng, hvor der blivet skubbet. Kvindens mand gør en sådan bevægelse, så min klient tror, at han er bevæbnet. Og så trækker han pistolen. Der bliver affyret skud og søsteren lægger sig imellem.«En journalist spørger gravalvorligt Bjørn Elmquist, om den drabssigtede hermed hævder, at han handlede i nødværge. »Så langt er vi slet ikke kommet endnu,« siger Elmquist.

Det lyder altsammen rigtigt spændende. Foreløbig har Bjørn Elmquist masser at tid til at konstruere en fuldgyldig historie sammen med den sigtede, der forleden fik forlænget sin varetægtsfængsling til midten af december. Ni andre sidder varetægtsfængslet i sagen – herunder en række familiemedlemmer til både den dræbte og drabsmanden.

Oploadet Kl. 21:08 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer


11. august 2005

Ekstra Bladet fokuserer på racistisk motiveret chikane – og nedtoner drab

God klumme om Ekstra Bladet i dagens Berlingske Tidende. Egon Balsby i topform.

Underlig konstruktion

“Så har Ekstra Bladets racismepatrulje igen været ude i virkeligheden. Forleden beskrev vi den uhyggelige historie om den racistiske frisørmester i Randers, men nu er patruljen dirigeret til et ukendt sted i Danmark af centerleder Niels Erik Hansen, Dokumentations- og Rådgivningscentret for Racedeskrimination, der jo nok ved, hvor det brænder på.

Fra dette ukendte sted beretter hele to journalister om to danske fulderikkers overgreb på en muslimsk kvinde, hvis identitet også er skjult. Men vi har hendes ord for, at én af fulderikkerne forsøgte at hive hendes slør af hende på åben gade, hvilket – også efter Groft sagts mening – er ganske utilbørligt.

Imidlertid går et eller andet helt galt i Ekstra Bladets research af sagen, og avisen overser, at de to fulderikker samme aften blev brutalt overfaldet, banket og smidt ned i en kælderskakt af en gruppe unge indvandrere. Den ene fulderik dør af kvæstelserne, mens den anden tilsyneladende kun overlever, fordi han har en promille på 3,9. Denne sidste udvikling i sagen nåede avisen kun med det yderste af neglene at få bragt ind i historien i gårsdagens avis som et appendix til beskrivelsen af tørklæderacismen, selvom begivenhederne tilsyneladende er ugegamle.

Besynderlig sag. Vi må ikke vide, hvornår den foregår. Vi må ikke vide, hvor den foregår, og hvorvidt man er blevet bekræftet i hele opslagets hovedtese: at volden mod muslimer i Danmark er steget efter bomberne i London, forekommer ikke overvejende sandsynligt.

Oploadet Kl. 19:15 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar


24. juli 2005

En diskoteksejer fandt en smuthul i lovgivningen – det gavner (heller) ikke integrationen…

Fra lørdagens Groft sagt i Berlingske Tidende. Egon Balsby om en diskoteksejer der fandt et smuthul i lovgivningen, og pk’erens forklaringsproblemer i den henseende:

Toppen af isbjerget

“Som sædvanlig har Politiken kun fat i toppen af isbjerget i den journalistiske behandling af sagen fra Helsingør, hvor et diskotek er blevet berømt på at udelukke kunder fra Nivå og Kokkedal, hvis tilstedeværelse tilsyneladende er ensbetydende med ballade. Gennem flere medfølende kilder, blandt andet den evigt kaglende Niels-Erik Hansen, centerleder fra Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, fastslås det uden videre, at det forståelige private initiativ »vil skade integrationen«.

Hvorvidt en anderledes politik vil skade diskoteket, er ingen interesseret i. Det er i øvrigt også uinteressant, for i Weekendavisen sætter chefredaktør Anne Knudsen med vanlig præcision fingeren på det ømmeste punkt: »Hvorfor er der ingen diskoteker i Nivå og Kokkedal, hvis der nu bor så mange diskotekskunder? Formentlig af samme grund, som der ikke er andre forretninger. Restauranter, cafeer, butikker og småerhverv. Meget enkelt. Det er forbudt. Elendigheden i de vidtstrakte sociale bebyggelser i dette land bygger på en tåbelig lovgivning, der på det strengeste forbyder ethvert privat initiativ og henviser beboerne til offentlige foranstaltninger.«

Så simpelt – og fundamentalt – er problemet. Vi ved hvorfra det stammer, og det har intet med en enkelt diskoteksejer i Helsingør at skaffe.

 • 20/7-05 Ugebladet – Diskotek afviser unge fra Nivå og Kokkedal.
 • “- Der er ikke noget ulovligt ved det her. De bliver jo ikke udelukket på grund af race, hudfarve, tro, national eller etnisk oprindelse. Hvis man ellers er konsekvent, gør man ikke forskel i straffelovens forstand, siger [kriminalinspektør] Knud Stadsgaard til Københavns Radio.”

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper