8. januar 2009

Medie-absurditet: “… hvad betyder det, at indvandrerne nu i vid udstrækning er kristne?”

Det er noget galt, når en avis der fokuserer på religion og kultur vælger at vinkle en historie på en sådan måde. Problemet i integrationsmæssig sammenhæng er, og har aldrig været polske håndværkere, kinesiske studerende eller Vesterbro-Københavneres svenske kærester. Fra kristeligt Dagblad – Kristne indvandrere strømmer til Danmark.

“Indvandrere, der i dag kommer til Danmark, er primært kristne. Helt nye tal viser, at kristenkulturelle indvandrere i 2008 udgjorde 70-80 procent af det samlede indvandringstal i Danmark… De nye tal viser, at der nu bor næsten lige så mange kristne indvandrere i Danmark som muslimske. I 2004 var 3 ud af 10 indvandrere, der boede i Danmark, kristne. Dette tal var i 2008 vokset til 4 ud af 10…

Der er flere forklaringer på den nye fordeling mellem kristne og muslimske indvandrere. En stram indvandringspolitik fra VKO-regeringen har ført til, at antallet af flygtninge og familiesammenføringer fra Mellemøsten er faldet. Herudover påpeger migrantmenigheder.dk, at stadigt flere kristne østarbejdere og studerende fra Kina og Afrika kommer til landet…

Men hvad betyder det, at indvandrerne nu i vid udstrækning er kristne? Rikke Andreassen er lektor på Malmø Universitet og forsker i minoritetsspørgsmål. Hun pointerer, at en stor del af danskerne ser meget nuanceret på indvandrernes forskellige religioner, men de nye tal påvirker forhåbentlig et andet sted, mener hun.

– På trods af, at indvandrere og efterkommere i Danmark består af mange forskellige slags mennesker, giver medier og politikere ofte indtryk af, at indvandrerne primært er muslimer og kommer fra Mellemøsten. Man kan derfor håbe, at en rapport som denne vil ændre og nuancere pressens og politikernes formidling. Det vil også ganske klart præge befolkningen, da mange etniske danskere har begrænset kontakt til landets etniske minoriteter, siger Rikke Andreassen.

Hans Henrik Lund er daglig leder af Kirkernes Integrations Tjeneste og medforfatter til migrantmenigheder.dk. Han ser de nye tal som et middel til at bryde fordomme og skabe forsoning.

– Jeg tror, at rapportens konklusioner vil medføre, at etniske danskere oplever familieskab i stedet for fjendskab over for indvandrere. Billedet bliver “vi” i stedet for “dem og os”. Det generelle fremmedfjendske billede nedbrydes, og det generelle billede af nydanskere fremstår mere positivt, mener han.”

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper