5. maj 2012

“… de har så rabiate holdninger”, lød det i TV-avisen – om græsk parti der vil udvise illegale indvandrere

TV-avisen bragte igår aftes et indslag om søndagens valg i Grækenland, og selvom landets ekstreme venstrefløj flere gange har orkestret omfattende gadekampe, så er den demokratiske trussel tilsyneladende størst hos det ekstreme højre, hvor et parti ligefrem vil udvise illegale indvandrere. Delvis transkription af Protestpartier på vej frem.

Line Gertsen, DR-vært: På søndag går grækerne til valg… Sidstnævnte, det ekstreme højre, har vores korrespondent Niels Kvale, talt med. …

Ilias Panagirotaros, parlamentskandidat: For de første skal vi have stoppet og lukket vores grænser for at beskytte landet mod de illegale indvandrere der kommer til landet. For det andet skal vi iværksætte en øjeblikkelig udvisning.

Niels Kvale, Europa-korrespondent: Så kommer I i konflikt med resten af EU.

Ilias Panagirotaros: Det blæser vi på. Vi giver dem papirer, og sender dem videre i Europa, hvis de vil.

[…]

Line Gertsen: Niels Kvale, de står til at få fem procent, de her Gyldent Daggry, og de har så rabiate holdninger. Hvad er det…

(Raeson.dk, 4. maj 2012: Græsk valg: Ekstremismen slår igennem på søndag)

“På venstrefløjen er der ikke partier, som er ligeså ekstremistiske som Gyldent Daggry, men landets kommunister ser også ud til at gå frem ved valget.” (Tinne Hjersing Knudsen, journalist)3. august 2011

Anstændighed har gjort Norge til et multietnisk paradis uden nævneværdige integrationsprob.

Hvis nye Urias-læsere skulle have et behov for et lynkursus i licensfinansieret propaganda, så må det være nok at sammenholde et par indslag fra gårsdagens udgaver af TVavisen på DR1.

I den tidlige udgave, indgik et længere interview med Terje Emberland, en norsk forsker, der holdt Dansk Folkeparti moralsk ansvarlig for Breiviks massakre, trak en diskret historisk parallel til 1930’erne, og tilsidst helt glemte han udtalte sig som forsker: “Vi skal have anstændighed…”

Line Gertsen, DR-vært: Før udsendelsen talte med med seniorforsker Terje Emberland fra Norge, og jeg spurgte hvad debattonen betyder for ekstreme kræfter som for eksempel Anders Behring Breivik.

Terje Emnberland, forsker: Man har set en stadig radikalisering af sprogbruget i indvandrerdebatten, hvor stadigt mere radikale, ekstreme krigsmetaforiske formuleringer tillades. Man har fremmanet en slags dommedagsscenarie for Europas kultur. Man snakker om en nært forestående borgerkrig. Man skaber konspirationsforestillinger om politisk korrekte marxisme, som dominerer Europa og ødelægger den kristne kultur osv. Den slags metaforer, som vi finder langt inde i det etablerede politiske højre, har været med til at bane vejen, og givet en ideologisk legitimitet til det her, som er sket.

Det betyder ikke, at nogen af dem er medskyldig i terrorvirksomheden, men de har et moralsk ansvar, dem som har fremmanet den krigsretorik, som Breivik i sit forstyrrede sind, har ført ud i yderste konsekvens.

Line Gertsen: Men hvad skal politikerne så gøre? Skal de ændre deres sprogbrug?

Terje Emberland: Absolut. Vi skal have et minimum af anstændighed ind i debatten om indvandring og Islam. Vi skal have en åben debat. Der er ingen der ønsker at lukke munden på de islamkritiske. Men vi ønsker, at de har en anstændig sprogbrug i deres argumentation.

Line Gertsen: Hvad er budskabet til Danmark, hvor vi jo har et, man kan sige noget skrappere debat, i Norge fra dig?

Terje Emberland: Breivik mener jo, at Danmark er et forbillede, fordi Danmark er et af de lande, som viser en hård og nødvendig holdning i kampen mod den nært forestående dommedag. Det bør politikere især i Dansk Folkeparti være opmærksom på og vurdere, om de ikke har et moralsk ansvar ved at radikalisere retorikken.

Line Gertsen: Jeg spørger dig som forsker. Hvor har du belæg for, at det at man har en meget hård tone i udlændingedebatten, det kan føre til vold. Hvor er der belæg for, at det er rigtigt.

Terje Emberland: Den retorik, som bruger krigsmetaforer, som taler om landsforrædere, om borgerkrig, og en slags apokalyptisk scenarium, og en sammensværgelse for dem som står imod sandheden. Den type retorik har i det 20. århundrede altid ført til vold.

(TVavisen, 2. august 2011 Kl. 18.30: Advarsel fra Norge)

Herefter direkte videre til Pia Kjærsgaard, der så kunne argumentere for graden af Dansk Folkepartis medansvar i Breiviks massakre. I interviewet omtales kritik fra Fremskrittspartiets Siv Jensen og et såkaldt ‘norsk pres på DF’, og på den måde bliver Terje Emberland brugt til at udbygge konflikten mellem de to politikere.

Tankevækkende, når nu man kan konstatere, at Emberland i andre sammenhænge betragter Siv Jensens parti som del af det ‘ultra-conservative right’. Identisk med dem, der efter hans mening, har ‘forpestet’ det politiske klima i Norge de sidste 25 år.

Den slags nuanceringer gør DR ikke meget i, og det ville også have ødelagt pointen i et grotesk indslag senere samme aften. Den sobre debat i Norge havde løst alle problemerne…

Steffen Kretz, DR-vært: Bag fredagens terroraktioner lå et brændende had til muslimer, og en fantasi om et racerent Norge. Men sandheden er, at Norges omkring 160.000 muslimer et langt stykke hen ad vejen er ualmindeligt godt integrerede…

(TVavisen, 2. august 2011 Kl. 21.00: Muslimer er godt integreret)

Thomas Ubbesen, DR: Niaz Khan levet 40 år i landet, klaret sig godt, er en stor mand i kvarteret, og har aldrig oplevet racisme, og elsker sit land.

Niaz Khan, restauratør: … Vi er en stor familie i Norge. Vi respekterer hinanden meget.

Thomas Ubbesen: … Hr. Khan følger os til moskeen, og der er der folk, der vil bekræfte hans oplevelse – i den grad.

Naib Tajib, Koranlærer: Bestemt. Det er et multikulturel paradis.

(‘allahu akbar’ høres i baggrunden)

Thomas Ubbesen: I løbet af 5 år i landet, har heller ikke Niab Tajib oplevet racisme eller ubehageligheder. Han mener det norske system, politikerne her, har formået at inkludere alle.

[…]

Thomas Ubbesen: Så summa summarum efter en dag i Grønland, det pakistanske miljø i Oslo, er ingen nævneværdige problemer mellem muslimer og andre nordmænd. Noget nær perfekt integration. Norge er et multietnisk paradis.

(TVavisen, 2. august 2011 Kl. 21.00: Muslimer er godt integreret)

Afslutningsvis interviewede studieværten Thomas Ubbesen, der fortalte, at debatten om indvandring “er helt anderledes end den vi har i Danmark.”.20. marts 2011

DR-par havde ‘racistisk omgangstone’ overfor naboer der ikke ville ‘kultivere’ andelsforening

Det er ord mod ord, men alligevel interessant. Fra Ekstra Bladet – DR-par i nabostrid.

“Bølgerne går højt i Andelsforeningen BK87 i Bådehavnsgade i det københavnske sydhavnskvarter, hvor to højtprofilerede DR-værter og kærester, TV-Avisens Line Gertsen og ’Deadlines’ Nikolaj Sommer, er de celebre hovedpersoner i en årelang nabo- og kulturstrid. …

I dag er Lene Foller en del af foreningens såkaldte mindretalsgruppe på syv andelshavere, der ikke tøver med at beskylde tv-parret for både fusk og lusk samt voldelig og racistisk adfærd. Anklager, som Nikolaj Sommer over for flash! afviser som rene injurier. …

Derudover beskylder Mindretalsgruppen ’Deadline’-værten for en ganske voldsom, både verbal, fysisk og til tider racistisk omgangstone over for medlemmer, der ikke makker ret i forhold til hans holdninger og tanker om, at ’kultivere’ det lille samfund. Gruppen fortæller også, at Nikolaj Sommer aktivt har forsøgt at forhindre en erhvervsdrivende af anden etniske herkomst i at drive selskabslokaler på nabogrunden ved i skrivelser til Københavns Kommune at henvise til, at der ’foregår omskæringsfester’ i lokalerne.

(Line Geertsen & Nikolaj Sommer, begge DR-værter)

Oploadet Kl. 17:35 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer


21. januar 2011

Ralf Pittelkow om Danmarks Radio og Socialistisk Folkeparti

På TV News kunne man tidligere på ugen høre en tidligere DKP-formand kritisere finansministerens menneskesyn, og man må sige venstrefløjen forstår at mobilisere sproget. Vi skal eksempelvis ‘investere’ i velfærd. Kommentar af Ralf Pittelkow i Jyllandsposten – Tv tager politisk stilling.

“Journalistisk Venstreparti har slået til igen. Nu markerer man sig også i erhvervspolitikken. SF har lavet en såkaldt vækstplan, som ifølge partiet skal skabe 75.000 job. De skal først og fremmest skaffes ved, at det offentlige målrettet støtter udviklingen af miljø-, klima- og velfærdsindustrien.

Planen møder hård kritik fra en række erhvervsledere og økonomer. De advarer først og fremmest mod troen på, at politikerne kan sidde og styre, hvilke erhverv der er fremtidens vindere. ”Planøkonomi”, lyder de…

Der er dog også erhvervsledere, som støtter planen. Men de kommer stort set kun fra de brancher, som står til at modtage SF’s offentlige støtte… SF prøver at fremhæve de glade røster fra de begunstigede brancher, mens man helst ikke taler om kritikken fra erhvervslivet i øvrigt. Det er et helt naturligt…

Til gengæld må man spørge sig, hvorfor TV-Avisen (onsdag kl. 18.30) så det som sin opgave at hjælpe partiet med disse politiske bestræbelser.

Man lavede et indslag, hvor man kun interviewede erhvervsrepræsentanter fra de begunstigede brancher. Ingen kritiske røster. Men man lod, som om de fremførte synspunkter dækkede erhvervslivet som sådan.

I optakten hed det, at SF’s forslag ”får masser af roser fra erhvervslivet” Om Lægemiddelindustriforeningen, der hører til de udvalgte, hed det: ”? også erhvervslivets store brancheorganisationer nikker anerkendende”.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen sagde, at regeringen havde foreslået meget af det samme. Han fik straks igen: ”? men det kan erhvervslivet ikke genkende”. Det var såmænd Lægemiddelindustriforeningen nok engang…

Til sidst blev budskabet drevet helt hjem: Hvad syntes ”erhvervslivet” så bedst om – skattelettelser eller SF’s plan? SF’s plan! Rigtigt svaret! I sin begejstring kunne journalisten ikke tage sig af den bagatel, at denne vurdering slet ikke kom fra erhvervslivet, men fra Ingeniørforeningen, der er en fagforening.

(TV-avisen, 19. januar 2011: Erhvervslivet roser SF)

Line Gertsen, DR-vært: Normalt er SF og dansk erhvervsliv ikke de bedste venner, men det er på vej til en ændring. SF får nemlig masser af roser fra erhvervslivet for en ny vækstplan, der skal skaffe 75.000 nye job.

[…]

Frida Frost, Ingeniørforeningen: Jeg synes, det ser ret fornuftigt ud, og jeg hilser det meget velkommen, at det er kommet på banen nu. For vi trænger i den grad til at tage nogle beslutninger. […]

Morten Hansted, DR: På Christiansborg er der fra borgerlige side skepsis.

Brian Mikkelsen (K): – altså 80 procent af det foreslåede, er en fuldstændig kopi af det jeg har snakket om, som økonomi- og erhvervsminister.

Morten Hansted: – men det kan erhvervslivet ikke genkende. […]

Frida Frost: Der har ikke været meget initiativ til noget der taler vækst for Danmark, der taler for en samlet plan, og det er der kommet nu, og det hilser jeg meget velkommen.

Morten Hansted: Men skal det så være skattelettelser eller SF’s plan der bliver gennemført? Ingeniørene foretrækker det sidste.

Frida Frost: Hvis man kun taler om skattelettelser og besparelser, så har vi ikke lavet den store plan. Så har vi lavet noget på kort sigt. De store planer, det er der hvor vi investerer i en tro også.12. september 2009

Erik Holstein om “nærmest komiske indslag i DRs TV Avisen”

Kommentar af Erik Holstein i Berlingske Tidende – Forvrøvlet debat om våbenloven.

“Kendetegnende for en pæn del af indslagene om våbenloven er en betydelig uvidenhed om emnet, bedst illustreret af nærmest komiske indslag i DRs TV Avisen onsdag 9. og torsdag 10. Specielt om torsdagen var indslaget ikke alene tendentiøst, men også faktuelt forkert.

For det første er det ikke korrekt, at der er en minimumsstraf på syv dage for at bære kniv. Skærpelsen af straffen for at bære kniv er fra 2008, og her er tale om en »altovervejende hovedregel«, der kan tilsidesættes, hvis der foreligger særligt formildende omstændigheder. Minimumsstraffen – fra 2009 – går derimod på skydevåben, eksplosivstoffer og lignende, som man ikke lige glemmer i bilen efter en fisketur med familien.

For det andet var selve den journalistiske vinkel i TV Avisens indslag ikke udpræget spids. Den var skåret efter den faste skabelon gennem de sidste 15 år, der hedder: »Populistiske og uvidende politikere indfører strenge straffe på trods af advarsler fra hæderlige og kompetente eksperter«.

Onsdag fik DFs Peter Skaarup fornøjelsen af at være den kyniske politiker i TV Avisen, mens den rolle torsdag var reserveret til Socialdemokraternes Karen Hækkerup. Til modvægt var blandt andet valgt den »uvildige« jurist Bjørn Elmquist – der som bekendt selv har forsøgt sig som politiker, inden han røg ud af Folketinget som følge af sin upopulære retspolitik.

Både Hækkerup og Skaarup prøvede forsigtigt at gøre opmærksom på, at politikerne faktisk har indbygget en »kattelem« i lovgivningen, så dommerne stadig har mulighed for at vurdere sagen konkret og bruge deres sunde fornuft.

Den oplysning gjorde ikke indtryk på studieværterne… Hvis tv avisens studieværter havde læst den lovgivning, de interviewede om, havde de nok bemærket følgende sentens: »Hvis der foreligger særlig formildende omstændigheder, kan der i førstegangstilfælde idømmes bøde i stedet for fængsel.«

Det hedder videre i bemærkningerne til det lovforslag, der skærpede straffen for at bære kniv: »Særlig formildende omstændigheder kan navnlig tænkes at foreligge i tilfælde, hvor en person oprindelig har haft et anerkendelsesværdigt formål med at bære eller besidde kniv på offentligt tilgængeligt sted, men på grund af et svinkeærinde eller en forglemmelse efterfølgende er kommet i en situation, hvor det ikke længere er lovligt at besidde den pågældende kniv.«

Det pindes endda særligt ud, at der her tænkes på tilfælde, hvor en kniv er glemt efter en arbejdsdag eller efter en fisketur.”

(Klaus Bundgård Povlsen og Line Gertsen interviewer, TVavisen 9-10. september 2009)

Oploadet Kl. 19:07 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer


31. august 2009

TVavisen i offensiven: “Så du frikender altså politiet, i forhold til det der skete ind i kirken…”

Licensbetalere kunne med rette forvente, at TVavisen i kølvandet på politiets afslørende video af kirkerydningen, satte Per Ramsdal og Kirkeasyl stævne, for at høre dem forklare, hvorfor de har ført medierne og befolkningen bag lyset. TVavisen valgte istedet otte minutters fokusflytteri, for angreb er nu engang det bedste forsvar.

Delvis transkription af otte minutter i TVavisen, søndag kl. 18.30.

Line Gertsen, DR-vært: Vores tophistorie handler om en opsigtsvækkende videooptagelse, som Københavns Politi har valgt at lade offentliggøre. Videoen viser blandt andet hvordan en irakisk flygtning truer med at begå selvmord ved at kaste sig ud fra et kirkeorgel, da politiet rydder kirken….Videoen her har politiet selv optaget, da de ryddede Brorsons Kirken og smed de afviste irakiske asylansøgere ud.

Line Gertsen: Politiet har offentliggjort videoen for at dokumentere, at de ikke stormede kirken i kampklædte uniformer…

Laurids Nansen, DR: Præst Per Ramsdal erkender nu, at politiet ikke mødte op kampklædt som han tidligere har sagt, men han fastholder kritikken.

Per Ramsdal, præst: Bare det at politiet var så massivt til stede, gør jo at det giver en voldsom oplevelse. Jeg havde det også sådan selv rigtig rigtig svært med, at der var så meget politi. Det er det der også fremprovokerer en kæmpe angst og panik hos irakerne.

Laurids Nansen: Politiets optagelser, som TVavisen er i besiddelse af, viser kun rydningen indefra kirken. Hvad der videre sker, fremgår ikke af det materiale politiet har lagt frem, men ifølge Hassan Khadel var det slet ikke inde i kirken, at politiet opførte sig voldsomt. Det var først da irakerne blev sat i en bus, og kørt til Station Bellahøj, siger han.

Line Gertsen: Normalt, så plejer politiet ikke at offentliggøre deres egne videooptagelser, men den praksis vil de nu gøre op med… Politiet vil fremover i højere grad videodokumentere deres arbejde, og vise det til offentligheden. Det kommer blandt andet til at ske under det kommende klimatopmøde, hvor politiet frygter uro og demonstrationer. Men en jurist mener imidlertid, at politiets nye videostrategi er problematisk.

Vibeke Borbjerg, jurist: Hvis det er sådan, at politiet håndplukker nogle klip fra et materiale, som de har rådighed over, og som vi hverken kender hele længden eller hele indholdet af, er det, så ligger der den risiko, at det kan være en kampagne.

Helle Bygum, DR: Politiet har mange gange tidligere filmet deres aktioner, men det er første gang de ligger deres videomateriale ud til offentligheden… det er ikke uden problemer…

Vibeke Borbjerg: Politiet, ved selv at vælge de har optagleser, og selv at vælge hvad de vil gå ud med, jo kommer til at fremstille sig selv, på den måde som de gerne vil ses på… Når man går ud med optagelser, som er optaget under omstændigheder, som er stressende, og som, hvor der ligger en konflikt, eller en mulig konflikt, så skal man selvfølgelig altid være varsom.

Line Gertsen: For kort tid siden spurgte jeg justitsminister Brian Mikkelsen om, hvorfor billeder af mænd i underbukser, som der truer med at begå selvmord skal offentliggøres.

Line Gertsen: Så du frikender altså politiet, i forhold til det der skete inde i kirken, på baggrund af deres egne optagelser – hvordan kan du det?

Line Gertsen: – Men… men… Brian, undskyld, jeg er nødt til lige at afbryde dig, altså vi er enige om, at det er deres egne optagelser, og hvis vi nu prøver at hæve os op i en helikopter, så må man jo bare sige. Politiet er en part i sagen, irakerne er en anden. Så det er en parts egne optagelser, og alligevel går du ud og siger, at de opførte sig eksemplarisk.

Line Gertsen: – Det er jeg faktisk med på, det jeg bare vil høre, det er deres egne optagelser, og man ved jo godt, det er et spørgsmål – det er deres egne optagelser, de ligger deres egne beviser frem så at sige. Som justitsminister, hvordan kan du så sige, at det er du helt sikkert på, sådan rent objektivt.

[…]

Line Gertsen: – Men jeg er bare nødt til at forstå, vil det sige, at alle mulige borgere, også inklusiv mig selv, kan risikere, at få offentliggjort billeder af en situation, hvor man er helt ude af den, og få det lagt ud, hvis det er sådan jeg for eksempel, klagede over politiet.

[…]

Line Gertsen: – Ja, men hvis der nu var myter om en anden situation, vil man så kunne offentliggøre billederne?

[…]

Line Gertsen: – Men hvad synes du, undskyld, hvis jeg sådan bliver ved med at afbryde dig, men hvad synes du?12. april 2009

TVavisen: “Mens de danske politikere diskuterer, så er hollænderne i fuld gang…”

Tvavisen var fuld af meningsmålinger igår. Først blev det fortalt, at en nordisk undersøgelse havde vist at Sverige var det mest populære land i Norden (samme historie i Radioavisen, jf. Snaphanen).

Herefter et indslag om en Capacent-måling, der påvist at “et flertal af danskerne er nu parat til at sige ja til kørselsafgifter for at begrænse biltrafikken”. P1 har tidligere fremhævet de Stockholmske ‘betalingsringe’ som et eksempel til efterfølgelse, men denne gang var eksemplet fra Holland – umiddelbart mere sympatisk – men egentligt er der ikke den store forskel på, om man kræver ekstra-betaling for kørsel i midtbyen eller ‘belønner’ billister der ikke køre på bestemte tidspunkter.

Line Gertsen, Vært:: Mens de danske politikere diskuterer, så er hollænderne i fuld gang med forskellige forsøg der skal mindske køproblemerne. Et af forsøgene går ganske enkelt ud på at give billisterne kontant belønning hvis de holder sig fra at køre i myldretiden.

Konceptet var simpelt. Billister fik otte hundekiks.. Euro af staten, hvis de undlod at køre ind i byen på bestemte tidspunkter. Den ‘positive’ metode virkede efter hensigten, og forsøgspersonen Mike de Bruins kunne afslutningsvis fortælle, at han nu havde fået mere tid til familien. Tilsæt selv cikadesang og fuglefløjt.

“Den totalitære – og altså historieløse og naturløse – tanke hos marxisterne om at skabe et nyt menneske og et samfund fra år nul og planlægge alle enkeltheder i samfund ud fra abstrakte idealer genfindes hos moderne adfærdsteknologer… imens adfærdsteknologer har brug for en videnskab, der sætter dem i stand til ‘at kunne forudsige og kontrollere og forudbestemme menneskers handlinger’, har magthaverne brug for dem for at kunne styre menneskene… [Villy] Sørensens kritik af behaviorismen rummer en kritik af diktaturet, ikke det åbenlyse, men det skjulte diktatur, hvor magthavere gør de enkelte mennesker ‘lykkelige’ og ‘harmoniske’ ved at fritage dem for valg… Det intrikante forhold ligger i, at teknikken kan bruges demokratisk, men ikke skabe demokrati, og at den netop legitimeres med progressive, humanistiske argumenter: mennesker skal blive lykkelige. (Kasper Støvring: Det naturlige menneske på godt og ondt. Antropologisk realisme og utopikritik; Nomos 6:2 s. 47ff)23. januar 2009

Politiken: ‘Offeret var dansk-palæstinenser’

Når palæstinensere heiler og råber ‘dræb jøderne’ mod holocaust-generationens børn, så når det ikke massemedierne. Når samme angriber politiet, og en politimand under den efterfølgende anholdelse kalder en af de anholdte for ‘perker’, så ryddes forsiden. Racisme er tidens løsen.

Politiken problematiserer i samme ombæring brugen af pebersprays – Betjent råbte »perker« til demonstrant.

“Politiets omgangstone overfor borgere med udenlandsk baggrund kritiseres igen. Denne gang er det en videoptagelse, som venstrefløjsportalen Modkraft har lagt på deres hjemmeside.

»Nu sætter du dig ned, ellers sætter jeg dig ned med magt. Kan du fatte det, perker? Kan du fatte det?«, råber den kampklædte betjent ind i hovedet på en demonstrant, som han derefter skubber til.

Offeret var dansk-palæstinenser
Demonstranten er en dansk-palæstinensisk mand, som kom i politiets fokus i forbindelse med en demonstration i det indre København forrige tirsdag…

Demonstration udviklede sig, og demonstranter kastede kanonslag mod politiet. Betjentene svarede igen med peberspray.

En demonstrant fortalte bagefter medierne, at politifolkene fra klos hold sprøjtede peberspray ind i ansigtet på demonstranterne.”

(se videoen på Youtube)

 • 22/1-09 Politiken – Tip os: Kender du til sager om politiracisme?
 • Opdate. Afstemning på DR Online, oprettet efter politiet har forklaret sammenhængen…

 • 23/1-9 DR Online – Politiet: Betjent sagde perle – ikke perker.
 • “- Jeg har talt med den medarbejder, der udtaler den refererede sætning. Han har oplyst, at han ikke har anvendt udtrykket “perker”, men derimod har sagt: “kan du fatte det perle”, udtaler politidirektør Hanne Bech Hansen og tilføjer:

  – Jeg har ved en grundig gennemlytning af det lydspor, der ledsager optagelserne af den omtalte hændelse konstateret, at det er korrekt, at der bliver sagt “perle” og altså ikke “perker”.

  Et par interessante kommentarer her på siden.

  “Efter at have gennemlyttet den famøse videos lydspor ca. 500 gange, er jeg kommet til den konklusion, at der IKKE bliver sagt “perker”. Det skal nævnes, at jeg efter 20 år i Politiet (ofte i forreste linie) kan være lidt farvet i mit opfattelsesapparat… Jeg hører politimanden udtale: “nu sætter du dig ned perle…” Det skal nævnes, at ordet “perle” eller “perletand” er et meget ofte anvendt udtryk i politistyrken… Udtrykket er ikke politisk/racemæssigt ladet, og anvendes som substitut for f.eks. “knægt” ol…

  Jeg skal lige nævne, at jeg ALDRIG har hørt kolleger udtale nedsættende ord under en politiaktion. I disse situationer er det paramount at situationen ikke eskaleres på denne baggrun. At der så indimellem bliver “læsset af” bag lukkede døre i de blå stole i kaffestuen er en anden sag.” (#23, Undercover, kl. 11.47)

  “Der bliver sagt “perle”, og jeg har fået det bekræftet hos en politibetjent fra kbh., at det er et politiudtruk som Under Cover rigtig nok forklarer det, ikke er racistisk ladet. (#27, Smidseren, kl. 12.27)

  Perle. Fordi: sidste stavelse ender på [ø] (som i Lotte) og bogstavet op til er i udlyd L udtales [el]. Hvis han sagde perker. Så ville det lyde sådan her: [per’gә] (som i mere eller flere)” (Lotte, Ulla Lauridsens blog)

  Opdate II. Fra torsdagens 18.30-udgave af TVavisen. Bemærk eufemismerne – ‘Perker’ er slang for araber eller muslim, ikke “et nedsættende ord for indvandrere eller flygtninge”.

  Line Geertsen, DR-vært: Niels-Erik Hansen, du er leder af Diskriminationscenteret og også jurist, og man kan se her, at den mand der bliver kaldt ‘perker’, han opfører sig rimeligt dårligt. Hvad er egentligt problemet ved det her?

  Niels-Erik Hansen, DRC: … Problemet er, at det jo er et nedsættende ord for indvandrere eller flygtninge, og det vil sige, at den pågældende person, kan jo personligt føle sig krænket over det her. Men det er også et bredere problem, for det rammer gruppen af unge indvandrere i Danmark, som får en oplevelse af, at det her ikke er vores politi… Vi har et problem hvis politiet ikke kan samarbejde med de etniske minoriteter… og de skal slet ikke bruge den her type (skældsord) ‘perker’ der implicerer at det har noget med den etniske oprindelse at gøre, sådan at du altså krænker borgere.

  Opdate III. Angreb er som bekendt det bedste forsvar. Fra 18-Radioavisen.

  Intro, Radioavisen: Striden om hvorvidt en betjent sagde perker eller perle til en demonstrant fortsætter, men lige meget hvad han sagde så går den ikke.

  […]

  Vært, Radioavisen: – og så fortsætter sagen om politiets sprogbrug. For uanset om politiet sagde perker eller perle til en ung mand under en demonstration til fordel for Gaza, så kan det vise sig problematisk. Allerede i 2001 kritiserede Statsadvokaten nemlig to betjente for at bruge en variation af ordet perle. De kaldte en mand for perletand fortæller Christina Agger.

  Christina Agger, Radioavisen: Episoden fandt sted på Fyn… en ordveksling fulgte, og så var det at de to betjente forløb sig. Den ene sagde, du skal ikke spille dum, mens den anden sagde, ‘nu slapper du lige lidt af perletand’. Han klagede dengang til Statsadvokaten som gav ham ret i at betjentens sprogbrug var kritisabel. Nu gentager diskussionen sig så…

 • 23/1-09 Politiken – Lydekspert: Han siger “perk”.
 • “Den er god nok… »Man kan ikke være hundrede procent sikker, men det er tæt på. Konklusion er, at der bliver sagt ’perk’«, siger Eddy Bøgh Brixen.”

  (DR Update, 23/1-09: Lydekspert: Politiet råbte perker)

  Opdate IV. Søren Svendsen har bearbejdet lyd-sekvensen med Cool Edit Pro, og når til en anden konklusion end Eddy Bøgh Brixen.

  “Det udstrakte lydklip varer lige knap 3 sekunder, og gentages 4 gange og derefter har jeg valgt at klippe 4 gentagelser i normal speed ind. I begge versioner er lyden filtreret så betjentens stemme forhåbentligt fremgår mere tydelig.”

  Opdate V. Det vrimler med læserbreve i medierne – de fleste fra racisme-ideologiens ypperstepræster.

  “Under en demonstration kunne man på tv se et klip, hvor det helt tydeligt fremgik, at en politibetjent kaldte en mand for ‘perker’.” (Niels Vissing; Metroxpress, 26/1-09: Langt ude at forsvare udtalelse)

  I samme avis dagen efter blev politimester Hanne Bech Hansens perle-forklaring tilbagevist med følgende ord.

  “Og den version holdt hun fast i, selvom en ekspert i akustik, der arbejder med at tyde lydsekvenser fra aflytninger påviste, at politimanden havde et tydeligt ‘k’, som i perker.” (27/1-09, s10)

  Selvfølgelig er det ikke konstruktivt, hvis politiet med sit sprogbrug er med at skabe konflikter, men at sådan en historie kan nå massemedierne er proportionsforvrængende. Efter at have hørt sekvensen med 25 pct. hastighed gider jeg ikke være neutral – politimanden siger perle, og under ingen omstændigheder ‘perker’ (originalen kan høres her).

  

  19. maj 2008

  Anders Raahauge om Jesper Langballe, DRs jøde

  Sublim kommentar af Anders Raahauge i lørdagens Jyllandsposten. Fra Tag jøde-testen (kræver login).

  “Et af de særeste argumenter i debatten om indvandring er jøde-testen.

  Det er udfordringen til at udskifte ord som indvandrere eller herboende muslimer med jøder – og derpå se, om man stadig kan fremføre sin argumentation uden at bryde sammen i skam over at høre, hvor horribelt racistisk man i virkeligheden er. Et retorisk fif, der skal skræmme diskussionspartneren til tavshed… Prøvens usaglighed er åbenlys. Danske jøder har naturligvis altid levet komplet velintegreret, for de er rundet af en beslægtet forståelse af den gode indretning af samfundet. Nogle muslimer kan have et lille problem her, for Koranen rummer en politisk manual med retningslinier, som kan forekomme fremmedartede i et vestligt samfund.

  De konflikter, der kan vokse ud af religiøse grundtekster, skal kunne drøftes uden falske historiske analogier, for de har naturligvis intet som helst med race at gøre, som den uhumske jøde-test vil antyde det.

  Testens dumhed afsløres, hvis man prøver at anvende den på udsagn om grupper, der ikke netop er indvandrere: »Især midtjyder er fartsyndere.« Det skulle man så ikke kunne sige på grund af varianten: »Især jøder er fartsyndere.«…

  Og hvilke interessante resultater giver den brugt den anden vej rundt og anvendt på de korrekte selv?

  Tag sidste uges overfald på Jesper Langballe, en umådeligt venlig og vidende mand, men med et parti-tilhørsforhold, der gør ham til en art jøde blandt de korrekte… Han havde begået den uforsigtighed at stå og ryge sin pibe på åben gade i det indre København. »Hvad fanden, er det dig?« råber den nye tids SA-mand ved synet af jøden og går i hellig harme løs på ham.

  Han føler, han udfører en politisk retfærdig gerning ved at tugte Langballe , sådan som SA-manden også var overbevist om det, når han tog besværet.

  Bøjer man så hovedet i skam hos for eksempel DR over at se sådanne frugter af årelang medie-diffamering af Langballe ? Næh, for han er jo deres jøde. Lidt bank er en risiko, jøden må leve med.

  I TV Avisen dagen efter overfaldet spørger studieværten logisk nok Pia Kjærsgaard, hvorfor i alverden hun overtaler Langballe til at politianmelde overfaldet. »Hvorfor er det så vigtigt?« lyder det undrende.

  Kjærsgaard forklarer, at ethvert overfald bør anmeldes og især de, der rammer en folkevalgt. Det udsagn mødes med en dosis psykoanalyse: »Nu kan jeg godt mærke følelserne i din stemme,« psykologiserer journalisten.

  Kjærsgaard er jo selv blevet overfaldet et par gange, så hendes private traumer forhindrer hende tydeligvis i at vurdere denne bagatel nøgternt.
  »I opfatter jo jer selv som sådan nogle vogtere for danskheden. Sådan et par knubs, hjælper det på det billede?« lyder det derpå fra værten Line Gertsen.

  Kjærsgaard må naturligt nok melde pas på den gådefulde formulering, og Gertsen må udlægge sit eget spørgsmål, der skal insinuere, at partilederen vil presse citronen og udnytte enhver uskyldig gang prygl, tildelt medlemmer af hendes folketingsgruppe, til image-pleje.

  Man bør forestille sig, om den art spørgsmål var blevet stillet til Margrethe Vestager, om Simon Emil Ammitzbøll var blevet udsat for et politisk motiveret overfald. Der er 1. klasses borgere, som man ikke slår på, og der er 2. klasses mennesker, der ikke bør brokke sig, når der falder et par fortjente næveslag. Og her hjælper det ikke engang, at der er tale om et folketingsmedlem, og at det i grundlovens §34 hedder om Folketingets ukrænkelighed: »Enhver, der antaster dets sikkerhed eller frihed, enhver, der udsteder eller adlyder nogen dertil sigtende befaling, gør sig skyldig i højforræderi.«”

  Opdate.

  Da Youtube mandag aften slettede min konto og videoen der tidligere var herunder, opdaterer jeg lige med samme video fra konkurrende Motionbox – for god ordens skyld også et screencap. Ærligeligt at dokumentation risikerer at forsvinde (TVavisen, 9. maj 2008).

  Brudt link: http://www.youtube.com/watch?v=Mgoq1y93lnU.

 • 18/5-08 Information – Peter Laugesen: Shalom!.
 • Der er ikke sket noget, og egentlig ville han slet ikke gøre noget ud af det, men sådan spiller hammondorglet ikke i folkepartiet. Det skal anmeldes, skal det, og det bliver det.”

  Oploadet Kl. 06:51 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper