17. maj 2020

Sekulære iranere: Anti-islamisk banner er fascisme, islamisk bøn viser at de… ‘er demokratisk sindede’

Berlingskes Troels Heeger har talt med to dansk-iranere om udviklingen de senere uger i Gellerup, og det er noget nær en en opvisning i dobbelte standarder. Gode konservative Ali Aminali kalder Generation Identitær for ‘hipster-fascister’, fordi de har hængt et banner op mod islamisk bønnekald fra en tom kontorbygning i Gellerup. Aminalis modpart er venstreradikale Jens Philip Yazdani, der ser islamisters demonstrative kortegekørsel og fælleskøn for ‘et eksempel på vellykket integration’, da ‘de spiller ind i den med demokratiske virkemidler’.

Debatinterview set i Berlingske – Debat: Glem panikken over unge muslimer i støjende biler: Ghetto-protester er vellykket integration.

“Samfundsdebattørerne Ali Aminali og Jens Philip Yazdani har begge iranske rødder, men de er stærkt uenige om årsagerne til uroen i et af Danmarks mest berygtede ghettoområder. Offentlige bønnekald, bilkorteger med unge mænd, der hænger ud af soltaget. Afspilning af arabiske fædrelandshymner for fulde drøn og fællesbøn på parkeringspladser.

… fortællingen om Gellerups unge som radikaliserede islamister eller asociale småkriminelle uden respekt for det danske samfund er ikke bare forsimplet, den er rivende gal, mener samfundsdebattøren og radioværten Jens Philip Yazdani, der som århusianer er kommet i Gellerup i store dele af sit liv.

‘Det er tværtimod et eksempel på vellykket integration,’ siger han. ‘Deres protest viser netop, at de anerkender den politiske debat, og at de spiller ind i den med demokratiske virkemidler. Med aktivisme. Det viser, at de er demokratisk sindede medborgere i Danmark, og at de insisterer på retten til at være det samtidig med, at de er muslimer.’.

… Når Ali Aminali denne formiddag skridter hen over fodboldbanens kunstgræs, hvor Fredens Moské tidligere har arrangeret festligheder i forbindelse med muslimske højtider, kritiserer han både Generation Identitær som ‘hipster-fascister’ og det offentlige bønnekald som en form for magtudøvelse og social kontrol.”

(‘Vellykket integration’, Gellerup, 9. maj 2020)12. marts 2020

Professor Eric Kaufmann om demogratisk udskiftning: “Jeg mener, at der er tale om empiriske fakta.”

Professor Eric Kaufmann tager afstand fra den identitære bevægelse, og argumenterer for at ‘Den Store Udskiftning’ er en konspirationsteori. Venstrefløjen har dog forstået, at Kaufmann først og fremmest positionerer sig. Det hvide Europa bliver udskiftet, og ‘It’s okay to be white’ er reelt en af Kaufmanns overordnede pointer. Interview med professoren i Berlingske – Professoren, der bliver kaldt racist: Hvide mennesker skal vænne sig til at være i mindretal (af Troels Heeger; kræver login).

“Hvide mennesker vil i løbet af de næste 100 år blive en minoritet i store dele af den vestlige kultursfære. Og den erkendelse bør ændre vores forhold til hvidhed som politisk kategori og identitet, siger Eric Kaufmann, der til daglig er professor i statskundskab ved Birkbeck College på University of London.

‘Jeg taler ikke så meget om behovet for en hvid identitetspolitik. Jeg siger bare, at hvid identitet bør behandles som en identitet blandt så mange andre. Jeg mener ikke, at vi skal tilskynde det, men jeg mener, at den attitude, vi anlægger over for etnisk identitet, bør være ensartet på tværs af grupperne.’ …

‘Først i slutningen af dette århundrede vil det ske i vesteuropæiske lande med meget indvandring,’ siger Eric Kaufmann og peger på lande som Østrig , Holland, Sverige, Belgien, Italien, Spanien, Irland og ikke mindst Storbritannien. …

I lande som Danmark, Finland, Norge, Portugal, såvel som en række østeuropæiske lande med lavere indvandring vil etnisk hvide formodentlig forblive en majoritet indtil det 22. århundrede, siger Kaufmann…

Hans kombination af demografisk statistik og en indtrængende appel om at lytte til hvide menneskers følelse af usikkerhed i en globaliseret verden har været nok til at udløse angreb fra venstreorienterede kritikere og studerende. Han er blevet kaldt ‘kvalmende’ og ‘racist’ af vrede studerende, mens andre angriber ham for at lyde som et ekko af den franske ideolog Renaud Camus, hvis teori om ‘den store udskiftning« bliver dyrket intenst på den ekstreme højrefløj. …

‘En forskel er, at jeg taler om demografiske fremskrivninger vedrørende etnicitet. Jeg mener, at der er tale om empiriske fakta. Vi kan så diskutere, hvad de betyder. Men det er forholdsvis ukontroversielt at sige, at hvide i USA ikke længere vil være en etnisk majoritet i 2050, såfremt udviklingen fortsætter,« siger han.”16. februar 2019

Bog: Social kontrol-forskere er mest optaget af ‘migrationskonteksten, majoritetssamfundets racisme’

Yderst interessant debatinterview i Berlingske. Tre antropologer der forsker i social kontrol, går skarpt i rette med forskere der ignorerer ‘mellemøstlige æresbegreber’ og ‘kollektivistisk familiestruktur’, og i stedet ser det hele som et resultat af ‘diskrimination og racisme’ hos majoriteten. Det er vigtigere for de her forskere (Louise Liebmann Lund, Lise Paulsen Galal mfl.), at problematisere ’samfundsmæssige ulighedsstrukturer’, ikke mindst i forhold til ‘mediedebatten’. Socialkonstruktivisme, kalder vi det på højrefløjen, der i modsætning til antropologerne kæder problematikken sammen med Islam som kultur og religion.

Fra Berlingske – Antropologer i ny bog om social kontrol: Danske forskere lukker øjnene for »omfattende« problemer med æreskultur i indvandrermiljøer (kræver login).

I stedet bliver social kontrol af nogle forskere udlagt som en negativ reaktion på, at etniske minoriteter er udsat for diskrimination og racisme. … Når man undlader at inddrage mellemøstlige æresbegreber som en del af årsagen til social kontrol og udelukkende fokuserer på undertrykkende strukturer i det omgivende samfund, slører man et helt forskningsfelt, mener de tre antropologer, der gør en pointe ud at sætte sig ind i forskningslitteraturen om æreskultur og social kontrol i de etniske minoriteters oprindelseslande.

‘Æresrelateret social kontrol er jo ikke noget ukendt fænomen i oprindelseslandene. Det kan man godt få indtryk af nogle gange,’ siger Bo Wagner Sørensen om danske forskeres manglende vilje til at hæve blikket ud over landegrænserne. I stedet er de optaget af det, han omtaler som ‘mediedebatten’.

‘Man kan få indtryk af, at livet for mange af forskerne foregår i medierne. Og at der ikke er nogen virkelighed uden for medierne,’ siger han.

Når man taler med Mørck, Sørensen og Danneskiold-Samsøe kan man af og til få det indtryk, at forskningsverdenen i sig selv er underlagt social kontrol. At viljen til at udsætte kontroversielle forskningsfelter for kritisk og fordomsfri belysning i visse kredse er erstattet af politiske eller karrieremæssige hensyn.

Nogle af dem, der står for den forskning, der trods alt er foretaget på området, er mindre interesseret i vold som fænomen og dermed også i æresrelateret social kontrol og mere optaget af migrationskonteksten, majoritetssamfundets racisme, diskrimination og så videre. Der har for nogens vedkommende været et ønske om at påvise netop det, snarere end at komme til bunds i fænomenet,’ siger Bo Wagner Sørensen. …

‘Pointen hos de forskere er jo, at virkeligheden skabes ud fra mediedebatten. At den måde, man taler om problematikken på i for eksempel aviser, sætter rammen for, hvordan man overhovedet kan forstå problemet. Og at man i et eller andet omfang også skaber problemet ved at benævne det.'”

(Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen vs Louise L. Lund, Lise Paulsen Galal…)26. november 2016

Professor Herfried Münkler: “For så vidt vil jeg ikke betegne alle AFD-vælgere som dumme, men…”

Troels Heeger har talt med den tyske professor i statskundskab Herfried Münkler, der har en altdækkende forklaring på hvorfor folk ikke deler hans syn på internationalisme. Fra Berlingske – Er folket for dumt til demokrati?

“Demokratiets aktuelle tilstand afhænger af øjnene, der ser. … En af skeptikerne over for folkets evne til at håndtere demokratiet er den berlinske professor i statskundskab Herfried Münkler, der i et nyligt interview med radiostationen Deutschlandfunk udtalte, at ’store dele af befolkningen er dumme.’

For professor Münkler er det indlysende, at demokratiet har et problem med dumme vælgere, der enten ikke magter eller orker at holde sig ajour med en stadig mere kompleks verden og derfor er til fals for billige løsninger. Når folk stemmer på Trump eller anti-europæiske højrepartier, er det simpelthen, fordi de ikke ved bedre, siger Münkler til Berlingske.

‘På sin vis har en del af befolkningen selv valgt at befinde sig i en tilstand af manglende information, hvor man alligevel insisterer på at have ret, fordi man er en del af folket. Det er det, jeg kalder dumt. Man ved, at man tager fejl, men alligevel vil man have ret,’ siger Münkler, der underviser i statskundskab på Humboldt-universitetet i Berlin og har skrevet adskillige bøger om international politik…

For så vidt vil jeg ikke betegne alle AFD-vælgere som dumme, men en stor del af dem er kendetegnet ved, at de overhovedet ikke har skænket svære politiske processer eller de økonomiske konsekvenser af protektionistisk handelspolitik så meget som en tanke. De følger den formel, som Trump har omsat i USA – nemlig »Tyskland først’, siger han.

‘Det er ikke en særlig klog formel, for det første fordi den undervurderer EUs kompleksitet. For det andet fordi den ikke tager højde for forudsætningerne for økonomisk velstand. For det tredje undergraver den finansieringen af vores omfattende socialstat.'”

(Professor Herfried Münkler, Humboldt-Universität; Mere: Deutschlandradio)

Oploadet Kl. 19:42 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer


29. august 2016

Tyskland: Flygtninge deler holdninger med højrepopulistiske AFD, som får sine stemmer fra røde SPD…

I forrige uge bragte Berlingske historien om, at flygtninge og indvandringsmodstandere deler holdninger i spørgsmål om ‘homoseksualitet og førægteskabelig sex’. Flygtningenes holdninger mindede ifølge en forsker, “mest om værdierne hos AFD-tilhængere eller Pegida-bevægelsen”, og således insinueres det, at den yderste højrefløj er hyklere. Islam har mest til fælles med den der allerstedsnærværende reaktionære højrepopulisme, så at sige.

AFD står til at få 21 procent i Mecklenburg-Vorpommern, men vælgerne kommer sjovt nok ikke fra Angela Merkels CDU, men primært fra venstrefløjen, herunder Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Detalje set i Jyllands-Posten – Ungt indvandrerkritisk parti stormer frem på Angela Merkels hjemmebane.

“Partiet ser ud til at få et særdeles godt valg, når indbyggerne i delstaten Mecklenburg-Vorpommern søndag den 4. september skal vælge ny regering. En ny meningsmåling viser, at 21 pct. af vælgerne vil stemme på partiet, som blev grundlagt i 2013.

Dermed haler AfD ind på det konservative CDU, som ligger blot et procentpoint højere i delstaten, der også huser Tysklands kansler Angela Merkels valgkreds. Holder meningsmålingen stik, er det primært venstrefløjen, som må aflevere stemmer til det indvandrerkritiske parti.

Især SPD må holde for, partiet står nemlig til denne gang at få 28 pct. af stemmerne, hvor det ved det seneste valg i 2011 fik opbakning fra næsten 36 pct. …

Og selv om AfD primært får opmærksomhed, når det udtaler sig stærkt kritisk om indvandringen, stemmer undersøgelsens resultater godt overens med en anden undersøgelse, som forskningsinstituttet Deutschen Instituts für Wirtschafsforschung og Berliner Humboldt-Universität netop har lavet.”

(Berlingske, 18. august 2016)

Oploadet Kl. 10:07 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar


15. oktober 2015

Botho Strauss: “Jeg vil hellere leve i et uddøende folk end i et, der.. forynges med fremmede folkeslag.”

“Coastere fyldt med mennesker vil strande på vores kyster… Alle midler vil blive brugt.”, skrev Ole Hasselbalch i Berlingske Tidende tilbage i 1988, men her 27 år senere er man stadig en ‘kontroversiel’ person, hvis man sætter ord på den virkelighed enhver kan iagttage. Troels Heeger om Botho Strauss i onsdagens Berlingske – Kontroversiel forfatter: ‘Tyskerne er et uddøende folk’.

“Når millioner af fordrevne asylansøgere og flygtninge i disse år forlader Mellemøsten for at søge til Tyskland, ankommer de til en nation af åndelige nikkedukker, der for længst har glemt, hvad det vil sige at være tysk. Sådan lyder den ubarmhjertige diagnose af forbundskansler Angela Merkels Tyskland og flygtningekrisen anno 2015 fra en af landets mest forkætrede intellektuelle skikkelser, den 70-årige forfatter Botho Strauss. …

Som en af meget få tyske forfattere med et højreradikalt ry kan Strauss på grund af sin status som prisbelønnet dramatiker og romanforfatter få ørenlyd i de tyske kultursektioner. Denne gang ser det imidlertid ud til, at Strauss for alvor har skrevet sig ud i kulden. I det seneste essay anklager han Tyskland for kulturløshed og for at tilsidesætte landets store kulturelle tradition til fordel for et multietnisk samfund. Det er en samfundsudvikling, som får den kontroversielle forfatter til at se den tyske nation i undergangens lys.

‘Jeg vil hellere leve i et uddøende folk end i et, der af overvejende økonomisk-demografiske grunde opblandes, forynges med fremmede folkeslag’, skriver Strauss i en længere tekst med den ildevarslende overskrift ‘Den sidste tysker’, der for nylig blev offentliggjort i det tyske magasin Der Spiegel.

Netop når det gælder ankomsten af fremmede fra en anden kulturkreds, kan tyskerne – måske for sent – blive bevidste om traditionens værdi. ‘Hvad tradition er, vil vi få at lære i en lektion, måske den vigtigste som islams følgere vil tildele os,’ tilføjer han…

‘Tysk politik,’ beklager han i Spiegel, ‘er reduceret til en lalleglad parade af meningstilkendegivelser, som under dække af mangfoldighed og frisind i praksis ensretter og afretter ethvert afvigende synspunkt.’

‘Vi frarøves suveræniteten til at være imod’, tordner han. ‘Imod en stadigt mere herskesyg politisk-moralsk konformitet. Parlamentariske partier synes i dag udelukkende at bekende kulør, når det gælder homoseksuelle ægteskaber’, skriver Strauss…

Mest nådesløs er Botho Strauss, når han skyder med skarpt efter den særlige tyske ‘velkomstkultur’… Strauss ser kun hykleriet, angsten og selvbedraget bag den tyske hjælpsomhed. ‘Den varme modtagelse og velkomst er så forceret, at selv den mest enfoldige må kunne genkende en ombenævnelse, en eufemisering af frygt, en slags magisk forsøg på at afværge det ulykkebringende,’ skriver han.

Når tyskerne frygtsomt omfavner det fremmedartede, er det måske alligevel bedst, hvis de bliver en minoritet i deres eget land, fortsætter han. ‘Ofte er det først et intolerant fremmedherredømme, der bringer et folk til selvbesindelse. Først da bliver der virkeligt brug for identitet,’ lyder det i ‘Den sidste tysker’.

(Berlingske, 14. oktober 2015; Mere: Der Spiegel)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper