9. februar 2010

Debat om muslimsk kvindesyn blev til en debat om politisk modstand mod kvindemøde

Fremragende klumme af Ralf Pittelkow i søndagens Jyllandsposten – Forrykt debat om skolemøde.

“SF’s formand Villy Søvndal er kommet under heftig beskydning fra egne rækker. Det skyldes hans kritik af et møde på Holberg-skolen i København, der var forbeholdt elevernes mødre…

Berlingske Tidende lavede en meningsmåling (Gallup), hvor man spurgte til, hvad folk mente om “kønsopdelte møder” og Villy Søvndals modstand mod dem. De fleste SF-vælgere erklærede sig uenige i det, der blev fremstillet som Villy Søvndals holdning.

Men Villy Søvndal har på intet tidspunkt i denne debat taget afstand fra, at man holder et møde for kvinder. Han tog afstand fra, at en skole lavede et kønsopdelt møde med den begrundelse, at der var muslimske mænd, som ikke ville have deres koner med til møder, hvor der var andre mænd…

Ingen af de politikere eller meningsdannere, som har kritiseret skolen, har angrebet selve det, at man holdt et møde for kvinder. Alle har specifikt rettet deres kritik mod skolens begrundelse for det kønsopdelte møde…

… Noget tyder på, at skolelederen fik kolde fødder, da han i løbet af torsdagen opdagede, hvor megen ballade hans udtalelser til Berlingske Tidende gav anledning til. Måske har der også været folk udefra, som inspirerede ham til at korrigere sin argumentation.

Samtidig bragte TV-Avisen torsdag et indslag, hvor man lod, som om kritikken af skolen gik på, at man holdt et kvindemøde… TV-Avisen fortsatte med samme fordrejede vinkel om fredagen.

Selv om skolelederen trak i land, måtte journalisterne vide, at han havde sagt noget andet, som skabte debatten… Dette er ikke nogen enkeltstående foreteelse…

Politisk korrekthed kan friste journalister til at lave om på virkeligheden. En debat om nogle muslimske mænds kvindesyn bliver til en sag om, at politikere vil forhindre kvinder i at få sig en kvinde-tilkvinde snak.

(TV-avisen, 5. februar 2010 Kl. 18.30)

Oploadet Kl. 17:40 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


7. januar 2010

Ralf Pittelkow: Man tager for givet, “at alle problemer er det danske samfunds egen skyld”

God kommentar af Ralf Pittelkow i dagens Jyllandsposten – Undskyld I slår os!

“Siden mordforsøget på tegneren Kurt Westergaard har der været stor debat om PET’s indsats… Denne kritik bliver fremført med stor skråsikkerhed af jurister og andre, der foregøgler, at de har en særlig ekspertindsigt i de valgmuligheder, som PET har stået med. De optræder med en pondus, som de ikke har grundlag for, og som vi godt kan undvære… Der tegner sig imidlertid også en anden forklaring på, at debatten efter mordforsøget i så ekstrem grad retter kritikken mod PET. Den forklaring hedder politisk korrekthed.

I den politisk korrekte verden tager man for givet, at alle problemer er det danske samfunds egen skyld. Mordforsøget er PET’s skyld. Ja, i sidste ende mener man, at det er Westergaards egen skyld, selv om man ikke rigtig tør sige det i øjeblikket. Han kunne jo bare lade være med at bruge sin ytringsfrihed.

Men Westergaards tegning og hele Muhammed-sagen er kun en del af en voldsom muslimsk offensiv for at forhindre en fri debat om islam i den vestlige verden. Man søger målrettet at presse vestlige lande til at acceptere de islamiske normer for ytringsfrihed og blasfemi…

Historien har oven i købet fået en interessant nyhedsvinkel:

De muslimske landes sammenslutning OIC ”fordømte” i første omgang mordforsøget på Westergaard. Men dagen efter var fordømmelsen væk, nu var man bare ”bekymret”. De kunne ikke engang enes om at tage afstand fra mordforsøg! Var det ikke et par kritiske spørgsmål værd fra danske journalister?”

Oploadet Kl. 13:50 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer


7. december 2009

Ralf Pittelkow om TV-avisens kreative dækning af Alternativt Klimatopmøde

Ralf Pittelkow i dagens Jyllandsposten – TV-Avisen dumper i klimadækning.

“Lad mig antage, at kernen i teorierne bag klimatopmødet er rigtig: De menneskeskabte CO2-udledninger har central betydning for klimaet. Det er imidlertid ikke nogen endegyldig sandhed, og specielt kan der være usikkerhed om, hvor langt teorien dækker.

Derfor er det vigtigt at give plads i debatten til alternative teorier. Samtidig er det nødvendigt at få pillet de klimaprofeter ned – fra Al Gore til nogle forskere – der betjener sig af grove overdrivelser. Medierne har en vigtig rolle i den forbindelse.

En lejlighed bød sig, da ”klimaskeptikere” søndag samledes til en konference på Christiansborg (arrangeret af Dansk Folkeparti). Den fik da også bred omtale, herunder i de store nyhedsudsendelser i TV2 og DR…

TV-Avisens indslag drejede sig… mest om Dansk Folkeparti (plus Folketingets formand Thor Pedersen). Udtalelser fra Morten Messerschmidt fyldte meget, og det vrimlede i øvrigt med billeder af fremtrædende partifæller.

To skeptiske eksperter måtte nøjes med ganske kort taletid, og der blev kun plads til én sætning, der overhovedet strejfede, hvorfor de var skeptiske. For at det ikke skulle være løgn, blev der i sidste del af sætningen klippet over til billeder i stumfilmstempo af en kæmpeballon, der blev pustet op på Christiansborg Slotsplads! Færdig med den ekspert…

Indslagets billedside var i det hele taget vældig kreativ. Nok blev der ikke plads til eksperternes forklaringer. Men der blev da plads til en mand, der kæmpede med at få proppet en stor bid sandwich i munden. Vi fik også et meget iøjnefaldende billede af folketingsmedlem Jesper Langballe, der i lyntempo tyllede en flaske cola i sig.

Enhver med en smule kendskab til tv ved, at den slags billeder kun kan tjene ét formål: at få folk til at tage sig åndssvage ud. Nogle klimaeksperter manipulerer med data for at tegne et bestemt billede. TV-Avisen synes at lade sig inspirere.”

(TV-avisen, 6. december 2009 Kl. 18.30: Alternativt klimatopmøde)

(TV-avisen, 6. december 2009 Kl. 18.30: Alternativt klimatopmøde)

Oploadet Kl. 22:02 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer


23. oktober 2009

Muhammad Aslam: Præsten i Tingbjerg udtrykte intolerance og provokerede de unge

Landets muslimske mindretal har i den grad brug for en spindoktor. Fra en debat mellem Ralf Pittelkow og Muhammad Aslam i torsdagens sene Deadline. Direkte link her.

Muhammad Aslam, Beboerforeningsformand: Du taler om præsten i Tingbjerg. Hvis du læser Politiken i dag, der har vi en forhenværende borgmester Pelle Jarmer, som skriver, at fra den tid – i de tretten år, hvor han var borgmester i København. Efterfølgende så var han cirka ti år i København, hvor han arbejdede i Tingbjerg, og han kunne godt se, den, den intolerance, som den her person du taler om, viste hele vejen igennem – overfor, ikke kun de unge, men også de voksne…

Hvis en voksen person kommer på et niveau, hvor børnene er, og ikke kan bruge sin sunde fornuft, og provokerer til ting og sager i et område, og du kan læse i Politiken fra i dagg. Der fortæller en forhenværende borgmester, de problemer han havde med den her præst.

(Deadline d. 22. oktober 2009 Kl. 22.30)

Pelle Jarmers læserbrev, som Aslam henviser til er på 349 ord, men inkluderer intet konkret. Han kan ikke lide præsten, men vil ikke fortælle hvorfor, og aflirer så ‘buzzwords’, der kan skabe orden i Politikens univers: Præsten er den skyldige. Hvis han nu bare havde være mere integrationsbevidst, udvist større tolerance… Skjult sin seksualitet.

Intolerance er en grim ting, hvad enten den udvises af en voksen eller en gruppe unge. Den voksne burde dog være den mest livserfarne. Det er klart ikke tilfældet med sognepræsten i Tingbjerg!…

På et tidspunkt havde [tingbjerg] en kvindelig præst, der engagerede sig markant i integrationsopgaven. Hun, Ellen Christensen, gik aktivt ind i Tingbjerg Fællesråd og medvirkede over flere år som forretningsudvalgsmedlem dér. Ellen brugte kirken til fællesaktiviteter for såvel kristne som alle fremmede uden skelen til, hvilke religiøse standpunkter de mødte med! Det var forstandigt, det var banebrydende, det var fantastisk!…

Jeg har aldrig haft særlig adkomst til at henvende mig til sognepræsten, idet jeg ikke er døbt og dermed heller aldrig har været medlem af folkekirken, men jeg har på den baggrund, i en helt anden sammenhæng, oplevet sognepræstens dybe intolerance over for alle, der ikke føjede ham!… Find et andet sogn til Tingbjergsognepræsten og find en integrationsbevidst ny sognepræst til Tingbjerg… Netop nu er det folkekirken, der mangler tolerance.” (Politiken, 22/10-09; Pelle Jarmer: Tingbjerg-præst svigtede integration)

Opdate. Årets citat.

“Han lader sig drille med sin afvigelse. Han har fuld ret til at være homoseksuel. Så længe han ikke er pædofil i kirken, så er der jo ingen problemer i det. Hvis han bare ville tage sig af at hjælpe menneskene til at leve et bedre liv. Det er sgu’ da det, han er uddannet til.” (Pelle Jarmer; TV2 Fyn, 23/10-09: Kritik: Fordrevet præst fordrev selv præst)

Apropos.

 • 22/9-00 Kristeligt Dagblad – De svages præst.
 • Mange vil huske Ellen Christensen i forbindelsen med kirkeasylet for omkring 100 statsløse palæstinensere i Blågårds Kirke i København i 1991. Asylet resulterede i, at Folketinget uden om regeringen vedtog en særlov, der gav palæstinenserne opholdstilladelse i Danmark…”

  

  30. september 2009

  Slørende statistik

  I gårsdagens Urban kunne man læse, at ungdomskriminaliteten var værst i provinsen, i det lokaliteter som Langeland og Gribskov og mindre byer såsom Tønder og Aabenrå havde landets højeste andel af voldsdømte unge. Antropolog Nanette Bak Andersen fra Yngre Krimonologer gættede, at “de unge i provinsen må kede sig”, og talte om manglende “kulturtilbud… eller mulighed for at øve med sit band”. Sociolog Michael Hviid Jacobsen var ligeledes overrasket.

  (Urban, 29/9-09: Provins-unge slår på tæven, s. 4)

  Statistik er taknemmelig. Det siger sig selv, at en by eller kommune-baseret inddeling vil give store udsving fra by til by (og år og år), hvad gør materialet ubrugeligt til vidtløftige konklusioner. Antropologer og sociologer kan forklare det med kedsomhed og manglende offentlige tilbud, men de kunne ligeså godt forklare det med ‘for få betjente på gaderne’.

  Ralf Pittelkow har et godt eksempel på slørende statistik i dagens Jyllandsposten, hvor han hudfletter en udgivelse fra ‘Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet’ – Stærkt misvisende rapport.

  “… desværre er denne rapport ubrugelig.

  Den synes mere optaget af at være politisk korrekt end af at beskrive virkeligheden.

  Lad os tage to centrale spørgsmål. Det første drejer sig om udviklingen i ungdomskriminaliteten.

  Der er sket en dramatisk stigning i den registrerede voldskriminalitet blandt unge siden begyndelsen af 1990’erne. Mere end en femdobling af røveri og vold mod private! Men med lidt hokuspokus når kommissionen frem til, at det ikke er det store problem: ”Overordnet set må udviklingen i ungdomskriminalitet betragtes som positiv.”

  Hvordan kan en femdobling af volden forvandles til en positiv udvikling? Jo, hør nu her: Først fortæller man, at folk er blevet mere tilbøjelige til at anmelde vold (men der er ingen tal). Dernæst konstaterer man, at der ikke er nogen stigning i volden, når man spørger de unge selv. Endelig blander man den grove og den mindre grove kriminalitet (som er faldet). Væk er problemet!

  Så til et andet stort spørgsmål: Den kraftige overkriminalitet hos grupper af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

  Danmarks Statistik har påvist, at mænd fra lande som Libanon, Jugoslavien, Pakistan, Marokko, Tyrkiet og Somalia begår langt mere straffelovskriminalitet end danskere og indvandrere fra vestlige lande og lande som Vietnam, Thailand, Filippinerne og Kina.

  Denne forskel gælder vel at mærke, selv når man har taget højde for sociale forhold og alder. Noget kunne derfor tyde på, at kulturelle forhold spiller en vigtig rolle.

  Men hokuspokus, rapporten får tryllet kulturforskellene væk i sin analyse. Den bruger i øvrigt ikke ordet kulturforskelle, men det mere tågede ”etnicitet”, og hævder så, at overkriminaliteten ikke hænger sammen med ”etnicitet”.

  Kommissionen henviser til en undersøgelse, der skulle dementere ”etnicitetens” betydning. Men denne undersøgelse vedrører folk, der er født i 1970 og tilmeldt det danske folkeregister i 1985. Den har altså ikke et klap at gøre med de seneste årtiers masseindvandring fra ikke-vestlige lande.

  Den såkaldte udredningsrapport fra kommissionen er på afgørende punkter stærkt misvisende. Hvad vil regeringen stille op med denne politisk korrekte skønsnak om kriminalitet?”

  De to eneste professorer i den omtalte kommission er Flemming Balvig og Eva Smith. Derudover er der deltagelse af kontorchef Henrik Thomassen fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Se evt. her.

  Opdate.

  “Tallene er stadig så små, at der reelt ikke skal mere end et værtshusslagsmål til, før statistikken ændres.” (Johan Reiman; Fyns Stiftstidende, 27/9-09: Flest voldsdømte unge på Fyn)

  

  1. september 2009

  Blüdnikow: Generelt var DR ikke nogen voldsom støtte for forståelsen af kommunismens fare

  Kommentar af Bent Blüdnikow i mandagens Berlingske Tidende – Dette er et programforslag!

  “Jyllands-Postens Ralf Pittelkow har flere gange påpeget, at Danmarks Radio i sin politiske nyhedsreportage er tendentiøs og ofte udtrykker tankegods fra venstrefløjens for længst forældede varelager. Hans kritik synes velargumenteret, men skjuler dog det forhold, at DR er blevet mindre ensrettet – ja, til tider nærmer DRs udsendelser sig ægte pluralisme. Hvis man i tankerne lader sig teleportere tilbage til årene før og såmænd også en hel del år efter Murens fald, var situationen, at Danmarks Radio var meget mere ensrettet end nu.

  En generation af yngre journalister dominerede dengang radio-og TVmediet med tidstypiske flosker og fordomme. Radioens program 1 var langt det værste. Her kunne man i programmet Orientering Udefra høre radioværterne invitere deres venner ind til udenrigspolitiske samtaler, hvor der herskede enighed… venstreorienterede journalister som Vibeke Sperling og Jørgen Dragsdahl og hvad pokker de nu alle sammen hed, havde noget, der lignede fri adgang til mikrofonerne.

  Danmarks Radios journalister havde frit slag til politisk propaganda uden at nogen redaktører greb ind. Radioens Birgitte Rahbek, der nu optræder i føljetonen om enkefru Plums fond, sendte kommunistisk partiskoleradio med hyppige mellemrum. En af hendes stunts var en serie om den norske spion Arne Treholt, hvor han blev beskrevet som den rene uskyldighed, selv om han havde dom for spionage for Sovjetunionen.

  Et andet nummer var Ole Sippels vrængende anti-israelitisme, som både radio-lyttere og tv-kiggere måtte finde sig i år efter år, og som var konsekvent negativ over for det demokratiske Israel.

  Ingen greb ind. Radiodirektør Leif Lønsmann var totalt fraværende, eller også var han i virkeligheden ganske godt tilfreds med ensidigheden, og han fik ingen modstand fra DRs redaktionsledelse, hvor en ikke ringe andel var rekrutteret fra VS og maoisterne eller blot var blege medløbere. Journalisterne brugte deres uhindrede adgang til mikrofonerne ikke til at sørge for alsidighed, men til at propagandere for egne synspunkter, der generelt lignede tidens venstrefløjsflosker til forveksling.

  Der var også hæderlige undtagelser, men generelt var Danmarks Radio ikke nogen voldsom støtte for forståelsen af kommunismens og venstreradikalismens trusler i en tid, hvor hver eneste demokratiske sjæl med forståelse for totalitarismens farer var guld værd.”

  

  17. august 2009

  Politiets ageren – Politiske alternativer

  Efter rydningen af Brorsonskirken, er der to centrale problemstillinger som der burde være større fokus på.

  Politiets ageren, alternativer

  Det gav gode billeder, da venstreradikale forsøgte at stoppe politiets bus, og kritikken er især koncenteret omkring brugen af peberspray og otte meget omtalte knippelslag. Der skal selvfølgelig være styr på politiets brug af magt, men vi har at gøre med kyniske venstreradikale, som bevidst iscenesætter konfrontation med massemedierne for øje.

  Selvfølgelig skal politiet bruge pebersprays mod folk der obstruerer deres arbejde, og der er intet forkert er at i trække knipler mod samme. Betjenten kunne nok godt have droppet det sidste af de otte slag, men hun har haft masser af chancer for at undgå konfrontation. Hun skulle selvfølgelig være blevet anholdt efterfølgende, og lagt i håndjern i bunden af et ’salatfad’.

  På videoen ser man en anden kvinde stå i vejen for en betjent, og da han hastigt skubber hende væk, skriger hun febrilsk – “Du slog mig!”. Der mangler konsekvens. Venstreradikale opfører sig som om, de står i kø ved en forlystelse i Djurs Sommerland. Den nuværende kurs virker ikke – hvad blev der af vandvogne, tåregas og gummikugler.

  (fra Politiken.tv, der har billederne fra venstreradikale Monsun)

  Som Ralf Pittelkow formulerede det i Jyllandsposten. Man kan ikke bebrejde politiet, at de anvendte “de midler, der var nødvendige” for at løse opgaven. Det ville være langt værre, hvis politiet besluttede sig for at se gennem fingre med ulovligheder, af frygt for uroligheder.

  Politiske alternativer

  Helle Ib var forbavsende skarp i BT. Man kan ikke som Poul Nyrup sige, at man ‘ikke vil ind i juraen’, eller som Søvndal tale om behovet for endnu et kig på sagerne. Vil man lade irakerne blive, så må man fremlægge en alternativ asylpolitik. Alt andet er hykleri.

  “… mange af de kritiske politikere slipper i disse dage af sted med at flashe følelser frem for at gøre dét, de er sat i verden for: At lave ansvarlig politik, der både kan holde principielt og i praksis, og som har befolkningens opbakning.”

  Spørgsmålet er således ikke, som Kirkeasyl spørger på propagandistiske cafe-postkort, hvorvidt Makmoud skal hjem til Irak, men hvorvidt gældende dansk lov skal overholdes.

  Læs også Troels Heeger og Søren Villemoes på Konflikten om Nyrups ligegyldige moralisme.

  Oploadet Kl. 13:49 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer
  

  12. august 2009

  Nomos Høstmøde 2009

  Sommeren går på hæld, og det er ved at være tid til Nomos’ årlige Høstmøde.

  Tid: Lørdag d. 26. september kl. 9.30 til 16.30

  Sted: Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg.

  Foredragsholdere: Ralf Pittelkow om sit liv som dansker, Thomas Bolding Hansen om kriminaliteten blandt indvandrere fra tredjeverdenslande og Adam Wagner om dansk identitet i middelalderen.

  Pris: 300 kr., der dækker brød og kaffe ved ankomst, stor buffet til frokost samt kaffe og kage om eftermiddagen.

  Tilmelding: Ingeborg Uhrskov Jensen, tlf. 22576591, e-mail ingeborguhrskov@gmail.com.

  Oploadet Kl. 15:21 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  Arkiveret under:
  

  2. august 2009

  “Midterpartiet” Det Radikale Venstre

  Det går af og til lidt for stærkt på TV2news. Idag kan man høre om “den blodigste hatecrime i Israels historie”, i en historie om et umotiveret drab på to unge under et arrangement for homoseksuelle i Tel Aviv. Det er ikke mere end tre år siden palæstinenere detonerede en bombe på et restaurant i selvsamme by, hvor 9 døde, og mere end 40 blev såret. En ‘hadefuld forbrydelse’ som næppe kommer ind på top ti i Israels historie.

  Igår kunne man på TV2news høre Det Radikale Venstre omtalt som “midterpartiet”. Det er vist mange år siden, det gav mening. Ralf Pittelkow perspektiverer – Nej til multikultur.

  Et klart flertal af danskerne afviser den multikulturelle samfundsmodel. Det fremgår af en meningsmåling fra Rambøll Management/Analyse Danmark for JyllandsPosten (JP 31.7.). 58,1 pct. anser det for bedst, at indvandrere og deres efterkommere tilegner sig den danske kultur, mens 33,6 pct. mener, at det er bedst, hvis de bevarer deres egne skikke og kultur.”

  

  17. juni 2009

  Det her handler om moral!

  Når nu Godhedsindustrien vil individualisere udvisningshistorierne, så kunne de næppe få et mere velvilligt medie end DR. Søndagens 18.30-udgave af TVavisen inkluderede et klassisk eksempel på holdningsbearbejdelse. Herunder fuld transkription af Børns Vilkår kritiserer regeringen.

  Mette Walsted Vestergaard, TVavisen: Det er offentligt omsorgssvigt at udvise ialt 20 afviste irakiske asylbørn, det mener foreningen Børns Vilkår i en hård kritik af regeringen. De 20 børn, som er fordel på ialt ni familier, er blandt de 272 afviste irakere, der står for at blive tvangshjemsendt fra Danmark. Et af børnene er 11-årige Elham, der har boet her siden hun var et år.

  Elham, afvist asylansøger: Det her er mit tegnehæfte.

  Lars Munck Rasmussen, TVavisen: 11-årige Elham glæder sig hver dag til at komme i skole.

  Elham: I Kristendom der skulle vi tegne om Eva og Adam.

  Lars Munck Rasmussen: – for det er trist at komme hjem til asylcenteret hvor stemningen længe har været på lavpunktet.

  Elham: Så blev det til sidst sådan her, at vi fik breve om, at vi måske skulle rejse tilbage til Irak (snøfter).

  Lars Munck Rasmussen: Elham har gået i dansk skole hele sit liv.

  Elham: – Jeg kan ikke tale arabisk. Jeg kan heller ikke skrive, og… (undertrykker gråd).

  Lars Munck Rasmussen: Vi møder Elham i Asylcenter Avnstrup på Sjælland. Hendes forældre og søskende er stærkt tynget af udsigten til at blive sendt til Irak, og har derfor ikke kræfter til at medvirke i fjernsynet. Men Elham har sagt ja til at fortælle hvordan hun har det.

  Elham: Når man har boet her i så mange år, så (bliver man) rigtigt rigtigt ked af det, så er det rigtigt rigtigt hårdt at være her.

  Lars Munck Rasmussen: Familien har siden de flygtede fra Saddam Hussein boet på skiftende asylcentre de sidste ni år. De mange år i uvished har gjort Elhams mor alvorligt syg, forklarer psykiater Bente Rich, der har sat sig ind i familiens situation.

  Bente Rich, psykiater: Moderen er så i mellemtiden blevet svært syg gennem meget meget lang tid, og faren er derved i fare for overlastning, både ved at tage sig af hele familien, og af bekymring for hende, og børnene bekymrer sig voldsomt om deres mor.

  Lars Munck Rasmussen: Elham bliver bange når hun tænker på det land, hun kun kender fra faren og fra fjernsynet.

  Bente Rich: – Hvad kunne det være? (til Elham, storsmilende).

  Elham: Vi har ikke set Irak, og jeg ser det kun i tv’et, og jeg ser der sker alt muligt, børn bliver stjålet og når mennesker er i bus, så er der krig, og alt muligt. Jeg bliver helt vildt bange.

  Lars Munck Rasmussen: Elham venter ligesom 20 andre irakiske børn på at blive hjemsendt.

  Elham: – man bliver helt vildt bange, når man kommer hjem og tænker – åh nej, tænk nu hvis politiet pludselig er hjemme hos os, og der sker et eller andet.

  Bente Rich: Det kan bedst sammenlignes med, at man har anbragt dem på et skafot, og de sidder og venter på kniven skal falde.

  Lars Munck Rasmussen: Bente Rich mener at alle de irakiske børnefamilier skal sikres opholdstilladelse.

  Bente Rich: – man kan ikke sende familier tilbage, hvor både børn og forældre er syge.

  Lars Munck Rasmussen: Også Elham har en opsang til politikerne.

  Elham: De kan altså ikke være bekendt, overfor at sende andre folk tilbage, og som er vokset her og født her, og har det rigtigt skægt.

  Mette Walsted Vestergaard: Som sagt er Elham bare en af ialt 20 irakiske børn, som er blevet nægtet opholdstilladelse, og som nu derfor skal tvangshjemsendes. Men det vil være et brud på børnekonventionen mener organisationen Børns Vilkår

  Bente Boserup: Jamen uanset om Irak var lavet om til et stort BonBonland, så ville det ikke være et land som børnene kunne fungere i, fordi de er opvokset i Danmark, de har lært noget omkring den danske kultur, de har lært dansk sprog, de er ikke i stand til at klare sig sprogligt uddannelsesmæssigt. Så de vil virkeligt blive tabt hvis de kommer tilbage til Irak. Et land de ikke kender.

  Lars Munck Rasmussen: Så hvad vil du kalde det, at regeringen vil sende de her børn hjem?

  Bente Boserup: Vi synes det er stærkt kritisabelt, og uansvarligt, og det er også offentligt omsorgssvigt.

  I umiddelbar forlængelse af indslaget, et interview med konservative Helle Sjelle. Hun kunne som ansvarlig politiker selvfølgelig ikke godtage DR’s præmisser.

  Mette Walsted Vestergaard: Integrationsordfører for De Konservative Helle Sjelle, velkommen til. Det her det handler jo ikke om jura. De her menneskers sag er blevet behandlet, og det er retmæssigt i orden at sende dem hjem. Det handler om moral!

  Ralf Pittelkow kommenterer DR’s iraker-indslag var propaganda.

  Dansk Flygtningehjælp arbejder reelt for en væsentlig udvidelse af flygtningebegrebet… Det samme gør Danmarks Radio. Søndagens TV-Avis kl. 18.30 havde et indslag om, at loven ikke bør gælde for de afviste irakere med børn. Alt i indslaget var lagt til rette efter at mase seerne til at acceptere denne politiske konklusion. Fra de spørgsmål, der blev stillet, over billederne af en grædende irakisk pige til studieværtens minespil.

  Intet sted i indslaget forholdt man sig til, hvorfor loven er, som den er. Intet sted forholdt man sig til, hvad der vil være konsekvensen, hvis man suspenderer eller afskaffer loven.

  Den slags var uvedkommende, måtte man forstå, for dette handlede om moral. Men TV-Avisen lod, som om moralen kun kunne gå i en retning: Loven skal ikke gælde irakerne…

  DR ikke så meget som strejfede andre vinkler: Den store moralske kvalitet ved en retsstat. Det moralske svigt hos de irakiske forældre, som har ladet deres børn sidde og vente i årevis. Det moralsk forkastelige i, at advokater, aktivister, præster, Dansk Flygtningehjælp, Danmarks Radio og andre har pustet til irakernes forhåbninger om, at de kan blive.

  TV-Avisens indslag var propaganda. Det havde et klart og entydigt politisk budskab under et journalistisk dække af, at man bare fortalte en menneskelig historie.

  TV-Avisen og Flygtningehjælpen vil tilsyneladende ændre asyllovgivningen eller suspendere retsstaten. Men de leverer ikke åbne argumenter for det, så befolkningen kan tage stilling til, hvor de vil føre det danske samfund hen. I stedet bruger de stemninger som våben.

  Måske skulle Danmarks Radio og Dansk Flygtningehjælp overveje at stille op ved næste folketingsvalg.”

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige sideNæste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper