7. juli 2017

Ulrik Haagerup, DR: Manglende viden får folk til at stemme på populister som Trump, Front National…

Den afgående nyhedschef for DR var onsdag aften gæst i Deadline på DR2, til en debat om Trump og medierne. Ulrik Haagerup lagde aggressivt ud, men fik gode spørgsmål af Deadlines Jacob Rosenkrands, og trak gradvist i land. Pointen fremstod dog krystalklar, selvom han forsøgte at drukne den logiske konsekvens af hans paradigme i almindeligheder: Medierne skal offensivt bekæmpe højrefløjens dagsorden.

Vi overvurderer antallet af muslimer, og det er et problem pointerede han – det får folk til at stemme på politikere, der vil stoppe muslimsk indvandring. En måde at imødegå ‘problemet’ på, er et redefineret nyhedskriterium, der fokuserer mindre på vold og terror (konsekvensen af islamisk indvandring) og mere på konstruktive nyheder. Vi skal lulles i søvn, må man forstå. Indslaget kan høres i sin helhed på DR.dk,

Jacob Rosenkrands, vært: I forbindelse med det her har du flere steder citeret den afdøde tyske kansler Helmuth Schmidt – du har interviewet ham før han døde, for at sige, at medierne producerer populister, ikke ledere. Hvad er det der ligger i det?

Ulrik Haagerup, Nyhedschef, DR: Helmuth Schmidt sagde det dengang han var 95 år, han var tidligere forbundskansler for Vesttyskland og tidligere udgiver af Die Zeit, så han vidste hvad han vidste noget om medier, og han vidste noget om demokrati, om journalistik og altså også politik og om demokratiets krise. Og han sagde det, som var meget rystende for mig – han siger, at vi lever i et mediedemokrati, hvor medier har fået mere indflydelse end politikere, og politikere i mediedemokratier bruger al deres krudt på at komme til at tale med vælgerne gennem mediernes nyhedskriterier. Og når mediernes nyhedskriterier er tabloide, så bliver politik tabloid. Og, så sagde han det her – at det gavner ikke længere demokratiet, men skaber populister. Og så spurgte jeg ham: ‘Hvem tænker de på hr. Schmidt?’, og så sagde han Silvio Berlusconi. Han døde i november 2015, og jeg tænker nogle gange på, hvem han havde tænkt på, hvis han havde levet et par måneder længere.

Jacob Rosenkrands: – Ja, Trump åbenlyst, når vi har lyttet til hvad du lige sagde.

Jacob Haagerup: – Ja.

Jacob Rosenkrands: Men skabte medierne ikke også en præsident Obama, der talte om håb, og også på en måde spillede ind i noget medierne godt kan lide.Er det anderledes med Trump?

Jacob Haagerup: Det tror jeg det er. … Donald Trump er jo helt specielt, fordi han har været meget dygtig til at udnytte de nye medier, sociale medier.

Jacob Rosenkrands: Hvad er problemet?

Ulrik Haagerup: Problemet bliver jo, at vi nyhedsjournalister kommer til at se verden på den måde, at vi overeksponerer det ekstreme, og det skaber grobund for mennsker, der taler ind i denne her frygt. Folk tror at verden er meget værre end den er.

Jacob Rosenkrands: Det er det du kalder populister, men hvordan trækker du skellet mellem en amerikansk præsident der er populist, og der er leder. For det er jo den distinktion Helmuth Schmidt var inde på her.

Ulrik Haagerup: Det skal jeg så heller ikke sidder og gøre mig klog på… Man kan i hvert fald konstatere at Donald Trump var i stand til, i den grad med meget meget få slaglinjer, at tale ind i den frygt, som mange amerikanere havde, som viser sig at være forkert. De havde en opfattelse af, at den amerikanske økonomi var, den amerikanske arbejdsløshed var langt langt værre end den i virkeligheden var. Og så ville han så komme og løse det. Det skyldes blandt andet jo også mediernes overeksponering af alt det der går galt, alt det der er problemfyldt.

[…]

Jacob Rosenkrands: Et hurtig spørgsmål. Hvis man ikke har nok viden, hvem stemmer man så på? Hvad er dit svar?

Ulrik Haagerup: Problemet er jo, at det fag du og jeg tilhører, altså journalistik. Vi er jo et filter mellem virkeligheden og folks opfattelse af virkeligheden. Og hvis virkeligheden er så skæv inde i hovedet på folk, som den er på en lang række områder. Sådan er det også i Danmark. Så kan vi to jo ikke sige, at vi ikke også har en lille del af det ansvar. Og i stedet for at sige, at det må politikerne løse, så må vi begynde at kigge og se os selv i spejlet… (afbrydes)

Jacob Rosenkrands: – Undskyld jeg afbryder, men kan du ikke prøve at besvare de spørgsmål du selv stiller. Hvis man tror der er flere muslimer i ens land, hvem stemmer man så på?

Ulrik Haagerup: Det er klart, at så stemmer man på dem, som siger, at det her er et kæmpeproblem, dem der gerne vil have dem smidt ud. Front National i Frankrig, for eksempel.

Jacob Rosenkrands: Dansk Folkeparti, Nye borgerlige i Danmark?

Ulrik Haagerup: Ikke nødvendigvis…

(Ulrik Haagerup, The phenomenon Donald Trump – did the media cause it?, 2017; Foto: Youtube)

Jacob Rosenkrands: Lad mig lige holde dig fast. Mener du simpelthen, at manglende viden ved konkrete valg, har fået vælgere til at stemme på et bestemt… (afbrydes)

Ulrik Haagerup: – Ja, det er da klart. For vi træffer jo udelukkende beslutninger i vores liv ikke baseret på fakta, men baseret på hvad vi opfatter som fakta.

Jacob Rosenkrands: Hvad er det for nogle valg der er blevet skævvredent af manglende viden hos vælgere?

Ulrik Haagerup: Man kan i hvert fald konstatere, at det amerikanske valg er et godt eksempel. Amerikanerne havde en opfattelse…

Jacob Rosenkrands: Ved du at det blev udslagsgivende?

Ulrik Haagerup: … det var kraftigt medvirkende til at give medvind i medierne til en Donald Trump.

Jacob Rosenkrands: Uvidenhed hos vælgerne, formidlet delvist på medierne…

Ulrik Haagerup: Hele hovedpointen det er, at dit og mit fag har været med til at skabe denne demokratiets krise. Min faste overbevisning er, at vi også er nødt til, at være en del af løsningen af demokratiets krise. Ved at sørge for at være mere balancerede, både være kritiske, være konstruktive, prøve at give et mere retvisende billede af hvordan verden ser ud.

Jacob Rosenkrands: Ved at sige ‘ro på venner’, der er altså kun otte procent muslimer, ikke 30 procent, som i tror’?

Ulrik Haagerup: For eksempel.

Jacob Rosenkrands: Men mener du så, det lyder jo sådan, at mere negative holdninger til muslimsk indvandring kan begrundes i manglende viden?

Ulrik Haagerup: Der er også det modsatte. Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, at der både er på den ene side og på den anden side, når vi taler om det her meget følsomme emne – om holdningen til muslimer og indvandring. Der har debatten været præget af pladderhumanister og racister på den anden side… Journalistikkens opgave må være at give et retvisende billede af hvordan verden er…

Jacob Rosenkrands: Nu nævner du de her to eksempler med viden om muslimsk indvandring og arbejdsløshed. Tror du ikke at de vælgere, der går meget op i muslimsk indvandring, funderer det i nogle negative erfaringer med fejlslagen integration…

Ulrik Haagerup: Det kan det jo sagtens være, det er mere nuanceret end som så… Men det er jo interessant, at hvis man ser på tryghed i folks liv. De mennesker som har mindst anledning til at føle sig utrygge, altså folk der bor i områder med lavest kriminalitet med færrest indvandrerbander, er i virkeligheden dem der opfatter sig som mest utrygge.

[…]

Jacob Rosenkrands: Og så lige for at runde af. Hvad nytter det, at fortælle folk, at der ikke er så mange muslimer, som de tror, hvis de simpelthen, som Jeppe Juhl er inde på, simpelthen ikke bryder sig om det multikulturelle samfund. De synes måske det er uforenelig med deres kristne værdigrundlag. Er den ene vinkel så bedre end den anden? Er din vinkel med de statistiske fakta bedre end ‘vi vil bare ikke have det multikulturelle samfund’.

Ulrik Haagerup: Specielt for den public service-virksomhed, som vi sidder i lige nu – den skal ikke have en holdning til om vi skal have et multikulturelt samfund eller ikke skal have det. Vi skal ligge tingene frem, og så have en diskussion af, hvad vi så gør ved det her. Der er jo også det synspunkt, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i det her land, og der er mennesker som kommer hertil som er meget svær at integrere. Hvad gør vi ved det som samfund? Det er journalistikkens opgave også at diskutere det. Når vi har lagt tingene frem, når vi har stillet alle de kritiske spørgsmål, så kan vi også stille hvad jeg kalder ‘de konstruktive spørgsmål’, som handler om – ‘Okay, hvad så nu? og hvordan?’. … Det er spørgsmålet om at ændre en kultur som er vokset i mediebranchen, både herhjemme og i resten af verdenen de sidste 25 år. … Det er noget med at lave nye koncepter…7. marts 2016

Kasem Said Ahmad fra Islamisk Trossamfund om stening: “Jeg kan ikke tage afstand fra min religion.”

Kasem Said Ahmad, tidligere talsmand for Islamisk Trossamfund var gæst i gårsdagens Deadline på DR2. Han ville ikke tage afstand fra stening, da stening var en del af sharia, og hvis han tog afstand, så var han ikke muslim. Kort og præcist. Delvis transskription.

Jacob Rosenkrands, DR2: Når vi taler om stening, så siger du, det kan have en præventiv effekt. Det vil sige, det kan være fornuftigt at tale om stening som straf for utugt, fordi…

Kasem Said Ahmad, Islamisk Trossamfund: Det er fornuftigt.

Jacob Rosenkrands: Fordi hvad?

Kasem Said Ahmad: Vi kan forhindre folk i at få sex udenfor ægteskabet.

Jacob Rosenkrands: Hvorfor er det så altafgørende, at man bliver nødt til at sige, jamen du kan blive stenet til døde, hvis man gør det her?

Kasem Said Ahmad: Er det ikke vigtigt, at vi holder familien? At vi har et godt forhold i familien? Er det ikke vigtigt?

Jacob Rosenkrands: Det tror jeg mange vil synes, men behøver man udstede dødstrusler eller sige, det kan ende med døden det her, for at holde sammen på familien?

Kasem Said Ahmad: Hvad er dit alternativ? Det er en metode, vi bruger. Og jeg kan ikke sige, at det er udenfor lovens rammer. Det han [imam i TV2s dokumentar] mener, det er hvad, der står i islam. Jeg kan ikke sige, der er noget galt i det citat.

Jacob Rosenkrands: Men det er vel billedligt talt, det her. Der er vel ikke nogen kvinder, der skal stenes i Danmark? Hvorfor så bruge de her vendinger?

Kasem Said Ahmad: Det kan have en præventiv effekt…

Jacob Rosenkrands: Så det handler om afskrækkelse. Så skal jeg lige forstå dig. Du vil ikke tage afstand fra stening. Du synes, det tjener et formål, også i hverdagen i Danmark?

Kasem Said Ahmad: Tage afstand? Jeg er stolt af det. Jeg siger, jeg er stolt af min sharia-lovgivning. Jeg kan ikke tage afstand fra min religion. Hverken straffesystemet eller sharia. Fordi hvis jeg tager afstand fra sharia-lovgivning, så er jeg ikke muslim mere. Hvis vi tager afstand i det islamiske trossamfund, eller det islamiske trossamfund tager afstand fra dele af sharia, så er der intet grundlag for den islamiske stat, samfund.

(Sharia-sanktioneret stening i Brunei; Hla Oo’s Blog)

Oploadet Kl. 16:33 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


13. august 2015

Venstre åbner debatten: “Licenssystemet, som vi kender det i dag, det eksisterer ikke om 10-15 år.”

Onsdag aften havde Deadline inviteret Modkrafts Rune Eltard-Sørensen og Eskil Andreas Halberg i studiet til en debat om weekendens venstreradikale hærværksaktion på Nørrebro. De mente naturligvis ikke det var deres rolle at tage afstand, og det eneste seerne fik var apologi fra revolutionære fantaster. Ødelægger man andres ejendom er man kriminel, og DR burde i sagens natur stille kritiske spørgsmål til politiet og den ansvarlige minister. En tv-kanal der ikke var tvangsfinansieret måtte nødvendigvis tage udgangspunkt i sagen, som den opfattes af danskerne flest. Når maskerede mænd kaster brosten mod ruder, så er problemet ikke ‘gentrificering’.

Frit medievalg ville gøre det nemmere for borgerlige, at tænke borgerlige tanker, og det overrasker ikke at de røde er imod. Fra TV2 Online – Venstre åbner debat om licensen: Man kan ikke forvente, at alle gider betale for det hele.

“Public Service-virksomheden har været udsat for heftig kritik i løbet af sommeren, og nu melder regeringspartiet Venstre sig ind i koret af kritikere.

– Licenssystemet, som vi kender det i dag, det eksisterer ikke om 10-15 år. Derfor kan vi ligeså godt tage fat på en kvalificeret debat om DR. DR kan ikke forvente, at alle gider betale for det hele, Danmarks Radio må derfor selv melde sig i debatten om, hvordan institutionen skal se ud på den længere bane. Vi kan ikke blive ved med at finansiere alting for alle, siger medieordfører for Venstre, Morten Løkkegaard, til Kulturen på NEWS. …

Hos Socialdemokraterne tror de ikke på en abonnementsordning. Medieordfører Mogens Jensen afviser en sådan model.”

(My dinner with André, 1981; Youtube)

“… And when I was at Findhorn I met this extraordinary English tree expert who had devoted himself to saving trees, and he’d just got back from Washington lobbying to save the Redwoods. And he was eighty-four years old, and he always travels with a backpack because he never knows where he’s going to be tomorrow. And when I met him at Findhorn he said to me, ‘Where are you from?’ And I said, ‘New York.’ And he said, ‘Ah, New York, yes, that’s a very interesting place. Do you know a lot of New Yorkers who keep talking about the fact that they want to leave, but never do?’ And I said, ‘Oh, yes.’ And he said, ‘Why do you think they don’t leave?’ And I gave him different banal theories. And he said, ‘Oh, I don’t think it’s that way at all.’ He said, ‘I think that New York is the new model for the new concentration camp, where the camp has been built by the inmates themselves, and the inmates are the guards, and they have this pride in this thing that they’ve built—they’ve built their own prison—and so they exist in a state of schizophrenia where they are both guards and prisoners. And as a result they no longer have—having been lobotomized—the capacity to leave the prison they’ve made or even to see it as a prison.‘ And then he went into his pocket, and he took out a seed for a tree, and he said, ‘This is a pine tree.’ And he put it in my hand. And he said, ‘Escape before it’s too late.'” (‘André)

Oploadet Kl. 07:17 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


5. august 2015

Michala Bendixen afviser flertalsbaseret asylpolitik: “… det er faktisk ikke noget, folk skal bestemme”

For få år siden var hun aktiv i Socialistisk Folkepartis ‘asylpolitiske netværk’, men valgte at melde sig ud, da partiets linje i udlændingepolitikken var for hård. Eksempelvis var hun meget uenig i Villy Søvndals kritik af ikke-voldelige kalifattilhængere. Michala Clante Bendixen er uden for pædagogisk rækkevidde, men i det mindste ærlig om sin hensigt. Nationalstaten skal smadres indefra, og demokratiet som vi kender det skal afskaffes. Her lidt fra et mikrofonholder-interview i Notat – Menneskerettigheder skal ikke til debat.

“Michala Bendixen har for nyligt modtaget den nystiftede pris fra Rådet for Menneskerettigheder for sit frivillige arbejde som formand for Refugees Welcome, der leverer juridisk rådgivning til asylansøgere. Vi mødes i hendes hjem i Valby, hvor hun til daglig designer logoer og kampagner for blandt andre Kræftens Bekæmpelse og Amnesty International. …

For Michala Bendixen er retfærdighed en drivkraft. Hun laver kun grafisk arbejde for kunder, hvis værdier hun kan stå inde for, og derfor føles springet fra designer til selvlært ekspert i asyllovgivning ikke så langt, som det måske kunne lyde. … sansen for retfærdighed og en interesse for det globale har hun altid haft med…

[…]

EU’s asylsystem er i dag indrettet på en måde, så flygtninge risikerer deres liv for at komme i sikkerhed. Det kunne man ændre, hvis man – som EU-Kommissionen har luftet et forslag om – gjorde det muligt at søge asyl på ambassader i hjemlandene, mener Michala Bendixen…

Det optimale ville faktisk være, hvis man tog hele sagsbehandlingen ud af nationalstaterne. …’

Sagsbehandlingen skulle så varetages af et fælles EU-agentur eller af FN’s flygtningeorgan UNHCR. … Michala Bendixen finder det i det hele taget mystisk, at man bliver ved med at diskutere spørgsmålet om flygtninge, som hun kalder en ‘pseudodiskussion’. Det burde ikke være til debat. Men hvad så med borgernes demokratiske indflydelse?

Jamen det ville være rigtig godt at få fjernet det (asylpolitikken, red.) fra det demokratiske, for det er faktisk ikke noget, folk skal bestemme. Det er menneskerettigheder. Slut, færdig, punktum. Hr. og Fru Jensen skal ikke have indflydelse på, om en person er i risiko eller ej. Det er eksperter, baggrundsrapporter, dommere og sagsbehandlere, der skal afgøre det.'”

(Michala Clante Bendixen, Refugees Welcome; Foto: Youtube, se evt. Deadline)

Opdate. Smagsprøve på hendes Deadline-optræden kan læses hos Snaphanen (let redigeret opsætning).

Michala Bendixen, Refugees Welcome: Mange danskere har overhovedet ikke noget begreb om, hvordan asylreglerne rent faktisk er i dag.

Jacob Rosenkrands, Deadline: Du anerkender ikke valget og at et flertal af danskerne vil lade færre flygtninge komme hertil.

Michala Bendixen: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror ikke, at de nødvendigvis ved, hvad det er, de bliver spurgt om.

Jacob Rosenkrands: Har politikerne et folkeligt mandat til at invitere flere flygtninge til Danmark?

Michala Bendixen: Jamen, folkeligt mandat. Hvem har fået dem derhen, hvor de er? Folk bliver jo manipuleret af medierne og politikerne i meget høj grad også.

Jacob Rosenkrands: Men er der et folkeligt mandat til at tage imod flere flygtninge?

Michala Bendixen: Det er umuligt at stille det spørgsmål. Det forudsætter jo, at folk ved, hvordan tingene er og hvad det er, de snakker om. Og det gør folk altså ikke.23. juni 2015

“… ikke så meget fordi de er anderledes ude på landet, men mere fordi de er tossede inde i byerne.”

Søndagens debat i den sene Deadline omhandlede Dansk Folkepartis valgssejr, og gæst i studiet var David Trads, Lars Trier Mogensen og Christopher Arzrouni. To røde debattører mod en enkelt blå er ren rutine på DR2, men Arzrouni havde det alligevel relativt nemt. Fra Analyse – Medierne under valgkampen.

Jacob Rosenkrands, Deadline: Christopher Arzrouni, jeg kan kalde et kort frem, hvor man kan se hvor Dansk Folkeparti havde tilslutning, det er sådan et kort hvor der er nogle røde felter, det er der hvor rød blok vandt valget, så er der nogle blå felter, det er Venstres højborge, og så er der det gule Danmark hvor Dansk Folkeparti står stærkt. Nu tager David Trads jo fat på den her fortælling om land versus by, er det en nøgle til at forstå valgresultatet.

Christopher Arzrouni, Børsen: Det er en del af nøglen, men ikke så meget fordi de er anderledes ude på landet, men mere fordi de er tossede inde i byerne. Bestemte steder inde i byerne… specielt, det er Østerbro og Christianshavn og sådan noget, hvor man anser Dansk Folkeparti for at være noget nær et nazistparti.1. oktober 2010

Jagten på de røde lejesvende, del 1 (sendt på DR2, 19. september 2010)

På søndag sendes tredje og sidste afsnit af Jacob Rosenkrands De Røde Lejesvende. Jeg har kun set første del, og den var intet mindre end fremragende. Rosenkrands personlige tilgang, og det historisk-dokumentariske fokus fungerer perfekt.

Den yderste venstrefløj klynker selvfølgelig, men dybe slag skal gøre ondt, og de implicerede fortjener alt de får. B&U-chefen Per Schultz fremstår åben og sympatisk, Jens Nauntofte lidt naiv og forvirret, hvorimod Ruth von Sperling går hele vejen, og lyder som den licensfinansierede propagandist hun var.

Herunder en alenlang transkription af første afsnit. Jeg har undladt nogle få minuttes dialog, mest med kritikere, som kunne skæres fra.

Udsendelserne kan ses på dr.dk/lejesvende.

Jacob Rosenkrands, DR2: Nu har jeg har sat mig for at afprøve de vigtigste anklager i de sidste 40 års debat om DR’s programmer. Er det for eksempel rigtigt at 70’ernes DR var præget af venstreorienterethed og revolutionsromantik… Jeg konfronterer omstridte DR-journalister med egne ord og gerninger.

(Om Jens Nauntofte i Saigon, 1975)

Jacob Rosenkrands: Vietnamkrigen bliver en politisk vækkelse for en hel generation af unge, herunder Jens Nauntofte, der er freelancer for Danmarks Radio, og den eneste nordiske journalist i Saigon, da de kommunistiske Nordvietnams soldater, også kaldet Vietcon, erobrer byen i 1975.

Jens Nauntofte (1975, radio): Dette er befrielsestimen. Nu er den vietnamesiske revolution omsider nået igennem til den Sydvietnamesiske hovedstad.

Jacob Rosenkrands: Jeg inviterer Jens Nauntofte besøg i mit kontor. I årtier har han været ansigt i TV-avisen, som dens troværdige nyhedsformidler. Nu vil jeg gerne vide hvorfor han i Vietnamkrigens skæbnetime lod sig fotografere på toppen af en af Vietcongs kampvogne.

Jens Nauntofte: Det er fra 1. maj. Det er så en dag, eller to dage senere, efter Saigons fald. 1. Maj var jo revolutionsdagen i Kreml, i Peking, i Beijing, og nu så for første gang i Vietnam.

Jacob Rosenkrands: Hvordan husker du den her situation (viser ham billedet).

Jens Nauntofte: – han er kommunist ham der (peger på manden til venstre). Han skrev for et kommunistisk dagblad i Frankrig, og han havde sådan et – ‘fucking fantastike’ (efterligner accent) sagde han hele tiden. Det var jo hans kronede time. At side oven på en FLN-panservogn, der er kommet bragende ind i byen, og så sidde der og fejre 1. Maj. Det er jo bedre end at være i Paris, ik’.

Jacob Rosenkrands: Hvorfor ville du gerne være oppe på kampvognen?

Jens Nauntofte: Jeg skulle have lidt af solskinnet fra den der revolutionære situation, der opleves der. Det synes jeg var fint nok. Det var jo, det var historie. Man kunne ikke hele tiden stå nede bagved i sidste række og kigge på, nogle gange der må man op og sidde med. Også selvom jeg ikke havde været med til at kæmpe krigen, så kunne jeg godt være med til at – en lille smule glans ik’.

Jacob Rosenkrands: Du sagde til mig for nogle dage siden, at du egentligt ikke så godt kunne lide det her billede, eller ikke var så stolt af det. Hvad ligger der i det?

Jens Nauntofte: Nej, det er udelukkende det. Hvis nu Erhard Jacobsen havde set det her billede. Hvis han nu sad her hvor du sidder, så ville Erhard Jacobsen have sagt: ‘Var det ikke det her jeg sagde. Var de ikke nogle venstreorienterede snoger? Var de ikke skjulte røde lakajer? Havde de ikke andet i tankerne end at prakke os en kommunistisk revolution i Vietnam på? Jeg tænkte det nok’, ville han sige. ‘Der er beviset – han sidder der’.

Jacob Rosenkrands: Fotoet er ikke med i Jens Nauntoftes film ‘White Christmas i Saigon’, som i 2000 blev sendt på DR2.

Jens Nauntofte (2000, DR2): Nu begyndte der et helt nyt kapitel i Vietnam med et kommunistisk diktatur, og jeg havde lidt ondt af dem. At de mennesker, der har gennemgået så meget hæsligt, nu skulle spærres inde bag Gulag i genopdragelseslejre, og have jerntæppet sænket ned over sig. For det var jo det sydvietnameserne fik.

Jacob Rosenkrands: I filmen får jeg det indtryk, at Jens Nauntofte sad med en dårlig smag i munden, da kommunisterne rykkede ind i Saigon. Men den udlægning kan jeg ikke helt få til at stemme med det han skrev tilbage i 1975 i bogen ‘Gul stjerne over Vietnam – Billeder fra Saigons befrielse’.

Jacob Rosenkrands: Jeg har den liggende her med et par orange sedler i. Det er nogle passager jeg gerne vil tale med dig om. Har du lyst til måske at forsøge at læse dem op her – hvis du kan, ganske kort.

Jens Nauntofte: Lad mig se hvad du har fundet? Ja, jeg har jo selv skrevet det, så jeg burde kunne læse det.

Jens Nauntofte (læser højt): Indtoget er visuelt en stærk oplevelse. Billederne af de store potente panserkøretøjer slår mod nethinden. Der er ingen forbehold at stå imod med. Kampvognsmandskabet står på pansertoppen med løftede knytnæver og brede smil. FLN-flagene blafrer med den gule stjerne. Sådan ser en befrielse altså ud.

Jacob Rosenkrands: I dagene inden er der jo tusindvis af mennesker der er flygtet, der er endnu flere der har forsøgt at flygte, der har været kamp i gaden. Du vælger alligevel at bruge ordet befrielse her, hvor andre danske rapportere, Jørgen Schleimann, blandt andre brugte ordet ‘Saigons fald’. Hvorfor er det de ord der… (afbrydes)

Jens Nauntofte: – Jamen jeg taler om Saigons fald. Jeg taler klart om Saigons fald hele tiden. Men det er… (afbrydes)

Jacob Rosenkrands: – Ikke her!

Jens Nauntofte: -Ikke, mener du i den her tekst her. Jeg bruger ikke ordet ‘befrielse’. Nåhh, jov, ’sådan ser en befrielse altså ud’. Jov, det er rigtigt.

Jacob Rosenkrands: Var det sådan du så på det i de her afgørende skæbnetimer?

Jens Nauntofte: Neeej, jeg vil sige, det er en blanding, det er en blanding af en befrielse og et nederlag. For Sydvietnam er det et nederlag. For Nordvietnam er det en befrielse.

Jacob Rosenkrands: hvad var det du godt kunne lide ved det nordvietnamesiske styre, som du nåede at opleve en kort periode inden du stemplede ud.

Jens Nauntofte: – Der var intet jeg kunne lide. De var tillukkede, ubehagelige, strikse, det var virkelig altså jernnæven der lukkede sig.

Jacob Rosenkrands: Du skriver selv på side 89 i bogen der, at du sagde til International Herald Tribune, at du godt kunne lide det nye styre.

Jens Nauntofte: … Nej, kan ikke huske om jeg har sagt, at jeg godt kunne lide det nye styre. For jeg havde ingen grund til at sige det – jeg var på vej ud. Jeg var en fri mand. Jeg kunne sige hvad der passede mig.

Jacob Rosenkrands: Det er derfor jeg studsede over det?

Jens Nauntofte: Måske har jeg lige i det der øjeblik syntes at det var okay.

(Om Per Schultz og B&U-afdelingen, 1970’erne)

Jacob Rosenkrands: I 1971 går tegneseriefiguren Cirkeline ind i kampen mod Præsident Nixons USA. I Jannik Hastrups film ‘Flugten fra Amerika’ solidariserer hun sig kraftigt med den militante og marxistiske bevægelse De Sorte Pantere.

Mogens Vemmer, tidl. B&U-chef: … det var jo selve det, at sende en figur som var beregnet for små børn over og stå ved siden af de sorte i USA, og så blive skudt af hvide soldater, fordi De Sorte Pantere var jo nogle gode mennesker som hjalp alle de fattige sorte i Amerika, de blev skudt ned på fode af soldaterne. Og det synes jeg måske ikke helt var noget at bringe i en sådan udsendelse, så jeg så den igennem og den var fuldstændig umulig at bringe.

‘Cirkeline’ (syngende): I lyset er alle glade. Det var jeg også selv, men mit liv er et slid, fordi jeg ikke er hvid. Her er nem’lig rigtig temmelig væm’lig mørkt.

Jannik Hastrup, filminstruktør: Altså den der holdning, som jo klart skinner igennem. Altså hvor vi ligger vores sympatier… Det synes Mogens (Vemmer, Kim) ikke, at vi burde sende. Fordi, som han sagde, at hvis de skulle sende det, så var de også nødt til at sende det modsatte synspunkt, og det ville de nødigt. Men det var det jeg synes de gjorde hele tiden.

Hans Jørgen Jensen, tidl. Generaldirektør: Nogle af dem var jo selvfølgelig ræverøde, for at nu at bruge det udtryk. Men det var sådan noget blomsterbørnsagtigt noget. Jeg vil ikke sige det var useriøst, men på en eller anden måde, var det sådan noget uskyldigt ved noget af det. Og der var jo der, hvor vi joked, kan jeg huske, med autoriteter, ideen om at nogle af brevene fra ‘Titel’ (?) sluttede med til børnene, når nu børnene skrev, så stod der til sidst – ‘kys og rød front’. Det synes vi jo var ret avanceret. Jeg tænkte, det var nok ikke nogen god ide, hvis vi efterabede det. Så vi holdt os til ‘Med venlig hilsen’.

Jacob Rosenkrands: Der var meget politik i datidens børne og ungdomsudsendelser. Her uddeler programmet Peberkværnen ugens hædersbevisning til den kommunistiske advokat Kaj Madsen fordi han forsvarer unge der er blevet anholdt ved en demonstration foran den amerikanske ambassade.

Carl Madsen (tv-indslag): Jeg vil bede enhver af dem, som har set på demonstrationen ved den amerikanske ambassade, og som har noget at berette derom, melde sig som vidner til mig, hurtigst muligt.

Jacob Rosenkrands: – og her er en medarbejder fra B&U på besøg i en skoleklasse for at læse op af bogen ‘Den lille røde for skoleelever’.

B&U-vært (1969): Hvis en elev på 14 år forfører en lærer, og går i seng med ham, og der er vidner på det, eller det på anden måde kan bevises, så bliver læreren fjernet med det samme.

Jacob Rosenkrands: – og musikken i programmerne for børn og unge. Ja, her fik Røde Mors en ualmindelig god del af spilletiden. (Røde Mor spiller i baggrunden: ‘Spænd livremmen ind – vis dit samfundssind’).

(Bøger af Noam Chomsky og Che Guevara i baggrunden)

Jacob Rosenkrands: Når DR fortæller historien om sig selv, plejer B&U at blive skildret som de unges oprør mod et stift voksensamfund. Den kommunistiske fløj på redaktionen hører man sjældent om. Men den var der, og her er Per Schultz, der bliver souschef i B&U svær at komme uden om.

Per Schultz: De holdninger der får mig til at melde mig ind i DKP, altså ønsket om at skabe en mere retfærdig verden eller fantasien om at der kunne være andre ambitioner her i livet, end at rage til sig, for eksempel at have noget ud af at dele og hjælpe hinanden, det er holdninger som jeg bar med mig selvfølgelig, og som er afgørende for hvilke indslag jeg syntes var vigtige.

Jacob Rosenkrands: I 1977 lavede Per Schultz et omdiskuteret program om prisstigninger på jord og fast ejendom. Her vises en pløjemark i næsten 15 minutter uden at der siges et ord. Imens viser et taxameter grundprisernes stigning.

Per Schultz: Temaet var værdistigninger på jord og fast ejendom, og så ville vi vise det med et taxameter som kørte over et stykke land.

Speak (B&U, 1977): Mens du har kigget på billedet er det her jord blevet mere værd. Hvor meget viser tælleren. Har du set nogle arbejde her? Hvem skal betale den stigning?

Interview (B&U, 1977): Alt det du køber, dine cowboybukser, dine plader og din mad, det bliver dyrere fordi priserne på jord stiger. Hvad siger ud så?

Teenagepige: Det vil jeg godt tro på.

Teenagedreng: Jeg synes det er uretfærdigt, faktisk.

Per Schultz: Ja, det var et budskab. Det kunne ikke siges ret meget tydeligere.

Jacob Rosenkrands: Ud over at være medlem af DKP, Danmarks Kommunistiske Parti er Per Schultz også tillidsmand i DR. En markant tillidsmand som også huskes af kollegaen Leif Davidsen.

Leif Davidsen: Jeg husker specielt et møde. Jeg kan ikke huske hvad mødet handlede om, men jeg kan huske et – at det altid startede med at vores formand sagde: ’Kammerater nu er vi samlet igen’. Og så kommer Per Schultz, som var ansat i B&U dengang , kommer ind og siger – ’vi må stoppe mødet og gå ud på gaden’, fordi ’de er ved at rydde byggeren’, en byggelegeplads på Nørrebro. ’Kammerater, imperialismens politi tæver demonstranterne, vi må ud og hjælpe dem!’. Det gjorde vi nu altså ikke, men det var for mig, meget tidstypisk.

Per Schultz: Jeg var i det der faglige apparat, og prøvede også at få journalisterne til at solidarisere sig med andre end sig selv.

Jacob Rosenkrands: De organiserede kommunister var af og til i kant med resten af redaktionen.

Per Schultz: Alting var politisk dengang… Jeg var mere puritansk end jeg senere er blevet. Jeg var nok mest imod menneskeliggjorte dyr og talende urtepotter, og mente man burde forholde sig mere til virkeligheden. Det var ikke noget klogt synspunkt, men jeg havde det. Den der puritanisme var en af de mere uklædelige ting ved DKP.

Jacob Rosenkrands: Det må du ikke lige forklare.

Per Schultz: Et af problemerne med partiet og ideologien var at der ofte ikke var særligt højt til loftet. Der var ikke meget plads. Der var én sandhed. Den demokratiske centralisme gik ud på, at nu havde man besluttet, at det var sådan, og kørte vi den vej alle sammen. En ganske effektiv styreform, men den giver også nogle begrænsninger med hensyn til fantasier…

Jacob Rosenkrands: Det var ikke kun Kaj og Andrea som kunne bringe sindene i kog.

Karsten Pharao, tidl. B&U: Vi fandt på, at vi ville prøve at markere en årsdag for Sovjets indmarch i Tjekkoslovakiet. Det må have været 5 eller 6-årsdagen, med et indslag hvor vi fik en historiker til at vurdere Warsawa-pagtens udrustning, og fortælle os om det, om det harmonerede med den opfattelse, som den side af verden gerne ville give os, at de kun havde våben til selvforsvar. Og han pegede hurtigt ud, at alle de landgangsbåde de havde i DDR og Polen, de kunne da umuligt bruges til selvforsvar, de måtte jo være rettet mod Danmark og Sverige, for eksempel.

Per Schultz: Nå det, den officielle DKP-holdning eller den officielle venstreorienterede holdning, eller den udbredte venstreorienterede holdning var jo at Warsjawa-pagten var et forsvar mod NATO, SS-20 raketter, dem der var på det der tidspunkt. Vi havde hele tiden – verden var jo delt.

Karsten Pharao: Det blev vi lynhurtigt indkaldt til en kammeratlig samtale, eller hjemme hos områdelederen, hvor alle i omgangsområdet var mødt op. Der kunne man i hvert fald tydeligt mærke, at der var en DKP-gruppering som var stærk. Det jeg husker, var at det blev bebrejdet, at det var forfærdelig ukritisk mikrofonholderi.

Jacob Rosenkrands: Karsten Pharao siger om sig selv, som den unge mand han var dengang, at han følte i den situation, et vist pres for at venstreorienteret på den rigtige måde. Kan du forestille dig nogen kolleger i afdelingen kan have haft det sådan?

Per Schultz: Altså, det kan jeg sagtens forestille mig. Det var en politisk tid, alting var politisk. Så der var ikke noget som var uskyldigt, der var ikke noget som på en eller anden måde kunne tolkes politisk eller diskuteres politisk.

Karsten Pharao: Det var jo et fuldstændig Tvind-agtigt meget voldsomt gruppepres. De var rasende. Det var virkelig ikke sjovt.

Per Schultz: Jeg tror tonen i efterkritikken var mere barsk, end hvad der var produktiv. Tit!

(Om Ruth von Sperling)

Jacob Rosenkrands: I 70’erne og et godt stykke ind i 80’erne sidder politikere fra alle fløje i Danmarks Radios Radioråd og blander sig i stort og småt. Heriblandt Erhard Jacobsen, der henter ammonition til debatterne fra en mindre hær af aktive lyttere og seere.

Ruth von Sperling: Det var skændigt, det var som Børsen skrev, at enhver anden virksomhed der havde en sådan bestyrelse ville gå neden om og hjem ik’. For det handlede ikke så meget om kærligheden til vort fag, det handlede om magt. (klip med Erhard Jacobsen) Det var jo en klapjagt uden sidestykke på folk der havde altså, et glimt i øjet overfor hvad der skete i samfundet, ikke.

Jacob Rosenkrands: Radiojournalisten Ruth von Sperling er en af mange journalister der kommer i Radiorådets søgelys. I 1975 laver hun en udsendelse i anledningen af den kongelige danske porcelænsfabriks 200-årsjubilæum. Erhard Jacobsen kalder det ’renlivet agitation’.

Ruth von Sperling: I stedet for at lave sådan en sædvanlig jubilæumsudsendelse hvor man sidder og taler med ledelsen om, at alting det er godt, så lavede vi simpelthen reportager fra de kvinder der sad på gulvet og lavede figurene, og det muselmalede og så videre. Og da kom det jo frem, med dårligt arbejdsforhold, og så tror jeg nok, noget af det mest provokerende, det var at jeg spurgte hvor meget de fik for at lave sådan en figur. Også, jeg husker ikke tallet – hvis vi siger en krone, og den blev så solgt for 10.000 ik’, og sådan kan man nok ikke stille det op, men alligevel synes jeg – lidt illustrativt, under alle omstændigheder. Det vakte en frygtelig ballade.

Jacob Rosenkrands: I din dækning af det nogen kaldte arbejdskamp. Var du lige kritisk overfor begge sider? eller alle sider af den kamp.

Ruth von Sperling: Det mener jeg. Nogle gange der skal, kan jeg ikke se, hvordan skal man være, hvis man nu for eksempel skal dække ligeløn ik’. ‘Nåhh lille fru Jensen, er de nu ikke også en lille smule for grådig?’. Altså, du kan godt høre det, ikke. Det kan man ikke, vel. Men man kan gå til dem som er med til at bestemme det, og sige, er det rimeligt og fair, og hvad er grunden til, og hvorfor skal det blive ved med at være sådan, og hvad er der galt med… Det synes jeg. Altid har du jo fokus et sted. Hvad er dit fokus?

Jacob Rosenkrands: Erhard Jacobsen klagede utallige gang i Radiorådet og andre steder over, at det næsten altid som han sagde, var lærlingenes eller arbejdernes synsvinkel som kom stærkest igennem, ikke mestrenes, ikke arbejdsgivernes. Havde han ret i det?

Ruth von Sperling: Det var der nok noget om. De havde jo så kan man sige fået synget deres sang gevaldigt. Han havde da ret i, at nogle gange, og det skal jeg gerne indrømme. Jeg har også sikkert kedet folk, helt forfærdeligt, med min iver for at lade andre komme til og fortælle deres historier. Jeg husker engang hvor jeg tog til Århus og lavede en udsendelse med nogle havnearbejdere, og jeg gik slet ikke nok til dem. Det var en forfærdelig kedelig udsendelse, og der var også nogle der lavede, selvfølgelig udsendelser, på den måde hvor man sagde, okay – nu er den feset ind – samfundets dumme svin. Det var lige før jeg ville sige – ‘hvor er han henne, så skal jeg komme efter ham, ik’. Og hvis man skulle være helt sikker, så spillede man Røde Mor.

Jacob Rosenkrands: Ruth, jeg har hørt du blev kaldt Den Røde Grevinde.

Ruth von Sperling: (fniser) Jeg er stadigvæk rød. Hvis det handler om hvor mit fokus er. Jamen altså, se dig omkring, ikke. Bare i dag, hvor vi lever i et samfund hvor dem der har de rager til sig, så det er fuldstændig, det er helt utilladeligt, og efterlader de andre helt, jamen det må jeg sige – hvad kan man være andet (taler videre om “de der skattepenge”).

Jacob Rosenkrands: Må jeg kalde dig Den Røde Grevinde i det her program?

Ruth von Sperling: Ja, det må du rigtig gerne, og det vil jeg tage som et adelsmærke.

(Om sympati for Rote Arme Fraktion)

Jacob Rosenkrands: 70’erne er et dramatisk årti, som præges af politisk vold og terrorisme begået af venstrefløjsgrupper som vesttyske Rote Arme Fraktion, der med frontfigurene Andreas Baader og Ulrike Meinhof efterlader sig blodige spor i historien… Både i og uden for Danmarks Radio er der forskellige syn på hvor drastiske midler man bør tage i brug for at ændre samfundet. Jeg opdager hurtigt, at der også blandt Danmarks Radios medarbejdere er en vis sympati for de revolutionære kræfter.

Per Stig Møller, tid. DR-redaktør: Som kulturredaktør havde jeg et meget stort opgør omkring en radioudsendelse om Baader-Meinhof, der aldrig blev sendt, men hvor vi på kulturredaktionen havde meget meget tændt debat. Hvor det var en renvaskning af Baader-Meinhof. Det satte jeg mig meget imod. Det mente jeg var forkert. Vi havde kæmpe redaktionsmøder. Dengang var det sådan at alle i redaktionen stemte til sidst om programforslag, og det lykkedes mig til sidst, at kalde alle medarbejdere ind, som normalt ikke kom til møderne, for jeg tror jeg vandt afstemningen 6-5 eller sådan noget, og den blev aldrig bragt.

Jacob Rosenkrands: I 1975 bortføres den konservative tyske politiker Peter Lorenz i Berlin. Bag aktionen står 2. Juni-bevægelsen, som har bånd til Rote Arme Fraktion. Sagen får massiv omtale i medierne, også i Børneradio, som har inviteret en gæst ind for at forklare aktionen. Ifølge Radiorådets referat får børnene følgende at vide.

Jacob Rosenkrands (læser højt): ‘De vil via væbnet kamp indføre socialismen, og de må bruge denne vej, fordi der ikke er andre muligheder. Derfor anvendes angreb med bomber, bortførelser, overfald og bankrøverier, men dette er imidlertid ikke det samme som almindelig kriminalitet, idet de udelukkende har politiske motiver for deres virke. Hvis tilstrækkelig mange forstår, at den voldelige vej er den rette, vil det sikkert hjælpe. Det er kun et spørgsmål om tid, før dette når til Danmark. Der vil blive stadig flere utilfredse og nogle af dem vil også vælge at føre væbnet kamp.’

Jacob Rosenkrands:- og så står der her: ‘Tilrettelagt af Per Schultz’. Kan du huske den serie?

Per Schultz: Det er rigtigt nok.

[…]

Jacob Rosenkrands: Gæsten som ifølge referatet uimodsat kommer med disse synspunkter er Finn Barlby. Forfatter, blandt andet til denne bog med titlen ‘Væbnet kamp’.

Bent Blüdnikow: Finn Barlby var en agitator for Rote Arme Fraktions synspunkter, og en apologet, forsvarede dem på forskellig vis.

Per Schultz: Du kan jo sætte din mikrofon til rådighed for hvem som helst… Finn Barlbys eventuelle sympati for by-guerillaen var han ikke alene om, der var almindelig forståelse for, at det var nødvendigt.

Jacob Rosenkrands: Havde du selv forståelse for 2. Juni-bevægelsen og deres metoder?

Per Schultz: Vi forestillede os nok, at de have en vis ret til at kæmpe, til at være der.

Jacob Rosenkrands: Var det noget for børn, det der? – når du ser tilbage.

Per Schultz: Du kan sige, den ligger måske på grænserne.

(om 72 underskrifter til fordel for PFLP, 1973)

Jacob Rosenkrands: Da et underholdningsprogram i 1976 viser dette klip, klager Erhard Jacobsen i Radiorådet over hvordan dannebrog vaskes rødt… Erhard Jacobsen har i hvert fald ret i, at der er tørklædte partisaner her der og alle vegne i mediebilledet.

Jacob Rosenkrands: ’Det er en partisanpige der gør det. Det er jo moderne. De er jo populære sådan nogle, de går rundt og skyder folk ned og den slags.’, siger han ifølge mødereferatet. Og Erhard Jacobsen har i hvert fald ret i, at der er tørklædeklædte partisaner her der og alle vegne i mediebilledet. Her det forsiden på Jens Nauntoftes bog Den Palæstinensiske Befrielseskamp…

Jacob Rosenkrands: … og her er det et klip fra en udsendelse af Per Schultz med den militant-poetiske titel Mine digte skal skrives med en riffel. Folkefronten til Palæstinas Befrielse, eller PFLP er en af flere palæstinensiske grupper , som med voldsomme aktioner i løbet af 70’erne, skaffer sig global opmærksomhed.

Jacob Rosenkrands: Mange år senere, i 1997, retter Weekendavisen en anklage mod flere af de største profiler i Danmarks Radio. I en artikel med overskriften Terrorismens danske heppekor, står der, at flere DR-medarbejdere tilbage i ’73 gav ubetinget støtte til PFLP. PFLP som gennemførte flykapringer og mordattentater er i Danmark kendt for sit samarbejde med Blekingegadebanden. Blandt de anklagede er Per Schultz, Ruth von Sperling og Jens Nauntofte…

Ruth von Sperling: Ved du hvad, det er den mest besynderlige historie, og jeg tror det er den historie som har gjort mig mest ondt. Jeg kunne godt se – hvad er det egentligt i er ude på. Tænk i dag så kommer der nogle nye historikere, og de går ned i den der, og så skal mine børnebørn læse at deres mormor var nærmest sådan en terrorist ik’. For det der var meget meget ubehageligt, det var at den blev bragt i sammenhængen med Blekingegadebandens klakører. Det er meget meget stærkt. Som dokumentation bruger Weekendavisen dette papir med navne på 72 personer, herunder de nævnte DR-medarbejdere. Jeg beder flere af dem som står på listen om en forklaring.

Jens Nauntofte: Det kunne jeg aldrig skrive under på. Og jeg ville aldrig skrive under på den slags erklæringer. Hverken pro-israelske, pro-palæstinensiske, pro-vietnamesiske, jeg har aldrig været medlem af et politisk parti. Jeg har aldrig ment at jeg som journalist skulle gå ud og gøre mig til deltager. Det er fuldstændigt utænkeligt, at jeg har skrevet under på den her støtteerklæring. Ikke fordi jeg har noget imod palæstinenserne, men fordi jeg ikke vil være en del af det der – jeg vil have min frihed.

Jacob Rosenkrands: Hvordan er dit navn havnet på den der liste?

Jens Nauntofte: Jeg tror nogle i den palæstinensiske solidaritetsfront – de har bare knaldet nogle navne på. Nogen der kunne sige noget, så der var Danmarks Radio jo et fint – Koplev, Nauntofte, Sperling – ‘fint, er der flere’.

Jacob Rosenkrands: – der står dit navn hernede.

Ruth von Sperling: – Ja det der står mit navn. Jeg har aldrig været med til at skrive en solidaritetserklæring med PFLP.

Jacob Rosenkrands: Det mest kontroversielle ved den erklæring som omtales i Weekendavisen, er ’Ubetinget støtte til PFLP’. Resten af teksten kan Ruth von Sperling godt identificere sig med… Men selve erklæringen?

Ruth von Sperling: – selve erklæringen. Altså ved du hvad. Jeg har ingen, jeg kan ikke huske det. Jeg kunne sagtens have været med til det, fordi den er i sin form helt urban. Erklæringen handler om den politiske baggrund for palæstinensiske gruppers aktioner, herunder flykapringer og gidseldrab. ’Det løser ikke noget problem at man forarget taler om terror’, står der blandt andet.

Jacob Rosenkrands: … blandt navnene på listen står som bekendte også Per Schultz fra B&U. Han har ingen konkrete erindringer om at have skrevet under på det omdiskuterede papir, men han er knapt så afvisende som de to andre.

Per Schultz: Jeg har sikkert skrevet under til en støtte, til en konkret støtteerklæring til PFLP og til mange andre gode ting. Jeg kan godt huske diskussionen dengang, om hvorvidt erklæring faktisk – jeg kan sagtens have fundet på at have skrevet under på støtteerklæringen. Også til PFLP.

Jacob Rosenkrands: I min jagt på de røde lejesvende, har jeg foreløbigt mødt en 68-generation, der var stærkt farvet af tidens debatter om Vietnam, revolution og politiske kampmidler. Jeg undrer mig lidt over, at netop generationen der sagde alting er politisk, tøver med at sige, at alting også omfatter deres egen journalistik. Om de pågældende journalister kan kaldes røde, vil jeg ikke gøre mig til dommer over, men neutrale kan man heller ikke kalde dem. End ikke Jens Nauntofte, der ifølge eget udsagn altid har bekendt sig til idealet om den observerende reporter.

(Journalistisk afrunding og perspektivering)

Jens Nauntofte: Jeg var virkelig en kedelig kammerat at have med, for jeg var jo hele tiden ude på, at det her skal refereres. Jeg mente virkeligt, at jeg var sat i verden for at kigge, iagttage og rapportere.

Jacob Rosenkrands: I 1968 da Nauntofte er 29 år og freelance-journalist, deltager han i venstrefløjens store anti-Vietnam demonstration i Vest-Berlin. Bagefter skriver han kronikken Student Power, som handler om de europæiske stundenters aktioner, og indeholder følgende formuleringer.
Jacob Rosenkrands (læser): Dette er en magtkamp, hvor de taktiske hensyn må diktere midlernes art. Bruger samfundet vold, kan det være nødvendigt at gribe til samme midler for at manifestere sig.

Jens Nauntofte: Det er en rigtig 68-bemærkning, den der. Jeg kan totalt genkende den. Det var jo sådan vi tænkte.

Jacob Rosenkrands: Men hvad er det du skriver her, om vold.

Jens Nauntofte: Sådan talte og tænkte vi i de dage. Vi tænkte sådan, at hvis – på et eller andet tidspunkt, kan det jo gå så vidt, så at ytringsfriheden blive knægtet. Det er jo et spørgsmål om ytringsfrihed, hvor vi mente det her, at hvis det pludselige får nogle konsekvenser, ups så må i ikke mene det. Så kan man komme i en voldelig situation.

Jacob Rosenkrands: – og det ville i ikke afskrive jer, er det det du siger her.

Jens Nauntofte: Jeg siger ikke at de andre ikke ville. Jeg ville ikke afskrive det, på det tidspunkt. Det er meget teoretisk, jeg har aldrig – jeg er kommet lidt op på hesten, da jeg skriver det der. Det er fint nok.

Jacob Rosenkrands: Men er det her så et eksempel på at uanset hvor neutral og rapporterende du har forsøgt at være, så løb tidsånden også lidt af med dig.

Jens Nauntofte: – Ja, ja. Det, det tror jeg i høj grad, og jeg er også glad for jeg fik det skrevet. For det er skrevet på det tidspunkt, hvor, og det lover jeg dig, at ingen af os vidste hvor det her det bar hen.

Rød kritik.

 • 20/9-10 Journalisten – Nauntofte klager over ‘Jagten på de røde lejesvende’.
 • 20/9-10 Information – Sofie Tholl: Var 00’erne også røde i DR?.
 • 24/9-10 Information – Lasse Jensen: En tredobbelt Blüdnikow.
 • 26/9-10 Politiken – Kjeld Koplev: De røde lejesvende’ er en tynd kop te.
 • 26/9-10 Deadline, DR2 – Røde lejesvende: Har de nogensinde eksisteret? (David Rehling, Poul Schmidt…).
 • 

  14. september 2010

  Ny programserie på DR2 (søndag Kl. 20.00): Jagten på de røde lejesvende

  DR har i aften snigpremiere på programserien Jagten på de røde lejesvende, og selvom DR venligt har sendt mig et par billetter til den særlige biografvisning, så må jeg desværre melde pas. I foromtalen betegnes serien som “DRs første forsøg på at se kritisk på institutionens egen fortid”, og umiddelbart ser det lovende ud. Traileren kan ses på Dr.dk/lejesvende. Serien har premiere på DR2 søndag Kl. 20.00.

  (Karsten Pharao om rasende kolleger efter kritik af østblok)

  (Kjeld Koplev om den unuancerede kritik af DDR)

  (Jens Nauntofte om Saigons ‘befrielse’)

  Journalisten har mere – DR jagter for første gang sine røde lejesvende.

  Ruth von Sperling var redaktør på Orientering, og hun havde kælenavnet ‘Den Røde Grevinde’. Et navn, hun i serien kalder et adelsmærke.

  De to udenrigsmedarbejdere Jens Nauntofte og Ole Sippel sidder også i den varme stol. Per Schultz, mangeårig souschef i B&U-afdelingen, må redegøre for et kommunistisk værdigrundlag og bagatellisering af den væbnede organisation PFLP.

  Da Rosenkrands interviewer radiojournalist og forfatter Kjeld Koplev og kritiserer hans forhold til ytringsfriheden med baggrund i et indslag om DDR, må interviewet afbrydes.

  

  4. august 2008

  P1-vært om demokratisering: “Hvorfor skulle det lige være Irak… og Afghanistan”

  Senste udgave af Agenda på P1 satte fokus på diplomaten Peter Erben, og hans arbejde for at fremme demokrati globalt. Der var lagt op til en typisk P1-samtale, hvor vært og gæst ideologisk set skulle mødes et sted mellem Enhedslisten og SF. Sådan gik det ikke, men man må sige Jacob Rosenkrands gjorde sit bedste.

  Bemærk hvorledes Irak og Afghanistan, udelukkende anskues som demokratiseringsobjekter. Ikke et ord om baggrunden for krigene, men en masse snak, om “hvorfor det lige skulle være Irak… og Afghanistan” USA valgte at demokratisere. Hint: Kronologi – læren om tidsregning, hvor hændelser eller begivenheder sættes i forhold til hinanden.

 • 2/8-07 Agenda, P1 – Tidsånder: Peter Erben (56 min.).
 • Hør i denne udsendelse hvad Peter Erben synes om at blive slået i hartkorn med den amerikanske præsidents kamp mod verdens tyranner. Om ligheder og forskelle på hvordan de tænker demokrati i Nepal og Afghanistan. Og om hvordan han – der lever som en slags global nomade – har det med at være dansk her i 2008. (fra programomtalen)

  Fra dialogen.

  Jacob Rosenkrands, P1-vært: … Bush siger altså blandt andet, at USA står på de undertryktes side, vil støtte demokratiske reformer og bekæmpe tyranner verden over. Peter Erben – hvordan har du i dit arbejde med valgafvikling kunne mærke, at demokratifremme er kommet på toppen af dagsordenen i verdens supermagt, og også mange andre steder.

  Peter Erben, diplomat: Der er ikke nogen tvivl om, at der er mange lande som har fået større budgetter når det gælder ulandsstøtte, og der er helt anderledes fokus på at forsøge at få gennemtrumfet demokrati de steder hvor det er meget svært at få det accepteret. Så der er mere støtte omkring mit arbejde på nuværende tidspunkt, og jeg tror såmen den næste amerikanske administration, vil yderligere styrke det her område, uanset om det bliver Republikanerne eller Demokraterne der vinder.

  Jacob Rosenkrands: Ja! og en af dem der har bakket op omkring Bushs udenrigspolitik – det er jo den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen. Han sagde i sin åbningstale i Folketinget i efteråret, at vi i Danmark ikke bare kan se til, vi må insistere på at udemokratiske regimer indfører demokrati, og så sagde han også videre – og jeg citerer: Vi har en pligt til at hjælpe folk der kæmper for frihed og folkestyre. Mener du ligesom Fogh og Bush at vi har en pligt til at udbrede demokrati, og også parlamentarisk demokrati til undertrykte folk?

  Peter Erben: Ja, jeg mener helt afgjort at vi har en moralsk forpligtigelse… Så der er ikke nogen tvivl om at vi på et principielt niveau bør medvirke til de her indsatser, men vi bør nok være realistiske og praktiske når det gælder hvordan vi gør de her indsatser, og indse at vi ikke kan ændre alle de her nationer, der har betydelige problemer med demokrati på nuværende tidspunkt indenfor en kort årrække.

  Jacob Rosenkrands: Nu siger du at Bushs prioritering af demokratiudbredelse i hele verden, og han er jo i fuld gang både i Irak og Afghanistan overordnet set har givet noget medvind til dit arbejde. Hvad har ulemperne været…

  […]

  Jacob Rosenkrands: Føler du Peter Erben, at du nogle gange uretmæssigt bliver placeret på en fløj, en fløj hvor Bush – og måske også Fogh står, og det er sådan en fløj der bruger en demokratisk retorik, men i virkeligheden er det helt andre dagsordener det handler om. Føler du, at du ind i mellem er havnet på mellemhånd mellem debattørerne i denne her internationale konflikt.

  Peter Erben: Der er ikke nogen tvivl om at vi lander lige i midten engang imellem, og det har også været svært de sidste par år, at være dansker, fordi vi nu bliver identificeret med Muhammedtegningerne, så desværre – når vi forsøger at tale om gode principper, så er det ofte at vi som vesterlændinge bliver karakteriseret som de imperialister der har angrebet fattige muslimske lande, og det gør arbejdet endnu sværere, fordi vi konstant skal argumentere for, at det ikke nødvendigvis er imperialisme vi arbejder for, det er indførelse af menneskerettigheder og gode principper. Det er en af de udfordringer der er, som vi må leve med.

  Jacob Rosenkrands: Man kan vel også sige, at hvis man tager retorikken for pålydende, både den som Fogh og Bush har brugt, jamen, så er der jo mange dele af verden, hvor vi kunne rejse ud og gøre meget mere for demokrati end vi gør i dag. Der er nogle der siger – hvorfor skulle det lige være Irak og hvorfor skulle det lige være Afghanistan. Som du ser det, hvis vi skulle leve op til de her doktriner og idealer, hvilke egne af verden er det så vi skulle løfte et større ansvar?

  […]

  Jacob Rosenkrands: – men oplever du at der er den folkelige forståelse for, at det her koster altså penge og måske også soldaters liv, hvis vi skal leve op til ønsket – visionen om at fremme demokrati i andre egne af verden.

  Peter Erben: Ja… vi har som nation udviklet os til at have en ganske stærk vilje…

  […]

  Jacob Rosenkrands: Du lytter til Agenda, der hen over sommeren sætter spot på personer der er tæt på tidens vigtigste tendenser, dilemmaer og værdidebatter. Udsendelsen i dag handler om Peter Erben, som er en af verdens førende eksperter når det gælder valgafvikling i konflikthærgede lande og tidligere diktaturer. Om lidt bliver Erben konfrontereret med en anden person, som også har holdninger til konfliktlande som Irak og Afghanistan og hvordan man bedst udbreder demokrati ude i verden…

  Stig Dalager, forfatter: Jeg er dansk forfatter…

  

  27. februar 2008

  Pernille Bramming: Mordtrusler afspejler “hvor traumatiserede palæstinenserne er”

  Weekendavisens Pernille Bramming var gæst i gårsdagens Deadline, hvor hun skulle give en analyse af islamiske landes fornyede had til Danmark og de værdier Danmark baserer sig på. Samtalen kom ind på den aktuelle historie om den arabisk-palæstinensiske pendant til Bamses billedbog. Således var ordene…

  Jacob Rosenkrands, Deadline: Skal vi græde eller grine over det her?

  Pernille Bramming, journalist: Jeg synes mest man skal græde, for det afspejler hvor traumatiserede palæstinenserne er, og jeg betragter det også som en lidt særlig sag, at det er palæstinensisk tv som viser sådan noget, for retorikken og død og mord og ødelæggelse i Palæstina har nået uanede højder.

  Oploadet Kl. 15:23 af Kim Møller — Direkte link49 kommentarer
  

  2. november 2004

  Orienterings Jacob Rosenkrands i Austin, Texas – ekspertpanelet hentet fra overdrevet

  Det er ikke bare Frank Esmann og Egon Clausen samt venstrefløjserne bag Danes for Bush som fik turistophold finansieret over licensbetalingen. Orienterings Jacob Rosenkrands gav i gårsdagens Orientering et stemningsbillede af Austin – Texas, og det lykkedes ham naturligvis at få sine fordomme bekræftet. Først spørges en “langskægget musiker”, der ifølge eget udsagn ikke interesserede sig for politik – om hans holdning til valget – guess what – han kunne ikke lide Bush som “wants to maintain his oilbusiness, so he has the power of the military to maintain the oilindustry in the US…”. [Slutteligt i indslaget kunne vi så høre at musikerens veninde heller ikke var så vild med Bush.]

  Dernæst aflirede Rosenkrands plottet fra anti-bøgerne Bushs Brain og Cronies: Oil, the Bushes… – bistået af venstreradigal lyrik fra forfatteren til sidstnævnte bog – Robert Bryce. Han betragtede Irak-krigen som resultatet af de imperialistiske olieselskabers styring af Bush. Han talte dog også om Bushs religiøsitet, et emne man ikke skulle tro han havde specielle forudsætninger for – værende forfatter til bøger om Enron og Olie-industrien.

  Bonus-idioti: Robert Bryce i Bushfiles.com (1999): Meet the man who elected the Bush Administration [om onde James Leininger]

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper