13. marts 2008

Reza Aslan i Metroxpress: “… det demokratiske tankegods findes i islam”

Fra tirsdagens Metroxpress. En islamforsker fra overdrevet – »Islam er demokratisk«.

“Ifølge Reza Aslan er islam midt i en blodig reformation. Islam har hele tiden været en foranderlig størrelse – i modsætning til hvad vi som regel bilder os ind i Europa – og traditionalister brydes med både ekstreme liberalister, feministiske tolkninger af islam og de islamistiske terrorister, som ikke respekterer præsteskabet, men vil få verden til at underkaste sig islam af frygt.

Det sidste er i øvrigt i direkte modstrid med Koranen, som udtrykkeligt forbyder tvang i religionsspørgsmål og i modsætning til kristendom ikke har noget budskab om at udbrede troen til andre folkeslag…

Islamisterne har travlt med at udbrede en forestilling om, at islam er selve demokratiets modsætning. Det samme har mange i Vesten. I virkeligheden kunne intet være mere forkert, siger Reza Aslan. Islam har før vist sig som en fredelig og tolerant tro. Men særligt i Europa har vi fasttømrede – og fjendtlige – forestillinger om islam, som overser, at islam, ligesom kristendommen, er en meget forskellig størrelse, alt efter hvem der udlægger teksten. Og at religionen, igen ligesom kristendommen, har været igennem mange udviklinger og stadig er det, ligesom islam som andre religioner bliver brugt i diverse magtkampe.

»Muhammed ændrede mange forhold i sin samtid. Han forbedrede kvindernes stilling radikalt. Han ligestillede rige med fattige. Da han døde, opstod splittelsen, da forskellige retninger forsøgte at tolke islam, så det passede bedst med deres egne forestillinger. Men det demokratiske tankegods findes i islam,« siger Reza Aslan og understreger, at det ikke kan påføres udefra. Islam må opdyrke det indefra…

Skal de religiøse magthavere bestemme, hvordan den enkelte tilbeder Gud? Eller er det en sag for individet? Det er ifølge Reza Aslan hovedspørgsmålet i den reformation, som islam i øjeblikket er på vej igennem. Samtidig står striden mellem, hvorvidt religiøse regler skal efterleves absolut – altså urokkeligt og på samme måde som for 1.400 år siden – eller om de skal forstås, så de passer til det samfund, de skal fungere i. »Udviklingen har mange lighedspunkter med den kristne reformation. Og den bliver ikke mindre blodig,« siger Reza Aslan…

Reza Aslan mener, at den islamiske reformation uværgerligt vil ende i en udgave, der tilpasser sig et moderne samfund med humanistiske, demokratiske værdier. Men han advarer også om, at den udvikling vil blive forsinket, så længe dele af Vesten insisterer på at se islam som en fjende. »Jihadisme, altså udbredelsen af islam med terror, er på retur som bevægelse. Lederne er enten døende, i skjul eller i fængsel. Men så længe vi ikke tager fat i de uretfærdigheder, som mange muslimer vitterlig oplever, vil grobunden for terror være der. Det har ikke noget med religionen at gøre – det er et spørgsmål om, hvor stor afstanden er mellem de meget magtfulde og de meget magtesløse,« siger han.”

Reza Aslan må som troende muslim fortolke islam som han har lyst til, men hans analyse ligner til forveksling ønsketænkning. For 100 år siden blev der også talt om moderne islam, men mainstream-islam er stadig ekstremistisk.

Interviewet var noget nær en vækkelse for journalist Susanne Sayers, der efter eget udsagn fik fjernet nogle fordomme om islam. Aslan citeres i den henseende for følgende…

“Muhammed levede for 1.400 år siden. Hans ord gælder naturligvis stadig, men de må forstås i en anden sammenhæng, for vi lever i andre tider og med problemer, som Muhammed ikke kunne forudse.”

Muhammed er for muslimer Guds sendebud, ikke Gud. Koranen er Guds ord, ikke Muhammeds. Ikke-muslimer ved selvfølgelig godt, at Muhammed skabte islam for personlig vindings skyld (heraf muhammedanisme), men lige netop denne detalje sjusker en muslim ikke med, og hvis Aslan er muslim, så tilhører han segmentet der oversætter krig med fred, og iøvrigt læser en hel del i det hvide mellem linierne. Denne kreative tilgang er sympatisk, men symtombehandling for den enkelte – og som historien har vist, på ingen måde en gangbar løsning for islam som sådan. Kilderne er ganske enkelt for entydige.

 • Religion of Peace – Attacks (liste med de seneste terrorangreb).
 • 4/5-05 Jihadwatch – New Duranty Times loves Reza Aslan’s new book.
 • 13/3-08 Nyhedsavisen – Portræt af en profet: Muhammed er slet ikke guddommelig (mere apologi, eks. “med ét slag bliver det meste af Arabien muslimsk”).
 • Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper