1. oktober 2013

Psykiater afliver DR’s seneste tudehistorie: Medicinen kan fint ‘erstattes med andre lignende præparater’

I DR-indslagene der problematiserede Remzi Baftijaris tvangsudvisning til hjemlandet Kosovo, er der klare venstreradikale aftegninger. I det 10 minutter lange indslag i 21 Søndag, og det opfølgende mandag aften i TV-avisen 21.30 ses blandt andet Johannes Schmidt-Nielsen (Enhedslisten), Michala Clante Bendixen (Komitéen Flygtninge under jorden, Refugees Welcome mfl.) samt dokumentation attesteret til Johanna Haas (SOS Racisme, Tilflugt i Kirken og Asylret).

Henrik Day Poulsen i Berlingske – Når DR udformer vores udlændingepolitik.

“Tophistorien i DR søndag var en stakkels dreng på 15 år, der var blevet nægtet opholdstilladelse i Danmark og udvist til Kosovo. Drengen led af depression og fik præparatet Abilify, som ikke er tilgængeligt i Kosovo. Historiens pointe var, at man ikke kan udvise personer med sygdomme, hvis behandling ikke forefindes i hjemlandet. …

Jeg har i fire år arbejdet i det medicinalfirma, der markedsførte Abilify og er i al beskedenhed nok den psykiater i Danmark, der kender produktet bedst. I tv-indslaget blev det fremført, at Abilify er antidepressiv medicin. Dette er ukorrekt… Abilify er et antipsykotisk middel, som fint kan erstattes med andre lignende præparater. … Årsagen til at Abilify i tv-indslaget ikke kunne skaffes i Kosovo er sikkert, at det er meget dyrt. 14 tabletter koster omkring 650 kroner, så et fattigt land som Kosovo har ikke råd til Abilify. Men der findes flere glimrende alternativer. Dette oplyste DR ikke om. I stedet havde man fundet en flygtningeadvokat, der betegnede udvisningen som ulovlig.

Det er et faktum, at patienter i Danmark kan tilbydes langt dyrere medicin end i det meste af verden. Selv inden for EU er der store forskelle. Abilify indkøbes næppe af mange patienter i Grækenland, Rumænien og Bulgarien. Men for langt de fleste psykiatriske sygdomme findes der glimrende alternativer. Abilify er måske Rolls Royce modellen, men lignende meget billigere præparater svarer til en Opel eller en Citroën, og det er vel godt nok? …

Naturligvis kan man klandre DR for sjusket journalistik. … Et langt større problem er det, at justitsministeren i prime time lover at sætte udvisningssager i bero på baggrund af helt fejlagtige oplysninger. Bødskov var til partikongres i Aalborg, men har han ikke tid til at sætte sig ind i tingene, bør han afvente og ikke hoppe med på DRs politiske limpind om at lempe asylpolitikken på et helt forkert grundlag.”

(Michala Clante Bendixen på Facebook, 27. september 2013)21. december 2010

“Jeg fik at vide, da jeg sad og spiste risengrød med min kone, at jeg skulle i fjernsynet.”

Jeg er ikke i tvivl om, at den slags skænderier af og til finder sted i forbindelse med interviews, men sundhedsminister Bertel Haarder går længere end en minister uden nogen omstændigheder bør gøre, og jeg vil sådan set ikke bebrejde DR at de viser sekvensen, sålænge den holdes adskilt fra den journalistiske historie om privathospitaler.

(DR, 19. december 2010: Bertel Haarder raser mod journalist; Youtube)

Haarders modpart, DR-journalisten Kristian Sloth vil være ukendt for de fleste, men han spillede faktisk en hovedrolle i TV-avisens famøse brug af Guldbrandsen-dokumentaren Den Hemmelige Krig. Jeg bloggede om sagen tilbage i 2007 (I & II), men Nyhedsavisens sublime dækning kan læses alene – DR-profil: »Vi har en sag, der stinker«.

En af Danmarks Radios erfarne folk, Bent Stuckert, bruger ord som »manipulation« og »citatfusk« i en mail fra 26. januar 2006, hvor Stuckert retter kritik mod den journalist, der stod bag de fleste af TV-Avisens indslag journalist Kristian Sloth.

Sloth havde dagen forinden i en mail skrevet følgende:

»Vi har fat i en sag. der mere end stinker. Vi finder kilder, der siger det modsatte af regeringen…. kun en undersøgelse kan afgøre, hvad der foregik.«

Journalist Bent Stuckert er enig i, at sagen »stinker« – men for Danmarks Radio.

»Jeg er lige ved at tro det, når jeg læser, at Sloth allerede har afsagt dommen…« skriver Bent Stuckert.

Bent Stuckert påpeger flere fejl i Kristian Sloths indslag. Han peger på at journalist Kristian Sloth i et indslag, hvor tidligere forhårsleder Chris Hogan fortæller, at han »måske« så danske soldater aflevere fanger fem-seks gange, i sin indtaling forvandler et »måske« til »mindst fem-seks gange.«

Endnu mere opsigtsvækkende er kritikken fra en militærkyndig tekniker i DR-Nyheder, der i en mail fra søndag den 28. januar retter en hård kritik mod Danmarks Radios materiale. Teknikeren skriver: »Det der blot undrer mig en del er, at TV-Avisen bruger en frømands private fotos som dokumentation for at danske soldater skulle have båret flag i felten.«

Sagens kerne at at TV-Avisen interviewede en tidligere soldat fra Frømandskorpset, der hævder, at han under opholdet i Afghanistan var beordret til at bære flag på skulderen – hvorfor påstande om fra den amerikanske forhørsleder, der siger, at de flere gange så danske soldater aflevere fanger, kan være sand.

Soldaterne blev nemlig genkendt på flaget. Som afdækket i Nyhedsavisen, undlod TV-Avisen at bringe et interview med en anden jægersoldat, der stod i spidsen for operationerne i Afghanistan, og som helt afviste at have båret flag.

TV-teknikeren peger på, at de billeder, TV-Avisen bruge som dokumentation – af en frømand med flag – var taget uden sløring og under øvelse, hvorfor de ikke beviser noget som helst. Det ses tydeligt på de otte billeder, anfører teknikeren, som TV-Avisen bruger til at vise, at elitesoldater bærer danske flag på venstre skulder under missioner, at billederne er taget på øvelser. Et af billederne er, skriver teknikeren, »slet og ret kaldt skydebane.«

Desuden afslører teknikeren, at producenten af »Den Hemmelige Krig,« der er ansat i et privat produktionsselskab, har haft stor indflysende på TV-Avisens dækning af sagen. Teknikeren refererer en ordveksling mellem Guldbrandsen og journalist Kristian Sloth, hvor Sloth vil spørge Guldbrandsens kronvidne, den tidligere forhørsleder Chris Hogan, om han nu er sikker på han ikke har forvekslet det norske og danske flag.

Hvilket, hvis det er sandt, vil udgøre en meget alvorlig trussel mod Danmarks Radios påstande. Teknikeren skriver: »Det synes Guldbrandsen ikke var nogen god idé, for som han sagde: Hvis han siger, han ikke ved det, er du nødt til at bruge det?«

Det er uklart, om Kristian Sloth stod fast og stillede sit spørgsmål.

Historien udspillede sig i januar 2007, og et par uger efter kunne Nyhedsavisen afsløre, at Kristian Sloth var medsagsøger i et “privat… sagsanlæg mod statsministeriet om den danske krigsdeltagelse i Irak”. Se evt. DR-journalist vil have Fogh dømt.

Hvor den undersøgende og kritiske journalistik i ovenstående tilfælde kammer over i kampagne-agtig propaganda, så var Kristian Sloth omvendt, helt blottet for kritisk sans, da han halvandet år efter i et langt indslag i 21-Søndag, interviewede fire af Horserød-Stutthof foreningens bestyrelsesmedlemmer. På intet tidspunkt fortælles det, at organisationen støttede marxistiske terrororganisationer. På intet tidspunkt informerede Kristian Sloth om, at Horserød-Stutthof foreningen er kommunistisk. Omvendt beskrives såvel marxister og kommunister som ‘frihedskæmpere’. Den hidkaldte ekspert, var for år tilbage selv en af Blekingegadebandens forsvarere. En gruppe der i lighed med de interviewede støttede PFLP økonomisk.

I indslaget understøttedes kommunisternes argumentation, med et avis-udklip fra 1945, som fortæller at frihedskæmpere under krigen også blev kaldt terrorister. Det er næppe noget Sloth selv har fundet frem, men noget han har fået forelagt af foreningen. En kritisk journalist havde pointeret, at Danmark var besat i marts 1945, og derfor nødvendigvis måtte betegne modstands-bevægelsen som terrorister. Kristian Sloth gør de interviewedes argumentation til sin egen…

(21 Søndag, 19. oktober 2008: Modstandsfolk risikerer at blive dømt for terrorstøtte)

“Horserød-Stutthof foreningen har cirka 130 medlemmer, der alle har tilknytning til modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig. Nogle var selv frihedskæmpere… I avisen her fra marts 1945 bruger nazisternes pressekontor netop betegnelsen terrorister om fem modstandsfolk der blev henrettet… Foreningens medlemmer føler at terrorloven indeskrænker deres personlige frihed til at støtte dem de vil – de kalder terrorloven en politisk lov.” (Kristian Sloth; Uriasposten)

Mere.

 • 22/12-10 Jyllandsposten – Ralf Pittelkow: Når tv er bedst og værst.
 • “Vi taler om en journalist, der under en valgkamp blev ved med at løbe efter Anders Fogh Rasmussen og stille ham det samme spørgsmål. En journalist, der aftenen inden valget i 2007 leverede et stærkt politiserende tv-indslag, som næsten lignede et forsøg på at forhindre den borgerlige regerings genvalg.

  Oploadet Kl. 16:12 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer
  

  21. oktober 2008

  Kommunister for frihed

  Den sidste uges tid er Jörg Haider blevet associeret med nazismen på forskellige måder, eksempelvis med irrelevante henvisninger til hans forældres nazi-fortid. Kommunismen har langt flere liv på samvittigheden, men det er ikke svært at se de dobbelte standarder. Et godt eksempel var et næsten fem minutter langt indslag i DRs nyhedsmæssige flagskib 21 Søndag. Indslaget handlede om Horserød-Stutthof foreningen og deres økonomiske støtte til FARC og PFLP, tilsigtet at teste den danske terrorlovgivning, i sympati med terrordømte Fighters and Lovers. Foreningen består af tidligere modstandsfolk og efterkommere.

  Der kunne skrives meget om indslagets problematiske tendens, men kort fortalt.

  – Det nævnes ikke, at Horserød-Stutthof foreningen er en kommunistisk forening, og omvendt betegnes kommunistiske modstandsfolk direkte og indirekte som ‘frihedskæmpere’

  – Det nævnes ikke, at FARC og PFLP er marxistiske terrororganisationer. Det politiske aspekt ignoreres, og der eufemiseres med ord som ‘organisationer’, ‘bevægelser’, ‘frihedsbevægelser’.

  – Professor Jørn Vestergaard er ikke en uvildig ekspert. Han har en fortid på den yderste venstrefløj, og har tidligere forsvaret Blekingegadebanden – en venstreekstremistisk terrorcelle, der i lighed med Horserød-Stutthof foreningen støttede PFLP.

  Delvis transkription: Modstandsfolk risikerer at blive dømt for terrorstøtte (4,42 min).

  Klaus Bundgård Povlsen, DR-vært: Dommen i sagen mod Fighters and Lovers har altså nu vist vejen for fremtidige sager om terrorstøtte. Det betyder, at alle andre, der har begået lignende lovovertrædelser nu kan blive retsforfulgt på lige fod med Fighters and Lovers. Og blandt dem, der finder vi en gruppe modstandsfolk, der har kæmpet for Danmarks frihed under 2. Verdenskrig.

  Kristian Sloth, 21 Søndag: Bestyrelsesmedlemmer for Horserød-Stutthof foreningen er samlet til møde… Foreningens medlemmer var enten selv en del af frihedskampen under Anden Verdenskrig, eller også var deres nære familie.

  Tre fra foreningens bestyrelse fremlægger enslydende argumentation.

  Kristian Sloth: Horserød-Stutthof foreningen har cirka 130 medlemmer, der alle har tilknytning til modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig. Nogle var selv frihedskæmpere, og andres nære familiemedlemmer blev under krigen interneret i Horserød-lejren i Nordsjælland. Eller sendt til nazisternes udrydningslejr i Polen. Deraf navnet Horserød-Stutthof foreningen.

  Bodil Enoch: Hele min mors familie var illegale under besættelsen, og var i modstandskampen og blev kaldt terrorister den gang…

  Ove John Nielsen: Hvis vi sammenligner betegnelsen terrorisme med tiden under krigen, hvor jeg blev udkaldt som terrorist, så må vi jo også betragtes som terrorister – men det var vi jo ikke. Vi var jo frihedskæmpere.

  Kristian Sloth: I avisen her fra marts 1945 bruger nazisternes pressekontor netop betegnelsen terrorister om fem modstandsfolk der blev henrettet.

  Ove John Nielsen: Det er altid magthaverne der afgør om en frihedsbevægelse er terrorisme eller eller det er frihedskamp…

  Kristian Sloth (speak): Foreningens medlemmer føler at terrorloven indeskrænker deres personlige frihed til at støtte dem de vil – de kalder terrorloven en politisk lov.

  Kristian Sloth: Men er det ikke meget naturligt, at Vesten forsøger at beskytte sig ved at sige, at dem og dem må i ikke støtte økonomisk.

  Ove John Nielsen: Jeg har svært ved altid at se de overgreb der er sket mod Vesten som terrorisme, fordi det er en konsekvens af den politik Vesten har ført overfor de bevægelser der går til modstand.

  Ove John Nielsen: Det er altid magthaverne der definerer om en frihedsbevægelse er terrorisme eller det er frihedskamp.

  Jørn Vestergaard, professor: Når nu der er en endelig dom, så er det de tidligere modstandsfolk har foretaget sig – er helt klart i strid med straffelovens bestemmelser om terrorisme, så bør de jo sigtes, for den dom der er afsagt dener endelig.

  Kristian Sloth: … er du ikke bange for at komme i fængsel på den her sag?

  Allan Christiansen: … sidst var det tyskerne og den danske regering der sendte min far i spjældet og siden hen i koncentrationslejr.

  Horserød-Stutthof foreningens bestyrelse, herunder de fire i indslaget er alle aktive kommunister, hovedparten i DKP (Danmarks Kommunistiske Parti), men der er også tråde til KPiD (Kommunistisk Parti i Danmark) og APK (Arbejderpartiet Kommunisterne = stalinisterne). Bodil Enoch der interviewes i indslaget, har tidligere været amtrådskandidat for KPiD i København.

  Selvom kommunisterne var en væsentlig del af den danske modstandskamp under Anden Verdenskrig, så giver det ikke mening at kalde dem frihedskæmpere eller postulere de kæmpede for Danmarks frihed. Endemålet var proletariatets dikatur – ikke borgerligt demokrati og dertilhørende frihedsrettigheder.

  Allan Christiansen nævner i slutningen af indslaget, at det var “tyskerne og den danske regering” der fængslede og internerede hans far. Han henviser på den måde diskret til Kommunistloven af 22. august 1941, hvor den danske regering presset af den nazistiske besættelsesmagt måtte vedtage et forbud mod kommunistiske partier. En konsekvens af nazi-Tysklands angreb på Rusland et par måneder tidligere, der sluttede Hitlers og Stalins pagt vendt imod de vestlige demokratier. Det er værd at erindre, når kommunister i dag foregiver at kæmpe for ‘frihed’.

  Dansk kommunister var bestemt modstandsfolk, men de kæmpede mere for sig selv og kommunismen, end for det danske demokrati og danskernes frihed. DKP som Kommunistloven først og fremmest var vendt imod, havde øjnene rettede mod Moskva, ikke mod Christiansborg eller Kong Christian d. X, og der var bestemte terroristiske elementer i denne gruppe.

  I oktober 1943 terrorsprængte BOPA (Borgerlige Partisaner, dæknavn for Kommunistiske Partisaner) Café Tosca og Café Mokka på Strøget i København. Angrebet på den første café slog fejl og medførte blot brandsår, den anden medførte fire døde og 43 sårede – både tyskere og danskere. PR-mæssigt gav det ikke den ønskede effekt, og centralkomiteen pålagde kommunister ikke at gentage civile terrorbombninger. Frihedsrådet tog ligeledes afstand.

  Historien er således mere nuanceret end som så, og når DR samtidig lader de fire kommunister fremstå som apolitiske bekymrede borgere, og supplerer med en meget politisk professor, så ligner det til forveksling et partsindlæg.

  Mere.

 • 19/10-08 DR Online – Modstandsfolk skal tiltales for terrorstøtte (skrevet af ’21Søndag’).
 • “Horserød-Stutthof-Foreningen består af tidligere kommunistiske modstandsfolk og efterkommere af modstandsfolk.”

 • 19/10-08 DR tekst-tv – En gruppe modstandsfolk i sag om terrorstøtte.
 • “En gruppe modstandsfolk, der kæmpede for Danmarks frihed under Anden Verdenskrig…

  Samtidig understreger professor Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet, at han mener, at dommen er yderst diskutabel.”

  Apropos.

 • 30/6-05 Uriasposten – Adskillige revolutionære kommunister bag Stop Bush-kampagnen – mediernes rolle… (TV2 Nyhederne betegner APK-formand Dorte Grenå som ‘fredsaktivist’).
 • 

  6. februar 2007

  TVavisens Kristian Sloth er støttesagsøger i Grundlovssag mod Anders Fogh Rasmussen

  Fra dagens udgave af Nyhedsavisen – DR-journalist vil have Fogh dømt.

  “DR-jounalist Kristian Sloth, der står bag flere kritiske indslag om regeringen i Afghanistan-sagen, støtter samtidig et forsøg på at få statsminister Anders Fogh Rasmusssen (V) dømt for at overtræde grundloven. Kristian Sloth er således støttesagsøger nummer 1.477 i et sagsanlæg, hvor den såkaldte Grundlovskommission vil have Anders Fogh Rasmussen dømt for brud på grundloven ved at sende danske soldater i krig i Irak.

  En støttesagsøger er ifølge retsplejeloven en »tredjemand, der har en retlig interesse i udfaldet af en sag.«

  Kristian Sloth lavede flere indslag om danske soldater i Afghanistan 18., 19. og 23. januar, som Nyhedsavisen siden har peget på, var problematiske og rummede flere fejl.”

  Kristian Sloth præsenterede iøvrigt flere af indslagene med Bent Stuckert, der i en intern email d. 26. januar kraftigt gik i rette med kollegaen. Her et screencap fra 1. december 2006, hvor Stuckert præsenterer sagen – senere i samme indslag ses Kristian Sloth, næsten hånd i hånd med Christoffer Guldbrandsen.

  Opdate. Forsvarsministeriet har en god udførlig gennemgang af filmen og DR’s dækning, med udgangspunkt i fejl, udeladelser og bevidste manipulationer.

 • 5/2-07 Forsvarsministeriet – Forsvarsministeriets dokumentation: Danmarks Radios film ”Den Hemmelige Krig” (13 s., pdf eller tekst inkl. links).
 • Oploadet Kl. 08:54 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer
  

  1. februar 2007

  Politiken melder sig under DR’s faner – Nyhedsavisen fortsætter afsløringerne med nye kilder

  Seidenfadens Politiken træder idag ind i DR’s ikke helt så hemmelige krig mod regeringen, og det kunne næsten ikke blive mere perifær. Der henvises til en FN-rapport dateret 26. marts 2002, om menneskeretsforhold i Afghanistan, hvori FN’s rapportør for Afghanistan udtrykker ‘bekymring’ over forholdene for fangerne i ‘forskellige lejre’. Oplysningerne suppleres af en anden FN-rapport fra 2003, hvor FN’s rapportør fortæller at afghanere påstår de er blevet mishandlet – samme historie som Guldbrandsen genfortalte i Den Hemmelige Krig.

  I lighed med Guldbrandsen benytter Politiken sig af kronologisk forvirring. Den første rapport er generel og omhandler især forholdene i Sherbegan-lejren – ikke den i Kandahar. Den anden rapport giver intet nyt, men bekræfter blot de oplysninger Guldbrandsen fremlagde i filmen på baggrund af et interview med en journalist fra Associated Press. Det springende punkt for Politiken (og for oppositionen jf. folketingsdebatten), er så hvorvidt forsvarsministeren fortalte den fulde sandhed. Det er forlængst gendrevet, idet amerikanerne på et tidligt tidspunkt garanterede at eventuelt overførte afghanere fra danske soldater vil blive behandlet i overensstemmelse med principperne i Genéve-konventionerne. Vi er således tilbage ved start.

  Information har lagt en fyldig kronologi på nettet, og den er bestemt et kig værd, for selvom alt medtages der kan belaste regeringen (og vore amerikanske fæller), så udstiller en nærlæsning oppositionens forsøg på at fordreje kronologien.

  Nyhedsavisen fortsætter sine afsløringer i samme sag, idag med kilder som beretter om intern kritik blandt DR-journalister. Fra DR-profil: »Vi har en sag, der stinker«.

  “Flere ansatte på TV-Avisen rejser internt skarp kritik af Danmarks Radios dækning af Afghanistan-sagen. Kritikken kommer efter, at Nyhedsavisen i flere artikler har påvist, hvordan TV-Avisen bevidst har undladt at bruge kilder, der svækkede påstandene om at forsvaret i flere tilfælde har afleveret fanger i Afghanistan – og at fangerne risikerede tortur.

  Det fremgår af flere interne mails, som Nyhedsavisen har fået tilsendt.

  En af Danmarks Radios erfarne folk, Bent Stuckert, bruger ord som »manipulation« og »citatfusk« i en mail fra 26. januar 2006, hvor Stuckert retter kritik mod den journalist, der stod bag de fleste af TV-Avisens indslag journalist Kristian Sloth.

  Sloth havde dagen forinden i en mail skrevet følgende:

  »Vi har fat i en sag. der mere end stinker. Vi finder kilder, der siger det modsatte af regeringen…. kun en undersøgelse kan afgøre, hvad der foregik.«

  Journalist Bent Stuckert er enig i, at sagen »stinker« – men for Danmarks Radio.

  »Jeg er lige ved at tro det, når jeg læser, at Sloth allerede har afsagt dommern, »Vi har sag, der mere end stinker,« skriver Bent Stuckert.

  Bent Stuckert påpeger flere fejl i Kristian Sloths indslag. Han peger på at journalist Kristian Sloth i et indslag, hvor tidligere forhårsleder Chris Hogan fortæller, at han »måske« så danske soldater aflevere fanger fem-seks gange, i sin indtaling forvandler et »måske« til »mindst fem-seks gange.«

  Endnu mere opsigtsvækkende er kitikken fra en militærkyndig tekniker i DR-Nyheder, der i en mail fra søndag den 28. januar retter en hård kritik mod Danmarks Radios materiale. Teknikeren skriver: »Det der blot undrer mig en del er, at TV-Avisen bruger en frømands private fotos som dokumentation for at danske soldater skulle have båret flag i felten.«

  […]

  TV-teknikeren peger på, at de billeder, TV-Avisen bruge som dokumentation – af en frømand med flag – var taget uden sløring og under øvelse, hvorfor de ikke beviser noget som helst. Det ses tydeligt på de otte billeder, anfører teknikeren, som TV-Avisen bruger til at vise, at elitesoldater bærer danske flag på venstre skulder under missioner, at billederne er taget på øvelser. Et af billederne er, skriver teknikeren, »slet og ret kaldt skydebane.«

  Desuden afslører teknikeren, at producenten af »Den Hemmelige Krig,« der er ansat i et privat produktionsselskab, har haft stor indflysende på TV-Avisens dækning af sagen. Teknikeren refererer en ordveksling mellem Guldbrandsen og journalist Kristian Sloth, hvor Sloth vil spørge Guldbrandsens kronvidne, den tidligere forhørsleder Chris Hogan, om han nu er sikker på han ikke har forvekslet det norske og danske flag.

  Hvilket, hvis det er sandt, vil udgøre en meget alvorlig trussel mod Danmarks Radios påstande. Teknikeren skriver: »Det synes Guldbrandsen ikke var nogen god idé, for som han sagde: Hvis han siger, han ikke ved det, er du nødt til at bruge det?«”

  

  23. januar 2007

  Nyhedsavisen påviser seks graverende fejl i et TVavisen-indslag om Afghanistan-sag

  Jyllandsposten og Berlingske Tidende har med jævne mellemrum bragte DR-kritiske artikler, men kritikken er ofte generel og ukonkret, selvom det ikke ligefrem er fordi eksemplerne er svære at finde.

  Se blot hvad Nyhedsavisens Lars Fogt har fundet ved at kradse lidt i overfladen af et TVavisen-indslag sidste torsdag. Fremragende opsummering – DR begik flere fejl i Afghanistan-sag.

  “Danmarks Radio har begået en række fejl og manipulationer i forbindelse med TV-Avisens dækning af sagen om danske elitesoldaters udlevering af fanger til amerikanerne i Afghanistan, Fejl, der alle bidrager til at tegne billedet af forsvarsminister Søren Gade (V) og den øvrige regering som dybt utroværdig.

  Det viser en gennemgang, Nyhedsavisen har lavet af TV-Avisens nyhedsindslag.

  Lørdag kunne Nyhedsavisen afdække, at Danmarks Radio havde undladt tre forbehold fra en amerikansk forhørsleder – i både klipning og oversættelsen – om hvor sikker han var på de danske fangeudleveringer.

  Men det er langt fra den eneste fejl i de indslag, som TV-Avisen nu bruger til at forsøge at få væltet forsvarsministeren…

  TV-Avisen fortalte torsdag aften, med en tidligere elitesoldat fra indsatsen i Afghanistan, Stefan Nonboe fra Frømandskorpset, som kilde, at de danske soldater havde direkte ordre til at bære danske flag på skuldrene.

  Men TV-Avisens egen billeder viser, at Nonboe kun selv bar flag på det ene af de to viste billeder af ham til trods for hans påstand om, at han havde ordre til altid at bære flag. Billederne vises hurtigt og uden kommentarer.

  Spørgsmålet om flag er afgørende: En tidligere amerikansk forhørsleder forklarede i dokumentarfilmen »Den Hemmelige Krig«, at han – så vidt han huskede – fem-seks gange have set danske soldater – med flag – aflevere fanger til amerikanerne. Forhørslederens påstand er afgørende, fordi forsvaret hidtil selv har forklaret at soldater kun to gange, i februar og marts 2002, tog i alt 34 fanger og afleverede dem til amerikanerne.

  Nu viser det sig imidlertid, at Stefan Nonboe slet ikke gjorde tjeneste i Afghanistan på det tidspunkt, hvor fangerne blev afleveret, han ankom først i april.

  Af TV-Avisen torsdag aften fremgik det videre at Danmarks Radios journalist »har set billeder af« og talt med endnu en kilde, der bekræfter at soldaterne i Afghanistan bar flag – TV-Avisen undlader imidlertid at sige ét ord om, at TVA faktisk havde interviewet en soldat fra Jægerkorpset, der sagde det modsatte af Stefan Nonboe, nemlig at soldaterne ikke bar flag.

  Denne soldat – patruljefører Norman Kristiansen – gjorde i modsætning til Nonboe faktisk tjeneste i Afghanistan i den periode, hvor danske soldater afleverede fanger, og stod i spidsen for de to operationer i februar og marts 2002, hvor 34 fanger blev tilbageholdt.

  »Nonboe var der slet ikke, da vi overgav fangerne – så han ved intet om vi havde flag på skuldrene,« siger Norman Kristiansen til Nyhedsavisen. Stefan Nonboe siger nu, at han »har sagt sit i den sag.«…

  TV-Avisens indslag indeholder også en anden for Søren Gade (V) meget alvorlig – men forkert – påstand.

  TV-Avisen påstår at Søren Gade først »efterfølgende har indrømmet« – altså efter at Den Hemmelige Krig blev sendt – at danske soldater i to tilfælde har afleveret fanger til amerikanerne i Afghanistan. Den information er imidlertid givet tre gange tidligere til Folketinget – og længe før udsendelsen.

  Dertil kommer at TV-Avisen – også bevidst – kun citerer halvdelen af et svar til Folketinget, som Søren Gade (V) gav den 10. januar i år. Danmarks Radio citerer Gade for at sige at soldaterne »som udgangspunkt« ikke bar flag. I sidste del af Gades svar, som DR ikke bringer videre, fremgår det imidlertid klart, at«det ikke kan udelukkes« at nogle soldater bar synlige flag.”

  Seks graverende fejl i et fire-fem minutter langt indslag, der fra start til slut er udformet med udgangspunkt i oppositionens krav om forsvarsministerens afgang.

  Man citererer ude af kontekst og udelader dermed væsentlige forbehold, der gør Chris Hogan til en mere troværdig kilde. Man ignorerer modstridende oplysninger, og løser problemet ved hurtig klipning, og gør hermed Stefan Nonboe til en mere troværdig kilde. Man tilbageholder væsentlige oplysninger, der har umiddelbar relevans for emnet, så Stefan Nonboe fremstår mere troværdig. Man udelader modstridende oplysninger fra bedre kilde, så Stefan Nonboe forbliver et troværdigt vidne. Man roder rundt i kronologien, og præsenterer forsvarsministerens redegørelse som en indrømmelse, så Søren Gade fremstår utroværdig. Man citerer ude af kontekst, og opstrammer konklusionen, og gør i den henseende Søren Gade utroværdig.

  TVavisens Kristian Sloth der præsenterede sagen torsdag aften var nomineret til Cavlingprisen 2006.

  Oploadet Kl. 11:25 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper