29. august 2014

Henrik Gade Jensen: Staten kan kun være negativ, “… kun forhindre det onde, og ikke skabe det gode”

Borgerlige ord af Henrik Gade Jensen – IS kan ikke forstås med verdslige begreber.

“Verden konfronteres i denne tid med en uvant grusomhed fra bevægelsen Islamisk Stat (IS) i Syrien og Irak. … IS er ikke bare en grusom bombe midt i vores civilisation, men er også en bombe i den vestlige offentligheds og dermed mediernes og journalisternes selvforståelse.

Målt med historiens lange perspektiv repræsenterer IS snarere reglen end undtagelsen. Menneskehedens historie er en lang række af nedslagtninger af stammer, folk, klaner og enkeltpersoner. Og ingen religioner kan sige sig fri fra at have givet anledning til den slags grusomheder. …

Vi burde være klogere på vores egen fortid og historie. Vi har glemt og fortrængt, at vores eget samfund – oprindeligt – baserer sig på volden. Vi har fortrængt, at staten er defineret som et voldsmonopol, at enhver retsregel og lov som folketinget vedtager er et stykke fysisk vold, som kan og bør sanktioneres med fængsel eller bøde, hvis det ikke efterleves. Og det er godt sådan. Det er orden. Det giver frihed.

(Thomas Hobbes, Leviathan, 1651)

Vi har også fortrængt voldens karakter. For vold kan kun ødelægge, negere, forhindre, rydde af vejen. Og vold kan aldrig bygge op, skabe positivt, være kreativ, få blomstre til at gro. Det var naiviteten ved interventionerne i Irak og efterfølgende, at vi glemte voldens begrænsede styrke. Den kan fælde en tyran og det kan være berettiget, men det skaber ikke infrastruktur, vandforsyninger og dagplejemødre. Samfund kan aldrig bygge på vold, men staten skal med vold skabe rammerne for samfund. Og så må borgerne, hvis de kan og vil og har moralen og religionen til det, opbygge det civile samfund. …

Logikken i retsstaten er, at staten kun kan være negativ, kun forhindre det onde, og ikke skabe det gode. Og når staten vil skabe godt, nærmer vi os selvmodsigelsen, for dens redskab, volden og mere pænt sagt love og paragraffer, er begrænset til at virke negativt. Det gode og kreative hidrører fra frie mennesker.

Den statsform, som det lykkedes at bygge op gennem 500 år i Vesten, begyndte som ren statsræson. En tyran og selv den værste tyran var altid bedre end ingen tyran, sagde Thomas Hobbes. Fordi orden og voldsmonopol var at foretrække for vilkårlighed og terror. For Hobbes var religionsfrihed en luksus, som staten på det daværende tidspunkt aldrig kunne tillade. Først da staten blev konsolideret i 1700-tallet begyndte filosoffer at prædike tolerance og rettigheder og godt med det, men friheden var helt afhængig af, at staten var tilstrækkelig solid, afskrækkende, funderet, samtidigt med at det protestantiske menneske med selvkontrol og respekt var blevet modent. Jeg har altid moret mig lidt over John Lockes A Letter Concerning Tolerance, et brev om tolerance, som alle skatter så højt, for friheden til religiøs forskellighed var selv i moderat form (ateister og katolikker skulle ikke tolereres) betinget af, at en ny verdslig Gud havde sikret sin massive og ubetvivlelige eksistens, staten, og så kunne der godt fires lidt på troen. Haps. I junglen bliver man ædt ved at tolerere.

Vi har vendt det hele på hovedet, tror at det gælder om at definere de fineste rettigheder, EU-charter og FN-konventioner, men de er intet værd uden orden og uden en statsopretholdende ordensmagt.”

Oploadet Kl. 07:00 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


21. august 2014

Biskop Steen Skovsgaard: Vi skal “… takke Gud for islam og muslimernes tilstedeværelse i vort land”

Når muslimer brænder kirker i Mellemøsten, så er det jo nok bare Guds måde at gøre kristne varme i troen igen. Fra Religion.dk, der bringer et uddrag fra biskop Steen Skovsgaards seneste bog – Biskop: Vi skulle takke Gud for muslimerne.

“Troen har og skal netop ha’ konsekvenser. Direkte og synlige konsekvenser i vort helt almindelige daglige liv. Det er ganske enkelt et spørgsmål om forkyndelsens troværdighed, at der er frugter. Derfor er det en stor opgave at være forkynder, ikke mindst overfor muslimer, som måske mere end mange andre har øje for troværdigheden og gerningerne. …

Luther skriver et sted, at islam er Guds ris til en lunken kristenhed! Med andre ord: når de kristne bliver lunkne i troen, så sender Gud islam for at gøre os varme igen. For at vække os.

I det lys kan islam ses som et spark til den bløde og indforståede forkyndelse, som er uden skarpe kanter. Den forkyndelse, som er holdt op med at tro på og forkynde dommedag og fortabelse. Som er uden alvor og konsekvenser og uden synlige krav og gerninger. Hvor Gud opfattes som en stor, varm og blød bamse, som dybest set er ligegyldig og ligeglad med, hvad vi gør, eller hvordan vi forvalter og lever vort liv. Så i stedet for at forbande islam og muslimer, skulle vi nok takke Gud for islam og muslimernes tilstedeværelse i vort land.

For måske kan de være med til at vække os og befri os fra en bleg, lunken og blodfattig forkyndelse, så en gammel, lunken kristenhed vækkes op af dvale.”

Oploadet Kl. 14:54 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer
Arkiveret under:


18. august 2014

Tyskland: Muslimer chikanerer kristne flygtninge på asylcentre – Politiker vil ‘skille flygtninge efter tro’

I Tyskland overvejer man at oprette kristne asylcentre, så de ikke chikaneres af racistiske muslimer. Hvem beskytter mon indfødte kristne, når mellemøstlige muslimer får permanent ophold? Fra Kristeligt Dagblad – Kristne asylsøgere foreslås isoleret.

“På tyske asylcentre er vold mod kristne flygtninge så udbredt, at en tysk politiker vil skille flygtningene efter tro …

Nu har den anerkendte tyske avis Die Zeit og bayrisk tv’s nyhedsmagasin report München efter fælles efterforskning afsløret, at tyske asylcentre har lignende problemer. Ifølge de to medier er kristne familier fra især Syrien og Irak på flere asylcentre blevet udsat for trusler, mobning og vold fra de muslimske beboere.

I et enkelt tilfælde valgte en kristen familie endda at rejse tilbage til det krigshærgede Irak. Familien kunne ikke holde den psykiske og fysiske terror ud, som en syrisk islamist udsatte den for på asylcentret, og nu lever den i stedet på flugt fra krigen et sted i Irak.

Medieberetningerne får den konservative kristeligt-sociale politiker Johannes Singhammer (CSU) til at reagere. Han forlanger, at Tyskland opretter asylcentre udelukkende for kristne flygtninge.

De kristne flygtninge bør bo sammen i et center, for på den måde undgår vi, at de oplever nye slemme ting her i Tyskland. …,’ siger han til report München.

(Report München, 29. juli 2014: Das Leid christlicher Flüchtlinge in Asylbewerberheimen)

På internetsiden ‘Koptere uden grænser’ spørger flere koptere, hvorfor politikerne ikke i stedet for udviser de muslimer, der angriber kristne på asylcentrene.

‘Kan det være rigtigt, at muslimer skal blive boende her og opdrage deres børn efter disse religionsracistiske fjendebilleder?’, spørger en kopter i en kommentar på internetsiden.”

Oploadet Kl. 06:34 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer


14. august 2014

Viborg: Uwe Max Jensen anholdt foran domkirke ifm. ‘Black White Christian Muslim United’-happening

Jeg er glad for at kalde Uwe Max Jensen min ven, men ikke ubetinget begejstret for de mange kunstneriske happenings. Fra Den Frie – Nøgenhappening med koran og bibel. Forbrødringen mislykkedes – somalieren udeblev.

“Torsdag 14. august klokken 13.00 gennemføres happeningen BLACK WHITE CHRISTIAN MUSLIM UNITED i Viborg, hvor Uwe Max Jensen og Abdikarim fra Somalia tager hinanden i hænderne. De to performere går herefter nøgne og hånd i hånd fra Sct. Mathias Centret til galleri Art Bordel SOLD. I hænderne holder de hver deres hellige bog. Uwe en bibel og Abdikarim en koran.

Happeningen har til formål at lade to mennesker med forskellig hudfarve og religiøs baggrund mødes i en gensidig forbrødring, nøgne og ydmyge under guds åsyn.”

(Uwe Max Jensen anholdes foran Viborg Domkirke, 14. august 2014)

“Vi blev i dag ringet op af PET, som skulle have cpr.nr. og vide formålet med happeningen 14.8.14, som de umiddelbart bedømte som interessant at tjekke pga koranens indblanding.” (Art Bordel SOLD via Den Frie)

Oploadet Kl. 15:01 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer
Arkiveret under:


13. august 2014

Kasper Støvring: Grundtvigs nationalfølelse udtrykker “… en troskab mod de givne vilkår”

Velskrevet kommentar af Kasper Støvring – Geertsen, Grundtvig og det særlige ved Danmark.

“Venstres integrationsordfører Martin Geertsen foreslog for et par uger siden, at man nedskrev en ‘værdi-kanon’, så udlændinge ved, hvad der kræves for at være danskere. Blandt værdierne nævnte han demokrati, ligestilling, religionsfrihed og ytringsfrihed. Alt sammen gode værdier, synes vi her i landet, men jo ikke specielt danske. Der er ingen kultur i Venstremandens kanon, intet partikulært nationalt. …

Vi holder af vores eget, fordi det er vores, ikke fordi det objektivt er det bedste. Danmark er ikke et universelt forbillede, og danske værdier er ikke nogle, som alle andre nødvendigvis efterstræber. Det udtrykker Grundtvig meget godt i sangen ‘Lang højere bjerge’ fra 1820. Andre nationer har højere bakker, klogere mennesker og udført større bedrifter, men ‘dansken har hjemme, hvor bøgene gro.’ Og at føle sig hjemme, det er sagen! Man kan jo sagtens føle sig fremmed i Danmark selv om man officielt bekender sig til demokrati. Men hvad vil det sige at høre hjemme?

Jeg så forleden en dokumentarfilm om en afghansk kvinde, der var flygtet til Danmark, og på en rejse hjem til Afghanistan så hun bjergene uden for flyruden og fik straks en klump i halsen. Det var hendes land, hjertet bar en længsel efter forening med dette hjemland. Landskabet var en følelse, de golde bjerge var smukke sindbilleder.

… Vi synes, at Danmark er flottest, mest yndigt, som det hedder i vores nationalsang, men afghaneren synes det samme om sit land, selv om vi måske kan have svært ved at forstå det. Som jeg har citeret Thurø-præsten Thomas Aallmann for at sige: Vi holder ikke af Danmark, fordi det er et yndigt land; Danmark er derimod et yndigt land, fordi vi holder af det. Fædrelandskærlighed er ikke bestemt af objektive kendsgerninger, men af subjektive følelser.

Lad os se på Grundtvigs sang, som må være en af de mest betydningsfulde nationale sange herhjemme. At studere denne sang giver et godt indblik i vores nationalkarakter.

(Stillits, Gyldensteen Strand, 12. august 2014)

Hvordan ser Danmark så ud? Det ser vi i de to første strofer. Danmarks landskab er præget af bakker, sletter, grønhøje, bøgetræer, strand, blomstermarker, hav, bælter og sunde.

Hvordan ser danskerne så ud? Det får vi at vide i de følgende to strofer. Danskeren er jordbunden, hjertelig, modig, har praktisk fornuft og retfærdighedssans, er sandhedssøgende og villig til at dele sine goder med andre (sidste strofe).

Hvilket billede af det gode liv fremviser Grundtvig for os? Det er et liv i sandhed og for ret, et jordbundet liv i troskab med den skabte verden, et liv præget af hjemhørighed, naturforbundenhed, mådehold, sprogkærlighed og et liv, hvor de basale behov er opfyldte. …

Strofe et med dens ‘ved jorden at blive, det tjener os bedst!’ viser, at der ikke er noget oppustet over nationalfølelsen, men derimod en troskab mod de givne vilkår, en stilfærdig, nøjsom eksistens i al sin begrænsning, men også rigdom.

Man kan også fremhæve strofe fire med dens ’til husbehov dog vi har vid og forstand, / vi vil os til guder ej grunde’. Det står i modsætning til de spekulative utopister i andre lande, de ‘kloge’ folk, og man finder også her kristendommens tale om mennesket, der er stedt på en særlig plads på jorden, ikke som barn af globen, man af folket. Strofen vender sig også imod tom idealisme med dens idealer om verdensforbedring, hvor den partikulære virkelighed svigtes.

Og de sidste to vers, der siden er faldet ud? De rummer såmænd en hyldest til kongen, til verdens ældste monarki; godt nok hører man i andre lande, at folket roser deres herskere i højere, mere eksalterede vendinger. Men Grundtvig tvivler på, om man nu også kan stole på denne ros. Nej, dansken synger derimod ægte, men stilfærdigt om kongen som en due! Man kommer her i tanke om anekdoten om kong Frederik den 4., der havde besøg af den russiske tsar Peter den Store. Sidstnævnte spurgte den danske konge, hvorfor han ikke havde livvagter med, når de red rundt blandt folk i København. Kongen svarede: Folket passer på mig.

Oploadet Kl. 07:44 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer


7. august 2014

Norge: 18-årige Liv-Christine om ni år med mobning – “Du er ikke verdt en dritt, fordi du er kristen.”

Læserbrev af 18-årige Liv-Christine Hoem i norske Aftenposten – Du er ikke verd en dritt, du er kristen.

“Etter mobbingen jeg opplevde på barne- og ungdomsskolen, har jeg fått en frykt i meg. Å fullføre VGS skulle vise seg å bli mye vanskeligere enn jeg hadde trodd. … I november i fjor hadde jeg et halvt år igjen av videregående skole, men jeg møtte veggen helt, igjen. Det var som å oppleve 6. klasse om igjen. …

De fleste problemene jeg har i dag, skyldes ni år med mobbing. Ni år med slag, spark, stolkasting, utestengning, jentemobbing, ondskapsfulle ord, drapstrusler, hets og diskriminering. Ord om at jeg ikke fortjente å leve, fordi jeg var så stygg. Ord om at jeg ikke var verdt noe, fordi jeg var kristen.

Mange tror det kun er mennesker med minoritetsbakgrunn som hetses i Norge. Men på barneskolen var det jeg som ble det, fordi jeg var kristen i en klasse der jeg enkelte ganger var en av få norske. Skolen jeg gikk på skulle være så forferdelig spesiell. Her var de norske og utenlandske elevene visstnok utrolig gode venner. De hadde et samhold man aldri før hadde sett, og skolen hadde til og med fått priser for dette. For meg ble det hele bare en fasade utad.

Det ble så feil at skolen skulle fremstå slik, når det ikke var tilfelle. Først benektet de for at jeg i det hele tatt ble mobbet; lærere, ledelse og rektor. Så endret de standpunkt og hevdet at det hele var min skyld. ‘Det er din skyld, det er din skyld.’ Ordene satt fast i hodet mitt, mens mobberne sto over meg å sa: ‘Du er ikke verdt en dritt, fordi du er kristen. Du burde faen meg gå å gifte deg med Jesus da, hvis du er så opptatt av det.’”

(Liv-Christine Hoem på nationaldagen, 2002/03; Foto: Facebook)

Oploadet Kl. 15:42 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
Arkiveret under:


3. august 2014

Indvandrere i vandkamp: “… udartede sig til ren vandalisme mod nogle af kirkegårdens gravpladser”

Lokalaviser er ofte mere specifikke end større medier. Fra Aars Avis – Ren vandalisme på kirkegården i Aars.

“Et ægtepar med relation til Aars blev mildest talt rystede, da de en aften i sidste uge ville besøge Aars Kirkegård. Her var omkring 15 indvandrere samlet og var i gang med en vandkamp med hjælp fra kirkegårdens vandslange, og det udartede sig til ren vandalisme mod nogle af kirkegårdens gravpladser, som i kampens hede blev betrådt, trampet ned og overdænget med vand.

- Vi er meget rystede. På turen over kirkegården mødte vi de 15 indvandrere, som uden nogen respekt for stedet, var i gang med en vandkamp med kirkegårdens haveslange. Det lykkedes os langt om længe at få dem ud fra kirkegården – og derefter stod de bare og grinede af os, siger ægteparret, som finder indvandrernes handlemåde uforskammet og meget respektløs. Og det får parret til at spørge, om de smukke kirkegårde nu skal være opholdssted for indvandrere.”

Oploadet Kl. 14:54 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


20. juli 2014

Apropos etnisk udrensning: “For the first time in the history of Iraq, Mosul is now empty of Christians.”

Tyrkiets premierminister Recep Erdogan kritiserede i dag Israel i et sprog ikke engang en rød Nørrebro-præst kan matche. Israel har ‘overgået Hitler’, og udfører ‘etnisk udrensning’ i Palæstina. Uanset hvad Erdogan siger, så er befolkningstallet i de palæstinensiske områder støt stigende, og har været det i årtier, men angreb er som bekendt det bedste forsvar. Ved at tale om Israel slipper han for at forholde sig til den igangværende udrensning af ikke-muslimer i Irak, der i disse uger ser ud til definitivt at afslutte Kristenhedens æra i Mosul, Iraks andenstørste by. Jøderne forsvandt i 1950-51. Fra Al-Arabiya – ISIS burns 1,800-year-old church in Mosul.

“Militants from the radical jihadist group the Islamic State of Iraq and Syria have set fire to a 1,800-year-old church in Iraq’s second largest city of Mosul, a photo released Saturday shows.

The burning of the church is the latest in a series of destruction of Christian property in Mosul, which was taken by the Islamist rebels last month, along with other swathes of Iraqi territory. …

Earlier, Mosul’s Christians fled the city en masse before a Saturday deadline issued by the al-Qaeda-inspired Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) for them to either convert to Islam, pay tax, leave or be killed.

Al Arabiya correspondent in Iraq Majid Hamid said the deadline set by the jihadist group was 12 p.m. Iraqi time (10 a.m. GMT). Hamid reported that many Christians fled the city on Friday. … Witnesses said messages telling Christians to leave the city by Saturday were blared through loudspeakers from the city’s mosques Friday.”

(Kirke afbrændes i Mosul, tidligere på ugen; Mere: Twitter; se I & og II)

“For the first time in the history of Iraq, Mosul is now empty of Christians.” (Patriarken Louis Sako)

“The exact time of its foundation is unknown, but it can be assumed that it dates prior to 770 AD, since reference tell that Al-Mahdi, the Abbasid Caliph, listened to a grievance concerning this church on his trip to Mosul.” (Om Church of St. Thomas, Mosul; Atlas Tours)

“ISIS attack the #Christian community in #Mosul Houses are marked ‘N’ for Nasrani. Thousands kicked out of their homes” (‘Nasrani’ = syriske kristne, Twitter)

“Noget helt nyt er de nye magthaveres (Isis) indblanding i dagligdagens liv, opførsel, tøj og privatliv. … Der bliver også skelnet mellem, hvorvidt en borger er muslim, kristen eller noget tredje. I forvejen er tolerancen ikke særlig stor i Mosul! Nu er den langt mindre.” (Osama al-Erhayem i Politiken, 20. juli 2014)

Oploadet Kl. 20:56 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


16. juli 2014

Mosbjerg Folkefest 2014: Hans Rustad – Tiderne skifter – og skifter hurtigt!

I modsætning til de danske talere er Hans Rustad ikke kendt i den danske offentlighed, men han har i årevis fulgt den danske debat, og som redaktør for den fremragende Document.no en central skikkelse i den nordiske bloggosfære. Videoen er nu online.

(Hans Rustad, Mosbjerg Folkefest 2014)

“Hans Rustad, redaktør af den uafhængige norske blog document.no, talte på Mosbjerg Folkefest om hvor hurtigt tiderne skifter, hvor lidt politikerne forstår af tidens begivenheder, samt det vigtige i at holde fast på Kristendommen som nøglen til at tackle truslen fra islam.”

Oploadet Kl. 12:38 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer
Arkiveret under:


19. juni 2014

Spanske Melilla, Kristenhedens sydlige grænse: Stormes af afrikanere under ‘Allah-u-akbar’-råb…

Europas sydgrænse har længe været under pres, og det vil kun blive værre i årene der kommer. Melilla, en lille spansk by beliggende på Marokkos middelhavskyst, kan med lidt god vilje betragtes som Kristenhedens kanariefugl. Herunder en video fra Euronews, der viser afrikanske grænseoverløbere. Bemærk ‘Allah-u-akbar’-råbene. Melillas våbenskjold bærer ironisk nok det latinske udtryk ‘Non plus ultra’, hertil og ikke længere.

(Euronews, 28. februar 2014: Des centaines de migrants à l’assaut de Melilla; 2012-video)

Oploadet Kl. 07:31 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper