25. september 2014

Om islamiserede Arabien: “Deres ødelæggelse kan blive vores ødelæggelse. Vi importerer den nemlig.”

Velskrevet og lige på kornet. Mikael Jalving i topform – Efter os, syndfloden!

“Det er blevet efterår, ikke bare herhjemme. Som de fleste nok har bemærket, er det herostratisk omtalte arabiske forår, som fik mainstreammedier og idealistiske politikere til at glimte af håb og humanisme, afløst af blod i sandet og mørke midt på dagen. Analytikere har allerede beskrevet det, og det skal siges igen: Den arabiske civilisation er brudt sammen, det er game-over. …

Den arabiske civilisation, som selv Samuel Huntington anerkendte i sit kritiske værk om civilisationernes sammenstød for 20 år siden, er udlevet og vil næppe genopstå i vores levetid. Hvad skulle redde den? Plaget, som den er af Koranens allestedsnærværelse, er udsigterne til social, politisk, kulturel og økonomisk bedring mere end distante. …

Men nu ser vi den. Vi ser, at det hele er noget lort på de kanter. Og vi ser noget andet og endnu værre – for os: At vi ikke evner at forvare os mod opløsningen af den arabiske civilisation. Deres ødelæggelse kan blive vores ødelæggelse. Vi importerer den nemlig.

Udfordringen handler ikke alene om penge, som er akut nok i sig selv. Den handler også om, at det på en eller anden morbid, flagellantisk måde er blevet Vestens opgave at gøre alle glade og mætte. …

De har prøvet nærmest hvad som helst i løbet af det 20. århundrede, men intet virker: Nationalisme, socialisme, korporatisme, diktatur, militærstyre, frie valg, Twitter-demokrati, das ganze Sweinerei. Uden held. Dertil er den politiske kultur i området for sekterisk og hysterisk.

Når de vestlige journalister er fløjet hjem igen, fortsætter de islamiske eliter og våbenbrødre med at lægge alting i ruiner, bortset fra moskéer, koranskoler, barakker, bordeller og bedetæpper. Hvorfor? Jo, fordi de tager Koranen alvorligt og følger den praktiske sharia…

Hvorfor peger flaskehalsen på os? Hvorfor er det ikke kinesernes opgave, de er trods alt de kommende, globale magthavere? Hvorfor kigger ingen på Latinamerikas ansvar, de vil for helvede også gerne handle med araberne? Hvorfor kan Putin køre friløb? Og mere graverende: Hvorfor er det ikke araberne, der løser arabernes selvskabte problemer?

Du ved godt hvorfor. Det er kun i Vesten, at vi har fået den tro, at vi og ingen andre kan løse alverdens problemer lige fra nødhjælp til geopolitik. Det er os, dvs. vores nedarvede humanisme, der i generationer har ledt Vesten på vildspor og skabt en grænseløs, universel samvittighed hinsides alle sociale konsekvenser i hjemlandene og gjort menneskerettighedskonventioner til guddommelige anvisninger.

Dér ligger hunden begravet, og det er på tide at sige det ligeud, som det er: Det er os selv, ikke araberne, der har gjort den kroniske arabiske borgerkrig til USA’s, Storbritanniens, Australiens, Canadas, Hollands, Sveriges og Danmarks evige problem. Vi vil og skal hjælpe, koste hvad det koste vil, herunder vores egen deroute.

Deroute er egentlig for venligt et udtryk. Det er ikke alene den arabiske civilisation, der forsvinder for øjnene af os, men tillige vores egen kultur, der synker sammen i bestræbelsen på at spille Jesus, imens vi tillader, at arabere, der tydeligvis ikke vil Danmark eller det land, der har givet dem eller deres forældre en ny chance, huserer som grever og baroner på gader og stræder og opfører sig, som var de herrer i vores hus.

Mærk dig disse dage, det er dage, der forandrer verden, herunder din egen. Tiderne skifter, jeg siger det bare.”5. september 2014

“Loyaliteten opstår kun i den udstrækning, at man identificerer sig med det, man vil være loyal imod.”

I en artikel i Newsweek, anslås det at 1500 engelske muslimer kæmper for Islamisk Stat i Mellemøsten, mere end dobbelt så mange muslimer som ifølge Forsvarsministeriet er en del af landets væbnede styrker. Fremtidens konflikter vil uden tvivl inkludere islamiske lande, og det kan man så tænke lidt over – når børn og børnebørn af 70’ernes tyrkiske gæstearbejdere ligefrem føler behov for at buhe af Danmark under en venskabskamp i fodbold.

Hvad nu hvis konflikten ikke havde en læderbold som omdrejningspunkt, men fundamentale spørgsmål der relaterer til Islam og tyrkisk kultur i øvrigt. Lektor Søren Hviid Pedersen i Berlingske om Loyalitet og islam.

“Næst efter autoritetstro er loyalitet den vigtigste politiske og samfundsmæssige dyd. Loyalitet i forhold til ens forældre, børn og familie, loyalitet i forhold til de grundlæggende samfundsmæssige institutioner, loyalitet i forhold til venner, arbejdsplads, foreninger og ikke mindst loyalitet i forhold til ens fædreland og den institution, der repræsenterer fædrelandet, nemlig staten. Uden disse former for loyalitet er intet stabilt muligt, alt ville være kaos, anarki og voldeligt, såfremt vi ikke besad evnen til at være loyal.

Ens loyalitet er lokal, partikulær og historisk. Den er altid rettet mod noget konkret eksisterende, der har en partikulær identitet, og som selvfølgelig også besidder en historie. Således er danskerens loyalitet vendt mod et konkret fædreland og den stat, der repræsenterer og institutionaliserer alt dansk.

Denne loyalitet er ikke en selvfølge. Loyaliteten opstår kun i den udstrækning, at man identificerer sig med det, man vil være loyal imod.

(Angreb på noget ‘grundlæggende samfundsmæssigt’ i Vapnagård, 4. september; SN)

Oploadet Kl. 15:50 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer


2. september 2014

‘Muslim i Danmark’-gruppe: “Den lille havfrue, har konverteret. Hun hedder nu, den lille Fatima!”

Den lille havfrue er et symbol på danskhed, og det ville klæde tilvandrede muslimer at vise lidt ydmyghed overfor sine værter.

“I anledning af debatten om forbud af tørklæder, som igen, kører for fuld kraft i medierne – får i dette billede. Vi dækkede havfruen til, som protest dengang, imod alt det som tørklæde kvinder i Danmark bliver udsat for. Så nu får i den en gang til:

Den lille havfrue, har konverteret. Hun hedder nu, den lille Fatima! (‘Muslim i Danmark’, 1. september 2014)

“Koranen er den eneste hellig bog der er fyldt med beviser. … Koranen er videskabelig bevist at der er 0 fejl i den. Alt er bevist. I biblen findes der over 26 fejl fordi den er menneske opdigtet…” (Ali Adham Saleh kommenterer)

Oploadet Kl. 21:25 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer
Arkiveret under:


18. august 2014

Annika Smith (SF): Danmark er islamisk, Koranens kerneværdier er menneske- og frihedsrettigheder

Hvis det var ulovligt at være dum, så ville folkesocialisten Annika Smith blogge om Koranens liberale kerneværdier fra et lukket fængsel. Set på JP Blogs – Hold fast i dine værdier, Martin.

“Kære Martin Geertsen,

Jeg ved ikke, om du læser min blog, men jeg vover alligevel at komme med nogle spørgsmål og en enkelt opfordring til dig gennem den. Den 22. juli lancerede du nemlig et forslag om, at Danmark skal have en værdikanon – et samlet sæt af danske værdier, som nydanskere kan bruge som pejlemærker for, hvad der er do’’s and don’t’s i Danmark. …

MEN! Hvorfor skal en værdikanon kun rettes mod nydanskerne? Hvorfor ikke også mod gammeldanskerne? Vi er tydeligvis selv dårlige til at tage vare på de værdier, vi prædiker løs om overfor andre. … Med den nye udlændinge-linje stempler Inger Støjberg og resten af dit parti indirekte de godt 1,6 milliarder muslimer i verden som ringere mennesker end os (kultur)kristne danskere. Hvordan har du det lige med det? …

Du ved sikkert, at de værdier du nævner i dit udkast til en værdikanon, er nogle vi har fået udefra. De går bl.a. igen i islam, hvorfor Danmark da også, lidt ironisk, er blevet kåret som et af de mest islamiske lande i verden, fordi vi er så loyale over for Koranens kerneværdier som menneskerettigheder, frihedsrettigheder og økonomisk lighed. Selvom kåringen nok skal tages med et gran salt, så understreger den, at muslimer og kristne har en masse værdier tilfælles. Derfor bør vi bevare et åbent sind. Det mener vores erhvervsgiganter Arla, Grundfos og Bestseller tilsyneladende også. …

At ikke-vestlige muslimer anses som såkaldt svært integrérbare i Danmark, skyldes måske delvist, at de bliver mødt med en mur af skepsis fra befolkningen. Vi har i hvert fald tidligere haft EU-rekord i religiøs intolerance… Det er gennem værdierne, vi finder en fælles livsverden. Men vi finder den altså ikke ved at lukke muslimerne ude. Vi gør det ved at lukke frygten ude.”

(TV2 Norge, 16. august 2014: TV 2 fanget trakassering på skjult kamera i Oslo)

“Historiene om gatertakassering er mange og sterke. Vi ville teste omfanget i hovedstaden. På kort tid en helt vanlig torsdagskveld, ble TV 2s reportere forsøkt stoppet 27 ganger, forfulgt tre ganger, stoppet av en bil to ganger og beglodd utallige.” (TV2 Norge)13. juli 2014

Mosbjerg Folkefest 2014: Morten Uhrskov – Om demografi, folk og ‘befolkning’

Morten Uhrskov har lagt sin tale til Mosbjerg Folkefest 2014 ud på sin blog. Videoen er nu også online.

På intet område er den ikke-vestlige indvandring samlet set en god idé. …Vi kan godt finde individer og sågar enkelte grupper, der økonomisk klarer sig glimrende, men der er netop tale om enkelte, enkeltpersoner eller grupper, ikke om den hele ikke-vestlige gruppe. Selv ikke indvandring af disse få, arbejdsomme grupper er rentabelt på blot lidt længere sigt. Det er de ikke, fordi tabet af tillid bliver særdeles mærkbart, når homogene, vestlige samfund i løbet af få tiår forvandles til, hvad der i dag kaldes hypermangfoldige samfund. …

Tabet af tillid opstår naturligvis, når man ikke længere kan være sig selv i selvfølgelighed, men oftere og oftere må navigere i forhold til, hvilke repræsentanter fra hvilke grupper, man nu skal handle i forhold til. Det giver i heldigste fald friktion og irritation. I værste fald alvorlige konflikter, fordi kultur er et nulsumsspil. Hvis en anden, meget fremmedartet kultur vokser hurtigt i ens lokalområde, vil man opleve det som et tab af kultur, fordi der er kommet en anden kultur til, der har vundet noget af det, der før tilhørte en selv.

På et højere plan vil tabet af tillid blive til et tab af mening. I modsætning til, hvad dagens politikere går ud fra, er mennesket ikke krop alene. Det er måske store ord at tale om ånd, men jeg synes det nu ikke. Ånd forstået her betyder, at den altovervejende del af folket forstår sig som en del af et større hele. En sådan forståelse giver mening langt ud over det daglige, levede livs glæder og genvordigheder. En sådan forståelse giver en tilfredshed med tilværelsen af en anden karakter end den rent materielle. En viden om, at slægter skal følge slægter, at der også både i morgen og i overmorgen vil være et Danmark, hvor ens børn og børnebørn og alle de andre danskere kan vokse op i nogenlunde forvisning om, at der er et sted for dem, et fædreland og et modersmål kort og godt.”

(Morten Uhrskov, Mosbjerg Folkefest 2014)

“Morten Uhrskov talte ved Mosbjerg Folkefest om den demografiske udvikling og befolkningsudskiftning, om forskellen på folk og ‘befolkning’, og vores politikeres historiske inkompetence i forhold til at løse de problemer, der truer os.”

Oploadet Kl. 11:02 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer


25. juni 2014

Kasper Støvring: “Man kan ikke forsvare sig selv, hvis man ikke anser sig selv for partikulær, unik.”

Kasper Støvring bliver mere og mere præcis. Fra hans Berlingske-blog – Vesten er unik, ikke universel.

“Det var den amerikanske politolog Samuel Huntington, der engang skrev, at Vesten er unik, ikke universel. Med det mente han, at Vestens kultur var præget af den klassiske arv fra Jerusalem, Rom og Athen, dvs. kristendom, retsstat og rationalitet. Naturligvis findes enkelte af disse elementer også i andre kulturer, men kombinationen af dem er unik for Vesten. Det har skabt nogle liberale værdier, heriblandt individualisme og sekularisme, som man ganske vist også finder i ikke-vestlige kulturer, men som slet ikke tilkendes samme afgørende betydning.

Imidlertid tror mange i Vesten, at den vestlige kultur er universel. Selvfølgelig vil der altid være enkelte liberale individer i andre kulturer. Men det afgørende er at forstå, hvad flertallet ønsker, for det er flertallet, der former den kernekultur, som bestemmer et lands normer og institutioner. Og ikke sjældent er ikke-vestlige kulturer også anti-vestlige.

Det er let at finde eksempler på enorme kulturforskelle mellem Vesten og Resten. På verdensplan udgør Vestens liberale værdier undtagelsen, ikke reglen, ja, vi er faktisk ekstremistiske i vores dyrkelse af frihed. Andre ønsker ikke nødvendigvis at blive som os.

Det er nemlig ikke bare tilfældet, at andre ikke ønsker at leve som os, nej, faktisk foragter de os på mange måder. At muslimer opfatter Vesten som dekadent, ugudelig og æreløs er ganske velkendt, og når de indvandrer til Vesten, er det for at få del i vores materielle goder, ikke vores frihedskultur.

[...]

Min pointe er en anden end den unuancerede fordømmelse; pointen er, at mennesker i ikke-vestlige kulturer kan have gode grunde til at afvise Vesten. Hvis man tror, at Vesten er et paradis for andre, så viser det noget om, hvor indskrænket man er. Og hvis vi tror, at vi bliver beundret for vores multikulturalisme – sådan som vi beundrer os selv for den – så kan man godt tro om. Andre ser det ikke som en styrke, men som en svaghed.

Hvor Vesten bliver mere og mere multikulturel og kaotisk, bliver Resten mere homogen. Araberne forstår sig selv i religiøse termer, islamisering vinder frem og ledsages af udrensning af kristne mindretal. …

Man kan ikke forsvare sig selv, hvis man ikke anser sig selv for partikulær, unik. En besynderlig cocktail af selvovervurdering og defaitisme, overmod og overgivelse, har alt for længe kendetegnet Vesten. … Hvis vi formår at genbekræfte vores egen kulturs unikke karakter, så kan vi måske opnå anerkendelse, styrke og magt, der gør det muligt for os at leve i gensidig fred med andre kulturer. Vi har kun os selv, ingen andre vil hjælpe os. Vesten er ikke det forjættede land, men ‘a night’s shelter in the wilderness’, som Arnold Toynbee skrev.

Oploadet Kl. 07:26 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer


19. juni 2014

Spanske Melilla, Kristenhedens sydlige grænse: Stormes af afrikanere under ‘Allah-u-akbar’-råb…

Europas sydgrænse har længe været under pres, og det vil kun blive værre i årene der kommer. Melilla, en lille spansk by beliggende på Marokkos middelhavskyst, kan med lidt god vilje betragtes som Kristenhedens kanariefugl. Herunder en video fra Euronews, der viser afrikanske grænseoverløbere. Bemærk ‘Allah-u-akbar’-råbene. Melillas våbenskjold bærer ironisk nok det latinske udtryk ‘Non plus ultra’, hertil og ikke længere.

(Euronews, 28. februar 2014: Des centaines de migrants à l’assaut de Melilla; 2012-video)

Oploadet Kl. 07:31 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer


16. juni 2014

R om flerkoneri: “Forholdet svarer til, at en gift mand har en elskerinde, og det lovgiver vi ikke imod…”

For få år siden ville ingen folkevalgte politikere turde forsvare flerkoneri. I dag hærger kulturrelativismen, og røde politikere ser det blot som en juridisk detalje, der skal ses i sammenhæng med ‘en mere multikulturel synsvinkel’. Fra Kristeligt Dagblad – Ønske om familiesammenføring rejser debat om flerkoneri. Mere om sagen i tidligere post.

“Er det ulovligt flerkoneri, når den syriske flygtning Mohammed Kurdi søger familiesammenføring med sin kone og tre børn i Syrien, selvom han i forvejen er islamisk gift og har en nyfødt datter med Monika Seberg fra Thisted?

Det mener Dansk Folkeparti, mens De Radikale og Socialdemokraterne vurderer, at den 30-årige syriske mand har ret til at få sin kone til landet.

[...]

De Radikales Sanne Bjørn…

Vi skal ikke lovgive efter moral. Det er klart, at hvis det var et godkendt dansk ægteskab, så har vi en lovgivning mod bigami, som De Radikale støtter. Forholdet svarer til, at en gift mand har en elskerinde, og det lovgiver vi ikke imod,’ siger Sanne Bjørn, som bakkes op af Socialdemokraternes integrationsordfører, Mette Reissmann. Personligt finder hun sagen bizar, men hun mener ikke, at der er tale om bigami i juridisk forstand. …

Forfatter og professor emeritus i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen peger på, at sagen rejser en række etiske dilemmaer.

‘Hvis vi anlægger en traditionel kulturel synsvinkel, så har sagen karakter af flerkoneri, og det kan vi ikke acceptere i vores kulturkreds. Hvis man ser det fra en mere multikulturel synsvinkel, så må man sige, at hvis begge kvinder har accepteret forholdet, så kan man argumentere for, at vi skal være åbne over for den måde at indrette sig på, lyder det fra Per Schultz Jørgensen.”27. marts 2014

Holberg (1732).: “Gid det maa icke skee udi min Tid… at Tyrken skal vande sine Heste udi Limfiorden”

Viborg betyder betyder ‘det hellige sted på bakken’, og som bispesæde har byen historisk set spillet en stor rolle for Danmark. Der er flere sagn relateret til Viborg og tyrkerne (Islam/muslimerne), og de optræder i forskellige udgaver i litteraturhistorien. Verden slutter når ‘Tyrken’ vander sine heste i Viborg Sø, eller bruger Viborg Domkirke som hestestald. Lignende udgaver findes i forhold til Kongeåen og Limfjorden. Tre eksempler.

Ludvig Holberg, Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Barbeer, (1723). Via Holbergsskrifter.dk.

“… lad os kun icke spøge og efterabe Barbarske og Tyrkiske Moder, vi veed icke selv, hvor nær Faren er os, hvor snart det er ude med Christendommen. Tyrken har alt de 3 Parter af Verden inde, og Christendommen er kun den fierde: thi det er forskreckeligt, Mos/ siørs, hvorledes Tyrken har taget til i disse sidste Tider [...] Gid det maa icke skee udi min Tid, det, som Sybille har spaaet, at Tyrken skal vande sine Heste udi Limfiorden.

H.C. Andersen, O.T., (1836). Via Det Kongelige Bibliotek.

“Den aabne Sø laae foran, næsten speilklar da Vinden var østlig. En halv bondeklædt Mand til Hest, med Ridebuxer knappede langs ned af Siden, holdt tæt ved.

“‘Der bliver Krig igjen!’ sagde een af Fiskerne.

‘Saa gaae der flere Heste ud af Landet,« sagde den Fremmede, trykkede Otto i Haanden og reed afsted mellem Klitterne.

‘Det var jo Hesteprangeren fra Varde?’ spurgte Otto.

‘Ja han forstaaer Sprog!’ sagde Fiskeren. ‘Derfor veed han om det Udenlandske før vi Andre. Saa slaaes de nu i Frankrige! Blodet flyder op ad Gaderne; saaledes bliver det ikke i Danmark, før Tyrken binder sin Hest ved Busken i Viborg Sø. Men saa er det ogsaa, efter Sybilles Spaadom, mod Verdens Ende!‘”

Niels Frederik Severin Grundtvig, Budstikke i Høinorden, (1864). Via Arkiv for Dansk Litteratur.

Nu Tyrkens Heste alt for godt
Og alt for let, til Danmarks Spot,
I Viborg-Sø er vandet
,
Og som for Verden det seer ud,
Har Bombers og Granaters Gud
Nu Blod med Tyrken blandet.”

Oploadet Kl. 06:34 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer


25. marts 2014

Generation Identitaire-talsmand: “To kulturer kan næsten aldrig eksistere sammen på fredelig vis.”

På ræverøde P1 anses folkelig opbakning til indvandringsmodstandere, som værende et demokratisk problem. På P1-alternativet Radio24syv lanceres det som en konsekvens af populistisk (irrationel) frygt for globalisering. Læser man denne fremragende artikel i Jyllands-Posten, så bliver man til gengæld lidt klogere – Frankrigs reaktionære ungdomsoprør.

“‘Vi er 25 pct. arbejdsløshed, gæld og multikulturelt kollaps. Vi er ødelagte familier og unge franske soldater, der dør i Afghanistan. I kan ikke købe os med jeres nedsættende blikke, et statsbetalt job og et klap på skulderen. Vi har ikke brug for jeres ungdomspolitik.

Ungdommen ER vores politik. Tro ikke, at dette blot er et manifest. Dette er en krigserklæring.

Citatet stammer fra den unge oprørsgruppe Generation Identitaire, der med deres video ‘krigserklæringen’ har vakt opsigt ved at erklære eksistenskrig mod det multikulturelle Frankrig. Deres vrede er rettet mod deres forældres generation; 1968′ erne, der ifølge de unge franskmænd har forrådt Frankrig. …

Og Generation Identitaire er langtfra de eneste unge franskmænd, der begræder Frankrigs udvikling siden ungdomsoprøret og den sideløbende masseindvandring fra de tidligere franske kolonier. Op til det seneste valgt viste Le Monde, at 26 pct. af vælgerne mellem 18 og 25 år havde tænkt sig at stemme på Front National. Frankrigs indvandringskritiske parti var dermed det mest populære parti blandt de unge.

(Mere om Generation Identitaire i tidligere post)>/p>

Damien Rieu, 24 år, er Generation Identitaires talsmand. Damiens seriøse blik og militante kropsholdning gør, at han fremstår som en naturlig leder. Han bor i Lyon, hvor GI har hovedkvarter og er mest aktiv. Damien kommer fra en venstreorienteret familie, og som ung var han modstander af Front National og den daværende leder, den kontroversielle Jean-Marie Le Pen. Men senere gjorde visse erfaringer, at han ændrede sin politiske bevidsthed.

‘Min holdning til indvandring begyndte at ændre sig, da jeg lagde mærke til, at nordafrikanerne styrede skolegården,’ siger Damien.

I Damiens tidlige teenage-år flyttede familien til La Guillotiere, som er et af Lyons såkaldt ‘følsomme urbane områder’ – også kaldet ‘no go zones’, hvilket betyder, at dette kvarter rummer meget arbejdsløshed og mange sociale problemer.

‘Jeg kom ind i en klasse, hvor jeg var den eneste hvide, og jeg flyttede ind i en bygning for studerende, hvor jeg var den eneste hvide. Det var et hårdt miljø, hvor jeg blev set som svag, fordi jeg var hvid. Så begyndte jeg pludselig at leve som et mindretal. For første gang skulle jeg forholde mig til, at jeg er hvid,’ siger han.

[...]

Kommentatorer i internationale aviser såsom The Guardian og New York Times har udtrykt bekymring for, at racisme synes at være tiltagende i Frankrig. Om det siger Damien: ‘Filosofisk set er xenofobi meget svært at forsvare. Men det er en naturlig reaktion, når den franske regering beslutter på vores vegne, at vi skal bo ved siden af voldelige indvandrere. Du kan ikke bede folk om at stikke hånden ind i et bål og så forbyde dem at sige ‘av’, når det gør ondt,’ siger Damien.

Ud over utilfredsheden med de sociale problemer, som indvandringen ifølge Generation Identitaire medfører, er den vigtigste del af krigsførelsen at hævde den franske identitet og kultur, som ifølge gruppen alt for ofte må vige pladsen for islam. Derfor besatte de i 2011 en moské i byen Politiers. … ‘Krig mod islam er en stor del af den europæiske historie. De, der dengang modsatte sig invasionen og kæmpede for Europa, bliver i dag betragtet som helte. Vi kæmper den samme kamp – fredeligt, men af en eller anden grund ser medierne os som ‘ de onde’. Lektionen er, at islam ikke kunne overtage Europa med vold. Nu gør de det passivt gennem demografien,’ siger Damien.

(Grand Mosque, Poitiers, 20. oktober 2012; Uriasposten)

Et andet medlem, Maxime, 20 år, bor med sin familie i en lille by i udkanten af Lyon. … Maxime foretrækker at bo på landet, hvor der er flot natur og færre indvandrere, da han ikke ønsker de konfrontationer, som han mener er uundgåelige i byerne. Han nævner et eksempel: ‘Et par af mine venner og jeg var taget ind til byen for at shoppe med vores kærester.

Nogle arabiske drenge begyndte at genere pigerne, og fordi mine venner prøvede at forsvare dem, blev der slåskamp. Jeg synes, det er ubehageligt, at der efterhånden er flere og flere områder og kvarterer i Frankrig hvor jeg ikke kan komme, og hvor jeg ikke kan føle mig hjemme.’ …

Damien ser to mulige perspektiver for Frankrig: ‘Vi kan blive som Brasilien, hvor de rige låser sig selv inde i beskyttede og indhegnede dele af byen. Så vil de fattige franskmænd leve med indvandrerne i ghettoerne, som vil udgøre resten af Frankrig,’ siger han og fortsætter: ‘Alternativt ender det med borgerkrig som i Jugoslavien eller Libanon. Vi har set, hvad der sker, når folk bliver tvunget til at leve sammen mod deres vilje. To kulturer kan næsten aldrig eksistere sammen på fredelig vis. Se blot, hvordan kristne i Mellemøsten langsomt bliver udryddet fuldstændig,’ siger Damien, der over julen var i Syrien for at lave nødhjælpsarbejde på et kristent børnehjem.

Damien håber på, at franskmænd og franskmænd af anden etnisk herkomst kan nå til enighed om, at multikulturalisme ikke fungerer. Derefter forestiller Damien sig, at indvandrerne fredeligt kan rejse tilbage til deres oprindelsesland.

‘Tænk på det som en skilsmisse. Er de altid rare og retfærdige? Nej. Men de er sommetider nødvendige,’ siger han.”

Oploadet Kl. 12:13 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper