28. december 2017

Danskere bliver dummere: Protestsangere revser ultraliberalisme, “Nedskæringerne gør os dummere.”

‘Danskerne bliver dummere’, berettede Ritzau onsdag, og undgår behændigt at give en plausibel forklaring på udviklingen. Samme dag bragte gratisavisen Århus Onsdag et helsides interview med tre lokale protestsangere fra bandet ‘Pudsige Herrer’, der forklarer udviklingen med ‘nedskæringer’, ultraliberalisme og fremmedfjendskhed.

Fra seneste udgave af Århus Onsdag – Bidske budskaber med rå bundklang

“Herrerne fandt sammen for et år siden efter at have spillet i andre bands. De udgiver en ny EP på Spotify 1. januar. Syretesten hedder den. Og den handler blandt andet om politiske mørkemænd, der maler fanden på væggen. …

‘Vi er enige om, at der er noget galt i Danmark, og det er en stor del af vores musik. Den er en protest over topstyring og nedskæring af velfærd, fremmedfjendskhed og det ultraliberalistiske samfundssind,’ fortsætter han (Jakob Rohde-Kappel, Kim).

Mads Fjeldvig supplerer ‘Nedskæringerne gør os dummere. Vi har mindre tid til at tænke os om og reflektere, vi er i hamsterhjulet uden plads til at drømme og lege. …’, siger han”

(Aarhus Onsdag, 27. december 2017, s. 4, Bidske budskaber med rå bundklang)

Oploadet Kl. 17:27 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer


1. november 2017

KV 2017: Liberal Alliance-valgplakat på tyrkisk – ‘Değişikliğ yer var!’ (‘Plads til forskellighed’)

Forleden kunne TV-avisen markedsføre den syriske migrant Ghassan Abrahem, der ikke har dansk statsborgerskab, men stiller op for De Radikale i Holstebro, som nummer 7 på listen. “Var det da Ikke enklere, om regeringen Opløste folket og Valgte et nyt?”, skrev Bertolt Brecht i 1953, og ikke alle fangede ironien. ‘Det Radikale Venstre for mænd’ er lidt til højre for Zenia Stampe. Lidt.

(Liberal Alliance-valgplakat på tyrkisk; Foto: Facebook)

“- Jeg har aldrig oplevet racisme eller en ubehagelig behandling…, siger Ghassan Rahmi, der trods begejstringen ser med bekymring på en højredrejning de seneste to år under en blå regering.” (Dagbladet Holstebro, 20. juni 2017)

Opdate: ‘Plads til forskellighed’

“- Der er god symbolik i, at det er ‘Plads til forskellighed’, der står på de tyrkiske. Så der er en dobbelttydighed i det: Vi (LA, red.) er ligeglade, hvor folk kommer fra, så længe de bare de kan tage sig af sig selv og sine.” (Carl Andersen, Liberal Alliance Albertslund, 1. november 2017)

“Vi søger løsninger i stedet for skræmmekampagner. Danmark har plads til forskellighed. Udlændinge har meget at bidrage med…” (De Radikale, 2014)30. oktober 2017

Yoon Petersen: “Der skal flere ud, end der kommer ind. … jo flere, der er, desto flere problemer…”

God kommentar af Christina Yoon Petersen, der af liberale årsager anbefaler remigration af mennesker med ‘anden etisk baggrund’. Fra B.dk – Tiden er inde til at tale om udvandring – ikke indvandring.

“Alle partier er i dag enige om, at ‘antallet betyder noget’. Så er de uenige om, hvorvidt tallet skal være 0, 500, 5.000 eller 10.000. Men hvorfor er der ikke nogen, der siger, at tallet skal være negativt? Der skal flere ud, end der kommer ind.

Hvis vi tager et relativ lavt tal som 500, så vil en procentdel af dem jo ende i kriminalitet, det vil deres børn også, og en anden procentdel vil være radikaliseret. Altså vil bandekrigen på Nørrebro blive større, ikke mindre over tid. Dødsantallet, voldtægtsantallet, hverdagsterrorofrene vil også stige over tid.

Modargumenterne lyder så, at man skal integrere folk, så det ikke sker. Men her vil jeg meget gerne se en model, der virker i praksis. Uanset land, uanset tonen, uanset politik findes der jo ikke et eneste land i Vesten, som har gode erfaringer med at integrere mennesker, der i øjeblikket er overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne. Det er de præcis samme ting, der sker i alle lande. Man kan se, at jo flere, der er, desto flere problemer er der.

Jeg er ked af at sige det, men tiden må være kommet til, at vi skal turde at tale om udvandring for mennesker med anden etisk baggrund og ikke hverken status quo eller indvandring.”

(‘Remigration nu’, Identitær.)

Oploadet Kl. 02:31 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer


27. oktober 2017

Venstres nuværende politiske ordfører meldte sig i 2005 ud af partiet pga. for stram udlændingepolitik

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen var en stor mand, da borgerligheden blot var en markedsøkonomisk udgave af Socialistisk Folkeparti. Man dyrkede det internationale, og den eneste grund til at Venstre i dag har flyttet sig lidt, er de politiske konsekvenser ved intet at gøre. Mandattal, så at sige.

I en anmeldelse af Ellemann-Jensens seneste bog, fortæller han, at sønnen Jakob (MF for Venstre, politisk ordfører) i 2007 meldte sig ud af partiet, fordi partiet gav plads til Karen Jespersen og der hermed var åbnet en dør for strammere udlændingepolitik. De åbne grænser er hjerteblod for liberale, på trods af konsekvenserne.

Uffe Ellemann-Jensen var udenrigsminister i elleve år under statsminister Poul Schlüter. Han fik også en søn, der gik ind i politik. Her kan Jakob Ellemann-Jensen ikke være med. Jeg husker stadig hvordan Peter schlüter (Konservativ, Borgerrepræsentationen) så sent som i 2005 beskrev Dansk Folkeparti som et ‘racistisk parti for ubegavede nazister’. Partiet anvendte efter hans mening “de samme Nazistiske, hadefulde, Racistiske metoder og retoriske skræmmetaktikker, som Adolf Hitler brugte mod jøderne”.

Det lyder som noget en rygeskæv trotskist kunne have læst højt i et telt under et 1. maj-møde, men det var for få år siden en del af den kommunale valgkamp for en borgerlig statsministers konservative søn.

Meget sigende for det ideologisk kompas i dansk politik, så blev Anker Jørgensens søn Peter Kvist Jørgensen ikke kandidat for socialdemokratiet, men en del af Kommunistisk Arbejderparti, senere Enhedslisten.

Fra Kristeligt Dagblad – Uffe Ellemann-Jensens nye bog ligner et politisk kampskrift mod nationalkonservatismen.

“Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har skrevet en bog. … Den tidligere minister og journalist har brugt tiden efter politik til at rejse rundt og besøge gamle venner og bekendte i hele verden, arbejde i en række bestyrelser for virksomheder og kulturelle institutioner og fonde samt i næsten seks år at kommentere verdens skæve gang i TV 2’s udenrigspolitiske magasin ‘Ellemann og Lykketoft’.

… allerede på side 65 får vi at vide, at hans søn Jakob, Venstres nuværende politiske ordfører, i 2007 meldte sig ud af Venstre og ind i Ny Alliance, fordi den tidligere socialdemokratiske indenrigsminister Karen Jespersen havde fået foræret en sikker valgkreds for at ville føre en strammere udlændingepolitik i partiet.

Uffe Ellemann-Jensen brød sig aldrig om det skift i tonen, der kom med Venstres valgkamp i 2001, hvor udlændingekortet blev spillet hårdt ud første gang. … Sat på kort form var og er han i opposition til den nationalkonservatisme, som i stadig højere grad præger hans parti samt dansk og i øvrigt international politik.”

(Grafik: Venstre.dk)19. oktober 2017

Lyhne om det ‘liberale demokrati’: Nationalkonservative tror fejlagtigt, at det betyder ‘flertalsstyre’

Et moderne demokrati skal helst ikke være et snævert ‘flertalsstyre’, men demokratiets eneste berettigelse er den folkelige legitimitet. Fører Danmark en politik danskerne ikke bifalder, så kan nok så mange vidtløftige internationale konventioner, ikke ændre på det simple faktum, at den er udemokratisk. Vi har et repræsentativt demokrati, der på mange måder er liberalt, men hvis flertallet ikke er liberalt, så kan politikken ikke være det. Demokrati er ikke en plusord, der gør det muligt for liberalister, at føre politik uafhængigt af folkelig opinion.

Herunder lidt fra en blogpost af liberale Amalie Lyhne, der har fået det indtryk, at demokratiet kun kan være den forlængede arm for kulturblind internationalisme. Fra B.dk – De nationalkonservative mangler demokratisk forståelse.

“Hvad er demokrati? … et spørgsmål, som vor tids nationalkonservative burde fundere lidt mere over. … de er nødt til at gøre det klart for os andre: Går de ind for det liberale demokrati? Og har de overhovedet forstået, hvad et liberalt demokrati er? …

Marcus Knuth vælger at svare på kritikken, men han gør det på en så indskrænket måde, at man ikke kan andet end sætte spørgsmålstegn ved mandens demokratiforståelse. …

‘Hver af disse love er/forventes fremsat af en samlet Regering og vedtaget med et MASSIVT flertal i Folketinget. Ikke bare af en enig blå blok, men også med støtte fra Socialdemokratiet – hvilket betyder opbakning fra godt 3/4 af det folkevalgte, danske folkestyre. Hvordan kan du udstille det som udemokratisk? Det er da netop demokratiet, der taler,’ skriver Knuth på sin Facebook-side.

Det er intet mindre end et idiotisk svar. … Dét, kritikken derimod handler om, er den alt for lette omgang med de borgerlige frihedsrettigheder, individets rettigheder, som er en helt afgørende del af det liberale demokrati.

For ja, demokrati er andet og mere end flertalsstyre. … Højrepopulismen er på fremmarch i disse år, og derfor er det så vigtigt at råbe vagt i gevær, hver gang man hører en politiker bruge folkets vilje som argument for at skære lunser af vores liberale demokrati.”6. oktober 2017

Maintz: Indvandringsstop er nødvendigt, så vi kan sikre ‘den liberale livsform’ mod illiberale muslimer

Jan Maintz argumenterer i Information for nødvendigheden af et indvandringsstop, og understreger at det som sådan ikke er i modstrid med liberale værdier. Han henviser til Locke og Mill, og påpeger, at statsmagtens fornemmeste opgave er at sikre frihed og tryghed.

Sakset fra Information.dk – Det er også liberalt at standse indvandringen.

“Forfatteren Stefan Hertmans’ patosbårne ‘Åbent brev til Europa’ i sidste weekends Information og andre europæiske aviser bliver således et eksempel på en position, der helt overser, at det ikke kun handler om terror og ‘en slet adfærd fra de få’, men om en langt bredere og mangeartet modstand mod den liberale livsform.

Kun gennem et skævt billede kan Hertmans gøre indvandringsmodstandere til hjerteløse idioter og ‘kværulantiske masseindivider’. Men det afgørende spørgsmål er, om vi kan have en sammenhængende liberal kultur om 10-20-50 år, hvis indvandringen fortsætter? Kan jøder, homoseksuelle og kvinder f.eks. leve frit?

Svaret er sandsynligvis nej. Langt fra alle muslimer er illiberale – og denne artikel må være forfærdelig at læse for liberale muslimer – men mange illiberale er muslimer.

[…]

En af de første og største grundlæggere af en liberal samfundsorden er John Locke. Ligesom Hobbes og Rousseau beskæftiger han sig med spørgsmålet om, hvorfor individer overhovedet skal overdrage deres magt til en stat.

Hvad er ‘det store og øverste formål’ med en sådan kontrakt, spørger han i sit politiske hovedværk fra 1690. Hans svar er dette: at sikre individets frihed og tryghed. Dét er en statsmagts primære opgave ifølge Locke, som er den første, der formulerer det repræsentative demokratis princip om, at borgerne må vælte magthaverne, hvis ikke de sikrer borgernes frihed og tryghed.

Mill er også opmærksom på, at dogmatisk religiøsitet typisk blokerer for friheden, og at Europa skylder frihedsånden ’sin fremskredne og mangesidede udvikling’. …

Disse vigtige liberale principper begrunder, at den muslimske indvandring bør sættes på pause – simpelthen fordi den har en klar tendens til at modvirke den liberale livsform, og fordi statsmagten ikke kan sikre den.”

Oploadet Kl. 10:23 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
Arkiveret under:


27. september 2017

Nikoline angriber neo-liberalisme med maskinpistol: “Omvendt Robin Hood i Venstres Minimalstat…”

Tidligere på året gættede jeg på at rapperen Nikoline var ‘frafalden venstrefløjser’, men jeg må desværre erkende at jeg tog fejl. Hun tilhører stadig den yderste venstrefløj, at dømme efter videoen til ‘Flertallet er dumme’, hvor hun med maskinpistol nedskyder repræsentanter for neo-liberal ideologi.

Det være sig repræsentanter for samtlige borgerlige partier, herunder inkluderet Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Konkret med skydeskiver påtrykt Lars Løkke Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt, Bjarne Corydon, Morten Messerschmidt, Joachim B. Olsen, og mange mange flere. Lidt udenfor nummer er Lars Seier Christensen og Holger K. Nielsen.

Video

Stills

“Videoen til nummeret er både en hævnfantasi og advarsel, hvor Nikoline går på gaden iført armytøj og et maskingevær imens hun skyder på mål efter blandt andet Lars Løkke, Helle Thorning og Anders Fogh.” (Gaffa, 26. september 2017)

Tekst (Nikoline, 2017)

“Flertallet er dumme. Det her er resultat:
Dong aktiesalg til Goldman Sachs. På Corydon mandat
Vestens pseudodemokrati er sammenbrudt totalt …

Omvendt Robin Hood i Venstres Minimalstat
Velfærdssamfundet afmonteret Radikalt …

Vi drukner i konsensus vækst mytologi
Socialdemokratiets plan for det offentlige
Fra start til slut udarbejdet af McKinsey Apati har konsekvens af demokratisk parodi
Liberal version af Animal Farm hykleri …

Hver dag ny skandalesag
V, K, O, LA
B og A tørrer ansvaret af …

Social mobilitet virker ikk’
Øget ulighed og ustabilitet er problematik
Ved du ikk? Så tjek Danmarks Statistik
Ifølge neo-liberal optik. obskur cand. oecon matematik
2+2 = 5 logik

Ayn Rand ‘objektivisme’ facit”


Marcus Knuth præciserer: Jeg støtter AfDs udlændingepolitik, men ikke partiet, det er jo højreekstremt

Der findes fornuftige elementer i Venstre, men man skal ikke stemme på partiet hvis man ønsker at stoppe den igangværende masseindvandring. Søndag aften kommenterede integrations- og udlændingeordfører Marcus Knuth det tyske valgresultat, og fik indflettet lidt glæde over Alternative für Deutschlands nye position. Hurtigt blev han banket på plads, alt imens kommentarsporet flyder over med absurde postulater om AfD.

Det bedste argument imod demokratiet er positionerende politikere, og politisk debat på Facebook.

(Integrations- og udlændingeordfører Marcus Knuth glæder sig over at AfD-succes)

(EU-ordfører Jan E. Jørgensen forstår det ikke)

(Marcus Knuth præciserer: Jeg støtter kun partiets politik, ikke partiet, deter jo højreekstremt)

“Tak til jer alle for jeres kommentarer 👍🏻 mit opslag er IKKE en støtte til ADF men for en bedre balance i Merkels asylpolitik, som har været katastrofal.
Det minder mig om det, som vi ser i Sverige – når de store, ansvarlige borgerlige partier ikke er ansvarlige, ja så stormer den ekstreme højrefløje frem. Så jeg håber at mine borgerlige partifæller i Tyskland lærer af det – så den ekstreme højrefløj ikke får grobund.”
(Marcus Knuth, 24. september 2017, Kl. 23.43)

Oploadet Kl. 03:02 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer


23. september 2017

Minimal justering af registreringsafgift: Liberalister brokker sig over DF, socialister brokker sig over alt

Dansk politik handler om at tælle til 90 mandater, og de fleste liberale angreb på Dansk Folkeparti virker ikke videre gennemtænkt. Hvis Dansk Folkeparti var økonomisk liberale, ville rød blok kunne regere på ubestemt tid. Kun Dansk Folkeparti kan få de nødvendige velfærdsvælgere henover midten. Det gør ondt at sige, men langt de fleste danskere er socialister i sjælen.

Torsdag blev der indgået forlig om en ny bilreform. En ny VW UP! bliver 400 kroner dyrere (+0,4 pct.), en Peugeot 308 bliver 33.000 kroner billigere (-11,8 pct.) og større biler falder med lavere procentsatser. Den skønne Jeep Patriot, som ses herunder, vil fortsat ikke kunne sælges i Danmark. Regeringen og Dansk Folkeparti forventer at flere vil købe mellemklassebiler, og reformen skulle derfor stort set være udgiftsneutral.

(Jeep Patriot)

Reaktionen på denne marginale justering af registreringsafgiften blev ikke vel modtaget på Kristian Thulesen-Dahls Facebook-side, for nu at sige det pænt. Enkelte kommentarer kommer nok fra trollende røde, men langt de fleste kommer desværre fra helt almindelige danskere. Helt almindelige danskere, der ikke ønsker masseindvandring.

“Ja aftalen er god for dem med pengepungen i orden…” (Per G.)

“Fatter ik du fortsætter med at gøre det godt for de rige . Tænker på alle dem i har smidt ud i fattigdom…” (Georg R.)

“Nej til gavn for dem der kører luksus biler .dem der kører mikro biler får regningen .endnu en gang belønnes de velhavende på bekostning arbejderen” (Carlo B.)

“Det er skattelettelser skjult i biler Thulesen… Kan det være rigtigt at I er ligeglade med at pensionisterne skal betale for de riges fest ? … Det er meget trist for de pensionister der kommer til at betale for det.” (Anna W.)

“Det er sådn vi kender DF tager fra de svage og giver til de rige.” (Esther K.J.)

“Hvad med fattige , får de hjælp til en cykel med hjælpe motor…” (Sonja M.)

“I burde arbejde for meget mere retfærdighed tænker især på alle de fattige pensionister, de ledige og bistandsklienterne, samt alle de danske hjemløse. De rige er blevet tilgodeset rigeligt… De svageste grupper skal vel ikke blive ved med at trække læsset, for at de rigeste kan rage mere til sig…” (Mona V.C.J.)

“Igen er det dem der har mest der får mest” (Sanne K.K.)

“Og hvad vil I så gøre for cyklisterne??” (Eva L.)

“Joh joh , men nu er det jo igen, de der har penge til de dyre biler, der belønnes …” (Birgitte S.)

“Der er intet for den lille mand hos jer” (Christina H.C.)

“Pyt med de svage, de syge, de ældre og vores velfærdssamfund! Bare vi kan få nogle billige biler, som i sidste ende alligevel langt de fleste gange vil komme de mest velhavende til gode! Føj hvor er det ulækkert!” (Morten M.)

“… det er finansieret ved at tage fra de fattige.” (Daniel B.)

“Godt at en Audi A6 bliver 100.000 billigere, det bliver alle de syge, arbejdsløse og gamle helst sikkert glæde for, især når de igen får regningen for jeres leflen for overklassen.” (Kenny W.R.)

“Så mangler der en kraftig nedsættelse af prisen på offenlig transport til folk uden kørekort / bil !!” (Mikkel F.C.)

“Igen bliver det den lave indkomst der rammes.” (Bente N.)

“Så kom topskattelettelsen så alligevel – nu fx ’skjult i en Audi’ – de der kun har råd til mikrobiler…” (Anita L.)

“Til gavn for dem med store luksus biler” (Christian R.)

“Tja en aftale der gavner dem der har råd til, at investere i bil. … Og igen får hverken de ældre eller rigere stillet, gavn af, nå ja skattelettelser for de bedre stillede.” (Johnny K.)

“… nu slår DF til og gør mine kones bil og min bil mindre værd end hvad vi skylder i dem. Det er sgu da at træde endnu mere på folk…” (Svend D.H.)

“Hvad med motorcykler ?” (Claus J.)

“I har formået, igen at gøre det vanskeligt, at være arbejder på lavindkomst.” (Kurt E.)

“kun til gavn for de rige de for i hoved og røv hvor længe skal vi arbejder finde sig i det” (Svend E.N.)

“endte som jeg regnede med mest til dem der allerede har penge.” (Helle C.)

“Dr har vi det igen! En ‘fin’ aftale der g ørat de rige kan købe større biler, mens de mindrebemidlede må undvære bil…” (Vinnie E.)

“… det med de små biler at de kommer til at koste mere, er da ikke for arbejderfamilien som har brug for 2 biler, det er ikke alle som har råd til at investerer i 2 mellem klasse biler… så nej igen I tager fra de små og giver til de rige…” (Per B.M.)

“stadigvæk de rige der får mest ud af det” (Michael J.)

“En regning til de danskere der har en mellemklassebil som kører langt på literen og derfor betaler en lav grøn afgift, de vil komme til at betale for at Lamborghini bliver meget billigere” (Egon S.)

“Dansk folkeparti er med til at svine naturen til med mere gift fra udstødningen…” (Torben K.)

“… en c1 bliver dyrere og de store biler billiger kan man kun til gode se dem der har og så plukke resten af dem der ikke har…” (Robert P.)

“… hvorfor skal de små nu rammes igen” (Birte Z.)

“Vi pensionister, som snart skal have en ny bil/minibil, skal betale mere.” (Lis H.)

“… endnu en skævvridning af det danske samfund. I giver flere penge til dem der har mest” (Svend H.)

“Så lige at det igen er de små der skal betale mere…” (Pia M.J.)

“Ja de rige kan købe sig en stor bil, mens de fattige skal af med lidt mere…” (Peter R.N.)

“De aller, aller svageste i Danmark skal betale for de billige biler.” (Jacob P.)

“Hvordan kan i gå med til dette?? Enhver ved da at de svageste ikke køber en mellem bil ! Hvor skulle man få pengene fra ??” (Gitte J.)

“Typisk DF.de går med på den værste liberale politik,og fifler for dem som har rigeligt i forvejen.” (Bjarne S.)

“…de svageste grupper er med til at financere nedsættelsen af bilafgiften” (Preben H.)

“Hvad er meningen med at kontanthjælpsmodtagerne skal finansierer billigere biler. For pokker da – de sgu dem der har mindst som betaler til dem der har penge…” (Niels C.)

“Ikke alle der har råd til en ny bil.” (Susanne H.)

“igen er det de fattige, der ingenting får, men skal betale…” (Ilse N.)

“ikke en klima venlig løsning” (Tycho A.C.)

“Her gik man endnu engang efter de ’små’..dem som ikke har råd til at købe de store biler. … Føj” (Lise K.)

“Patetisk. Men efterhånden Zionistisk Folkeparti i en nøddeskal.” (Morten N.)

“Hvad med os det har købt ny bil for 2 md siden” (John S.)

“Nu har du tænkt på de rige igen igen” (Birgit B.)

“Som sædvanlig må de svageste stå for skud.” (Jørgen S.)

“Nu må De Svage og Pensionisterne igen til Lommerne…” (Kurt D.)

“Hvem er så lige danskerne !?!? De rigeste eller?????” (Michael G.S.)

“Og hvem betaler mon det gilde? Som sædvanlig” (Pia B.)

“Ligenu er det kun de velstillede, der har gavn af denne aftale.” (René P.)

“Det er blevet dyrere for den lavtlønnede kvinde og mand at betale for den lille bil de har hårdt brug for…” (Maria L.)

“… det bliver i den grad dårligere at være folkepensionist med en lidt ældre stor bil” (Bjarke N.)

“Da ikke for dem der kun har råd til de små biler.svinestreg.” (Elsebeth H.)

Oploadet Kl. 11:55 af Kim Møller — Direkte link51 kommentarer

Zenia Stampe: Jeg tror ikke mere, ‘at Danmark for tid og evighed vil være et fredeligt og trygt land’

Politiken har bedt en række centrum/venstre-politikere give deres bud på fremtiden. Zenia Stampes bidrag er surrealistisk ringe. Hun frygter for fremtidens Danmark, ikke på grund af masseindvandringen, men på grund af ‘den nye nationalisme. Som nyudklækket ‘realist’ mener hun dog at løsningen er mere af det samme, for hendes børns skyld. Kronik af Zenia Stampe i Politiken – Engang var jeg idealist, nu er jeg realist (kræver login).

“Du er så heldig at være født i et rigt, frit og demokratisk land. Derfor har du en forpligtelse til at hjælpe dem, der ikke har været nær så heldige. Sådan er min børnelærdom. Og indtil for nylig var den tanke også hoveddrivkraften bag mit politiske engagement.

Mit ideal var global retfærdighed. Og mit kald var at bruge – og om nødvendigt opgive – mine egne privilegier for at skabe den retfærdighed.

Men i løbet af det sidste år er der noget, der er vokset inden i mig. En følelse af ulmende uro, der ligger på lur og overvælder mig… Jeg har simpelthen mistet min barnetro på, at Danmark for tid og evighed vil være et fredeligt og trygt land.

… det er netop den manglende vilje til at løse problemer i fællesskab, der skræmmer mig. Det er den, der har fået mig til at forstå, at vores danske paradis hurtigt kan blive til en historisk parentes. Derfor oplever jeg også, hvordan min politiske drivkraft i de seneste par måneder har transformeret sig fra politisk idealisme til hård realisme.

Jeg tror stadig på global retfærdighed. Og jeg ser det stadig som et kald at arbejde for den retfærdighed. Men jeg gør det ikke kun af et godt hjerte. Jeg gør det ikke for andre børns skyld. Jeg gør det for mine egne børn. For at de fortsat skal kunne leve i et fredeligt, frit og rigt Danmark. For at de trygt kan sætte deres børn, mine børnebørn, i verden om 20 eller 30 år.

[…]

Vi har glemt, at fred og suverænitet ikke er noget, der kommer af sig selv, og at det heller ikke er noget, vi bare kan tage for givet. Og det er måske en af forklaringen på, at det internationale samfund lige nu står midt i den største krise siden Anden Verdenskrig: Ikke på grund af de åbenlyse og alvorlige fejl og mangler. Men på grund af succes. …

Danmark er et lille land. Vores samfund, vores politiske udviklingsmuligheder og vores trivsel som nation er helt afhængig af, at vores værdier og vores holdninger også deles af andre lande.

Det har vi det med at glemme. Og netop den forglemmelse har lagt vejen åben for en ny bølge af nationalisme – i Danmark, men også i resten af Europa og USA.

Den nye nationalisme er egentlig mere antiinternationalistisk end nationalistisk. Den taler om at ryste nationen fri af alle de snærende internationale bånd. Den vil trække suverænitet tilbage til nationalstaterne.

Den påstår, at den liberale verdensorden er elitens projekt. Og den opfatter ikke nødvendigvis andre nationer som fjender, men derimod som allierede i kampen mod det internationale samarbejde. Problemet er bare, at får de nye nationalister ret, som de har agt, så bliver de hinandens fjender.

… vi må aldrig vende ryggen til verden. For så indhenter den os bare. Uden varsel. Uden nåde. Ligesom den gjorde 9. april 1945. Og så kan al verdens pigtråd ikke redde os.”

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper