30. maj 2015

Ungliberal forsøgt kniv-røvet af mellemøstlige indvandrere – Konservativ leder tæt på indbrudsforsøg

Torsdag aften blev Nicolai Oster, tidligere næstformand for Liberal Alliance Ungdom, forsøgt røvet med kniv nær sit hjem i Glostrup af “to mørkklædte indvandrer af mellemøstlig udseende”, der tilsyneladende havde det fint med åbne grænser, men lidt sværere med de lukkede kasser. Han forsvarede sig med peberspray, og slap uskadt fra episoden.

Fredag formiddag da konservative Søren Pape Poulsen var på vælgerbesøg i Nødebo i Nordsjælland, opstod der rygter om et indbrudsforsøg længere nede af vejen. Pape fortæller om ‘mistanken’ på stedet via Facebook, men historien pilles hurtigt fra hinanden i medierne. “Papes indbrudstyve viste sig at være avisomdelere”, skrev Politiken…

(LO-ejede Avisen.dk, 29. maj 2015: Papes pinlige valgbommert: Se den her)

Fra DR Online, der har talt med naboen Peter Frederiksen – Nabo: Politiforklaring efter Papes indbrudsbesøg stinker.

“Naboen undrer sig også over, at en af personerne fra varevognen var gået helt ind i haven, så husets alarm gik i gang. Postkasserne står nemlig ude ved vejen.

– Jeg kigger ind i min nabos have, og her ser jeg manden, der står og spejder ind gennem husets kæmpe panoramavinduer, forklarer Peter Frederiksen.

– Da han ser mig, siger han ‘hello’ på sådan en desperat måde, siger Peter Frederiksen, der oplevede manden som tydeligt nervøs.

Naboen tror ikke på politiets forklaring om, at personerne uddelte flyers:

– Det er eddermageme løgn. Helt ærligt, det er en håndværkerbil med stiger oppe på taget. De havde udenlandske plader og arbejdstøj på. Det er helt ærligt rystende, at politiet lader dem gå, siger han.

Samtidig slår han fast, at der hverken var nogen flyers i hans postkasse eller i mandens hænder. DR Nyheder har talt med yderligere to naboer fra stedet, som heller ikke har set flyers i deres postkasse.

Nordsjællands Politi har dog været upræcise i deres forklaring af forløbet flere gange. Til DR hedder det nu, at personerne ‘omdelte flyers’. Men til Politiken blev det oplyst, at de mistænkte var ‘avisomdelere’, og til avisen.dk lød beskrivelsen ‘reklameomdelere’. Det har undret naboerne…”19. maj 2015

Ekstra Bladet: LA’s totale afskaffelse af registreringsafgiften ville ‘koste danske bilejere 110 milliarder’

Blandt selverklærede venstreintellektuelle er Liberal Alliance efterhånden blevet hadeikon, næsten på niveau med Dansk Folkeparti. Her en vanvittig vinkling fra en journalist, der frygter faldende skattetryk. Fra Ekstra Bladet – Prisen på din brugtvogn styrtdykker: Samuelsens bil-bombe.

Lykkes det Liberal Alliance og Anders Samuelsen at få gennemført deres forslag om helt at afskaffe registreringsafgiften, vil det næsten halvere værdien af din brugte bil. Det viser beregninger, som Skatteministeriet har lavet på opfordring fra den konservative skatteordfører Brian Mikkelsen.

Svaret fra Skatteministeriet viser, at en total afskaffelse af registreringsafgiften i 2015 ville give et gennemsnitligt prisfald på 46 procent for en brugt bil. Hvis afgiften kun bliver halveret, vil bilejerne i gennemsnit blive ramt af et prisfald på 24 procent, skriver Skatteministeriet.

Årsagen er, at interessen for brugte biler selvsagt vil styrtdykke i samme sekund, som et folketingsflertal beslutter sig for at skære i afgiften for nye biler. En bil, der blev købt dagen før til eksempelvis 150.000 kroner, vil altså kun være 81.000 kroner værd, hvis registreringsafgiften blev fjernet helt.

[…]

– Vil det ikke betyde et ret stort værditab for de danske bilejere, hvis man, som I har foreslået, fjerner registreringsafgiften?

– Jo, hvis de vil sælge deres bil i morgen. Men der er to løsninger. Enten at man fjerne den i et hug. Eller også udfaser den over nogle år. Men hvis du har købt en bil i går, så afdrager du den over syv år. Så har den nulværdi om syv år, og det vil den have uanset, om vi fjerne registreringsafgiften i morgen eller ej, siger Anders Samuelsen. …

– Nej, men man kan enten fjerne afgiften i morgen eller også indfase det. En indfasningsmodel tager højde for det, du taler om. Men skal danskerne i al evighed betale dobbelt pris for en bil på grund af de forbehold? Vores svar er nej. Lad os få nyere biler som i Sverige og Tyskland.”

Oploadet Kl. 11:55 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer


29. april 2015

“… de lykønskede hinanden med et fast håndtryk og kindkys. ‘Tillykke med overførselsindkomsten!’

Det er selvfølgelig godt Ayhan Al Kole ikke er socialist mere, men værdipolitisk gør det på sin vis hverken fra eller til. Jeg har fremhævet de interessante detaljer i hans læserbrev i Information – Jeg er skurken blandt mine venner.

“Igennem folkeskolen og dele af min gymnasietid var jeg overbevist om, at mine ideer om samfundet ikke kunne forenes med de borgerlige partiers politiske ønsker. … Den hovedløse søgen efter et politisk ståsted afspejlede min identitetskrise – det indser jeg først nu. Hvilket hold skulle jeg være på? Det handlede hele tiden om at finde sig selv uden at blive holdt uden for af ‘sine egne’:

Jeg søgte derfor aktiv mod den anden bevægelse, hvor tonen omkring udlændinge endnu ikke var fjendsk: fra Enhedslisten til Socialistisk Folkeparti til Socialdemokratiet. På daværende tidspunkt havde man ikke smidt udlændingekortet på bordet, og der var flere folketingskandidater, jeg kunne spejle mig i, og tilmed syntes statskassen utømmelig: Der var hjælp til alle og gerne i overflod. Det lød jo næsten for godt med så åbne grænser og åbne kasser. …

Mine forældre har altid slidt hårdt og insisteret på at vise os vejen frem. Men jeg ved, at mange mistede lysten til at arbejde, de fandt ingen gevinst i det. Jeg lyver ikke, når jeg fortæller, hvordan jeg flere gange var vidne til, hvordan de lykønskede hinanden med et fast håndtryk og kindkys. ‘Tillykke med overførselsindkomsten!’ Jeg var målløs.

Det slog mig, at jeg var liberal. … Men blandt ligesindede medborgere af anden etnisk herkomst end dansk møder jeg hovedrysten, beklagende blikke, flovhed og pegefingre. Jeg er på forhånd dømt til at være skurken, en forræder, ‘en af de andre’. … Folk af anden etnisk herkomst dømmer typisk liberalismen og mener, at den er usympatisk, pengegrisk og fremmedhadsk… Men jeg ønsker netop et opgør mod den nationalkonservative xenofobiske politik…”

Oploadet Kl. 06:07 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer


27. april 2015

“Hvid fløj er en reaktion mod denne kulturelle nihilisme og et forsvar for den nationale sammenhæng.”

Det kommer næppe til at redde De Konservative på den korte bane, men det gør absolut intet hvis de mange Rune Kristensen’er i partiet får nationalkonservativt modspil. Jesper Holm Frederiksen i Critique om etableringen af en ‘hvid fløj’ i KU – Ungkonservatismens fald og genrejsning. Læs det hele, og tegn abonnement på årsskriftet.

“Som læserne af Replique må have noteret sig, undergår den offentlige opinion i disse år en udvikling, vi ikke har oplevet her til lands i mange år. Der er nemlig masser af konservative debattører. …

På Konservativ Ungdoms Landsråd blev det i år for alvor tydeligt, at disse opbyggelige strømninger har haft indflydelse på ungkonservatismen. Der er nemlig på relativt kort tid opstået en sammentømret og overraskende ensartet nationalkonservativ fløj. Hidtil har der i Konservativ Ungdom overvejende eksisteret to fløje, den ‘røde’ og den ‘sorte’. Den røde fløj har hovedsagligt været kendetegnet ved, at den i udtalt grad minder om Det Konservative Folkeparti i sin pragmatiske, ‘moderne’ tilgang til de fleste politiske spørgsmål: altså en forholdsvis værdiliberal fraktion med en ikke alt for tydelig økonomisk profil.

Den sorte fløj derimod kendetegnes ved dens altoverskyggende foragt for alt, hvad der har med statsmagten at gøre, uagtet om det drejer sig om folkekirke eller kontanthjælp. De sorte er for alle andre end dem selv tydeligvis liberalister, men hævder at være konservative, fordi de mener, at civilsamfundet kun uden statslig indgriben kan opnå en stærk ‘moral’. Denne ‘moral’ har de dog ikke så stor interesse i at definere. …

Både den røde og den sorte fløj har dog det til fælles, at de i udpræget grad er ‘moderne’. Det er særligt her, der er anledning til bekymring. …

For hvis konservatismen har en berettigelse, må den netop være et korrektiv til den galoperende modernitet. Det er altså ikke tilstrækkeligt at definere konservatisme som ønsket om at skabe ‘et samfund, hvor staten er stærk nok til at løfte den svage, men for svag til at knække den stærke’ som Per Stig Møller siger. Denne sætning er efterhånden blevet så udpint en skåltale – hovedsagligt fra den røde fløj og Det Konservative Folkeparti – at den i dag er fuldstændigt irrelevant. …

Hvis en politisk bevægelses vigtigste kampråb kan tilsluttes af dens arvefjende, er det utilstrækkeligt. … Utilstrækkeligheden står i skærende kontrast til det igennem lange tider kendte konservative motto: ‘Gud, Konge og Fædreland’. Det kulturradikale etablissement har imidlertid haft så stor succes med at udskamme dette ellers så smukke udtryk, at de fleste ‘moderne’ konservative kun kan ytre det, hvis de i åndedraget efter undskylder ved at redegøre for, hvordan det skal forstås i 2015 (eller hvilket tilfældigt år, kalenderen nu engang viser).

[…]

Den nationalkonservative fløj, også kendt som Hvid Fløj, er særligt kendetegnet ved, at den anfægter denne fortælling om konservatismen, dette ‘moderne’ og alt, hvad det indebærer. …

Hvid fløj er en reaktion mod denne kulturelle nihilisme og et forsvar for den nationale sammenhæng. Den er en bevægelse, der i sin grundvold er anti-moderne. Fløjen samles i ønsket om at bevare og genskabe de nationale, kulturelle og religiøse sæder og skikke, der i tusind år har konstitueret Danmark. Den vil insistere på, at den konservative partibevægelse skal finde tilbage til sine ideologiske rødder, hvor mennesket ikke forstås som et eksperiment eller et produkt af socioøkonomiske omstændigheder, men som et forhold, som Kierkegaard formulerede det: et forhold til sin næste, til Gud og til sit land. Mennesket er ikke en tilfældig kødklump eller CPR-nummer, men formet af sin kultur og sit hjem.

Dét er konservatismens formål: At fastholde individet i det nære og i det konkrete. Hvid fløj er blot begyndelsen på det, vi vil se meget mere af fremover: en national og kulturel vækkelse, der vil sprede sig som ringe i vandet. For Gud, konge og fædreland.”10. april 2015

Debat blandt psykologer: Er menneskesynet i Liberal Alliance ‘foreneligt med det at være psykolog’

Psykologistuderende Alexander Gjerding kommenterer debatten om psykolog Nicolai Sennels i seneste udgave af Indput – Forbudte holdninger (pdf, s. 34). Pegida i Danmark har i øvrigt ændret navn til ‘For frihed’, der nu på mandag afholder sin første aftenvandring for ytringsfrihed.

“Den københavnske skolepsykolog Nicolai Sennels, formand for den danske afdeling af den islamkritiske forening Pegida, bliver af flere kolleger beskyldt for at komme med fagligt uforsvarlige udtalelser om muslimer. De og flere politikere kræver ham fyret på baggrund af sine holdninger, men Sennels holder fast i sin ytringsfrihed og påpeger, at han intet ulovligt har gjort. Der er dog åbnet op for en interessant debat; er der, eller bør der være grænser for, hvilke holdninger man må have som psykolog? Hvor går grænsen mellem offentlige og private udtalelser? Og skal der være en videnskabelig standard for, hvornår man må komme med udtalelser og generaliseringer i kraft af sit arbejde som psykolog?

Kort inden kommunalvalget i 2013 opstod der en heftig debat inde på Facebooksiden ‘Danske Psykologer’. På siden, som har næsten 3000 medlemmer, blev der oprettet et indlæg omkring en kvindelig psykolog, der stillede op til borgerrepræsentationen i København for Liberal Alliance. I indlægget blev der sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt menneskesynet i Liberal Alliance var foreneligt med det at være psykolog. Tonen gik højt, som den af og til kan gøre, og der var også stor uenighed blandt de debatterende. Grundlæggende blev det diskuteret, hvorvidt virket som psykolog omfatter en række retningslinjer for, hvilke værdier, holdninger og menneskesyn, man bør have.

Den seneste tid har der så igen, om end i et væsentligt mere offentligt forum, raseret en debat om samme emne. …

Nicolai Sennels har flere gange fremhævet, hvorledes den kritik, der har været fremsat imod ham, simulerer et regulært Berufsverbot. Begrebet Berufsverbot, eller beskæftigelsesforbud, dækker over et forbud mod ansættelse af personer med særlige politiske holdninger inden for den offentlige sektor og blev introduceret i 50’ernes Tyskland under frygt for venstre- og højreekstremistiske kræfter. Nicolai Sennels selv påpeger, at det er en skam, at mange psykologer ikke tør tale om deres oplevelser med islam og muslimske klienter: ‘Psykologien har utroligt meget vigtigt at bidrage med i forståelsen af den mentalitet, som driver mange muslimer til at tilslutte sig doktrinen om jihad. Psykologer er blandt de faggrupper, der har det tætteste professionelle kendskab til disse grupper, fordi vi arbejder i fængsler, i integrationsindustrien, i psykiatrien, på skoler osv. Vi har altså en masse viden og erfaring, som vil kunne bidrage til en forståelse af de udfordringer, Vesten står overfor i dag. Men desværre ser det ud til, at de modige psykologers klub er ret lille’.

En del af kritikken mod Sennels kan da også synes problematisk, idet den velsagtens kan rettes mod et utal af fagfolk inden for stort set alle professioner, der har med mennesker at gøre. At borgere i et demokratisk samfund har politiske holdninger og fordomme, må siges at være et åbenlyst faktum. … Man må nødvendigvis antage, at folk er i stand til varetage deres erhverv professionelt, og dette burde også gælde for Nikolai Sennels virke som psykolog. Megen af den bekymring der har været luftet omkring Nicolai Sennels synes således at bunde i en implicit antagelse om, at hans holdninger er tilpas ekstreme til at en reel professionalisme og objektivitet virker usandsynlig. Dette kan være en problematisk gradbøjning af privatsfærens ytringsfrihed, og Sennels bekymring om Berufsverbot synes måske ikke ubegrundet.

(Indput, marts 2015)

Oploadet Kl. 04:41 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer


21. marts 2015

“Vores nære forfædre har løbet storm mod alle guderne, og nu står vi ved et nihilistisk nulpunkt.”

En hel side med konservative Christian Egander Skov i dagens Jyllands-Posten. Mikael Jalving interviewer – ‘Vi står ved et nihilistisk nulpunkt’.

“Christian Egander Skov, ph.d. og ekstern lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, er noget så sjældent som en underviser, der skilter med sin konservative grundholdning. … Den 30-årige Christian Egander Skov, der har skrevet universitetsafhandling om mellemkrigstidens konservatisme i Danmark, har i hvert fald et mellemværende med, hvad han benævner vor liberale epoke, og han søger straks mod problemets kerne, sådan som han ser det:

‘Hvis vi ser bort fra den politiske overflade og tager mål af det bagvedliggende, så hersker der i vore forestillinger og drømme en dyrkelse af det grænseoverskridende. At overskride grænser er blevet den nye normal. Derfor er det bl.a. blevet suspekt at hævde visse værdiers forrang i Danmark, ligesom det er suspekt at mene, at Vesten repræsenterer værdier og vaner, der er befordrende for et godt liv.

Vi er kommet til at tro, at ethvert menneske er et ubeskrevet blad, som skriver sin egen historie uafhængigt af arv og miljø. Heri ligger der et klassisk emancipationsprogram – en slags tabula rasa: Vores nære forfædre har løbet storm mod alle guderne, og nu står vi ved et nihilistisk nulpunkt.

Hvornår blev dette program sat i værk?

‘Det har været undervejs længe, og vi må tilbage til slutningen af 1800-tallet for at finde begyndelsen. Det moderne gennembrud og den dertil knyttede radikalisme i kunst og kultur skulle erstatte de kristne værdier, og stormløbet fortsatte med venstrefløjens marxisme op igennem det 20. århundrede. Min pointe er, at både kristendommen og de senere erstatningsreligioner er brudt sammen. Vi står på bar bund, men kalder det ‘frihed’ eller ‘smag og behag’. …

Partiet (Det Konservative Folkeparti, Kim) blev dermed ædt af kulturen og markedet, hvis individualistiske og relativistiske dogmer satte sig igennem i den offentlige kultur og privatsfæren med en sådan fart og styrke, at vi i dag går rundt og tror, at disse værdier er universelle og eviggyldige.'”

(Jyllands-Posten, 21. marts 2015, s. 32)6. februar 2015

Mette Bock, Liberal Alliance: “Jeg er ikke bekymret for islam. Men jeg er rædselsslagen for terror…”

Islam som kultur og religion er et langt større problem end enkeltstående terroraktioner, og den evige relativeren man hører fra naivisterne bider sig selv i halen. Nationalsocialisme uden Holocaust vil stadig være totalitær, på samme måde som Islam selv i den mest moderate udgave udgør et frontalangreb på liberale værdier. Fra torsdagens udgave af Kristeligt Dagblad. Liberal Alliances Mette Bock for fuld idioti – Islamofobi og naivisme. Vigtige strejf af nuancer (ikke online).

“Sørine Godtfredsen har ved flere lejligheder påpeget, at man i dag gør sig sårbar ved at udtrykke bekymring for islam og let risikerer at få udtrykket ‘islamofob’ klistret i panden. Derfor skjules bekymringen.

Tværtimod mærker vi i hele Europa en øget polarisering, en hastigt voksende nationalkonservatisme og unuanceret islamfordømmelse, der gør den liberale sårbar. Udtrykker man ikke bekymring for islam, får man mærkatet ‘naivist’ klistret i panden. Jeg vover det alligevel: Jeg er ikke bekymret for islam. Men jeg er rædselsslagen for terror. Uanset om terroristerne anvender islamisme, socialisme, fascisme eller nazisme som skjold.

Jeg er også tiltagende bekymret for de tiltagende unuancerede og forenklede modsætninger…”

(Mette Bock i Kristeligt Dagblad, 5. februar 2015; Via Kulturradikalismen smadrer Danmark)


Loonie-liberale Rasmus Brygger kalder Pegida-talsmand Nicolai Sennels for ‘nynazistisk sympatisør’

Selvom Rasmus Brygger har været formand for Liberal Alliance Ungdom, og faktisk er tidligere medlem af Liberal Alliances hovedbestyrelse, så minder hans politiske analyser om barnagtigheder fra den yderste venstrefløj. Herunder en underlødig Facebook-opdatering om Nicolai Sennels.

“Den mand har intet at lave som børnepsykolog. Gad vide hvordan den private sektor ville have det med at have nynazistiske sympatisører ansat?”

(Rasmus Brygger på Facebook, 5. februar 2015)

“PEGIDA er FOR opretholdelse og beskyttelse af vores kristen-jødisk prægede vestlige kultur.” (Pegida, Positionspapir, Pkt. 13)

Oploadet Kl. 08:00 af Kim Møller — Direkte link53 kommentarer


25. december 2014

Sverige: Konservativ eks-statsminister – Sverige ejes ikke af svenskerne, men kommende beboere…

De Konservative har i praksis opsagt generationskontrakten, men har dog trods alt pli nok til ikke at idealisere den udvikling de ikke har modet til at bekæmpe. I det svenske søsterparti er det anderledes. Årets citat fra Fredrik Reinfeldt.

“Er dette et land som eies av dem som har bodd her i tre eller fire generasjoner, eller er Sverige det mennesker som kommer hit midt i livet gjør det til å være og utvikler det til? For meg er det selvsagt at det skal være det siste. (Fredrik Reinfeldt, Moderaterne)

(Fredrik Reinfeldt i TV4, Nyhetsmorgon, 24. december 2014; Snaphanen, Document)

“I am a European at heart…” (Helle Thorning-Schmidt, socialdemokratisk statsminister2012)

“Mennesker først” (slogan for De Konservative, 2014)

“Det handler om mennesker” (slogan for De Radikale, 2014)13. december 2014

Rune Kristensen: Dansk kultur er udansk, Kristendommen kom også udefra (og derfor er Islam ufarlig)

Globalkonservative Rune Kristensen postulerer indledningsvis, at han elsker Danmark, men det dynamiske kultursyn han har overtaget fra kulturmarxisterne, gør ikke desto mindre, at han automatisk forbinder fædrelandskærlighed med ondsindet nationalisme. Absurd bliver associationen ‘Dänische Volkspartei’, når man ved, at han sidste år var med til at relancere De Konservative som Det Konservative Folkeparti. Fra JP.dk – Den danske kultur er udansk.

“Alt for mange frygter kulturelle input udefra. Sandheden er, at mange af kerneelementerne i dansk kultur netop er kommet til Danmark fra andre lande og kulturer. … Vi er nemlig slet ikke så unikke, særegne og entydigt danske, som mange går og tror. Når Dänische Volkspartei påbegynder parolerne om ‘Dit land. Dit valg’ eller ‘Giv os Danmark tilbage!’, så er der ikke et øje tørt blandt nationalromantikerne, ligesom deres prætentiøse tilkobling af Dannebrog i det meste materiale vækker stærke følelser – både for og imod. …

Kultur er ikke statisk. Kultur udfordres og udvikles. Sådan er det, og sådan skal det være. … Vi har siden da fået mange kulturelle indslag udefra. Vi spiser pizza om søndagen, mens ‘Venner’ kører på TV’et. Det ene er italiensk og det andet amerikansk. I det hele taget kommer meget TV, selv dansk produceret TV, oprindeligt fra udlandet. TV-koncepter som X-factor og MasterChef, der samler danskerne foran flimmerkassen, har eksempelvis begge sine rødder i Storbritannien.

Og selv når vi spiser noget så dansk som røde pølser eller drikker noget så dansk som øl, så havde dette næppe været nationale symboler uden et kig syd for grænsen, til Tyskland. … På lignende vis kan man tage fat i den største højtid i Danmark; Julen. … Kristendommen, som på mange måder gennemstrømmer Danmark, er også kommet udefra. Tilsvarende med juletræet, julemanden og gløgg. Vi ser ‘Disneys Juleeventyr’ og ‘Glædelig jul Mr. Bean’, og nyder vores danske højtid. Det gør vi fordi de udenlandske streger i det danske julemaleri blot har gjort traditionen endnu smukkere. …

Vi skal fortsat have en nationalstat(!), men vi skal ikke frygte at vores kultur udvandes af andre kulturer, men glæde os over, at kulturen ændrer sig. Og den ændrer sig kun på de punkter, som befolkningen ønsker det. Dansk kultur er summen af danskernes kulturelle præferencer…”

(Reklamebureauet Integration relancerer navnet ‘Det Konservative Folkeparti'; Uriasposten)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Gyldig XHTML
WP


MediaCreeper