17. april 2014

Alle hævder DF er økonomisk uansvarlige: Vil have 0,8 pct. off. vækst – under det halve af Fogh-æraens

Socialisten Ole Hækkerup, konservative Mads Holger, og flere liberale politikere angriber i disse dage Dansk Folkeparti, for at være økonomisk uansvarlige. Guderne skal vide, at jeg personligt ikke gider bidrage mere til den multikulturelle velfærdsstat, men lad os lige få proportionerne på plads.

Der bliver flere ældre, og flere og flere på offentlige overførsel, og den nemmeste måde at minimere det offentlige udgiftsniveau, vil i praksis være at stoppe kædeindvandringen fra kulturfjerne lande. Import af bistandsklienter, betyder højere skat for den arbejdende dansker. Sværere er det ikke.

BT har interviewet Kristian Thulesen-Dahl, der sætter skabet på plads – DF: Løkke er nødt til at lytte.

“Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti nægter at juble over deres fremgang i meningsmålingerne, før de har set et valgresultat. Men de har klare holdninger til, hvad de kan gå med til på den anden side af et folketingsvalg.

Og de vil have plads til vækst i den offentlige sektor – stik imod de tre andre borgerlige partiets ønske om nulvækst.

- Lars Løkke kører sin politik, og vi kører vores politik. Det er ikke sådan, at vi stiller ultimative krav, men vi satser på, at han bliver nødt til at lytte til os, og vi har det sådan, at der skal være plads til en begrænset vækst i den offentlige sektor, så vi kan hjælpe det stigende antal syge og ældre. Vi havde en vækst i 00′erne på to procent i gennemsnit, og nu taler vi om 0,8 procent vækst, som om det er ren overflod. Det mener vi ikke, det er, siger han.”

Mere.

“De sidste seks år under Nyrup voksede det offentlige forbrug med 2,3 procent om året. I de seneste seks år under Fogh har væksten i gennemsnit ligget på 1,3 procent om året, hvis man regner finansloven for 2007 med.” (Information, 8. januar 2007)

“For mens den gennemsnitlige vækst i privatforbruget i 00′erne var 1,2 procent årligt, lå den tilsvarende vækst i det offentlige på 1,8 procent.” (Politiken, 4. januar 2010)

“Årsagen til stigningen er, at regeringen har planlagt at lade det offentlige forbrug stige gradvist fra 0,4 procent til næste år til 0,75 procent i slutningen af perioden, hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning hen over årene på 0,6 procent.

Ifølge den liberale tænketank Cepos giver besparelser i den størrelsesorden luft til markante lettelser af skatten. … Før valget mente Venstre, at det offentlige forbrug skulle vokse med 0,8 procent frem mod 2020.”

Oploadet Kl. 16:04 af Kim Møller — Direkte link41 kommentarer


16. april 2014

Liberale Rasmus Brygger definerer ‘gennemsnitlig muslim’: “.. den muslim, som.. respektere andres valg”

Det er næsten ondt at tage LA Ungdoms Rasmus Brygger på ordet, når emnet er Islam. Her kommenterer han Hans Hauges spiddende klumme om LAs forkærlighed for muslimer.

(Rasmus Brygger definerer ‘gennemsnitlig’ muslim, 15. april 2014; Facebook)

Rasmus Brygger: Man hører til på venstrefløjen, hvis man… ikke har noget imod mere muslimsk indvandring. Det sørgelige er, at det her er hvad mange borgerlige tænker. …

Annie: … vi behøver vel ikke være naive, Rasmus?

Rasmus Brygger: Annie, nu taler jeg ikke om tolerance overfor de der er intolerante. Jeg taler om tolerance overfor den gennemsnitlige muslim – som jeg da ikke ser som værende intolerant.

Annie: Rasmus, jeg finder, at der er forskellige grader af intolerance i alle former for religion. Hvad er i øvrigt ”den. gennemsnitlige muslim’?

Rasmus Brygger: Annie, det er den muslim, som ligesom os andre ikke ønsker at bestemme over andre, men i stedet respektere andres valg

Oploadet Kl. 16:44 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer


8. april 2014

A&B Analyse for Altinget: Dansk Folkeparti klart større end Venstre og Socialdemokraterne til EP-valget

“Markedet skal regere”, lød det fra Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt i en samtale om EU’s energipolitik i seneste udgave af Europa i Flammer, og mødte straks modstand fra Det Liberal Venstres Jens Rohde og Dansk Energis Anders Stouge. Fra Politiken – EU-måling: DF overhaler Venstre og Socialdemokraterne.

“Dansk Folkeparti står til at blive klart større end både Venstre og Socialdemokraterne ved EU-parlamentsvalget om mindre end syv uger.
Det viser en ny meningsmåling, som A&B Analyse har lavet for Altinget.dk.

For en måned siden havde Dansk Folkeparti opbakning fra 23 procent af vælgerne og lå side om side med Socialdemokraterne og Venstre. Nu har partiet lagt sig alene i front med 26,7 procent af stemmerne.

Oploadet Kl. 11:44 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer


6. april 2014

Arbejdssky Enheds-socialist kræver økonomisk lighed – Lars Tvede om det borgernære liberale Schweiz

For fire år siden hørte jeg Peter Andreas Ebbesen i P1 Formiddag. Her forklarede han med hård retorik, at han ikke var tilhænger af den ‘kristne arbejdsmoral’, og ligefrem betragtede arbejde som værende en forbandelse. Selvom han personligt ikke gider arbejde, er den tidligere Enhedslisten-politiker dog kompromisløs tilhænger af økonomisk lighed. Faktisk så meget, at han finder det nødvendige at true folk der ikke mener det samme.

(Peter Andreas Ebbesen på Facebook, 5. april 2014)

Herunder lidt fra en fremragende klumme af finansmanden Lars Tvede, der laver en direkte sammenligning mellem velfærdssocialistiske Danmark med det borgernære liberale Schweiz. Fra Berlingske – Sådan er Danmark – set fra Schweiz (23. marts 2014).

“Siden jeg var 16, har jeg boet 20 år i Danmark og 20 år i Schweiz, og landenes forskelle fascinerer mig. Befolkningerne i de to lande deler faktisk de samme centrale målsætninger:

1. Alle borgere skal have tryghed og frihed.
2. Alle skal have en fair chance, og de syge og svage skal hjælpes.
3. Man skal beskytte miljøet.
4. Man skal sikre økonomien for fremtidige generationer.

Så ja, ens mål, men når vi kommer til løsningerne, går de vidt forskellige veje.

Lad os starte med frihed. Her er de to lande ret ens bortset fra begrebet ‘økonomisk frihed’, hvor Schweiz ligger i spidsen… En anden forskel er personlig tryghed. Schweiz har ca. den halve berigelseskriminalitet af Danmark og tillige den halve voldskriminalitet, så man går mere trygt på gaden og sover mere trygt om natten.

Jobsikkerhed og arbejdsmarkedsregler er ret ens og ret effektive i begge lande, men arbejdsløsheden er altid lavest i Schweiz. …

Schweizerne har det halve sygefravær på arbejdspladserne og lever gennemsnitligt tre år længere end danskerne. Samlet koster sygehusvæsenet nogenlunde samme andel af BNP i de to lande, men schweizisk sygesikring er markant bedre end Dansk. Ventelister er nærmest ikke-eksisterende, akut syge afhentes ofte med helikopter, læger udleverer typisk medicin direkte i stedet for at udskrive recepter, og hospitaler føles under tiden som gode hoteller.

Schweizernes bedre helbred skyldes måske også, at de har en sjettedel af den danske tilbøjelighed til alkoholisme. Sammen med den lavere kriminalitet tyder det på bedre social sammenhængskraft og harmoni.

De schweiziske skoleelever scorer gennemsnitligt bedre i såvel læsning som matematik og videnskab i PISA-undersøgelsen end de danske. … på typiske velfærdsmålsætninger som personlig sikkerhed, job, lavindkomster, helbred og uddannelse ligger Schweiz bedst, og de afspejles også i, at schweizerne i 2013 lå på niendepladsen i det såkaldte Human Development Index, mens danskerne holdt plads 15.

[...]

Mange danskere undrer sig over Schweiz. Hvordan kan man have social harmoni, tryghed, sundhed, gode uddannelser og et rent miljø, hvis skatterne er minimale og staten halvt så stor som i Danmark? … I 2013 lå Schweiz på førstepladsen i Global Competitiveness Report, hvor Danmark var nummer ni. Schweiz var ligeledes nummer et på Global Innovation Index, der beregnes af bl.a. Cornell University og INSEAD. Her var Danmark igen nummer ni.

… den schweiziske stat er meget lille og kun har syv ministre, som mange schweizere ikke kan huske navnet på. … Langt det meste afgøres i kantonerne (gennemsnitsstørrelse 300.000 indbyggere) eller i nærsamfund inden for kantonerne (gennemsnitligt 2.800 indbyggere). Kantonerne har har eget politi, skolevæsen, sundhedsvæsen osv. De har også hvert deres skattesystem, som kan være endog meget forskellige. Nogle har arveskat, men andre ikke; nogle opkræver ejendomsskatter og andre ikke, en enkelt har helt flad skat, og selv bilafgifter afviger fra kanton til kanton, hvorfor de udsteder egne nummerplader.

Schweizerne hader topstyring og ekspertvælde og satser på nærdemokrati og folkevid. De har direkte demokrati, og mange offentligt garanterede ydelser leveres af private virksomheder i konkurrence – ikke mindst i sygesikring. Der er intens konkurrence mellem kantoner, nærsamfund og private leverandører af offentlige services. Det forklarer efter min mening ikke blot det forbløffende høje offentlige serviceniveau, men tillige de lige så forbløffende lave skatter.

Konkurrence gør nemlig underværker. Ligesom biler, øl og computere bliver bedre og billigere af konkurrence, sker det samme med offentlige ydelser.

[...]

Momsen er i Schweiz under en tredjedel af i Danmark, og i Schweiz betaler folk med mellemindkomster (ca. 700.000 kr. tilsammen typisk ca. 20-25 procent i indkomstskat, sygesikringsbidrag og socialbidrag. De højeste marginalskatter er i de fleste kantoner på ca. 30-35 procent og starter ved indkomster på ca. 7 mio. kr., men nogle steder er topskatten nede omkring 20 procent.

Selskabsskatter og udbytteskatter er også markant lavere i Schweiz, og der betales ingen skat på kapitalgevinster. I alpelandet koster strøm grundet lavere moms og afgifter ca. en tredjedel mindre end i Danmark, ligesom biler koster under det halve. I Schweiz skal man typisk kun tjene ca. en fjerdedel til en ottendedel af, hvad man skal tjene i Danmark, for at kunne købe den samme bil.

Set fra mit schweiziske perspektiv er Danmark et land med gode intentioner, men med betonagtige og irrationelle løsninger. Ja, tryghed, lige muligheder, værn om de svageste og bæredygtighed er fire rigtigt gode målsætninger. Men nej, monopolstat, centralisering, gældsætning og brandbeskatning er fire rigtigt dårlige løsninger. Den meget bedre løsningsmodel ser vi i Schweiz: 1. Decentralisering, 2. Private firmaer til at løse offentlige opgaver samt 3. Markant lavere skatter.”

Mere om talmaterialet på DKCH.info.29. marts 2014

Ole Witt-Hansen: Efter Murens fald erstattede RUC dialektisk materialisme med socialkonstruktivisme

Vise ord fra lektor emeritus Ole Witt-Hansen i Jyllands-Posten – En massiv faglig elendighed.

“Indtil for 25 år siden var de akademiske lærere på gymnasier og universiteter omfattet af akademisk integritet og pædagogisk autonomi. De fik deres faste løn for at passe deres arbejde, og deres arbejde var at formidle akademiske kundskaber til elever og studenter. Punktum. …

De akademiske traditioner blev som bekendt løbet over ende af de sociale ideologier i 1970’erne, da objektiv viden på RUC måtte vige for marxistisk dogmatik og sindelagskontrol. Efter Murens fald i 1989 udførtes der på RUC et imponerende stykke ideologisk akrobatik, idet man erstattede den dialektiske materialisme med socialkonstruktivismen, men fastholdt det centralistiske jerngreb ved nu at bekende sig til det neoliberalistiske new public management.

Ideologisk set minder udviklingen fra omkring årtusindskiftet på mange måder om den kinesiske kulturrevolution. Man forkastede fuldstændig de tidligere akademiske traditioner. Man indførte en ny omfattende nomenklatura, som ikke fandtes i nogen nudansk ordbog, og som ingen forstod, men som på sælsom vis fremstod som progressiv i dets nedvurdering af objektiv viden. …

Som ved den kinesiske kulturrevolution blev traditionelle akademiske kundskaber afskaffet og erstattet med det rent ideologiske begreb: tværfaglighed. Tværfaglighed har intet akademisk, videnskabeligt, fagligt eller pædagogisk grundlag. Kun en lommefilosofisk adkomst, ‘at det er bedre at se en sag fra to sider’.

Som det altid har gjaldet fra RUC, er formålet med undervisning ikke at tilegne sig viden, men at lære at opsøge viden og vurdere dets ‘egnethed’ set gennem de ideologiske briller. Dette bliver nu praktiseret i gymnasiet under det stærkt misvisende navn ‘almen studieforberedelse’. I det hele taget har det, som tidligere var undervisningssystemets egentlige opgave – at formidle objektiv viden – stort set ingen prioritet længere.

Oploadet Kl. 13:47 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer


12. marts 2014

Ny LAU- formand: Blødere retorik, mere mangfoldighed – Vi er “… ligeglad med, hvor folk kommer fra”

Jeg har tidligere blogget om Rasmus ‘Islam er ikke et problem’ Brygger, den meget radikale formand for Liberal Alliances Ungdom (LAU). LAU har netop afholdt generalforsamling, og ny formand blev Alex Vanopslagh. Her lidt fra et interview med Altinget – Ny formand for LA-ungdom: Vi har et image-problem.

“Alex Vanopslagh er 22 år og studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Han er opvokset i Struer i Vestjylland, i hvad Alex betegner som en almindelig arbejderfamilie – med en mor, som er ufaglært, der har et kontorjob, og en papfar, der er maskinarbejder. …

Hvad er dine mærkesager?

‘Det vigtigste for mig er altid den personlige frihed. Det er vi det eneste ungdomsparti, der for alvor kæmper for, og det skal vi fortsætte med,’ siger Alex Vanopslagh.

Derudover er det afgørende for den nye formand at tage et værdipolitisk opgør, både med venstrefløjen og internt i den borgerlige blok, om frisind, tolerance og mangfoldighed:

‘Det er begreber, som i dagens debat alt for ofte forbindes med venstrefløjen, men – som for mig at se – er bundliberale værdier. Der er brug for et opgør, så disse værdier i stedet for associeres med liberalismen.’

[...]

Du har før sagt, at LAU har et image-problem. Hvad mener du med det?

‘… Samtidig hjælper det nok heller ikke, at vi nogle gange prøver at overgå DF i retorikken i udlændingedebatten – det er ærgerligt og har ikke noget at gøre med den liberale ideologi. Den liberale ideologi værner om religionsfriheden, den er frisindet, mangfoldig og er i bund og grund ligeglad med, hvor folk kommer fra,’ forklarer den nye formand.

Hvad vil du gøre for at ændre det image?

‘Jeg vil fremhæve de værdier, jeg lægger i liberalismen: frisind, mangfoldighed, næstekærlighed og reel solidaritet. …’”

Oploadet Kl. 14:34 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
Arkiveret under:


28. januar 2014

‘White flight’ gør det muligt for multikulturalisterne at bevare troen på fysisk afstand af konsekvenserne

For nogle år siden citerede jeg en kronik fra en borgerlig-liberal akademiker om Islam, og siden har han eksempelvis skrevet gode kritiske klummer om Enhedslisten. Jeg kom til at tænke på ham her til morgen, da jeg skimmede dagens post. Det omtalte kronik-uddrag har ikke været online på Uriasposten i flere år, da han nogen tid efter kontaktede mig, og bad mig slette citaterne og hans navn her fra siden. Han var blevet truet af muslimer på den Nørrebro’ske privatadresse, og ønskede ikke at blive associeret med kritik af Islam.

Han er stadig aktiv på debatsiderne, senest med hård kritik af Dansk Folkepartis ‘frygt-baserede kultursyn’. Han bor ikke mere på multikulturelle Nørrebro, og det kan man så spekulere lidt over, mens man læser denne artikel i Den Korte Avis – Politisk korrekte hyklere: De elsker multikultur – bare ikke i deres nabolag.

“Briterne har døbt fænomenet ‘hvid flugt’ (‘white flight’). Det er velkendt i mange europæiske byer. Resultatet er en stadig skarpere opdeling i indvandrerområder og områder for den øvrige befolkning, specielt folk med en pæn indtægt og uddannelse. …

Den britiske professor Eric Kaufmann har foretaget en undersøgelse, der kaster et interessant nyt lys over dette fænomen.

Undersøgelsen indikerer, at folks holdning til det multikulturelle (mangfoldighed) ikke har den store betydning for, hvor tilbøjelige de er til at praktisere ‘hvid flugt’.

Uanset om de var erklæret positive eller kritiske over for mangfoldigheden, flyttede over 60 procent af begge grupper til mere ‘hvide’ områder i løbet af undersøgelsesperioden. …

Lidt firkantet sagt: Mange politisk korrekte forsvinder altså fra et område, hvis der bliver for mange ikke-vestlige indvandrere. …

Når de flytter til mere ‘hvide’ områder, er det jo i mange tilfælde ud fra en slags erkendelse af, at den førte indvandringspolitik er uholdbar. Men i stedet for at gå ind for, at man ændrer denne politik, flygter de bare fra dens konsekvenser og finder et nyt boligområde og en ny skole til børnene. På den måde kan de bevare deres politisk korrekte meninger på passende afstand af problemerne.”

(Pavelig fredsdue på flugt fra gråkrage, Vatikanet, 26. januar 2014: JP.dk)

“More than 600,000 white Britons have moved from London to areas that are 90% or more white in the past decade — and liberals, leftwingers and rightwingers have done so at roughly the same rate.” (Sunday Times, 24. november 2013: Polite white flight as culture divides us)

Oploadet Kl. 13:50 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer


27. januar 2014

Formand for LA Ungdom kritiserer DF’ers menneskesyn: “Islam er ingen sygdom som skal begrænses”

Den hidsige debat mellem konservative og liberalister på Facebook, tog udgangspunkt i Jacob McHangamas kritik af en klumme fra Eva Agnete Selsing. En af de mere aggressive kritikere var Liberal Alliances Ole Birk Olesen, der blandt andet, skrev at hun ville have svært ved at finde ‘fremtrædende liberale’ der ikke forholdt sig til ‘indvandringens udfordringer’. Herunder en Facebook-opdatering fra Rasmus Brygger, der forrige år blev valgt som formand for Liberal Alliance Ungdom, og blandt andet har haft sæde i partiets hovedbestyrelse.

(Rasmus Brygger, formand for Liberal Alliance Ungdom; Facebook)

Personen der kommenterer ‘Rasmus for prez!’, retter på sin profil en pistol mod tindingen. Det forklarer en del.

“Med sin økonomiske determinisme, totale blindhed over for og benægtelse af betydningen af religion og kultur og med en total negligering af al empiri, der peger på en sammenhæng mellem integrationsproblemer og islam placerer snart afgående LAU-formand, Rasmus Brygger, sig ganske særegent i det ideologiske univers.

Det er umuligt at se nogen spor af politisk liberalisme i den udtalelse, til gengæld er der tale om en næsten munkemarxistisk økonomisk determinisme, og man skal til det mest ekstreme segment af Radikale Venstre for at finde en lignende afvisning… Det er en kommentar, der er så ignorantisk på så mange planer, at man tager sig til hovedet.” (Torben Mark Pedersen, tidl. Liberal Alliance i København)

[...]

“Islam er flere ting. For en del muslimer er islam også en politisk ideologi. En totalitær politisk ideologi. Ville du også kunne skrive under på disse udsagn, Rasmus?

‘Kommunisme er ikke et problem, der skal begrænses. Der er intet galt med kommunister.’

‘Fascisme er ikke et problem, der skal begrænses. Der er intet galt med fascister.’

Jeg synes ikke, at man som tænkende menneske kommer uden om at acceptere, at islam faktisk kan være et ganske stort problem…” (Ole Birk Olesen, MF for Liberal Alliance)23. januar 2014

Messerschmidt om filosofi-studerende der blev direktør for EU-støttet ‘frelst, politisk hjernespind’

Morten Messerschmidt i topform – EU-penge til knaldrød propaganda.

“EU-kommissionen har også indset, at det kan betale sig at fedte for Europas magtfulde socialistiske nasse-klasse og dens forkælede unger, som trods endeløse studier både mangler jobs, penge og underholdning.

Derfor hælder EU-kommissionen for eksempel 902.000 kroner i en obskur, selvbestaltet organisation, som hedder ‘Europæiske Alternativer Ltd.’, forkortet EURALTER, så den kan lave et ‘Manifest for Europæisk Demokrati, Solidaritet og Lighed’. Det har taget ‘tre års folkelige konsultationer og transnationale debatter med tusinder af borgere’ (Hvilke ‘borgere’?) at bruge pengene. Resultatet er en farvestrålende pamflet, hvor alle 140 sider emmer af frelst, politisk hjernespind: automatisk legal status og flere rettigheder til alle indvandrere – lovlige som ulovlige; ingen flygtningecentre; stop for udvisning af romaer; forbud mod at lede efter nye kul- og gasforekomster; borgerløn på 60 mindst procent af løngennemsnittet til alle; skat på luksusvarer – og naturligvis: mere magt til Europaparlamentet.

Når jeg nævner 902.000 kroner fra EU til fremstilling af ‘Manifestet’, er det langt fra det hele, for der skal også holdes liv i de 20 ansatte – hvoraf de fleste har læst kommunikation og sociologi – på EURALTER’s kontor i Storbritannien. Så her lægger EU-kommissionen 2.250.000 kroner hvert år – udover 1,5 mio. skattekroner andetsteds fra. Den Jesus-lignende Niccolo Milanese blev aldrig færdig med sine filosofistudier, men han er nu direktør for EURALTER…

Hvem forærer dem pengene? Det gør EU-kommissionen. Eller rettere: Den har så travlt, at den har overladt det til Agenturet for Audiovisuelle Medier, og Kultur, EACEA, som gennem de sidste seks år har haft travlt med at uddele 1,5 milliarder kroner til at fremme EU’s anseelse.

Europas socialister klynger sig til EU, og det kan jeg godt forstå, for deres utopi vinder fremme. Men jeg kan ikke forstå, at erklærede liberale og konservative aldrig protesterer med et kvæk.

(Niccolo Milanese, direktør for EURALTER)19. januar 2014

Bloggen omtalt i Information: “Sort højrekonservativ, sort som i kul, hvis kul kunne have en depression.”

Jeg forbinder sort med anarkisme, og betragter i sagens natur mig selv som proponent for nationalkonservativ kongeblå. Dagbladet Information forsøger at gøre sig sjove om borgerlig debat om indvandring med udgangspunkt i en af Eva Agnete Selsings kommentarer i Berlingske. Mit eneste bidrag til debatten var det herunder citerede, og jeg mener vitterligt, at livet er for kort til at diskutere indvandring med folk der af ideologiske årsager nægter at se det mest indlysende – Lær at skelne blå fra sort.

“Mange Informations-læsere har fornemmet det længe, omend på afstand: Den politiske fraktionskamp har gjort comeback. Med smøger, bajere, scoringer og blodige debatter. Men i dag foregår festen på højrefløjen. Hvem er de, hvad står de for, og hvad skændes de om? I denne uge tørnede en række af hovedpersonerne sammen på Jacob Mchangamas Facebook-væg. Emnet var indvandring. Startskuddet et blogindlæg af Eva Agnete Selsing i Berlingske. Information har læst de over 150 indlæg i debattråden og tegner her et kort over det borgerlige Debatdanmark. …

Kim Møller

Position: Sort højrekonservativ, sort som i kul, hvis kul kunne have en depression. Som enhver konvertit (stemte i sin tid på De Grønne) mere konservativ end de konservative; mener, at venstreorienteretheden og multikulturalismens junta med DR i spidsen har overtaget Danmark med almindeligt forfald som følge; dokumenterer denne magtovertagelse på bloggen Uriasposten.

Budskab: Liberale er naive.

Citat: ‘Kritikken af Selsings fine klumme er liberal debat-onani, og som sådan ikke værd at deltage i.’”

Debatten kan læses i sin helhed her, men jeg anbefaler det ikke. Greed is good, Islam is bad – culture matters.

Oploadet Kl. 02:06 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »