27. oktober 2016

Ekstra Bladet gjorde Charlotte Johannsen til offer for ‘nazi-angreb’, selvom hun var der ’som angripare’

Charlotte Johannsen blev landskendt i 2010, da hun med hjælp fra Redox udgav en bog om White Pride i Århus. Hun medvirkede i flere medier, og gik herefter efter eget udsagn i eksil i Sverige. Flere centrale ting i bogen er ren opdigt, men det gav blandt andet TV-avisen lejlighed til at sætte fokus på voldelige højreradikale. En udefineret gruppe der tilsyneladende altid er i fremvækst, selvom volden stort set aldrig lader sig dokumentere.

Bogens hovedperson flyttede til Malmø, og blev hurtigt en del af det venstreradikale miljø i byen. Den 11. marts 2014 berettede Ekstra Bladet, at hun var blevet stukket med kniv under en demonstration ‘for fred’. ‘Dansk kvinde knivstukket i nazi-angreb’, lød dobbeltsidens overskrift.

(Ekstra Bladet, 11. marts 2014)

Jeg bloggede historien samme dag, og henviste til Expressen, der havde en væsensforskellig udlægning: 15-30 venstreradikale angreb en mindre gruppe nationale socialister, der forsvarede sig med knive. Charlotte Johannsen blev stukket i armhulen, men langt værre gik det hendes kæreste Showan Shattak, der var tæt på at miste livet. ‘Kämpa Showan’ blev hurtigt en parole blandt venstreradikale både i Sverige og Danmark.

(Enhedslisten Århus på Facebook, 13. marts 2014: Kämpa Showan; Se evt. Twitter)

Der faldt dom i sagen ved landsretten onsdag i sidste uge, og hverken Ekstra Bladet eller andre danske medier fandt det værd at gengive dommen. Det er ellers artige sager, som det fremgår af de svenske medier.

“Nazisten Andreas Karlsson drog kniv för att försvara sig och en kompis mot ett attackerande gäng. Nödvärn, hävdar hovrätten som frikänner honom helt.” (Sydsvenskan, 19. oktober 2016: Hovrätten: Andreas Karlsson försvarade sig mot attack

Manden der stak Showan blev frikendt, da han ifølge rettens vurdering handlede i nødværge. Angriberen fik efterfølgende Malmøs mangfoldighedspris på grund af “sitt starka engagemang för ett inkluderande samhälle”, og fik således reelt 30.000 kroner for en politisk motiveret hadforbrydelse. Sverige er på mange måder et autoritært land.

At Showan Shattak ikke var den rene uskyldighed, lå ligesom i kortene. Efter overfaldet løb parret op i deres lejlighed, og nægtede at samarbejde med politiet. Alt indikerer, at Showan på daværende tidspunkt var en ledende del af Revolutionära Fronten i Malmø, der de senere år har været mere voldelige end Antifascistisk Aktion. Vi taler om en anonym gruppering der filmer deres overfald, og praler med det i videoer.

Det fremgår ikke klart af dommen, men politiet arbejdede tydeligvis med den teori, at overfaldet var planlagt. Den ene af ofrene havde tidligere fået malet graffiti på privatadressen, helt som Charlotte Johannsens kampfæller nogenlunde samtidig havde for vane at gøre i Århus. Demonstrationens parole på dagen var i øvrigt ‘Hårt mot hårt – Hemma och på gatan’.

(Showan Shattak, Charlotte Johannsen mfl. satte hårdt mod hårdt på gaden…)

Charlotte Johannsens erstatningssag faldt også til jorden i landsretten. Hun var et utroværdigt vidne, og en del af gruppen der havde omringet de fem nationale socialister. Hun var med landsrettens ord, at betragte ’som angripare’. Hun var ikke et offer for ‘nazi-vold’, som Ekstra Bladet hævdede. Tværtimod.

Både landsretsdommen (88 sider) og efterforskningsmaterialet (‘Förundersökningsprotokoll’, 953 sider) er lagt online, og her rulles sagen ud med alle detaljer. Eksempelvis at Showan Shattak bar ‘tandskyddet’ (tandbeskytter) og ‘en avklippt t-shirtärm’ til maskering. Det fremgår også, at det danske knivoffer, ikke ville have lægehjælp, men blot have betjentene ud af lejligheden.

(Showan Shattaks fredsdemonstrationsudstyr: Tandbeskytter og maskering)

Herunder spredte citater fra dommen ved ‘Hovrätten över Skåne och Blekinge’, 19. oktober 2016 (Sag: B 2077-16)

“I målet har ett stort antal personer hörts. … När det gäller Charlotte Johannsen och Jonathan Johansson finns det enligt hovrättens mening också anledning att iaktta viss försiktighet vid bedömningen av deras uppgifter. Redan med hänsyn till vad hovrätten anfört om inledningen av sammanstötningen och att det snabbt blivit känt att det på Möllan fanns ovälkomna personer går det nämligen inte att bortse ifrån att personer som hastigt anlänt till platsen, liksom Charlotte Johannsen och Jonathan Johansson, kan ha ett intresse av att utelämna vissa uppgifter som skulle kunna vara ofördelaktiga för dem själva.” (s. 14)

“Det finns enligt hovrättens mening, utöver vad som redan sagts, konkreta omständigheter som gör att det finns anledning att bedöma Jonathan Johanssons och Charlotte Johannsens uppgifter med försiktighet. … När det gäller Charlotte Johannsen så har hon bl.a. uppgett att hon efter knivsticket var helt fokuserad på den person som angrep henne samt att hon, eftersom hon var rädd för att bli angripen på nytt, tittade på honom tills polisen kom. Även om denna uppgift i och för sig kan förklaras av ett misstag i den uppkomna situationen är den inte förenlig med det faktum att Jonathan Johansson, efter knivsticket mot henne, blivit knivhuggen av samma kniv utan att hon sett det. Det framstår också som i viss mån anmärkningsvärt att Charlotte Johannsen inte känt igen någon annan person på platsen än Nadim Baalbaki och detta trots att såväl Jonathan Johansson som Showan Shattak uppenbarligen varit där. Med hänsyn till den försiktighet som således är påkallad vid bedömningen av Charlotte Johannsens och Jonathan Johanssons uppgifter kring hur de tillfogats sin respektive knivskada – vilka inte heller får konkret stöd i vittnesuppgifter eller övrig utredning – anser hovrätten inte att dessa är tillräckliga för att Andreas Karlssons version av händelseförloppet ska vara motbevisad. (Ibid, s. 18-19)

“Frågan är då om det, som Andreas Karlsson har gjort gällande, har förelegat en nödvärnssituation. Rätt till nödvärn föreligger enligt 24 kap. 1 § brottsbalken bl.a. mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Den som kommer den angripne till hjälp har samma rätt som den angripne. Det är åklagaren som har bevisbördan för att nödvärn inte har förelegat. Enligt praxis (NJA 2010 s. 210) krävs det av åklagaren att denne förebringar så mycket bevisning att nödvärnsinvändningen framstår som obefogad. Andreas Karlsson har – i samband med att han har försökt att skydda den redan skadade Magnus Holmqvist – befunnit sig i ett tumult där slag och sparkar utdelades mot honom. Det var i detta skede som kniven, enligt Andreas Karlsson, kan ha träffat Charlotte Johannsen. Andreas Karlsson har haft fog för att i vart fall uppfatta samtliga personer i klungan som omringade honom, i vilken Charlotte Johannsen måste ha befunnit sig, som angripare. Han har därmed haft nödvärnsrätt i förhållande till personerna i klungan. Det har inte varit uppenbart oförsvarligt att i detta läge hålla upp kniven till skydd, trots risken för att skador såsom Charlotte Johannsens kunnat uppkomma i tumultet. … Det sagda innebär att åtalen mot Andreas Karlsson enligt såväl åtalspunkten 2 som åtalspunkten 3 ska ogillas.” (Ibid, s. 19-20)

“Såväl Charlotte Johannsens som Jonathan Johanssons talan om skadestånd grundas på att Andreas Karlsson har begått brottsliga gärningar mot dem. Hovrättens bedömning i dessa delar innebär att Andreas Karlsson inte gjort sig skyldig till brott mot någon av dem. Charlotte Johannsens och Jonathan Johanssons respektive skadeståndstalan kan därför inte bifallas. (Ibid, s. 26)

(Shattak & Johannsens dørskilt: ‘S. Svensson’ og ‘M. Lanis’)

(Showan Shattaks hovedskade og Charlotte Johannsens snitsår)25. oktober 2016

Jens-Peter Bonde, tidligere MEP: Alle partier søger ‘EU-bevillinger til til politiske aktiviteter’

Da jeg hentede mine børn i Århus forrige fredag, Morten Messerschmidts EU-sag på både P1 og Radio24syv. Da jeg kørte dem hjem igen onsdag eftermiddag, var sagen stadig ’second to none’, og den er stadig overalt. En sag om svindel med EU-midler skal naturligvis dækkes grundigt, men som liberale Lennart Kiil, så rigtigt pointerer, så er medierne gået i overdrive.

Fra DR Online – EU-veteran om støttesjusk: DF er langt fra de eneste

“Det er naivt at tro, at Dansk Folkeparti er det eneste parti, der har været lidt for ihærdig med at søge EU-bevillinger til politiske aktiviteter, der har været på kanten af reglerne. Det mener forfatteren og journalisten Jens-Peter Bonde, der selv sad i Europaparlamentet i 29 år, inden han trak sig tilbage i 2008.

– Jeg har læst listen igennem, og der er ikke én af de udgifter på den liste, som man ikke også ville kunne finde på andre danske partiers liste.

(Manneken Pis, Bruxelles; Se evt. Uriasposten, 9. november 2012: En tur til Bruxelles…)

Min bedre halvdel om sagen på TV2 Fyn.

“Nu viser det sig, at fynskvalgte Pernille Bendixen i december 2014 deltog i et medietræningskursus betalt af MELD-midler. Prisen for kurset løb op i knap 88.000 kr. Et beløb som Dank Folkeparti nu betaler tilbage.

– Jeg er dybt forarget, og jeg føler mig kuppet. Hvis man skal have så lemfældig omgang med offentlige midler, så ville jeg have vidst det, så jeg kunne have sagt nej til arrangementet, siger Pernille Bendixen til TV 2/Fyn. …

– Jeg føler, at vi, der deltog, er blevet snydt. Jeg havde ikke overhovedet overvejet, at Meld kunne have betalt det arrangement. Jeg er dybt rystet og forarget over det. Jeg er vred, og det får de også at vide i ledelsen af partiet, når jeg får mulighed for det, siger Pernille Bendixen.”

Oploadet Kl. 00:42 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer


24. oktober 2016

Mens medierne fejrer Hillary-storsejr, spår førende bureau dødt løb: “… Trump slightly edges Clinton”

Skal man tro de danske medier, så er det amerikanske præsidentvalg så godt som afgjort. Hillary Clinton fører komfortabelt, og det brogede ekspertpanel taler med stemme. Broget er måske så meget sagt, for vi taler stort set altid om den værdipolitiske venstrefløj, folk som Morten Bay, David Trads, Lars Trier Mogensen, og for lidt siden i Datolinjen på Radio24syv, forfatteren Christian Mørk: “… et nederlag må anses for værende en realitet for Trump.”

Sidstnævnte henviste til en meningsmåling foretaget for ABC , der havde en Hillary-føring på hele tolv procent. Tjekker man RealClearPolitics, så ser man at Hillary Clintons forspring generelt er under det halve.

En analyse af konkurrerende meningsmålinger for de sidste tre præsidentvalg, gav fornyligt ABC News en flot 4. plads. De mest præcise målinger foretages af IBD/TIPP, der søndag havde en 1-procent føring til Trump, og mandag offentliggjorde en måling der viste dødt løb. Fra Investor’s Business Daily – Trump, Clinton In Dead Heat As Race Hits Final Two-Week Stretch — IBD/TIPP Poll

With the presidential election set to enter its final two weeks, Hillary Clinton and Donald Trump find themselves in a near dead heat at 41% each in a four-way race, the latest IBD/TIPP presidential tracking poll shows.

… Without rounding, Trump stands at 41.1%, 0.1 percentage point behind Clinton’s 41.2%. Johnson stands at 7.7%, unrounded, while Stein is at 3.7%.

In a two-way faceoff without the other two candidates excluded, Trump and Clinton are knotted at 42%. On the unrounded data, Trump slightly edges Clinton, 42.3% to 42%.

(IBD/TIPP-måling, 24. oktober 2016)

“En tredje forandring er, hvor meget mere ‘partisk’ dækningen af amerikansk politik er blevet. Danske journalister har formodentlig altid overvejende lænet sig i pro-Demokratisk/anti-Republikansk retning… min mavefornemmelse siger, at tendensen er blevet mere udpræget. I dag kan man sagtens se en dansk TV-korrespondent kaste enhver hæmning fra sig, når vedkommende skal rapportere om en demokratisk kandidats sejr, og megen dækning forsøger ikke engang at balancere vurderingerne, men lægger eksplicit til grund, at ‘vi danskere kan jo bedst lide Demokraterne’.” (Peter Kurrild-Klitgaard i Berlingske, 23. oktober 2016)


Rune Selsing: Hvis man er ligeglad med Danmark, giver det selvfølgelig ikke mening at lukke grænsen

Rasmus Brygger er ærligere end de fleste, men problemet stikker dybere. Fremragende kommentar af Rune Selsing – Ligeglad med Danmark.

“Derfor var det opsigtsvækkende, da den liberale debattør Rasmus Brygger tidligere på ugen bekendtgjorde, at han er temmelig ligeglad med sit land. Faktisk føler han ikke engang nogen særlig forpligtelse over for danskere. Næh, han kunne lige så godt være forpligtet over en muslimsk afghaner, som over for en vilkårlig dansker. For denne i mine øjne absurde udmelding modtog han en stormende støtte, blandt andet fra tidligere studievært Anja Bo, fra bloggeren Amalie Lyhne og fra et par fallerede kandidater fra Liberal Alliance.

… Ingen tvivl om, at det er et ekstremt synspunkt, og det er næppe til at opdrive i sin rene form særligt mange steder, men det er vigtigt at forstå, hvad den indifferens over for fædrelandet betyder for den politiske tilgang til spørgsmål om kultur og indvandring.

Tænk på, hvad sådan et etisk udgangspunkt betyder for spørgsmålet om flygtninges ret til at komme til Danmark. Giver det overhovedet den mindste smule mening at lukke grænsen, hvis man er ligeglad med Danmark? Enhver diskussion om følgerne af indvandringen, det være sig offentlige udgifter, øget kriminalitet eller parallelsamfund, bliver underligt meningsløs, når udgangspunktet ikke er, hvad der er bedst for Danmark.

Derfor må vi også erkende, at store dele af den offentlige debat er forloren; en skindebat. Vi lader, som om vi diskuterer tørklæder, kønsopdelt svømmeundervisning, vold og grænser med det samme normative udgangspunkt: nemlig at bevare og beskytte den lille tillidskultur, vi har fået i arv. Det gør vi bare ikke! For nok er Brygger, Lyhne og co. en afvigende minoritet i så henseende – men dels bor denne minoritet gerne i indflydelsesrige mediekredse, og dels kan vi genfinde udvandede udgaver af dens hårde synspunkt andre steder. For der er faktisk danskere, der ikke nødvendigvis forestiller sig, at vi kan eller skal bevare Danmark, som vi kender det.

… Men de kategorisk forskellige grundlag, vi forsøger at tage de livsvigtige integrationsdiskussioner på, gør holdningslandskabet unødigt tåget og uforståeligt. Vi bør i stedet tage de antinationale på ordet og huske på, at de har et radikalt anderledes etisk syn på Danmark, på slægters gang og på det, vi skal give videre til vores børn. Vi vil ikke det samme. Med den erkendelse bliver alle bedre rustet til at tale om tidens vigtigste emne.”20. oktober 2016

“Den borgerlige forestilling om, at man kan bekæmpe islams indførelse i den danske kultur, er…”

Casper Gronemann er en af de få venstreorienterede, der ikke er helt blind overfor masseindvandringens konsekvenser. Det gør det bare endnu mere sørgeligt, at han for enhver pris foretrækker mere af det samme. Det minder mig om den tyske fredsforsker, der for mange år siden påpegede, at man ikke kunne nægte Iran adgang til A-våben, da ‘alternativet er krig’ (sic). Spørgsmålet er vel snarere om konfrontationen, skal tages nu hvor den kan vindes, eller senere – nnår udfaldet er mere usikkert. Status quo er ikke en gratis omgang.

Radio24syv-journalisten Casper Gronemann kommenterer i Berlingske – Islam er kommet for at blive i Danmark.

“Sidste uges shiamuslimske ashura-optog fik endnu en gang sat fut i islam-debatten. Rasmus Jarlov (K) beskrev optoget som udtryk for en ‘katastrofe, som må bremses’. Hele herligheden af borgerlige islamskeptikere var ikke var sene til at bakke ham op i, at demonstrationen var udansk.

Jarlov og hans meningsfæller tager dog i stigende grad fejl, hvis ellers ordet »dansk« skal have en meningsfuld forbindelse til, hvem danskerne egentlig er. I 2006 var der 115 moskeer i Danmark, og tallet er kun vokset siden. Der er ikke længere blot tale om kælderrum og foreningslokaler, men om bygninger, der kan konkurrere med vores kirker i pomp og pragt. Antallet af muslimer i landet vokser sig stadigt tættere på 300.000, og antallet af deltagere i begivenheder som ashura-optoget stiger år for år.

Den borgerlige forestilling om, at man kan bekæmpe islams indførelse i den danske kultur, er simpelthen et luftkastel. Uden uhyrligheder som voldelig modstand eller afskaffelse af religionsfriheden er islam kommet for at blive.

… enhver modstand, som vil opnå resultater i praksis, må tage sit udgangspunkt i, at islam ikke længere er fremmed, men tværtimod en del af nationens nye identitet. … Hvis man fortsat nægter at anerkende islam som en del af dansk kultur, vil det kun føre til yderligere grøfter i befolkningen og en dansk version af islam, der omfavner den internationale tendens til radikalisering.”

Oploadet Kl. 10:33 af Kim Møller — Direkte link31 kommentarer

Clinton & Co iscenesætter uro til Trump-møder: “I’ve paid off… homeless people, to do som crazy stuff”

Hvor Hillary Clinton kan siges at have mobiliseret massemedierne, så har Donald Trump gjort det samme med den amerikanske bloggosfære. Det er godt, men betyder også, at nettet drukner i materiale, der dokumenterer modpartens iboende ondskab. Noget er rablende, det meste er useriøst, men Project Veritas Action er i en anden kaliber. Dokumentationen i orden, og det er tilmed godt produceret. Kun BT har taget historien.

Første video har titlen ‘Clinton Campaign and DNC Incite Violence at Trump Rallies’, og dokumenterer at to George Soros-forgreninger betaler og træner Clinton-tilhængere, med henblik på at skabe at skabe voldelige scener til Trump-møder. Et Pallywood-agtigt skuespil, som ukritiske medier bruger til at frame halvdelen af landet som voldelige racister. Fagforeningsaktivister er villige til at gøre alt, lyder det, og her kan man roligt oversætte det til venstreradikale. Clinton-kampagnen kalder det ‘birddogging’.

Den 16. minutter lange video bør ses i sin helhed. Fuld gennemgang her.

“‘You remember the Iowa state fair thing where Scott Walker grabbed the sign out of the dude’s hand and then the dude kind of gets roughed up right in front of the stage right there on camera?’ Foval asks. ‘That was all us. The guy that got roughed up is my counterpart who works for Bob.’

Foval adds that they ‘planted multiple people in that front area around him and in the back to make sure there wasn’t just an accident happen up front, there was also a reaction that happened out back.’

Foval also references Shirley Teeter, a sixty-nine-year-old lady who claims that she was assaulted at a Trump rally in North Carolina.

‘She was one of our activists,’ he says while introducing the term bird dogging to the political lexicon.

The phrase bird dogging also appears in an email released by WikiLeaks where Clinton campaign manager Robby Mook suggests it might be a tactic to employ to shore up support with Hispanic voters.

‘So the term bird dogging, you put people in the line, at the front which means that they have to get there at six in the morning because they have to get in front at the rally, so that when Trump comes down the rope line, they’re the ones asking him the question in front of the reporter, because they’re pre-placed there,’ explains Foval. ‘To funnel that kind of operation, you have to start back with people two weeks ahead of time and train them how to ask questions. You have to train them to bird dog.'”

Caps.

Oploadet Kl. 09:54 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


19. oktober 2016

Hele Danmarks Radio: “Selv sagde Trille… at hun ikke var ’særligt politisk’.”

Med jævne mellemrum falder 68’erne fra, og hyldes af ligesindede i større medier. Mandag var turen kommet til 71-årige Trille, der døde efter kort tids sygdom. Hun var en af de kunstnere, der satte musik til socialismen, og skal nu i lighed med øvrige have et eftermæle som folkelig. Hun blev landskendt i 1970, da hun på DR sang sangen om ‘Øjet’, og blev politianmeldt for blasfemi. Nummeret er skrevet af Jesper Jensen, der samme år proklamerede at Danmark var 5-10 år fra at blive ‘en fascistisk politistat’, der skulle bekæmpes ‘med alle midler’. Målet var at skabe ‘det nye socialistiske menneske’, skrev han tre år senere, og det er i den kontekst Trilles sange skal høres.

Sangen om ‘øjet i det høje’ var et frontalangreb på kristne kønsnormer, og blev et stykke danmarkshistorie, men det hører med til den store fortælling, at hun sluttede sine dage på et husmandssted langt ude på landet, og i øvrigt holdt sig helt ude af to årtiers islam-debat. Det er nemt at brænde BH’er, når der ingen konsekvenser er, udover fastansættelse på monopol-tv. Der findes et godt ord for den slags.

Nekrolog på DR.dk – Musikeren, kvindeforkæmperen og forfatteren er død.

“Den danske folkesanger, kvindekampsikon og forfatter Trille er død. Hun blev 71 år, skriver Politiken.

Trille, der oprindelig havde navnet Bodil Gudrun Nielsen, begyndte som solist i 1960’erne med danske folkesange og børnesange, men blev for alvor kendt i 1970. Her fremførte hun sangen ‘Øjet’, der provokerede flere. … Sangen betød, at sangeren og DR blev politianmeldt for blasfemi…

Desuden arbejdede hun med børne- og ungdoms-tv på DR, som hun i 1988 valgte af fokusere fuldt ud på, hvormed hun indstillede sin musikalske karriere. Trille har gennem sin karriere været med til at præge sin generations kvinder med tekster, som gjorde op med de traditionelle kønsroller.

Selv sagde Trille i programmet ‘Besøgstid’ på P1 i 2009, at hun ikke var ’særligt politisk’. Men at hvis hun skulle erklære noget, lå hun til venstre for midten. Og i et stort interview med Politiken to år senere sagde hun, at hun ikke var rødstrømpernes ejendom. …

Ifølge Arne Würgler, der lærte Trille at kende på den alternative musikscene i 1970’erne, havde Trille et ‘fantastisk fortællegen’, siger han til P1 Eftermiddag i dag.”

(Trille fremfører ‘Øjet’, DR, 1970; Se evt. Jensen mfl. ‘Allahs øje i det høje, 2010)18. oktober 2016

Eske Willerslev, professor: “Indvandringens påvirkning af vores danske historie er en god ting…”

‘Genforsker: Danskhed er formet af indvandring’, skriver Kristeligt Dagblad, og henviser til en politiserende forsker på Videnskab.dk – Overrasket topforsker: Det siger genetik om danskhed.

“Debatten om danskheden raser. …

Hvis der er nogen, som går rundt og tror… at første gang, vi ser fremmede komme ind i Danmark og Nordeuropa, var da tyrkerne kom i 1960’erne, så må man tro om igen, for sådan hænger det ikke sammen,’ siger professor Eske Willerslev, leder af Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum. …

Eske Willerslev troede oprindeligt, at danskernes historie kunne føres tilbage i en lige ubrudt linje fra de første rensdyrsjægere, der kom hertil i stenalderen for ca 14.000 år siden og frem til os i dag. en den antagelse viste sig ikke at holde stik.

‘Det, som vores og andres forskning viser, er, at danskere – og nordeuropæere som sådan – er et resultat af et sammensurium af mange indvandringsbølger…’ siger han. … Og selv om The genomic history of Denmark-projektet ikke er færdigt, har de sidste års store gennembrud allerede indikeret, at vi danskere er resultatet af flere indvandringer. …

‘Så hvis du kigger på danskhed ud fra genetik, så er danskhed på ingen måde et fænomen, som forbliver upåvirket af indvandring. Udlændinge og indvandring har i den grad været med til at forme den danske historie både kulturelt og genetisk.’ …

Indvandringens påvirkning af vores danske historie er en god ting, for forskningen viser, at indvandring er en styrke på den lange bane, forklarer Eske Willerslev.

(Grafik fra omtale af lignende Videnskab.dk-artikel, februar 2016; Foto: Document.dk)

“Og jeg synes, det er væsentligt, at man har det her historiske perspektiv med: Indvandring er en del af at være danskere. Vi har klaret det før, og på den lange bane skal vi nok klare det igen, selvom der, ligesom i fortiden, er store udfordringer på vejen.” (Eske Willerslev, genforsker)17. oktober 2016

Thisted: Fem-seks indvandrere “… holdt den 17-årige fast og forsøgte at krænke hende seksuelt”

EB.dk valgte i dag at slette et debatindlæg af Nicolai Sennels desangående, for selvom det ifølge debatredaktøren var ‘rene fakta, der var fremme’, så giver artiklen indtrykket af, at det var ‘en journalistisk sandhed’, forklarer RUC-lektor Mads Kæmsgaard Eberholst. Fra Ekstra Bladet – 17-årig bed voldtægtsmand i lemmet.

“Overfaldet skete i følge anmeldelsen onsdag 5. oktober kort før midnat i Thisted, hvor en fem-seks mænd med mørk hudfarve ifølge kvinden kidnappede hende på åben gade og tvang hende ind i en kassevogn. Hun blev trukket ind bagi kassevognen, hvor der var to plastikstole. …

Mændene holdt den 17-årige fast og forsøgte at krænke hende seksuelt. Samtidig tvang de hende til at udføre oralsex på en af mændene. Det skulle vise at være en risikabel strategi. For pludselig satte hun tænderne i mandens penis og bed godt til. I den tumult, som straks opstod, lykkedes det offeret at stikke af.”

(Skilt ved indfaldsvej til Thisted, 2016)

Oploadet Kl. 23:00 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer


16. oktober 2016

Samfundsdebat med ‘kunstnere’ på Radio24syv: Martin Henriksen er ‘en gris’, der sidder og ‘øffer’ på tv

Knivskarpe Mikkel Andersson er blevet en del af Groft sagt-panelet på Berlingske, men næppe var Anne Sophia Hermansen blevet debatredaktør for avisen, før sognepræst Marie Høgh blev erstattet med Anne Lise Marstrand-Jørgensen, en skønlitterær forfatter, og toneangivende ‘venligboer’.

Hermansen forlader hermed Radio24syv, der netop har lanceret ‘René ord for pengene’: “Et debatprogram, hvor udøvende, skabende kunstnere går ind i den aktuelle, politiske samfundsdebat.”. Hvorfor fylder udøvede kunstnere ikke mere i den værdipolitiskes debat, spørges der, og ja – mikrofonholderi med (venstreorienterede) kunstnere. I studiet var forfatter Jakob Skyggebjerg og billedkunstner Simone Aaberg Kærn, begge tilhørende den yderste venstrefløj. Nu er vi meget enige, sagde programværten René Fredensborg, og kort efter fik Omar Marzouk taletid.

Jakob Skyggebjerg, forfatter: Det er jo ikke fordi at jeg ikke har rummelighed overfor sådan en som Martin Henriksen, men jeg tror bare ikke helt han selv forstår hvad det er han laver. Han er forblændet. Det er jo også problemet med demokratiet i dag, at jeg kunne stille en gris op til folketingsvalget, og så kunne den blive valgt ind. Og så kunne den sidde og øffe på skærmen – det er jo det der er sket med Martin Henriksen. (Simone Aaberg Kærn griner) … Nu er han bare et eksempel, det er jo generelt fra den side der ik’. … Jeg er godt klar over, at de her mennesker, de her såkaldte mennesker (Simone Aaberg kærn griner) siger, at flygtninge ikke skal integreres i det danske samfund – de skal hjem. Det er sådan en idiotholdning…

Simone Aaberg Kærn: … den der retorik som er enormt skadelig, landsskadelig. Hvis man tager det, at der er nogle der er grise, at de udfører landsskadelig virksomhed, så kunne man godt kamme lidt over i den terrorpakke, med at vi skulle begrænse deres udtalelser, ytringsmuligheder…

Omar Marzouk, komiker: Hvad gør vi ved vores egen – den radikalisering, som ikke er muslimsk. Det er alment kendt, at hele højrefløjen, ikke den politiske, men en rigtige højrefløj, tenderende til nazisme, er på stærk fremmarch i Europa. Det bliver ikke nævnt med et eneste ord i den der pakke. Det synes jeg er dybt problematisk, for det er langt farligere. …

(Scene fra Omar Marzouks ‘The Terrorcell’, 2011; Foto: Youtube)

“… jeg definerer mig slet ikke som dansk mere. Altså, det er jeg jo. Jeg er født og opvokset her, jeg er så præget af dansk mentalitet og danske værdier, men jeg føler mig ikke dansk mere. Når jeg er ude og rejse, siger jeg aldrig Danmark. Jeg siger, jeg kommer fra Egypten.” (Omar Marzouk til BT, 9. oktober 2016)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper