5. marts 2007

En ‘relativt venstredrejet’ føler sig ond…

Fra bagsiden af dagens Urban – lidt fra en klumme af Marie Østerbye.

“Hvor er det sørgeligt. Ungdomshuset har gjort mig til en vred, gammel mand. Jeg er to sekunder fra at skrive vrede læserbreve til Ekstra Bladet, hvor jeg kræver flere fængsler, hårdere domme, dødsstraffen og ‘De ringer, vi spiller’ tilbage!. Jeg er parat til en rask nabostrid om højden på en hæk, til at omdirigere hele u-landsbistanden til Kattens Værn, og for fremtiden vil jeg indlede alle sætninger med et:

‘Vi er nok mange, der synes, det er FOR DÅRLIGT, at…’

Men hvis sagaen om det rådne hus kan transformere en relativt velmenende, relativt velinformeret og relativt venstredrejet akademiker til en indestængt rasende, ældre mand med gabardinebukserne helt oppe over navlen og røde tåger for øjnene, så var der måske egentlig slet ikke behov for at skyde nogen i benene overhovedet. For det klarede folk fint helt af sig selv.”

Uha, kvinden må virkelig føle sig ond. Tænk at kræve retstilstande på Nørrebro, og på den måde lefle for de onde ikke-velmenende højrefløjsere. Ohh hvilket selvbillede.

Oploadet Kl. 18:33 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
Arkiveret under:


20. februar 2007

Fredsforsker Jan Øberg om det uproblematiske ved iranske atomvåben

Jørgen Dragsdahl, fratrukket Murens fald tilsat et slips samt en akademisk titel… Så har man Jan Øberg. Fra dagens udgave af Dato, hvor han desværre ofte spreder sin lyrik.

Kampagnen mod Iran
Medierne synes ikke at have lært et suk af bedragerierne forud for USA’s besættelse af Irak. For eksempel kører historien om, at den iranske præsident Ahmedinejad i 2005 benægtede Holocaust og sagde, at Israel skal udslettes fra verdenskortet. På internettet findes der nu tilstrækkeligt mange oversættelser og kyndige analyser af hans tale til et dementi og en beklagelse af manglende kildekritik. Den kommer ikke, for den psykologiske krig er i fuld gang.

Iran, der til forskel fra Saddam og Israel hverken har invaderet eller besat nogen, har endog meget betydelige energiproblemer. Dets egen olieproduktion er af mange grunde faldet med årene. Dets raffineringskapacitet er så lav, at 40 procent af dets benzinbehov dækkes gennem import. Der tales om at indføre rationering til marts for at bremse yderligere forbrugsstigning.

Skønt Irak har verdens næststørste oliereserver, mener olieeksperter, at Iran allerede i 2015 måske må ophøre med at eksportere olie for at klare sine egen efterspørgsel. Olieeksporten står i dag for 50 procent af regeringsindkomsterne.

Det er altså helt troværdigt, at Iran ser atomkraft som en nødvendighed. Hvad med atomvåben om et antal år? Iran siger nej og har hverken forbrudt sig mod Ikkespredningsaftalen, som det er medlem af eller atomenergiagenturet, IAEA, som det inspiceres af til forskel fra atomstaten Israel. Med en lille smule indlevelse – en mangelvare i Vestverdens politisk selvgode kredse – er modspørgsmålet enkelt: Hvorfor skulle de ikke?

Israel, Indien og Pakistan har atomvåben, Irans største fjende, USA, er pludselig blevet nabo på Iraks territorium. Sunni-shia-konflikten vokser, og her står Saudi-Arabien med en mulig involvering i Irak som Irans store udfordring. USA truer det konstant med krig. Det er underreporteret i medierne, at atomvåben indgår i USAs planlagte bombardement af Iran.

Løsningen er, at vi afskaffer alle atomvåben og ikke, som medier og politikere gør, stirrer os blinde kun på spredningen af dem. Atomvåben vil spredes til stadigt flere, så længe de store har dem. Den anden løsning er et regimeskifte i USA.

Det vil blive for omfattende at gendrive Øbergs mange fejlslutninger, men man kan med fordel nøjes med at se lidt på den første. Øberg (der kalder sig fil.dr), hævder at det ikke er korrekt at at “den iranske præsident Ahmedinejad i 2005… sagde, at Israel skal udslettes fra verdenskortet.”

Der eksisterer et utal af oversættelser på nettet, men selvom verdenskort (map) ikke eksisterer på persisk, så er der ikke tvivl om pointen. Se eventuelt denne her wiki-gennemgang. For graden af naivitet på det pacifistiske overdrev, se denne apologetiske redegørelse af Anneliese Fikentscher og Andreas Neumann. Det sjove ved hele affæren er så lige, at den engelske nyhedssektion på Ahmedinejads officielle hjemmeside selv oversætter sentensen med “wipe Israel away”.18. januar 2007

Ritzaus Bureau fortsætter: Nynazisterne angreb den autonome moddemonstration

Forrige lørdag angreb venstreradikale AFA en VU-demonstration til fordel for ejendomsretten, og som Peter Kurrild-Klitgaard pointerede i mandagens Berlingske Tidende, så lykkedes det størstedelen af medierne at gøre gerningsmændene til ofre for højreradikal vold.

Ihukommende at der foreligger en tilståelsessag, så er det skræmmende at Ritzaus Bureau bare kører videre i samme stil. Her trofast afliret af nogle helt vildt borgerlige medier.

 • 16/1-07 BT, Jyllandsposten Nazister ville banke de unge besættere.
 • 16/1-07 Dato – Nazister ville smadre unge.
 • “Nynazisterne var også på spil, da der udbrød ballade ved Venstre Ungdoms demonstration for nedrivning af Ungdomshuset på Jagtvej for to uger siden. Her angreb nynazisterne således den autonome moddemonstration med kasteskyts.

  Oploadet Kl. 21:36 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer
  

  18. december 2006

  Træk af tidens venstrefløjsapologi… og lidt om ‘familiefædre i uniform’

  Uhyrlighederne fortsætter. I Gratisavisen Dato kan man idag læse at TV2news med Nørrebro-urolighederne fik sin ilddåb og bestod. Et ekspertpanel bestående af Troels Mylenberg, Lisbeth Knudsen, Niels Krause-Kjær og Lotte Hansen gav alle pæne karakterer til nyhedskanalens dækning af hændelserne. Den dårligste anmeldelse (“et lille 9-tal”) gav sidstnævnte med følgende forklaring.

  “Der var ingen tvivl om, at politiet var helt indstillet på, at det her også var en kommunikationsindsats, som skulle foretages over for offentligheden. Men udsendelsen manglede folk fra den anden side. Og det trækker ned. Men en pressemeddelse, som blev sendt fra de unge, blev læst op fra enden til anden. Og det synes jeg var rigtigt godt.” (Lotte Hansen)

  En seriøs bredt favnende nyhedskanal kan selvfølgelig ikke forholde sig objektivt i en sag som denne. Når venstreekstremister hærger en bydel er de kriminelle, som samfundets udøvende magt skal tage hånd om efter bedste evne. Hvis Ungdomshuset har officielle talsmænd, så skal de naturligvis interviewes og holdes ansvarlig for voldshandlingerne, og hvis politiet overtrådte deres bemyndigelse så skal det undersøges. Men… begge parter er ikke lige gode om det, og det det siger sig selv TV2news ikke skal gøre sig selv til talerør for Ungdomshusets propaganda.

  Sangen er hørt før. Da de danske mediers dækning af Irak-krigen for et par år siden blev udsat for akademisk behandling, lød konklusionen at medierne formidlede et borgerligt syn på krigen. Problemet var også her at der ikke var balance i kildevalget. De danske medier brugte hovedsageligt amerikanske kilder, og inddrog kun sjældent irakiske. Troværdighed og ansvarlighed er nøgleord her. Amerikanske kilde kan holdes ansvarlig for en eventuel usandhed – det irakiske informationsministerium leverede ikke andet.

  Lotte Hansens ønske om mere ligevægt er absurd. Den ene part brænder bål i gaderne – den anden part gør gaderne sikre for udenforstående. Hun er desværre ikke den eneste der retorisk er villig til at gå langt for at tækkes venstreradikale. Det sidste døgn har TV2news bragt interviews med sociologen Rene Karpantschof (eks-autonom) og politisk redaktør Kaare R. Skou i det man på MTV ville kalde heavy rotation.

  Karpantschof fortæller at politiet valgte at håndtere sagen så de med sikkerhed fik konfrontationen, og delte på den måde sol og vind lige. Kaare R. Skou var næsten værre. Han opfordrede Faderhuset og Ungdomshuset til at udvise fornuft, hvorefter han argumenterede for det fornuftige i at Faderhuset købte et tilsvarende hus et andet sted i København.

  Åbner man MetroXpress idag, så fortsætter Troels Mylenberg lyrikken i sin klumme.

  “Sagen om huset er et eksempel på det let påvirkelige og indimellem med rette højt besungne danske gummidemokrati, der ofte styres af dem, der engagerer sig mest… Men nogle gange virker rettens ord ikke – slet ikke, når det gælder unge mennesker, der bærer en oprørstrang i sig. Unge som på deres egen provensielle danske facon udgør Københavns vildeste subkultur, og som politisk generelt ligger noget til venstre for Enhedslisten. Eksempelvis kæmper mange af de unge i kredsen omkring Ungdomshuset indædt for afskaffelsen af penge og andre af den slags utopiske mærkesager, der ikke ligefrem letter deres færd mod at blive taget alvorligt i nationens besluttende kredse. De kredse, hvori politik som hovedregel ikke længere handler om idealer og visioner for fremtiden, men mere om at tækkes de store vælgergrupper i friværdidanmark.”

  Når ejendomsretten også gælder venstreradikale, så har Danmark et ‘gummidemokrati’. Når anti-demokratiske venstreradikale maskerer sig og kaster med brosten, så er det blot udtryk for at de har ‘idealer og visioner for fremtiden’. Jeg væmmes, ikke bare over klummen, men over at den mand er leder af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet.

  Så er der de personlige beretninger. I samme avis kan man læse følgende…

  Min datter er en lille splejs på 50 kilo, og at det virkelig skal være nødvendigt med så stort et politiopbud at slå på sådan en lille pige, det har jeg svært ved at forstå. Lars Jensen, der bebudede et retligt efterspil, efter hans datter angiveligt var blevet slået tre gange over ryggen af politiet og måtte tilses af en læge.”

  Intet er mere patetisk end klynkende forældre der kritiserer politiet for at løse et problem, de selv har været med til at skabe. Der er sågar oprettet en forening til formålet, og det er skønt at læse Ekstra Bladets Hans Engell for en gangs skyld træder i karakter. Engell kalder foreningen ‘forældre mod politibrutalitet’. ‘Sorteplov’ var på stedet lørdag eftermiddag, og giver i en debat (#8) her på siden følgende beretning om det han husker som ‘Forældre mod politivold’.

  “Det myldrede med folk på Nørrebros Runddel, og jeg vil anslå at ca. halvdelen var autonome. Men det er kun et skøn for at var meget rodet. En gruppe gjorde sig dog særligt bemærket, nemlig nogle ældre personer som alle bar veste med hvide refleksstriber og en stor firkant bagpå hvor der stod: ”Forældre imod politivold”. De stod og diskuterede med en gruppe autonome (jeg talte til 4 forældre – tre mænd og en kvinde) mens de kiggede ud over Nørrebros Runddel. Jeg hørte ikke hvad de sagde til hinanden, men der blev peget ud på nogle juletræer som lå i lyskurven og en af de autonome som de snakkede med løb ud og gav en besked videre. Ud fra den måde hvorpå der blev givet beskeder til og fra gruppen med ”Forældre imod politivold” var det tydeligt at forældrene var indblandet i hvad der skete på Nørrebros Runddel.

  Jeg ved ikke meget om denne gruppe ”Forældre imod politivold”, men jeg mener at de selv hævder at være observatører. Så jeg kunne ikke lade være med at tænke at de virkede mere som organisatorer end observatører. Og så var det at jeg opdagede noget meget mærkeligt og det var hvor sure og truende disse ”Forældre imod politivold” var. De kiggede ikke imod politiet, men derimod så de hen på almindelige folk på pladsen som havde kigget på dem ”for længe”. Det var tydeligt at ikke-autonome skulle ikke have lov til at kigge på dem. De drejede sig skiftevis hele vejen rundt og stirrede truende. Andre end jeg var opmærksomme på at gruppen med de autonome og ”Forældre imod politivold” forældrene var dem der styrede det hele, for jeg så en hel del andre ”almindelige folk” som i en fart kiggede et andet sted hen.”

  Autonome i alle aldre har selv valgt at være tilstede. Politiet havde ikke et valg, og man må altså lige huske på at betjente ofte er ‘familiefædre i uniform’. Mon denne familiefar kommer uskadt hjem til sine børn…

 • 16/12-06 Uriasposten – TV2news fik sin ilddåb og dumpede fælt…
 • 

  14. november 2006

  Gratisavisen Dato gengav Enhedslistens dagsorden, der baseres på halve sandheder

  Det er en kendt sag at jo flere midler der afsættes til at afdække et problem, jo større bliver problemet, og det virker derfor logisk at Enhedslisten i København har fået sat ‘hate-crimes’ på dagsordenen i Borgerrepræsentationen. Dato har idag sat historien på forsiden, og der er ingen mangel på halve sandheder – Større fokus på hadske overfald.

  “De såkaldte ‘hate-crimes’, hvor folk bliver verbalt eller fysisk overfaldet på grund af deres religion, hudfarve eller seksuelle orientering, bliver efter alt at dømme mere og mere udbredt i Danmark.

  Præcist hvor udbredt er der dog ingen der ved, for i modsætning til andre skandinaviske lande har der ikke hidtil været taget initiativ til at føre officielle statistikker over hate-crimes i Danmark.”

  Historien fortsætter på side 6 – Hate-crimes på dagsordenen.

  ‘Der findes jo ikke statistikker over omfanget af hatecrimes i Danmark, og vi vil have en øget registrering. Vi vil prøve at se problemet samlet i stedet for isoleret på enkelte grupper af minoriteter…. siger Per Bregengaard fra Enhedslisten.”

  I en faktaboks defineres ‘hate-crimes som værende “fysiske, psykiske og verbale overfald mod personer med udgangspunkt i en antagelse eller viden om personen”, “oftest… personer, med en anden etnisk baggrund, religion, politisk overbevisning, køn eller seksualitet”.

  For det første. Politiet har allerede nu, jvf. Rigspolitichefens retningslinier (/straffelovens racisme-definition; § 266B) pligt til at registrere hate-crimes med baggrund i religiøs overbevisning, udseende, etnicitet og seksuel overbevisning. Registreringen foregår ikke ved anmeldelse eller efterfølgende domfældelse – politiet skal indberette hvis en person føler sig udsat for racisme.

  Såfremt Enhedslisten ønskede at kvalificere den nuværende viden om racisme/hate-crimes så kunne de jo passende foreslå PET at registrere politisk vold og vold med baggrund i køn (?!?), og så ellers kræve at de følger op på retningslinierne, og også medtager den del der rammer jøder og bøsser/lesbiske. Når Bregengaard pointerer at partiets forslag har et præventivt sigte, så skal PET-registreringerne selvfølgelig kvalificeres. Hvor stor andel af racistisk chikane mod herboende jøder har sin baggrund i henholdsvis højreekstremisme og Islam/Israel-Palæstina-konflikten. Samme med hensyn til racistiske overfald på seksuelle minoriteter, og fremdeles.

  I en faktaboks til artiklen er listet fire eksempler på hatecrimes. Alle med muslimer og venstreorienterede som ofre, og det er let at se journalist Nicolaj Rud Slot blot gør sig til talerør for Enhedslisten, der har en åbenlys politisk interesse i at køre minoriternes offerrolle-tænkning helt ud. Hvad der er brug for er ikke et register der går PET i hælene, og så ellers skruer endnu mere ned for kravene for at gøre tallet kunstigt højere (opfange mørketal på DRC’sk).

  PS: P1 har dagen igennem sat fokus på hate-crimes, og her til morgen kunne man høre DIIS-forsker Cecilie Banke eufemisere så selv en Tøger Seidenfaden ville have krummet tæer. Problemet er kort sagt ikke muslimers problematiske trosopfattelse, men den stigende ‘religiøsitet’ i samfundet…

  

  18. oktober 2006

  Den omvendte succeshistorie… historien om de intolerante danskere

  Man hører ofte meningsdannere på det kulturradikale overdrev tale om at medierne burde skrive flere positive historier om indvandrere, men det er nu ikke svært at finde succeshistorier i medierne… ofte forklædt som offerrollehistorier.

  Fra dagens Dato Flere indvandrere arbejder frivilligt.

  “Lige så målrettet hun hjælper sine tilresende medsøstere, ligeså målretttet forsøger hun at få danskerne i tale med besøg og arrangementer i sin boligforening. ‘Der er mange, der ikke vil hilse. De er bange. Jeg er araber, og jeg går med tørklæde. Men når vi har talt sammen i to minutter, snakker vi godt. Ikke kun, fordi jeg er Suad, men fordi vi begynder at forstå hinanden.'”

  Fra DR Online – en egenproduceret nyhed. 451 ejendomsmæglere har deltaget i undersøgelsen, 15 pct. af de afspurgte har hørt naboer fortælle at de ikke vil have udlændinge til at bo på deres vej – Danskerne vil ikke dele hæk med indvandrere.

  I 13 ud af 14 amter har ejendomsmægler oplevet negative reaktioner fra danskere, når de viser boliger frem til folk med anden etnisk baggrund. Det viser en rundspørge, som DR Nyheder har foretaget.”

  Fra Kristeligt Dagblad – Danskerne er blevet mindre tolerante.

  Danskernes tolerance over for mennesker, der ikke ligner dem selv, er blevet betydeligt mindre i løbet af bare få år. I hvert fald, når det gælder mennesker, de skal dele baggård eller villavej med. Det viser en undersøgelse, som Epinion.”

  Opdate. Radioavisen antydede i morges at danskerne ikke bare var ‘intolerante’, men racistiske, og minsanten om ikke BT leverer historien under overskriften: Danskerne er liguster-racister.

  

  3. oktober 2006

  BUPL erkender forvrængede tal

  Selvom jeg dagligt udsættes for fem gratisaviser, så er sjældent det udmønter sig i nye vinkler. Her en undtagelse fra dagens Dato, hvor journalist Frederik Bjerre Andersen godt nok ikke har lavet noget banebrydende rent journalistisk, ja, altså udover at efterprøve talmateriale fra en ræverød bastion.

  BUPL erkender forvrængede tal
  Der var flere voksne til at tage sig af børnene i de danske dagsinstitutioner i 2005 end i 2004, selv om BUPL de sidste uger har fastholdt det modsatte. Det viser tallene fra Danmarks Statistik.

  I dag demonstrerer 100.000-vis af danskere, blandt andet fordi BUPL mener, at der siden sidste valg er blevet flere børn per voksen i de danske dagsinstitutioner, fra vuggestuer til fritidshjem. Men pædagogernes tal er dels bearbejdede, og dels er den nedskæring, de når frem til, minimal.

  ‘Historien om, at det går meget nedad er helt forvrænget. Retorikken, som især BUPL har kørt, giver indtryk af, at der er sket massive besparelser, men det er der generelt ikke,’ siger adjunkt i offentlig forvaltning Lotte Bøgh Andersen. ‘Normering’ vil sige, hvor mange børn der er i en dag-institution i forhold til ansatte. I sine regnestykker har BUPL også taget med, at de små børn har brug for mere omsorg end de større.

  ‘Det er ikke det samme. Normeringer finder man ved at udregne, hvor mange passede børn, der er per voksen,’ fastslår Lotte Bøgh Andersen. ‘Det er en regnemetode, vi har brugt i flere år. Men vi kan godt se, at der er noget, vi har glemt at minde omverdenen om,’ erkender Niels Christian Nielsen, konsulent i BUPL.

  Familie- og Forbrugsminister Lars Barfoed (K) langede i fredags ud efter organisationen og beskyldte dem for regnefejl. ‘Der har aldrig været brugt så mange penge på børn i dag institutioner, som vi bruger lige nu,’ siger han.

  Bemærk forskellen.
  2/10-06 DR Online – BUPL erkender anden regnemetode.
  2/10-06 TV2 Online – BUPL bruger forvrængede tal.

  Oploadet Kl. 12:25 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper