23. september 2013

SFI: Højreradikale gør i ‘drab, vold, fysiske overfald’ – Venstreradikale gør ikke i ‘forstyrrelse af møder’

Det er ti dage siden retsagen mod vensteradikale AFA/Redox startede, og uden at have foretaget en egentligt artikel-optælling på Infomedia, så tør jeg godt konkludere, at der har været skrevet mere om de venstreradikales modpol i samme tidsrum, trods den igangværende retsag.

Da jeg kørte hjem fra København forrige fredag hørte jeg P1, og minsanten om ikke Redox’s Sebastian Gjerding fik taletid i en lang debat om det problematiske ved det digitale overvågningssamfund. Uanset hvad den yderste venstrefløj foretager sig af ulovligheder, så nægter medierne at se det som et større problem.

Få dage før retsagen lancerede Researchkollektivet Redox en ny rapport om Danskernes Parti (DP), og selvom journalisterne burde kende lidt til kildekritik og ophavsanalyse, så lykkedes den fokusflyttende strategi noget nær 100 procent. En ikke-officiel rapport der viser at højreradikale stadig trækker vejret, får mere mediedækning end en retsag mod venstreradikale organisationer der inkluderer tiltale for våbenbesiddelse, politisk motiveret hacking, hærværk og vold.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) udgiver næste år en rapport om politisk ekstremisme, og minsanten om ikke den første af ti arbejdsnotater blev offentligt sidste fredag. Den bærer titlen ‘Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Midt- og Vestjylland’, og det viser sig – pudsigt nok – ikke at eksistere problemer med venstreorienterede, men til gengæld store problemer med voldelige højreradikale og nynazister (Læs: nationalsocialister) – herunder Danskernes Parti.

(SFI, 2013; Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Midt- og Vestjylland, 26 sider)

Arbejdsnotatet blev offentliggjort uden forfatternavne, og det noteres specifikt i foromtalen “at SFI for nærværende ikke giver interview eller oplysninger om undersøgelsen”. Der henvises flere gange til arbejde af Chris Holmsted Larsen, der dog ikke er en del af det man kunne kalde SFI’s ‘forskerkollektiv’. Hvorvidt forskerne bag er venstreradikale eller inkompetent reproducerende, er ikke til at vide – men den ideologiske ubalance er sat i system.

De anvendte definitioner er brede, og tydeligvis rettet mod højreorienterede. Det noteres eksempelvis at demokrati, skal forstås som ‘det liberale demokratiske samfundsorden’, karakteriseret ved ‘ligheds- og tolerancenormerne’ (s. 6). Der skelnes godt nok mellem holdninger og handlinger, men det noteres samtidig at der med ‘antidemokratisk aktivisme’ menes grupper “der udelukkende benytter legale midler som dog kan være af illegitim art ud fra et moralsk berettiget, i denne sammenhæng demokratisk synspunkt”. Legale midler som er illegitime…

Med sådanne politiserende definitioner frikendes Ingen platfor for nazisme (lokal ad hoc-gruppe for Antifascistisk Aktion), i det de efter forfatternes mening ikke udtrykker “antidemokratiske holdninger eller benytter voldelige, ikke-legale eller illegitime handlinger” (s. 20). Selvom Enhedslisten officielt arbejder for at afskaffe det borgerlige demokrati ved roden, så er lokalafdelinger af partiet ikke nævnt med et eneste ord. Ej heller lokalafdelinger af Socialistisk Ungdomsfront og diverse venstrerevolutionære organisationer.

(s. 20f: AFA-associerede venstreradikale udtrykker ikke ‘antidemokratiske holdninger’)

Selvom det i foromtalen præciseres, at notatet er foreløbig, og det specifikt pointeres, at der “ikke kan drages konklusioner og fortolkninger ud”, så gik det helt som forventet mediemæssigt. Udgivelsen gav store overskrifter i flere medier, herunder Information (der har minimum to navngivne Redox’ere på lønningslisten, herunder omtalte Gjerding), hvor Social- og integrations-minister Annette Vilhelmsen med baggrund i notatet blæste “til kamp mod højrekstremismen og ikke mindst Danskernes Parti”.

(Information.dk, 21. september 2013)

Fra den famøse artikel – Annette Vilhelmsen blæser til kamp mod højreekstremisme (af Kim Kristensen).

“SFI har fundet 12 grupper i de i alt 11 kommuner. Heraf er de tre i henhold til undersøgelsens definitioner antidemokratiske højreorienterede organisationer, nemlig Danish Defence League, Devils Choice og Danskernes Parti. Derudover blev der fundet ni løsere grupperinger, hvoraf fem er antidemokratiske højreorienterede, mens fire er antidemokratiske islamiskorienterede. Der blev ikke fundet antidemokratiske venstreorienterede grupper i området.

[...]

Senest har researchgruppen Redox i en ny rapport, Demokratiske nazister, imidlertid konkluderet, at »Danskernes Parti er en nynazistisk organisation, der forsøger at videreføre den nationalsocialistiske arv i nye klæder«. …

Ifølge Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen, skal der to ting til for at forhindre, at Danskernes Parti – og andre grupper på den ekstreme højrefløj – får fremgang…”

Et anonymt arbejdsnotat, en anonym venstreekstrem gruppe der er tiltalt for politisk vold og en revolutionær kommunist (Enhedslisten, tidl. KA m-l, VS) maner til kamp mod folk der bekæmper det liberale demokrati. Alle advarselslamper lyser.

Tilbage til notatets analyse af ekstremismen i Midt- og Vestjylland.

Hvor revolutionære kommunister og militante venstreradikale hverken er antidemokratiske eller voldelige, selvom de i formålsparagraffer erklærer det modsatte, så er det helt omvendt med højreradikale. De er både voldelige og antidemokratiske trods et nedfældet demokratisk udgangspunkt, for som det eksempelvis lyder om Danish Defence League, så har de “en åbenlys interesse i at fremstå som ikke-voldelige”, og derfor kan ‘deres offentlige udsagn’ ikke tages for pålydende (s. 15).

“Der blev ikke fundet antidemokratiske venstreorienterede grupper i området”, noteres det henkastet, hvorefter der gås i dybden med Danish Defence League, Danskernes Parti, Devils Choice og trækkes tråde til Stop Islamiseringen af Danmark, White Pride, Dansk Front og Danmarks Nationale Front. Om DP lyder det sågar, at der er “en tæt forbindelse til Dansk Folkeparti i den forstand, at man konkurrerer med dette parti om medlemmer og mærkesager” (s. 22). Javel, ja.

Danish Defence League (DDL) og rockerklubben Devils Choice (DC) omtales som voldelige, men der nævnes kun eksempler, der ikke på nogen måde dokumenteres. Om DC fortælles det sjovt nok, at de ikke er særligt politiske, og i øvrigt samarbejder med indvandrerbander.

DP betegnes i modsætning til DDL og DC ikke som voldelig, men ‘frontpersonale’ fortæller at et voldeligt miljø omkring en fodboldklub “hyres af Danskernes Parti som ‘gorillaer'” (s. 17f). Igen helt udokumenteret. (Se evt. Danskernes Parti politianmelder SFI)

“Personerne i grupperingen omkring fodbold fanklubben er ifølge frontpersonalet teenagere og i starten af tyverne. De dyrker et udseende med store muskler og Holger Danske- og Dannebrogstatoveringer. Ifølge oplysninger fra frontpersonalet fremsætter grupperingen trusler og begår overfald mod politiske modstandere, og nogle af dem hyres af Danskernes Parti som ‘gorillaer’. Det nævnes specifikt, at personer knyttet til formanden for Danskernes Parti flere gange i sommeren 2011 dukkede op ved bestemte cafeer og udøvede vold mod venstreorienterede. Det var dog aldrig formanden selv, der udførte volden.” (s. 17f)

Det mest konkrete i relation til DP’s påståede militans, ligner således til forveksling en Projekt Antifa-artikel baseret på rygter i venstreradikale miljøer. Bizart, når nu partiformand Daniel Carlsen flere gange er blevet overfaldt og chikaneret i forbindelse med politisk arbejde uden det er nævnt med et eneste ord i notatet. Et par tabeller illustrerer vanviddet.

(T 1.1, s. 6 & Tabel 1.2, s. 7)

Højreradikale gør en del i ‘drab, vold og fysiske overfald’, venstreradikale gør ikke i ‘forstyrrelse af møder, hård eller aggressiv retorik, demonstrationer’. I videnskabelig henseende må man sige det er på niveau med sociolog Jeppe Lyngs 2010-makværk om ‘Højreradikale bevægelser i København‘.

Hvor definitionen er skræddersyet til at problematisere modstand mod relativisternes mærkesager, så er metoden skræddersyet til at opgradere problemets natur med uigennemskueligt kildemateriale. Hvad er ‘lokalt frontpersonale’, der henviser til “andre personer, der også har en omfattende viden på området” (s. 7f). Mon ikke der i virkeligheden er tale om socialpædagoger, der eksempelvis knytter kontakt til “informant med lokalkendskab til de politiske miljøer i området” (s. 11), hvad i praksis kunne være identisk med den yderste venstrefløj. Det tillader jeg mig at tro.

Dokumentationen er i det hele taget fraværende. DDL er anti-demokratiske, fordi de hænger klistermærker op med budskaber såsom ‘Sharia Fri Zone’, ‘Nej til islam’ og ‘Nej til Djihad’ (s. 13). Samme gruppe er voldelig fordi, og jeg citerer…

“Frontpersonale fortæller således, at DDL i boligområdet satte klistermærker op meget synlige steder, som på byskiltet, rækværket og trappetårnet. De udførte dog også illegitime handlinger, idet de gennem deres retorik nedgjorde bestemte grupper, i dette tilfælde somaliere. Desuden fortæller både frontpersonalet og de somaliske kvinder fra boligområdet om, hvordan medlemmer fra DDL forsøgte at sabotere et beboermøde om sagen, men blev vist bort, hvorefter der var smadrede ruder i området. De somaliske kvinder fortæller desuden, at de måtte holde sig inde, fordi medlemmer fra DDL i de dage angiveligt gik rundt i kvarteret og ledte efter somaliere… . Tilsammen kender 5 informanter fra kommune 2 til både trusler og overfald på 3 personer, der enten bliver forfulgt af DDL, fordi de er aktive på venstrefløjen eller har en anden etnicitet end dansk. Disse overfald er imidlertid ikke alle blevet meldt til politiet.” (s. 14)

Ikke et eneste konkret verificerbart eksempel, men rygter i somaliske miljøer, og smadrede ruder uden kendte gerningsmænd.

Helt det samme i forhold til DP. Her problematiseres det, at partiet trods vedkendelse til ‘det repræsentative demokrati’ ønsker, at “der skal være flere folkeafstemninger, så folket kan blive hørt bl.a. i forhold til indvandrerpolitik” (s. 23). Det problematiseres også, at partiformanden ikke vil anerkende domstolenes autoritet i forhold til en eventuel racismedom, hvad overtræder det “kriterium, der er opstillet i denne undersøgelse… hvorvidt man anerkender legitimiteten af militæret, politiet og retssystemet”.

Sammenhold eventuel overfortolkning af DP’s forhold til paragraf 266B med Enhedslistens principprogram af 2003 (Kapitel 8. På vej mod en socialistisk samfundsomvæltning), der kræver “opløsning af politiet og militæret”, så det socialistiske samfund efter revolutionen ikke blot overtager ‘den nuværende stat’.

Jeg kunne skrive mere om notatet og ikke mindst den ukritiske medieomtale af samme i en avis som Jyllands-Posten, men det er lige efter bogen. Nu skal ‘forskningsresultaterne’ bruges politisk, som man kan læse på DR Online – Omstridt parti skaber røre på gymnasier.

“En forsker kalder partiet Danskernes Parti for skjult nazisme. Socialminister Annette Vilhelmsen (SF) kalder partiet demokratifjendsk. … I sidste uge var Danskernes Parti på Ringkøbing Gymnasium og Tørring Gymnasium sammen med fire andre partier i en debat arrangeret af Region Midtjylland. Fredag kom så rapporten fra SFI.

– Jeg har ikke lyst til, at der skal være antidemokratiske partier her. Hvis jeg havde vidst, at eksperter anså Danskernes Parti for at være antidemokratiske, så havde jeg tænkt mig om en ekstra gang og forholdt mig til det, siger Johannes Grønager, rektor på Tørring Gymnasium.”

(Antifascistisk Aktion mobiliserer mod DP’s debatdeltagelse; Facebook)

“De seneste dage har han fået ni mail fra forskellige folk, der mere eller mindre advarer mod Danskernes Parti. Og på gymnasiets Facebook-profil diskutere blandt andet tidligere elever, hvor vidt man skal bakke op om debatten, hvor Danskernes Parti deltager.” (om Allan Friis Clausen, rektor for Paderup Gymnasium)10. december 2012

Danskerne foretrækker stadig Lars Løkke – I Ritzaus fortolkning: ‘Thornings vælgernedtur er vendt!’

God artikel af Morten Flindt på Damefrokosten – Danskerne vil have Løkke, Ritzau vil have Thorning.

“Voxmeter har et såkaldt tillidsbarometer, hvor scoren 0 viser, at der er lige stor tillid og mistillid til, at enten regeringen eller oppositionen bedst kan løse de problemer, Danmark står over for. En positiv score betyder, at der er mere tillid end mistillid, og en negativ score betyder, at der er mere mistillid end tillid.

Hverken regeringen eller oppositionen scorer positivt i Voxmeters nyeste undersøgelse, og danskerne har altså mere mistillid end tillid til begge de politiske blokke. Oppositionen opnår et minus på 4,54, mens regeringens minus er næsten fire gange større og havner på 16,76. For oppositionen er der tale om en tilbagegang fra minus 1,99, og for regeringen er der tale om en fremgang fra imponerende dårlige minus 26,72.

Tal er taknemmelige. Og i denne situation, hvor tallene på én gang viser, at tilliden til oppositionen er fire gange så høj som til regeringen, og at mistilliden til regeringen samtidig er faldet, kan man vælge at udlægge dem nærmest efter behag.

Det har Ritzau gjort. Og med Ritzau som kilde kan man bl.a. i Information, på DR.dk og hos Jyllands-Posten læse, at ”Thornings vælgernedtur er vendt!”

Socialdemokraternes politiske ordfører, Magnus Heunicke, har af Ritzau og Jyllands-Posten fået lov til at forklare, at regeringens fremgang til kun at være fire gange så utroværdig som oppositionen skyldes, at regeringen har vist lederskab og fokuseret på at skabe arbejdspladser. …

Heunicke bliver hverken af Ritzau eller Jyllands-Posten bedt om at forholde sig til, at regeringen stadig betragtes som fire gange så utroværdig som oppositionen, at Lars Løkke Rasmussen betragtes som langt mere egnet til at lede landet end Helle Thorning-Schmidt, eller at Thorning kun betragtes som den 4. stærkeste partileder herhjemme – efter Margrethe Vestager, Lars Løkke og ikke-lederen Johanne Schmidt-Nielsen.”29. oktober 2012

Hetzen mod filosof Henrik Gade Jensen, november 2003 – Dagbladet Information, René Karpantschof mfl.

Jeg mindes ikke jeg nogensinde har set en så fremragende DR-udsendelse, og så handler det sågar om en af de første sager jeg gik i dybden med på Uriasposten. Femte og sidste afsnit af Detector på DR1, har i aften Dagbladet Informations hetz mod Henrik Gade Jensen som emne. Dybdegående, usædvanligt skarpt, og ikke særlig belejligt for sociolog René Karpantschof, der dog prisværdigt nok, ikke forsøger at redde stumperne.

Redaktør David Trads og journalist Rasmus Lindboe ønskede ikke at medvirke, men der er hårde ord fra flere af sagens aktører, herunder tidligere blogger Mikkel Andersson. Her blot et citat fra – Hængt ud på forsiden: Henrik Gade Jensen (37 min).

Speak, DR: René Karpantchof er den eneste direkte kilde til Informations påstand om, at Henrik Gade skulle have forbindelse til nazistiske kredse. Hans eneste belæg, og hans eneste belæg for påstanden, var at Gade i 90’erne skulle have samarbejdet med Dansk Forum, en højrenational eller indvandrerkritisk organisation. … og der er et stort problem med hans påstand om Henrik Gades forbindelse til Dansk Forum – den er ikke sand.

[...]

René Karpantchof: Nej, det er ikke sandt at han har holdt tale til et møde som Dansk Forum har holdt. Det er simpelthen sådan noget der kan ske… Jeg kan selvfølgelig ikke huske alting præcist.

(René Karpantschofs anholdelse ses cirka 15 minutter inde i programmet)6. september 2012

‘Skandinavere’ i krig, ‘svensk mand’ amok i fly… og fodboldspilleren der gav dommeren en flyve-skalle

I tirsdagens Information kunne man læse at ‘skandinavere’ er rejst til Syrien for at kæmpe Islams sag, og samme dag kunne man i Politiken læse, at en ‘svensk mand’ gik amok i et fly på vej mod København. Den voldelige flyrejsende var iraker, de to islamister hed Malik og Hassan.

Her en historie fra BT, der fortæller at gerningsmanden var af ‘anden etnisk herkomst’ – Nikkede dommeren skalle – hele holdet stak af i biler.

“En fodbolddommer måtte onsdag stå til måls for både verbale og fysiske tæv, da han dømte en syvmandskamp for seniorer i Nykær, Brøndby, mellem Brøndby og Ishøj. …

– En spiller bliver herefter så ophidset på dommeren, at han får det røde kort. Derefter går det helt galt. En medspiller holder ham tilbage, da han ville have fat i dommeren. Herefter så dommeren sig nødsaget til at fløjte kampen af…

– Han bliver efter kampen forfulgt af den hidsige spiller. Pludselig kommer der en af de andre spillere fra holdet flyvende ind fra højre og nikker dommeren en skalle. Derefter flygter hele Ishøj-holdet i tre biler…

Oploadet Kl. 05:58 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


29. august 2012

Thomas Hylland Eriksen: Problematiserer man multikultur skaber man had – Har vi intet lært af Breivik?

Når politiserende forskere fra det kulturmarxistiske overdrev er oppe på de høje nagler, så minder de undertiden om Bedemir i den berømte hekse-scene fra Monty Python og de skøre riddere (1975), hvor han anvender sin logiske sans til at undersøge hvorvidt en kvinde fra landsbyen er en heks eller ikke. ‘Hun ligner en heks’, fortæller en mand, men Bedemir fanger dog, at udklædningen er noget andre har påtvunget hende. Så følger bevisførelsen. Man brænder hekse ligesom man brænder træ, og træ flyder over vandet ligesom ænder, så hvis kvinden flyder oven på vandet som en and, så må hun være heks, og skal brændes som sådan. She’s a witch!

Thomas Hylland Eriksen om de politiske konsekvenser af Breivik – Har vi intet lært?.

“… bizart er det, at visse aspekter af terrorsagen faktisk ikke har fået for megen, men snarere for lidt opmærksomhed. Det mest påfaldende er, at de politiske implikationer af terrorangrebet så sjældent har været i forgrunden. …

Selv har Breivik konsekvent præsenteret sig som højreekstrem terrorist i retssalen, selv om han bruger andre ord (frihedskæmper, ridder osv.). I hans verden kæmpet det gode (Europa) mod det onde (islam), og eftersom politikerne er forrædere, som har åbnet sluserne for muslimsk indvandring, er ikkedemokratiske metoder påkrævet for at redde Europa. …

En næsten ensstemmig norsk offentlighed har slået fast, at Breiviks ekstreme synspunkter ikke må stå i vejen for ’en åben debat’ om islam og indvandring. Det betragtes ikke som anstændigt at sammenkæde stærkt indvandrerfjendtlige holdninger med Breiviks ideologi.

Dermed har Fremskrittspartiet i det år, som er gået, til dels kunnet fremstille sig som offer (deres respektable synspunkter er blevet tilsmudset af den gale terrorist), dels kunnet fortsætte som før med at mistænkeliggøre minoriteter.

Den 22. juli, som kunne være blevet en advarsel om, hvor galt det kan gå, når man baserer sit verdensbillede på had og mistro, risikerer i stedet at ende med krav om mere sikkerhed og et mere professionelt politikorps. Hadet og mistænksomheden over for minoriteter vil i så fald blive som en elefant i rummet: Alle kan se den, men ingen taler om den. I så fald har katastrofen sidste sommer ikke bragt os en milimeter videre: Vi har intet lært.”

(Scene fra Monty Python og de skøre ridder, 1975; Youtube)

Bedemir: Exactly! So, logically…,
Landsbybeboer: If… she.. weighs the same as a duck, she’s made of wood.
Bedemir: And therefore–?
Landsbybeboer: A witch!
Landsbyen i kor: A witch!

Oploadet Kl. 12:18 af Kim Møller — Direkte link37 kommentarer


10. august 2012

Chefredaktør om småracistisk OL-dækning: Journalisterne allierer sig ‘ukritisk med de danske aktører’

Jeg hører i disse minutter Anders Lund Madsen kommentere OL i synkronsvømning, og det er virkelig under lavmålet. Hermed ikke sagt, at chefredaktør Øjvind Hesselager (Journalisten.dk, Dansk Journalistforbund) har ret i sin kritik af OL-dækningen. Fra Selvfed OL-journalistik med nationalistisk og småracistisk slagside.

“… når både hår og arme er kommet ned, bør eftertanken indfinde sig:

Aldrig har journalisternes tilbøjelighed til på den ene side at alliere sig ukritisk med de danske aktører været større, samtidig med at tonen over for andre nationers udøvere og deres discipliner omvendt når nye lavpunkter.

Lad os tage danskerne først. Journalistikken er på vej mod en total symbiose med danske idrætsudøvere, der vil skræmme den ægte sportsinteresserede mediebruger væk. Ofte praktiseres der rent kolonihaveempati med dannebrog højt på stangen. …

De nationale skyklapper gør journalistikken blind over for den elementære kritik… Det afsløres rent sprogligt, hver gang en journalist siger “vi” om danskerne. Da jeg praktiserede journalistik om sport på Information i 90’erne… var det ifølge daværende redaktør, Lasse Ellegaard, forbudt at sige “vi” om det danske landshold. Den lektie er åbenbart ikke gyldig i dag. Tværtimod.

… Og så er der de andre nationers sportsfolk. Her fortsætter den nationale selvforherligelse gennem en ofte total journalistisk ignorance. … Det er fint at lave sjov. Men når systematikken er, at det kun er de idrætsgrene, hvor der ikke eksisterer muligheden for et indlevende nationalistisk “vi”… så bliver det i konteksten både småracistisk og umodigt og dermed dumt at høre på. … Småracismen er ikke tilfældig. Den er mere udbredt, end vi lige aner. Den er blevet en del af vores karaktertræk i omgangen med andre nationers sportsfolk. …

Undskyld, men OL handler om, at sportsfolk – ikke nationer! – mødes.”26. juli 2012

Usandhed om Krifa-overenskomst røg fra det LO-ejede Avisen.dk til Ritzaus Bureau…

En høj mindsteløn er med til at holde folk i arbejdsløshed, og selvom ‘working poor’ efter amerikansk forbillede ikke er et fantastisk ideal, så er det trods alt bedre end alternativet. Jeg nægter i hvert fald at være skatteslave for arbejdsløse, importede eller ikke.

Fra Krifa.dk – Forkerte presserygter om lønnen på Restaurant Vejlegården.

På den LO-ejede avisen.dk er der en artikel om, at der i Krifa-overenskomsten ikke opereres med mere end én mindsteløn, mens der i 3F-overenskomster er flere mindstelønninger alt efter om man er faglært, ufaglært osv. …

LO-artiklerne udlægger det, som om det skulle betyde, at faglærte på Vejlegården ikke skulle have ret til mere i løn end vores mindsteløn. Men det er ikke korrekt. For det er også en aftale i vores overenskomst, at alle har ret til en gang om året af få forhandlet deres løn ud fra blandt andet uddannelse, kvalifikationer og markedslønnen på deres område. …

Ritzau er kommet til at hoppe på LO’s vogn og udsende et nyhedstelegram om, at kokkene på Vejlegården ikke får nok i løn. Men hurtigt indså Ritzau, at det ikke havde hold i virkeligheden og trak deres nyhedstelegram tilbage.

(Artikel stadig online på Information.dk, Krifa erkender svigt over for Vejle-kokke)

Oploadet Kl. 16:08 af Kim Møller — Direkte link38 kommentarer


23. april 2012

Politikens Søren Winterberg om “lighederne mellem nazisternes og Tea Party-præsidentens motiver”

Politikens kulturanmelder har tidligere haft ansættelse på Børsen og Information, og det i sig selv fortæller en hel del om dansk borgerlighed. Her lidt fra hans anmeldelse af scifi-komedien ‘Iron Sky’ – Fanfinansieret nazi-rumopera er næsten for festlig.

“Her et kort rids: Fra en overvintret nazist-koloni på Månens mørke bagside forbereder Hitlers efterfølger (Udo Kier med vanlig lad ynde) nu i 2018 en erobring af Jorden. Samtidig sender en Sarah Palin-lignende USA-præsident (Stephanie Paul) to afroamerikanske astronauter til Månen som led i sin valgkampagne: ’Black to the Moon – Yes we can!’.

… der er flot space-action, hvor ferm CGI-teknik gør det ud for sparede millioner i production value, og det politisk-satiriske grundsyn – f.eks. på lighederne mellem nazisternes og Tea Party-præsidentens motiver – har perspektiver. Sikke potentialer, i både historien og produktionsformen!”

(Stephanie Paul som USA’s præsident i Iron Sky; Ironsky.net)22. april 2012

Brandstifterbanden tiltalt for terror: Højreekstremister undsiger Islam, venstreekstremister findes ikke

Fredag rejste Rigsadvokaten tiltale mod fem venstreorienterede efter straffelovens terrorparagraf. De sigtes for adskillige brandstiftelser, og for at have planlagt yderligere aktioner, herunder angreb på statslige institutioner og overfald på politibetjente. Af anklageskriftet fremgår det, at de har lavet Napalm-bomber.

Når EDL ved et lovligt anmeldt arrangement demonstrerer mod sharia og Islam kalder medierne dem for ‘højreekstremister’, men når revolutionære venstreorienterede ved natlige aktioner angriber staten med bomber, betegnes de ikke som venstreekstremister, men pakkes ind i hvide løgne og eufemismer.

Medier.

“Mændene har angiveligt haft et politisk motiv.” (Information, 20. april 2012)

“Det har tidligere været fremme, at de fem formentlig har forbindelser til den yderste venstrefløj.” (Politiken, 20. april 2012)

(BT Tema: “De kalder dem terrorister”, BT.dk, 22. april 2012)

Forskere.

“Hvis de bliver dømt for en overtrædelse af terrorlovgivningen, så risikerer man, at nogle mener, at staten bruger overdrevne og urimelige metoder over for politiske aktivister. Og det kan føre til en ond spiral. … Man skærper konflikten med de politiske miljøer.” (René Karpantchof, Ph.d.; Jyllands-Posten via Ritzaus Bureau)

“Det exceptionelle ved denne sag er, at man for første gang har brugt terrorbestemmelsen i henhold til venstreorienteret ekstremisme… Tidligere har vi set Blekingegade-banden, men i nyere tid har det været religiøs og højreorienteret terrorisme, der har været i fokus.” (Hans-Jørgen Bonnichsen, Tidl. PET-chef; Politiken, 20. april 2012)28. marts 2012

Gade Jensen om Børge Outze: “Han afskyede socialister… de mindede for meget om kommunister…”

Interessant artikel af Henrik Gade Jensen på JP blog – Hvor er Børge Outzes Plads?

“Informations grundlægger Børge Outze er fortjent blevet hædret på sin 100-års dag forleden. Børge Outze (1912-1980) var uddannet journalist, aktiv i modstandskampen under Anden Verdenskrig og grundlagde så i 1945 i befrielsesdagene Dagbladet Information, som han var chefredaktør for frem til sin død.

Information blev skabt af Outze og blev i de første mange år som følge af besættelsens erfaringer en forsvarsvenlig, pro-NATO og stærk antikommunistisk avis. Det ændrede sig så i 1970erne…

Outze var kompromisløs antikommunist. … Blandt Børge Outzes helte ragede Winston Churchill op. Churchill var garanten for ikke-overgivelse i krigens tid, garanten for et kompromisløst og kæmpende Vesten… På grund af sin ubetingede loyalitet overfor Churchill censurerede Outze den unge Klaus Rifbjerg, da denne i Information ville skrive hånligt om Churchill som en vrinskende krigshingst. I dag ved vi, hvem der fik ret.

Børge Outzes livssyn blev skabt af Anden Verdenskrig, og det prægede ham resten af livet. Han stod uforstående overfor venstredrejningen i 1970erne i slutningen af sit liv. Han afskyede socialister, men vist mest fordi de mindede for meget om kommunister, som for ham var den inkarnerede ondskab. ”Du skal ikke gøre Information socialistisk. Det finder jeg mig ikke i. Socialist har jeg aldrig været, og det bliver jeg aldrig. Har du så forstået det?”, sagde Outze i 1970′erne til en journalistspire på bladet.

Derfor var hans verdensbillede også enkelt. Heltene var dem, der modstod fascisme og besættelse, og skurkene dem, der blev kommunister og nazister.

Den konservative historiker Vilhelm la Cour er i dag næsten glemt, men han markerede klart som en af de første en holdning mod besættelsen, holdt taler mod tyskerne og blev dømt og fængslet. Og det glemte Outze aldrig, så i nekrologen i 1974 hed det i Information: ”Her i Information skal la Cour først og fremmest mindes for én af sine mange bedrifter… Han gik foran imod den tyske besættelsesmagt i de første vanskelige år, da ‘man’ ellers rettede sig efter det alt for omtalte ‘Kongens bud’ om at – nå ja, sagt på jævnt dansk: Om at føje sig, bøje sig, nøje sig … På mange af os, som dengang var unge, eller i det mindste yngre, virkede la Cours mod som en udfordring! Vi følte os som vatnisser i sammenligning med ham”.

Vilhelm la Cour er gået i glemmebogen i dag, og han har ikke som kommunisterne Aksel Larsen og Mogens Fog fået opkaldt en plads efter sig i København. Det har Børge Outze heller ikke, desværre…”

Oploadet Kl. 19:09 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper