10. juli 2016

Hørt i ‘Je Suis Jalving’ på Radio24syv: “Den eneste kontakt jeg skal have med Koranen er en lighter.”

Selvom meget lidt af nærværende bloggers matrikel kan siges at være prydhave, så er der alligevel masser at lave. De senere dage har jeg podcastet Radio24syvs ‘Je Suis Jalving’ med mobilen, mens jeg har gjort min pligt i haven. Trimmet stokroserne, klippet ligusterfacaden og den slags. Mikael Jalving er naturligvis klasser bedre end samtlige alternativer, men forventer man en omvendt Rushys roulette, så bliver man skuffet. Han understreger igen og ugen sit udgangspunkt, lader politiske modstandere tale ud, og foregiver ikke at have fundet den evige sandhed.

En afklaret lytter, der foragtede Islam, blev spurgt om han havde læst Koranen. Svaret kom spontant: “Den eneste kontakt jeg skal have med Koranen er en lighter.” (sic) Hermed anbefalet. Programmet kan høres her.

Oploadet Kl. 10:39 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


19. maj 2016

Lejrchef pacificerede voldelig sexkrænkende asylansøger, der truede ham på livet, og blev ‘fritstillet’

Dagbladet Information indledte i sidste uge en kampagne mod lejrchefen for Næstved Asylcenter. Alt baseret på en video , som intet dokumenterer i sig selv. Den militæruddannede havde angiveligt en kontroversiel ledelsesstil. I fint samklang med tidens ånd blev manden uden videre fritstillet.

En lokal DF-politiker fortæller til Ekstra Bladet, at lejrchefen er udsat for hetz fordi han ikke ville “samarbejde med venligboere og muslimske foreninger”. En tidligere Venstre-politiker, marokkanske Hiba Belhaiba, fortæller omvendt, at han har fortalt asylansøgerne, at “vi skal have stærke beviser”, hvis de skal gøre noget. En del af lejrens beboere er fra Nordafrika, bl.a. Marokko.

Herunder lidt fra en lang detaljeret artikel, der virkelig klæder Radio24syv. Det fremgår blandt andet, at pågældende foruden vold og trusler har udvist ‘kønskræn­kende og aggres­siv adfærd’ i nærheden af en børneinstitution i Næstved – Asylansøger ville slå lejrchef ihjel.

“Den 34-årige asylan­sø­ger fra Syrien, der blev lagt i ben­lås af lej­r­che­fen og to med­ar­bej­dere på asyl­cen­tret i Næst­ved – hvil­ket førte til bort­vis­ning af lej­rens chef – har truet med at dræbe lej­r­chef Kent Niel­sen. Det frem­går af en række doku­men­ter i hans sag, som Radio24syv er i besid­delse af.

Den 34-årige mand blev i april flyt­tet fra et Røde Kors-center til lej­ren i Næst­ved, fordi han på grund af blandt andet kræn­kende adfærd ikke kunne være i en lejr med kvin­der og børn. … Straks efter ankom­sten til lej­ren i Næst­ved begyndte han at opføre sig tru­ende og aggres­sivt, frem­går det af med­ar­bej­der­nes ind­be­ret­nin­ger. …

‘Også over­for mit per­so­nale i køk­ke­net er han en meget frem­bru­sende og pro­vo­ke­rende type, som hele tiden søger kon­flikt og splid. Han har ytret sig over­for pigerne seksu­elt, og når de går hjem om afte­nen har han stået ved heg­net og råbt efter dem. …’

(Dagbladet Information på Youtube, 13. maj 2016)

Det frem­går af sagens akter, at to asyl­sø­gere den 26. april opda­gede, at den 34-årige syri­ske asylan­sø­ger bag asyl­cen­tret havde fun­det en sten, som han ville bringe ind i lej­ren og ‘bruge til at slå Kent (lej­r­che­fen, red.) ihjel.’, hed­der det i en ind­be­ret­ning. Det frem­går videre af et notat fra en team­le­der for cen­trets nat­te­vagt, at ’senere på dagen havde han sagt igen at han vil­lle slå Kent ihjel når han fik chan­cen til det.’ …

Den 2. maj – den dag, den 34-årige blev lagt i ben­lås – var han ifølge øjen­vid­ner sær­ligt tru­ende. På ara­bisk råbte han om for­mid­da­gen til en med­ar­bej­der, at ‘det er det nem­me­ste for mig at stikke Kent (lej­r­che­fen, red.) med en kniv’… Senere på dagen den 2. maj slog han på til­fæl­dige civile biler uden­for lej­ren…

Derpå løb han til­bage i lej­ren og mødte efter al sand­syn­lig­hed til­fæl­digt lej­r­chef Kent Niel­sen, hvorpå den 34-årige asyl­sø­ger blev aggres­siv og sagde, ‘I will kill you’ – ‘jeg vil dræbe dig’ – og han slog der­ef­ter kraf­tigt på en stor rude og gjorde tegn til, at han ville bruge glas­set til at skade lej­r­che­fen.

Han slog der­ef­ter ud efter lej­r­che­fen, oply­ser lej­r­che­fen selv. Det førte til, at tre med­ar­bej­dere, her­un­der lej­r­che­fen selv, for­søgte at over­mande den 34-årige asylan­sø­ger, som her­ef­ter blev lagt i ben­lås.”

Oploadet Kl. 09:12 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer


12. maj 2016

Biolog til ‘anti-racist’: Selvom en neger flytter til Grønland, så bliver han ved med at være en neger

Jeg kan forstå at Radio24syv-værten Keith Thomas Lohse er røget i unåde hos sine følgere, fordi jeg forleden undlod at kritisere ham her på siden. Det er okay baggrundsstøj i nattetimer, men der er da nok at tage fat på. Det unødvendige grove sprog, den afvæbnende humor, og det man kunne kalde for post-faktuel skråsikkerhed. Natten til tirsdag var emnet menneskehedens udvikling, og Keith, der påstod han havde læst en hel del om emnet, kom ind i en længere samtale med en faguddannet biolog ved navn Kåre.

Kåre var en god pædagog, men der var ikke rigtigt hul igennem. For Radio24syv-værten var det en racistisk forseelse at diskutere racer og raceforskelle, for vi var jo alle mennesker af kød og blod. Biologen havde en mere faglig tilgang, og forstod ikke helt problemet. Måske fordi han ikke var hæmmet af Nørrebro’sk venstreorienterethed. Hvor Keith var følelsesmæssigt engageret og tænkte nazisme og racemæssigt hierarki, så tænkte biologen videnskabeligt på raceforskelle. Eksistensen af flere racer indenfor en dyreart, var et uproblematisk faktum, ikke et oplæg til debat.

Indslaget kan høres her.

Kåre, biolog: Mit synspunkt. Altså, jeg er fagbiolog, og det er en del af min børnelærdom med darwinisme. Jeg ser det jo i praksis rundt omkring i de ting jeg har med at gøre. Mit hovedsynspunkt er: Hvorfor skal religion blandes ind i det?

[16 minutter senere]

Keith Thomas Lohse, Radio24syv: Nej, men Kåre, men altså, det som jeg har forstået. Det som vi kalder Homo Sapiens og Cro-Magnon, det har ifølge alt det jeg nogensinde har læst. Jeg skal slet ikke battle med en ægte levende biolog, men…

Kåre: … Jeg skal så lige anholde en anden ting, om at vi er samme race. Nej, det er vi ikke. Vi er alle sammen samme art, men der er forskellige menneskeracer, ligesom der er racer indenfor alle mulige andre dyreracer.

Keith Thomas Lohse: Der må jeg jo sige, at jeg har læst andre, måske lidt yngre inden for dit eget fag, med en anden mening.

Kåre: Ja, men grunden til at der er en anden mening, det er at så er der gået politik i det.

Keith Thomas Lohse: Selv asiater har mongoloide øjenlåg. Det er jo bullshit. Inden i hjertet, så er mennesket, mennesket. Hvis du tager en hvilken som helst person, fra en hvilken som helst del af verden, og lader ham vokse op, hvilket som helst sted, hende, han/hun, så vil han blive som den lokale skik er. Sådan vil det ikke være med et marsvin eller en krokodille.

Kåre: Ja, men der er jeg måske heller ikke helt enig, vel. Men altså, de forskelle der er i mentalitet, og sådan noget, de er ganske små ik’, men der er jo forskel i udseendet, det kan vi jo alle sammen se. Det er jo lige meget om en neger flytter til Grønland, så bliver han ved med at være neger. Men mentaliteten, og den kultur man vokser op i, det er jo et helt andet spørgsmål. Hvor meget der er medfødt, og hvor meget der er miljøet. Det er jo et kæmpespørgsmål…

Keith Thomas Lohse: Prøv lige at forklare mig… Hvad er så? For mig er der en race på jordkloden og det er mennesket, og jeg kan slet ikke – hvad skulle forskellen være. Europæere har eftersigende en lidt større diller end asiaterne. Vi bliver så overgået af afrikanerne. Hvad skulle en racemæssig forskel være? Er der nogen der har et firkantet hjerte? Nogen der har flere ben, nogle der er stribede?

Kåre: Altså racer er underafdelinger af arter. Du kan have en eller anden dyreart. Dem i den ene verdensdel ser lidt anderledes ud, end dem i den anden verdensdel.

Keith Thomas Lohse: Jov, men…

Kåre: Når de kan få afkom er de samme art. Hvis vi taler mennesker, så er det mest skarptskårne eksempel de indfødte i Australien. Fordi de har været adskilt fra resten af menneskeslægten i noget der ligner 50.000 år. Altså ganske lang tid.

Keith Thomas Lohse: Det har dem fra Samsø også.

Kåre: Arh, ikke i 50.000 år, vel. De indfødte fra Australien, det vil sige at de udgør, kan man vel egentligt sige, en race for sig. … Altså, raceforskelle er jo ikke skarptskårne. Der vil altid være nogen, der er sådan lidt derhenad…

Keith Thomas Lohse: Du er nødt til at forklare mig. Hvis vi kan parre os, og vi kan få levedygtigt afkom ud af det, så er det vel den samme race.

Kåre: Nej, så er det den samme art. Det er simpelthen definitionen på en art.

Keith Thomas Lohse: Hvis der ikke er forskel på arter og racer, hvorfor har vi så to ord for fuldstændigt det samme.

Kåre: Nej, men det er jo ikke det samme jo.

Keith Thomas Lohse: Det bliver du nødt til at forklare mig.

Kåre: Hvis vi nu tager en helt almindelig fugleart. Det er en art, de kan få afkom sammen. Dem i Nordeuropa har en sort streg på hovedet, eller dem i Mellemeuropa har en sort streg på hovedet, og dem i Nordeuropa de har et helt hvidt hoved ik’. Så vil ornitologerne sige, at det er to forskellige racer. Og det gør de bare ud fra, at de har forskellige farvetegning. Der skal ikke mere til, så kalder man det racer. Men det er selvfølgelig samme art, fordi de kan sagtens få afkom med hinanden.

(Motacilla alba alba, alm. Hvid vipstjert)

Indenfor ornitologien opererer man med arter og underarter/racer. Vipstjerterne (Motacilla) er det klassiske eksempel. Gul vipstjert (Motacilla flava) har ifølge standardværket ‘Fugle i felten’ 12 underarter/racer, heraf ses hele otte i Vesteuropa. Foruden den almindelige Gul vipstjert (Motacilla flava flava), drejer det sig blandt andet om Gulhovedet gul vipstjert (Motacilla flava flavissima), Nordlig gul vipstjert (Motacilla flava thunbergi) og Sorthovedet gul vipstjert (Motacilla flava feldegg).

Hvid vipstjert (Motacilla alba) har mindst ti underarter/racer, og foruden den almindelige som er i haverne lige nu (Motacilla alba alba), kan man være heldig at se Sortrygget hvid vipstjert (Motacilla alba yarrellii).

(Motacilla Alba, Hvid vipstjert, udbredelseskort for underarterne/racerne alba, yarrellii, subpersonata mfl.)

Oploadet Kl. 22:58 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


2. april 2016

Soldiers of Odin, ikke højreradikale, ikke racistiske, ikke voldelige… men problematisk velorganiserede

Det siger sig selv, at en lov & orden-gruppe skabt for at modvirke multikulturaliseringen af nattelivet, nødvendigvis tiltrækker højreorienterede og hårde mænd fra provinsen. Soldiers of Odin er omtalt i alle større medier de senere dage, men det bliver næppe gruppen der slår igennem for alvor. Ikke fordi den finske grundlægger har nationalsocialistiske sympatier, men fordi tiden ikke er moden. Hvad der var ekstremt i går, er ikke nødvendigvis ekstremt i morgen, og fortsætter udviklingen, så kommer der en dag hvor multikulturalismens fortrop drømmer om de gode gamle dage med fredelige grupperinger såsom Stop Islamiseringen af Danmark og English Defence League.

TV2 Fyn bragte fredag aften interviews med Jari Boriths-Sørensen og lokalformand Mikkel Sørensen fra Fyns-afdelingen, og man behøver ikke være forsker for at se, at de repræsenterer et folkedyb der har fået nok. Det er derfor gruppens danske Facebook-gruppe på få uger har høstet 10.797 likes.

Medierne har naturligvis travlt med at hæfte højreekstremisme- og nynazisme-etiketter på organisationen, noget der foregår ligefrem proportionalt med gruppens forsikringer om at de ikke er racistiske. Jeg tvivler på at gruppens danske medlemmer gennemsnitligt har flere anholdelser bag sig end ekstremisme-ekspert René Karpantschof – og næppe flere end Vollsmose-grupperingen ‘Soldiers of Allah‘, der ikke blev associeret med nazisme, da de brændte israelske flag af i Århus for fire år siden. De har stort set ikke været omtalt.

Da svenske Aftenbladet skrev om Soldiers of Odin for et par uger siden, aflirede de venstreradikale Expo, og bad den finske forfatter Mikael Brunila stå for analysen. Det var ham som Projekt Antifa (Læs: AFA) interviewede sidste år – en type der ser nazister overalt. Til Aftenbladet forklarede han, at Soldiers of Odin ikke har været voldelige: “Problemet är att vi har en väldigt väldisciplinerad och välorganiserad grupp…”. Problemet eksisterer med andre ord kun i venstreradikale hoveder.

For den gennemsnitlige dansker er det ikke videre problematisk at Soldiers of Odin hverken er højreradikale, racistiske eller voldelige. En svær opgave at bortklare for Karpantschof, der dog mener at gruppen har en skjult dagsorden. De vil ’skabe legitimitet’ for ‘voldelige’ indvandringsmodstandere på højrefløjen. AFA kan intimidere nationalsindede på Nørrebro, men det er straks sværere i Fraugde-Kærby. Virkeligt et stort problem.

Fra Radio24syv – Soldiers of Odin er styret af voldsdømte og højreekstreme.

“De ind­van­drer­kri­ti­ske grup­per af dan­ske mænd med ryg­mær­ket Sol­di­ers of Odin, som er begyndt at patrul­jere i det dan­ske nat­te­liv, har tætte for­bin­del­ser til både Hells Angells, nazi­ster og andre høj­re­ek­streme grup­pe­rin­ger.

Blandt andet for­tæl­ler det sel­vud­nævnte bor­ger­værns dan­ske leder i et inter­view på Radio24syv, at han tid­li­gere er dømt for vold og er med i ‘Viking Defence League’, der pri­mært yder øko­no­misk støtte til fængs­lede med­lem­mer af rock­er­grup­pen Hells Angels. …

Over halv­de­len af dem, som i kom­men­ta­rer på den dan­ske Sol­di­ers of Odin-facebookside har til­ken­de­gi­vet, at de gerne vil melde sig ind og patrul­jere i dan­ske byer, har sam­ti­dig ’synes godt om’ høj­re­ek­streme face­book­si­der som Stop Isla­mi­se­rin­gen af Dan­mark, Danish Defence League og Dan­sker­nes Parti. …

Sol­di­ers of Odin i Dan­mark for­tæl­ler selv, at de ikke er høj­re­ek­streme eller deci­de­ret går efter ind­van­drere… Men eks­pert i radi­kale grup­pe­rin­ger fra Køben­havns Uni­ver­si­tet og tid­li­gere ven­stre­fløjsak­ti­vist, Rene Kar­pants­chof, mener, at der kan være grund til at mistænke grup­pen for at have en skjult dags­or­den:

‘De vil opbygge grup­pe­rin­ger og skabe legi­ti­mi­tet om at have vol­de­lige grup­per på høj­re­fløjen. Grup­pe­rin­ger der i vir­ke­lig­he­den mener, at de er i en slags kamp mod ind­van­drere og i sær­de­les­hed mus­li­mer,’ siger Rene Kar­pants­chof til Radio24syv.”

(Foto: Facebook)25. marts 2016

Medier citerer socialister, der ‘erkender’ at der på Nørrebro er problemer med ‘højreradikale kræfter’

Radio24syv spørger en boligsocial medarbejder, for at høre hvorvidt man kan sammenligne Nørrebro med Molenbeek. Han fortæller henkastet, at han har mødt folk der så positivt på terrorangrebet, og ‘må erkende’ at sammenligningen giver mening, at der er “højreradikale kræfter… som er villige til at bruge vold”. Det fortælles ikke, at Eskild Dahl Pedersen er aktiv i Socialdemokratiet, og har været det i en menneskealder.

Berlingskes Politiko gengiver historien, og indhenter herefter kommentarer fra Eskild Dahl Pedersens partifælle Lars Aslan Rasmussen, der “erkender, at der er store udfordringer med højreradikaliserede muslimer”. Koran-tro muslimer myrder uskyldige, men højreradikalisering er problemet – ikke Islam.

Det der kunne have været en historie om Islamisk Stat-sympatisører på Nørrebro, blev en historie om problemet med højreorienterede. Fra Politiko – Er Nørrebro Københavns svar på Molenbeek i Bruxelles? (ved Sigurd Jørgensen).

“Den københavnske bydel Nørrebro har flere ligheder med bydelen Molenbeek i den belgiske hovedstad, der er berygtet for at avle militante islamister og terrornetværk. Det mener leder af de boligsociale indsatser for boligselskabet Lejerbo i de københavnske bydele Nørrebro og Nordvest, Eskild Dahl Pedersen. … Lederen af de boligsociale indsatser mødte i går folk, der så positivt på angrebene i Bruxelles.

‘… vi må erkende, at det eksisterer. Det er ikke mainstream Nørrebro. Det er ikke mainstream muslimer, men der er højreradikale kræfter, som udfordrer os og som er villige til at bruge vold,’ sagde Eskild Dahl Pedersen til Radio24syv.

Og i de terrorceller i Bruxelles, der fører krig mod vestlige værdier, ser Eskild Dahl Pedersen også en lighed imellem nogle højreradikale muslimer på Nørrebro, hvor højreradikale kræfter forsøger at destabilisere det vestlige samfund og dets værdier, samtidig med at deres egne værdier skal være gældende i samfundet.

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for Socialdemokraterne på Københavns Rådhus, Lars Aslan Rasmussen, har selv været i Molenbeek.

Han synes, at billedet af Nørrebro som Københavns svar på Bruxelles-bydelen er lidt fortegnet. Men han erkender, at der er store udfordringer med højreradikaliserede muslimer i københavnske bydele, der lige nu ikke får nok modstand fra samfundet.

Lars Aslan Rasmussen mener, at det er et ‘gigantisk svigt’ over for rigtig mange beboere, hvis liv bliver påvirket af højreradikaliserede kræfter. Han mener desuden, at det er folk fra hans egen fløj, der har svigtet i kampen. Og han mener, at der er en berøringsangst på området.”

(Eskild Dahl Pedersen, lokalformand for Socialdemokraterne i Indre By; Foto: Youtube)19. november 2015

‘Anmeld had’-grundlægger: Problematisk at lade professor analysere Islam, han var jo meget kritisk…

Tirsdagens religionshistoriske gennemgang af islams tilblivelse på Radio24syv var hård kost for herboende muslimer. Qasam Ijas troppede derfor op på kanalen under onsdagens udsendelse, og fik taletid. Han var manden der tidligere på året lancerede Anmeldhad.dk. Umiddelbart skulle man tro at en mand der havde dedikeret sit liv til at bekæmpe had, ikke ville have et problem med forskningsbaserede analyser af Islam, men nej. Når ikke-muslimer forholder sig til Islam, er det problematisk i sig selv (og tæt på være misbrug af den her splidskabende ytringsfrihed).

Indslaget kan høres her.

Qasam Ijas, Anmeld had.dk: Jeg er almindelig muslim i Danmark, og har ikke den helt store teologiske viden, så det jeg tænkte på at problematisere, det er hvordan debatten påvirker mig og den kritik der har været af Islam, om det er en jeg som muslim i Danmark kan identificere mig med. … Jeg synes det er nogle skarpe vendinger, skarpe perspektiver, man skal respektere folks holdninger. … Jeg synes det er fair at der skal være kritik af Islam, fordi alt står til kritik, der hvor jeg syns det er problematisk, det er når man går ind og tager nogle kritiske stemmer der er så kritiske, at man så ikke har en modpart. I programmet i går, der skulle der have været en muslimsk stemme, som ligesom kunne argumentere for, modargumentere eller kunne forsvare… Den forståelse som jeg har af Islam…

(Collage: Youtube, Facebook)

“Et shout-out til de politkkere de medier som Jyllandsposten, trykkefrihedsselskabet og andre – de såkaldte kunstnere som bag dække af ytringsfriheden håner, latterligører og respektløst forsøger at ydmyge og islam… Hvis konsekvensen af jeres hykleriske snævre definition af den såkaldte ytringsfrihed, som kun gøre sig gældende når i har en trang til at håne muslimer… i jeres trang til at beskytte den ytringsfrihed, som intet formål tjener end at skabe splid i befolkningen… Hvis i gerne vil kritiserer islam og muslimer så må i finde på en anden måde at gøre det på – en måde som ikke fremkalder så stærke følelser hos dem som føler sig ramt… (Qasam Ijas på Facebook, 14. februar 2015)

“Var meget kort forbi radio 24/7… Idag for at problematisere at de i programmet igår havde inviteret to islam kritikere ind uden samtidig at invitere en islamkyndig med. … Jeg er ikke islamkyndig i den forstand at jeg kan tage teologiske diskussioner så derfor meldte jeg mig på banen som almindelig dansk muslim. Desværre var der ikke megen tid i programmet, men jeg håber at både radio 24/7 og andre vil lade os danske muslimer komme til orde og dermed lad os være med til at præsentere et mere retvisende billede af islam – og være med til at fremhæve nuancerne i debatten.” (Qasam Ijas på Facebook, 18. november 2015)

Oploadet Kl. 10:27 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


28. oktober 2015

‘Iagttager’ Shansen i Radio24syv: “Hør hende fortælle om det højre-ekstremistiske miljøs udvikling…”

Jeg hører stort set ikke radio mere, men har ladet mig fortælle at Radio24syv (for Gud ved hvilken gang), har ryddet sendefladen for at konfrontere indvandringskritikere der har ytret sig radikalt i lukkede grupper på Facebook. Det startede i går med følgende intro.

“‘Breivik er en frihedskæmper’ og ‘det er fornuftigt at sætte ild til asylcentre’. Sådan lyder nogle af kommentarerne i Facebook-gruppen ‘Den Danske Forening’. 24syv Morgen har ringet til personerne bag kommentarerne for at høre, om de i virkeligheden mener det, de skriver. (Radio24syv, 27. oktober 2015)

Et af indslagene havde titlen ‘Højreradikale organiserer modstandkamp mod flygtninge på Facebook’ (stavefejl bevaret, Kim), og lidt senere ‘Bryder højreradikale loven når de arrangerer modstandskamp på Facebook?’. I dag var det så Chris Holmsted Larsens tur: ‘Forsker: Vi skal tage højreekstremisme alvorligt!’, og så var banen kridtet op til ‘Shansen’-identiteten, der for tiden kalder sig Margrethe Monika Mølgaard Rasmussen.

Radio24syv-vært Kristoffer Eriksen præsenterede hende som “mangeårig aktivistisk iagttager af den radikale højrefløj”, og trods et langt interview kom der ikke et eneste kritisk spørgsmål. Shansen forklarede at nationalister og nynazister planlagde aktivisme og konspirerede i hemmelige Facebook-grupper. Det drejede sig om alt fra klistermærke-ophængning til ‘noget terror-relateret’. Mange havde lovlige våben, og nogle holdt sågar øje med grænsen.

Adspurgt om vi får svenske tilstande med daglige asylcenterbrande, svarede hun at der var et samarbejde henover sundet, som var bekymrende. Eksempelvis havde danskere deltaget i Pegida-demonstrationer i Malmø. Problemet var blevet så stort, fordi mange havde købt Dansk Folkepartis retorik. Indslaget kan høres her.

(‘Shansen’ som højreekstremisme-‘iagttager’ i 24syv Morgen, 28. oktober 2015)

“Margrethe Monika Mølgaard Rasmussen er en mangeårig aktivistisk iagttager af den radikale højrefløj, og er blogger og redaktør på sitet P77, der overvåger hemmelige grupper på Facebook, etc. Hun overvågede eksempelvis den norske massemorder Anders Breivik inden han likviderede 77 mennesker ved et terrorangreb i 2011. Hør hende fortælle om det højre-ekstremistiske miljøs udvikling gennem de seneste 10 år. (Radio24syv, 28. oktober 2015)22. oktober 2015

Lars Hedegaard i Rushys Roulette – Latifa Ljørring om islams kvælertag, automatiseret tankegang…

Selvom bogaktuelle Lars Hedegaard vælger at deltage i Rushys Roulette på Radio24syv, så magter jeg ikke at høre en timelang debat med islamiske apologister såsom Tarek Ziad Hussein og Isam Bachiri, der ikke under nogen omstændigheder vil kunne acceptere kritik af Islam. Førstnævnte påpegede at Hedegaard anvendte ‘voldsomme generaliseringer’, og var ‘paranoia’ i sin opfattelse af Islam.

Her lidt fra en kronik om Islam af Latifa Ljørring, en marokkanskfødt muslim. Sproget er lidt anderledes, men hun er ligeså essensialistisk i sit syn på Islam som Lars Hedegaard. Fra Berlingske – Allahs vilje og religiøs indoktrinering.

“Det er ikke kun i det offentlige rum, vi nu ser mere og mere tydeligt, hvordan islam rækker ud i et kvælertag. … Jeg er bekymret over, at udviklingen går i negativ retning, når det gælder det voksende islamiske trossamfund. Jeg har været vidne til, at det går skævt for børn, der under hele deres opvækst bildes ind, at de er de bedste, sejeste, og Guds valgte, at deres ideologi skal overtage verden, og at alle andre er dumme, vantro og racister. For pludselig at opdage, at de er fanget af deres opvækst… At de ikke er så gode, seje og udvalgte. …

Lad mig tage udgangspunkt i en helt normal, nyfødt baby. I mange islamiske lande findes en skik, hvor man hvisker en bøn i øret på den nyfødte. Herved begynder processen med at skabe en muslim, og fra det øjeblik er den uophørlig. … Mellem femårsalderen og puberteten er tiden, hvor de grundlæggende ideer om godt og ondt, om verden er et godt sted eller ej, om andre folk kan forventes at behandle os rimeligt eller ej og så videre, bliver etableret. Attituder og følelsesmæssige respons bliver indkodet, og som anden slags læring bliver de automatiseret. Den form for etableret, vanemæssig og automatiseret måde at tænke og respondere følelsesmæssigt på betegnes ofte som ‘mentalitet’. En veletableret mentalitet er vanskelig at ændre efter puberteten…

Så hvad forventer vi os af mennesker, der har levet deres liv i et islamisk miljø? Først hører et barn sine forældre bede fem gange om dagen syv dage om ugen i alle 52 uger om året, og inden længe deltager børnene i dette og fortsætter med det resten af livet.

… Denne lærdom fylder muslimer og deres børn med en konstant frygt for at kunne ende som ikke-troende. At religiøs afvigelse er en fare, der kan ligge og lure for enhver til enhver tid og på ethvert sted. For farerne for at blive ‘de andre’ bliver hele tiden understreget, og ikke-tro spredes overalt i den muslimske verden. Islam oversvømmes med forbudt innovation, og samfundet undergår moralsk opløsning.

Derfor må og skal de vantro besejres, og verdenskalifatet skal genetableres. Israel skal udryddes fra Jordens overflade, for jøder og kristne er særligt farlige og slemme, selv om ingen ikke-troende dog nogensinde bliver anset for god eller uskyldig. Ethvert land, som en muslim har sat fod i, forbliver et muslimsk land, da udbredelsen af islam er en religiøs forpligtelse. Det betyder så også, at der ikke kan eksistere nogen lov eller regering, der ikke udspringer af Koranen, da Koranen kommer direkte fra Allahs mund, og derfor er perfekt, som den er. Alt menneskeskabt, enhver lov eller regering, der ikke udspringer af Koranen, er derfor falsk og uvederhæftig.

Dette fortsætter dag efter dag – uophørligt – fra børnene hører den første bøn i deres øre, og til de forlader deres forældre. Når de så forlader det ekstreme islamiske miljø, som de er rundet af, bliver de en del af et samfund, hvor denne tankegang er blevet automatiseret…

Oploadet Kl. 04:23 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer


12. oktober 2015

Radio24syv, Nyheder: “… den seneste tids knivoverfald får nu.. Hamas til at tilskynde til en ny intifada”

I sidste måned proklamerede Mahmut Abbas, at mord begået for Jerusalem var sanktioneret af Allah, og hermed legitime. Siden har blodet flydt, blandt andet forrige lørdag hvor en palæstinenser knivdræbte 24-årig Aaron Bennett, og sårede hans spædbarn. En israelsk far til syv, der forsøgte at komme afdøde til undsætning, døde ligeledes af knivstik. Hamas bifaldt efterfølgende mordene. Således vinklede Radio24syv den seneste udvikling i Israel.

Radio24syv: Volden har historisk bølget frem og tilbage mellem Israel og Palæstina, og den seneste tids knivoverfald får nu den palæstinensiske organisation Hamas til at tilskynde til en ny intifada. Et voldsomt palæstinensisk oprør, som det senest er set omkring årtusindskiftet. I løbet af de sidste ti dage er fire israelere blevet skudt eller knivdræbt af palæstinensere i Jerusalem og på Vestbredden, mens mange flere er sårede. Torsdag nåede de voldelige angreb også Tel Aviv. De israelske myndigheder har svaret voldsomt igen, og bare i dag er tre palæstinensere dræbt af israelske soldater på grænsen til Gaza. Abbas beskyldte Israel for at have overtrådt Oslo-aftalen så groft, at palæstinensere ikke har grund til at overholde den. ‘Vi kan ikke fortsætte med at være bundet af den aftale med Israel, og Israel må tage ansvaret på sig som besættelsesmagt’, lød det fra Abbas, ifølge New York Times.

(Radio24syv, 17.00, 9. oktober 2015, Israel dræber tre palæstinensere ved Gaza efter eskaleret vold)

“We salute every drop of blood spilled for the sake of Jerusalem. This blood is clean, pure blood, shed for the sake of Allah, Allah willing. Every martyr will be placed in Paradise, and all the wounded will be rewarded by Allah.” (Mahmut Abbas, 19. september 2015)

Oploadet Kl. 12:37 af Kim Møller — Direkte link39 kommentarer


4. oktober 2015

Venstreradikale Ali Sufi i Rushys Roulette: “Nej, der er ingen kulturforskel, jeg er dansk statsborger…”

Mikael Jalving gæstede i tirsdags Rushys Roulette på Radio24syv, og det blev blandt andet til en debat om Houellebecq og ytringsfrihed. Herunder lidt fra en dialog med den venstreradikale rapper Ali Sufi. Den to timer lange udsendelse kan høres online (Youtube-uddrag)

Mikael Jalving, journalist: … vores diskrepans lige før, handlede om humor.

Ali Sufi, rapper: Jeg forstår godt humor, men jeg valgte at ignorere den, for det handler om noget meget vigtigere.

Mikael Jalving: Ja, okay, men det er måske også en kulturforskel mellem dig og mig.

Ali Sufi: – Nej, der er ingen kulturforskel, jeg er dansk statsborger, jeg er dansker også.

(Ali Sufi, 2014; Youtube)

Oploadet Kl. 10:57 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper