25. november 2010

Projekt-rap fra 8.b på Blågård Skole: “En ung knægt med sort hår overfaldet… af lyst hår.”

Årtiers intenst fokus på ‘antiracisme’, har sat muslimer i permanent offerrolletilstand, og det kommer i høj grad til at præge de kommende generationer. I går skrev jeg lidt om to af deltagerne i DR-serien Stemmer fra Vollsmose‘. Samme dag berettede Urban om det kommunale projekt Byens stemmer, sat stort op over en hel side med tørklædeklædt forsidehenvisning.

(Urban, 24. november 2010: Unge rapper om overfald og fremmedhad; DR Online)

Oploadet Kl. 17:21 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer


26. maj 2010

Ritzaus Bureau, et kommenterende nyhedsbureau

Ritzaus Bureau er stor-leverandør af nyheder i notitsform til de danske aviser, og hermed skal de selvfølgelig gøre sig ekstremt umage for ikke at fortolke eller kommentere nyheder. En vis grad af subjektivitet accepteres dog indenfor visse emner.

Ikke en dag uden et nyt forslag fra Dansk Folkeparti, der retter sig mod udlændinge. Forslagene fastholder mennesker i rollen som fremmede, lyder kritik.”

Fra Jyllandsposten (online), 24. maj 2010: DF går efter udlændinge i forhandlinger

Fra Gratisavisen Urban, 25. maj 2010: DF går efter udlændinge (s. 8).

Oploadet Kl. 16:25 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


20. maj 2010

Urban om filmstjerners ‘gode sag’ mod atomkraft

Det fremstår uklart i artiklen, hvorvidt ‘den gode sag’ er kampen mod atomvåben eller atomkraft, men sagerne er ikke synonyme. Rapport fra filmfestivalen i Cannes i gårsdagens Urban.

“Dronning Noor af Jordan, tidligere norsk statsminister Gro Harlem Brundtland, tidligere CIA-agent Valerie Plame Wilson – og så Meg Ryan sådan mest for et syns skyld. Instruktør Lucy Walker og producer Lawrence Bender (der også stod bag Al Gores ’An Inconvenient Truth’) havde kørt det helt tunge skyts i stilling til gallapremieren på ’Countdown to Zero’ i Cannes. En dokumentarfilm om kampen mod atomkraft.

(Urban, 19. maj 2010: Atomfilm får opmærksomhed i Cannes)

Oploadet Kl. 12:07 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer


6. maj 2010

Urban: Racister bryder loven på internettet (racisme værre end mordtrusler mod navngiven)

Onsdag valgte Urban at samle seneste to nyhedshistorier om Facebook-overdrevet. Racistiske kommentarer i ‘Nej til moskeer’, og dødstrusler i ‘Fuck Pia Kjærsgaard’ (se evt. her). Forsiden opridser fint vægtningen, for det er tilsyneladende en større forbrydelse af generalisere med baggrund i etnicitet, end true en navngiven politiker med vold.

Journalist Lisbeth Svalgaard har talt med Niels-Erik Hansen (DRC), Lars Lindhard (Advokatrådet), Bjørn Jacobsen (Institut for Menneskerettigheder), der ligesom lægmandskilden Thomas Østerlin Koch (ytringssvineri.dk) udelukkende forholder sig til eventuelle overtrædelser af den såkaldte racismeparagraf.

(Urban, forside, 5. maj 2010; s. 8: Hadegrupper bryder loven)9. marts 2010

Når musikken spiller…

En større flok indvandrere angreb fredag aften en fest i Farum, og en festdeltager blev skudt gennem hovedet. Første artikel på Politiken Online – Hooligan skudt i Nordsjælland.

“Et voldsomt skyderi udspillede sig i nat omkring klokken 00.30 i boligblokkene Farum Midtpunkt. Her var en gruppe fodboldhooligans med tilknytning til klubben AGF samlet i en lejlighed, da de blev angrebet af en gruppe på 20-30 personer.”

Ingen etnicitet på de angribende, men omvendt diskret motivanalyse af de forurettede. Politiet beskrev festdeltagerne som White Pride, hvad blev afvist af flere interviewede. I dag kom sandheden så frem: Politiet tog fejl af White Pride. Her et par overskrifter fra gårsdagens Urban og Århus Stiftstidende. Begge skåret efter den samme underforståede skabelon: – de var nok selv lidt ude om det.

(Urban, 8/3-10, s. 13 & Århus Stiftstidende, 8/3-10, forside)

Ekstra Bladet kunne igår fortælle, at indflytterfesten blandt andet inkluderede højreradikale fra DNF, herunder Silkeborg-fans. De angribende indvandrere “argumenterede… med, at ‘det jo var dem, der bestemte i området'”, hvad blev afvist. En time senere kom de tilbage, og konfronterede festdeltagere, der denne gang var bevæbnet med “flasker, køller og en pumpgun”.

På den måde fik medierne alligevel lidt ret. Hvis man havde skruet ned for musikken, dukket nakken, anerkendt indvandrernes ret “til territoriet” (Ekstra Bladet, 8/3-10: Skudt gennem kæben), så ville intet være sket. I fredags, forstås.

Oploadet Kl. 16:56 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer


1. februar 2010

“Pigevold er eksploderet”, kan man læse i Urban – intet om ‘kulturel afmagt’

Forråelsen er en integreret del af ethvert multikulturel samfund. I dagens Urban, kan man læse, at antallet af piger dømt for simpelt vold er vokset fra 35 i 1990 til 277 i 2008. Som det udtrykkes på forsiden: Pigevold er eksploderet (e-page). Historien uddybes på side 6, hvor flere eksperter forsøger at forklare udviklingen. En af dem er den eks-autonome socialrådgiver Gyda Heding, der gentager Balvig-tesen om at danskerne er blevet mere tilbøjelige til anmelde voldsepisoder.

Da udviklingen i det der kaldes pigevold sidst tog overskrifter, kunne Politiken fortælle, at pigevolden var en konsekvens af ‘misforstået girlpower’. Etnicitet indgik heller ikke dengang i forklaringen.

(Urban, 1. februar 2010)

Snaphanen citerer en rapport om ‘Pigeproblematikken’ (pdf, 148 s.), og det er artige sager.

“Fakta om de 10 piger i projektet bekræfter, at pigerne i overensstemmelse med det generelle billede er startet med kriminalitet og vold tidligt…

Opsamlende kan det konkluderes, at alle 10 piger har belastende og komplicerede familieforhold, som præger dem på mange af livets områder. Halvdelen af pigerne er vokset op hos enlige mødre uden en stabil støtte fra biologisk far eller anden mand. Enlige mødre med anden etnisk baggrund, som der er flere af, ender ofte med at have et meget ringe netværk. At være enlig mor med anden etnisk baggrund afspejler en udvikling, der bl.a. følger af at være indvandrer eller flygtning i et land med en helt anden kultur.

Der er tale om såvel fattigdomsproblemer som kulturel afmagt, hvor forældrenes manglende integration og kendskab til danske forhold får betydning for pigernes udvikling. Familiemønstrene er komplekse, og opvæksten har ofte været præget af kaos og i mange tilfælde også af vold – både fysisk og psykisk. “ (s. 27f)

En af pigernes forældre har begge dansk oprindelse. En af pigerne har forældre, hvor en har dansk oprindelse og en har etnisk minoritetsbaggrund. For de resterende otte pigers vedkommende har begge forældre etnisk minoritetsbaggrund. Disse otte familiers oprindelseslande er i Mellemøsten eller er lande, som der især har været indvandring fra. Dertil kommer en enkelt pige fra et sydamerikansk land. Af de otte piger med forældre med anden etnisk oprindelse end dansk, er fem født i Danmark, og tre i oprindelseslandet.” (s. 60)

Tre af pigerne har været udsat for seksuelle krænkelser i deres barn og/eller ungdom. Krænkelserne består i et par af tilfældene i seksuelle overgreb, mens der i et tilfælde er tale om seksuelle tilnærmelser fra en voksen mand… I erfaringerne fra ATV har de erfaret, at flere af de piger, som de har haft kontakt med har været, udsat for seksuelle overgreb (Bengtson, 2004).” (s. 78)

“For nogle af forældrene med anden etnisk baggrund end dansk har det været svært at finde sig til rette i det danske samfund. De fleste af forældrene kan tale og forstå dansk, men flere af dem har som tidligere nævnt ingen tilknytning til arbejdsmarked og deres
tilknytning til samfundet, er i flere tilfælde begrænset deraf. Deres begrænsede viden om, hvad det danske samfund indeholder, og hvilket liv, man skal opdrage sine børn til, kan vanskeliggøre det for forældrene at forberede deres døtre på livet i Danmark. Når pigerne begynder at begå kriminalitet, frustrerer det forældrene… og … har ført til, at tre af pigerne har været sendt på en rejse til deres hjemland… En af pigerne beskriver, at hun allerede som helt tidlig skolepige blev sendt til hjemlandet for at lære at være en rigtig pige…

Problemet er dog, at pigerne ikke føler, at de blev opdraget på disse ture, derimod blev de mere vrede indeni, og bagefter eskalerer volden i et par af tilfældene. Under rejserne tvinges de til forskellige huslige gøremål, skal adlyde familiens normer, som ligger langt væk fra dem, de kender til i Danmark. Især en af pigerne beskriver en magtesløshed over at blive udsat for vold, som pludselig er lovligt, fordi man befinder sig i et andet land. (s. 80)

Oploadet Kl. 21:02 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar


30. september 2009

Slørende statistik

I gårsdagens Urban kunne man læse, at ungdomskriminaliteten var værst i provinsen, i det lokaliteter som Langeland og Gribskov og mindre byer såsom Tønder og Aabenrå havde landets højeste andel af voldsdømte unge. Antropolog Nanette Bak Andersen fra Yngre Krimonologer gættede, at “de unge i provinsen må kede sig”, og talte om manglende “kulturtilbud… eller mulighed for at øve med sit band”. Sociolog Michael Hviid Jacobsen var ligeledes overrasket.

(Urban, 29/9-09: Provins-unge slår på tæven, s. 4)

Statistik er taknemmelig. Det siger sig selv, at en by eller kommune-baseret inddeling vil give store udsving fra by til by (og år og år), hvad gør materialet ubrugeligt til vidtløftige konklusioner. Antropologer og sociologer kan forklare det med kedsomhed og manglende offentlige tilbud, men de kunne ligeså godt forklare det med ‘for få betjente på gaderne’.

Ralf Pittelkow har et godt eksempel på slørende statistik i dagens Jyllandsposten, hvor han hudfletter en udgivelse fra ‘Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet’ – Stærkt misvisende rapport.

“… desværre er denne rapport ubrugelig.

Den synes mere optaget af at være politisk korrekt end af at beskrive virkeligheden.

Lad os tage to centrale spørgsmål. Det første drejer sig om udviklingen i ungdomskriminaliteten.

Der er sket en dramatisk stigning i den registrerede voldskriminalitet blandt unge siden begyndelsen af 1990’erne. Mere end en femdobling af røveri og vold mod private! Men med lidt hokuspokus når kommissionen frem til, at det ikke er det store problem: ”Overordnet set må udviklingen i ungdomskriminalitet betragtes som positiv.”

Hvordan kan en femdobling af volden forvandles til en positiv udvikling? Jo, hør nu her: Først fortæller man, at folk er blevet mere tilbøjelige til at anmelde vold (men der er ingen tal). Dernæst konstaterer man, at der ikke er nogen stigning i volden, når man spørger de unge selv. Endelig blander man den grove og den mindre grove kriminalitet (som er faldet). Væk er problemet!

Så til et andet stort spørgsmål: Den kraftige overkriminalitet hos grupper af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Danmarks Statistik har påvist, at mænd fra lande som Libanon, Jugoslavien, Pakistan, Marokko, Tyrkiet og Somalia begår langt mere straffelovskriminalitet end danskere og indvandrere fra vestlige lande og lande som Vietnam, Thailand, Filippinerne og Kina.

Denne forskel gælder vel at mærke, selv når man har taget højde for sociale forhold og alder. Noget kunne derfor tyde på, at kulturelle forhold spiller en vigtig rolle.

Men hokuspokus, rapporten får tryllet kulturforskellene væk i sin analyse. Den bruger i øvrigt ikke ordet kulturforskelle, men det mere tågede ”etnicitet”, og hævder så, at overkriminaliteten ikke hænger sammen med ”etnicitet”.

Kommissionen henviser til en undersøgelse, der skulle dementere ”etnicitetens” betydning. Men denne undersøgelse vedrører folk, der er født i 1970 og tilmeldt det danske folkeregister i 1985. Den har altså ikke et klap at gøre med de seneste årtiers masseindvandring fra ikke-vestlige lande.

Den såkaldte udredningsrapport fra kommissionen er på afgørende punkter stærkt misvisende. Hvad vil regeringen stille op med denne politisk korrekte skønsnak om kriminalitet?”

De to eneste professorer i den omtalte kommission er Flemming Balvig og Eva Smith. Derudover er der deltagelse af kontorchef Henrik Thomassen fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Se evt. her.

Opdate.

“Tallene er stadig så små, at der reelt ikke skal mere end et værtshusslagsmål til, før statistikken ændres.” (Johan Reiman; Fyns Stiftstidende, 27/9-09: Flest voldsdømte unge på Fyn)8. juli 2009

“… bare fordi PET påstod, de ville myrde en ligegyldig, jysk tegner.”

Sidste fredag trykte Urban en blogpost af en Mads Brynnum, der pointerede, at politiet burde bruge terrorloven mod rockerne, når nu man “kunne udvise folk, bare fordi PET påstod, de ville myrde en ligegyldig, jysk tegner”.

Lad os se lidt på akterne, der for nogle uger siden blæste ind af mit køkkenvindue. Altså, ikke Politikens fortolkning af samme eller de evindelige meta-debatter, men på de konkrete juridiske dokumenter, der danner baggrund for den ikke-effektuerede udvisning.

Der er meget formalia, men det vedrører Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen (Cpr. 120482-XXXX), der frivilligt rejste hjem, og Slim Ben Mohamed Chafra (Cpr. 260571-XXXX), der skal overnatte i Sandholmlejren, da han grundet konventioner ikke kan udvises til Tunesien.

Info: Kendelse, vedr. frihedsberøvelse, d. 4. juli 2008, Københavns Byret, retssal 26, under dommer Marianne Madsen.

Det fremgår af udlændingelovens § 25, at en udlænding kan udvises af Danmark, hvis den pågældende må anses for en fare for statens sikkerhed…

Retten finder ikke grundlag for selv at anmode om yderligere oplysninger, jf. retsplejeloven § 471. Efter de af Rigspolitichefen fremlagte oplysninger finder retten, at det i fornødent omfang er sandsynliggjort, at Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen var i færd med at forberede et drab??? /terrorrelateret angreb på en af tegnerne af Muhammed-tegningerne. Retten finder endvidere, at Karim Ben Nsairia Fethi Sørensens forberedelse og planlægning er en fare for statens sikkerhed, jf. udlændingeloven 25, jf. herved Højesterets kendelse af 2. juli 2008.

Retten har herved lagt vægt på: At Rigspolitichefen ved ransagninger har konstateret, at Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen har været på nettet vedrørende tegningerne, vedrørende en tegner og Jyllands Postens chefredaktør, vedrørende Jihad, vedrørende etablering af væbnede grupper, vedrørende overvågningsudstyr og vedrørende håndtering af sprængstof mv. At det videre ved ransagning er konstateret, at Karim Ben Nsairia Fethi Sørensens kalender har haft notater vedrørende overvågning af en tegner og dennes færden i egen bolig, og at disse sider var revet ud, da Karim Ben Bsairia Fethi Sørensen blev anholdt. At det i forbindelse med teleaflytninger fremgik, at Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen havde anskaffet en pistol med tilhørende ammunition, hvilket våben blev fundet i forbindelse med Karim Ben Nsairia Fethi Sørensens anholdelse. At Rigspolitichefen har oplyst, at der er tætte forbindelser mellem Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen og Slim Ben Mohamed Chafra.”

—-

Info: Udskrift af retsbogen, vedr. navneforbud, d. 4. juli 2008, Københavns Byret, retssal 32, under dommer Marianne Madsen.

“Efter gennemgang af sagens bilag 4 – med en adresse angivet i Nørresundby – oplyste Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen, at adressen i Århus ikke er hans adresse/bopæl. Det var en lejlighed, han havde lånt. Karim Ben Nsairia Fethi Sørensens havde sit tøj i lejligheden, men andet tilhørte udlåneren af lejligheden.

Efter tolkens oversættelse/gennemgang af sagens bilag 31-9, oplyste Slim Ben Mohamed Chafra… at han ikke har kendskab til det nummer, 3171XXXX, der er anført på kalenderen.

[…]

“Det fremgår blandt andet af de dokumenterede bilag, at Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen på sin bopæl havde en kalender med tegnerens telefonnummer og husnummer, at kalenderen var der ved anholdelsen, at tegnerens navn var stavet med W således, som det også var sket ved søgning på nettet vedrørende tegneren. I kalenderen var der endvidere en arabisk tekst, der var en huskeseddel vedrørende overvågning af tegnerens hus. Ved anholdelsen af Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen var kalenderen til stede, men de relevante sider var revet ud. Endvidere fremgår det, at der fra pc på Karim Ben Nsairia Fethi Sørensens adresse var søgt på nettet vedrørende blandt andet overvågningsudstyr mv. Hertil kommer, at det fremgår af overvågning og observation, at Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen var udset til at foretage drabet på tegneren uden våben, og at Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen sammen med Slim Ben Mohamed Chafra havde set selvmordsvideoer på internettet, Det fremgår endelig, at Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen to gange har været ved tegnerens bopæl. Overvågning har endvidere vist, at Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen og Slim Ben Mohamed Chafra planlagde at skaffe en pistol med lyddæmper. Der blev fundet en gaspistol på den bopæl hvor Karim Ben Nsairia Fethi Sørensen blev anholdt. Overvågning har endlig vist, at Slim Ben Mohamed Chafra havde den overordnede og besluttende rolle…

Retten har herved lagt vægt på, at rigspolitichefen har dokumenteret de foretagne ransagelser, inklusive fotos, på Karim Ben Nsairia Fethi Sørensens bopæl/opholdssted…”

Oploadet Kl. 17:43 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


7. marts 2009

Frihedskæmpende FARC, og Stalin der af historikere ‘har fået skylden’

I Harddisken kunne man i onsdags høre et interview med David Kirkpatrick, der i øjeblikket ved at skrive en bog om Facebook-fænomenet. Han fortalte om en columbiansk gruppe mod FARC-terrorister der lynhurtigt fik 12 mio. medlemmer. P1’s Henrik Føhns kunne så i den refererende oversættelse kalde samme for en “Guerilla”-bevægelse.

Det er ikke mere end et par uger siden FARC tog ansvaret for mord på columbianske indianere, men når Urban fredag fortæller om retsagen mod venstreradikale Fighters+Lovers, så lyder overskriften “Terrorisme eller frihedskamp”.

Politiken har en lignende perle – Historiker: Kreml beskytter Stalin.

“Stalin har af historikere fået skylden for millioner af menneskers død i arbejdslejre, ved tvangskollektiviseringer og terror.”

Oploadet Kl. 04:41 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer


27. februar 2009

Vicepolitikommissær Amir: “… jeg har aldrig mødt racisme i politiet.”

Urban har bragt adskillige luftige artikler om ‘politi-racisme’ de senere uger, men i onsdagens udgave, var der lidt modvægt – ’Politiet er ikke racistisk!’ (ikke online).

“Vicepolitikommissær Amir har pakistansk baggrund og var en af de første nydanskere i politiet. Han er træt af folks fordomme om, at politibetjente er racistiske.

»Jeg bliver frustreret, når aviserne skriver, at politiet er racistisk. Hvis nogen skulle vide det, er det mig, og jeg har aldrig mødt racisme i politiet.«

Så kontant lyder meldingen fra 36-årige AMIR, der af hensyn til familien ikke vil have sit efternavn i avisen…

»Venner og folk på gaden spørger mig: ’Behandler de dig godt derinde?’ Den seneste tids debat har givet dem en forkert opfattelse af, at betjente er racister…,« siger Amir.

Det er ganske almindeligt, at betjente bliver kaldt racist, forklarer Amir. »Også mig! Og nogle af de unge rødder på Nørrebro har kaldt mig kokosnød og bounty-perker, fordi de mener, jeg er mørk udenpå og hvid indeni,« ler han… »Det er så let at kalde andre racist…«

Amir er selv født og opvokset på Nørrebro, så han ved, hvad han taler om. Den meget omtalte ‘perlesag’ har også fået den almindelige dansker til at tale om racisme i ordensmagten. Amir var til stede til demonstrationen, hvor en betjent blev beskyldt for at kalde en ung palæstinenser ‘perker’.

»Den sag har udviklet sig tragikomisk. Jeg ved, at kollegaen aldrig kunne finde på at sige ‘perker’. Og det ville også være rimelig dumt af ham, når jeg er hans chef og står lige ved siden af,« siger Amir.

Udtrykket ‘perle’ har ikke noget at gøre med racisme, mener han. »Det er ganske almindelig politi-slang, som især lidt ældre betjente bruger.«…

Jeg kan kun gentage, at jeg aldrig har oplevet, at kolleger har set skævt til mig, fordi jeg er muslim og har en anden hudfarve. Aldrig. Tværtimod har min baggrund altid været en force.«”

Oploadet Kl. 16:50 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper